Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1990

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 97.

A

Arwad Oreifig (1990) Az Ábel-trilógia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Baranyi Beáta (1990) Társas kapcsolatok alakulásának bemutatása egy iskolai osztályban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Lajosné (1990) Család-óvoda-iskola kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barsi László (1990) Bűncselekményt elkövetett - mentálisan sérült - fiatalkorúak nevelésének és reszocializálásának tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Batyik Tünde (1990) Egy angol úriember a reformkori Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Éva (1990) Az infinitivus perfectus használata Horatius műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berwinkl Éva (1990) "Engedjétek hozzám jönni a szavakat" (Sütő András esszéi). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bombicz Mónika (1990) "Gúzsbakötött tánc" avagy "Egy szegény műfordító panaszai" Kosztolányi Dezső műfordító elmélete s Faust-fordításának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik Katalin (1990) Csongrád-Bokros régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárkányi Gábor (1990) A magyar állam és egyházak kapcsolatának múltja, jelene és perspektívái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csermely Péter (1990) Az Árpád-ház mediterrán politikai kapcsolatainak áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuti Orsolya (1990) A küldetés, a számvetés és a halál gondolata Ady, Juhász Gyula, József Attila és Kosztolányi kései verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani Erika (1990) Ludovicus Tubero Kommentárjainak oratioi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Andrea Ildikó (1990) Martinovics Ignác: Egyetemes filozófiai rendszer (fordítás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egyed Erika (1990) "Ismerőssel állunk szemben, akiről már úgyis mindent tudunk." (Babits és a kultúraelbeszélés - 5 novella példáján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

