Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1996

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Á | Ö
Number of items: 95.

A

Almási Attila (1996) Irodalmi kísérletek a nyelven túlra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Balogh Andrea Beáta (1996) "Tulajdonképpen meg kéne mondanom, hogy nem jövök ide többé." Nádas Péter Szerelem című írásának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Tamás (1996) Gulliver Magyarországon avagy A mai napig tartó utazás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Tamás (1996) Gulliver Magyarországon avagy A mai napig tartó utazás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Edit (1996) Radnóti Miklós jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze Balázs (1996) A verstan - Absztrakció és tradíció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Barbara (1996) Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernaś Arkadiusz (1996) Darvasi László szövegeinek mitikus világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordás Sándor (1996) "Nos, értik, akik értik" - Szóhasználat és nyelvi szándék Farkas Árpád verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Eliza (1996) Phraseologismen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bézsenyi Ákos (1996) A fizika tagozatos középiskolai tanulók teljesítménymotivációs vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanálosi Lilla (1996) Melankólia a huszadik században. Krasznahorkai regények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanálosi Lilla (1996) Melankólia a huszadik században. Krasznahorkai-regények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Csilla (1996) Weöres Sándor: A teljesség felé. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czuppon Anett (1996) A lélek szabadsága. Közelítések Weöres Sándor Psyché című művéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czékus Tibor (1996) Az első magyar köztársasági mozgalom és a felvilágosodás filozófiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Damjanovic Gábor (1996) Asszimiláció, antiszemitizmus Magyarországon 1848-1944. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deme Tímea (1996) "Bemikrofonozott világ" A rádió mint motívum és a rádió által megjelenített világ Mándy Iván Előadók, társszerzők és Mi van Verával? című műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Denkovics Daniella (1996) A kódváltás nehézségeiről - A vajdasági magyar diákok alkalmazkodási folyamatai megváltozott körülmények között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Katalin (1996) Kaffka Margit: Mária évei című regényének elemzése, különös tekintettel a szimbolikus és impresszionisztikus jegyekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Felföldi Enikő (1996) Nagykálló gazdasági és társadalmi életének változásai a rendszerváltást követő években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Ágnes (1996) Krúdy Gyula mondatszerkesztésének stilisztikai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fritz Zsuzsanna (1996) Die Wirkung der Motivation auf die Ergebnisse der Deutschstunde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fári Mónika (1996) Szentes kettős családnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földes Edina Klára (1996) A nő és a szerelem Babits Mihály korai költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galántai Rita (1996) A gyermek és a meddőség motívumának szerepe az Egyesült Államok drámairodalmának társadalomkritikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricza Beáta (1996) A hódítás sztereotípiái Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajzer Anikó (1996) Kereszténység és katolicizmus Juhász Gyula költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Enikő (1996) Adalékok az öngyilkosság jelenségének társadalmi hátteréhez Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Háhn Mónika (1996) Így élt Mohácsi Jenő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Imre Mariann (1996) Waldorfpädagogik und Fremdsprachenunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imre Zoltán (1996) A határozottság és a referencialitás összefüggései az erza-mordvinban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imre Orsolya (1996) A regényíró Cholnoky László. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Izsák Artúr (1996) I Problemi Dell'individuo E Della Coscienza Rappresentati In Due Romanzi Italiani: La Coscienza Di Zeno Ed Uno, Nessuno E Centomila. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Izsák Artúr (1996) I problemi dell'individuo e della coscienza rappresentati in due romanzi italiani: La coscienza di Zeno ed uno, nessuno e centomilia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Joó Attila Sándor (1996) Deutschsprachige Minderheitenfrage in Italien. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jurisics Lidia (1996) Die Situation der Frau in der Bundesrepublik und die Frauenbewegung. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jánosi Valéria (1996) Kétségbeesés, segélykérés, létösszegzés József Attila kései lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kiss Andrea (1996) A Domonkos-kódex módféle határozós szerkezetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Anikó (1996) Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht im Ferienlager 1995. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kleineisel Marietta (1996) A német igék egységes kezelése a HPSG-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komár Gabriella (1996) Weöres Sándor Psyché Egy hajdani költőnő írásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koszov Veronika (1996) Ukrán-magyar kétnyelvűség a técsői kisiskolások körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mária Györgyi (1996) Haláljáték - küzdelem Halál - játékküzdelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mónika (1996) "Ki száz alakban százszor volt szabad" - A művészi önátélés változása Ady Endre költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsolt (1996) Absztrakt neuronhálózatok alkalmazhatósága a nyelvészetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun Hajnalka (1996) Pap Károly (Idegen a világban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz Gyöngyi (1996) A komikum forrása Büchner és Brecht műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz Ágota (1996) Az emberi kapcsolatok elidegenedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kártyik Zita (1996) Azonosságot kifejező szólások és közmondások a magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kátai Beatrix (1996) Ignotus és kora - Emma asszony tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Könczöl Rita (1996) Novellák? Tárcák? Ady Endre novellairodalma, különös tekintettel a műfaji meghatározás problematikájára és témaválasztására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Ladinszkiné Dr. Gáspár Klára (1996) Drogfogyasztás, mint társadalmi probléma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Libor Éva (1996) A szavak szerelmese. Kosztolányi nyelvszemlélete szépprózájából vett példák alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lindák Linda (1996) A vogul mesék állatalakjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipóth Marianna (1996) A Csongor és Tünde néhány értelmezési lehetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Luchmann Magdolna (1996) Az Amphitryon-téma megjelenítése a világirodalom négy drámájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lucz Szilvia (1996) A szegvári ragadványnevek elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukáts Katalin (1996) Hagyományunk és Ady Endre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lustyk Ireneusz (1996) Miért nehéz a magyar? A magyart tanuló lengyel ajkúak által tipikusan elkövetett hibák elemzése a két nyelv fonológiai rendszerének figyelembevételével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Major Anita (1996) "Egy vergődő lélek" A személyiségfelbomlás Cholnoky László prózaetikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Margittai Gábor (1996) A ritmuskényszer esztétikája (gyimesi néptáncok esztétikai elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muhari Adrienne (1996) Szabó Magda prózapoétikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Csaba (1996) Die gesellschaftlichen Gegensatze in Deutschland nach der Wende. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Ágnes (1996) Landeskunde im DaF-Unterricht in der Mittelschule. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Neuhauser Anikó (1996) Deutsche Lehnwörter im Ungarischen (Eine allgemeine Darstellung mit einer Lehnwortanalyse hinsichtlich des Bedeutungswandels). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Neuhauser Ágnes (1996) Valenz des Adjektivs (Mit einem Ausblick auf ihre Unterrichtsmöglichkeiten). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Veronika (1996) Gyermekábrázolás Csáth Géza novelláiban és Kosztolányi Dezső "A szegény kisgyermek panaszai" című versciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Laura (1996) Kávéház és irodalom. Budapesti irodalmi kávéházak a századfordulón - Világirodalmi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

