Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1997

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 130.

A

Andrasics Krisztina (1997) Az Amerikai Egyesült Államok elnökválasztása a nyomtatott sajtó tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babenyecz Mónika (1997) A gyermekvédelem szociálpolitikai összefüggései Kiskunhalason. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Gábor (1997) Az archaikus múlt vonzásában: az antikvitás és Nietzsche zeneesztétikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barabás Rita (1997) A dzsentri alakja Kaffka Margit életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró Zsuzsanna (1997) A bukott nő alakja Lux Terka és Kóbor Tamás regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blahut Boglárka (1997) Mítoszteremtő motívumok. Mészöly Miklós: Volt egyszer egy Közép-Európa című művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bojtos Ildikó (1997) Die Varietäten der deutschen Sprache. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bornemisza Andrea (1997) A Tisza Volán Rt. public relations tevékenysége: a pr helye a vállalati hierarchiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bukta Zsuzsanna (1997) Az udmurtok hitvilága régen és ma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bán Mónika Edina (1997) Az ekhós vers poétikája. Ekhó és Nárcisz alakjának megjelenési formái a XVI-XVII. századi magyar és spanyol költészetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Dóra (1997) A táncművészet kommunikációelméleti megközelítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bércesi Edit (1997) Die Substantivvalenz (eine Studie über die Valenz im allgemeinen mit besonderer Hinsicht auf die Substantivvalenz). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Andrea (1997) Az emberi létezés lehetőségei a 20. században - Örkény István három drámája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóláné Kanyar Szilvia (1997) Szabó Lőrinc: "Az Egy álmai" (motívumvizsgálat). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bús Bence (1997) Szabó Lőrinc halálfelfogásának változásai a '30-as évek közepéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csikász Brigitta (1997) Az interjú megjelenése a magyar sajtóban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Sándor (1997) A kábeltelevízió és a műholdas műsorszórás szerzői jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Eszter (1997) Bayerns Mundarten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csényi Ildikó (1997) A megélhetési bűnözés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csíki Júlia Hajnal (1997) A XVII. századi magyar női műveltség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csörsz Emese (1997) Das Vokalsystem des Althochdeutschen und des Altenglischen. Ein Vergleich. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Döbrönte Katalin (1997) Társadalmi célú - Nonprofit (Kommunikáció) PR. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fejér Ingrid (1997) A skót klánok részvétele a jakobita mozgalmakban, különös tekintettel az 1745-46-os felkelésre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Mónika (1997) A háziállatokkal (disznó, ló, macska, kutya) kapcsolatos szólások és közmondások a magyar és az angol nyelvben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi Csabáné (1997) A kábítószer és pótlóanyagokkal való visszaélés alakulása Magyarországon. A drogfogyasztást kiváltó és motiváló tényezők. A drogfogyasztáshoz kapcsolódó egyéb devianciák. A drog elleni harc. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Füzy Orsolya (1997) Nem domesztikált (nem háziasított) állatok magyar és német frazémákban - Kontrasztív vizsgálat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gergely Erika (1997) Ifjúság a kilencvenes években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Girasek Edina (1997) Szilágyi Domokos és az intertextualitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gordos Kálmán Győző (1997) Munkaügyi kapcsolatok vizsgálata Salgótarján vallási közösségeiben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Adrienn (1997) Suggestopädie im Fremdsprachenunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Géró Balázs (1997) Politische und wirtschaftliche Folgen der Weltwirtschaftskrise in Ősterreich von 1929 bis 1933. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hatvani Csaba (1997) A likvidák. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Szabolcs (1997) Nemzetközi repülőtér Péren. Szárnyak és vágyak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hidasi Gábor (1997) A középiskolások drogfogyasztásának háttere, okai és a prevenció lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszár Beáta (1997) Etnosztereotipikus közmondások és szólások a magyar nyelvben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jeszenszky Zoltán (1997) A szamizdat Beszélő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsáné Bánhidi Márta (1997) Miért tanul (vagy nem tanul) a mai diák - matematikát. Attitűdvizsgalat öt iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmár Dóra (1997) Más színház, más állapot? Beszélgetés Ruszt József rendezővel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalocsai Balázs (1997) A szociális intézmények rendszerének alakulása Veszprém városában 1990-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kapaló Ágnes (1997) A pronominalizáció egy esete magyar neutrális mondatokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztúrszki Ida (1997) Az örök áfium. Megalkotható-e Csáth Géza Ópium című novellájának új olvasata? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses Zoltán (1997) Táltoscsillag. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Dalma (1997) A mitológia és Németh László regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Melinda (1997) Magyarország szerepe az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kobzos István (1997) Regionális nyelvhasználat szociolingvisztikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi Annamária (1997) Mitologikus gondolkodásmód Sinka István költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koroknay Károly (1997) A televíziózás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1997) Politikai katolicizmus Írországban a XIX. század első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kránitz Eszter (1997) Tersánszky Józsi Jenő és az első világháború három kisregényének tükrében. Viszontlátásra, drága..., A margarétás dal, Egy Ceruza története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutas Gabriella (1997) Vajda János politikai programja két röpiratának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Káprai Judit (1997) Prohászka Ottokár és a szociális kérdés a századfordulón. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Késmárki Zita (1997) A tegeződés és magázódás problematikája a magyar és finn nyelvekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kókai Anriett (1997) Motívumok Lovik Károly rövidprózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendyné Kis Katalin (1997) Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen (Mit einem Ausblick auf ihre Unterrrichtsmöglichkeiten). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köteles Péter (1997) A csehszlovákiai magyar oktatásügy helyzete a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőfalvi Kinga (1997) L'ungheria del Doglioni. L'assedio della fortezza di Giavarino del 1594 in opera di Un Storiografo Contemporaneo Italiano. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőnig Zsuzsa (1997) Bay Zoltán Biotechnológiai Intézet PR-film. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőváry Zoltán Ernő (1997) Múlt és jövő között: Csáth Géza és Nietzsche. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lázár Fruzsina (1997) A legújabb magyar próza Zeke László Esze Dóra és Talamon Alfonz művei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Ágnes (1997) Kiss Ferenc - nyilas színészkirály? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Marton Mónika (1997) Dokumentarische Filme im Fremdsprachenunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Viktória (1997) A vogul igekötők a magyar igekötők tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklósi Ilona (1997) A szegénység értelmezésének szociálpolitikai interpretációi Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi Szilvia (1997) A naplóíró Márai Sándor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Edina (1997) Számneveket tartalmazó német és magyar frazeologizmusok kontrasztív vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Szilvia (1997) Zách Klára "szenvedéstörténete" a XIX. századi irodalom és képzőművészet tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tiborné (1997) Káros társadalmi hatások és ezek alakulása a rendszerváltozás folyamatában - Deviáns viselkedések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mucska Péter (1997) A szükséges és a felesleges a XV-XVIII. századi városokban. Átmenet egy új kor felé. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márfai Milán (1997) A szlovákiai magyarság kulturális egyesületei 1918-1945 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mártonné Ivaskó Lívia (1997) A sikertelen kommunikáció relevanciaelméleti megközelítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máthé Adrienn (1997) PR ügynökség (Burson-Marsteller) és vállalati belső kommunikáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Méhes Edit (1997) Ki teremtette Önt? ... Vagy Ön saját maga teremtette önmagát? Füst Milán: A feleségem története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Zoltán (1997) „Árnyékirodalom” - riport. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Éva (1997) A Kisalföld című napilap 52 éve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nesztler Judit (1997) Geschichte der Ansiedlung der Deutschen in Ungarn mit Rückblick auf die gemeinde Mór zwischen 1697 und 1770. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Julianna (1997) A Zeitwerk non-profit vállalkozás indító PR-akcióterve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olajos Éva (1997) A liturgikus év Rónay György költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oross Krisztián (1997) Schicksalsstunden Westungarns und der Stadt Ödenburg im Spiegel der zeitgenössischen Ödenburger Zeitung (1918-1921). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palásti Márta (1997) A 100xSzép magazin szerkesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Eszter Anna (1997) A Balkán-hadjárat és visszhangja a szegedi sajtóban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Parragi Eszter (1997) Szerb Antal novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Tamás János (1997) A munkanélküliség hatása az egyénre és a családra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Predigerné Ölvedi Ildikó (1997) Honvédség és alkoholizmus. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Prokai Katalin (1997) Folgeregeln für den deutschen Satz - mit besonderer Berücksichtigung der Ausklammerung in Zeitungstexten und literarischen Texten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Szilvia (1997) Die Waldorfpädagogik auf deutschem und ungarischem Sprachgebiet. Studienreise in die Augsburger Waldorfschule. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pölös Tímea (1997) Arany János balladáinak motívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Radwanski Jacek (1997) Slawomir Mrozek abszurd drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Remenyik Dóra (1997) Die Klassenlehrerrolle und die Waldorfschulen heute und damals. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rákosi Marianna (1997) A Minden, a Valami és a Semmi - Füst Milán lírája és Martin Buber dialogikus filozófiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész Anikó (1997) New Abstract. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sabján Andrea (1997) Margit-legenda - Szécsi Margit mitologikus költői világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schaffer Istvánné (1997) Az alkoholizmus elleni küzdelem társadalompolitikai jelentősége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt Edina (1997) Der Wiedervereinigungsprozess Deutschlands unter besonderer Betrachtung diesbezüglicher Rigiditäten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schreiber Frigyes (1997) Egy labdarúgó-mérkőzés szünetrendszerének és mondatalkotásának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén Andrea (1997) A képernyő tekintete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén Márta (1997) Nyírbátor szállása: tranzit, az örökkévalóságig - Reménytelen reménykedők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somlai Balázs (1997) Kisfilmes fényképezőgépek technikái a fotoriporteri munkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somoskövi Zoltán (1997) Az időskorúak szociális gondozása Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Spollár László (1997) Az alkoholizmus elleni küzdelem társadalom-politikai jelentősége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Stossek Balázs (1997) "Első szocialista városunk" az irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Anna (1997) Jellegzetes hajléktalan életutak. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1997) Társadalmi riport. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágnes Szilvia (1997) "Aki dudás akar lenni..." (Alkoholizmus és drogfogyasztás az irodalomban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Lilla (1997) Ady és Párizs. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai László (1997) Keresztény motívumok Dsida Jenő költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Júlia (1997) A hátrányos társadalmi helyzet tényezői Békéscsabán. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalkai Krisztina (1997) A színneveket tartalmazó angol és magyar frazeológiai egységek vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Mónika (1997) Médiadosszié. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Mónika (1997) Médiadosszié. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szelényi Szilárd (1997) Kinek kell a képzőművészet? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szurdoki Zsuzsanna (1997) Häufigkeitsgrad der Verwendung von Verben mit der Präpositivergänzung in Zeitungs- und literarischen Texten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsényi Tibor (1997) A magyar mondatszerkezet leírása HPSG keretben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széni Katalin (1997) Egy fikcionált női szerző - Parti Nagy Lajos/Sárbogárdi Jolán: A test angyala. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tonga Timea (1997) Passiv und sein Gebrauch in Texten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Daniella (1997) Számokat tartalmazó közmondások és szólások kontrasztív vizsgálata az angol és a magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Lajosné (1997) Iskola és szociális gondoskodás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1997) Szomatikus (testrészneveket tartalmazó) magyar és angol frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tüske Gyöngyi (1997) Munkanélküliség, speciális munkanélküli csoportok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ulrich Kinga (1997) Rosa Liksomin kieliä. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vanó Éva (1997) A gazdasági világválság tükre a szentesi sajtóban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Csenge (1997) Baka István prózai világa a Beavatások című kötet alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1997) Szimbólumok, jelképek és motívumok Mészöly Miklós egyes regényeiben (elemzések). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zsuzsanna (1997) Nőalakok és nősorsok Szomory Dezső drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ágnes (1997) Mondatszerkezeti vizsgálatok a szépirodalmi műfajban Márai Sándor Szindbád hazamegy és Krúdy Gyula Szindbád című művének kiragadott részleteiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnai Zsuzsa (1997) A nganaszan nyelv orosz jövevényszavainak fonológiai aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Walla Helga (1997) Migration in Deutschland. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zimmermann Éva (1997) A kert mint központi motívum Lesznai Anna művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsögön Zoltán (1997) Syntax und Konversation - Syntaktische Analysen des gesprochenen Deutsch. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Anna (1997) Természetfölötti hiedelmek a finneknél: szellemek, manók és más képzelt lények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös Csaba (1997) Eper és bér: a JATE hallgatói mozgalmának és önkormányzatának története: 1981-1994. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 11:43:02 CET.