Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 384.

A

Abai János (2007) Gárdonyi Géza történelmi regényei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Alené Gál Margit (2007) Závada Pál Jadviga párnája című regényének és a belőle készült filmadaptáció mediális sajátosságainak az összevetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Krisztina (2007) A 11-12 éves tanulók jelentéstan-szófajtani ismeretei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babiczky Tamás (2007) A 2002-es és a 2006-os országgyűlési választások megjelenése a közszolgálati televízióban (MTV Zrt.), avagy az objektív tájékoztatás kérdőjelei? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Babiczky Tamás (2007) In memoriam Babiczky Béla. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos Krisztina (2007) Radnóti Miklós Párizsa, versei tükrében - Költők Párizs-élménye Radnóti Miklós előtt és után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh György (2007) Jelentésrétegek és narratív struktúra Krúdy Gyula két Szindbád-szövegében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Mária (2007) Audrey Hepburn: egy új típusú nőideál kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Veronika (2007) Ludas Matyi - Irodalom és film. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Balogh Mária (2007) A szöveges értékelés megítélésének vizsgálata a Bartók Béla Általános Iskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Dóra Bernadett (2007) Sissi mint ikon - Erzsébet királyné hatása napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Dóra Bernadett (2007) A keleti filozófiák hatása Szabó Lőrinc költészetére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barbócz Tímea (2007) Diszlexia a nyelvi képességek és a munkamemória tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartalos Edina (2007) Magyar nyelvtan-helyesírás tantárgyi mérés a Pilis-Gerecse Iskolaszövetség negyedik osztályos tanulóinak körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartucz Krisztina (2007) Valós és fiktív elemek keveredése Dan Brown A Da Vinci-kód című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Batka Ágnes (2007) Az individuum kibontakozása Füst Milán Ez mind én voltam egykor című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Belinszki Gabriella (2007) A szervezet belső kommunikációja - A vállalati tréningek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke Andrea (2007) Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciójának jelentősége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke Andrea (2007) Portfólió. Délutáni tanulási szokások vizsgálata. Készségfejlesztés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczky Krisztina (2007) Portfolió - A pedagógiai tanári képesítő vizsgához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Besenyői Melinda (2007) Németh László nőregényeinek összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogár Judit Mária (2007) A kontrasztív oktatás megvalósulásának lehetőségei az anyanyelvórán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog Zoltán (2007) A lantot letevő közösségi dalköltő - Arany János lírájának átformálódása az 1850-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár Edit Ágnes (2007) A gyáva mint a Sarkadi-életmű szintézise. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Dénes (2007) Kecskemét építészeti öröksége 1914-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Zoltán (2007) Intézményértékelés az iskolai attitűdök és tanulmányi terhelés vizsgálatán keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki Rita (2007) A Literatura Respublika 1825-1827 között Bajza József és Toldy Ferenc levelezése alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bruckner Zsófia (2007) Hogyan került Csele a ketrecbe? - Fekete István Vuk című regényének adaptációi. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bruckner Zsófia (2007) A világ két legnagyobb Tesco áruházának megnyitási kampánya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Burszki Beáta (2007) Vörösmarty Mihály nyelvészeti munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácsi Edit Veronika (2007) A rend természete Füst Milán Szakadék című kisregényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Adrienn (2007) Mitől "más" a gödöllői Másik Rádió? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Adrienn (2007) Rómeó és Júlia - A musical. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Éva (2007) Irodalmi és filmes értelmezése Csáth Géza Anyagyilkosság című novellájának. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi Ágnes (2007) A szent és a profán kettőssége - a misztikum megjelenése Mészöly Miklós: Merre a csillag jár című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai Andor (2007) Az erotika nyelve Balassi és Csokonai költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánáti Erika (2007) Területi művelődési intézmények Nógrád Megyei Könyvtára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos Attila (2007) Média-háború-média. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos Zsuzsa (2007) Így köllött lönnie, mer így vélekszem. Paraszti önéletírók Orosházán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bártházi Eszter (2007) A manipulációról a sajtóreklámok és a politikai hirdetések tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Békés Izabella (2007) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cakmak Abdullah (2007) Ördögszekerek földje, Cukurova. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csankiné Varga Gabriella (2007) A Nagyfai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet honlapja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csaplár Dóra (2007) A pénzzel és az anyagi helyzettel kapcsolatos szólások és közmondások összehasonlító vizsgálata a magyar és a német nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatóné Prókó Annamária (2007) Az olvasási képesség fejlődése 1-3. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csekő Melinda (2007) Gondolatok a színházreformról. Struktúra váltás PR szemmel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki Csabáné (2007) A magyar filmforgalmazás és az amerikai filmforgalmazás összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csicsely Szilvia (2007) Német nyelvi olvasásmegértés vizsgálat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia Balázs (2007) Betekintés az elektronikus könyvtárak világába. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia Balázs (2007) Street Art jelenség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba Andrea (2007) Az egészséges életmód reprezentációja a médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba Andrea (2007) Az egészséges életmód reprezentációja a médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csámpai Zoltán (2007) Elektronikus tájékoztatási lehetőségek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra Ildikó (2007) Bűn és büntetés - A 11. évfolyamosok erkölcsi ítélete a hétköznapi magatartásminták, helyzetek és következmények tekintetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinkota Zsolt (2007) Nagyszótári terveink - Fejezetek a magyar egynyelvű szótárírás történetéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dakos Ramóna (2007) Gabriel García Márquez: Száz év magány, a latin-amerikai irodalom "úttörője". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dakos Ramóna (2007) Móricz Zsigmond, a riporter. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Debrei Helga Csilla (2007) Blog - a posztmodern médium - elkülönülés alatt, vagy béta? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Katalin (2007) A nevelődési regény hagyományai Ottlik Géza és Szabó Magda regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Di Dio Laura (2007) Magyarország a hatvanas években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Katalin (2007) Sokkoló reklámok. Reklám és sokkhatás kapcsolatának elméleti és gyakorlati megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás Zsuzsanna (2007) Mire jó a nick? Nickhasználati szokások az IRC-n. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány Bernadett (2007) Szaddám Husszein és a második Öböl-háború Bush tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóbiás Andrea (2007) Magyar néptáncegyüttesek honlapjának összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Dózsa Kata (2007) Mindent vagy semmit: avagy mit ér a kommunikáció, ha diploma? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dőtsch Szilvia (2007) Külokú és belokú állapotváltozást kifejező igék az angol és a magyar nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdélyi Angelika (2007) Olaj a tűzre? Politikai erőszak a hírműsorokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Estók Júlia (2007) Juhász Gyula irodalomszervező tevékenysége Nagyváradon. Különös tekintettel A Holnap alakulására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fabulya Márta (2007) Egy irodalom e-tananyag: Verselés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fabulya Márta (2007) A javítás vizsgálata magyar nyelvű diskurzusokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faddi Katalin (2007) Az írás jövője - A jövő írása. Milyen jövőt jósol Vilém Flusser az írásnak? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Judit Zsuzsanna (2007) „Gondoljunk Kumria rác apácára!": Mészöly pannon prózáinak hatása Darvasi László A könnymutatványosok legendája című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Nóra (2007) Regionális rádiózás Nyíregyházán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Nóra (2007) A drámaíró Ratkó József. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Ágnes (2007) Portfólió - Tanítási gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Ágnes (2007) A televízió társadalmi tudatformáló hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyő Dávid (2007) A HTML szerkesztés elmélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyő Dávid (2007) A futballhuligán társadalmi és szociológiai megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Finta Zsolt (2007) Futballkapitány választás a Nemzeti Sport tükrében, Mexikótól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Finta Zsolt (2007) Könyvtári honlapok megújítása CMS-rendszerekkel, Könyvtár 2.0. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Gabriella (2007) A politika virtuális paródiája: A Magyar Kétfarkú Kutya Párt megjelenése a 2006-os országgyűlési választásokat megelőző kampányban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Mariann Erika (2007) Az ének-zenei nevelés és a szociális kompetencia összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Mariann Erika (2007) Portfolió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor-Uhrin Beáta (2007) Lokális rádiózás a globalizáció világában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Foglár Noémi (2007) Békés megyei rádiók világa - Magyarország lokális kommunikációjának bemutatása a Békés megyei rádiózás helyzetének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Foglár Noémi (2007) Márai Sándor Füves könyv című elmélkedésfüzérének értelmezése Seneca, Epiktétos, Marcus Aurelius és Montaigne bölcseletei fényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Foglár Noémi (2007) Márai Sándor Füves könyv című elmélkedésfüzérének értelmezése Seneca, Epiktétosz, Marcus Aurelius és Montaigne bölcseletei fényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi Anita (2007) Arany János balladái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fűrész Attila (2007) A sztárkultusz és a rajongás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gaborják Ádám (2007) „az ilyen dalokat egyik elkezdi, és ahány danolja, mind bővíti ujakkal" - Médiumok, paratextusok, Népdalok és Mondák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaborják Ádám (2007) A civilizáció érintései - a posztkolonialitás szavai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdos Erzsébet (2007) Az internetes politikai kommunikáció szerepe a pártok 2006-os országgyűlési választási kampányában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag Éva (2007) Háziállatok nevét tartalmazó frazeológiai egységek vizsgálata a magyar és az orosz nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gecse Anita (2007) Comics-galaxis: Avagy a képregények története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gecse Anita (2007) Elektronikus tájékoztató szolgáltatások itthon és külföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Genáhl Éva (2007) Portfolió - A tanítási gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Anita (2007) Nőalakok Kosztolányi Dezső Pacsirtájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gosztonyi Szonja (2007) A betegedukáció kommunikációs kihívásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Éva (2007) Portfolió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyócsi Melinda (2007) Füst Milán és a pszichoanalízis kapcsolata az Őszi vadászat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi Zsuzsanna (2007) Bodor Ádám Sinistra körzet című művének térpoétikai szempontú elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor Nikolett (2007) A Szerencsejáték Részvénytársaság marketingstratégiájának bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Mariann (2007) A protokoll és az új kommunikációs technikai eszközök kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Orsolya (2007) Egyszer volt, hol nem volt... - Gyermeki olvasástörténet és a mesék világa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Orsolya (2007) Varázslat a filmszalagon: az ötlettől a rajzfilmig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajas Gabriella (2007) József Attila Születésnapomra című versének parafrázisai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Anett (2007) Önazonosság-keresés Mészöly Miklós Saulus című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Bernadett (2007) Ő-e az "ő", és az-e az "az"? - Nyelvtan és pragmatika interakciója a névmási anaforák tekintetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harrach Judit (2007) A nők szerepe, és annak változásai a reklámfilmekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi Péterné (2007) A nyári ötkarikás játékok Magyar Olimpiai Bajnokai - Virtuális kiállítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hatvani István (2007) Német nyelvű könyvek kereshető katalógusa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Csaba (2007) Egyenletmegoldó készség longitudinális vizsgálata általános iskola 7. évfolyamán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs-Bite Erika (2007) A terek poétikája - Nádas Péter Egy családregény vége című regényének térbeli elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi Krisztina (2007) Mesterséges intelligencia és neurális hálózatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi Melinda (2007) Etikai problémák az internetes médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi Melinda (2007) A gyermek ábrázolásának vizsgálata Vladimir Nabokov Lolita című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hermann Péter (2007) George Orwell: 1984 című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hetényi Orsolya (2007) A Fővárosi Állat- és Növénykert kommunikációs rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hetényi Ágnes (2007) A helyi sajtó a haladás szolgálatában - A Mohács és Vidéke I. évfolyama a XIX. század végén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollósi Szandra (2007) Michael Cunningham: Az Órák (Egy regény filmadaptációjának értelmezése). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horvát Boglárka Amina (2007) Az amerikai típusú televíziós direkt marketing hatása a nőkre Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Bors Nóra (2007) A kutyapiszok elleni küzdelem öszefüggései egy terézvárosi kampány és egy óbudai kutatás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Krisztina (2007) A kimondhatatlan kimondása: Szodoma százhúsz napja (1785); Salo, avagy Sodoma 120 napja (1975); Sade márki 120 napja (2005). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Krisztina (2007) A nonverbális kommunikáció összehasonlítása a Kedd21, illetve a Fókusz Portré című műsorokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Tímea (2007) A színmotívumok ábrázolása Kosztolányi Dezső életművében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Borbély Katalin (2007) Irodalmi műsorok a közszolgálati televízióban - Lévai Balázs: Bestseller. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huczek Katalin (2007) A grammatika vizsgálata az ötödikes kompetenciaalapú szövegértés-szövegalkotás tankönyvek alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huczek Katalin (2007) A magyar topik és a német Vorfeld. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hámori Gergely (2007) A Burkolat SCB Kft. szervezeti kultúrájának vizsgálata Hofstede kutatásai alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hőgye Gergelyné Molnár Veronika (2007) Specifikus jel- és szimbólumértelmezés a Hetednapi Adventista Egyház Békési Gyülekezetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Iván Imre Krisztián (2007) "Egy álarc is, ki tudja, mire való?" - Esti Kornél alakjának egységessége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Iván Imre Krisztián (2007) Szakmai normák az újságírásban - Március 15. és a magyar sajtó. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakus Edina (2007) Horatius-recepció Virág Benedek költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Janurik Boglárka (2007) Az erza-mordvin műveltető szerkezet tipológiai vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Mirella (2007) Interkulturális kommunikáció egy multinacionális vállalatban - Vodafone Global. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jeneiné Bartha Lívia (2007) A zenetanulás motivációs háttere zeneiskolás tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász István (2007) Németh László Vásárhelyen, Vásárhelyről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Luca (2007) A tündérmesék szerepe a gyermekek személyiségfejlődésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhászné Bóka Szilvia (2007) A nyelvi alapkészségek fejlettsége magyar-német két tannyelvű 6. és 8. osztályokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás Darinka (2007) A modern divat kibontakozása a XX. század első felében - Párizs hatása a pesti divatra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kapitány Gertrud (2007) A nyomtatott sajtó a rendszerváltozás után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapus Erika (2007) Toldi.hu - Elektronikus olvasónapló hatodikos gyerekeknek (http://www.solova.com/toldi). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karacs Andrea (2007) Lábnyomok a szövegtesten - Kafka és a gesztus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karacs Andrea (2007) A felvilágosodás eszméinek destrukciója a XX. századi filmművészet utópiáinak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza Orsolya (2007) Specifikus médiareprezentációk kritikai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszás István (2007) A számítógép monitorok fejlődéstörténete a kezdetektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés Péter (2007) A nyilvánosság fogalma a 17. században. Zrínyi Ilona mítosza a nyugat-európai közvéleményben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keller Szilvia (2007) „Narratív párbeszéd" - Susan Orlean Az orchideatolvaj című regényének és Spike Jonze Adaptáció című filmjének összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertes Gabriella (2007) Az Ősz a kertben témakör diagnosztikus vizsgálata 5. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Rita (2007) A helyesírási készség mérése az általános iskola 4. és 8. évfolyamán, valamint tanulásban akadályozott nyolcadikos tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Anna (2007) Arany János-kultusz a nagykőrösi Arany János Református Gimnáziumban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Annamária (2007) Egy modern könyvtár menedzselési módszerei, lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Katalin (2007) Berlusconi politikai- és médiabirodalma között húzódó összeférhetetlenség. Ideák-érdekek-érdekkonfliktusok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Károly (2007) Az integráció helyzete a körösladányi Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Roland (2007) Afganisztán a XXI. század küszöbén: magyar katonák szerepvállalása a háború utáni rendezésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Zsuzsanna Franciska (2007) Módszertani fejezet az "A Könyv, a Képek, a Mítosz, Nádas Péter Mélabú című esszéje" című szakdolgozathoz - Képelemző és mítosz-összehasonlító óra Nádas Péter Mélabú című esszéje alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Zsuzsanna Franciska (2007) Módszertani fejezet az A Könyv, a Képek, a Mítosz. Nádas Péter Mélabú című esszéje című szakdolgozathoz - Képelemző és mítosz-összehasonlító óra Nádas Péter Mélabú című esszéje alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ágnes (2007) Feladat és küzdelem - Értékteremtés és értékőrzés Márai Sándor: A kassai polgárok című drámájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klimó Petra (2007) Nők politikai szerepvállalása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klimó Petra (2007) A szleng és a sajtónyelv - Szlenghasználat az Elle magazin cikkeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klimó Petra (2007) A szleng és a sajtónyelv. Szlenghasználat az Elle magazin cikkeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Bence (2007) Online marketingfajták a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Gyula (2007) Cybertér és szimuláció - A virtuális tér szerepe William Gibson Neurománc című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Gyula (2007) Valóságértelmezések a médiavalóság tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Szandra (2007) A kung-fu, híd a kultúrák között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koltai Éva Mária (2007) Képszerkesztő programok, különös tekintettel a PSP és az IrfanWiew programokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Komlósi Boglárka (2007) A nyelvtudomány a prototipikus tudományfogalom keretében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kondoros Éva Katalin (2007) Bizalom a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban található Sárkányos Gyerekkönyvtár munkatársai között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kondoros Éva Katalin (2007) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban található Sárkányos Gyerekkönyvtár public relations tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovacsev Luca (2007) Az írásbeli szövegalkotás képessége és fejlesztési lehetőségei a 10. osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Anna (2007) Az iWiW Magamról rovatának bemutatkozási stratégiái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Bernadett (2007) Óvodáskorú gyermekek közléseinek morfológiai elemzése a PPL szűrővizsgálat segítségével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Edina (2007) Az alapműveleti számolási készség és a tanulási motiváció összefüggése tanulásban akadályozottak 4-8. évfolyamán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Hajnalka (2007) Szövegközöttiség Babits Mihály A gólyakalifa című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ilona (2007) Az országos napilappiac múltja, jelen és jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Mónika (2007) A karcagi Városi Csokonai Könyvtár Európai Uniós állományának tartalmi feltárása TextLib rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Kiss Anita (2007) Az obi-ugor népek medvekultuszának jellemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma Nikoletta (2007) Abonyi Lajos: A fonó krónikája - Egy feledésbe merült író felidézése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krebsz Áron (2007) Kibeszélt devianciák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kremnitzky Gáborné (2007) Pedagógus közérzetvizsgálat egy empirikus kutatás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krivács Zita (2007) Egy vidéki kereskedelmi rádió működésének bemutatása - HA-JÓ Rádió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuczora Edina (2007) Hírfolyamban (Közszolgálati és kereskedelmi tévécsatornák műsorstruktúrájának összehasonlító elemzése, különös tekintettel a tájékoztató műfajcsaládra). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Gergely (2007) Kép és história - a kolozsvári nyomda könyvdíszeiről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kutassy Csaba László (2007) „Én és a honlapom”. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmánné Szendrő Katalin (2007) A Honvédségi Szakirodalmi Integrált Információs Rendszer helye a magyarországi információs hálózatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti Márton (2007) A Magyar Távirati Iroda működése a részvénytársasággá alakulás után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi Ágnes (2007) Egy település portáljának készítése: Csongrád-Bokros reprezentációja az interneten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladoniczki Dániel (2007) A rádiózás múltja, jelene és jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó Nóra (2007) A pénzzel és az anyagi helyzettel kapcsolatos frazeológiai egységek összehasonlító vizsgálata a magyar és az olasz nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos Katalin Gabriella (2007) A Gyűrűk ura mint regény és mint film. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos Katalin Gabriella (2007) Az udmurt népmesék jellemző vonásai és a vumurt népmesékben betöltött szerepei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laurinyecz István (2007) A félreértések lehetséges okai a kultúraközi kommunikációban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lehóczky Rita (2007) Kapcsolódási pontok Örkény István egyperces novellái és Jules Renard naplója között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lenkei Krisztina (2007) A Rubin Wellness- és Sportközpont kommunikációs stratégiájának bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Libor Lajos István (2007) "The Power of Dreams" - A Honda Hungary kommunikációs tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Luthár Kristóf Péter (2007) Somogyország 1989-90. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Ágnes (2007) Személyiségi jogok védelme a sajtóban - A sajtó-helyreigazítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Ágnes (2007) A korabeli értékek az Antigonéban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lászó Erika (2007) "Híres világ" - A kecskeméti Gong Rádió híreinek, nyelvi elemeinek bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Légmán Imre (2007) A filmkészítés magyarországi feltételrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maczelka Csaba (2007) Gálffy János és irata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Major Lenke (2007) Digitális képalkotás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makkai-Kovács Krisztina (2007) Makkai Sándor: Magyar fa sorsa - Ady védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra Szonja Veronika (2007) A Paksi Atomerőmű külső kommunikációja a 2003-as súlyos üzemzavar kapcsán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra Szonja Veronika (2007) A női szingli-irodalom. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makrai Viktória (2007) A finn szleng jelenléte a kultúrában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Markovics Kornélia (2007) Televíziós mesék összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Markó István (2007) Keleti eszmetársak és az átrepült végtelen (Szabó Lőrinc keleti témájú művei). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Medvegy Anikó Edit (2007) Kormányzati válságkezelés és válságkommunikáció a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mező Gábor (2007) Háború és háború. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mező Gábor (2007) A náci filmpropaganda. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mező Ibolya (2007) A magyar újromantikus dráma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezősi Edina (2007) A szocialitás fejlődése óvodáskorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikulka László (2007) Az alkoholhelyzet kialakulásának okai és együtthatói Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikulka László (2007) A szövegstruktúra és a médiakapcsolat Mario Vargas Llosa Julia néni és a tollnok és A beszélő című regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsári Zoltán Antalné (2007) Versengés és versenyeken való részvétel az általános iskola felső tagozatos tanulóinak körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mokbelné Bacsa Éva (2007) A tanulási célok az angol nyelvtanulás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Imréné (2007) A reáliafordítás vizsgálata Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényének két német fordításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Viktória (2007) Pavillon, egy német nyelvű havi lap a hazai német nyelvű sajtó tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Ágnes (2007) Két korszak határán, avagy William Wordsworth klasszicista és romantikus vonásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Ágnes (2007) A szocialista emancipáció megjelenése a Nők Lapjában 1967 és 1971 között - A munka és az anyaság, mint kettős hivatás ellentmondásainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai Mariann (2007) Az amerikai minimalista próza jellegzetességeinek bemutatása Bret Easton Ellis Az informátorok című novelláskötete alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai Mariann (2007) Az egzisztencialista filozófia Ingmar Bergman filmművészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Murvai Mónika (2007) Lengyel Péter Mellékszereplők című művének elemző bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté Ágnes (2007) Francesco Petrarca De remediis utriusque fortunae című művének 18. századi magyar kiadásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Éva (2007) Beszédpercepció változása óvodáskorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Móré Annamária (2007) Szappanoperák - korunk folytatásos regényei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Anikó (2007) A csernobili baleset és kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Edit Andrea (2007) A sajtó munkatársainak helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Istvánné (2007) Az oszthatóság és alkalmazása 7. és 8. osztályos tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Júlia (2007) A haldokló művészet élénk dilemmái: Cindy Sherman, a posztmodern alkotó. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Orsolya (2007) A Magyar Rádió létrejötte; Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső művei a Magyar Rádióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák György Károly (2007) A szerelemmel és a házassággal kapcsolatos szólások a magyar és az angol nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák György Károly (2007) A szerelemmel és a házassággal kapcsolatos szólások, közmondások a magyar és az angol nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák Lászlóné (2007) A mobilposta bevezetésének kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák Rita (2007) Egy fájdalmasan "nosztalgikus álom" - Csongor és Tünde a székesfehérvári Vörösmarty Színházban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári Darinka (2007) Színház és könyv. A színháztörténet lelőhelyei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári Darinka (2007) Színházi kommunnikáció - Madách Színház kontra Győri Nemzeti Színház. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Borbála (2007) Hazárdírozás a halállal mint sorskorrekció - Hajas Tibor Virrasztás című akciójának elemzéskísérlete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Gabriella (2007) Az elektronikus szürke irodalom megjelenési formái. Projektek és adatbázisok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nórándt Péter (2007) Cholnoky Viktor kalandor-novellái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oggolder Emőke (2007) A Semmelweis Egyetem mint "mega" szervezet kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Judit (2007) Winston S. Churchill retorikája 1940. május 13. és 1941. június 22. között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán Tamás (2007) A Calypso Rádió története - Az első magyar nyelvű kereskedelmi rádió bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oszter Annamária (2007) Rajzfilmgyártás Magyarországon a kezdetektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pallos Anna Mária (2007) Egyházi könyvtárak automatizálása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Kornélia (2007) Dr. Szabó Csaba publikációs tevékenységének bibliometriai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Andrea (2007) „Mese, nem pont gyerekeknek szánva" - A Névtelen vár és a Különös házasság motívumainak összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Edit (2007) Szociális készségek vizsgálata 11-12 éves tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Percsich Gábor (2007) A matematika és fizika tanulás eredményességének összefüggése a természettudományos motivációval. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Peterdi Karolina (2007) Public relations a nonprofit szervezetekre igazítva. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrás Éva (2007) Álmok és ösztönök Csáth Géza novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pogány Judit (2007) Széchenyi István első keleti utazása: utazás és idegenség a romantika korában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár Krisztina Ágnes (2007) Változásmenedzseri, koordinációs és kommunikációs feladatok egy konkrét eset kapcsán - A Balatontourist Részvénytársaság legújabb kora. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polgáriné Székelyhidi Napsugár (2007) Hilton Budapest PR tevékenységének bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pákai Adrienn (2007) A Babarczy-jelenség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pákai Adrienn (2007) A Kaposvári Televízió sportműsorának bemutatása: a Kapos Sport. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálffy Zsuzsa (2007) Az írók és a költők szerelmi kapcsolatai - Aszimmetrikus és szimmetrikus viszonyok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás Gábor (2007) Látássérültek megjelenése a médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálosi Boglárka Magdolna (2007) Európa, cigányság, magyarság - A roma etnikum kultúrája, életkörülményei és "kommunikációs esélyei", mint lehetőségek az Európába vezető "hosszú úton". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálosi Éva (2007) A "nagyság" hátránya - Elhízott emberekkel szembeni munkahelyi diszkrimináció-tesztelés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pész Attila András (2007) Az olimpiai játékok és a televízió - Az olimpiai közvetítési jogdíjak. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Zsuzsanna (2007) A japán gazdaság, társadalom és a nő. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Póta Mária (2007) Mechanika tudásszintmérés a kétszintű érettségire készülők körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rajta László (2007) Tanárok értékelésének/teljesítményének összehasonlítása önértékelés, tanulói kérdőív és a tanulók teljesítményei alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rapali-Herke Andrea (2007) A lobbizás, azaz a professzionális érdekérvényesítés kialakulása és fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Raubinek Ágnes (2007) A Pepsi nyilvánosság avagy a posztmodern való(tlan)ság Viktor Pelevin regénye alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Redlné Kordics Márta (2007) Az Európai Unió információs rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Regényi Éva (2007) Filmek a katedrán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Reitinger Ildikó (2007) Plakátnet - Plakátgyűjtemény a világhálón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ripp Eszter (2007) Hír, hírérték és hírsorrend a mai magyar híradózásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Romsics Nóra (2007) Az adatbázis szerepe az irodalmi művek gépi fordításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsi Gáborné Zachar Zsófia Virág (2007) Elferdített proverbiumok a mai magyar nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsics Krisztina (2007) Virtuális séta az Ady Endre Városi Könyvtár ritkaságai között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rákosi Szónia Ildikó (2007) Fókuszban a televíziós magazin. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rálisch Gergely (2007) A Manowar zenekar Gesamtkunstwerk álma - vérszerződés a heavy metalért. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Réti Dóra (2007) Az öngyilkosság motívuma a 19. századi világirodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Réti Dóra (2007) Kulturális magazinműsorok a közszolgálati és kereskedelmi televíziókban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész Krisztina (2007) A mozgókönyvtárak régen és ma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sarkadi Edit (2007) Wass Albert jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sarkadi Mariann (2007) Kalandozás Magyarországon a természet- és ismeretterjesztő műfaj televíziós világában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén Hédi Vera (2007) Az Axel Springer Kiadó belső kommunikációja - A szerkesztőségek mint szervezeti egységek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők Anna (2007) Márai Sándor vallomásai a „másik világról" - a Zendülők és az Egy polgár vallomásai című regények tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők Kata (2007) Marad a Könyv? - A könyvkiadás változó helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők Kata (2007) József Attila anyaképe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Selymes Nikoletta (2007) Zenei inspirációk Márai Sándor regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Krisztina (2007) Az angol nyelvi képesség fejlettségét meghatározó tényezők a Kalmár Zsigmond Szakközépiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Zsuzsanna (2007) A metroszexualitás médiareprezentációja: feminista médiakritika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Andrea (2007) Felhasználóképzések egy XXI. századi könyvtárban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Smanykó Igor (2007) A sajtócikkek rendszer- és műfajtani zavarai az alapfokú oktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somodiné Nyoma Katalin (2007) A környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek és a környezettudatos magatartás összefüggései hetedik osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Gábor (2007) MyLib: online könyvtári nyilvántartó rendszer és közösségi portál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soproni Ferenc (2007) Bibliotheca Antiqua Digitalis - Az ELTE Egyetemi Könyvtár antikva címlap-adatbázisa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Anetta (2007) A választás motívuma Sánta Ferenc - Az ötödik pecsét című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stachó László (2007) Nyelvfeldolgozás afáziában: a lexikális szemantikai hozzáférés deficitjeinek hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Steiner Katalin (2007) Custom Publishing: a nyomtatott sajtó megmentője? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stenczel Lívia (2007) A TextLib integrált könyvtári rendszer bemutatása és alkalmazása a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sturm Dóra (2007) Ízléskölcsönző, avagy a vizuális kultúra megjelenése az interneten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sutka Emese (2007) Szuicídium a világirodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Antal Imre (2007) Mesének tekinthető-e A repülő Vucsidol? A meseíró Csáth Géza Propp A mese morfológiája című művén keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Bernadett (2007) Ninjutsu a valóságban, vagyis hogy lesz valakiből harcművész? - Egy harcművészeti klub életvilága társadalomtudományi szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Bernadett (2007) A rejtély eszköztára Tandori Dezső második verseskötetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gábor (2007) Egy választás története avagy a makói sajtó szerepe az 1920-as választáson. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ildikó (2007) A matematikai gondolkodás vizsgálata 4. osztályos tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Kinga (2007) Az öltözködés és a ruhaviselet funkciói a 16. századi magyar széphistóriákban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tamás (2007) Bessenyei György A' filosófus című drámájának olvasatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Éva (2007) Irodalomtankönyvek illusztráltsága és a tankönyvhasználat összefüggései 9. évfolyamon, szakközépiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Éva (2007) Portfolió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Éva (2007) "Szövegelünk? Szövegeljünk!" - A szövegalkotás tanítása feladatbank segítségével (9-10. osztályban). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay Csaba (2007) A kivándorlás emlékezete - Új-zélandi és ausztráliai magyarok kivándorlás-történetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmáriné Rappaport Dóra (2007) Kulturális események szponzorálása versus Médiatörvény. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szauter Erika (2007) Nyelvhelyességi hibák a középiskolában az érettségi dolgozatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szebedinszky Tímea (2007) A mélylélektan, lélekelemzés megjelenése Kosztolányi két regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi Edit (2007) Ady Endre: Margita élni akar. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres Andrea (2007) A pszichoanalízis hatása Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szende Katalin (2007) Internetes rádiók, rádiózási szokások elterjedése és elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi Nikolett (2007) Emlékezetrétegek és engramok Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szepesi Judit (2007) Plohn József fotógyűjteménye. Egy üvegnegatív-sorozat archiválásáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai Ágnes (2007) A fejlődési beszédzavar(ok) terminológiai vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr Szilágyiné Gálos Ildikó (2007) Zenetolmács a hídon - Szentpéteri Csilla arculata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilárd Katalin (2007) A Magyar Rádió szerepe az opera műfajának népszerűsítésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szimicsku László (2007) A híradózás képi elemei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztakó Balázs (2007) A tárca - Kosztolányi Dezső írásai a Bácsmegyei Naplóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztancsik Tamás (2007) Egy internetes videó hírügynökség felépítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Anna (2007) Az adaptáció élményei. Olasz hallgatók Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely Gabriella (2007) Matematika tudásszintmérés a Pilis-Gerecse Iskolaszövetséghez tartozó általános iskolák negyedik osztályos tanulóinak körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Széles Andrea (2007) Szókratész meggyőzési technikája. A szókratészi módszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási Anna (2007) A mezőgazdasági tájékoztatás, néhány honlap elemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárköziné Papp Julianna (2007) Mértékváltás vizsgálata 6. és 8. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárköziné Sárovits Hajnalka (2007) A Városi Helytörténeti Gyűjtemény honlapja. Balatonfüred. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sónyi Marianna (2007) Technikai alapoktól a dráma betetőzéséig: a filmművészet fejlődésének útja az 1880-as évektől az első nagyjátékfilmekig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Südi Ilona (2007) A marketingoktatás eredményessége a komplex problémamegoldás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sütheő Hajnalka (2007) A múlt jövője - A Magyar Rádió Zrt. digitális archívumrendszerének bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Karolina (2007) Digitalizálás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi Andrea (2007) A Gyöngyösi Városi Televízió szerepe a tájékoztatásban, helye a magyar médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tavaszi Tilda (2007) Klasszikus diplomácia - Modern diplomácia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tiszttartó Andrea Johanna (2007) Célok, tervek, megvalósítás, azaz hogyan lehetünk sikeresek a divatszakmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Tomasovszky Orsolya (2007) Versengés a nyelvoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Trencsényi Dániel (2007) Dél-Bronxból a Kárpát-medencébe (a hiphop-kultúra születése és magyarországi térhódítása). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tudjáné Sótér Éva Katalin (2007) Hazánk erdei élővilága témakör tudásszintmérése 6. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Anita Katalin (2007) A tökéletes nő a média tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Boglárka (2007) Vörösmarty és a színház. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Gábor (2007) Kádár János portréja a Beszélő és a róla készült életrajzok alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Judit (2007) Az internetes naplók hatása a médiára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Katalin (2007) A dolgozói elégedettség mérés és ösztönzés hatása a szervezeti versenyképességre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Nikola (2007) Jamie Oliver és a társadalmi felelősségvállalás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Mátyus Monika (2007) A szöveges matematika feladatok ábrázolása az általános iskola 4. osztályában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tózsa Éva (2007) A Zichy-Hadik Kastélyhotel stratégiájának kommunikációs eszközei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Ágnes (2007) Látássérültek számítógép- és internethasználata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Karakas Marianna (2007) Táblázatkezelői tudás összefüggése az elsajátítási motivációval és az induktív gondolkodással 10. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Utassyné Szekeres Laura (2007) Ifjúsági munkanélküliség. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Valachi Gábor (2007) A Vodafone Magyarország belső pr tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Anita (2007) A DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft. marketing programja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Máté Zoltán (2007) A Tanácsköztársaság pártstruktúrájának ellentétei - elektronikus dokumentum. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Mónika (2007) Az idegen konstrukciója a francia sajtóban a 2005 őszi zavargások kapcsán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Pál (2007) Az IBM kompatibilis asztali PC-kbe szánt processzorok fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Péter (2007) A mesék és a televízió együttes hatása a gyermeki lélekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Vera (2007) Portfólió - Dokumentumgyűjtemény a tanítási gyakorlat alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Vera (2007) A kooperatív tanulás hatása az elsajátítási motivációra és a szociális készségekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Ákos (2007) Kapos Est története és kommunikációs tevékenysége (1998-2003). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Sági Éva (2007) Matematikai szöveges feladatok megoldásának vizsgálata 5. és 8. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Gábor (2007) PR a nonprofit világban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Gábor (2007) A könyvtár és a könyvtári menedzsment feladatai, lehetőségei az olvasási kultúra közvetítésében - olvasási szokások vizsgálata a budapesti főiskolások körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida Beatrix (2007) Kiszolgáltatva a világnak vagy bezárva önmagába? Nézőpontok és kommunikációzavar Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vitéz Éva (2007) "Üdvözöljük a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának könyvtári honlapján!" - honlap szerkesztés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Voncsina Laura (2007) Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés. Új paradigma a tudományos kommunikációban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Voncsina Laura (2007) A spam, mint reklámtényező. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vukmanné Benkő Kármen (2007) Hatékony vezetés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vágfalvi Zoltán (2007) Szeged, Anno. Helytörténeti jegyzetek weboldalon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Várhelyi Eszter (2007) A közhasznú információszolgáltatás hatékonnyá tétele a könyvtári struktúrában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vári Tünde Éva (2007) Kossuth Lajos szerepe a reformkori sajtóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh Andrea (2007) Minden szóból tett fakad! MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony Ildikó (2007) "Sör vagy csokornyakkendő?" avagy a biliárdsport imázsa és médiában való helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Waszlavszki Gyöngyi (2007) A sámánhit motívumai a magyar népmesékben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zelena András (2007) Hetedik érzékem hét- és énfogalma József Attilánál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zerinváry Dóra (2007) Előítéletesség vizsgálata óvodás- és kisiskoláskorú magyar, illetve cigány gyermekek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zerinváry Dóra (2007) Tanítási gyakorlat - Hospitálás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zoboki Dóra (2007) Pénzzel kapcsolatos frazeológiai egységek a magyar és az angol nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsilkina Lívia Viktorovna (2007) Outsourcing és humánpolitikai tényezők. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsobrák Róbert (2007) A 10. évfolyamos gimnáziumi tanulók tudása a másodfokú egyenletek és szöveges feladatok témakörben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zách Dániel (2007) A magyarországi autós és motoros szakújságírás múltja és jelene. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Záray Katalin (2007) Diskurálj! - Egy passió titkai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Záray Katalin (2007) Kréta és a jég. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Árkovics Miklósné (2007) Megyei könyvtárak gyerekkönyvtári szolgáltatásai az Interneten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. május 31. 11:55:06 CEST.