Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item Not Specified

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 516.

Dr. Abod Imréné Hős Nagy Júlia Sarkadi Imre kisregényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Abonyi János Csehov drámáinak néhány alapvető problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Acsai Mihály A két munkáspárt egyesülése a munkásosztály egységének megteremtése Csanád megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Arató Károly Nagy László költői útja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arnóczky Mária A gyermek szó megjelenése Juhász Gyula verseiben. E motívum értelmezése élete, költői pályája tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Auth Zoltánné Babits Mihály fiatalkori lírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bachler Ottilia Kaffka Margit realizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bacskai István Szocialista drámairodalmunk fejlődése 1956 után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagó Gizella Éva Szerb Antal novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagó István Parallelen Zwischen Klaus Manns "Mephisto" und Feuchtwangers "Erfolg". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Marianna Antik témák feldolgozása: Antigoné. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh István Túlkorosság és deviáns viselkedés (Kaposvár általános iskoláiban végzett szociológiai felmérés alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Katalin Ildikó Az 1930-40-es évek hazai és párizsi magyar irodalma Gereblyés László munkássága tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Horváth Tamara Diákélet Budapesten és Pécsen (Néhány szabadidőtevékenység összehasonlítása). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Szabó Ibolya Miért tanulja (vagy nem tanulja) a mai diák a természettudományos tárgyakat? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Banadics Mártonné Román-magyar kulturális kapcsolatok 1945-től napjainkig Gyulán és környékén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barabás Klára Az új mítosz Szerb Antal két regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barcza Györgyné A kompenzálás lehetőségei és módszerei a heterogén nagycsoportban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Lidia Madaras településtörténete a XVIII. század második felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barra Anikó Stendhal és L.Tolsztoj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Lajos A Csorvási Vörös Október Termelőszövetkezet története 1949-től 1966-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bathó István Petőfi "Felhők" korszaka és a fiatal Magyarország romantikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bech Béláné A környezet hatása egy óvoda társas szerkezetének alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bekker Krisztina Pilinszky János. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bella László Az 1457. sz. Kossuth Lajos Úttörőcsapat története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedek Anna Kuncz Aladár és a Fekete kolostor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benke László Kosztolányi Dezső regényei: Néró, Pacsirta, Aranysárkány, Édes Anna. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth Katalin Romantika és realizmus Eötvös 1840 körül írt regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari János Cicero és az agrár kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blaudstätter György József Attila "kép" a Szovjetúnióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodorné Pataki Beáta A naturalizmus hatása a századvégi magyar novellairodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogi Edit Sütő András "Káin és Ábel" című drámája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Julia Bibó Lajos műveinek bibliográfiája és pályaképe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor Imréné A mezőtúri Magyar-Mongol Barátság Termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boldog Erzsébet A lélekábrázolás kérdései Kosztolányi prózájában (Első korszaka). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bombay Lászlóné Kulcsár Gyöngyi Egy közösség alakulásának nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbáth Árpádné Juhász Gyula és Tóth Árpád önarckép versei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Mária Arany János Elveszett alkotmánya, mint Vergilius Aeneisinek paródiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Zsófia A nominális stílus a "Nyugat" szerzőinél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borkuti Józsefné A költő képzete Petőfi műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Ilona Katona József: Bánk bán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Pál Radnóti Miklós élete és antifasiszta költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Rózsa Írók állásfoglalása a második szárszói találkozón. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budáné Mikecz Éva Analyse eines althochdeutschen Textes: das Hildebrandslied. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujtos László Batizi András Jónás próféta c. énekének szótárszerű feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bukovinszky István V. G. Korolenko "Nyelv nélkül". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bábel Józsefné Vass Piroska Vergleich deutscher Verben und ihrer Rektionen mit ungarischen Verben und ihren Rektionen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bánki-Horváth Sándor Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutschland (Im Spiegel der Presse). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánki-Horváth Sándor Ziel und Aufgaben der Sprachgesellschaften des 17. Jahreunderts. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos József Madách Imre: Az ember tragédiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Ágnes Nagy László költészetének a népköltészettel való kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Mihály A Gyomai Dózsa Termelőszövetkezet története 1949-1966. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békéssy Gábor Pájer Antal élete és világi költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódogh Andrea Orosz utalások Juhász Gyula életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóra Enikő Bálint Tibor pályája a Zokogó majomig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cs. Szabó Annamária Révész Béla munkásságának főbb problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserjés Attila Illyés Gyula költői pályaképe 1937-ig (A Nehéz föld-től a Rend a romokban-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserjés Katalin Egy mítosz és egy utópia a XX. századból (Franz Kafka és Déry Tibor). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserpán Mária Diákotthoni csoport nevelésszociológiai vizsgálata Csepregen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csertő Aranka A bábjáték személyiségfejlesztő szerepe csoportszituációban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csillag Hajnalka Arany János: Őszikék. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós Istvánné Justh Zsigmond társadalomszemlélete regényciklusa alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Istvánné A békéscsabai Kulich Gyula Ifjúsági és Úttörőház tevékenysége az általános iskolás korú tanulók nevelése érdekében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csáka Zita Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék motívumtörténete: A lovag meséje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császtvay Tünde Reviczky Gyula összes verse. