Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1994

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 66.

B

B. Kiss Attila (1994) Kérdések a XVI. századi magyar széphistóriákhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Baranyainé Kántor Teréz (1994) Schulkontake als Interkulturelle Begegnung (Didaktische und Methodische Hilfen). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bocsor Péter (1994) Sámson madara. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolya Katalin (1994) Újvilági eredetű haszonnövényeink nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás Tibor (1994) Az iskola szerepe deviáns magatartásformák kialakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Eliza (1994) Die Waldorfpädagogik heute. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budainé Gulyás Gabriella (1994) Lehrwerkkritik am Beispiel des "Unterrichtspakets Relaxa". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Gyöngyi (1994) Az utolsó békés asztali beszélgetés Sárospatakon 1660-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódás Beáta (1994) Das Wissen aus den sprachlichen Zeichen bzw. aus der dargestellten\geschaffenen Welt. Untersuchung über die Entsprechungen des deutschen Personalpronomens er\sie im kommentativen Teil deutscher Romandialoge in den ungarischen Übersetzungen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóna Barbara (1994) A gödöllői művésztelep esztétikai/etikai nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csengeri Tünde (1994) Isten-motívum József Attila költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserháti Eszter (1994) Gulliver és magyar követői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmazia Kincső (1994) A "szögedi" Fehértó madárneveiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czerovszki Mariann (1994) Nyelvtörténeti-szemantikai vizsgálatok a melléknevek körében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Deilami Pour Shahzad (1994) Psychosexual disorders. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos Johanna (1994) Nils-Aslak Valkeapää lírája és szerepe a számi költészetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dormán Zsófia (1994) A magyar irodalom és nyelvészet az Ungarische Jahrbücher cikkeinek tükrében (1921-1943). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fekete Ferenc (1994) Gozsdu Elek és Köd című regénye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forrás László (1994) Ady kései istenes költészetének néhány sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Furgol Barbara (1994) A XVI. századi lengyel dráma és magyar vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gönczöl Andrea (1994) A dialógus műfaja az erdélyi unitáriusok XVII-XVIII. századi irodalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Halmos Eszter (1994) Ignotus Pál hírlapírói szerepének bemutatása a Toll című folyóiratban megjelent publicisztikái alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Andrea (1994) Kiscsávoly ragadványnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Krisztina (1994) Tanári szerep-tanári személyiség. Végzős TTK-s tanárjelöltek véleménye a tanári személyiség fejlesztéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hári Gyula (1994) Csóri ragadványnevek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Inczéné Lazarevics Katalin (1994) The role of vocabulary in language teaching. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jugovits Ildikó (1994) Steven Spielberg - Amerikából jöttem, mesterségem címere: mesegyártó nagyiparos. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kelemen Zoltán (1994) A megbocsátás aktusa Krúdy Gyula és Hamvas Béla regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsei Györgyné Kováts Lívia (1994) Kreativitás-vizsgálat matematika tagozatos osztályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Jankovics Dóra (1994) Buzdítás a XVI. századi történeti históriás énekeinkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klujber Anita Rita (1994) A halál mitopoétikus megszépítése a hóesés motívumában - Radnóti Miklós December, Borisz Paszternak Hull a hó és Dsida Jenő Szép halál című versének összevető elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Tamás (1994) Adalékok a kábítószer-fogyasztás társadalmi összefüggéseihez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Fabióla (1994) A filmvilág és a néző valóságmodellje (A Sose halunk meg című film hatásvizsgálata). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1994) A történet Kemény Zsigmond három regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán Sándor (1994) Tantervi vázlat az alapfokú kémia oktatásához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz István (1994) Bornemissza Péter Élektra-fordítása. Kommentárok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutas Emese (1994) A Winkler-kódex és a Müncheni kódex igehasználata a Vulgata szövegének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőműves Rita (1994) "Keresztre feszítve" (A Krisztus-emblematika Dsida Jenő költészetében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajos Eszter (1994) Das Schicksal der Schutzbündler in der Emigration 1934-1939. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lippai Pál (1994) A buddhizmus hatása a délkelet-ázsiai harci művészetek kialakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Martinkovics Katalin (1994) Tizenkét kőmíves összetanakodék - feljegyzések a szegedi egyetemi színjátszás jelen állapotáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Milbacher Róbert (1994) A magyar irodalom "pórias" paradigmája (?) (Az irodalmi népiesség alternatívája a XIX. század első felének "magas" irodalmában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Beáta Boglárka (1994) A nganaszán igék aspektusáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Magdolna (1994) Szigetcsép, Szigetszentmárton és Szigetújfalu keresztnevei (1742-1862). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nánainé Takács Mária (1994) Religiös-ideologische Manifestation der Grundlagen und der Tendenzen der Lösung des Kirchenwesens in Deutschland von der römischen Kirche und die reformatorische Tätigkeit Luthers. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Judit (1994) Molnár Ferenc szatirikus rövidprózája a századeleji polgári szatíra tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Patik Aranka (1994) "Die Pädagogik Celestin Freinetsein Grundriß". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Edit (1994) Szótörténeti kutatások a kutyafajták elnevezésének köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Kinga (1994) Olasz-magyar kapcsolatok Erdélyben Báthory Zsigmond uralkodása alatt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posár Judit (1994) Czóbel Minka: Donna Juanna című drámájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Regényi Kund Miklós (1994) Die Bedeutung des Wortes liebe bei Heinrich Meissner Frauenlob. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Samu Zoltán (1994) Über die Möglichkeiten des Zweitsprachenerwerbes für Legastheniker. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stahl Eszter (1994) A félszemű, az ördög és a kísértetek. Cholnoky Viktor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágota (1994) A nyelvi humor elemei Karinthy Frigyes Így írtok ti című művében - Néhány kiválasztott részlet elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti-Lőrincz Miklós (1994) A múlt megjelenése, néhány motívuma és funkciója Mészöly Miklós Volt egyszer egy Közép-Európa című kötetében és Film című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Béla (1994) Gulácsy Lajos festményeinek és írásainak viszonya - a Nakonxypan képeken és írásokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Szilvia (1994) Expresszionizmus, néphit és néphagyomány Tamási Áron Szűzmáriás királyfi című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toldi Gyöngyi (1994) Jellé váló jeltelenség (A halálhoz való viszony a két világháború közötti időszakban Szegeden). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1994) Terrorcselekmények, terrorcsoportok, terrorizmus Nyugat-Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Magdolna (1994) Analyse der im Deutschunterricht an den ungarischen Gymnasien verwendeten Schul- und Sprachbücher unter dem Aspekt: Die Rolle der Phraseologismen im Lehrstoff und deren Lehrmethode. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Szilárd Tibor (1994) A vogul találós kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujlaki Tibor (1994) Az írástudók árulása (A korszerűtlen Babits). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Csilla (1994) Pázmándi Horvát Endre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varjaskéri Beatrix (1994) Il collasso del modello familiare nei romanzi di Arthur Schnitzler e Italo Svevo. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vetró Jozefin (1994) Aktualität der Gedanken von Montessori. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Záhonyi Enikő (1994) A tegnap embere, aki a mának írt - Ágai Adolf tárcalevelei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. június 1. 11:23:02 CEST.