Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ü | Ő
Number of items: 503.

A

Alapvári Magdolna (2012) Női paraszti illem és szokások a felnőtté válásig a XX. századi Alapon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Aleksza Petra Bettina (2012) Az orosz főnevekkel használt kicsinyítőképzők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alexy Eszter (2012) A magyar képregénykultúra szervezeti szinten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ancsin Kinga (2012) Óvodás korú gyermekek szókincsének vizsgálata képmegnevezéses teszteléssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Annus Dóra (2012) DEstrukció és KONstrukció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Bettina (2012) Orson Welles: A világok harca - Generált válságok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró Éva (2012) A Vajdasági Egészségturizmus Klaszter marketingkommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arros András (2012) Vaskarika fémből - Portréfilm Móder Rezsőről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bakosné Sági Gabriella (2012) IKT eszközök hatása az általános iskolai tanulók fizika tudására az elektromosságtan és az optika területén. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bakó Zsófia (2012) Ferenczy Ida élete és munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balda György (2012) MCI és Dementia szűrési lehetőségek összehasonlítása a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Neurológia-Stroke Osztályának Dementia Ambulanciáján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Beáta (2012) Középiskolás végzős tanulók jövőképének alakulása közötti eltérés - különböző iskolatípusokban elvégzett vizsgálat alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Réka (2012) Relativity of time in Joseph Heller’s Catch-22. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Ágnes (2012) A kommercializálódás jelenléte és jelentősége az elit- és populáris kultúra irodalmi vonatkozásaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Dániel (2012) A videojátékok helyzete a médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Olívia (2012) Magyarkanizsa marketingkommunikációs és fejlesztési lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Banos Annamária (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Banos Annamária (2012) A vagyoni helyzettel összefüggő frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata a magyar és a német nyelvben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai Katalin (2012) Egy asszonykönyvtár a 18. századból Wesselényi Kata könyvjegyzéke alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Dorina (2012) A helység kalapácsának kritikai fogadtatása és műfaji jellemzői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Ákos (2012) Kashmir 3D program felhasználása a térképészeti ismeretek tanításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos Péter Soma (2012) Cenzúrázhatóság, titok és anonimitás a digitális korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráthné Bacsa Andrea (2012) Teaching portfolio. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Battai Borbála (2012) A Prologis magyarországi külső kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bató Ágnes (2012) Teaching Pronunciation at Different Levels of Proficiency - Classroom Research Paper. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baumann Tóth Eszter Anna (2012) Grrrlz Rock! Female Empowerment of the Grunge Music Scene in the 1990s. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Belák Dóra (2012) Miért szeretünk kukkolni? - A valóságshow-k titkai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek Adrienn (2012) A Szegedi Szabadtéri Játékok 2011-es kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berczi Gergő (2012) A humor megjelenési formái Kiss Ádám előadásaiban - kontextualizációs folyamat, nyelvi alakzatok, nyelvi játékok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berczi Sándor (2012) A torrent kultúra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berze András (2012) The Hungarian Presidency Fares Well - angol-magyar fordítás. Hosszú út az euró magyarországi bevezetéséről - magyar–angol fordítás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Petra (2012) A közös katalogizálás problémái Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bessenyei Ágnes (2012) A fanfiction online és valós közösségteremtő ereje. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beszkid Veronika (2012) Palóc hagyományok Mikszáth Kálmán novellisztikájában - Néprajz és jellemábrázolás A jó palócokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei Sára (2012) A megjelenésükben individualitásra törekvő városi szállodák elméleti háttere és marketingkommunikációja hazai esettanulmányokon keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás Mónika (2012) Az olvasás változása az egyetemi évek hatására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás Viola (2012) A finn és magyar reformáció párhuzamai Mikael Agricola életrajzának mozzanataiban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán Katalin (2012) Életek és határok - Riport a háborús menekültek helyzetéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán Pál (2012) Az Öreg - Hollósy Simon portréfilm. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Melinda (2012) Nonprofit és profitorientált honlapok összehasonlítása (online megjelenés és online kommunikáció szempontjából). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Nikolett (2012) Digitális állományok hosszú távú archiválása könyvtári környezetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás Bianka (2012) Violent Women and Men in Popular Culture. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Borkáné Dudás Mónika (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Norbert (2012) A drámapedagógia módszereinek alkalmazása az ember és társadalom műveltségterület oktatása során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boross Árpád Bence (2012) A diákok társadalomszemléletének formálási lehetőségei a helyi társadalmi praxis példáival. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó Vivien (2012) Hajnóczy Péter képalkotó fantáziája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brindás Orsolya (2012) Közös sors képekben és betűkben - Rembrandt-Bródy összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buczó Katalin Boglárka (2012) A kézműipari papírkészítés technológiája régen és ma. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Lea (2012) Nyílt forráskód a könyvtárban: Koha. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai Viktória (2012) A technikai képrögzítés kultúrtörténeti szerepének tanítási metódusai és a kreativitásra gyakorolt hatásuk. A mozgóképolvasás és mozgóképelemzés készségének fejlesztő gyakorlata és a kreativitásra gyakorolt hatása a 14-18 éves korosztályi csoportokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány-Vincze Zsófia (2012) Férfias-nőies játszmák. Kaffka Margit Színek és évek című regényének feminista kritikai olvasta. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Básthy Ágnes Jusztina (2012) Fényképészet a Kádár-korszakban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Béres Beatrix (2012) A szupraszegmentális eszközök és az érzelmek kapcsolata az óvodáskorú gyermekek beszédészlelésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsökné Sarró Tímea (2012) Pedagógusok nézetei az integrált nevelésről - attitűd és integráció. Other, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cs. Tóth Gabriella (2012) Múzeumpedagógia a Napsugaras Ház-Alsóvárosi Tájházban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó Noémi (2012) Harc a diszlexia ellen - Bepillantás a diszlexiás gyermekekkel foglalkozó szakemberek mindennapi munkájába. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csekő Adrienn (2012) Udmurt szintaktikai vizsgálatok. A gyakran használt udmurt mozgásigék vonzatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csengeriné Szabó Éva (2012) V-VI. századi pásztorkészségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csesznegi Viktória (2012) A Zombori Kármelita Rendház régi könyvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csillik Péter (2012) Integrált vállalatirányítási rendszer a könyvtárban / Könyvtári rendszerek az SAP vetületében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár Péter (2012) A szegénység társadalmi vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia Judit (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba Dániel (2012) Felhasználói azonosítás megvalósítása PHP programozási nyelven. