Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ő
Number of items: 566.

A

Abonyi Anita (2004) A társadalom reakciója krízishelyzetekben - Az információhiány, a kríziskommunikáció hatásának bemutatása két klasszikus eset felhasználásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs László Imre (2004) A sport és a média kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs Orsolya (2004) A szövegfajták hatása a módosítószók történeti fejlődésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Aipli Gyula (2004) Trianon és revíziója. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Aleksza Tímea (2004) A vakok helyzete Magyarországon - A Vakrepülés színjátszó társulat bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Krisztián (2004) A bűnözői szleng. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Anikó (2004) Régi magyar betegségnevek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambruzs Tünde (2004) Csizmadia Imre: Pirkadattól alkonyatig - Önéletírás egy parasztember tollából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andó Patrik (2004) A Postás Újság, mint belső kommunikációs eszköz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Angeli Nóra (2004) "...csak vendégek lehetünk" - A párna-szimbolika vizsgálata Závada Pál Jadviga párnája című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antalicsné Hajduczky Judit (2004) Az sms nyelvi sajátosságai és ezek hatása nyelvünkre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antall Péter (2004) Reagan és a reaganizmus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arany Zsófia (2004) Bram Stoker öröksége: formai és tartalmi változások a vámpírfilmek műfajában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos Tamás (2004) A szerző és az olvasó kommunikációs kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Baka Eszter (2004) Fogyasztócska avagy a televíziós reklámok hatása a gyerekekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné Sánta Mária (2004) Az informatikai tudás összefüggései a tankönyvvel és más háttértényezőkkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa Zoltánné (2004) Webes szolgáltatások fejlesztése a szegedi Club Dynamic Egyesület honlapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton Edina (2004) A Döbrentei-kódex nyelvezete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ballabás Anita (2004) Szabó Magda nőalakjai négy regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Ferenc (2004) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár kincsei, címlapkuriózumok - a tanulmány internetes bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Zsuzsanna (2004) Az Egyesült Királyság és Írország Európai Unióhoz történő csatlakozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Gyöngyvér (2004) Magyar szerzők és műveik "Szeged színpadán" - A Szegedi Színház műsorpolitikája 1883 és 1902 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Banai Tibor Péter (2004) Kokainháború. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bankó István Róbert (2004) Szemléletmód és poétikai változások a magyar irodalomban - Önreflexió és történet Mészöly Miklós művészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi Tünde (2004) Az utazás motívumai Szerb Antal Utas és holdvilág című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Petra (2004) A társas kapcsolatok kialakulása és elmélyülése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barsi Nikoletta (2004) Kommunikációs stratégiaalkotási folyamat az önkormányzatoknál. Az önkormányzati public relations munka jelentősége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Gabriella (2004) Vásárolok, tehát vagyok! Manipuláció a reklámban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartolákné Szabó Éva (2004) Énekelt novellák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bednárik Mónika (2004) Az elmeügy évszázadai és a Nagykállói Pszichiátriai Szakkórház 110 éve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő Szilvia (2004) A valóságshow-k, mint totális intézmények a médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bejczy Tímea Judit (2004) A Budapesti Elektromos Művek Rt. átalánydíjas rendszerének bevezetését övező kommunikációs tevékenység. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bella Zoltán (2004) A valóságshow-k pszichológiai és kommunikációs aspektusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Belán Anita (2004) Reformkori utazások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Belényesi Zsuzsa (2004) A filmek és a média. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik Réka (2004) A személyes kötődés szerepe a csecsemő egészséges lelki fejlődésében és szocializációjában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benisné Szabó Éva (2004) Révész Andor, az író [melléklet]. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Szabolcs (2004) Vezérmotívumok Kosztolányi Dezső költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benyó Krisztián (2004) A magyar írott sportsajtó múltja és jövője! MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benyó Krisztián (2004) A magyar írott sportsajtó múltja és jövője! MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berend Anita (2004) Fogyasztói magatartás, vásárlási szokások vizsgálata nemek szerint. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berente Mariann (2004) Sztálin-kultusz a II. világháború utáni magyar sajtóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkecz Tünde (2004) „A bizalom kötelez" - a kríziskommunikáció elméleti alapjai és szükségessége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes Lajos (2004) Kilencedik osztályos tanulók beérkező tudásszintjének mérése kémia tantárgyból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkiné Temesvári Klára (2004) Az „Atomok és elemek" diagnosztikus térképei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Bernadett (2004) A média hatása a fiatalkorúak személyiségfejlődésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biár Gabriella (2004) Kurátor Zsófi jellemrajza pszichoanalitikus szemszögből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biár Gabriella (2004) A tankönyvi szövegek vizsgálata az anyanyelvi nevelés fontosságának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biás Zoltán Barna (2004) A Lordok Házának reformja az ezredfordulón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Blazsevácz Péter (2004) A multinacionális vállalatok kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodányi Ákos (2004) A többszörös topik és az aktiváció viszonya a magyarban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán Zoltán (2004) Történelem tudásszintmérés a 11. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bokory Orsolya (2004) Cui prodest? - Kinek az érdeke? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bokros Judit (2004) Új generáció megjelenése a magyar filmszakmában - A „Valami Amerika" és a „Rengeteg" bemutatása a hazai filmtörténet kontextusában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár Enikő (2004) Ady Endre Új versek című kötetének verselése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Brandt Bernadett (2004) A hazai online könyvkereskedések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Brassai Kornél (2004) Korunk ellensége-e a spam? A kéretlen e-mail negatív kommunikációja és hatásai az Internet világára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Braunmüller Lajos (2004) Transzhumanizmus és Hollywood. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buchalter Ibolya (2004) Merre mutat a csikorgó? - Megjegyzések az Árgirus-kérdéshez. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai Éva (2004) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem public relations tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyinszki György (2004) Eliminativista közléselméletek Posztmodern alternatívák a kommunikációtanban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó János (2004) Tengizben mindig fúj a szél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bulyovszkyné Borók Edit (2004) A német nyelvtudásbeli különbségek eredetének vizsgálata egy 10. évfolyamos mérés alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buna Edvin Zoltán (2004) A nagy távolságban lévő szervezeti egységek kommunikációjának problémái a Metalelektro keretein belül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buza Anna (2004) A média és a szabadság dimenziói Erich Fromm művei alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás Anita (2004) Az országimázs formálásának útjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bágyi János (2004) Az örmény holokauszt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Andrea (2004) A sajtó-helyreigazítás mint a jogorvoslat eszköze. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Anna (2004) Járj végére a világnak: A BARAKA Utazási Iroda kommunikációs rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Judit (2004) Alternativitás az iskolában a személyközpontú megközelítés tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánky Beáta Eszter (2004) A nőkép megjelenítése a Nők Lapjában 1950-től napjainkig: a nőnapi lapszámokban publikált cikkek elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Edina (2004) Tulajdonnevek a magyar frazémákban. MA/MSc, Zeneművészeti Főiskola.

