Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1995

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | V | Z | Á
Number of items: 78.

A

Andok Mónika (1995) Ariel főszerkesztő úr. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Balogh Andrea (1995) Titoklesen Mikszáthnál. Bede Anna tartozása - Az a pogány Filcsik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bende József Attila (1995) La fete des profondeurs (Simone Weil et János Pilinszky). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda Krisztina (1995) Spielen in Sprachunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Ildikó (1995) Gulliver elfelejtett útja (Szathmári Sándor utópiája). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bucsy Emőke (1995) Juma und die Jugendsprache. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Magdolna (1995) Forró György beszámolója a széki merényletről összevetésben a Conspiratio Kendiana-val. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Judit (1995) Mikes Kelemen törökországi leveleinek néhány nyelvi jellegzetessége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök Ildikó (1995) "Valahogy csak lesz; addig is: hadd legyen szép az oltár!" (Babits Mihály szakrális költői attitűdje). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csenteri Márta (1995) Szólások és közmondások Pázmány Péter Öt levél című művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Judit (1995) Erkläre mir und ich werde vergessen. Zeige mir und ich werde erinnern. Beteilige mich und ich werde es verstehen (Das Spiel als Mittel im kommunikativen Unterricht). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czövek Attila (1995) A polgár és a művész Márai Sándor "Az igazi" és a "Judit... és az utóhang" című regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dencs Márta (1995) Oberstufenunterricht in der Waldorf-Pädagogik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés Mónika (1995) Töredék-e a töredék? Sorsszerűség és írói szándék Radnóti Miklós eclogáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dvorán Krisztina (1995) A Freinet-technikák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Edit (1995) Konkrete Poesie im Fremdsprachlichen Deutschunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Ellenriederné Cseh Annamária (1995) "Mint akit égő szókra gyújt föl a halál" - Kosztolányi halálélménye novellái és néhány verse alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabulya Andrea (1995) Tü-körbepillantás az orosz századfordulón. M.A Kuzmin:Fudzij v bljugyecske, Krülja. Ny. Sz. Gumiljov: Zsiráf, U kamina. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Erika (1995) Bornemissza Péter nyelvisége az Ördögi kísértetek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gagó Edina (1995) A hét eperfa világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Judit (1995) A francia egyszerű mondat balra-diszlokált szerkezete és a minimalista elmélet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gurka Dezsőné Csizmás Edit (1995) A kohlbergi fejlődési fokozatok alkalmazása középiskolások erkölcsi tudatossági szintjének meghatározásánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Halász Péter (1995) Sprachspiel und Übersetzung. Eine Zusammenschau der zum Wiedergeben von Sprachspielen angewandten Übersetzungsverfahren anhand der Werke von Grassegger, Koller und Reiss. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hidasi Gábor (1995) A zeneiség kifejezőeszközei és poétikai funkciói Weöres Sándor gyermekverseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Szilvia (1995) A "játék a játékban" tematika Molnár Ferenc drámáiban, kitekintve az európai irodalomra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenőffy Gabriella (1995) Projekt - die kreative Unterrichtsform. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kiss Hajnal (1995) A "többszólamú" Csáth Géza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly Gabriella (1995) Műfaji és világnézeti problémák Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Anita (1995) Psychodrama mit Schülern. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Eleonóra (1995) A szelíd és kegyetlen József Attila (A kettősség szervezőereje). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (1995) Die aus dem Mittelalterlichen Kriegswesen Stammenden Sprichwörtlichen Redensarten in der deutschen Sprache. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Ildikó (1995) Hétköznapok és csodák az Utas és holdvilág-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Kriszta (1995) Az udmurt testrészelnevezésekről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Könczöl Csaba (1995) "Fidelissimus ad mortem" - Eszterhás István munkássága legfontosabb regényeinek és az amerikai magyarság tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakatos Mihály (1995) Szempontok Nyírő József írásművészetének megközelítéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laskowska Malgorzata (1995) Az abnormális szív és elme. Edgar Allan Poe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehel Katalin (1995) Der Mensch in der Sozialen Ordnung Nach Rudolf Steiner. Fremdsprachenunterrichnt in den Waldorfschulen Verwendung der Methode ausserhalb der Waldorfschulen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lévai Veronika (1995) Kosztolányi kapcsolata a mélylélektannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Makra Flóra (1995) Báthory Zsigmond 1595. évi havasalföldi hadjárata magyar és török források tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matuska Zoltán (1995) Az elefántcsonttoronytól a prófétaszerep vállalásáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezey Zsuzsa (1995) Temesi Ferenc Por című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Péter (1995) Computerunterstützter Fremdsprachenunterricht. Analysiert Anhand des Programms "Spiele mit Wörtern". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Méri Ilona (1995) Az analógiás gondolkodás szerepe a szöveges feladatok megoldásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Andrea (1995) Traduzione di poesie contemporanee di Teresa d'Intino e di Valerio Magrelli. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Éva (1995) Villon és elődei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Edina (1995) Az 1930-as évek Oroszországa írószemmel (Nagy Lajos, Illyés Gyula és André Gide útinaplójának összevetése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyáry János (1995) Emlékezet és képzelet Nádas Péter "Évkönyvében". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Návai Anita (1995) Hunyadi László-téma a 19. század művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Orbán Tünde (1995) Landeskunde im fremdsprachlichen Deutschunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pap Éva (1995) A kasmíri konfliktus (1947-1949). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patay Adrien (1995) Die Montessori-Pädagogik und das behinderte Kind Probleme der Integration. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pongrácz Zsolt (1995) A budapesti kávéházak és az irodalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rácz Éva (1995) Tanterv és tudás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schmidt Zsuzsanna (1995) A labirintus motívum és Johannes Amos Comenius: A világ útvesztője és a szív paradicsoma című művének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schvéger Ágnes (1995) I gerghi italiani di oggi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Györgyi (1995) Az udmurt értelmiség története az 1920-30-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Speier Dávid (1995) "Új lencsével új távlatot kapott?" (Az Ottlik-próza megfilmesítésének problémái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stummer Márta (1995) Hagyomány és modernség Tamási Áron korai színpadi játékaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rozália (1995) Az orosz történelem nagy alakjai magyarul. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendi Péter (1995) "Körültem zsibong az élet vására" Vértesi Arnold (Egy elfelejtett író pályaképe). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentmiklósi Rita (1995) A doppelgänger-motívum és megjelenése Zirkuli Péternél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Judit (1995) Füst Milán: A feleségem története Martin Buber Én és te című művének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Ágota (1995) A bibliai Jónás könyve és Babits Jónása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sági Zsolt (1995) Tér és idő a Szindbád-novellákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Erzsébet (1995) Vonások Vas István költői arcképéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sövényházy Edit (1995) A média üzenet?! MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Anna (1995) A bölcsesség vigasztalása (Marcus Aurelius és Kosztolányi írásainak vonásai). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vaszócsik Crista (1995) Le strutture narrative in Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velősy Gabriella (1995) A "lélektől lélekig" vizsgálata Kosztolányi regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vihriälä Beáta (1995) Suomalaisten rekilaulujen ja iskelmien naiskuvia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vástyán Rita (1995) Ecce Torzó. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zajzon Gabriella (1995) Adalékok az állami gondozott gyerekek szocializációs folyamatának megismeréséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zajzon Ildikó (1995) Eljöhet-e a fejedelem Jajdonba? Szilágyi István: Kő hull apadó kútba. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsembery Antal (1995) Jog, erkölcs, pályaszocializáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsigriné Sejtes Györgyi (1995) Feladatlapok a Nyelvtan-Kommunikáció-Irodalom Tizenéveseknek programhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zudor Ágota (1995) Jókai Erdélye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábel Péter (1995) A specifikusság fokozatai és mutatói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám Tamás (1995) Az 1552. évi palásti csata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. november 13. 07:49:56 CET.