P

Pallósi Patrícia (1996) Az aktuális szép. Déry Tibor Két asszony és Szerelem című novelláinak valamint Makk Károly Szerelem című filmjének összehasonlító strukturális elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Monika (1996) Lesen: Wie Verstehen? Didaktisierung von Lesetexten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Horváth Judit (1996) A nemzeti hagyományok és előzményei Kölcsey esztétikai gondolkodásának fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pótáriné Dr. Hojcsi Zsuzsanna (1996) Követelmények az alaptantervben és a vizsgákon: a magyar és a holland változat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rakita Ildikó (1996) Egy félig sikerült titán félig sikerült regényéről (Harsányi Kálmán: dilettáns vagy amatőr?). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Roósz Judit (1996) "Lelki kalandok" Szini Gyula lírai novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rákai Orsolya (1996) "Nyelvünk göröngyeinek felmagasztosítói". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Suszter Szilvia Gabriella (1996) Lehrwerkanalyse in Theorie und Praxis anhand des Lehrwerks "Sichtwechsel". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Krisztina (1996) Ellentétes kapcsolások vizsgálata szintaktikai szempontból - Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év című ciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szamosvölgyi Mariann (1996) Avantgard a magyar irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Zoltán (1996) Az Eurialus és Lucretia széphistória Ficino: Commentariumának kontextusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Enikő (1996) Realitás és irrealitás Czóbel Minka költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Enikő (1996) Realitás és irrealitás Czóbel Minka költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szita Szilvia (1996) A tárgyak méltósága. Nemes Nagy Ágnes költészetéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Dóra (1996) Ironikus utazás a mesék birodalmában. Narratív szerkezetek szerepe Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tamás Kincső (1996) Kuncz Aladár erdélyi szerkesztői munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torma Beatrix (1996) Új törekvések az olasz reneszánsz esztétikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tulok Mariann (1996) Remonstránsok. Németalföld a XVII. század elején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1996) Új téma és új hang a finn nőirodalomban Eeva Kilpi Tamara c. regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zoltán (1996) A Fáklya. Egy Móricz-regény valóságtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadász Viktória (1996) A mai magyar reklámok nyelve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varali Piroska (1996) Tamási Áron 1945 utáni írói munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Judit (1996) "A lényeg elcsapott lovagjai" - Bibliai elemek Krasznahorkai László írásaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágfalvi Anikó (1996) Aki Kaurismäki filmművészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágó Magdolna (1996) Az "elefántcsonttorony" motívum - valamint a "vár", "palota", "torony" motívumok - szerepének vizsgálata Juhász Gyula költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög Éva (1996) Leseverstehen in der Fremdsprache. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 12:07:40 CET.