Bódi Éva (2004) Matematikai képességek és tanulási motívumok összefüggése 12 és 14 éves korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódis Erika (2004) Hangszerek a magyar néphagyományban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódog Alexa (2004) A kommunikáció és az intencionalitás kapcsolata a pragmatikában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóka Gábor (2004) Bűnözés és bűnüldözés a 19. századi Londonban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bögös István (2004) Tanulási stratégiák használata 10-14 éves tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Búcsú Adrienn (2004) A szeptember 11-i terrortámadás fogadtatása a magyar írott sajtóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bőle Tamás (2004) A Magyar Posta arculata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csaba Adrienn (2004) Sztárgyártás a zeneiparban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba Orsolya (2004) Széchenyi István és Kossuth Lajos a reformkorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csaba Tamás (2004) Játék, valóság és fantázia az idősíkok függvényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csajkovszky Krisztina (2004) Bulvársajtó pro és kontra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csarnó Mária Katalin (2004) "a verseim nem én vagyok: az vagyok én, amit itt írok" avagy József Attila Szabad-ötletek jegyzéke című írásának keletkezési körülményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csengelné Plank Ibolya (2004) Kép-építészet-propaganda: a "Tér és Forma" építészeti folyóirat jelentősége az építészeti propagandában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csengődi Erika (2004) "Kettőnknek jutott itt egy esély" - A megosztott személyiség kialakulásának okai R. L. Stevenson Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserhalmi Krisztina (2004) Az elektronikus könyvtárközi kölcsönzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseri Zsuzsanna (2004) Szakközépiskolások szövegértési képessége és olvasási szokásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikmák Beáta Nóra (2004) Nőkép a reklámban és annak hatása a mai nőkre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár Jenő (2004) Háború és béke az elektronikus médiákban - Média a háborúban, s háború a médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszér Áron (2004) A magyar labdarúgó válogatott világbajnoki szerepléseinek hazai sajtófogadtatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba Eszter (2004) Az áruvilág kicsi királyai, avagy a gyerekek és a reklámok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár Anita (2004) Csecsemők és kisgyermekek nem verbális kommunikációja (Nem verbális kommunikáció a magzati kortól két-két és fél éves korig). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csépe Norbert (2004) www.carma.hu - garantáltan gyűrődésmentes... MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeizel Gábor (2004) Egy kényes(?) "téma" megjelenése a magyarországi sajtóban avagy hogyan alakult a meleg figurák színpadi megjelenésének megítélése és kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czene Annamária (2004) A marketingkommunikáció hatása az idegenforgalomra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirják Gabriella (2004) Az igazán jó vezető és a tevékenységét befolyásoló tényezők. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dancs Róbert (2004) A Magyar Köztársaság Rendőrségének kommunikációs rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó Dalma (2004) Változások a két nem és a média közti kapcsolatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Daru Orsolya (2004) Aus den zwei Ecken der Österreich-Ungarischen Monarchie. Eine Studie über das Zeitalter von Franz Kafka und Robert Musil. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Delgado Katalin (2004) Olasz hatások a XX. század magyar irodalmában - Róma-élmény Áprily Lajos és Jékely Zoltán lírai életművében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Orsolya (2004) Televíziós hírműsorok Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Tamás (2004) Fekete István állatregényei - három műve tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes Jenő Attila (2004) A Császári és Királyi haditengerészet emlékei: virtuális kiállítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Zsuzsanna (2004) Csáth Géza Anyagyilkosság című novellájának és Szász János Witman fiúk című filmjének összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Sándor (2004) A kecskeméti nyomtatott sajtó - elemző bemutatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dreissiger Ágnes (2004) Nők a televízióban (Tíz szerkesztő-riporter és műsorvezető véleménye a szakmáról és a női szerepekről). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drnecz Tamás (2004) A Kelly-Tech Kft. Corporate Identity-jének bevezetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudásné Nagy Tímea (2004) Könyvtári informatikai együttműködések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dujmov Tamás (2004) Színnevekből képzett igék rendszere az udmurt nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dányi Andrea (2004) A public relations a társadalmi- és a marketingkommunikáció rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dányi Andrea (2004) A public relations a társadalmi- és marketingkommunikáció rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dányi Hajnalka (2004) A halál kilovagolt Perzsiából - Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid Péter (2004) Vörösmarty nemzeti történeti eposzai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid Szilvia (2004) Motívumok és emblémák Ottlik Géza Iskola a határon című regényében - Ismétlődésekre irányuló narratív értelmezési stratégia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid Szonja (2004) Az "Együtt az egységes Európáért" négy-párti rendezvénysorozat bemutatása-elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dévay István (2004) A heroizmus a II. világháború angolszász szépirodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra Diána (2004) Kossuth és Széchenyi vitája a 40-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömötör Júlia (2004) Public Relations a non-profit szervezetekben (Esettanulmány egy civil szervezetről). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömötörné Tar Margit (2004) Radnóti Miklós klasszicizáló lírája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdélyi Szabolcs (2004) Elektronikus jogi információforrások Magyarországon - A nyomtatott joganyagtól a CompLEX CD Jogtárig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erőss Diána (2004) A MATÁV RT. külső PR kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas Ferenc (2004) Internet a világ végén? - Út a mobil távközléstől a mobil internetig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Marianna (2004) Tanulási motiváció kisiskoláskorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazakas András (2004) A Westel Mobil Rt. kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazakas András (2004) A Westel Mobil Rt. kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Andrea (2004) "A függetlenség bajnok férfia": Vajda Péter. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Anita (2004) A "szépség és a szörnyeteg". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Gábor (2004) A posztmodern és groteszk Hajnóczy Péter életművében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Krisztina (2004) Közszolgálatiság az internet korában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Mariann (2004) A Való Világ szériáinak összehasonlítása szakmai szempontok alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Figura Eszter (2004) Móra Ferenc: Hannibál feltámasztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fixek Eszter (2004) A mindennapi élet megjelenítése a németalföldi festők művein. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Bernadett (2004) Gárdonyi Géza nőalakjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Katalin (2004) Tanulási szokások és német nyelvi olvasás-szövegértés összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Lajos Tamás (2004) A második negyedszázad - Regionális televíziózás a Magyar Televízió Szegedi és Pécsi Körzeti Stúdiójában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Foltin Hajnalka (2004) A televízió hatása a családok időfelhasználására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fonyódiné Patyi Mónika (2004) A Figyelmező reformkori folyóirat digitalizálása és adatbázisba rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Formanek Anikó (2004) Trágárság és nyelvi agresszió a televízióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Frankó Marianna (2004) A média teremtette szépségideál hatása korunk nőképére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Furucz Anita (2004) A média szerepe egy kisváros életében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábiánné Bódogh Andrea (2004) A nyomdaipar alakulása az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Füleki Judit (2004) A tartalom mint termék: a 777 Mobil és a Vodafone Live kommunikációjának összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp András (2004) Queen CD. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöpné Rákos Éva (2004) Kárász József virtuális bibliográfia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fürth Eszter (2004) Posztmodern terápia - Az ismétlődés szerepe a latin-amerikai telenovellákban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galambos Ilona (2004) "Füstös Képek": a cigányság életérzése a képzőművészetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galbácsné Szabó Gabriella (2004) A tanulók elméleti és gyakorlati tudásának mérése az informatika tantárgy táblázatkezelés témakörében a 11. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ganzler Orsolya (2004) „Von Piroschka bis Kertész" - Ungarnbild in Deutschland in Spiegel der Presse und der Kultur. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Garbaczné Rapcsák Rita (2004) A Dunaújvárosi Főiskola Könyvtára Európai Unió különgyűjteményének adatbázisa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gedeon Sándor József (2004) A magyar dráma szerepe a Gyulai Várszínházban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerebenics Róbert (2004) Simonyi Imre költészetének transztextuális vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerencsér Péter (2004) Tompa siker (Tompa Mihály kanonizációjáról). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerháth Györgyi (2004) Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. Az összetett mondat és a szöveg határán: a vers szövegnyelvészeti vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda Regina (2004) Kultúraközi kommunikáció a multinacionális szervezetekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gorzó Andrea (2004) A rajzfilm világa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gruttó György (2004) Az Uránia: film-mozi- és szellemidézés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gráber Szilvia (2004) 15 perc hírnév. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes Krisztina (2004) Nyelvtörténet a középiskolában (segédanyag összeállítása középiskolai tanároknak). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurina Dóra (2004) Speciális kommunikációs helyzet: baba-mama kapcsolata és párbeszéde az anyaméhben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris Edit (2004) A drog és a média. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris Gergely (2004) Az olvasó jelentésképző szándéka. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi András (2004) Az emberarcú honvédség rendhagyó kommunikációjának kritikája és új útjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Anita (2004) Nietzsche és Juhász Gyula a középiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Anita (2004) Testrésznevekből képzett névutók a magyar, az erza-mordvin és a finn nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Anita (2004) "Zarathustra Gyula" avagy Nietzsche hatása Juhász Gyulára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Mária (2004) A magyar országimázs szerepe a gyógyturizmus jövője szempontjából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Szilvia (2004) Szabó Lőrinc Semmiért egészen című versének értelmezési lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Tibor (2004) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár orvostudományi könyvei - Az Eszterházy Károly püspök által tervezett egyetem könyvtárának orvostudományi gyűjteménye I-II. (részleges rekonstrukció). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gállos Balázs (2004) A Golgota a művészetben: a keresztrefeszítés ábrázolásának fejlődése egyes példák alapján a kezdetektől a XVI. századig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár Andrea (2004) Az új kommunikációs technológiák (SMS és e-mail) szerepe a 2002-es magyarországi választási kampányban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár Katalin (2004) Média és a nyelv: a reggeli televíziós magazinműsorok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi Emese (2004) Nemes Nagy Ágnes Ekhnáton ciklusa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes Tímea (2004) A XXI. század "új vallása": a szcientológia, antropozófia, asztrológia, buddhizmus bemutatásán keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes Tímea (2004) A XXI. század "új vallása": a szcientológia, antropozófia, asztrológia, buddhizmus bemutatásán keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Göde Beáta (2004) PR tevékenység a hazai ötcsillagos szállodákban a Corinthia Grand Hotel Royal és a Kastélyhotel Sasvár összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Görög József (2004) A lírai én pozícióváltozásai Babits Mihály Levelek Irisz koszorújából című kötetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gőbel Csaba (2004) A Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola internetes honlapjának elkészítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdú Boglár (2004) Tengerjárók társadalma - Kommunikáció és hierarchia egy luxushajón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal Ágnes (2004) Integrált kommunikáció a könyvkiadásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Handari Edit (2004) RTL honlapok az Európai Unióban: a német és a magyar RTL sportoldalának összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hartai Margit (2004) A lélektan szerepe Arany János néhány balladájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Heffler Nóra Zsuzsanna (2004) Belső kommunikáció a Shell Hungary Rt-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyaljai Karolina (2004) Bűnök a szent hegy árnyékában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyesi László (2004) Nagy-Britannia külpolitikája a francia forradalomban 1783-1793. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi Ferencné (2004) Az önszabályozás szerepe a térgeometriai feladatok megoldásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Heidrich Zsuzsanna (2004) A hálózat csapdájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hepke Tímea (2004) A digitális filmtrükk, mint manipulációs eszköz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hornicsek Edit (2004) Tradíció és újszerűség az Avon kozmetikai világvállalat public relations stratégiájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Judit (2004) Wellával bárki lehet akárki!: PR-kampány tervezése a Wella új, vidéki városokba tervezett szaküzleteinek megnyitásához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Katalin (2004) Az ecloga, mint költői magatartásforma - Radnóti Miklós eclogái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Réka Etelka (2004) A magyar reklámfilm készítésének története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hraskó István (2004) Teller Ede „levelének" visszhangja a magyar sajtóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hudák Anita (2004) Sokk, szenzáció, bulvár (bulvár hírek az elektronikus médiában). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszárné Szabó Mária (2004) Könyvtári portálok: az SFX mint a kontextus-érzékeny linkelés egy modellje. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hága Lászlóné (2004) Földrajz tudásszint mérése Amerika földrajzából 7. osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hőnyi Gyula (2004) A média szerepe az iraki háborúban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ikotity Gabriella (2004) A bajai ferences kolostor fennmaradt könyvei az Ady Endre Városi Könyvtárban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ilovai Gabriella (2004) A győzelem halálvíziója: információs-dezinformációs Játsz/Ma Irakban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Iványi Krisztina (2004) A divat mint kommunikáció: a zene- és a ruhadivat összefüggéseiről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Izsányi Szabolcs (2004) A sport és a televízió, a Sport1 története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab Melinda (2004) "Bizakodás és balsejtelem". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Jakabosné Németh Mónika (2004) Képmás és hangfelvétel a médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsik Zita (2004) Meggyőzés és manipuláció, avagy a reklám és a vásárlásösztönzés kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Janik Gabriella (2004) A közép-kelet-európai országok csatlakozása az Európai Unióhoz (Magyarország 1994-2004). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jankovics Zsanett (2004) A politika marketigszempontú megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Norbert (2004) A boldogság kérdése Kosztolányi Dezső novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Rita (2004) A magyar kormányzat online megjelenése. Image-elemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Rita (2004) A magyar kormányzat online megjelenése: image-elemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Csilla (2004) Európai Uniós információforrások az Interneten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Krisztina (2004) A szappanopera. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Luca (2004) A parsonsi cselekvéselmélet vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Tamás (2004) Középiskolás tanulók matematikai ismereteinek alkalmazása a problémamegoldásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor Beáta (2004) A Magyar Honvédség toborzó gyakorlatának elemzése, valamint a résztvevőkben kialakult tükör-imázs. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosi Orsolya (2004) A magyar szappanopera. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosik Tímea Anna (2004) Hedwig Courths-Mahler az irodalmi giccs szülőanyja: beléphet-e a történelmi valóság egy álomvilágba? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jászay Tamás (2004) Párhuzamos életrajzok (G. García Márquez Száz év magány és S. Rushdie Szégyen című regényének összehasonlító elemzéséhez). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás Barbara (2004) A pletyka szerepe a társadalmi kommunikációban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kabai Judit (2004) A színikritika kialakulása és elhelyezkedése a reformkori sajtóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár Edit (2004) Arányossági problémák 7. osztályos tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalovits Judit Eszter (2004) Amerikai elnöki kríziskommunikáció avagy hogyan éli meg a világ a terrorizmust kommunikációs szemszögből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaposiné Héger Ágnes (2004) Környezeti ismeretek és attitűdök vizsgálata a 13-14 éves tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Edina (2004) A reklámokban előforduló jelek és szimbólumok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos István Tamás (2004) A rejtőzködő én - Karácsony Benő életműve Pjotruska című regényének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Zoltán (2004) A közérthető hangüzenet megteremtése a nyelv eszközeivel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasik László (2004) A benyomáskeltés sajtónyelvi jelenségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasztner Gábor (2004) Politikai kommunikáció és etika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Edit (2004) Pár-beszéd Adyról: Az én és a másik viszonya a költő néhány versének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Krisztina (2004) Füst Milán Nevetők című kisregényének értelmezési lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti Krisztina (2004) Wass Albert költészete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecsmár Szilvia (2004) Lilith, az asszony, aki megelőzte az ember teremtését. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keller Kornél Adám (2004) "Füchse jagen" Studentenbewegung in der politisch begründeten Kulturkrise der sechziger Jahre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kendi Laura (2004) Rádiózás a GaGa tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Róbert (2004) A 10. osztályos gimnáziumi tanulók kémia tudásának diagnosztikus vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Alicia (2004) A miskolci hírek krónikásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Ferenc (2004) A brókerbotrány kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Anita (2004) Szathmári Sándor egzisztencialista gulliveriádája, a Kazohinia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Bernadett (2004) Malom-botrány: rossz PR, vagy a kecskeméti sajtó kudarca. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Eszter (2004) Székesfehérvári rádiók. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Katalin (2004) Karinthy Frigyes művészetszemlélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Péter (2004) Kapcsolat a rendőrséggel. Rendőrségi reformok vizsgálata a PR szempontjából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Zsuzsanna (2004) A sport és a szépség a médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss-Antal Korinna (2004) Ady Endre, a nevelő. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klingl Anikó (2004) Ismerd meg a sport-karatét című CD-ROM/HTML site készítésének ismertetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kogyilla Zsolt (2004) A helyi rádiók kialakulása, jelene és jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koleszár Krisztina (2004) Közép-európai katalogizálási projektek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár Amarilla (2004) Írország és az Európai Unió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsi Orsolya (2004) A gyermek-nézőpont Nádas Péter Egy családregény vége c. regényében (A regény poétikai elemzése). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Komor Zoltán (2004) A média pozitív hatása a gyerekek fejlődésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kompaktor Veronika (2004) A sajtókapcsolat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kontra Diána (2004) "A terminátor Helikonba látogat" - Hazai Attila művészetének elemző bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korpás Dóra (2004) A Médiatörvény szerepe Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Andrea Ágnes (2004) A kreativitás szerepe a szófajok tanításában. MA/MSc, Zeneművészeti Főiskola.

Kovács Dóra (2004) Az európai parlamenti választások Magyarországon PR szemszögből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Edina (2004) Egy vidéki, kereskedelmi rádió marketing struktúrája - A dunaújvárosi EL-DO Rádió példáján bemutatva. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Judit (2004) Gyerekek a televízióreklámok világában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (2004) Gyermekek fejlődéstana és a mesék kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Krisztina Anna (2004) Virtuális kommunikáció, avagy a Magyar Tolkien Társaság kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Napsugár (2004) A jacksoni demokrácia a külföldi utazók szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Péterné (2004) A Völgység Kultúrájáért - A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár Honlapja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Tamás (2004) A nyomozás stratégiái Poe novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Tibor (2004) Priapos - Az erotika Weöres Sándor lírájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Tünde Berta (2004) "Fegyverrel vész el, aki fegyvert emel!" - Háborúellenesség és a kiútkeresés vége Sipos Domokosnál, avagy a Hősi halál című novella. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (2004) Békés megyei lapstruktúra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma Erika (2004) Vers a televízióban (A vers televíziós megjelenítésének formái). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kristin Viktória (2004) Labdák és lilák - egy futballklub a piacon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán Enikő (2004) Pedagógiai melléklet - Költő, írástudó, próféta - Babits útja a Jónás könyvéig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krommer Márta (2004) Verselemzések bibliográfiájának keresése PHP-vel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kucsera Tamás (2004) Tandori Dezső kései költészete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuffer László (2004) Értékesítés és pr az FMCG piac non food szegmensében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulich Zoltán (2004) Manipuláció napjaink nyomtatott sajtójában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Eszter (2004) A francia nyelv helyzete az európai diplomáciában, jogalkotásban, valamint munkanyelvként. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kundák Nikoletta (2004) Két magyar bibliafordítás összehasonlító alaktani vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán Anikó (2004) Az Est FM rádió, mint kultuszteremtő médium működése és megszűnésének okai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán Eszter (2004) Púder és tűsarok?! Női sztereotípiák a reklámokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kámán Mónika (2004) A holland csoportképfestészet kialakulása és virágzása; a képi kommunikáció és a testbeszéd. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kántor Katalin (2004) Behálózva: televíziózás és internet, szövetségesek vagy vetélytársak. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kápolnás Zsófia (2004) Tudatküszöb alatti (reklám)hatások elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti Iván (2004) Panem et circenses, avagy az infotainment. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kérszigeti Edina (2004) Alakulóban: gyermekek és fiatalok: tele víziókkal? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Késedi Gábor (2004) Az internet és az online média jelenlegi magyarországi helyzete: a legjelentősebb portálok részletes bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kóbor Katalin Gréta (2004) A televízió hatása és a gyermekek fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya István (2004) A versenyhorgászat szó(kincs)tára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa Barbara (2004) Szervezet és válság a médiavisszhang tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Körmendi Gábor (2004) Reklám és hirdetés az Interneten - Online marketing. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lakatos Katalin (2004) A magyar nők fogyasztási szokásainak bemutatása egyes jellemzők alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakos Katalin (2004) Múzeumi marketing: a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum marketingje. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczki Éva (2004) Négylábú médiasztárok - avagy a filmek és a valóság ugató sztárjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lelovics Eszter (2004) A fantázia szerepjátékokról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Letkó Bernadett (2004) Weöres Sándor én-szemlélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Lippai Pálné Gróf Róza (2004) Az Európai Unió külpolitikai tevékenysége az iraki háború tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Liptai Lívia (2004) Nők, valóság, média - A televíziós műsorok nőképe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Losonczi Kálmánné (2004) A gondolkodási képesség fejlesztése matematika órán az általános iskola 4. osztályában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas Edina (2004) "Egy csapat vagyunk!" - avagy a támogatás szerepének helye és jelentősége a Vodafone Magyarország Mobilkommunikációs Rt. imázs-építés stratégiájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovasi Bernadett Regina (2004) Álmodjuk újra? A filmek digitális újraélesztése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lábodi Laura (2004) A könyvnyomtatás története - Johannes Gutenberg, mint virtuális kiállítás anyaga. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lánci Melinda (2004) A Citibank kommunikációs tevékenységének bemutatása és az online ügyintézés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Réka (2004) Posztmodernizmus a filmművészetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lózsi Tamás (2004) A graffiti mint szociolektus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lökkös Noémi (2004) Csiky Gergely társadalmi drámái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz Attila (2004) Reviczky Gyula poétikus szerelmei (A szerelem és az elmúlás Reviczky költészetében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyar Zoltán (2004) "Nyom előttük sincsen, utánok sem marad" (Arany János: Toldi estéje). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Rita (2004) Külföldi futballedzők NB l-es magyar csapatoknál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Majkútné Tóth Emma (2004) A Jugend-Schule-Wirtschaft (Ifjúság-Iskola-Gazdaság) projekt motiváló ereje és hatása a diákok olvasási szokásaira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makai Krisztina (2004) A kereskedelmi televíziók értékesítési politikája, módszerei - RTL Klub; TV2. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makk Hajnalka (2004) Brecht tegnap és ma, avagy hogy kerül Kurázsi mama Nigériába? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Malatinszky Mónika (2004) Az Üzleti Levelek Lapcsalád marketingstratégiai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Malatinszky Nóra (2004) A szín létezik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Manek Attila (2004) A sajtófotó és a globalizáció. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matolcsi Renáta (2004) A beszédfejlődés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Medgyesi Konstantin (2004) A makói Pfeiffer-affér (1946-47) - Helyi közéleti botrány sajtóforrások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Melega Jánosné (2004) Az olvasásmegértés, a matematikai szövegértés és a szöveges feladat megoldási képesség összefüggése 7. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt András (2004) Vakok és a nyilvánosság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Merhej Raulla (2004) A gyermekek és fiatalkorúak védelme a televíziós műsorokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Messzi Szabó Vilja (2004) A kaland szerepe Jókainál - Három kalandregénye alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mester Linda (2004) Televízió függőség avagy a magyar kereskedelmi csatornák társadalomra gyakorolt hatásának vizsgálata, kiemelt figyelemmel a TV2 és az RTL Klub hatásmechanizmusának tanulmányozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezey Dániel (2004) Iskola a határon - a ki nem mondás boldogsága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Milánkovics Tímea (2004) Közmondások szövegbeszerkesztése Mikszáth Kálmán műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Minda Endre (2004) Reklám, divat, szexualitás - Tanulmányok a reklámok hatásmechanizmusáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mitók Mónika (2004) Egy diákszínmű élete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mizser Ágnes (2004) A tanári kommunikáció a hippokratészi temperamentumok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Anikó (2004) Multimédiás újságírás az internetes hírportálokon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Anita (2004) Estéről Estére - Egy politikai hírműsor fejlődéstörténete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Gabriella (2004) Válságkommunikáció a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Muhari Andrea (2004) A feltárulkozó valóság egy dokumentumfilmen keresztül - "Anya nem jön többé". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátrai Jenő (2004) Radnóti Miklós és Vajda Lajos művészetének párhuzamai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás Edina (2004) Az agresszivitás szociálpszichológiai vonatkozásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészárosné Boros Valéria (2004) Az angol nyelvi íráskészség mint retorikai eszköz vizsgálata a 8. osztályos tanulóknál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Bertilla (2004) A nyelvjárási tudatosság vizsgálata hódmezővásárhelyi nyelvhasználók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Csilla (2004) Kosztolányi novellisztikájának gyermek-motívumai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Eszter Dóra (2004) A helyi médiumok fejlődése Százhalombattán a rendszerváltás után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Katalin (2004) A kultúraközi kommunikáció néhány kérdése a cigány és nem cigány lakosság körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Károly (2004) Az országos televíziók híradói. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy László (2004) Nyelvi értékítéletek a nem-nyelvészek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Mariann (2004) A 2003. évi Országos Cigány Önkormányzati Választások, azaz a médiumok felelőssége a kisebbségi események közvetítésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Márk (2004) Korrektúra, korrektor - Korrektorok a mai magyar sajtóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Orsolya (2004) Karinthy és Kosztolányi, a férfi. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Wagner Andrea (2004) Miért tanulunk jól vagy rosszul? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemere Zsóka (2004) A brit örökség-film. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák Zsuzsanna (2004) Meggyőzési stratégiák a magazinoknál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári Arnold (2004) Drámapedagógia a médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádas Linda (2004) 919.560 forint egy emberélet - A rendőrség és a sajtó kommunikációja a móri bankrablás kapcsán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi Henrietta (2004) A belső kommunikáció fogalomkörének elemzése és gyakorlati megjelenése a Pfizer Kft. életében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi Péter (2004) A vonatkozó szerkezetek vizsgálata az ír, a japán és a magyar nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Anita (2004) A Birodalom építői - Hitler és a propaganda-katonák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Csilla (2004) A Windows XP bevezetésének bizalmi környezete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Csilla Zsuzsanna (2004) A Windows XP bevezetésének bizalmi környezete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Eszter (2004) A krimi ma Magyarországon (Leslie L. Lawrence, Vavyan Fable). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Ildikó (2004) Az AsiaCenter marketingkommunikációs stratégiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Mihály (2004) Váltsunk-e stílust? Új kispárti stratégia az SZDSZ 2002-es kampányában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Obreczány Éva (2004) Színház és kultúra a mai magyar médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ocskai Krisztina (2004) A bukaresti arisztokrácia viseletváltása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Gizella (2004) "Dal s a megdalolt,tükör és tükrözött" - Weöres Sándor ismétléses alakzatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán Zsuzsa (2004) Az MSZMP és a Rádió a Kádár-korszak első éveiben 1956-1963. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Lenke (2004) Az arculat jelentősége az IKEA életében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Tímea (2004) A Forrás Irodalmi Stúdió helye a kárpátaljai magyar irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszlán Anikó (2004) "Hű tükre ez játékunknak" - Az angol reneszánsz dráma a színháztörténetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pap József (2004) Hódmezővásárhelyi nyomdai részvénytársaságok 1896-1928. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Éva (2004) Az Eötvös József Szakközépiskola könyvtárának stratégiai terve 2004-2007. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Edina Éva (2004) Fénybe vetett létezés: A fénymetaforika értelmezési lehetőségei Albert Camus Közöny című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Zoltán Tibor (2004) Média- és drámatechnikák a közoktatásban, avagy a média- és drámapedagógus képzés sajátosságai, az egyes szakterületek tematikai és módszertani azonosságai és különbözőségei, hatékonyságot növelő lehetőségek a két szaktárgy módszereinek kölcsönös alkalmazására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Zsuzsanna (2004) A boroughk (városok) társadalma a 13-15. századi Angliában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papucsek Hilda (2004) Színház és média. Színészi ábrázolás egyes bulvár napilapokban - A bulvár újjászületésének folyamatában felszínre kerülő etikai problémák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Parall Bálint (2004) Az MLSZ botrány. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataricza Kata (2004) Emberek a számítógépek új világában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patkó Zsuzsanna (2004) Miért nem készülnek manapság magyar gyermek- és ifjúsági filmek? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pató Andrea (2004) A "vetkőző lélek" motívuma Babits Mihály költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paál Attila (2004) A "hivatali" kommunikáció. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Penk Tímea (2004) A kérés mint beszédaktus pszicholingvisztikája. A hangulat hatása a kérési stratégiák nyelvi megjelenésére - érzelmi befolyás a kérési szituációk interakcióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Peszeki Zsuzsanna (2004) A délszláv háború társadalmi hatásainak filmes ábrázolása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő Villő (2004) Az Európai Unió mediterrán politikája - a Barcelonai Nyilatkozattól a nápolyi konferenciáig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Peti Györgyi (2004) A média fejlődése és a szakemberképzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pilisy Csenge (2004) Színház és televízió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pitti Márta (2004) Kosztolányi "halálarcai" (A halál témája a szerepeken keresztül Kosztolányi Dezső költészetében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Plugor Magor (2004) Transzszilván palinódiák - Kovács András Ferenc lírája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár Emese (2004) Sajtóklubok fogságában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák Tímea (2004) Egy élet élménye: Jókai Mór barátsága Petőfi Sándorral. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Potondi Rózsa (2004) Fikció a paratextusok bűvöletében (Narratív regényolvasat Dugonics András Etelkájáról). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai Miklós (2004) A Tata: portréfilm Novák Ferenc, Kossuth-díjas, érdemes művészről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pripkó Judit (2004) Kommunikációs nehézségek az egészségügyben - a hatvani kórház tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Punyi Ildikó (2004) A magyar gazdasági versenyszféra különböző szereplői által készített honlapok elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Punyi Katalin (2004) Női archetípusok a női magazinokban - A női magazinok is azok hatásai. Két véglet között: A Joy és a Kiskegyed. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Punyi Katalin (2004) Női archetípusok megjelenése a női magazinokban - A női magazinok és azok hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Gábor (2004) Álhírek, álinterjúk a magyarországi média legújabb kori történetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Ágnes (2004) Krúdy asztalánál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi Zita Blanka (2004) A pszichikum ábrázolása Kosztolányi Dezső regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radó Tamás (2004) A Public Relations alkalmazásának lehetőségei a mikro, kis- és középvállalati szektor sajátosságainak figyelembevételével. Fókuszban a kis- és középvállalkozások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rausch Réka (2004) Cigányok a magyar média tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Reichenbach Petra (2004) PR alkalmazások és HR-kommunikáció egy nemzetközi, Magyarországon működő személyzeti tanácsadó cég életében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Renkó Roland (2004) Az ezredforduló Magyar Televíziója, a korszak sajtóinak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Renkó Roland (2004) Közszolgálat a magyar televíziózásban, a XXI. század küszöbén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rideg Ildikó (2004) Az „Mindennapi kémia" diagnosztikus térképei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rimár Miklós (2004) Honlapok formázási lehetőségeinek bővítése a CSS nyelv segítségével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Romhányi Anikó (2004) A helyi rádiózás kialakulása, helye a magyar médiapiacon - A székesfehérvári Vörösmarty Rádió elemző bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rott Bernadett (2004) A külső és belső pr szerepe a nemzetközi cruise hajózásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rudas Fruzsina (2004) Kommunikációs problémák a fogyatékkal élő emberek élétében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Alexandra (2004) Egy értékesítési meggyőzés modell kommunikáció elméleti szempontú bemutatása - A SPIN Modell. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Erika (2004) Olvasószerkesztő tegnap, ma és holnap. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Krisztián (2004) Kisebbségek a médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Répás Lászlóné (2004) A kémiai jelrendszer ismerete és alkalmazása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révay Piroska (2004) A gyermeket vállaló nők helyzete a magyarországi és európai uniós munkaerő-piacon - Konfliktusok a család és a munka összeegyeztetésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sarnyai Tibor (2004) Valódi műhely (A Szegedi Lukács Kör huszonöt éve). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sasvári Orsolya (2004) A reklám hatása a gyerekekre, különös tekintettel a televízió reklámokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schalbert Dóra (2004) A politikai marketing és eszközei a 2002-es országgyűlési választások során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schwechtje Mihály (2004) Federico Fellini és Carl Gustav Jung szellemi kapcsolatának bemutatása Fellini filmjein keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén Eszter (2004) Egyenes beszéd? A politikai megnyilvánulások mögöttes tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén Ildikó Hajnalka (2004) A Petőfi Népe című napilap az Európai Uniós csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Serbán Brigitta (2004) Az emlékezet könyvei - Vámos Miklós családi prózája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Serédiné Balogh Zsuzsanna (2004) E-polgárok-e a fogyatékos emberek Magyarországon napjainkban? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simay Győző (2004) A szocializmus reklámjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Csaba Lászlóné Szabó Andrea (2004) Idill és veszélyeztetettség Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Benkő Edit (2004) Az olvasási képesség fejlődése és összefüggése a tanulási motivációval 10-14 éves korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simó Zsófia (2004) Nyüszkölés a feredőn s a nagy viz martyán - nyelvjárástörténeti szövegelemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Erika (2004) A háború élménye Sarkadi Imre korai novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Katalin (2004) A parodisztikus gyónás műfaja a XVII. századi magyar irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soóky Enikő (2004) Gondolati folytonosság Székely János Profán passió és Caligula helytartója című drámáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Dóra (2004) A tánc mint kommunikáció - A Bharata Nátjam indiai tánc kézjelei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stefán Eszter (2004) A törvények és a szeretet kapcsolatáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Steinerné Szűcs Éva (2004) Elektronikus időszaki kiadványok Magyarországon: az EPA és a MATARKA. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stibinger Ágnes (2004) Mediawave avagy a Fényírók Fesztiválja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sudár Lilla (2004) Michelangelo: Sixtus-kápolna. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Suhajda Ágnes (2004) Kríziskommunikáció - Hirtelen kialakuló, katasztrófa-jellegű válságok kezelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulija Rudolf (2004) A sajtófotó, avagy a valóság képben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulija Rudolf (2004) A sajtófotó, avagy minden elmondva egy képben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi Melinda (2004) A Medgyessy kormány első száz napjának kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Swiderski Erika (2004) A Katolikus Egyház és a média. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó András (2004) A hitelesség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó András Péter (2004) Az első népképviseleti választások Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Anikó (2004) A kultúra jelentősége a szervezetek életében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Anita (2004) Az identitáskeresés megjelenése Németh Gábor: Zsidó vagy? és Dalos György: A körülmetélés című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Eszter (2004) Sajtóerotika - A playboy legenda ötven éve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gabriella (2004) A színi hatás: Színház és dráma viszonya Vörösmarty Mihály Marót bán című drámájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Katinka (2004) A lovak kommunikációja az emberi kommunikáció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Szabó Lászlóné (2004) A matematikai képességek és a rendszerezési képesség összefüggése 14 éves tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Péter (2004) Az elektronikus média kialakulása és fejlődése Pakson. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsolt (2004) Szerepjátékos szleng. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsolt (2004) A vámpírmítosz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (2004) Germán mintára keletkezett tükörfordítások a magyarban és a finnben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szajkó Eszter (2004) Pilinszky és Camus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Anikó (2004) Meggyőzés és propaganda a Rákosi korszakban - Avagy befolyásolás a Szabad Nép hasábjain. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Gabriella (2004) Matematikai készségek diagnosztikus mérésre alapozott fejlesztése 9. osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Katalin (2004) A PR szerepe a közműszolgáltató vállalatoknál, kiemelve a Fővárosi Vízművek Rt. PR tevékenységét. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma Andrea (2004) Iskola a neten, net az iskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szappanos Éva (2004) A fő városi televízió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas Katalin (2004) Ellentétes kötőszók pragmatikai jelölő szerepben a magyarban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi Tamás (2004) A magyar autó-márkakereskedők marketing-kommunikációs tevékenysége, változások és fejlődési lehetőségek az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenczi Szabolcs (2004) Székely János történelmi drámái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szente Éva Kisanna (2004) "Hess, madár!" - A magyar népi hiedelemvilág Arany János balladáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilos Ágnes Eszter (2004) A zene kommercializálódása a médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Borbála Janka (2004) Magyar közösségi szolgáltatások az interneten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Szilvia (2004) 'Sportirodalom' kezdetei és alakulása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilárd Balázs (2004) Testi kifejezésekkel kapcsolatos lexikai többértelműségek és a kétszintű konceptuális szemantika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szlapák Krisztina (2004) A Magyar Távirati Iroda kialakulásának története (1880-1930). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szobota Györgyi (2004) Ottlik Géza Iskola a határon című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szobota Orsolya (2004) A Hit Gyülekezete a médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szombathelyi Anita (2004) Nagy Zoltán Mihály: A sátán fattya című regényének keletkezéstörténeti háttere a kárpátaljai magyar irodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szomor Eszter (2004) Festők a filmvásznon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztaniszláv András (2004) Felsőfokú újságíró-képzés lehetőségei Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szuhányiné Szappanos Éva (2004) A projektmódszer hatása a rajz és vizuális kultúra tantárgy tárgy és környezetkultúra témakörének elméleti tudásszintjére a 9. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Zsuzsanna (2004) DIFER alapkészségek szerepe az olvasás és matematika tanulás sikerességében - egy longitudinális vizsgálat tanulságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi Dóra (2004) Rádió C - a kisebbségi médium. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi Edina (2004) Mit tudnak a középiskolások érettségi előtt a reformkorról? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely Györgyi (2004) A csoportos tanulás alkalmazása szöveges matematika feladatok tanítása során kilencedik osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Széphelyi Petra (2004) Egy Antológia születése - A MédiaAutor. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szörnyi Krisztina (2004) Egy fimes produkció élete és kommunikációs rendszere a "Kontroll" című film kapcsán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sződy Ágnes (2004) Meggyőzés és választói attitűdváltozás az Európai Uniós kampányban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Bernadett (2004) A névelő szerkezeti helye a beágyazott NP-t tartalmazó főnévi csoportban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Ildikó (2004) Digitalizálás: alapok, gyakorlat, megvalósítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Viktória (2004) A Duna Televízió működése a kezdetektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőllősy Bernadett (2004) A NATO vezette többnemzetiségű erők békefenntartó műveleteinek tömegkommunikációs elvei és sajátosságai a dél-szláv válság időszakában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfár Brigitta (2004) Válassz egy csillagot avagy miért van szükségünk sztárokra? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta Tamás (2004) A vallásosság, mint a hangulat kifejezőeszköze avagy Ki-Rándulás a Biblia bölcsességi irodalmának világában - Reviczky Gyula: Jobáb házában című drámájának elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sántáné Tóth Mária (2004) Nőíró a századforduló magyar irodalmában - Czóbel Minka Hafia című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárosdi Georgina Katalin (2004) A szuggesztió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sós Dóra Eszter (2004) A kutatás csapdái - Avagy miért ne kérdezd meg előre leendő célcsoportod, hogy milyen lesz a reklámod? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Süle Márton (2004) SMS-használat mint életkori sajátosság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Süli Edina (2004) Filmadatbázis - movie database PHP programozási nyelven. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő Beáta (2004) Temporaalirakenteiden kääntäminen unkarin kielelle. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő Beáta (2004) Testrészneveket tartalmazó finn és magyar frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

T. Kis Marianna (2004) Hétköznapi életünk befolyásoló üzenetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Alíz (2004) Kulturális műsorok a magyar televíziózásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Beáta (2004) Az Európai Unió könyvtár- és információs politikája és a hazai megvalósulások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Judit (2004) Hogyan tovább? - A hazai gyermekműsor készítés tündöklése és kallódása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Krisztián (2004) Hogyan pályáznék a Magyar Televízió Rt. elnöki tisztére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Nikoletta (2004) Magyarország Európai Uniós csatlakozásának kormányzati kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Nikoletta (2004) Magyarország Európai Uniós csatlakozásának kormányzati kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Ágnes (2004) Zbigniew Cybulski jelentősége a lengyel filmművészetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás Réka (2004) Az arculat, az imázs szerepe a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum jövőképének meghatározásában - A múlt, a jelen és a jövő összevetése a kommunikáció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamásiné Mucsi Ágnes (2004) A matematikai tudástranszfer vizsgálata a 7. és 8. évfolyamos tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tardi Krisztina (2004) Személyközi kapcsolatok szociálpszichológiai vonatkozásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarján Rita (2004) A "Pygmalion-komplexus". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tevan Zsolt (2004) Fizika tudásszintmérés 8. osztályban. Az elektromos áram hatásai és az indukció témaköréből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tikovits János (2004) Az animáció szerepe a televíziózásban és a filmkészítésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tilk Csilla Tünde (2004) A kreativitás és az informatikai problémamegoldás kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai Jusztina (2004) Gyermeki és serdülőkori sorsok, problémák ábrázolása a XX. századi magyar filmművészetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolvaj Sándorné (2004) Tizedik évfolyamos tanulók teljesítményre vonatkozó attribúciói. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tomecskó Tamás (2004) A Klubrádió átalakulása és a műsorszerkezet változása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Topán László (2004) A Csillag irodalompolitikája, 1947-1951. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Trefil Rita (2004) A szecessziós színhasználat Juhász Gyula költészetében. A nagyváradi évek (1908-1911). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turkus Erzsébet (2004) Tanulási motívumok és a matematikatudás longitudinális vizsgálata 15 és 17 éveseknél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turóczi Zsuzsanna (2004) Politikai kommunikáció a sztálini érában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tímári Julianna (2004) Virtuális könyvespolc – Ratkó József költő. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Lívia (2004) A modern magyar irodalom helyzete a digitális médiában - Módszertani kiegészítés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Andrea (2004) Új-Dél-Wales önkormányzatának fejlődése 1823-1856. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Diána (2004) Az üzlet jövője: az Internet rejtelmei, cégek, szolgáltatások, termékek eladása a Világhálón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Rita (2004) A vámpírok: mítosz és legenda a filmvásznon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Viktor (2004) A téli olimpiák megjelenése a magyar sportsajtóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Kovács Linda (2004) Harmadlagos írásbeliség - Új magyar novella a Nähe-Distanz-kontinuumon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Pege Judit (2004) A tömegkommunikáció hatása a nemi identitás fejlődésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Muráncsik Mónika (2004) Az abszurd dráma hermeneutikája - Az abszurd drámák értelmezési lehetőségeinek feltárása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölli Viktória (2004) Pulzus Rádió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tőkés Dóra (2004) A náci propaganda. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujvári Barbara (2004) Egy lemezkiadó cég public relations tevékenységének kimutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán Barbara (2004) Dobos Károly 1898-as diáknyelvi szótárának elemzése. A XIX. század végi-XX. század eleji és a mai diáknyelv kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadász Veronika (2004) A Baumgartner Autócentrum Kft. marketingje az új média eszközein keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda Judith (2004) Kereskedelmi rádiózás Magyarországon, két országos kereskedelmi rádió bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda Tamás (2004) A virágreklám helyzete és egy társadalmi célú reklám- és pr-kampány lehetőségei Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Valentínyi Katalin (2004) Katalizátor és megafon - A Szabad Európa Rádió története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Valuska Lajos (2004) Az olvasásmegértés vizsgálata 11. osztályos tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Miklós (2004) A tematikus televíziók helyzete a XXI. században. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Zsoltné (2004) Budai Sport Általános Iskola honlapismertetés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Galgóczi Andrea (2004) Kötődésvizsgálat a tanulásban akadályozott gyermekek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Edit (2004) Hagyományhűség és posztmodernség Krasznahorkai László utaztató regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Katalin Viola (2004) Egy lehetséges válasz a világban-létre: Weöres Sándor: A teljesség felé. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Éva (2004) Női vonalak Ady Endre szerelmi költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Andrea (2004) Bartis Attila A nyugalom című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verli Erika (2004) Deák a kiegyezés politikusa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vermes Viktória (2004) Megasztár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida Melinda (2004) A Kisalföld napilap az Európai Uniós csatlakozás előtt és után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vig Ildikó (2004) A Kartigám fogadtatása a XVIII. századi magyar irodalomban (Adalékok a regény 18. századi történetéhez). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vince Beáta (2004) Politikai kommunikáció és a kapcsolathálózat bővítésének lehetőségei egy vállalkozói klubban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Beáta (2004) Az Elektronikus Grand Casino marketing-stratégiájának hatékonyság elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Izabella (2004) A Büki Üdítő Kft. arculatépítése a Bomba energiaitalon keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Veronika (2004) Funkcióigés szerkezetek leírása lexikai függvények segítségével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vinczen Bernadett (2004) A médiabefolyásolás kora, egy kis hazugság még belefér. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Violáné Bakonyi Ibolya (2004) Sárközy István könyvtára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Katalin (2004) Mozizás - a falusi moziktól a multiplex filmszínházakig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Virányi Gábor (2004) Az ima és a modern ember kapcsolata, különös tekintettel a zsidó vallásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Visnyei Viktória (2004) A Máltai Idegenforgalmi Hivatal marketing stratégiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vitkovics Katalin (2004) Irodalom a kávéházban - Kávéház az irodalomban - A kávéház, mint szociológiai jelenség a XX. század első felének magyar irodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vratarics Petra (2004) Nyelv-kommunikáció disszociáció az autizmusban. Egy autizmussal élő személy nyelvi profilja - esettanulmány. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi Erika (2004) A vállalati imázs és vállalati arculat elmélete és alkalmazása a Westel Mobil Távközlési Részvénytársaságnál, avagy A Kapcsolat kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi Gergely (2004) Televíziós kommunikátorok bemutatása Friderikusz Sándor műsorain keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vámosi Eszter (2004) Lesz-e hét éves a Heti Hetes? A "Heti Hetes" (című műsor) a politikai kabaré történetének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ványik Dóra (2004) Vitraytól Mónikáig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vásony Petra (2004) A reklámszövegírás tudománya. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Véghelyi Annamária (2004) Az élményt adó múzeum - Attrakció és interakció, avagy a múzeumok szükséges átalakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony Viktor (2004) Hírszerkesztés, vagy virtuális valósággyártás fogyasztóknak? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vértes Éva (2004) Verbalitás és vizualitás a reklámfilmben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh Nikolett (2004) Iskolai egyenlőtlenségek és az egész életen át tartó tanulás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Werovszky Veronika (2004) Az élmény társadalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Windisch Judit (2004) Emlékezni és emlékeztetni - A magyarországi zsidó Holokauszt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Winkler Veronika (2004) Nyelvművelés, nyelvi ismeretterjesztés a televíziós műsorokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Wittek Zsolt Viktor (2004) A tömegkommunikáció művészi ágakra gyakorolt hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Würsching Zoltán (2004) Médiaszemélyiségek Vitray-tól Majkáig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zanin Éva (2004) A divat olvasatai - A divat jeleinek retorikai alapú komparatív interpretációs megközelíthetőségének néhány szempontja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond Szilvia (2004) A Macskajáték szereplőinek jellemtanulmánya a narratológia eszközeinek és a motívumrendszer elemeinek segítségével a kisregény alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond Szilvia (2004) Általános ismérveken és kiadványszerkesztésen át az interneten megjelent ingyenes irodalmi lapokig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigáné Kórody Judit (2004) Integrált könyvtári rendszerre alapuló információs szolgáltatások egy nagyvállalat tudásgazdálkodási rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsíros Ildikó (2004) Kormányzati stratégiák az információs társadalom fejlesztésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsömbölyi Ákos (2004) Feltűnő, ha feltűnik - A Smart magyarországi bevezetése és a bevezetés kommunikációjának elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zubály Attila (2004) Tartalom, forma és tőke viszonya az elektronikus médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Árvai Árpád (2004) Szervezetek a belső kommunikáció szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Éles Erika (2004) Virágének apácáknak - Az Énekek éneke XVI. századi magyar fordításainak és hatásának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónódi Barbara (2004) "A lány, aki isten akart lenni" - Sylvia Plath. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őze Zsófia (2004) Az 1890-1930 közti reklámhordozók és reklámok összehasonlítása a napjainkban alkalmazottakkal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. június 4. 09:56:19 CEST.