Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1998

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Á | Ö | Ő
Number of items: 149.

A

Alapi Dóra (1998) Megszállási politika a Lengyel Főkormányzóságban 1939-1945. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Alapi Dóra (1998) Megszálló politika a Lengyel Főkormányzóságban 1939-1945. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bacsa Ágnes (1998) Egészségügyi rendszer kialakulása és válsága Magyarországon a 90-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Valéria (1998) A helyesírás és Mohamed - Miért maradjon tudomány a helyesírás? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Lídia (1998) Sajtóközlemények elemzésére alkalmas módszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Lídia (1998) A jó gyermekek újságja - Az Én Ujságom című gyermeklap Pósa Lajos szerkesztésében a XIX-XX. század fordulóján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Zita (1998) Epochenunterricht in der Waldorfschule im Lichte der sozialen Entwicklung des Kindes. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barlay Tamás (1998) Vallási műsorok a Duna Televízióban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Béla (1998) Eger sajtótörténete: 1705-1998. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna József (1998) Körmöczi János élete és műveltségének egyes vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bekes Rita (1998) Lexikai egységek remotivációja a HVG 1996-os évfolyamában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Katalin (1998) Anna-Leena Härkönen: Häräntappoase. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Katalin (1998) Szabó Magda: Az ajtó - regénytükör. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodzsár Anna (1998) József Attila "csönd-verseinek" értelmezési-feldolgozási lehetőségei a gimnázium IV. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bukta Zsuzsanna (1998) Az udmurt hitélet és az udmurt imaszövegek változásának tanulságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Katalin (1998) Válogatás Aulus Gellius szaktudományos megjegyzéseiből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai Éva (1998) "mindent elmondani és megmutatni sohasem lehet" (Závada Pál: Jadviga párnája c. regényéről). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Magdolna (1998) Báthory István politikája 1581-85 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cene Marianna (1998) A tánc motívuma Kosztolányi Dezső költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseke Péter (1998) A karneváli kozmosz karaktereinek rejtvénye (Hamvas Béla Karnevál című regényének értelmezése az esszék tükrében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernyánszky Elekné (1998) Az ép értelmű, központi idegrendszeri mozgássérült gyerekek tantervének sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csida János (1998) Film- und Werbesequenzen im Deutschunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csitári Barbara (1998) A nemzeti identitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dormány Gábor (1998) J. Karjalainen rocklírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Eveli Péter (1998) Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Falvai Eszter (1998) Grammatikvermittlung im kommunikativen Deutschunterricht Anhand der Nebensätze mit «weil» und «denn». MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Tímea (1998) Önállósodás vaqy centralizáció? Újpest önállósodási kezdeményezései a Fővárosi Önkormányzat központosítási törekvéseivel szemben (1989-1994). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Erzsébet (1998) II. Miklós, az utolsó Romanov cár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Erzsébet (1998) A média és a politika viszonya a Blair-jelenség kapcsán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejess Júlia (1998) Lernmotivation im Fremdsprachenunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felde Erika (1998) Egy népi verselő Somogy megyében a XX. század elején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyő Dóra (1998) Kommunikative Methoden in dem Fremdsprachunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Nóra (1998) Szerb Antal: Utas és holdvilág: néhány megközelítése a regénynek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gajdó Ágnes (1998) "...ahol minden magyar érték hangot kaphat..." HÍD: 1940-1944: sajtótörténeti áttekintés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gajdó Ágnes (1998) "...és bűneim halállá állnak össze" - A bűn motívuma József Attila művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galántai Rita (1998) A televíziós hírműsorok a választások előtt. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gubacsi Enikő (1998) A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Lajos (1998) A békés-megyei cigányság beilleszkedése a társadalmi munkamegosztásba a 80-as évekig. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gárdos Bernadett (1998) "Az vagyunk ki nem vagyunk" - Gondolatok Weöres Sándor Psychéjéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gárdos Bernadett (1998) A katolikus egyház és a média viszonya a rendszerváltás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gőbel Andrea (1998) Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu Anna Júlia (1998) A televíziós reklámfilmek vizuális nyelve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkay Brigitta (1998) Esély nélkül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hevér Krisztina (1998) Az érzékelést jelentő erza-mordvin igék vonzatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ildikó (1998) Őszi vadászat (Kísérletek Füst Milán kisregényének textológiai elemzésére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Sándor Farkas (1998) Rókatánc - (Egy színház története). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hutter Katalin (1998) Finn és magyar frazémák evivalencia-vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hutter Katalin (1998) Szerelemmel és házassággal kapcsolatos szólások és közmondások kontrasztív vizsgálata a magyar és a finn nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Hajnalka (1998) A különc alakja négy magyar regényben (Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája, Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma, Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes, Krúdy Gyula: Napraforgó). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hűvös László (1998) Országgyűlési képviselőválasztások Szegeden 1896-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jankovicsné Tálas Anikó (1998) A finn jövevényszavak konszonantizmusa a norvég-lapp nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jordán Hajnalka (1998) A kender termesztésének és feldolgozásának szókincse Dad községben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jásper Ferenc (1998) "Monopolitika" - A Délmagyarország című napilap magatartása az 1998-as országgyűlési választások kampányában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapaló Ágnes (1998) Juhász Gyula jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardosné Doboss Anikó (1998) A televíziós reklámok nyelvi és képi vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karikó Rita (1998) Ciprus függetlenségének létrejötte a XX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasnyik Klára (1998) Babits Jónás könyvének abszurd vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztesné Molnár Mónika (1998) Pilinszky János Kánikula című versének kreatív megközelítései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Károly Szilárd (1998) Kecskeméti Ipartestület 1884-1918. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kling Csilla (1998) A lét diadala - Edith Södergan költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kobzos István (1998) A nyelvi intervenciók vizsgálata relevanciaelméleti keretben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Ágnes (1998) A németek utolsó ellentámadása az Ardennekben 1944 telén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopár Orsolya (1998) Das mexikanische Kaisertum von Ferdinand Maximilian von Habsburg in der zeitgenössischen Wiener Presse. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila Zoltán (1998) A kékszakállú herceg vára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gyula (1998) Szociális problémák új formái Nógrád megyében (Szegénység - Munkanélküliség). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (1998) Csáth Géza novellái a Nyugatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (1998) Irodalomkritika Ady Endre publicisztikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes Zsófia (1998) Mi a hexameter? (Beszélő, szó, befogadó fogalmi sémája Radnóti Miklós Tajtékos ég című kötetének verseiben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kramer Zsuzsanna (1998) Die Volkskunde von Bóly (Bohl). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kriszt Dániel (1998) Indians in Canadian Drama. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuris Zsuzsa (1998) A nő, mint Csáth Géza műveinek fő motívuma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Könczöl Rita (1998) "Ember + szándék = élet" - Tabajdi Csabával, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárával, országgyűlési képviselővel készített interjú. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körtvély Erika (1998) Mediális a nyenyecben és az enyecben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körtvély Erika (1998) A mediális igekategória vizsgálata a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lukács Eszter (1998) Két latin-amerikai diktátorregény (Miguel Angel Asturias : Elnök úr, Gabriel Garcia Márquez : A pátriárka alkonya). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi Bálint (1998) Sztrájkmegközelítések a magyar vasút rövid sztrájktörténetének példájával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Markotay Csaba (1998) Az 1849-es szabadságharc egyik kiemelkedő eseményének, a tavaszi hadjáratnak értékelése a korabeli sajtó írásai és szellemisége alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maros Annamária (1998) A magyar ének tantervek vizsgálata 1925-1995. Kodály Zoltán zenepadagógiai koncepciójának hatása a magyar ének tantervekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosi Ágnes (1998) Giesswein Sándor és a szociális kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Sándor (1998) Élőhely - élő irodalom. Az ökológiai szemléletmód alkotói lehetőségei Géczi János műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Merényiné Németh Angéla (1998) Füst Milán: Szakadék - Értelmezés és elemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mizsei Judit (1998) Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht unter besonderer Berücksichtigung von Wortschatz- und Grammatikerwerb. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Adrienn (1998) Die deutschen Vergangenheitstempora und ihre Verwendung. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Emese (1998) A kábítószer-fogyasztás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Peggy (1998) A német egységállam kialakulása (1848-71). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Sarolta (1998) Területfejlesztés: együtt vagy szemben az állami területfejlesztéssel? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Méhes Edit (1998) Társadalomképek a két világháború közötti Magyarországról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mód László (1998) A Salamon és Markalf. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mótyán Éva (1998) Freiheit - aber in welchem Maße? Die Pädagogische Konzeption von Carl Rogers und deren Verwirklichung in Ungarn. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Endre (1998) Az MDF-SZDSZ paktum történelmi előzménye, elemzése és helye az 1989-90-es magyar és kelet-európai alkotmányozási folyamatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Endre Zoltán (1998) Shalom Alehem: egy fiatal család bizonyságtétele az élő Jézus Krisztusról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Krisztina (1998) Vörösmarty epikus munkái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mónika (1998) Az öngyilkosság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Bak Piroska (1998) Az egyházak és a szociális gondoskodás. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Nederman Anikó (1998) A Nemzeti Alaptanterv története a NAT - viták tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák Anikó (1998) Baka István és Viktor Szosznora költészetének azonos hagyománya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Andrea (1998) A Pendragonok és a tudomány legendája (Szerb Antal műveltség népszerűsítő koncepciója esszéinek, és A Pendragon legenda című regényének tükrében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Andrea Regina (1998) Valóság, misztika, mese avagy Szini Gyula novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Julianna (1998) Deutsche Medien im Spiegel der Wiedervereinigung. