Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1993

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | E | F | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 53.

B

Barna Zoltán (1993) A tiszaalpári kosárfonás és szókincse. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biczó Beáta (1993) Csáth Géza: Napló 1912/1913. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozó Zsuzsanna (1993) Nemes Nagy Ágnes: Között (Barangolások Nemes Nagy Ágnes költői világában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buják Zoltánné Orisek Márta (1993) Az ökoholocaust poétikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bátyai Olga (1993) Ungarn - Bild in deutschen Reiseführern. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csima Ágota (1993) A motivációs tényezők vizsgálata gimnáziumi tanulók pályaválasztásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Ekecsi Erzsébet (1993) Arany János balladáinak és a népballadáknak összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Zsuzsanna (1993) A szociometriai technika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fényes Adél (1993) Antiszemitizmus Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gerstmár Rita (1993) Egy mítosz megteremtése - könyvben és filmen (Weöres Sándor: Psyché és Bódy Gábor: Nárcisz és Psyché című művének elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Zsolt József (1993) Berczeli A. Károly: Fekete Mária című misztériumának fogadtatása a Szegedi Szabadtéri Játékokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Karolina (1993) Kaffka Margit: Állomások (komplex elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Góg Tímea (1993) Ady költészete és a Biblia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Haas Éva (1993) Karádi Pál "Apocalypsis-kommentár"-ja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Roberta (1993) A Zách Felicián-téma a 19. századi magyar irodalomban és képzőművészetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Eszter (1993) "Teremtsetek jó eposzt - s az eposz korszerű" (Arany János)- Arany János eposzfelfogása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Janity Zita (1993) A drámaíró Herczeg Ferenc. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jáki Beáta (1993) Rejtő Jenő, az irodalmon kívüli író (Akad még jó minőségű rossz zene a sok rossz minőségű jó zene mellett - W. Haas). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kasza Judit (1993) Die Verwendung der Modalverben in der zweiten Bedeutung. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény Éva (1993) Képességfejlesztés az általános iskola ötödik, hatodik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ágnes (1993) Lernstrategien und Lernspiele im Fremdsprachenerwerb. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Éva (1993) "Bizonyítékai nélkül létező világ" (Gondolatok Csíki László: A céda nyúl c. regényéről). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kollár Ildikó (1993) Weöres Sándor Medeiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Mária (1993) Az új klasszicizmus Halász Gábor és Németh László esszéiben és kritikáiban az 1920-as és 30-as évek fordulóján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Boglárka (1993) Művészsorsok - Bródy Sándor: Rembrandt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz Gyöngyi (1993) A komikum forrása Büchner és Brecht műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuszmann Zsófia (1993) A szimbólumok világa - a világok szimbóluma (Michael Ende: A Végtelen Történet). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Körmendi János (1993) A nyugdíj-korú népesség helyzete Orosházán (szociológiai szemmel, a társadalombiztosítás tükrében). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kövérné Pápai Éva (1993) A másodikos gimnazisták mondatszerkesztésének strukturális vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar Anna Mária (1993) "Kiverekedtem magam a hazugságaimból, de nem találtam rá az igazságaimra." (Értelmiségi szerepek Konrád György regényeiben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Ildikó (1993) A mai magyar társadalom értékei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Müllner András (1993) A(z) "torony története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Józsefné (1993) Ady modernsége - költészete első korszakának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tamás (1993) A hatvanas évek szubkultúrája Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tünde (1993) Menekülésmítosz a XIX. század végén és a századelőn - Gulácsy Lajos egyéni útkeresése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Noll Katalin (1993) A teljes és hiányos paradigma leíró vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Zsolt (1993) A Biblia egy szövegrészének értelmezési problémái a fordítások tükrében (Ján. 21:15-17). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Orosz Gabriella (1993) Dramapädagogik in dem deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Papós Ágnes (1993) Két szerep a századelő irodalmában: Szindbád és Esti Kornél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesei Zsuzsanna (1993) Justh Zsigmond parasztszemlélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pete Klára (1993) A szimbolikusság fogalmának dekonstrukciós és pszichoanalitikus értelmezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Ildikó (1993) Jókai a századvégi modernek kortársa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pogátsa Terézia (1993) Babits és a prófétaság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Propszt Eszter (1993) Önigazolás és Krisztusszerep Karinthy Frigyes novellisztikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rajki Natália (1993) Ki lehet és ki nem lehet zseni? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajtik Valéria (1993) "...egy vad fatalizmus uralkodik tetteink felett..." - Kemény Zsigmond: Gyulai Pál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Serege Mónika (1993) Szerb Antal: Utas és Holdvilág. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Melitta (1993) A magyarszéki németek és magyarok nyelvjárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ildikó (1993) Kiválasztottságtudat és napkultusz Csontváry írásaiban és Komjáthy költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tóth Tünde (1993) Fejezetek Lázár Ervinről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Váradi Miklós (1993) "... Zúgó egek fenekén" - Motívumfejlődés József Attila költői életművében különös tekintettel az őselem-szimbolika és az ehhez kapcsolódó archetipikusan értelmezhető jelképek jellegzetességeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhidi Gyula (1993) A tájszóállomány "átörökítésének" néhány kérdése a szegedi nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zádori Gabriella (1993) A szépíró Szerb Antal (Egy irodalmár önarcképei). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 11:07:57 CET.