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cynolter Magda Az auditív szemléltetés szerepe az alsótagozati oktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czachesz Erzsébet A felvilágosodás esztétikai problémái köréből (Herder hatása Kazinczy esztétikai koncepciójának fejlődésére az eklektikus felfogástól a neoklasszicizmusig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi Cecília Nagy László költészetének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czoch Gábor Kivándorlás Lotaringiából Magyarországra a XVIII. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czuth Béla A bagauda-mozgalom története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dancz Gyula Gerendás története 1900-tól 1945-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darin Ferenc Thököly kapcsolatai a portával 1678-1685. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Darázs Árpádné Illyés Gyula drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobai Katalin A kisvárosi középosztály hanyatlásának ábrázolása Babits Mihály és Kosztolányi Dezső néhány regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos László Zenei műfajok és műformák Weöres Sándor költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobozi Eszter Líra és természet (Radnóti Miklós költészete). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domnanovich Rudolf Szabó Dezső és Németh László ideológiájának néhány közös vonása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Dezsőné A tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata Medgyesbodzás községben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dér Terézia Kettős kötésű dativusok Horatiusnal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dósa Márta A Salome-téma feldolgozásai a romantikáig ikonográfiai szempontból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dörnyei László Szerb Antal szépírói munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdõs Sándor A Nádudvari Vörös Csillag Termelőszövetkezet története 1950-1963. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Etényi Nóra Érsekújvár 1663-as feladásának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fabolya Balázs Az ifjúsági turizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Attila Eltérő életkorú gyerekek szakrajaira épülő úttörőcsapat tevékenységével kapcsolatos kísérletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gabriella A "nemesi fészkek" bukásának ábrázolása a XIX. század végi magyar és orosz irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Mátyás A Mezőhegyesi M. kir Állami Ménesbirtok dolgozóinak helyzete a Horthy-fasizmus éveiben (1920-1944). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Róbertné Komáromi János. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Zoltán Ötven talentum borostyánkő - Janus Pannonius Plutarchi Dicta Regum et Imperatorum magyar fordításának elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Balajthy Katalin Az irányzatosság néhány problémája reformkori irodalmunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fatér Valéria Horatius Ars Poeticá-jának hatása a magyar irodalomban a 18-19. század fordulóján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas István Móra Ferenc parasztábrázolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Lászlóné Tamás Éva A fiatalkorú bűnözők Csongrád-megyei eseteinek szociológiai vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete József A "Rozsdatemető" vitája és a kisregény problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete László Az általános iskolai felsőtagozat helyzete Kecskemét járásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Mária A Dugonics Társaság története (1900-1910). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Antalné Román Irén A gyulai iparoktatás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz Béla A tanítási óra hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Ildikó A tolna megyei tanuló ifjúság politikai, társadalom- és természettudományos ismereteiről készült felmérés adatainak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Katalin A táj változása Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fráter Anikó Dadaismus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futó György A magyar nyelvű politikai költészet néhány kérdése a XVII. század elején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián György A Szegedi Tudományegyetem története az 1944-1948-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián György A két munkáspárt viszonya Szegeden a népi demokratikus forradalom időszakában (1944-48). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Györgyné Dosztojevszkij: A hasonmás című művének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Judit Regösének-motívumok a XX. századi magyar lírában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Péter Komját Aladár költői pályája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Györgyné Szenczi Ibolya Szenczi Molnár Albert zsoltárainak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földényi Vera Weöres Sándor költészetének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Förgeteg Szilveszter Magyarcsanád nemzetiségei 1700-1914. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gajdó Tamás Az új színpad művészete - Bárdos Artúr pályaképe - 1900-1938. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gajdó Ágnes "...és bűneim halállá állnak össze" - A bűn motívuma József Attila költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galántai János A Magyar Csillag. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Éva A fonématikus hallás fejlettségének vizsgálata óvodás, általános iskolás és kisegítő iskolás gyermekeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellér Julianna Gergely Sándor élete és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gere Zsolt Vörösmarty eposztöredéke. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda Júlia A lírikus Kosztolányi és a valóság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gondocsné Batai Rozália A XIX. század végi líra problémái Vajda János kései költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregor Józsefné Veszelyi Beáta A Kisteleki Magyar Királyi Állami Fiú és Lány Polgári Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gróf Katalin Czóbel Minka élete és költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Klára Vergleichende Analyse deutscher und ungarischer Verben auf Grund ihrer Rektionen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes Lászlóné Szociográfia a huszadik századi Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes Tibor A városi plebs szerepe Tacitus történeti műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gyovai Imréné A gazdasági válság hatása Orosházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurity Klára Szegedi írók a művészetről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurácz Ferenc A magyar politikai szónoklat nyelve Kossuth előtt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösi Rózsa A professzionizmus kialakulása a magyar labdarúgásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyürefi Mária M. Gorkij: Troe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Imréné Az új élet megindulása Battonyán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Istvánné Harkai Edit Belső koncentrációs lehetőségek az anyanyelvi nevelésben és oktatásban (A grammatika oktatása az általános iskolában és a gimnázium II. osztályában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Kálmán Arany János lírájának esztétikai vonásai 1848-1851-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gágó Ibolya Dutka Ákos. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Józsefné A nevelői közösség alakulása, fejlődése Jánoshalma, Kunfehértó és Tompa községek általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Pál A Csongrádi Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 10 éves története (1950-1960). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gálos Judit Radnóti Miklós szerelmi költészetének jelentősebb motívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Margit Tömörkény István parasztábrázolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göb Miklósné Szalkanovics Sára A kispolgárság ábrázolása Csehov és Gorkij műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göltl Gizella Vergleichende Untersuchung der einen Raumbegriff bezeichnenden Bestimmungen (Auf Grund der Deutschen und Ungarischen Sprachen). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gőcze Rezső Szombathely francia megszállása 1809-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H. Tóth István Értékőrzés és értékújítás az irodalomtanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hadobás Mihály Über die Rolle der Songs in der Dreigroschenoper. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajnády Zoltánné Czimmer Teréz Szatirikus tradíciók Majakovszkijnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halmai Ilona Nagy László világszemléletének alakulása az 1950-es évektől (Allegorikus versei, mint világszemléletének szintézisei. A versek közös motívumai). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Ferencné A. A. Fadeev: Razgrom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Jenőné Az irodalom és pedagógia összeforrottsága Gárdonyi életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hansel Istvánné Barna Rózsa Zum Problem "episches Theater". BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Harangozó Józsefné Dörnyei Zsuzsanna M. Gorkij: Žizn' Matveâ Kožemâkina. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkány László A realista ábrázolás eszközei az irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkány Tiborné Szanyi Zsuzsanna A rendszerezési képességek vizsgálata a 8. osztályos fizika tananyagban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Haulik Lászlóné Szabó Lőrinc: Tücsökzene. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haász Jánosné Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év (lírai rekviem) - A ciklus elemzése a Csillag című szonett alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haász Józsefné Kun József, szegedi költő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs Józsefné Móra Ferenc ifjúsági művei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hernádi Mária Egy találkozás története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hernádné Hermán Judit A keresztnévadás hatóerői Hódmezővásárhelyen a XIX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hofszang Józsefné A magyar óvodai oktatás kialakulása és fejlődési irányai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holp József Az Endrődi Földmunkásmozgalom története 1919-től 1935-ig különös tekintettel az 1935. évi csendőrsortűzre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horgos Pálné Bálint Klára Radnóti Miklós formaművészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Györgyi Il Calvino postmoderno - Le Cosmicomiche e Ti con zero: una fase preparatpria. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ibolya Gesellschaftskritik im Roman Spielhagers "Sturmflut" und im Roman Heinrich Marrs "Im Schlaraffenland". BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth István A polgári nevelés egyes alapelveinek tükröződése a reformkor magyar pedagógiai irodalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth János Barokk ízlés irodalmunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Lajosné Oláh Gábor novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Magdolna Szabó Pál írói fejlődése néhány regényén keresztül bemutatva. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth József Vázlatok Iuvenalis utóéletéről különös tekintettel magyar vonatkozásaira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hrabovszki Mihályné Szabó Erzsébet Nagyfuvaros utca és Margitváros világa (Fejes Endre: Rozsdatemető és Molnár Géza: Város a felhők alatt, illetve Holtak fogságában c. regényének összehasonlítása). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszák Susanne Über das Groteske bei Klee und Morgenstern. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hááz Nicolette Általános iskolai fogalmazástanítás 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hévizi Sándorné A szabad idő eltöltésének nevelésszociológiai vizsgálata a Gyomai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Zsolt A nagy kabaré. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági Ferencné Magyar tanársors a XX. század elején (Kosztolányi Dezső: Aranysárkány regényelemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hőnig Antal Jordánszky Kódex - Márk evangélium, VI. fejezet: A fogalomszók vizsgálata. Mondattani egybevetés a Müncheni Kódex azonos fejezetével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hűvös Andrásné, Fister Judit A tanulók iskolához való viszonyának psychológiai vizsgálata különös tekintettel a társas kapcsolatok hatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ignácz Istvánné A sokarcú Isten Ady Endre istenes verseiben 1907-1912. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés Zoltán A kámzsás festő megtalált képei (Keleti Arthur elfeledett költeményeiről). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Iványi Ildikó Szakonyi Károly munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Margit Gyulai Pál irodalomszemlélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Mihály A mezőberényi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1949-1967. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakucs Gábor Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közellátásának története az 1941-44-es években, a magyarországi felszabadító harcok kezdetéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakus Ildikó Csáth Géza novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Janovics Judit Nyelvi játékok a beszédkészség fejlesztésére a középiskolai németórán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Janurik János Die Funktion der Staffage im Roman "Buddenbrooks" von Thomas Mann. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenei Zsuzsanna Dekameron-motívumok az angol irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jeszenszky Mária A középiskolás tanulók véleménye a nemi erkölcsről. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Joó Ferencné Tvorčestvo Garšina. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Juhász Antalné Móricz Zsigmond novellaírása az első világháború idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Balasi Franciska A tündérkedéstől a vers elejtésééig - Nagy László néhány versének mítoszi alapú megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jurasek Ibolya A magyarság-európaiság gondolatának alakulása Illyés Gyula tanulmányaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosi József Arany János és a ballada. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jánosi Józsefné Arany János archaizmusai a Buda halálában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józan Lídia Biró Lajos írói tevékenységei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K. Tóth Ferenc Adalékok a hegeli filozófia marxista értékeléséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaiser Márta Ovidius magyarországi utóélete (reminiszcenciák és fordítások). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kallai Klára A népi írók (Veres Péter és Féja Géza) irodalomszemlélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár Melinda A politika poétikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalászi Pálné Kaffka Margit és a korabeli Magyarország nőproblémája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kanfi Horváth Sándor Az Angol-Magyar Jutafonó és Szövőgyár Rt. története 1945-1949. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kaposi Andrea Tanítójelöltek érdeklődésprofilja (Vizsgálat az IRLE-teszt segítségével). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapros Lászlóné Békéscsaba fejlődésének története a felszabadulástól napjainkig, különös tekintettel a dolgozó nők helyzetére, munkalehetőségeik és létszámuk növekedésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapu Pál A Puszták népe című folyóirat története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Irén 1848-49 képének módosulása Jókai műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kastner Anikó A "Nyugat" viszonya a régebbi magyar irodalomhoz tanulmányok alapján 1918-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Bianka Egy idős festő gyermekkori emlékei (A beavatás, mit archetipikus minta felhasználása a meggyőzés érdekében Füst Milán Őszi vadászat c. művében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Jánosné Kaffka Margit költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés János A Szeged-átokházi avar sírlelet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Janka Frau und Aktivität in den Werken von Heinrich Böll. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Márton Dsida Jenő valóságélménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Márton A Miasszonyunk Leánynevelő Intézet története 1944-1948 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kepecz Gabriella A lélekábrázolás Babits prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes Csilla Tranzitív és intranzitív igék jelentésbeli eltérésének vizsgálata a magyar és az angol nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztesi Katalin Thury Zoltán élete és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztszeghyné Kapócs Éva Justh Zsigmond filozófiai rendszerének kialakulása, annak tükröződése A pénz legendája c. regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó Éva Adalék Oláh Gábor életművének értékeléséhez (Oláh Gábor és Juhász Gyula barátsága). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses László A serdülő korú tanulók tantárgyhoz viszonyulásának vizsgálata Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses Mihályné Die Siedlungsgeschichte der Deutschen in der Umgebung von Baja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses Mihályné Syntaktische Analyse eines Deutschen Sprackdenkmals aus dem 3. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Király Lajos Lovik Károly novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Ida Kaffka Margit nőábrázolásának néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Józsefné Új Utakon MTSz története 1959-1967-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Aurél Zrínyi Miklós: A Szigeti veszedelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Viola Ibolya A Kínai Népköztársasag kül- és belpolitikája 1956-tól 1964-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klaár Mária Németh László társadalomábrázolása (Bűn és az Égető Eszter alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis József A tanulói személyiség fejlesztése és megismerése az általános iskolai nevelőmunkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Mihály A kulturált magatartás szokásainak kialakítasa tanyai diákotthonokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocziszky Éva A humanista elégia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolics Pál Művelődéspolitikánk célkitűzéseinek megvalósulása egy általános művelődési központban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komlóssy Ákos A versforma Weöres Sándor költészetében - "A hallgatás tornya" és a "Tűzkút" című kötetei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komódi Andrea Demográfiai és antropológiai vizsgálatok eredményei egy Békés megyei faluban (Zsadány). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Koncz Jánosné Tóth Zsuzsanna A szerb nemzeti eszme kialakulása és a nagyhatalmi érdekek összeütközése a Balkánon (Szerbia, Bosznia-Hercegovina). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kontra Ferenc Csáth Géza egyik jellegzetes novellatipusáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kora Antal Sinka István. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korom Erzsébet A XVI. század magyar protestáns drámairodalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács András A meggyőződésformálás elmélete és gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Klára Die deutschen Präpositionen und die Ihnen in der ungarischen Sprache entsprechenden grammatischen Kategorien. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Kálmán A vezetési stílus jelentőségének vizsgálata a sportbeli felkészítés folyamatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Károly Egy személynévtípus eredete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Piroska Radnóti Miklós: Tajtékos ég. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándor Az 1929-33-as gazdasági válság hatása Kiskunfélegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Terézia Stílusirányzatok és műfajok elméletének magyar szakirodalma (Bibliográfia 1945-1965). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Jánosné Farkas Irén A Nagyatádi-féle földreform és megvalósulása a Sokoróaljai járás területén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koós István A szakfelügyelet hatásfokának javítása, a szakfelügyelet irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kraviánszky Mihályné Dr. Kovács Judit Vizsgálatok a fiatalkorú elítéltek iskolai végzettségéről, és ezzel összefüggésben néhány nevelést befolyásoló egyéb tényezőről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kremser Anna A Nyugat költőinek kapcsolata a képzőművészettel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kretz István Iskolaérettségi vizsgalatok és korrekciós nevelés Tolna megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kristó Antal A Nemzeti Parasztpárt makói szervezete 1944-48. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kránicz Imre Rilke in Ungarn. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera Zsuzsanna A magyar feltételes mondat és az előfeltevés (Kísérlet feltételes mondataink osztályozására az előfeltevés fogalmának segítségével). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár Sándorné Az általános iskolai pedagógusok élet- és munkakörülményei a veszprémi felszabadulás úti lakótelepen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutas Ferencné A szarvasi szlovákság asszimilálódása az oktatás tükrében a XIX. századtól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kácsor Ferenc A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Gyula A nemzeti bizottságok szociális és kulturális tevékenysége Békés megyében (1944-46). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán László A színházesztétika helye a tudományok rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kánya Erzsébet Die Form der Komödie im Werk Friedrich Dürrenmatts. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kéry Anikó Az 1927-es magyar-olasz szerződés visszhangja a sajtóban és a parlamentben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ködmön Anikó A pályakezdő értelmiség munkahelyi beilleszkedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köves Ilona Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marci című művének stilisztikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laczkóné Pálfi Alojzia A kecskeméti tanítónőképzés története (1917-1948). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakó Ferencné Hogyan reagált a technika fejlődésére József Attila, Szabó Lőrinc és Illyés Gyula, s e reagálások ideológiai gyökerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lantos István Vörösmarty Mihály: Vérnász - Szomorújáték öt felvonásban 1833. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lantos Istvánné Vörösmarty Mihály: Tündérvölgy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky László A szlovák nemzeti mozgalom kultúrpolitikája (1845-1848). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehotai Jánosné Lexikai egységek előfordulási gyakoriságának vizsgálata az általános iskolai orosz nyelvkönyvekben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Leléné Erdélyi Mária Algyő község élete a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Gyuláné Móricz Zsigmond: Árvácska című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel József Reformkori problémák novellairodalmunkban 1818-1841 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lieber Mártonné Tragičeskoe v Tihom Done M. Šolohova. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták Dorottya A Gömbös-kormány külpolitikájának egyes kérdései a magyar történeti irodalom tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lipák Tibor Bővített vázlat egy nagyobb munkához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Imre Valóságlátás a mai magyar parasztirodalomban - (Sánta-Galgóczi-Galambos műveiről). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi László Lukács László költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lux Ilona Deák és a konzervatívok. Az 1840-es évek első felében (1841-1844). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László László Németh László nőalakjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár György Az orosz állam szervezeti változása a 17-18. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Albertné Közösségi művelődés a művelődési házakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madarász Klára D'Annunzio magyarországi fogadtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Erzsébet Comenius elgondolásai a munkára neveléssel kapcsolatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magócs Erzsébet Babits l' art pour l' art művészetének jellege, annak szubjektív és társadalmi gyökerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Major Anita "Egy vergődő lélek" - A személyiségfelbomlás Cholnoky László prózájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Major Imréné A környezet károsító hatása az óvodáskorú gyermek személyiségfejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majsáné Iván Gizella A rabszolga munkaerő alkalmazásának néhány kérdése a XVIII-XIX. századi Latin-Amerikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makrai Andrea "Ímé, az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit" - Értelmezések Nádas Péter a Bárány című szövegére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mancza Eleonóra Gyakrabban előforduló tanári magatartásformák vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mandel Andrásné A közösségi szerkezet feltárására alkalmas módszerek eredményeinek összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Margittai Gábor A ritmuskényszer esztétikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markó Ágnes Übungstypologie zur Wortschatzarbeit. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maros Éva A Guary Kódex hangtana és alaktana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matusich Mária Schillers Dramen in Ungarn im Spiegel der Zeitgenössischen Presse (1920-1940). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Péter A magyar uralkodó osztályok és a középosztály fejlődésének problémái a Huszadik Század című folyóirat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Andrásné Czakó Anna Az iskolai élet és a vezetés demokratizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Medgyesi Mária Jane Austen és nőalakjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meggyes Miklósné Adalékok a SZIM Esztergomi Marógépgyára történetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megyeri Rezső A román hadsereg felszabadító harcai Hajdú és Szabolcs megye területén 1944-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meskó Klára Kinga Félegyháza társadalma a XVIII. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik Hajnalka Az óvodai nevelés kialakulása, fejlődése Magyarországon 1828-tól 1867-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mike Jánosné A novellaíró Kosztolányi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Magdolna A televíziós játék műfaji sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Misbrenner Nóra Diáknyelvi vizsgálatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mocsai Zoltánné A sematizmus kérdése a felszabadulás utáni próza irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moczar Albert Karikás Frigyes. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohos Sándor Szabó Lőrinc lírája 1926-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Dezső Az öcsödi Kossuth Termelőszövetkezet története 1957-1966. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária Németh László angol és orosz irodalmi érdeklődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Ruck Judit A pályaorientáció önismereti tényezői (7.osztályos tanulók vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi József A XVII. századi francia klasszikus tragédia Magyarországon (Corneille). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muszka Lajos E. T. A. Hoffmann: "Die Elixiere Des Teufels" Analyse. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mák István Választások Nagykamaráson 1920, 1922 és 1926-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Ferenc A gerelyhajítás alaptechnikájának programozott oktatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Imre Jotengrit - A rábaközi sámánok szellemi hagyatéka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Zoltánné Kemény Zsigmond és történeti forrásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi Katalin Die Funktion der Monologe im Drama „Don Carlos”. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Sándorné A pályaválasztás motivációi a csanyteleki általános iskola VIII. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mézes Tibor A klasszikus gyarmatbirodalmak bomlási folyamatának nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mónus Ferenc A hódmezővásárhelyi református gyülekezet élete a felvilágosodás korában (1699-től 1810-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Barnabás Pozsonyi szobrászat a Donner és Messerschmidt közti időkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Csabáné A debreceni elemi oktatás kialakulása és fejlődése a 17-18. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy István A szegedi demokratikus ifjúsági mozgalom történetéhez (1944. október 11.-1948. március 15.). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor Humanismus in den Buchenwald-Romanen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor Literatur und Politik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tamás Sztoikus életszeretet Kosztolányi Dezső Szeptemberi áhítat című versében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Valéria Nagy Ignác munkássága az 1840-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Vera A Csanád Megyei Nemzeti Bizottság politikai tevékenysége 1945-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyfalusi Tibor A köznyelv képi kifejezés-lehetőségeinek művészi megújítása - Stílustörténeti képmonográfia nyelvművelési tanulságokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Seres Magdolna 6. osztályos biológia tankönyvben szereplő összefüggések feltárása, struktúrájának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes József Az Orosházi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1949-1967. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyisztorné Debreczeni Ágnes Olvasás-szövegértés képességének mérése hetedik évfolyamon irodalomtankönyvi szöveg alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Gyula A dunai vasmű építésének gazdasági előzményei és szükségessége, az építés "hőskora", létrehozásának körülményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Erika Török Sophie. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Klára Sütő András: Csillag a máglyán című drámájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Zoltán Dsida Jenő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Olasz Ferenc Juhász Ferenc költészete a személyi kultusz éveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oltyán Lajos Az öntevékenységre nevelés helyzete Szentes város és járás, illetve Csongrád város néhány úttörőcsapatában és középiskolás KISZ szervezetében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh János Az "Artamanovok" elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Miklós Nagy István (Pályakép). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ormos Zsuzsanna Kemény Zsigmond forráshasználata és forrásmotivációi (A Zord idő c. regénye alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Osváth Sándor Nagy Októberi Szocialista Forradalom tanítása a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom egységéről; harc a politikai és akcióegység megteremtéséért. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ozoli Katalin A janzenizmus nyomai a szombathelyi Herzan-könyvtárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pajor József Pedagógusok továbbképzése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palatinus Éva Die Widerspiegelung Des Lebens In Der Sprache Der Romane Erwin Strittmatters. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palkó Istvánné Sárosdy Zsuzsa Kocsis István 4 drámája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap István Az alapvető úttörő közösségek önkormányzati szerveinek szerepe az öntevékeny közösségi élet megszervezésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Istvánné Adalékok a pedagógus pálya presztizséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Anna Etikai kérdések Kosztolányi kései költészetében - Hírlapi etikett alapján, a válságfilozófia kérdéskörébe ágyazva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Lajos A képalkotás és nyelvi kifejezőeszközei Kosztolányi Dezső novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Magdolna Olaszország hadbalépésének körülményei a második világháborúban és visszhangja a hazai sajtóban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Tibor Ójapán versformák adaptációs lehetőségei a kelet-közép-európai irodalmakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zoltán A tipus és jellemábrázolás kérdése az irodalomelméletben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Ildikó Brazília képe a XIX. századi Európában német és magyar írások alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paál István Elidegenülés és magány a modern nyugati drámairodalomban (Arthur Miller drámáinak elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perlerné Bencsik Zsuzsanna Az orosz imperializmus a legújabb szovjet kutatások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Perényi Lászlóné A gyakorlati képzési program megvalósításának fontosabb szerkezeti, tervezési, tartalmi és metodikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perényi Rezső Bevezetés a váltakozóáramú mérésekbe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Peszeki Lászlóné Tompa Mihály világképe - A szabadságharc bukása utáni lírájának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethő Zoltán A magyar püspökök oklevéladó tevékenysége a XIII. és XIV . században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petri Zsuzsanna Szeghalom munkásmozgalma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petrovay István A Gömbös-kormány megalakulása és belpolitikája 1932-33-ban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petró András Az iskolareform tükröződése a Köznevelésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pikó András Apponyi Albert és a magyar konzervatív nacionalizmus kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pilhoffer Ferenc A nagy létszámú általános iskolák szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pogány Márta Tolsztoj hatása Juhász Gyulára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polner Zoltán Zenei kompozíció, Thomas Mann "A Buddenbrook-ház" c. regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polner Zoltán Zenei kompozíció, Thomas Mann "A Buddenbrook-ház" c. regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Polner Zoltánné Az amerikai polgári életforma csődje Arthur Miller drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pomázi Petra Ember és Isten - A kapcsolat megteremtésének formái, lehetőségei és szerepe József Attila költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Porkoláb Judit Bródy Sándor hatása Ady Endrére (Párhuzamok és hasonlóságuk életútjukban, életművükben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pornói Károly Az értelmiség és a pedagógus szakszervezet a demokratikus átalakulásban 1945-től 48-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posta István Kölcsey Ferenc történelemszemléletének fejlődése a Töredékek a vallásról című mű megírásáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pribojszky Michael Faust und die Tragödies des Menschen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Purzse Etelka Mikszáth dzsentri-ábrázolásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál János Áprily Lajos költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Lidija Csillagászati motívumok Baka István verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy Erzsébet A magyar irodalom és nyelvtan tanításának módszertani kérdései a dolgozók általános iskolájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás Anna Anyanyelvoktatás és kulturális lehetőségek a jugoszláviai Baranya megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai János A pályaválasztás motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai Nóra Il ritorno dello straniero. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pásztor Emilné Palladius Rutilius Taurus Aemilianus De Re Rustica című munkájának első könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Mihály Jókai és Petőfi szakítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pénzes Miklósné Landeskunde im Fremdsprachenunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pénzes Olivér Rabszolgavásár - Bódis Kriszta Kemény vaj című regényének pszichoanalitikus és gender értelmezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter László Filmművészetünk irodalmisága (A magyar irodalom és a magyar írók részvétele filmművészetünk fejlődésében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Tiborné Die Geschichte des ungarländischen Deutschtums von der Räterepublik bis zur Befreiung (1919-1945). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Sándorné Magyar Katalin A gyermek ábrázolása Gelléri Andor Endre novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pókász Endre A centralisták nemzetiségpolitikai és Kelet-Európa koncepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Püski Gábor Szabó Dezső irodalmi munkássága fellépésétől 1920-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Püski Imre Móricz Zsigmond dzsentri-ábrázolása regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Racskó Gyuláné Babits Mihály Jónás könyve című művének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Racsmány Mihályné Baji Mária Gyula munkásmozgalma 1919-1929. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Radnóti László "Der Zauberberg" und die "Weissen Schatten". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Radóczi Katalin A gimnáziumi tanulók pályaválasztásának szociálpszichológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rakita Ildikó Az 1918/19-es forradalmak nőírói szemmel - Tormay Cécile: Bujdosó könyv és Ritoók Emma: A szellem kalandorai című művek elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ratkó Margit Radnóti Miklós költészetének emberközpontúsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Regölyi Zsolt Die Sprachreinigenden Bestrebungen in 18. und 19. Jahrhundert. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rendes Béla A társadalmi fejlődés régi és új erőinek harca Comenius: Didactica Magna c. művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rubovszky Rita Pilinszky János mint az ikon-lét költője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Ibolya Jókai és Vas Gereben reformkor ábrázolásának összevetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rónai Tamás Adalékok a Nyilas Mozgalom tömegbázisának kérdéséhez Budapesten (1939-1941). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Zsuzsanna Szövegszerkezeti vizsgálatok a kétmondatos újsághírekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Salfay István Nyelvi kifejezés a szinkronfilmben különös tekintettel a szinkronfilmek magyar-német-angol-francia összefüggéseire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkady Sándor Az Isten viselőse - Ady vallásos lírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schauer János A Bajai Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1960-1968. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schulcz Hedvig Vajda János filozofikus költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schvób Péter A tanyai tanulók hátrányos helyzetének felszámolása érdekében alkalmazott formák és módszerek 1950-től napjainkig (Bács-Kiskun megyei tapasztalatokról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebesi Judit Az 1934-es marseillei merénylet sajtó és országgyűlési visszhangja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén Ildikó A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők Mária Az Új Nemzedék c. napilap a "keresztény kurzus" időszakáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres József Gorkij útja a népmeséktől a szocialista szemléletig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Gyula Gróf Apponyi Albert iskolapolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Judit Nagy László költészetének motívumrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Sutus Etelka Egy település (adott társadalmi egység) művelődési folyamatainak tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Edit A személyiségformálás tudatosságának növelési lehetősége a szociometrikus teszt alkalmazásával a büntetésvégrehajtásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi Ilona Az angol polgári forradalom a magyar nyelvű történeti irodalom tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somfai Lászlóné A forgástestek ábrázolására való áttérés pszichológiai és didaktikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Margit A határozott névelő és a személynév kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soproni Olivér A magyarországi török művészet helye a török művészettörténetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spolár János A pedagógusok helyzete és munkája Pécs általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sprőber Péter Gerhart Hamptmann: Bahuwarter Thiel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stadler Jenő 13-14 éves tanulók erkölcsi ítéleteinek sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Steigervald Éva A dolgozók helyzete Gyulán az 1929-1933-as gazdasági válság idején. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Stenger Gizella Aranka Az új Zrinyiász - Mikszáth Kálmán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sticklné Rábai Márta Az idill és a halál Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surinásné Tóth Olga Zenei nevelésünk problémái az általános iskolák felsőtagozatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Borbála A tanulók erkölcsi ítéletének sajátossága kisiskolás korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ede A zenei kompozíció szerepe Csáth Géza novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó István A Vasárnapi Újság nyelvészeti és néprajzi cikkeinek bibliográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Judit A magyar puritánmozgalom angol kapcsolatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Kázmér A Tavern-rejtélyről.... MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lajos Makó közigazgatása a város felszabadulásától az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásáig - 1944.szeptember 26-tól 1944.december 22-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Imréné Balaton Izabella Kaffka Margit regényei hősnő-típusainak összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Györgyné Babits humanizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalavári György A vegyes életkorú KISZ alapszervezeti rendszer működésének néhány kérdése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Lujza Tóth Árpád költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmáry Györgyné Illyés Gyula költészete az 1950-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmáry Györgyné Illyés Gyula költészete az 1950-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebegyinszki Györgyné Adatok a serdülők erkölcsi arculatának pedagógiai-pszichológiai megismeréséhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szegfű Imre Ady Endre magyarsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendi Horváth Margit Kisfaludy Sándor "Csobánc" c. regéjének elemzése. Other, József Attila Tudományegyetem.

Szente Sándor Túlkorosság és deviáns magatartás vizsgálata a nagyatádi járás általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmai László Egy általános iskola társadalmi kapcsolatai - A hajdúböszörményi 5. sz. Általános Iskola társadalmi kapcsolatainak fejlődése és rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szerdahelyi Zoltán Magatartástípusok a legfiatalabb magyar prózában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Ferenc A személyes névmási határozószó. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szirtes Gábor Katona József és Vörösmarty Mihály drámái és a német klasszicizmus (összehasonlító vizsgálat). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szmák Edit Szabó Lőrinc publicisztikája - Szabó Lőrinc és az Est-lapok 1921-1930. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szokonya Éva Sidonius levelei III. könyvének fordítása és magyarázata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sztrapák Ferenc A funkcionális mondattani magyarázó elv az irodalmi művek elemzésében (egy műelemzési kérdés kidolgozása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szujkó Margit Modus-attractio a klasszikus latin nyelvben (M. T. Cicero: Cato Maior de sen c. műve alapján). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szuromi István III. éves szakmunkástanuló fiúk pszichoszexuális fejlődésének néhány sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó István Hamvas Béla kritikai munkássága (1919-1940) és a magyar szellemi élet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsenyi Livia Csokonai első pályaszakasza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Imre A pedagógus továbbképzés szerepe és jellege Csongrád megyében az iskolareform megvalósítása útján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Jánosné Egy általános iskolai felsőtagozatos osztály társas-közösségi kapcsolatainak változása a család és iskola együttműködésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Katalin A nő helyzete a századelő Magyarországán (Kaffka Margit motívuma). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősy Izabella Damó Oszkár a szegedi újságírás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szörényi Árpád Az egyéni bánásmód szerepe a nevelőotthoni gyermekek személyiségének fejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Attila Die deutsche Gesellschaft in den Letzten Jahren der Weimarer Republik in den Romanen Hans Falladas. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sádt Ede A színek szerepe Ady költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sághy Ilona A nők problémája Kaffka Margit műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sári Ilona Szeged szabad királyi város közigazgatásának története alapítástól az 1900-as évekig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sári József Justh Zsigmond Kiválás genezise elmélete és írói gyakorolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi János A Jászberényi járás közoktatásának fejlődése 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközy István Paraszti témájú regényeink 1956 után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sódar Mihályné A naturalizmus és Móricz Zsigmond. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Südy Györgyné Bálint György, a kritikus és publicista. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Ferenc Schopenhauer hatása a századvég magyar lírájára (Különös tekintettel Vajda, Reviczky, Komjáthy költészetére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Miklós A katonai hivatásra való nevelés feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Talpas István Tanulmányok az osztályfőnöki tevékenység témaköréből és annak dokumentálása a tiszthelyettesképzés során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarnai Tiborné Gelléri Andor Endre (1908-1945). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tary Gábor Derekegyháza község és déli határának topográfiája és településtörténete. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi Emilia Arany László. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi László Lenin nemzeti, nemzetiségi koncepciójának fejlődése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi Tamás Adalékok a budapesti XV. kerületi Madách Imre Általános Iskola történetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár István Az általános iskolai matematika tanterv korszerűsítése és bevezetésének tapasztalatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tavali Zoltán A fonématikus hallás javítása és az olvasási készség fejleszthetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Telek Judit A barokk zene kezdetei Itáliában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tengerdi Angela Salamon Ernő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turcsak nincs megadva Egy 16. századi angol dráma keletkezése, kritikatörténeti áttekintése, elemzése, és magyarországi recepciója. William Shakespeare: Titus Andronicus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turi Andrásné A pedagógus hivatástudatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth András Thury Zoltán a Szegedi Naplónál (1891-1892). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Csilla A magyar lokativuszi kifejezések szemantikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tóth Imréné A siket tanulók személyiségének vizsgálata érzelmi kötődésük tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Irén Juhász Gyula tájszemlélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth József Móra Ferenc és a szegedi irodalmi élet 1900-1920-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Mária Veronika Catullus epigrammái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Sarolta A szellemtörténeti irányzat kérdéséhez a magyar irodalomtörténetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Valéria Katalin A használható tudás fejlesztése a természettudományokban - az angol példa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Kovács Tamás G. I. Uspenskij: Razorene. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Virág Az Érdekes Újság 1913-tól 1919-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tüske Tamás József Attila költészete a jungi archetípus tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vanyi Klára Az újkori magyar irodalom néhány novella-típusáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vanó István A magyarországi régészeti kiállítások történetéből (kiállításelmélet). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga József A költő Móra Ferenc. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Sándor Vajda János ars poeticája és költői önarcképe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varsányi Zoltán A feladatlapos módszer pedagógiai-pszichológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Istvánné Németh László nőalakjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass I. István Radnóti Miklós költői fejlődése 1935-36-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vető Ágota Die Komparation syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben in gleicher Funktion. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viczián Klára Krúdy Gyula: Ál-Petőfi című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki Imre Móricz Zsigmond és a munkásosztály. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki Imréné A költő Kaffka Margit. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vilisics Ilona A szonett műfajának újraéledése és tematikai kiszélesülése a két világháború között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Visontay Ernő Madách Imre lelki válságának társadalmi gyökerei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vlasics Sarolta Az egyéniség szerepe Sarkadi Imre drámáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi Józsefné Egy közösség (ifjúsági szervezet) alakulásának nevelésszociológiai vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Várnai Rupertné Az 1929-1933-as gazdasági válság hatása Szolnokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Károly Móricz Zsigmond drámai művei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös László Juhász Gyula formavilága (1899-1906). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wahl György Földosztás Mohácson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Waldmann József A technikai fejlődés hatása az ember általános műveltségére és szakképzettségére (A Szegedi Kendergyárban végzett vizsgálatok alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Warga Lászlóné Németh László drámahőseinek etikai magatartásformái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zeller Károly A hajdúk kialakulásától - az osztályszövetség létrejöttéig a Bocskai szabadságharcban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zeller Károlyné Stílusparódiák a XX. sz.-i magyar irodalomban (Karinthy Frigyes: Így írtok ti). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsigmond Zsuzsanna Babits az erkölcsi feladatvállalás előli menekülése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros József A Békéscsabai Kisegítő (gyógypedagógiai) Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsuffa Istvánné Tudásszintmérés gépi feleletválasztó teszttel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros Ágnes Juhász Gyula versmondatainak költői kifejezőeszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zákányi Judit Az érdeklődési körök és a napközis klubrendszer viszonya egy kísérleti általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ökrös Tünde A novellaíró Pap Károly. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Őz Ferenc A nagykamarási "Ságvári Endre" Termelőszövetkezet története 1949-1965. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 22. 19:43:50 CEST.