Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1992

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | N | P | R | S | T | U | V | Z | Á | É
Number of items: 82.

A

Andics Ágnes (1992) "Én a huszadik században élek és jogom van szabadon választani" - Örkény István: Pisti a vérzivatarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andáné Vastag Andrea (1992) A katolikus egyház és a művelődés a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Baranyainé Viola Ildikó (1992) A Müncheni kódex későbbi jelentésváltozást mutató szavai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berki Judit (1992) A 13-14 évesek anyanyelvi képességeinek komplex vizsgálata játékos formában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Besenyi Klára (1992) A Salome-motívum jelentkezése a századfordulón a képzőművészetben és az irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozóki Éva (1992) Gion Nándor: Latornak is játszott (elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujwicka Izabela (1992) Jókai Mór lengyelországi recepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Eszter (1992) A "pogány magyar mondai örökség", mint irodalomi forrásanyag. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Mária (1992) Udmurt népdalok kliséanalízise. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csontos Tibor (1992) A sztoától Szent Ágostonig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Rita (1992) A szegénység egyes kérdéseinek szociológiai összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dezső Zsuzsanna (1992) Az esztétikai - művészeti nevelés problémái az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drubics Erzsébet (1992) Erziehung und Bildung im mittelalterlichen Europa insbesondere in Deutschland. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Endrényi Mónika (1992) A katolikus és a protestáns etika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fejes Anita (1992) "A szellem utasa" - Erdélyi János külföldi úti képeinek és leveleinek, naplóinak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fellegváriné Priskin Terézia (1992) A román nemzetiségi oktatás helyzete, különös tekintettel a Gyulai Nicolae Balcescu Gimnázium történetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gecse Zoltán (1992) A Cipőipari Műszaki Szakközépiskola és 641. számú Szakmunkásképző Intézet története (1944-1985 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gonda Judit (1992) Kommunikációs és szociális képességfejlesztés az általános iskola első éveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Csaba (1992) Jób - Istennel szemben soha nem lehet igazunk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Halbaksz Klára (1992) Megvalósuljanak-e az utópiák? (Szathmári Sándor Kazohinia című művének elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatvani Csaba (1992) A "hatékony értelmezhetőség" matematikai fogalmának természetes nyelvekre való alkalmazhatóságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hidvégi Mónika (1992) Arany János befejezetlen hun-trilógiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hovorka Beáta (1992) "A történelem epikus meghódítása" (Vázlat Kemény Zsigmond regényeinek elméleti és esztétikai problémáiról különös tekintettel A rajongók című művére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Iván Éva (1992) A bohóc-bolond motívum megjelenései a XX. századi művészetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaposi Andrea (1992) Pályakezdő tanítók beválásának vizsgálata (Az érdeklődés és a nevelői pályával való azonosulás kapcsolata). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karsai Péter (1992) A Jánoshalmi M. Kir. Téli Gazdasági Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karácsonyi Viktória (1992) A gép és a repülés motívuma Kondor Béla művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Zsuzsanna (1992) A matematika és fizika tudás sajátosságairól, azok összefüggéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klapcsik László (1992) Palazzeschi e il sentimento di controdolore. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koterla Ildikó (1992) A katolikus elemi oktatás Magyarországon a XIX. század első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács János (1992) A magyarországi bányász-kohász erdészképzés kialakulása 1735-1919 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tamás József (1992) Az 1809-es tiroli szabadságharc. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Hegedűs Mária (1992) Beszélt nyelvi szövegek mondattani vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Wittenberger Anna (1992) Az észt irodalom fogadtatása Magyarországon (1945-től 1990-ig terjedő időszakban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kruppa Tamás (1992) Vallási intézmények és irányzatok Temesváron, 1540-1640. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kugyela Edit (1992) Mámor (A Nyugat első nemzedékének költészetében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuzma Éva (1992) A Tarhosi Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőfalvi Kinga (1992) Babits Mihály Jónás könyve című művének néhány kérdése a költői életmű és a bibliai Jónás-történet tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőhalmi Anikó (1992) Papp Dániel novelláinak tipológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Dr. Lajkó Lajosné (1992) A szituációs és szociodramatikus játék segítő szerepe a kisiskolások énkép fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lantos Júlia (1992) Georg Büchner és a Danton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták Zsolt (1992) Az egyházi oktatás története Miskolcon 1936 és 1992 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Naszály Károly (1992) Középfokú képzés rendszere a honvédség keretében, e képzési rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Noémi (1992) A Nagyenyedi Református Kollégium Könyvtárának története a XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pacsikáné Magyar Szilvia (1992) Fejezetek a Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola történetéből (1966-1991). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Panek Monika (1992) Intonációs problémák a magyarul beszélő lengyelek kiejtésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paral Attila (1992) A társadalombiztosítás betegségi ellátási rendszerének erkölcsi kérdései orvos és beteg kapcsolatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perlaki Miklós (1992) Filmszinkronizálás és műfordítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Györgyi (1992) Szabadka, mint a századelő magyar társadalmának regénybeli képe (Kosztolányi Dezső, Balázs Béla, Sinkó Ervin művei alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Puskás Albertné (1992) A tanügyirányítás helyzete és egy lehetséges modell. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rabi Edina (1992) Mészöly Miklós prózája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Raffai Beatrix (1992) Berzsenyi és az anakreontika a 18. század tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajkort Ildikó (1992) Beilleszkedési nehézségek felismerése és segítése az óvodáskorú gyermekeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ronkovics Józsefné (1992) Egy magyar tudós, író, kulturális vezető művelődéspolitikai nézeteinek, tevékenységének elemzése. Eötvös József 1813-1871. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Erika (1992) A házassági bontóperek alakulása 1975-88 között Baján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Siraki Ferenc (1992) A szakképzés története Orosházán (A tanoncképzéstől a szakközépiskoláig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soproni Theodóra (1992) Poetische Vision vom Glück - zu einer Wertvorstellung der Grimmschen Kinder - und Hausmährchen und zu ihrer dichterischen Gestaltung. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Timár Gyöngyi (1992) A békési Szegedi Kis István Gimnázium Középiskolai Kollégiumának története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Tamásné (1992) A kiskunfélegyházi népoktatás története 1868-1918 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei Edit (1992) A nő-kérdés megjelenése a századvég drámairodalmában (Ibsen és Strindberg). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilvágyi Ildikó (1992) A tanulói nyelvhasználat összehasonlító szemantikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Erzsébet (1992) Laureano Vallenilla Lanz történelem- és társadalomszemlélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Lívia (1992) A hibás nyelvi megoldások elemzése 10-14 éves gyerekek iskolai dolgozata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Mónika (1992) Magyar utópikus regények a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sánta Gábor (1992) Egy szobautazó viszontagságai (Cholnoky Viktor Amanchich-novellái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sánta Mihály (1992) Diákhagyományok a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőtúri Mezőgazdasági Gépészüzemmérnöki Főiskolai Karán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Süle Zsuzsanna Genovéva (1992) Ottlik Géza: Iskola a határon (regényelemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Katalin (1992) A szülői attitűd hatása az óvodáskorú gyermekek agresszív és altruista viselkedésének alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gyuláné (1992) A Kiskunfélegyházi Tanítóképző története (1871-1957) (Mezősi Károly munkássága). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarházyné Fejes Erzsébet (1992) Szekszárd óvodatörténete a hazai mozgalom és a korabeli helyi lapok alapján 1836-1914-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ujfaludi László (1992) Történelemtanítás egy lehetséges modellje 1-6+2 évfolyam számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vanó Csilla (1992) Szabadságkeresés és önteremtés Gion Nándor Virágos katona, Rózsaméz és Börtönről álmodom mostanában című regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Marianna (1992) A szótag szerepe afáziás betegek olvasásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zsófia (1992) Az aktuális mondattagolás szerepe a publicisztikai nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vecsernyés Ildikó (1992) Erza-mordvin vonatkozói szerkezetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velősy Anita (1992) Babits Mihály: Jónás könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vígné Horváth Zsuzsanna (1992) Érzelmi nevelés és lehetőségei olvasásórákon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zólyomi Theodóra (1992) Paavo Haavikon teoksen "Rauta-aika" Kullervo-jakson rakenteen analysi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldvári Ildikó (1992) A nyelvi fejlettség vizsgálata 14 éves tanulók írott szövegeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágostonné Páger Margit (1992) A családi iskola és annak egy lehetséges személyközpontú változata ma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágó Mária (1992) Hollósy Simon, a festő és Kiss József, a költőfejedelem kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Égető Márta (1992) Karinthy Frigyes nőszemlélete alkotásai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. november 13. 08:30:50 CET.