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Réka (1998) Műfordítási problémák - Néhány hermeneutikai szempont 20. századi magyar lírai művek németre fordításához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Csilla (1998) Hátrányos társadalmi helyzet és bűnözés /A fiatalkori bűnözés/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oros Judit (1998) Motívumok Áprily: Ábel füstje újabb verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ostorics László (1998) Számneveket tartalmazó magyar és francia frazémák kontrasztív vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pap Gabriella (1998) Weöres Sándor és a zene - Zeneiség Weöres Sándor költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Andrea (1998) Emigráció az antikvitásba - Márai Sándor Béke Ithakában című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Ferencné (1998) A társadalombiztosítási és szociális reformfolyamatok hatásának tapasztalatai Hódmezővásárhelyen. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Sándor (1998) Entnazifizierung am Beispiel Bayerns. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Plugor Magor (1998) Hajóm, a génuai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pocsaji Richárd (1998) George Bernard Shaw és a szocializmus. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Pomázi Petra (1998) Istendarabkák. József Attila istenes(?) költészete 1922-1925. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pászner Lívia (1998) Überlegungen zur Substantivvalenztheorie. Mit Einem Substantivvalenzlexikon zu den Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin (1439-1440). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Püsök Józsefné (1998) Gyermekkori kötődések vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rusz Sándor (1998) "Meggörbedt időben meggörbedt férfi..." (Gondolatok William Shakespeare III. Richárd című drámájának hermeneutikai megközelítéséhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Ildikó (1998) Az értelmetlenségtől való rettegés (A totalizálás és jelentés megteremtésének kudarca Salman Rushide Az éjfél gyermekei című regényében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Réder Ágnes (1998) Szeged egykor és ma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rédling Beáta (1998) „Mihelyt szabadnak mondhatja magát az ember, mindjárt függőséget érez. Ha vállalja, hogy szolga, máris szabadon néz körül.". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sallai Adrienn (1998) Versuch über den Nationalsozialismus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schaffer Judit (1998) Leseverstehen für Fortgeschrittene. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt András (1998) Feminizmus az ezredvégen? Avagy nők a médiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seiber Márta (1998) A középkori magyar társadalom története Mályusz Elemér munkássága nyomán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seláf Levente (1998) Fejezet a középkori művelődés történetéből. Nagy Sándor és más antik hősök a XV. századi francia és burgundi dinasztikus ideológiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Adrienn (1998) Önt égi kar inti, Gábor! MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Tamásné Vecseri Márta (1998) Néhány történelmi tévképzet vizsgálata egyházi fenntartású iskolák 6-7. évfolyamain. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stötzer Andrea (1998) A Tudor-kor építészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Albinné (1998) A fiatalkori drogfogyasztás és a fiatalkori bűnözés alapvető problémája napjainkban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Helga (1998) A vizuális hatáskeltés eszközei a nyomtatott sajtó reklámjában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (1998) A tv2 általános bemutatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas Katalin (1998) Testrészneveket tartalmazó magyar és német frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeleczky Balázs (1998) A szentbenedeki kastély (Az erdélyi reneszánsz egykori ékköve). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szelezsán Annamária (1998) Az Európai Unió Phare CBC és Credo programja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi Réka (1998) Tanulói fogalmazások vizsgálata mondattani és szövegtani szempontból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szolnoki Brigitta (1998) Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika. Műelemzés gyermek és felnőtt szemszögből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Viktória (1998) A szegénység helyzete az átmenet éveitől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sári Fruzsina (1998) Útban a teljesség felé - Létfelfogás és teljesség-kép Weöres Sándor költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács József (1998) Az írásformáktól a társadalomtörténetig Fejezetek Hajnal István történetírásából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Mónika (1998) „Határprobléma": Egy analitikus-barát irodalmár életműve a század első évtizedeiben (Szilágyi Géza költészetének és publicisztikájának mélylélektani szempontú bemutatása). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Ildikó (1998) A lapp jojkák mélystruktúrája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tordai László (1998) Deviáns viselkedési formák. A kábítószerpiac helyzete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Trampler Beáta (1998) A csákberényi ház és építészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tálas Anikó Tímea (1998) Czóbel Minka és Buttner Helén levelezése: 1890-1896. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tánczos Lívia (1998) Testi tulajdonságokra utaló magyar és német frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Krisztina (1998) A haláltánc motívum a századfordulón és a huszadik században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Gyöngyvér (1998) Egy nganaszan nyelvemlék feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tüske Tamás (1998) József Attila költészete a jungi archetípus tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vámosi Zoltán (1998) Cser János és hatása a hazai curriculum-elméletre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Álmosdi Mirtill (1998) A magyar szimbolista dráma (Czóbel Minka: Lélekvándorlás és Donna Juanna). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ángyás Erzsébet (1998) Egy lehetséges program mozgás- és enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek részére a konduktív pedagógia rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög Szilvia (1998) Der Gesprachskreis in der Freinet-Pädagogik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őrhalmi Sándorné (1998) Gyári munkásság a 90-es években Magyarországon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. november 13. 09:12:01 CET.