F. Megyesy Ágoston (1990) A tanár személyiségével szemben támasztott követelmények a szakközépiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Andrea (1990) Sík Sándor természetlírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gábor (1990) A kassai nyilvános könyvtár 1670 körül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Olga (1990) Személyiségfejlesztés az általános iskola 5-8. osztályos rajz óráin. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér János (1990) A gondolat szépsége és a szépség gondolatisága (Adalékok Erdély Miklós holisztikus művészetszemléletéhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Emese (1990) "... lepketested halványlila almavirágszínben ragyog" - Gozsdu Elek Weisz Annához írott leveleiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Szabó Anikó (1990) Jakob Fugger arcképvázlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fűrész Csilla (1990) Egy iskolai segédanyag - filmkatalógus összeállítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gergely Györgyi (1990) Az értelmiségi ifjúság 1919 utáni mozgalmai és Tomori Viola. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goldea Zsuzsanna (1990) Az Országgyűlés összetételének alakulása 1949-1990-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombás László Györgyné (1990) A Bajai Polgári Fiúiskola története 1882-1915-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gubicza Lajosné (1990) Iskolakörzetesítések Tolna megyében 1945-1990. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Erika (1990) Lord Rothermere sajtókampánya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Aranka (1990) Táncsics Mihály nemzetiségpolitikája az 1840-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gőz Gabriella (1990) Mándy Iván műveinek kritikai fogadtatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Halász Péter (1990) A makói 1712. sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat történetének alakulása 1964-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hollander Gyöngyi (1990) Tessitori Nóra művészete Juhász Gyulával való levelezése tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák Erika (1990) Középiskolások szókincsének jelentéstani vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tímea (1990) Fulcherius Carnotensis Historia Hierosolymitana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hriczu Anita (1990) A népi-urbánus vita a két világháború közti Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hájas Csilla (1990) Idegennyelv-tanulás gyermekkorban, különös tekintettel az óvodáskorúakra. Az elsajátítás folyamata, tanítási módszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Elek (1990) Adalékok felnőtt és juniorkorú labdarúgók pályalélektani vizsgálatához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Czeglédy Ibolya (1990) A logopédusellátottság és a logopédiai hálózat alakulása Magyarországon és Békés megyében (1968-69-től 1988-89-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Csilla (1990) A 16 éves korosztály írásbeli nyelvhasználatának mondatszerkezeti vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kancsár Attila (1990) Bonfini és Nehring (Gondolatok egy Mátyás-monográfia kapcsán). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kara Piroska (1990) A szakmunkástanulók olvasás- és szövegértése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keller Edit (1990) A narkománia társadalmi jelensége és kezelésének intézményes lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1990) Cserkészmozgalom a Sárospataki Tanítóképzőben 1922-1946. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koltay Miklós (1990) Szeged (Szeged, Újszeged, Gyálarét, Szentmihálytelek) régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Komár Pálné (1990) Az óvodapedagógus-jelöltek munkára való beállítódásának pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondász Katalin (1990) Újhold, 1946-48. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1990) Röszke község története és régészeti topográfiája Szeged 1990. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Piukovics Gabriella (1990) A Tóth Kálmán nevét viselő bajai középiskola története 1870-1914. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Tapolcsányi Valéria (1990) A bátyai elemi népiskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kricsfalvi Ágnes (1990) Arcok a tükörben - barangolások az irodalomban és a festészetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulyassa Zsolt (1990) Adalékok Sáros vármegye XV. századi demográfiájához és településtörténetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Eszter (1990) Az olasz festészet motívumrendszerének és térszemléletének bizánci gyökerei a XIII-XIV. század fordulóján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kérgesné Gerhát Krisztina (1990) Nagyari József: Tábori praedikatiók. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lihótzkyné Lángh Ildikó (1990) A bölcsődei nevelés története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Limpár Andrea (1990) Regényelemzés Szilágyi István: Kő hull apadó kútba. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárd Tibor (1990) III. András okleveleinek tematikai csoportjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Mag Mária (1990) Buharin és a NEP. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Major Márta (1990) Kiskunfélegyházi Iparos- és Kereskedőtanonc Iskola története 1884-1940. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makk Olga (1990) A pedagógus hivatástudat alakulásának vizsgálata (Zsámbéki Tanítóképző Főiskola). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mesés Péter (1990) Wesselényi Miklós eszmerendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miszlai Judit (1990) A fogamzástól a serdülőkorig (Szentetornya 1988-89). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muhari Éva (1990) Alessandro Monti élete, szerepe az olasz és magyar függetlenségi harcokban, levelezésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Béla (1990) A vallás társadalmi szerepe, napjaink új vallási irányzatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ilona (1990) Gyula város utcaneveinek történeti változásai (1851-1987). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Márta (1990) A személyiség változásai a munkanélküliség hatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nikics Anita (1990) Magyar író Nyugaton - Domahídy Miklós munkái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Csilla (1990) "Untersuchung über die Beziehungen zwischen den Nachbargemeinden Zsira (heute in Ungarn) und Lutzmannsburg (heute in Österreich) im Verlauf der Geschichte". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Antal (1990) A munkára való beállítódás és a pályaválasztás (Pályaválasztás és a katonai hivatástudat kialakulása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pintér Ildikó (1990) Portré a dualizmusból (Szilágyi Dezső). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piti Ferenc (1990) Pogány tendenciájú állam- és uralkodóellenes felkelések és összeesküvések I. István korában (997-1038). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pordán Ildikó (1990) A napló-műfaj, László Károly Naplóján keresztül vizsgálva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsik László (1990) Lovik Károly novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prjevaráné Mikus Márta (1990) A komplex esztétikai nevelés lehetőségei az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Róka László (1990) A közösségi beállítódás vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schmidt Judit (1990) Rubén Dario és a modernismo. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Vincéné (1990) Makó társadalma a két világráború között Erdei Ferenc műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Skolowski Marcin (1990) Ryszard Kapuściński és Edward Stachura élete, irodalmi munkássága és Magyarországon való fogadtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Streitmann Judit (1990) A francia abszolutizmus elméleti alapvetése és gyakorlata a XVII. század elején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szamosvári Márta (1990) Érték, életmód, művelődés (A szellemi dolgozók művelődési szokásai). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztruhár Mária (1990) Tizenegy és tizennyolc éves gyerekek írásos szövegeinek összehasonlítása mondattani szempontból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Száraz Nagy Mária (1990) Bibliai mottós versek Ady Endre háborús költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőnyi Zsuzsanna (1990) Weöres Sándor gyermekszemlélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sípos Attila (1990) A szerelem ontológiája és annak tudati mechanizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Zsolt Gusztáv (1990) Vajai telepesek Magyarbólyon 1939-1945. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takóné Kalmár Zsuzsanna (1990) "Maxima debetur puero reverentia!" (Iuvenalis, Szatírák, XVII. 47.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toperczer Judit (1990) Széchenyi István Európa-képe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tubákos Zsuzsanna (1990) Freud hatása Csáth Géza életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Dóra (1990) A gimnáziumi tanulók pályaválasztási értékorientációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1990) Masaoka Shiki 19 haikuja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik Tamás (1990) A politika pluralizmus kialakulásának folyamata Magyarországon 1973-tól az 1989. évi XXXIII. törvényig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vass Zoltán (1990) Hasonlatok Babits Mihály költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Verebéli Balázs (1990) A Magyar Pedagógus Kamara létrejötte és működésének kezdete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vereckei László (1990) A számítástechnika oktatás jelenlegi helyzete, célja és feladata az OTE Egészségügyi Főiskolai Karán és az egészségügyi szakközépiskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vész László (1990) "Örökkék ég a felhők mögött..." Babits világnézetének fejlődése tanulmányai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zajeska Jolanta (1990) Hajnóczy Péter személyisége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsótér András (1990) Magyar morfológiai elemző. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árkovicsné Pezzetta Claudia (1990) Sors, közösség, küldetéstudat - Kányádi Sándor lírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. november 13. 08:17:30 CET.