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csuha Máté (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csuha Máté (2012) A fogalmi váltás problematikája a történelem tanítása során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csákvári Judit (2012) Az intézményi eredményesség javításának lehetőségei. Hogyan hat a szervezet fejlődésére az intézményben zajló változások folyamata? Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Mariann (2012) Az intézmény nevelési-oktatási és szervezeti struktúrájának összefüggései - A békéscsabai Esély Pedagógiai Központ munkája és lehetőségei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csókási László (2012) Halálábrázolás a középkori és reneszánsz festészetben - a Halál allegóriái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti-Sulyok Nikoletta (2012) Portfolió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke Zsanett (2012) A hátrányos helyzetű tanulók középiskolai továbbtanulását befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó Balázs (2012) Értékek a médiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czepó Beáta (2012) Ismeretterjesztő honlap elkészítése. Genetikailag módosított szervezetek alkalmazása és biztonsága. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra Károly Zoltán (2012) Kísérlet a volt fekete rabszolgák katonai szolgálatra való alkalmazására az amerikai polgárháború Déli Katonai Körzetében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra Károly Zoltán (2012) Serdülő lányok problémáinak bemutatása Lewis Carroll Alice Csodaországban című művében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Czipa Éva (2012) Blog és PR - A blogok felhasználási lehetőségei a Public Relations területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok Mónika (2012) "Én uralom a pénzt, és nem ő engem" - Beszélgetés Wicha József milliárdossal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dakó Krisztián (2012) A pokol erkölcsfilozófiája Dante munkássága alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dammak Jázmin (2012) A konvergens televíziózás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Danyi Bernadett (2012) A pálos rend monostorai és patrocíniumai a középkori Magyarországon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Danyi Ildikó (2012) Kísérlet a 60 év felettiek szlengismeretének, szlenghasználatának és szlenggel szembeni attitűdjének felmérésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darvasi Tamás Líviusz (2012) A zenekari menedzselés kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deményi Dóra (2012) Szakítás a hagyományokkal Alfred Stieglitz és Jacob Riis munkáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dernovics Gábor (2012) A kézifegyverek fejlődése és megjelenése a történelem órákon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dett Liliána (2012) A senatori rend, a lovagrend és a császári rabszolgák közigazgatásban betöltött szerepe a korai császárkori Rómában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dinca Vilmos (2012) The Hungarian Presidency fares well - angol-magyar fordítás / Hosszú az út - Az euró magyarországi bevezetéséről - magyar-angol fordítás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dinnyés Veronika (2012) Radnóti Miklós: Járkálj csak, halálraítélt! Radnóti Miklós kései lírája és a holokauszt irodalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Donauer Emese (2012) Magára maradottság Marcel interszubjektivitásának fényében. Öngyilkosság, méltatlan haldoklás, rossz gyász. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drahota Gergő Ádám (2012) Mormonism as an American Religion. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudar Krisztina (2012) Kommunikáció a követeléskezelésben - Avagy a követeléskezelés konvencionális értelmezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dukai Veronika (2012) A másság és a társadalom viszonya Ferzan Özpetek Tudatlan tündérek című filmjében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid Katalin (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid Margit (2012) A mordvinok oktatáspolitikai helyzetének áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dózsa Gábor Jánosné (2012) Összefüggések a korai maladaptiv sémák és a harag, düh megnyilvánulásai között 16 évesek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdei Gabriella Eszter (2012) Romhányi József Doktor Bubó című műve az állatmesék tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faa-Lendvai Erzsébet Mária (2012) A tihanyi bencés apátság fennmaradt könyvjegyzékei a kezdetektől 1803-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Eszter (2012) Az állandósult szókapcsolatok szerepe a szókincsfejlesztésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Eszter (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Hajnalka (2012) Julia Timosenko politikai kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Ildikó Judit (2012) Állatnevekkel kapcsolatos szólások és közmondások az észt és a magyar nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Zsolt István (2012) A gyermekirodalom története és a gyermekek olvasási szokásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farnasné Kiss Enikő (2012) Szabálytalan, mint maga a szabálytalanság Szabó Magda Für Elise című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fasoláné Mucza Irén (2012) Egyszerű jelen és folyamatos jelen tanításának néhány aspektusa kezdő osztályokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Attila Csaba (2012) Könyvtári weblapok webdesign-ja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Zsuzsanna (2012) Tanulás a világhálón keresztül: e-learning tananyag a könyvtárak felhasználóképzéséhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejérvári Csenge (2012) A vita tanítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Jenő (2012) Válság? Kommunikáció! - Politikai válságkommunikáció a rendszerváltás után Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Réka (2012) Biatorbágy helytörténete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Filip Klára (2012) Vajda Péter Intézmény Nyilvános Könyvtárának bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Finta Diána (2012) Test, tér, toalett - Testi funkciók a közösségi létforma tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Firnigel Loránd (2012) A média gyermekekre gyakorolt hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Klaudia (2012) Párhuzamok a társművészetekkel. Kép-szöveg-(zene) kapcsolatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Tamás (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó Ibolya (2012) Az oktatási intézmények összevonása Kecskemét Megyei Jogú Város területén. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó Sára Veronika (2012) Kosztolányi Dezső sajátos humorának megjelenése novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Futó Sabina (2012) A fésűmelléklet adás szokása a gepidáknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földiné Csíkos Erika (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Tímea (2012) Felelős vagyok azért, amit megszelídítettem! - Riportfilm. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fődiné Hrombola Csilla (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajzágó Enikő Diána (2012) Kommunikáció az Univerzummal: avagy lehetünk-e valaha igazán szabadok? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gallay Hanna (2012) A kézírás sorsa a digitális világban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gallay Hanna (2012) A kézírás sorsa a digitális világban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Garaczi Veronika (2012) A közösségi tevékenységformák fiatalokra gyakorolt hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Garami Anett (2012) Lucretius természetfilozófiája a modern fizika szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi Luca Emese (2012) Félreértések, problémák, nehézségek az MSN-es társalgásokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi László (2012) Az Országos Széchényi Könyvtár a weben avagy mennyire élenjáró nemzetünk elsőszámú könyvtára az online világban? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Garzó Márk (2012) Miben egyedi Kerényi Károly mítoszértelmezése? Other, Szegedi Tudományegyetem.

