Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1991

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Ó
Number of items: 98.

Békés Ferenc (1991) Veres Péter Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola története megalakulásától napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A

Aczél Katalin (1991) Alternatív iskolák Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakai Mónika (1991) Házi János és a "Török biblia". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Éva (1991) A bolognai "Collegium Illyricum-Hungaricum" törvényei 1591-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Zsuzsánna (1991) Az iskolák államosítása Szegeden 1948-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Imre (1991) Kollégiumkép a tanítóképző főiskolákon az 1990-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Gabriella (1991) A románkori templom szimbolikája és a későromán ócsai, egykor premontrei templom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Tamás (1991) Zala megyei olvasókörök 1867-1895 között (adattár). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béres Béla (1991) Felügyelet és büntetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bónáné Földes Katalin (1991) Adalékok a keresztény zoomorfizmus kialakulásához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csaszni László (1991) 14-19 éves diákok életmódjának, szabadidős tevékenységének és tanulási rendszerének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmás Edit (1991) A számfogalom és a számelmélet ismereteinek fejlődése 10-17 éves korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csóka Mária (1991) Egészségkárosító attitűdök vizsgálata 14-18 éves állami gondozottak körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dankó György (1991) Adalékok egy középiskolai osztály pályaválasztás előtt álló tanulóinak személyiség vizsgálatához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos Andrea (1991) Lechner Ödön és a szegedi városháza építéstörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duró Gábor (1991) Szerb Antal: Utas és holdvilág (Közelítések egy regényhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Ek János (1991) A Kalocsai I. István Gimnázium története 1860-1948 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Enikő (1991) A hátrányos helyzet és a bűnözés szociológiai vonatkozásai - Cigánybűnözés és galeribűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farádyné Somoskövi Margit (1991) A szerb-horvát nemzetiségi oktatás helyzete Mohácson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feje Ágnes (1991) Lovik Károly regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejér Katalin (1991) Madách Imre Az ember tragédiája és George Byron Káin című drámájának gondolati rokonsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi Rita (1991) Az expresszionista dráma egy típusa - Franz Werfel: Spiegelmensch című művének értelmezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földes Vilmos (1991) A rajztanítás története az esztergomi tanítóképzésben (1842-1945). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gódor Éva (1991) Nonconformity in 19th century British Politics. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Halmos Ágnes (1991) A szerkesztő Osvát. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hamar Ágnes (1991) Álom és valóság. Cholnoky László két novellájának értelmezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangi Márta (1991) Csokonai Vitéz Mihály és Kisfaludy Sándor szerelmi költészete - A Lilla-dalok és a Kesergő szerelem összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmat Rita (1991) Juhász Gyula és Gulácsy Lajos világának hasonlósága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs Béla (1991) A középiskolások tanulási motívumainak feltáró vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs Tímea (1991) Diagnosztikus tudásstruktúra vizsgálatok az atom- és molekulaszerkezeti témakörben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hillay Erika (1991) Az alteregó szerepe Kosztolányi regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Horváth Ferencné (1991) A Budapesti Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézetének iskolatörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszár Krisztina (1991) Az élet, mint a halál előzménye Kosztolányi Dezső: Pacsirta című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Huszárné Kraft Valéria (1991) Társas kapcsolatok az óvodáskorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hári József (1991) Mikola Sándor élete és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalocsai Krisztina (1991) Vasvári Pál és a Rákóczi-csapat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karosi Zoltán (1991) Ember és világa - Teilhard de Chardin emberképe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszab Judit (1991) Innovatív célú diagnosztikus értékelés az anyagi halmazok és kémiai átalakulások témakörében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keczer Gabriella (1991) Fabiánus gondolatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kereszthidi Ágnes (1991) Martin Luther und sein Angriff gegen die Kirche. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártóné Szelei Ildikó (1991) A pedagógusok életmódjának és életkörülményeinek alakulása 1970 és 1987 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király József (1991) Mozgás, tér, idő a relativitás elméletében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mónika (1991) Gondolatok az életről és a halálról Kosztolányi Dezső regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Jancsó Enikő (1991) Az iparostanoncoktatás története Zircen 1891-1949. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kmetovics Mária (1991) A családi nevelés környezeti tényezőinek összefüggése a tanulmányi teljesítménnyel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koltai Judit (1991) Az általános iskolát végzett tanulók gondolkodási képessége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács András (1991) A Kecskeméti Piarista Gimnázium története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1991) Trónviszályok kora. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Beáta (1991) A XIX. századvégi novellairodalom Petelei István és Gozsdu Elek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Beáta (1991) A XIX. századvégi novellairodalom Petelei István és Gozsdu Elek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ilona (1991) Értelmiséggé nevelés az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar id. Bókay János Kollégiumában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsuzsanna (1991) Német származású női magyar hadifoglyok a második világháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kreuter Anikó (1991) "Egy arckép fényben és árnyékban" - Bródy Rembrandt-képe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuklis Erika (1991) A Szennay kastélynak könyve azaz az első magyar nagyotmondók. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kószó Gábor (1991) A társadalmi szerkezet és rétegződés egyes kérdései, különös tekintettel a polgárosodás magyarországi folyamatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Liebmann Katalin (1991) A "varázsló" kertje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Ilona Cecília (1991) A testrészek neveinek szerepe Pinczési Judit költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magonyné Kis Czakó Katalin (1991) A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Malatinszky Zita (1991) Fantasztikum és realitás Szathmári Sándor regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matuz Norbert (1991) A rend elfelejtett katonái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály Csilla (1991) A mondatszerkesztés vizsgálata a pankaszi nyelvjárásban nyelvszociológiai szempontból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Klára (1991) Alkalmatos textusok. A hagyományok működése nevezetes alkalmakkor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Sándor (1991) A magyarországi protestáns egyházak és felekezetek jogi státusának elemzése az elmúlt félévszázad vetületében /1940-1990/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyemcsok Attila (1991) Britain's Mediterranean Policy from Napoleon to the Crimean War. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp Zoltán (1991) Néhány gondolat a történelemről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pető Tünde (1991) Alkoholbetegek jövőképe (Célzott interjúk Nagyfáról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pápai Julianna Lívia (1991) Giraudoux magyar színpadon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pécsi Györgyi (1991) A tiszta forrás cseppjei (Csoóri Sándor költészetéről). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Reicher József (1991) A kiskunfélegyházi 608. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben végzett tanulók pályakezdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Romhányi Zsuzsanna (1991) Katona József drámaírói pályájának kibontakozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rádl Izabella (1991) Kitelepítés Gánt községből 1946. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Katalin (1991) A vér-motívum Arany János balladáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Samu Tünde (1991) Nemzetkarakterológia és magyarságtudat Babits életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sasváriné Kovács Berta (1991) Tamási Áron: Ábel (Ábel és a világ). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Klára (1991) "világgá dermed a között" Közelítések Bertók László költői világához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipka Krisztina (1991) Összehasonlító matematikai tudásszint vizsgálatok a középiskolák II. osztályaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Ildikó (1991) Az álom szerepe Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tamás László (1991) Homogenitás és heterogenitás: a házasságok stabilitása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kernya Piroska (1991) Közlekedésre nevelés feladatai a 6-14 éves korosztálynál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szathmári Éva (1991) Magyar nyelvű esküszövegek Szeged XVIII. századi tanácsülési jegyzőkönyveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szczepanska Anna (1991) Lengyel-magyar összevető szókincsvizsgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeberényi Judit (1991) Állam és egyház harca az oktatásban 1945-50. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilbereisz Edit (1991) A Nakonxipán motívum. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi János (1991) Környezetvédelmi nevelés a középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szincsok György (1991) Gyöngyösi István "rímszótára". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szivi József (1991) Az elsajátítási kritériumok meghatározásának módszerei (Az általános iskolai 7. osztály első féléves fizika tananyagának elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szlobodnik Mihály (1991) Az 1849. július 15-17-i váci csata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Gábor (1991) A cím nélküli gyűjtemény helye Balassi Bálint költői életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széll Andrea (1991) A választás és az elutasítás dinamikája az általános iskolai tanulók pályaválasztásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széllné Király Mária (1991) Tiszaeszlár, 1882-1883. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tamás Dorottya Mária (1991) A bohóc retorikai szerepe a modern művészetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tenk László (1991) Erdélyi menekültek Csongrád megyében 1988-1990 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toronykőy Márta (1991) Babits Mihály "A gólyakalifa" c. regény elemzése (A regény, mint szintézis). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Csuhaj Dóra (1991) Társadalmi egyenlőtlenségek és a szociálpolitika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vehrer Adél (1991) Öt világot éltem meg (Tuba Lajos parasztember életének története saját elmondása alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wolf Viktória (1991) Die Kreuzzüge und die Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wolff Jánosné (1991) A mikroosztályos nevelési rendszer az általános iskola alsó tagozatán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódor Edina (1991) Greenberg univerzáléinak érvényessége a nganaszán nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 10:44:29 CET.