Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó
Number of items: 520.

A

Albert Viktor (2003) A tiszaeszlári vérvád a sajtóban - A valóság, és ami mögötte van. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almásiné Császár Piroska (2003) Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az általános iskola 5. osztályában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Natália (2003) Deverbális igeképzők és képzett igealakok vizsgálata a vogul nyelvben a pati és vāri igék alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Natália (2003) Sylvester János és Károlyi Gáspár nyelve a Jelenések könyvének nyolcadik része tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrássy Adrienn (2003) Krúdy Gyula pályakezdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andó Csaba (2003) Tematikai tallózás a magyar rendőrségi sajtó történetéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Zsuzsanna (2003) Az empátia szerepe a családi kommunikációban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arany Bernadett (2003) "Egyszerű az ének, rajta semmi dísz tán, de a szívből fakad melegen és tisztán" - A szereplők rendszere a Toldi szerelmében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyi Krisztina (2003) Reklám az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos Olga (2003) A tanulási motiváció fejlődése az óvoda-iskola átmenet időszakában és összefüggése az elemi számolási készséggel 1. osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babicz Krisztina (2003) Az antiutópia műfajának narratív elemei Karinthy Ferenc Epepe és Déry Tibor G. A. úr X.-ben című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajdik Hajnalka (2003) A homoszexuális társadalom és a külvilág. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos Zsuzsanna (2003) A női magazinok és hatásuk a női fogyasztói társadalomra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balatoni Andrea (2003) Keresőrendszerek és problematikájuk. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balatoniné Sárosi Márta (2003) Üzleti gazdaságtan tudásszintmérése közgazdasági szakközépiskola 11. évfolyamán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baldaváriné Juhász Éva (2003) Diagnosztikus tesztrendszer nyolcadik osztályosok számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Ágnes (2003) Csipkerózsika végleg álomba szenderülhet? A gyerekek televíziózási szokásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Dorottya (2003) Egy történelemtudományi szakfolyóirat, a Századok hivatkozásainak elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barati Andrea (2003) Kommunikáció McDonald's módra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barok Tamás (2003) Etikai problémák és megoldási lehetőségek: Elemzések és összehasonlítások magyar és külföldi esetek segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráti Péter (2003) „Lenni annyi, mint elmondottnak lenni" - nyelvi struktúrák Zsoldos Péter világában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bechtel Helmut Herman (2003) A derridai középpontvesztéstől a metafizikai lázadásig - Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Becker Mária Krisztina (2003) Helyesírási és nyelvtani kérdéseket felvető szókapcsolatok számítógép-felhasználói szemmel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bekker István (2003) Gasztronómia a római császárkorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bekker Krisztina (2003) Bibliai alakok Dsida Jenő verseiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik János (2003) Fejlesztő kísérlet a matematikai szöveges feladatok megoldására a 4. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze Mariann (2003) A győztes vesztes - A Fidesz 2002-es kampánystratégiájának elemzése marketingkommunikációs szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze Mariann (2003) A mondatszerkesztés néhány sajátságának vizsgálata az ozorai nyelvjárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benei Fédra (2003) Emberi és költői felelősségvállalás Babits Mihály költészetének egyes darabjaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes Hajnalka (2003) Egy történelmi forrás HTML alapú feldolgozási lehetősége Lónyai Menyhért politikai naplója (1861. január 1.-1861. május 10.). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkéné Dr. Sajti Ilona (2003) A magyar nyelv és irodalom tantárgyi teljesítmények motivációs és egyéb hátterének vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bezsenyi Gabriella (2003) A történelmi jelképek változásai Ady Endre költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei Gabriella (2003) Tolnai Ottó költészetének képzőművészeti vonatkozásai - rövid, szelektív vajdasági képzőművészeti áttekintővel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bittó Ákos (2003) Hogyan válnak sztárrá a bűnözők a médiában, avagy Luciferből Szent Péter. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bitó Zsuzsa (2003) Oracle alapú adatbázis adatainak kezelése MS Accessben, ODBC kapcsolattal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bobic Enikő (2003) A plakát története és hatékonysága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boda János (2003) Motivációs fizikai kísérletek hatása fizika iránti attitűdre és teljesítményre az általános iskola hetedik évfolyamán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boda Jánosné (2003) A közönséges törtekkel végzett műveletek komponensei és az induktív gondolkodás összefüggései az általános iskola hetedik és nyolcadik évfolyamán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Andrea (2003) Giotto kora és freskóművészete (A Szent Ferenc-téma ábrázolása munkásságában). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogáti Réka (2003) Kommunikációs készségek fejlődése az élet első éveiben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bolega Gáborné (Kis Margit) (2003) Állami mecenatúra: A Nemzeti Kulturális Alapprogram. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély János (2003) Pillangó 2.0 - website a gyulai prostitúció történetéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borcván Katalin (2003) Romák az éterben: Magyarország első roma rádiója - Rádió C. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Andrea (2003) A nyelvi képek Kosztolányi Dezső három regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Gábor Dávid (2003) "A Gonosz Tengelye" - avagy irányváltás az amerikai külpolitikában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó Enikő Aida (2003) Amerika megmenti a világot. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Brogli Edit (2003) Public Relations - A bizalomépítés eszköze a civil szervezetekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bruderné Kárpáti Andrea (2003) A matematikatudás elemeinek megjelenése fizikafeladatok megoldásában nyolcadik évfolyamos tanulóknál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bubonyicz Andrea (2003) A digitális könyvtárak világa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai Andrea (2003) Törvénybe fojtva - a helyi televíziózás lehetőségei Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bus Katalin (2003) Belső elégedettségvizsgálat a FEJÉRVÍZ Rt.-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Gabriella (2003) Magyarország kormányzatának Európai Uniós közvélemény-felkészítési kampánya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Magdolna (2003) A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának régi magyar könyveinek számítógépes feldolgozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Mónika (2003) Projekt Harz im literarischen Rahmen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánszki Éva (2003) Tudásszintmérés földrajzból 8. évfolyamon Budapest IX. kerületében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Judit (2003) A rádiózás új dimenziói a Világhálón. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cserjési Ferencné (2003) "Nekem, ha építeni akarok, tégla kell és mész" - Arany János Hunyadi-balladakör. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Cserni János (2003) A sajtó útján megvalósuló bűncselekmények bírósági gyakorlata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiborné Szauer Éva (2003) Fizika tudásszintmérés az ellenállás témaköréből 7. osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csibra Tibor (2003) A magyarországi televíziózás történetének áttekintése, a mai magyarországi közszolgálati és kereskedelmi szolgáltatók műsorainak összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csik Szilvia (2003) A bulvársajtó fő jellemzői, története a rendszerváltástól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Ildikó (2003) Darvasi László A könnymutatványosok legendája c. regénye az irodalomkritika és a Northrop Frye-i románc tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csima Katalin (2003) A könyvkiadás helyzete a mai Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszárik Zsolt (2003) A Magyar Honvédség 2003. évi kommunikációja: a 2003-as toborzó kampányokra fókuszálva. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia Sándor (2003) A kommunikáció ezoterikus vonatkozásai (Kommunikáció az angyalokkal). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomné Bozóki Edit (2003) A tanulási zavaros tanulók alapkészségeinek fejlettsége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csornai Bernadett (2003) A médiatervezés és vásárlás gyakorlata a médiaügynökségek világában: avagy mi a titka a hatékony médiatervezésnek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csutkai Rita (2003) A reklám hatása a gyermekekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csák Mária Zsuzsanna (2003) Die Entwicklung der Anredeformen im Deutschen - Eine Analyse fünf berühmten Dramen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki Zoltán (2003) A levéltárak, múzeumok és könyvtárak informatikai együttműködése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Réka (2003) Hála Istennek - hálapénz a magyar egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Tamás (2003) Hasonlatok vizsgálata Balassi Bálint költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csécs Orsolya (2003) "Regényt írok: divatokat. Nők történetét..., férfiak divatjait." - Valóság és fikció Jókai két önéletrajzi ihletésű regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi Karolina (2003) Természettudományos ismeretek tudásszintmérése 8. osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinegéné Sárik Ágnes (2003) Hiedelemvilág és babona Mikszáth Kálmán novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cziráky Erika (2003) Videoművészet - Egy intermediális jelenség a televíziós videotechnika és a művészet határán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czvik Adrienn (2003) Linde Gáz Magyarország Rt. - Marketingkommunikáció a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dancsecs Aurélia (2003) A belső kommunikáció hatása a vállalati teljesítményre a Flextronics International Kft. Sárvár gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Danczik Edit (2003) Matematikai adatbázis az Interneten - válogatott feladatok a Geometriai feladatok gyűjteményéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Danczáné Modla Szilvia (2003) A törtrész- és százalékszámítás összefüggései és különbségei hetedik és nyolcadik osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dani Balázs (2003) Ahova a Nap is eljött... A budaörsi IKEA áruház megnyitását kísérő kommunikációs kampány. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deszecsárné Kubatovics Gyöngyi (2003) Női szerepek, női archetípusok Jókai Mór műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Tamás (2003) A minőségi zenei műsorok időszaka Magyar Rádióban: 1925-44. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deákné Hernádi Melitta (2003) A Peugeot-jelenség és a Peugeot Hungária Kft. PR-stratégiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dinóczki József (2003) Sport a napi bulvársajtóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos N. Márton (2003) Szörfölés Szkülla és Kharübdisz között, avagy a jog válasza az interneten terjedő gyűlöletbeszédre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dományházi Edit (2003) A Kolozsvári Unitárius Kollégium 17. századi tanrendjének rekonstruálási kísérlete kéziratos források alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drávucz Katalin (2003) Az Internet alkalmazása a középiskolai anyanyelvtanításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes Zoltán (2003) A pr mint a kereskedelmet támogató gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóczy Antónia (2003) "...vitt valami bűvös hatalom a zenének láthatatlan szárnyain..." - Justh Zsigmond és a zene. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dódity Gabriella (2003) Önkormányzatok PR-tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Döményi Edina (2003) Internetes marketing. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Eckert Bálint (2003) Kormányzati kommunikáció az interneten: az elektronikus kormányzat szerepe, helyzete és lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Egri Viktor (2003) A Telesport története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Egész Tamás (2003) Soproni beszélők értékítéleteihez. Kérdőíves vizsgálat 10-18 éves soproni diákok körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Emmer Viktória (2003) Pórtelky Magda szenvedései és Jadviga a "női szörnyeteg" - Kaffka Margit és Závada Pál egy-egy regényének összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Epres Panni (2003) A paralimpia története és annak megjelenése a magyar televízióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Esztergályos Dóra (2003) VRML. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faludi Judit (2003) Válságban a magyar film?! MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Falábú Orgona (2003) A költészet napvilága (Nemes Nagy Ágnes Ekhnáton-ciklusáról). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas-Csamangó János (2003) A Securitas Hungária Rt. piaci pozíciójának elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Milán (2003) A magyarországi világörökségek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Feyér Krisztián (2003) Dzsalal al-Din Rumi és a Mevlevi dervisrend. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fleck Rita (2003) A magyar valóságshow-k. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Gábor (2003) A piackutatás története és hazai helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fogd Julianna (2003) Európa egyik legsikeresebb rendezvénye - A sokszínű Sziget egykor és most. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Zsuzsanna (2003) Sziget a szigeten. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi Hajnalka (2003) A szeretet bűnei - Lázár Ervin három alkotása egy érzelem tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Füleki Gábor (2003) Zengeni és/vagy beszélni: lírai beszédmódok lehetőségei Weöres Sándor életművében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi Veronika Anita (2003) Lord Lisle, Calais-i kormányzó és Thomas Cromwell bukásának összefüggései a calais-i vallási viták tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

G. Szabó Tünde (2003) Társadalmi változások az ezredfordulón. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gacsályi Anikó (2003) Filmkommunikáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Garadnainé Bánkúti Eszter (2003) Az Internet több mint tömegmédium? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Gegesyné Regős Orsolya (2003) Tanulási motiváció vizsgálata 9-13 éves kor között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely Zsófia (2003) Az EU Koordinációs és Kommunikációs Munkacsoport tevékenysége és szerepe a kormányzati kommunikációban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gervain Judit (2003) Újra a fókuszemelésről: a rezumptív névmások természete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Glodeák Miklós (2003) A 9. osztályos tanulók Vízburok témakör tudásszintmérőjén elért eredményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Golovics Ibolya (2003) Die Passivkonstruktionen im Deutschen und ihre Übersetzungsmöglichkeiten im Ungarischen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombás Krisztina (2003) A Budapesti Közlekedési Részvénytársaság kommunikációs stratégiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda Zsuzsanna (2003) Kríziskommunikáció - Avagy mit tegyünk, amikor minden elromlik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda Zsuzsanna (2003) Nacionalizmus a délvidéki sajtóban az 1940-es évek elején - A Délvidéki Szemle és a Kalangya című folyóiratok alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubcsi Hajnalka (2003) Jókai önarcképe - Írói alakváltozás A tengerszemű hölgy c. regényben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Péter (2003) A szójátékok egy lehetséges csoportosítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gungl Adrienn (2003) Az objektivitás vizsgálata Füst Milán kórusműveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati Andrea (2003) Női felsővezetők helyzete, avagy az "üvegplafon" hatása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati Éva (2003) Vergleichsanalyse der Stereotype über Frauen und Manner in Sprichwörtern. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyetvai Éva (2003) A közterületi médiapiac bemutatása egy óriasplakát cég működésén keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuricza Zsolt (2003) A forma bölcsessége (Füst Milán Hábi-Szádi könyveiről). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Györök Andrea (2003) Kötéltánc: 2002-es országgyűlési választások margójára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Katalin Anett (2003) Motívum- és szimbólumrendszerek az Üvöltő szelekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Katalin Anett (2003) A belső és külső public relations megjelenése Arthur Hailey regényeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Szabina (2003) A reklám mint kommunikáció. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Ágnes (2003) Udmurt-magyar közmondások kontrasztív vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győrpál Zsuzsanna (2003) Az erotika, mint argumentáció a reklámokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajas Lászlóné (2003) A tapasztalati összefüggés-megértés készségének fejlesztési lehetősége mesékről kezdeményezett beszélgetésekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Hajdu Nóra (2003) A lobbizás szociológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Eszter (2003) Kertész Imre Nobel-díjas...: Büszkeség és sértettség megnyilvánulásai a magyar sajtóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Hajdúné Felföldi Irén (2003) Kilencedik évfolyamos tanulók tudásszintjének mérése kémiából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal Gabriella (2003) Politikai kommunikáció és marketing. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halmágyiné Dicső Bernadett (2003) Szilágyi Áron filológiai elvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halpert Zsuzsa (2003) Arculat és programmodell váltás a magyar zenetévénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Haris Noémi (Gattyán Noémi) (2003) Törésvonalak a tükörben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Haág Zalán István (2003) A hallgatói mozgalom története Szegeden 1988-2003. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüs Kinga (2003) XIV. Lajos és Versailles. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüs Róbert (2003) Vizuális manipuláció a nyomtatott sajtóban. A Magyar Nemzet és a Népszabadság 2002. áprilisi képanyagának összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Dóra (2003) Az Esti Kornél egzisztenciális és egzisztencialista vonásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Rita (2003) Egy nap a médiában (2003. november 11.). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi Fatime Barbara (2003) A politika Hollywoodba megy: avagy a politikai marketing hatásai a demokratikus társadalmakra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegymegi Rita (2003) A HÍR TV bevezetése a magyarországi médiapiacra: a HÍR TV hírműsorainak tartalmi és formai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczegné Kaszás Judit (2003) Matematikai feladatmegoldási stratégiák vizsgálata a 9. és 11. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hernádi Melitta (2003) A Peugeot-jelenség és a Peugeot Hungária Kft. PR-stratégiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Heszler Róbert (2003) A magyarországi számítástechnikai lappiac. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi Flóra (2003) "Isten hozott nálam, öcsém!": Hat hónap a Való Világban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hircz Tamás (2003) A roma kisebbség helyzete, valamint a kommunikáció szerepe a társadalmi beilleszkedés elősegítésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hodossy Attila (2003) Kooperatív tanulási kísérlet 10. évfolyamos tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hoffer Tamás (2003) A pálos rend művelődéstörténeti jelentősége, könyves kultúrája a középkori Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollósvölgyi Iván (2003) Térey János "Drezda februárban" című verseskötete Platón "Állam"-ának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Homoki Ágnes (2003) Füzesgyarmat családnevei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horvát József (2003) Tudásszintmérés a 8. évfolyamon a „Nemfémes elemek és vegyületeik" témakörben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Anikó (2003) "Pénz be$zél" Szponzoráció a Forma-1-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Borbála (2003) Tűnődés a Párkák hatalmán - Karinthy Frigyes halálfelfogása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Edit (2003) Az informatika tudás fejlődése 12-14 éves korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Mónika (2003) Reklámfilmek a Kádár-korszakban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Norbert (2003) Az idők országútján - Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Nóra (2003) Intertextuális konnotációk Móricz Barbárokja nyomán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Réka (2003) A torontói magyarság élete a kezdetektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Zoltánné (2003) A Magyar Televízió fejlődéstörténete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Ádám (2003) A háború árnyékában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Ágnes (2003) Széchenyi István politikai programja Stadium című műve alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Szombathelyi Katalin (2003) Kémia tudásszint vizsgálata 10. osztályos gimnáziumi tanulóknál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hámon Krisztina (2003) Nonprofit szervezetek kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja Anett (2003) Rádió 47: a kezdetektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi Teréz (2003) Kereszténység a magyar Interneten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hóka Mónika (2003) Az Aranyfácán 1934 Konzervgyár Kft. kommunikációs tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hűvösvölgyi Csaba (2003) A finanszírozási hiánnyal küzdő kislapok piaci helyzetének javítási esélyei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés Róbert (2003) Mellékszereplők avagy Lengyel Péter írásművészete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Iváncsics Judit (2003) A helyi lapok szerepe napjainkban és fejlődési lehetőségei a jövőben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jancsik Csilla (2003) Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Janzsó Viktor (2003) Az iraki háború és a média. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Janzsó Viktor (2003) Az iraki háború és a média. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Ágnes (2003) Verbalizált nonverbális jelek összehasonlító vizsgálata (Sánta Ferenc korai novellái és kései kisregénye alapján). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor Flóra (2003) A televízió hatása a gyerekek személyiségfejlődésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jármy Judit (2003) Szerelem-idill és haláltudat Radnóti Miklós költészetének utolsó korszakában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónásné Csalódi Éva (2003) Matematika tanév eleji felmérés 2., 3., 4. osztályos iskolás tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kakuszi Szilvia (2003) Entre el machismo y el femenismo : la situación actual de la mujeres mexicanas. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kallus Mónika (2003) A 100xSzép magazin szerkesztése, tervezése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár Béla (2003) A webkommunikációs stratégia szerepe a Magyar Villamos Művek Rt. versenyképességének erősítésében, az árampiaci liberalizációra való felkészülésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kammerer Zsófia (2003) Az arculat tartalmi elemeinek vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Anikó (2003) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ügyfélközpontú kommunikációja - Avagy, hogyan juthatunk át eredményesen a "tűzfalon"? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsony Csilla (2003) Semantische Analyse von Komposita und Syntagmen in der Fachsprache der Chemie im 18-19. Jh. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Bianka (2003) Egy idős festő gyermekkori emlékei - A beavatás mint archetipikus minta felhasználása a meggyőzés érdekében Füst Milán Őszi vadászat c. művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelecsényi Ágnes (2003) "túl a régi és új világ határain" - Tudomány, hagyomány és mágia Francis Bacon Új Atlantiszában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenczky Zoltán (2003) Sportesemények pályázati kommunikációja, a 2006-os úszó-EB pályázata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Anna (2003) A kilencvenes évek európai filmgyártása Hollywood árnyékában: a dán, a francia és az angol filmek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Balázs (2003) Magyar turizmus.hu - A hivatalos magyar turisztikai honlap arculati elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Attila (2003) A vagyonvédelmi tevékenység kialakulása a rendszerváltást követően Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Noémi (2003) Talk-show magyar módra: avagy kibeszélünk, megbeszélünk, szembesítünk... BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kesjár Erika (2003) Haiku a magyar költészetben - Szerkezet és szimbólumrendszer Babics Imre A Kék Ütem Lovagrend című kötetének haikuciklusában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keszőcze László (2003) Racionális hibák az exponenciális és a logaritmikus egyenletek megoldásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kirschner Ildikó (2003) Felelősség és etika napjaink reklámpiacán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Andrea (2003) Gyors internetes tájékozódás a világ eseményeiről a globális információs társadalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Levente (2003) Rádiós és televíziós sportközvetítések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Ferenc (2003) A brókerbotrány megjelenése a politikai napilapokban és a pártok kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Tóth Miklósné (2003) A tanulási attitűd vizsgálata és elemzése az Alsóerdősori Ének-zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnáziumban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisberk Szabolcs (2003) A magyar választási rendszer hátrányai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kismarty Anna (2003) Manipuláció és meggyőzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Anna Réka (2003) Az East End története kialakulástól a XIX. század közepéig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Barbara (2003) A székesfehérvári asztalos szakszókincs. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Judit (2003) A televízió hatása a kisiskolás gyermekekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Krisztina (2003) Kommunikáció túsz- és terrorhelyzetben: túszejtők, túszok és túsztárgyalók viselkedése a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Melinda (2003) A bergsonizmus hatása Dr. Dienes Valéria mozdulatrendszerére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Orsolya (2003) A szappanoperák hatás-mechanizmusa: kiemelten: Barátok közt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Viktória Katalin (2003) Rejtekúton - Petelei István elfeledett regénye egy asszonyért. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Zoltán László (2003) A sajtó jogi szabályozásának áttekintése a "média" jelenlegi hazai szabályozásának bemutatása által. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Herczeg Anikó (2003) Könnyü László hagyatéka Tamásiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klingl Anikó (2003) Örkény István egyperces novellái - A kevesebb több? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Knáb Imola (2003) A futballhuliganizmus kialakulása, a média gerjesztő szerepe és a jelenség visszaszorítására tett kísérletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Judit (2003) Por el camino hacia la argentinidad. Una interpretación literaria de Los gauchos judíos de Alberto Gerchunoff. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsisné Benkő Beáta (2003) Munkácsy Mihály Általános Művelődési Központ honlap. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kohut Ágnes (2003) A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház kommunikációs stratégiája (javaslat). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolláth Rita Mónika (2003) Mítosz és kapitalizmus - A pénz mítoszának vizsgálata Mikszáth Kálmán és Acsády Ignác egy-egy és Jókai Mór két regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kondorosi Judit Viktória (2003) Nagyító alatt a gyermekreklám. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Konrád Mariann Rita (2003) Medgyessy Péter-Orbán Viktor miniszterelnök-jelöltek vitája a 2002-es Országgyűlési Választásokat megelőzően. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kontra György (2003) Rádiózás Kiskunfélegyházán: 1996-2003. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kontrohr Andrea (2003) Reklámügynökségek kialakulása és fejlődése Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos Klára (2003) Új típusú feladatok és döntési helyzet a matematika érettségin. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koszta Regina (2003) Portréfénykép, a tökéletes ál-arc. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz Gabriella (2003) A joggyakorlat nyelvezete és a társadalmi státusz összefüggései a magyar boszorkányperekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kottász Gergely (2003) Sport a televízióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Péter (2003) A magyar rockújságírás története: a Hammerworld Magazin működése Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Tünde (2003) A véleménynyilvánítás szabadsága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Viktor (2003) Hajnóczy Péter prózája a modern és posztmodern határán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (2003) Freimaurerische Züge in Mozarts Zauberflöte im Kontext der Aufklärung. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Éva (2003) Magyar tartalom az Interneten: a magyar tartalomszolgáltatás lehetőségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozmáné Balogh Edit (2003) Bethlen Kata Önéletírásának modern értelmezései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kraszkó Zita (2003) Kereskedelmiség és közszolgálatiság - kulturális televíziós műsorok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kriskó Edina (2003) A Békés Megyei Munkaügyi Központ pr-tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krén Zsuzsa (2003) Hőstípusok a filmvásznon (háttér, karakterek, szerepek és trendek a hollywoodi filmgyártásban a 80-as évektől napjainkig). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kudari Nóra (2003) Egészségkommunikáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kujbus Tamás (2003) A szövegköziség jelentésképző hatása Krasznahorkai László Sátántangó című művének szövegterében - A regény tematikus, alluzórikus, intertextuális és szerkezeti viszonyainak összehasonlító-értelmező vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Gabriella (2003) A tömegkommunikáció befolyásoló hatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Violetta (2003) A Kőműves Kelemenné-parafrázis értelmezési lehetőségei Sarkadi Imre műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kunfalvi Viktor (2003) Pest Megye Önkormányzatának kommunikációs tevékenysége 1998 és 2002 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz Gyuláné (2003) Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom Nógrád megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuti Zsanett (2003) Média és valóság. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádas Noémi Edit (2003) Meggyőzési és manipulációs technikák a politikai nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai Orsolya (2003) "Vendégségben Miskolcon": városmarketing az imázs építéséért. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kámán Ildikó (2003) Egy szervezet sajtótájékoztatójának megszervezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti Zsuzsa (2003) Sükei Károly szerepe és helye az 1840-es '50-es évek magyar irodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kása Anita (2003) Nyelvhasználati vizsgálatok a csépai 10-19 évesek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kériné Böröcz Klára (2003) Diagnosztikus mérés és elemzés 4. évfolyamon magyar nyelv tantárgyból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai Aliz (2003) A testfestés, mint kommunikatív aktus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai Aliz (2003) A testfestés, mint kommunikatív aktus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa Csilla (2003) Többértelműség a francia nyelvben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa Mónika Erzsébet (2003) Néhány szó a modalitásról. A szükségszerű és a lehetséges fogalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa Mónika Erzsébet (2003) Néhány szó a modalitásról. A szükségszerű és a lehetséges fogalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa Éva (2003) Sade, a tömérdek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesi Edit (2003) A tárgyias próza változatai az 1930-as évek magyar irodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kúsz Katalin (2003) Az Apafi-család könyvtárai 1671-1725. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővári Szonja Zsuzsa (2003) A holokauszt témája néhány '90-es években készült film tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lakatos Attila (2003) Az Ardent Ground 2000 gyakorlat sajtónyilvánossági munkája. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakos Nóra (2003) Hősök a háború után - Az elmúlt ötven év hősei és antihősei az irodalomban, a filmeken és az újságokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Leel-Őssy Lóránt (2003) A hajléktalanság problémakezelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Legeza Barbara (2003) Magyar programozók munkavállalása Nyugat-Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lehotai Edit (2003) "Ismeretlenek vagyunk magunknak és másoknak." - Kísérlet a Fürdés pszichoanalitikus értelmezésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipák Andrea (2003) Magyar és magyar származású Nobel-díjasok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Losonczi Gergely (2003) A sajtóműfajok összetételének változása a Népszavánál 1945 után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lunk Bettina (2003) "Egy rettenetes, önmagát mindig folytató álom gyötört gyermekkoromon át" - "A gólyakalifa" Babits Mihály életművében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Láng Judit (2003) Képernyőn lenni, vagy nem lenni. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Láng Márta (2003) A retorika szerepe a politikai kommunikációban - A retorika fejlődéstörténeti vázlatos áttekintése különös figyelemmel a beszédelemzésekre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Gabriella (2003) Mohács-kép jelentésváltozásai a felvilágosodás és a reformkor idején. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Zoltán (2003) Az Internet és a társas kapcsolatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Légrády Andor (2003) Kalocsa nyomdászata 1765-1812. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lövei Henriett (2003) A naturalizmus a magyar novellairodalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madarász András (2003) A manipulált társadalom. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magicz Mária (2003) Multimédia az oktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Majer Györgyné Tölli Andrea (2003) Public Relations a közoktatásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Major András (2003) Örkény egypercesei - poétizált formák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makróczy Zoltán (2003) A multimédia dinamikusan fejlődő ága: a WAP. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mandusitz Zsuzsanna (2003) A Nemzeti Lóverseny Kft. public relations tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marton Mónika (2003) A félreértett szakma: PR tevékenység vizsgálata magyarországi multinacionális vállalatok körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Martonné Tőrincsi Tímea (2003) Választási etikai kódex a médiában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matuska Ágota (2003) Elektronikus könyvtári információforrások a magyar irodalom tanításához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matyelka Tímea (2003) Személyes vallomás, fantasztikus regény, detektívhajsza - Műfaji kérdések Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matúz Gábor (2003) Isten titkosszolgái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matúz Gábor (2003) Isten titkosszolgái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maul Ágnes (2003) Nőalakok Federico García Lorca drámáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Menich Nikoletta (2003) Civil szervezeti pr - Az SOS-gyermekfalvak Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei Márk (2003) Zsidó hit a vészkorszak után - Zsidó teológiai válaszok a Holokausztra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihala Boglárka (2003) Kecskemét jelenléte az Interneten. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miháltz Márton (2003) Szemantikai hasonlóság és számítógépes jelentés-egyértelműsítés: a Random Indexing reprezentációs módszer vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Milassin Levente (2003) "És meglátá a szamár az úrnak angyalát". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mindák József (2003) A narratívák szerepe Petelei és Gárdonyi reprezentációiban - Gondolatok egy asszonyért és a Dávidkáné című történelmi(?) kisregényről - A XIX. századvégi novellairodalom tanításának hiányosságai a középiskolákban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mirnics Gyula (2003) A szerbiai nyilvánosság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Misi Ágnes (2003) Az ipari park hálózati együttműködés belső bizalmi kapcsolatai, a tudás- és technológiatranszfer érdekében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolczi Lilla (2003) Kesztyű nélkül - Választási stratégiák a 2002-es országgyűlési képviselőválasztáson. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Misurda Éva Noémi (2003) A nők helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mohai Zsuzsanna (2003) Mert övék lesz a hatalom. Az újságíróképzés a média és a kommunikáció szakos hallgatók szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Balázs (2003) Ausztria csatlakozása az Európai Unióhoz a sajtó tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Csilla (2003) Magyarország hírekben: A közszolgálati és kereskedelmi televízió hírműsorainak médiaanalízise. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár József Ferenc (2003) Szobába zárt valóság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Éva (2003) "Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!" …a magyar reklámpiacon is. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Beke Tímea (2003) A Szirén mint iskolai, kiskönyvtári, könyvtári integrált rendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Moskovics Judit (2003) A Major. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Márta (2003) A 16-18. századi felsőoktatás promóciós eljárásainak könyvészeti vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Módos Anikó (2003) Hullámok és tenger (Weöres Sándor A teljesség felé című művének értelmezése a teljesség motívumán keresztül). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mónusné Ábel Gizella (2003) Társas készségek, motívumok és tanulási motívumok 16 éves korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Müller Gábor (2003) A televíziózás jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Adrienn (2003) A II. világháború utáni magyar parlamenti választások elemző története, különös tekintettel a rendszerváltást követő szabad választások összevető bemutatására. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Andrea Mária (2003) A kommunikációs képességek fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 7. osztályában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Anita (2003) Az otthoni Internet-használat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Diána (2003) A külföldi érdekeltség szerepe a Kempinski Hotel Corvinus Budapest marketingkommunikációjában, különösképpen a Public Relation tevékenységében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Katalin (2003) A meggyőző kommunikáció stratégiái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Katalin (2003) A pragmatika a nyelvleírásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Szilvia Anasztázia (2003) Harcok a mai New York City területén, 1776. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zsófia (2003) A fogyasztói társadalom eltorzult testképe és annak betegsége: az anorexia nervóza. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Orsolya (2003) A nyenyec nyelv színnevei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Lévay Andrea (2003) Az európai uniós ismeretek gyakorlati alkalmazása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nazon Ibolya (2003) Adott cég marketingszervezetének felépítése, kapcsolata más területekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Notheisz János (2003) Az utazás két novellaciklusban a XX. század első fele magyar irodalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyuzó Béla Zsolt (2003) Török Gyula regényeinek világa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári Emese (2003) Hollywood Titánjai (A hetvenes évek új hulláma). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Gábor (2003) Padányi Bíró Márton veszprémi püspök könyvtára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Judit (2003) A Tridentium után megújult katolicizmus a könyves kultúra tükrében Magyarországon 1580-1640. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Miklósné (2003) A nevelés elmélete és gyakorlata az iskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Zsófia (2003) Mikszáth Kálmán nőalakjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oberling Zsanett (2003) A grammatikai metaforák használata Ady lírájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Olajos Zoltán (2003) Negyedszázad magyar reklám. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ollárné Tatár Mária (2003) Márai és Odüsszeusz: Márai Sándor Béke Ithakába(n) című regényének ókori vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Annamária (2003) Az idősek megjelenítése a televízióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Gyöngyvér (2003) "Sehova sem vezet többé semmiféle út" - Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláhné Ungi Ilona (2003) Stilisztikai vizsgálatok Kemény Zsigmond Zord idő című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palásti Gabriella (2003) A Simek Kitti-ügy médiaetikai és társadalmi vonatkozásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Andrea (2003) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár liber gradualis gyűjteménye. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Gergely (2003) Angol alkotmányfejlődés a XIX. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Éva (2003) Könyvtár és/vagy számítógép. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Parádi Orsolya (2003) A második nyilvánosság: a magyar szamizdat irodalom története a Beszélő című folyóirat megjelenéséig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Gáborné (2003) Új eszközök a tájékoztatásban: multimédia, CD-ROM és az online referensz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pausch Rita (2003) A reklám hatásai a gyermekekre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Perjésiné Hock Anikó (2003) A magyarországi cigányság a rendszerváltás után. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Perényi Ádám (2003) Hajnóczy Péter életműve - szubjektív elemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Anita (2003) Petelei István novellisztikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Anita (2003) A tömegkommunikáció informáló, meggyőző, befolyásoló funkciójának megjelenése a reklámokban. Fókuszban a gyerekreklámok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintérné Horváth Anikó (2003) A Szentesi Városi Gyermekkönyvtár honlapja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pocsuvalszki Alíz (2003) A kábítószer-fogyasztás szlengje a szegedi egyetemisták és főiskolások körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pokrivtsák Mónika (2003) Műsorra épülő interaktív játékok a magyar kereskedelmi televíziózásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Porkoláb Annamária (2003) Régi nyomtatott dokumentumok digitalizálása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pottyondy Nóra (2003) "Megírlak benneteket, és telekürtölöm a világot gyalázatotok hírével" (Faludy György Pokolbeli víg napjaim című regényének elemzése). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás Nikoletta (2003) Néhány mondatszerkesztési sajátosság vizsgálata a szegvári nyelvjárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás Nikoletta (2003) A szecesszió művészete mint virtuális kiállítás anyaga. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai Gábor (2003) Politikai kommunikáció a rendszerváltás idején. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Lídia (2003) Mesa Selimovic: A dervis és a halál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pápai Dóra (2003) A Popcorn nemzedék: avagy a bevásárlóközpontok, mint a szórakoztatás új fellegvárai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pápai Márton (2003) A digitális videó használata kis költségvetésű rövidfilmekhez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pék Zsolt (2003) Az online piac előnyei: szolgáltatás értékesítése a világhálón. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes Dorina (2003) A Newcomb-modell bemutatása, animációs-munkakörből adódó szituációkkal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Ragó Alexandra (2003) eSeMeSe, azaz a rövid szöveges üzenetek emberi kommunikációra gyakorolt hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rajnai Judit (2003) Kettősségek Babits Mihály A gólyakalifa című regényében, avagy "a gazság odaát van". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rapajka Gabriella (2003) A reáliafordítás vizsgálata Jókai Mór Egy magyar nábob című regényének két német fordításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Reményi Zsuzsanna (2003) A Branacci- és a Sixtus-kápolna freskóinak restaurálása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rideg Istvánné (2003) Matematikai fogalmak fejlődése 6-9 éves korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Riez Gyula (2003) Az önkormányzat nyelve. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Riez Gyula (2003) Az önkormányzat nyelve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rizner Enikő (2003) A Quarterly Review of the Hungarian Regions felépítése és gazdasági háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Román Balázs (2003) A nem zenei típusú kereskedelmi rádiók üzleti lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Román Balázs (2003) A nem zenei típusú kereskedelmi rádiók üzleti lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Rozmis Ildikó (2003) Biblikus utalások értelmezése Ady Endre költészetében A Sion-hegy alatt ciklusból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rábai Balázs (2003) A regionális televíziózás jövője az európai uniós csatlakozás küszöbén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rábavölgyi Eszter (2003) Nemzetiségek mozgalmai Magyarországon 1867-1900. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Renáta (2003) Kármán József Fanni hagyományai című regényének stilisztikai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rákli Veronika (2003) Rádiós hírek szerkesztésének és a hírolvasás technikáinak elemzése a Danubius Rádió és a Rádió Szombathely híradói alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rátai Ákos (2003) A nyomtatott sajtó és az Internet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révász János (2003) Az információs társadalomban a vállalatok, mint információs rendszerek közötti hatékony kommunikáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész Antónia (2003) Molnár Ferenc Lilioma: a pesti népszínmű. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rónaháti Júlia (2003) Stílus és Divat a racionális és az emocionális reklámban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rőth Ágnes (2003) Egy mitológiai történet utóélete az irodalomban (Philemon és Baucis). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Salgó Andrea (2003) Politika és zene kapcsolata a hatvanas évektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sarnyai Tibor (2003) A beszélés nehézségei - Az interperszonális kommunikáció lehetősége az Ottlik-regényekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schepácz Réka (2003) Gyarmathy Zsigáné regényei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schilling Márta (2003) A nyelvcsere vizsgálata a dunabogdányi német nemzetiségűek körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schirm Anita (2003) Az elidegeníthető és elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjainak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schirm Anita (2003) A kérdések szerepe a verbális konfliktusban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schwajda Gergő (2003) Amerika háborúban: 1941. december 7. - 2001. szeptember 11.: A média reakciói. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyéni Eszter (2003) Mr. Red Bull - Arculat és imázs szerepe a márkaépítésben a Red Bull energiaital példáján keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Septei Eszter (2003) Die Gelehrten der Stadt Leutschau im 17. Jahrhundert. Ein kulturgeschichtlicher Überblick. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Andrea (2003) Tele-Sport. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Melinda (2003) A társadalmi célú reklám helyzete Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Pucsli Zsuzsanna (2003) Egyenes és fordított arányossági feladatok megoldása a hatodik és nyolcadik évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Szrnka Zsuzsanna (2003) Történelem témazáró teszt a 7. osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sindler Józsefné (2003) Az SMS-kommunikáció színe és fonákja. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos György (2003) Gentrification-contemporary inner city changes with special respect to feminist interpretations. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Tünde (2003) A cigánysággal szemben kialakult előítéletek : a romák helyzete a magyar társadalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Solymosi Katinka (2003) Népnevelés és propaganda az 50-es évek ajánló bibliográfiáinak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somlyainé Cseh Margit (2003) Lassítás (Örkény István: A végső döntés című novellájának szerkezeti sajátosságai). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Attila (2003) Hogyan reagál a technikai haladásra Babits, Juhász és Kosztolányi az 1914 előtti költészetében? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Ferenc (2003) A XIX. századi ír emigráció története Amerikában a fénianizmus lezárultáig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Zsuzsa (2003) Az egyedül-létből a külön-létbe - Létállapotok Perkátai László költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Zsuzsa (2003) Könyvtár és Internet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós László (2003) A sajtó és a rendőrség kapcsolatának története a rendszerváltás után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sponga Tünde (2003) Mosó- és tisztítószerek márkaneveinek vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Spóring Ildikó (2003) A tartalmi önjavítás pragmatikai jelölői a magyarban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Spóring Ildikó (2003) A tundrai nyenyec igenevek rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Steff Szilvia (2003) Női szerepek a reklámban - A nőkre irányuló marketing, a reklám és a szépségmítosz kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stibinger Ágnes (2003) Az öreg, a forradalmár és a különc jellemábrázolása a pályakezdő Mikszáth elbeszéléseiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Subiczné Palotai Erzsébet (2003) Seb a cédruson - gondolatok Nagy László képverseihez. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sudár Lilla (2003) Michelangelo: Sixtus-kápolna. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Suri Szilvia (2003) Romák a közszolgálati televízióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabolcski Zsuzsanna (2003) A Hét és a Nagybányai festőiskola kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó András (2003) A Magyar Honvédségben folyó kommunikációs tevékenység. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Dominika Anikó (2003) Média, alkohol, alkoholfogyasztás és az alkoholpolitika összefüggése Finnországban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Dominika Anikó (2003) Média, alkohol, alkoholfogyasztás és az alkoholpolitika összefüggései Finnországban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Eszter (2003) Az elektronikus Paprika - A SZTE JGYTFK Francia Nyelv és Irodalom Tanszékének francia nyelvű folyóirata az Interneten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Istvánné (2003) A térgeometriai feladatmegoldó készség összetevői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Jolán (2003) Tudásszintmérés a nemfémek és vegyületei témakörben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Krisztián (2003) A francia impresszionista festészet előfutárai és aranykora. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Orsolya (2003) Plakátművészetünk története a kezdetektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (2003) A média és a szexualitás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács Ildikó Réka (2003) Kormány az interneten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács László (2003) Erikától Teráig - A számítógépek térhódítása a redakciókban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács László (2003) Esélyt, egyenlőséget! Pillanatképek a szegedi fogyatékosok helyzetéről 2003-ban, a Fogyatékosok Nemzetközi Évében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakállas Edina (2003) A televíziós agresszió és gyermekekre gyakorolt hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalánczy Dorottya (2003) Stílusparódia és irónia Parti Nagy Lajos Sárbogárdi Jolán: A test angyalának habszódiájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szappanos Krisztina (2003) A "ValóVilág" és ami mögötte van. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatler Renáta (2003) Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása a kommunikációs stratégia tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szava Lászlóné (2003) A tanulásban akadályozott és az általános képességű tanulók teljesítményeinek összehasonlítása tájékozódási alapismeretek témakörében 2. évfolyamon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeifertné Balázs Ildikó (2003) A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Finnugor Gyűjtemény internetes katalógusa. MA/MSc, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Szeitl Mónika (2003) Cherchez la femme! - Évától Tyereskováig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeitl Orsolya (2003) A Frankfurti Könyvvásár 1999-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres Szabolcs (2003) Egy megvalósulatlan elmélet avagy Artaud könyörtelen színháza - "Az ég bármelyik pillanatban a fejünkre szakadhat. A színháznak az a dolga, hogy ezt tudassa velünk" /Antonin Artaud/. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeleczki István (2003) A külső PR szerepe az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság életében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeleczky Noémi Tünde (2003) Az idő problematikájának megjelenése Csáth Géza novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendyné Horváth Julianna Zsuzsanna (2003) A Magyar Honvédség és a demokrácia. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendyné Horváth Julianna Zsuzsanna (2003) A Magyar Honvédség és a demokrácia. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szente Magdolna (2003) Az asanti nép hitvilága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szente Magdolna (2003) Az asanti nép hitvilága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsés Angéla (2003) A nyilvánosság szerepe napjaink állatvédelmében - mennyire hatékonyan használja ki az állatvédelem a nyilvánosságot céljai elérésére? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsés Angéla (2003) A nyilvánosság szerepe napjaink állatvédelmében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeszlér Vera (2003) A WiW közösségi weboldal első éve: kommunikáció és jövőkép. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szidiropulosz Niké (2003) A 2004-es athéni olimpia: az ókori és az első újkori olimpia tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Annamária (2003) La cosmovisión de Gabriela Mistral. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szobonya Cecília (2003) Nők és erkölcsök Bródy Sándor naturalista novelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Száger Erika (2003) "Én is hajó vagyok" - A hajó és a tenger motívumáról Tóth Árpád költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Alexandra (2003) Lope de Vega Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Péter (2003) Egyházi kommunikáció Magyarországon 2002-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántóné Izsa Melinda (2003) A 19. században és a századfordulón induló nagykanizsai nyomdák az első világháborúig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely Dániel (2003) Az Internet, mint kommunikációs eszköz használata a borászatban, különös tekintettel a weboldalakra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Székács Veronika (2003) A non-profit szervezetek és a PR: Aranyág Alapítvány. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Széles Krisztina (2003) A TV2 újrapozícionálása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szélpál Lívia Klára (2003) Chicago helye az amerikai urbanizáció folyamatában. A város keletkezése és fejlődéstörténete a 19. századvégéig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szép Fruzsina (2003) A zene, mint kommunikációs eszköz: fókuszban a népzene. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szíjjártó Anikó (2003) Erőszak a képernyőn. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Ágnes (2003) Lányregények és gyermektörténetek a Janikovszky életműben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Balázs (2003) A fogyasztói társadalom hatásai személyközi kapcsolatainkra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor József (2003) Az információbróker és szakmai környezete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáringerné Szabó Ildikó (2003) Macromedia Flash 5. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Gábor (2003) A devianciák változása és kapcsolódásuk a rendszerváltás utáni Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Ildikó (2003) Képek, képszerkezetek Ady Endre Új versek című kötetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Katalin (2003) Reklám és kommunikáció a Parmalat Hungária Rt.-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Zsuzsanna (2003) Rádió C - A cigány rádió tündöklése és nyomorúsága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás Beáta (2003) A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a szöveges feladatok tanítása során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás Szilvia (2003) Tükröm, tükröm mondd meg nékem… Avagy a nő a televízió tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarkó Bálint (2003) Televízió a családban - A televíziós szokások alakítása a személyiségfejlesztés folyamatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnavölgyi Gábor Ábris (2003) Vállalati belső kommunikáció és belső public relations. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarr Veronika (2003) Könyves kultúra a felvilágosodás kori Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tengerdy Ágnes (2003) Mobiltelefónia: brandek a magyar piacon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Timár Krisztina (2003) Reklámháború a képernyőn. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tompos Szilvia (2003) Orosz jövevényszavak a tundrai nyenyec oktatási nyelvében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tory Marcell (2003) A roma média és médiakép. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Attila (2003) Egy amerikai multi külső és belső kommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Hajnalka (2003) "Hja, a török politika törökül van írva!" (A török világ ábrázolása a 19. század második felében Jókai Mór, Kemény Zsigmond és Mikszáth Kálmán egy-egy művében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Kornélia (2003) Felhasználók képzése a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karán az információs társadalom küszöbén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Szilvia (2003) A tetoválás mint kommunikációs jelenség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Valéria (2003) Média és politika. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zita (2003) A könyvtári digitalizálás elmélete és gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth J. Ágnes (2003) Diagnosztikus fejlettségvizsgálat tanulásban akadályozott tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthpál Erzsébet (2003) Otthoni internetezés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török László (2003) Jósika Miklós társadalmi regényei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Viktória (2003) A zene mint kommunikációs eszköz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Beke Ida (2003) A tanulási motiváció és a mértékváltási készség működése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugri Orsolya (2003) Gyermekkeresők - nemzetközi körkép. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ugri Orsolya (2003) A felépített Bábel torony. Vajdasági irodalom - irodalom a Vajdaságban Gion Nándor regényein keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ujlaky István (2003) Az e-világi sportújságírásról... - A magyarországi vezető szakportálok elemzése (1999-2003). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Unyatinszky Krisztina (2003) Szeged megjelenése Móra Ferenc szépírói munkásságában, a Pajkosok és a Huszonhárommillió című műveinek elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán Péterné (2003) Antonio Stradivari élete és munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadászi Bálint (2003) A romák médiaképe - médiakép a romákról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajday Attila (2003) Tollkatonák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajkai Zoltán (2003) Az imitáció Rimay János szerelmi lírájában (Rimay János Balassi-kódexben található versei az imitációelmélet tükrében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Valánszki Adrienn (2003) A diósgyőri vár - elektronikus dokumentum. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Nikoletta (2003) Leonardo lóábrázolásai és a budapesti bronz lovas. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Zsolt István (2003) Erőszak a vizuális médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Zsuzsanna (2003) Két falu írói szemmel - Nagy Lajos Kiskunhalom és Roger Martin du Gard Vén Európa című regényének összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Katalin Viola (2003) Valóság és fantáziavilág határán. Leena Krohn: Donna Quijote és más városlakók - novellaelemzések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vecsernyés Gábor (2003) Public relations a szakkönyvkiadásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verbanics Tünde (2003) A cselekvésvesztés regénymodellje - Szilágyi István regényeinek elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verebes Krisztina (2003) Női karakterek és sorsok a XX. századi Hollywoodban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida Adrienn (2003) Szociografikus látásmód Petelei Istvánnál - A Mezőségi út. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida Tünde (2003) Fortuna Unikum: a paksi Fortuna Rádió története, hírműsora. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh Krisztina (2003) A családregény(n)ek vége? (20. századi magyar családregények). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh Tímea (2003) Kölcsey Ferenc, a politikus. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vinnai Gabriella (2003) A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár helytörténeti gyűjteményének honlapja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág György Barnabás (2003) Székesfehérvár sajtója a XX. század forradalmainak tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Kata (2003) Sigmund Freud álomelméletének hatása Csáth Géza álomnovelláiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Visy Katalin (2003) Ladányi Mihály költészete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vojcsek Hajnalka (2003) Filozófiai gondolatok a sartre-i drámák tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vágási Erika (2003) Műgyűjtők Magyarországon a XVIII.-XIX. században: a Szépművészeti Múzeum gyűjteményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi Gábor (2003) Lidérc és Kujgorozs. Egy motívum-párhuzam a magyar és mordvin folklórban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Véghné Tomkó Beáta (2003) "A demokrataság a magyar embernél csak hangulat" - A magyar politikai közélet tükre Mikszáth Kálmán műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wittinger Mária (2003) Kommunikáció a távközlésben - A Matáv Rt. belső PR tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Wéber Balázs (2003) Az iraki válság megjelenése a magyar és a német napilapok címoldalán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zalai Orsolya (2003) Archetípusok a női magazinokban: nagyító alatt a Cosmopolitan és a Kiskegyed. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zanin Éva (2003) Paul Auster: In the Country of Last Things című regényének interpretációs lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zentai Nóra (2003) A mai magyar sportnyelv legfőbb jellemzői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zentay Zsuzsanna (2003) A Jimmy-jelenség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zimmerné Holub Katalin (2003) A KKK (Kormányzati Kommunikációs Központ) története a Kabinettől a Kancelláriáig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zoller Ágnes (2003) Országimázs - Hogyan láttatjuk magunkat és hogyan látnak minket külföldön? - különös kitekintéssel Olaszországra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsibrita Edit (2003) Magyarország és a könyvtári számítógépesítés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigár Zsuzsanna (2003) A Fővárosi Állat- és Növénykert információs rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ágoston Andrea (2003) A kormánypárti és ellenzéki sajtó a kiegyezéskori Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Éles Ágnes (2003) A szabad rádiók Magyarországon - a frekvenciagazdálkodás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónodi Barbara (2003) A távmunka, mint új típusú foglalkoztatási módszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. június 1. 09:55:36 CEST.