Geiger Ádám (2012) Az irányhármasság mint nyelvészeti terminus a magyar és finnugor nyelvészetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gellai Gábor (2012) Pixelgrafika és vektorgrafika a reklámkészítésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gellér Edina (2012) A beatirodalom mai ismerete a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatói közt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely Imelda (2012) A Vajdaság földrajzi egységei közül a Bácska vaskorának lelőhely gyűjteménye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gila Orsolya Éva (2012) Manipulált ígéretek televíziós reklámokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő Zsuzsanna (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda Viktória (2012) Karneváli struktúrák, idő és tér Móricz Zsigmond Úri Muri című regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubán Dóra Rita (2012) Emberi jogi alapismeretek oktatása - Az emberi jogok oktatásának problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Enikő (2012) Bibioterápiai gyakorlatok egy informatikus könyvtáros hallgató szakmai felkészülésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Noémi (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Guncser Anita Barbara (2012) Új generációs szoftverek és hardverek - Kölcsönzési munkafolyamat automatizálása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyaraki Szilvia (2012) Untersuchung der Jugendsprache auf der Webseite bravo.de. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati Dorottya (2012) Hacker szubkultúra a filmvásznon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyepes Andrea (2012) Társadalomkritika a South Park sorozatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyepes Mónika (2012) A szegedi szabadkőművesség - Ismeretterjesztő film. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyeviki Zsófia (2012) The E in E-Procurement. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris Antal (2012) Nemzeti szterotípiák a cseh közmondásokban és szólásokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris Éva Zsuzsanna (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkovics Réka (2012) The escapes and illusions of Doctor Faustus and Dorian Gray. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Györgyné Takács Márta (2012) Kódváltás a magyar reklámokban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Győryné Tóth Zsuzsanna (2012) Siker, kesztyűk nélkül - Kovács "Kokó" István portré. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Attila (2012) Művelődés repertóriuma (2007-2009). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Góg Petra (2012) Die Verbstellung in der deutschen und in der ungarischen Sprache. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gönczi László (2012) Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Könyvtárának bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gősi Gabriella (2012) Kánya Emília, az első magyar szerkesztőnő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hadzsipetkova Krisztina (2012) Az Egészség Hídja kezdeményezés a mellrák ellen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hagemann Csilla (2012) A szerelem megnyilvánulásai József Attila költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangodi Henriett (2012) Foreign Language Teaching in Kindergartens: Teachers’ Beliefs and Practices. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harangi Zsuzsa (2012) Divatmarketing - PR, kommunikáció és médiahatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harencsár Balázs (2012) Formameghatározó elemek a 17. századi magyar költészetben - közmondások és szólások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hatvani Flóra (2012) A bőrbetegségek elnevezésének vizsgálata az erza-mordvin nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Bettina (2012) Kétnyelvűség Tornio-völgyben (Mikael Niemi regényeinek tükrében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Réka (2012) A Titanic-katasztrófa válságkommunikációs elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Szabina (2012) A kulturális tőke szerepe az olvasóvá nevelésben: 14 éves tanulók olvasásszociológiai vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Tamás Krisztián (2012) A fiatalok továbbtanulását befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Tamás Krisztián (2012) A fiatalok továbbtanulását befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Tünde (2012) Agreement for Service. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg Renáta (2012) A diverzifikálódó keresőoptimalizálás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg-Szilágyi Csaba (2012) A nyomtatott sajtó digitalizálódása és újraprintesedése - Lapozható mobilok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hlavati Andrea (2012) Az 1950-1953 között a Hortobágyra kitelepítettek családjainak története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hoffer Norman (2012) Nemzetségi monostorok az Alföldön (Kutatástörténeti áttekintés). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Holdházy Ráhel Margit (2012) Az irodalom és a zene kapcsolatának bemutatása a romantika korában E.T.A. Hoffmann művein keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Holló Ádám (2012) Facebook és az arab tavasz, avagy a közösségi média társadalompolitikai ereje. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Angéla Alexandra (2012) Speciális oktatási igényű fiatalok olvasási és oktatási szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Anikó (2012) A német történelem a magyar történelemoktatásban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Eszter (2012) Ökológiai mosó- és tisztítószercsalád marketingkommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Réka (2012) Szapolyai János uralkodása és a könyvek tiltása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Szabina (2012) Szubjektumok és jelenlétek Nemes Nagy Ágnes lírájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Szabina (2012) A sárkányszerető alakja a szláv népek folklórjában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Horváth-Tanka Enikő (2012) Stohl András a bíróság előtt - A baleset megítélése jogi szempontból és országos napilapokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hrabovszki Nóra (2012) A szegedi utazási irodák promóciós tevékenysége a korszerű marketingkommunikáció szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hricsovinyi Rita (2012) Narzissmus in der Novelle Das Märchen der 672. Nacht. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hronyecz Mária (2012) A helyesírás-tanítás alapjai a tanulási zavarok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hulmán Alicia (2012) Reconsidering the Dangers of Violence in Children’s Classic Fairy Tales. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hurton Csaba (2012) A Magyar Katolikus Egyház kommunikációs lehetőségei a web 2.0 korában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár Tamara (2012) Textuális láncolatok Tóth Krisztina lírájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár Vivien (2012) Szövegértés-fejlesztés az általános iskolák 8. évfolyama számára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi Viktória (2012) A keletkező metrum értelmezhetősége - Metrum(ok) és ritmus(ok) mintázatai és interferenciái Kosztolányi Dezső lírájában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi Viktória (2012) A keletkező metrum értelmezhetősége. Metrum(ok) és ritmus(ok) mintázatai és interferenciái Kosztolányi Dezső lírájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ignácz Borbála Mária (2012) Bécs turisztikai imázsának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ignácz Róbert (2012) A közösségi oldalak, mint az érintkezési kultúra új színterei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ihász Balázs (2012) Gyűjtögetős kártyajátékok a kiadói világban - Gyakorlati összefoglaló a sikeres kiadói tett érdekében egy kevésbé ismert szegmensben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakabos Boglárka Csilla (2012) Az MLM-hálózatok szektajellege. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Janzsó Miklós (2012) Az ír egyház és szerzetesség kialakulása és első szakasza a források tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Janzsó Miklós (2012) A Tabula Cebetis. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Dániel (2012) Száguldó PR Cirkusz, avagy mire képes a PR 360 km/h-nál? - A Williams F1 Team és a Caterham F1 Team PR tevékenységének összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jurkovics Fanni Anna (2012) Autista gyermekek tanítása alternatív kommunikáció segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalapos Eszter (2012) Hamvas Béla életműsorozatának elemzése kiadói szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár Edit (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalóz Emília (2012) Egy cigány nevelőszülő portréja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapus Attila (2012) Egyházi szamizdat irodalmak a Kádár-korszakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapus Attila (2012) Egyházi szamizdat irodalmak a Kádár-korszakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsonyi Gabriella (2012) Differences between speakers: The influence of Serbian vs. Hungary Hungarian on the Hungarian of Vojvodina Hungarian university students. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszáné Kása Erzsébet Édua (2012) Iskolai honlap készítése és működtetése tartalomkezelő rendszerrel - A Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium honlapjának felépítése. Az iskola tevékenységének bemutatása kisfilmeken és fotókon keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Klaudia (2012) Webes képgaléria készítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Viktória (2012) A nyomozás- és kutatásként felfogott Lázár Apokrifek. Egy Bartis tárca-regény Benyovszky Krisztián felől olvasva. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katyina Krisztina (2012) "Sok kedves nőből próbállak összeállítani téged" - József Attila édesanyjához és a nőkhöz való viszonya (lírájának tükrében). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaáriné Cziprok Andrea (2012) A pedagógusok teljesítményének értékelése mint vezetői eszköz. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Keller Anita (2012) Az okostelefonok elterjedése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kenéz Éva (2012) Portfólió a tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes Andrea (2012) Az olvasás- és írásnehézséggel küzdő tanulók képességfejlesztésének és tanulási stílusának összefüggései. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kerpics Judit (2012) "Az élet prózája" - Jósika Júlia munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Zoltán (2012) Helytörténeti tudástár kialakítása közösségi alapokon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Edit (2012) A gepida és langobard soros temetők gyermeksírjai a Kárpát-medencében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Zoé Adrienn (2012) Sigmund Freud és Carl Gustav Jung pszichológiaelméletének fő különbségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisfalusi Tímea (2012) Az M1, a TV2, az RTL Klub és az ATV esti híradóinak összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisföldi Zsófia (2012) Nyomtatott és digitális szövegértés vizsgálata az SZMK Gábor Dénes Tagintézményének 11.E osztályos tanulóinál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál Anita (2012) Antik és keresztény motívumok Zrínyi Miklós lírájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál Edit (2012) Vizsgálódások az időskori nyelvhasználatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál Tímea (2012) Reklámok hatása a gyerekekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Kató (2012) A házasságról pozitívan. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Kató (2012) A házasságról pozitívan. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Marianna (2012) Children's attitudes to standard vs. non-standard children's speech. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Renáta Mária (2012) Munkamemória és olvasási képességek mérése - kísérleti tesztelés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Éva Csilla (2012) Vak középiskolások sikeres beilleszkedésének tényezői. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Barna Eszter Irén (2012) A humor és az intelligencia összefüggései alsó tagozatos gyermekeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kizner Mónika (2012) A magyar kereskedelmi televíziózás - Az RTL Klub és a TV2 összehasonlítása műsorszerkesztés és webfelület szempontjából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klement Szilvia Mariann (2012) Hogyan képes az értelem az akarat segítségével legyőzni a szenvedélyeket Descartes-nál? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Dóra (2012) Építészet a televízióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koczor Kinga Dóra (2012) A színikritikai sajtó helyzete a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koczor Tamás (2012) A minőségi tudományos ismeretterjesztő újságírás kihívásai a mai magyar nyomtatott sajtóban két vezető magazin példáján keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár Krisztina (2012) Multikulturális nevelés és a roma kisebbség történetének megjelenése a történelemoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncsik Sára Anna (2012) A Magyar nemzet történet – két kiadástörténet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz Erika Erzsébet (2012) A Szovjetunió felbomlása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kondacs Flóra (2012) Az aktuális tagolás vizsgálata a kémia tankönyvekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopaszné Szincsok Ildikó (2012) A globalizáció és az internet hatása a kétnyelvűségre a magyarországi szlovákok körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopinski Edit (2012) A délszláv háború ír kontextusban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopányi Vanda (2012) A Beatles és a popkultúra - Kölcsönhatások a divat, szubkultúrák, merchandising és a zenekar között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kottes Anikó (2012) Jó volt, ameddig - Dallam, metrum, szövegváltozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Dóra (2012) Párhuzamok a társművészetekkel: kép-szöveg kapcsolatok. A realizmus tanítása irodalomórán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Eszter (2012) The E in E-Procurement - angol-magyar fordítás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Irén (2012) Az Esterházy-gyűjtemény kalendáriumai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Judit (2012) A hősiesség ábrázolása Jókai Mór: Tégy jót! című regénye alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Lilian (2012) Possible Connections Between the Second Wave of Feminism and Pin-Up Girls. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Lionel (2012) A családi háttér hatása a gyermekek szocializációjára, iskolai teljesítményére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Lívia (2012) Képregénykultúra a huszadik századtól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Márta (2012) „Pártos” könyvkiadók a 20. század első felében Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Márton Nándor (2012) Sim racing, avagy a versenyszimulátorok világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Orsolya (2012) A közszolgálati és kereskedelmi főműsoridős hírműsorok komparatív elemzése a tabloidizáció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Viktor Sándor (2012) Vizsgázik a mindennapi betevő - Segítség, ételallergiás vagyok! BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács-Kormos Adrienn (2012) Hitek és tévhitek - A diszlexia megjelenése az interneten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma Klaudia (2012) Az öltözködés szerepe az emberek megítélésében - Az öltözködés mint imázsbefolyásoló tényező. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kreiszné Szilágyi Tünde (2012) "Örömhír" a nevelésben. Az evangélikus egyház szerepe a nevelés és az oktatás rendszerében az 1970-es évektől napjainkig. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kriston Szandra (2012) A tömegkommunikáció hatása a tehetségkutató műsorok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán Ágnes (2012) Napjaink elektronikus nyelvezete a finn és a magyar nyelvben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kránicz Lilla (2012) A Dollhouse Táncstúdiók kommunikációjának elemzése, kitéréssel a rúdtánc népszerűsítéséért tett lépésekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kucsó Krisztina (2012) Social Aspects of The 1944 Education Act Concerning Religious Education. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kunkli Csilla Edit (2012) La obra de Elizabeth Szél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurják Bernadett (2012) A szókincsfejlesztés kérdései különös tekintettel az állandósult szókapcsolatokra egy nyelvi- és beszédzavar tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kvaka Melinda (2012) A bulvár sikeres és sikertelen használata - Tabloid politikusok Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kákonyi Anikó (2012) A nagycsoportos mozgásterápia hatása az 1. és 2. évfolyamos tanulók tantárgyi (olvasás és matematika) teljesítményére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri Alexandra (2012) Könyvtári különgyűjtemények és a képregény. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri Andrea (2012) Vallásosság Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri Andrea (2012) Vallásosság Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri Erika Tamara (2012) Kormányszóvivők Magyarországon - Kormányzati kommunikációs intézményrendszer. 1947-2011. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kézér Dávid (2012) Mozgásfejlesztés a barantában oktatott vívás során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya Viktória Nikolett (2012) Új fejlemények és régi szereplők a tudományos könyvkiadás és adatszolgáltatás világában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó Viktória (2012) "A Central Perk-től a MacLaren's-ig" - A baráti társaságokat bemutató sitcomok műfaji elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Körömi Kitti (2012) A segítők empátiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lajkó Anita (2012) Női szerepjátékok a XX. század második felének magyar irodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó Katalin (2012) Hipotézisek a korai idegennyelv-tanulással kapcsolatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó Katalin (2012) Hipotézisek a korai idegennyelv-tanulással kapcsolatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Beáta (2012) Község a Mátra ölelésében: Hort - útifilm. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Judit (2012) Tájak, borok, ízek: Rátka - útifilm. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laki Rita (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakos István (2012) A kereszténység instabil alappillére: a Biblia ellentmondásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laza Soma Dávid (2012) A Vörös Hadsereg Szegeden 1919-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Katalin (2012) Válságkommunikáció - A mediáció mint alternatív konfliktuskezelő, vitarendezési módszer. Ne háborúzz! Mediálj! MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lucz Barbara (2012) Rajzolj JOBBan! - Ismeretterjesztő film a jobb agyféltekés rajzolásról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsné Simon Krisztina (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Lutz Gábor Miklós (2012) Nyelvvizsga, vagy amit akartok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Anett (2012) A kereki késő avar kori temető a temetkezési rítus és a leletanyag tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lékóné Petroszjan Szofja (2012) Geschichte der RAF und ihre Widerspiegelung im Kinematograph. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt Anikó (2012) A magyar mint anyanyelv hatásának vizsgálata a német mint idegen nyelv elsajátításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőke János (2012) A webergonómia sajátosságai a felhasználói korcsoport függvényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Macsó Kinga (2012) A kassai püspöki könyvtár régi állománya a 17. századig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász Betti (2012) Kommunikál a "Jövőbarát energia" - Az EDF DÉMÁSZ kommunikációs csatornáinak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Enikő (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Enikő (2012) A tanulók iskolai beszédmegnyilvánulásainak lehetőségei az esélyegyenlőség megközelítésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maller Éva (2012) Harmadik osztályos tanulók olvasási képessége családi és iskolai háttérváltozók tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Megadja Stefanie (2012) Magyarok munkavállalása Ausztriában - A szomszéd kertje mindig zöldebb? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Menus Éva Zsófia (2012) A városfalaktól az üzenőfalakig - A magyar parlamenti pártok és pártelnökök kommunikációja a Facebook közösségi oldalon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt Erzsébet (2012) Gyula város visszafoglalása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklósi Orsolya (2012) Tartalomfeltárási gyakorlati segédlet a MATARKA adatbázishoz. Táncművészet 1990-2009. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklóssy Ákos (2012) Mindenkinek kell egy fedél a feje fölé - A lakáspolitika szociális vonatkozásai a XX. századi Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mohácsi Norbert (2012) Kovalik Balázs munkássága a Magyar Állami Operaházban a magyar írott sajtó szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mohácsi Zoltán (2012) A plágium története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Dániel (2012) A 14-18 évesek online olvasási szokásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Dávid (2012) Erdélyi-porosz unitárius érintkezések a 17. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Krisztina (2012) Fénnyel írt háborúk - Háborús fotók a média tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Tibor (2012) Antifasiszta ellenállás Magyarországon a II. világháború időszakában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Vera (2012) A Coca-Cola és a Pepsi arculatának összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mosonyi Borbála (2012) Számítástechnikai mikrotezaurusz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mácsai Bence (2012) A középkori hiteleshelyek szerepe a hazai történetírásban a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mándoki Tamás (2012) A terrorizmus ábrázolásmódjai a populáris kultúrában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márk Emese (2012) Public Relations az egészséges életmód szolgálatában - Az Alexander-technika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Tímea (2012) A Zabhegyező nyelvezetének összehasonlítása a magyar és a finn fordításokkal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté Dániel Gergely (2012) A senecai drámák pszichológiája. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Méhes Nóra (2012) Kézfogás az ősökkel - Ismeretterjesztő film. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Zsófia (2012) Egzisztencialista elemek Sarkadi Imre művészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mózes Anita (2012) Dialektológiai és szociolingvisztikai jellegzetességek a Délvidéken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Ambrus (2012) Szolgáltatási Szerződés - magyar-angol fordítás; Agreement for Service - angol-magyar fordítás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Balázs (2012) Dexter: a sorozat traumája és szabályrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Csilla Melinda (2012) Az online könyvkiadás és a Web 2.0 kapcsolata a HVG köré csoportosuló oldalakon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Kornélia (2012) Gyöngyösi István: Rózsakoszorú. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zita (2012) Néptánc és beszédfejlesztés (Esettanulmány a KTKT Soltszentimrei Napköziotthonos Tagóvodájába járó gyerekekkel). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (2012) Kati Horna - El mundo através de la cámara de una fotógrafa húngara. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zsófia (2012) Egy konfliktus konstrukciói. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Kornélia (2012) "Jártam már most utatokon, rózsákot szedtem azokon, s koszorúba kötöttem..." Gyöngyösi István: Rózsakoszorú. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Abonyi Melinda (2012) The E in E-Procurement. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Szarka Ibolya (2012) Egy középiskola 9. és 12. évfolyamosainak matematika tudása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Narancsik Fanni (2012) A média hatása a környezetvédelemre a National Geographic Társaság történetén és működésén keresztül szemléltetve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyuli Barbara (2012) Líbia olajtörténete 1958-1963 között. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri Tamás (2012) Magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatok 1918-1956. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Anna Dóra (2012) Céges arculattervezés és reklám. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Janka (2012) Gyilkos nők a XX. századi magyar irodalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Krisztina Júlia (2012) A kombinatív képesség fejlődésének vizsgálata az általános iskola 7. évfolyamán. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Nóra (2012) Színnevek összehasonlítása az udmurt és a magyar szólásokban és közmondásokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Regina (2012) A nyelvi érzelemkifejezés az internetes üzenőfalakon és fórumokon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Szilvia (2012) Varázsmesék szemantikai annotációja: módszertani kitekintés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Zsuzsanna (2012) Közzösségi médiahasználati mintázatok - Internethasználat a Kecskeméti Főiskola hallgatói körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Lilla Márta (2012) Arany János irány-, és pozíció keresése a forradalom utáni irodalmi mezőben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ormos Bálint (2012) Római kori villa-gazdaságok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Osváth Dénes István (2012) Szerepjáték és kommunikáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pap Tamás (2012) Hétköznapok, arcok, kapcsolatok Mike Leigh filmjeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paplógó Irén (2012) Az országos könyvtári stratégiák és a TÁMOP. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Melinda (2012) Teljes gőzzel - Ismeretterjesztő film a steampunkról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Balázs (2012) A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei a médiaoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Perlaki Gabriella (2012) Tolkien munkássága és a hozzá kapcsolódó művek magyar kiadásainak bibliográfiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petkovics Ágnes (2012) Szintről szintre - Ismeretterjesztő film a Hot Iron-ról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pigniczki Eszter (2012) A mostari Öreg híd, mint kulturális szimbólum és turisztikai arculati elem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Fanni Mária (2012) Zsidó identitás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Katalin (2012) Mainstream American pop music, 1998-2005, and its audience. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pirmajer Attila (2012) Pártreferenciák (A JOBBIK és az LMP szegedi szociodemográfiai jellemzőinek a feltérképezése). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pletka József (2012) Az athéni Aristeidés, a politikus-hadvezér. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polagyi Alexandra (2012) Conspiracy Theories in Dan Brown's Da Vinci Code and the Effects of Conspiracies in 21th century America. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár Petra (2012) Az vagy, amit megeszel - Médiafogyasztási szokásaink. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ponáczné Csuthy Márta (2012) Matematikából tehetséges tanulók motivációs rendszerének alakulása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Prischetzky Botond (2012) Szegény Bágyon, gazdag Bágyon - dokumentumfilm egy erdélyi faluról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Prohászkáné Horváth Andrea (2012) A Békéscsabai Szlovák Gimnázium iskolatörténete 1945-1970 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pungorné Tarr Erika (2012) A matematika feladatok formai és tartalmi jellemzőinek hatása az eredményességre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Melinda Katalin (2012) Portréfilm Bunzel Líviáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi Rita Krisztina (2012) Címadási praktikák az interneten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálföldi Anett (2012) A televízió valóságfelfogásának értelmezési stratégiái az osztályteremben. A médiaelmélet kreatív felhasználási gyakorlata a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy oktatásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pánczél Katalin (2012) The influence of Parkinson's disease on the patient's language use. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pászti Péter Gergely (2012) Tim Carroll's two Shakespeare productions in Hungary. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rakonczai Zsuzsanna (2012) The role of English-German historical sound changes in the comprehension of novel German words. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rass Orsolya Linda (2012) A CSR két magyarországi modellje. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ratkai Tibor (2012) Könyvpusztítás - Vertikális portálépítés monográfiák és internetes források felhasználásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Reményi Diána (2012) Pilinszky János: Apokrif, a szöveg kontextusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Reményi Diána (2012) Pilinszky János: Apokrif, a szöveg kontextusai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rencz Lilla (2012) "a nyelvem határa világom határát jelenti" - Parti Nagy Lajos nyelvezete és annak átültetési kísérlete a Taxidermia című filmbe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ress Zoltán János (2012) 1848-1849-es szegedi gyűjtemények. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Retkes Nóra (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Retkes Nóra (2012) A szövegértési kompetencia vizsgálata a PISA-mérések és a fejlesztő anyagok összehasonlító elemzése alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozgonyi Miklós Botond (2012) A Magyar Pünkösdi Egyház vizsgálata a vallási tudás dimenziója mentén. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ruskó Beatrix (2012) A társadalom mcdonaldizációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rábel Zsófia (2012) Hard Candy - (szerep)játszmák kétszemélyes térben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rábel Zsófia (2012) A Lojangi kutyavadászok szövegvilága a kritika tükrében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Zsuzsanna (2012) A 17. századi magyar vers repertóriuma - a készítés alapelvei és a szerzőség kérdésköre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Ráczné Karikó Rita (2012) Középiskolás diákok énképének összehasonlító vizsgálata tanulási motivációjuk és munkaérték preferenciájuk tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Scharnitzkyné Süke Éva (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schenk Ottó István (2012) A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtár katalógusának története és jövőképe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schimpl Brigitta (2012) A roma népismeret beépítésének lehetőségei a középiskolai magyar irodalom oktatásába. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt Kata (2012) A Fairplay együttes arculatának megtervezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schunckné Jánó Judit (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sepsik Bence (2012) Évkezdetek a magyar napilapokban - Összehasonlító elemzés 1981-2000 között a Magyar Nemzet és a Népszabadság alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Seres Andrea (2012) Szubjektum-megközelítések Krasznahorkai László Kegyelmi viszonyok novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonka Ágnes (2012) A reklám befolyásoló hatása a 18-24 éves korosztály döntéseire. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simó Nicolett (2012) Szolnok város önkormányzati kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák Júlia (2012) Babits Mihály jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák Tamás (2012) The E in E-Procurement - angol-magyar fordítás; Hosszú az út - Az euró magyarországi bevezetéséről - magyar-angol fordítás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Skadra Margit (2012) A kanadai nők harca a jogegyenlőségért - A Híres Ötök. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Slajkó Éva (2012) Női sorsok Petelei István novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stibál Éva Ágnes (2012) Martin Luther King és Malcolm X a polgárjogi mozgalomban-eltérő filozófia, eltérő eredmények. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Strenk Anett Orsolya (2012) A posztmodern női nyelv vizsgálata az Éjszakai állatkert című antológia alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stuhl Ágnes Letícia (2012) Akkor és most - Válogatás az internetes művészet kelléktárából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Surinás Olga (2012) Portfólió - Összefüggő tanítási gyakorlat bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Surinás Olga (2012) Tudatos olvasás és olvasási stratégiák érett és gyakorlott olvasóknál. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados Erika (2012) Az internet társadalomra gyakorolt hatásának elemzése a Facebook nevű közösségi portálon keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados Gabriella (2012) MegMentők - Dokumentumfilm a szegedi mentőkről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Attila (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Rebeka (2012) A pedagógus szerepe a diákok tanulási motivációjának alakulásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Rebeka (2012) A pedagógus szerepe a diákok tanulási motivációjának alakulásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Réka (2012) A paródia szerepe a 20. század eleji magyar lírában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Viktor (2012) Fotózástól az online közlésig - Egy fotóblog elkészítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zoltán (2012) Az amerikai szesztilalom hátulütői és ezek korai jelei a tilalom előtti időszakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ádám (2012) Anna Komnéné "Alexiasz" című műve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Éva (2012) Miért éppen Lady Gaga? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó-Batancs Cintia (2012) Terrorizmus mint kommunikáció - 2001. szeptember 11. eseményeinek válságkommunikációja és a terrorizmus elleni hadjárat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Bottyán Judit (2012) Az iskolaigazgató vezetői befolyásának (hatalmának) forrásai, tevékenysége sikerességének feltételei. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szakáll Zsuzsanna (2012) Az Internet és a szerzői jogok kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay Gergely Richárd (2012) A nyomtatott sajtó jövője és jövőképe a magyar médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalontai Zoltánné (2012) Hamvas Béla filozófiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló Márk (2012) Agreement for Service - angol-magyar fordítás / Szolgáltatási szerződés - magyar-angol fordítás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas Emese (2012) Kompetenciafejlesztés az irodalomtanításban Petőfi Sándor munkásságának részletei alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári Bettina (2012) Orosz szinonim igekötők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeghalmi Katalin (2012) A magyar női börtönszleng. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeghalmi Katalin (2012) A magyar női börtönszleng. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres Kitti (2012) Az abortusz etikai megítélése különböző álláspontok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szemjonov Krisztina (2012) Egzisztencializmus a szorongásról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentgáli Csaba (2012) Boros László féle Végső-döntés-hipotézis és annak heideggeri thanatológiai megalapozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikora Dominika (2012) Egy örömszínész, akit a szeretet éltet - Beszélgetés Király Leventével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Norbert (2012) Az instrumentálisz szuffixum tárgyjelölői funkciójú használata az északi manysiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziman Lilla (2012) Adaptációs kérdések William Shakespeare Rómeó és Júlia című művének Baz Luhrman féle feldolgozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szumelidisz Krisztina (2012) Az élőbeszéd és az elektronikus sajtó kulturális szerepének változása Magyarországon a XX-XXI. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szvetnik Péter (2012) Belmont Program - angol–magyar fordítás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Szilvia (2012) Az Apple rajongóinak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Széll Judit Anna (2012) Nőies stílus, férfias stílus - az Elle és az Elle Man magazinok gendernyelvészeti elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Attila (2012) USA: Counterculture, Beat Generation, Hippies, Haight-Ashbury and Drugs. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Judit (2012) Bodor Ádám Verhovina madarai című regénye az apokalipszis kontextusában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Judit (2012) Régi magyar kalendáriumok a kezdetektől a 19. századig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Enikő (2012) Az udmurt házassági szokáskör. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Lilla (2012) A The Coca-Cola Company válságkommunikációja 1999-től napjainkig - Avagy a bizalom megtartásának titka. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Rita (2012) A hátrányos helyzet és a szövegértés kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándori Zoltán (2012) Kalmár György utazásai, valamint a cenzúrával vívott harcának és 1762-es könyvjegyzékének bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárosi Ildikó Beáta (2012) Pedagógus szerepe a szociális kompetencia fejlesztésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Séra Dalma (2012) Nyelvi zavarral élő óvodás korú gyermekek pragmatikai kompetenciája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sümegi Nóra (2012) Az alkotó Noé - Beszélgetés Kossuth Tivadar naiv festővel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tajti Kinga (2012) A kulturális élet áttekintése Narvában 1920 és 2004 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Péter (2012) The Hungarian Presidency fares well - angol–magyar fordítás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Renáta (2012) Olvasásszociológiai felmérés 19-25 év közötti egyetemisták és munkavállalók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takó Beáta Tímea (2012) Pepe, nem felejtünk el! - Memoár Sándor Péterről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Talabér Anikó (2012) A II. világháború és a hidegháború hatása a film noir műfajára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tallér Orsolya (2012) Földrajzi koncentráció az újkor történetének tanításakor. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamaskó Dávid (2012) Egy életmű kiadói tükörben - Lőrincz L. László irodalmi munkássága 1970-2012. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari Anna Ildikó (2012) Jézus Krisztus alakjának és tanításának összehasonlítása Márk, valamint Tamás evangéliumának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari Gergely Róbert (2012) A mechanikus testmodellen túl - a szomatikus medicina egy lehetséges kritikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari Zsuzsanna (2012) A nyugati és magyarországi trendekre épülő női magazinok összehasonlítása szerkesztésük tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnavölgyi Gergely (2012) A játékvezetői karjelzések, mint a kommunikáció eszközei a kézilabda-játékban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tatai Judit (2012) "Megbecsült szolga lehettem..." - Beszélgetés Győri Kornéllal a Magyarországi Baptista Egyház egykori főtitkárával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Terényi-Szabó Vera (2012) A korai kapcsolati élmények hatása az anyává válás folyamatára. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Thamó Emőke Andrea (2012) Testing English as a Foreign Language and Dyslexia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Timár Marietta (2012) Elmereprezentáció Sherlock Holmes nyomán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tokai Tímea (2012) Konfliktuskezelési stratégiák kommunikációelméleti szempontból - Közigazgatásban használt kommunikációs tréning kritikai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tokaji Annamária (2012) Az "E" az E-beszerzésben (angol–magyar fordítás). Other, Szegedi Tudományegyetem.

Trogmayer Éva (2012) Fürdünk az energiában - Riport a magyar geotermia helyzetéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tubak István (2012) Szervezetfejlesztés a Katedra Középiskolában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Alexandra Rita (2012) The E in E-Procurement - angol-magyar fordítás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Andrea (2012) Családtámogatások megítélése Szegeden. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Barbara (2012) Traces of Racist Ideologies in British Magazine Advertisements. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Edit (2012) A klímaváltozás válságkommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Eszter (2012) A kriminalisztikai nyelvészet relevanciája az igazságszolgáltatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Iván (2012) Snuff az interneten. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth János (2012) Menekülés a formális sémákba. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Orsolya (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Róbert (2012) A theoretical framework for the realisation of differentiated instruction in English classes through Zoltán Dörnyei's second language motivational self system. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zsófia (2012) Punk esztétika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Éva (2012) Utazás metaforái Hunyady Sándor műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Péli Katalin (2012) Korrupciós helyzetkép Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthová Andrea (2012) Kitakart Pszyché - Az Éjszakai Állatkert antológia sajtórecepciójának feminista elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Törőcsik Tímea (2012) A vakok és gyengénlátók helyzete a könyvtárban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tülkös Terézia (2012) A parabolikus olvasásmód kérdései Mészöly Miklós prózájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujszászi Katinka (2012) A tanulási motivációt és az idegennyelv-tanulási motivációt befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ujvári Gergő (2012) The Hungarian Presidency fares well - angol-magyar fordítás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vajger Anett (2012) A közösségi kapcsolatok új szintjei: a csoportok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Valacsay Laura (2012) Argentína turisztikai médiareprezentációja Magyarországon és a két ország kulturális kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vangel Adrienn (2012) A média hatásainak szemléltetése a Costa Concordia óceánjáró tragédiájának válságkommunikációs elemzésén keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vaprezsán Viktória (2012) A Harry Potter-jelenség múltja és jelene - Egy ifjúsági bestseller története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Diána (2012) Tintától a színpadig - Beszélgetés Horváth Péter író, rendezővel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Gabriella (2012) A Herepei család könyves műveltsége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Gabriella (2012) Szövegértés tanítása, tanulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Ágnes (2012) Irodalom és nevelés kapcsolata Bezerédj Amália Földesi estvék című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga-Balogh Alina (2012) Énformálás és önelveszejtés - Aranysárkány. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varró Katalin Erzsébet (2012) Watteau melankóliája. Személyiségének vagy művészetének jellemvonása? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Antal (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Réka Zsuzsanna (2012) A Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző konfliktusa és válságkommunikációjának elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Tamás (2012) Nyomdász szakszervezetek a XIX-XX. századi Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Judit (2012) A vasút motívuma a Nyugat irodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Adrienn (2012) Expletives as solidarity signals among friends. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vitéz Veronika (2012) Elektronikus tananyagfejlesztés és használat a könyvtárban - Kísérleti oktatás a József Attila Megyei Könyvtárban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vágsélei Csilla Sára (2012) Adolfo Bioy Casares: Morel Találmánya - Bevezetés a szimulációba. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vágó Ádám (2012) Az internet népművészete - Képek és mémek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Várdai Zoltán (2012) A szkennerek típusai - avagy a digitalizáló eszközök világhódító útja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh Fruzsina Anna (2012) A Millenáris Street Games kommunikációjának elemzése - Replanning Vol. 2. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Végvári Eszter (2012) A média által közvetített ideálképek hatása az identitásra, avagy a celebek befolyása a plasztikai műtétre vállalkozók döntéseiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony Lilla (2012) Jónás könyve elemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vér Bernadett (2012) Carrie-től Bree-ig, avagy a XXI. századi Szupernő megteremtése a képernyőn. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörösné Horváth Mónika (2012) Siófok Város Polgármesteri Hivatalának külső kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Weisz Hanna Dóra (2012) A New Age jelenség evolúciója. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zachár Györgyi (2012) Szövegértés és olvasási sebesség kapcsolatának vizsgálata általános iskola 3. évfolyamán. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Zana Tamás (2012) Az interaktív tábla felhasználási lehetőségei a történelemtanításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zecher Adrienn (2012) Matematika a festészetben - A körző jelentése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zimán Ágota (2012) Színházi stratégiák Szegeden. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiga Tímea (2012) A kommunikációs képesség fejlesztésének iskolai lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsingor Tünde (2012) Az M43-as autópálya régészeti feltárásának kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsolnai Anita (2012) Idegenség és otthonosság Jókai Mór Kárpáthy-dilógiájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zádoriné Pajtás Dóra (2012) Nostradamus munkássága és a próféták története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Závogyán Renáta (2012) Speciális lehetőségek a nyelvi fejlesztésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádám Kata (2012) A manipulációs stratégiák nyelvi megvalósulása a sorozatreklámokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Égető Zsófia (2012) Informal Second Language Acquisition Abroad. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ótott Ildikó (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrös Róbert (2012) Agreement for Service - angol-magyar fordítás; Euró Magyarország - magyar-angol fordítás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ötvös Mónika (2012) A kortársak helye tanterveinkben, tankönyveinkben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Üllei-Kovács László (2012) A kerékpáros futárok szubkultúrája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ünnep Nóra (2012) Wathay Ferenc énekeskönyvének vizsgálata a XVII. századi repertórium Qualitas nevű részterületének szempontjai alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Ősz Éva (2012) The face as the locus of infinity in the composite art of William Blake. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 12:03:16 CET.