Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1989

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 100.

A

Ary Ildikó (1989) Az óvodai idegennyelv oktatás pszicholingvisztikai és oktatástechnikai aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Badó Attila (1989) A Protagorasz dialógus elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bali Jánosné (1989) Szociális éretlenség miatt iskolából visszamaradt veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek kislétszámú fejlesztő csoportja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Zsuzsanna (1989) Tanítóképző főiskolások munkával kapcsolatos értékválasztásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Lajosné (1989) Az 1985. I. törvény az oktatásról és a végrehajtási rendelkezések a pedagógusról, a pedagógusképzésről és továbbképzésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Lajosné (1989) Egészségügy-szociálpolitika és nevelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bednarska Beata (1989) Kazimiera Illakowiczówna kolozsvári évei: 1939-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berke Anikó (1989) A trubadúr-költészet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biernacki Karol (1989) A műfordítás és kérdései a lengyel és magyar irodalomra vonatkozóan. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böhler Béla (1989) Hazafiságra nevelés tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Chanthone Bouphavanh (1989) Laoszi népmesefordítások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csetkovits Csilla (1989) Az Érdy-kódex egy fejezetének morfológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csilics Éva (1989) A lengyelországi zsidóság helyzetének néhány vonása, különös tekintettel a varsói gettóra 1939-1943. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáki Sándorné (1989) Kiskunfélegyháza oktatásügye 1945-1961 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dervenkár István (1989) Színihatás-elméletek és gyakorlatok a XIX. századi Magyarországon. Szigligeti Ede első nagy drámai korszaka /1835-1848/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Zsolt (1989) JATE ÁJTK hallgatóinak életstratégiái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diószegi Olga (1989) Közös vonások Malcolm Lowry és Hajnóczy Péter műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudik Istvánné (1989) Az ötödik osztályba való átmenet pszichológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fehér Júlia (1989) Csáth Géza drámai munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsorné Kurunczi Margit (1989) Az általános iskola művészeti nevelésében jelentkező esélyegyenlőtlenség elemzése kérdőíves vizsgálat útján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

G. Nagy Ibolya (1989) Az elromlott istenvetítőgép és harminc madár (Flaubert: Szent Antal megkísértése)- műelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaáli Lászlóné (1989) Anyanyelvi képességek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gecse Éva (1989) Szerb Antal: Utas és holdvilág. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Greksza Tünde (1989) Sopron háborús kárai és az újjáépítés kezdetei (1945-1948). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gudmon Veronika (1989) A "nagyság női dimenziója" Németh László Gyász című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyalog Mária (1989) Oroszország jövője A. I. Herzen szerint. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi Hedvig (1989) Művészettörténeti műveltség a 17. századi Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Ildikó (1989) A Csongrádi Keresztény Gőzmalom Részvénytársaság története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gősi Istvánné (1989) Füst Milán kisregényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Habuda Ibolya (1989) Az iskola és az úttörőcsapat közti együttműködés kialakításának pedagógiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu Géza (1989) A földreform Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűsné Pálus Margit (1989) Örkény István: Tóték (drámaelemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hodák Ágnes (1989) Az okadó magyarázat szerepe Kosztolányi Dezső esszéiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holecz László (1989) A középtávfutás személyiségfejlesztő hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenei Gabriella (1989) A második világháború a szovjet és az amerikai prózában. Konsztantyin Szimonov: Élők és holtak és Norman Mailer: Meztelenek és holtak című regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Éva (1989) Középiskolás tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaszab Zoltánné (1989) A szülők nevelési stílusának hatása a gyermek társaskapcsolataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Miklós (1989) A hinduizmus mint vallás és mint etikai rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Keményné Vincze Márta (1989) A serdülő tanulók tanulási motivációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertészné Koncz Ilona (1989) Nagy László képalkotása az 50-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Attila (1989) Az emblematikus színház szemiotikája. Megjegyzések az Erzsébet-kori színházhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gáborné (1989) Egy pedagógus kollektíva értékrendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Róbert (1989) Csehszlovákia - 1968. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Éva (1989) A Huszadik Század körének liberalizmus-felfogása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Farkas Anikó (1989) Ionesco abszurd mítoszai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Janecskó Zsuzsa (1989) A rendszerezési képesség fejlesztésének lehetőségei a kommunikáció folyamatában (óvodás korúaknál). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik Attila (1989) Egy humanista a huszadik században. Faludy György költészetének alapvonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf Ildikó (1989) Nyecsajev és az 1869-es oroszországi diákmozgalmak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunhegyi József (1989) A 14-18 éves tanulóifjúság világnézete és történelmi tudata (1957-től 1980-as évekig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutasné Páli Mária (1989) Tessedik Sámuel - a pedagógus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kószó Anikó (1989) Kolumbusz- interpretációk Magyarországon a XIX-XX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó Sándor (1989) A jószomszédsági politika előzményei, kialakulása és néhány jellemző vonása a Karib-térségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Losné Tímár Erika (1989) A nevelőintézeti nevelés szerepe a deviáns, antiszociális fiatalok társadalmi beilleszkedésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Mag Anna Mária (1989) A Békéscsabai MÁV Nevelőotthon története 1948-1988. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Malinowska Ewa (1989) A magyar színdarabok lengyelországi fogadtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Franciska (1989) Az élet keletkezésére vonatkozó elméletek egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1989) A "konzervatív felvilágosult" Pjotr Valujev naplójának legfontosabb kérdései (1861-1868). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Orsolya (1989) Görgey Ármin élete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mustos Tamás János (1989) A Bebrits Lajos Szakközépiskola története 1953-1988. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Erzsébet (1989) A Sziklai Sándor Középiskolai Kollégium tanulói szabadidős tevékenységének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Lászlóné (1989) Családi nevelés kérdései felmérés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tünde (1989) Szegvári nyelvjárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyegrán Andrea (1989) Ernst Moritz Arndt - Egy 19. századi német bölcselő életműve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádasi Judit (1989) Ellentétes elemek Antti Tuuri novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh József (1989) Főiskolai csoportok (osztályok) szerkezeti és érték jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pete Tóth Csilla (1989) Klebelsberg Kunó és a szegedi Dóm tér kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petri Miklós (1989) Sztárai Mihály hitvitázó drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pigler László (1989) Az esztétikai és a művészeti nevelés lehetőségei oktatási rendszerünkben, az óvodától a középiskoláig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó Andrea (1989) Cicero Verres elleni első beszéde (Oratio in Caium Verrem aotio prima). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pok Katalin (1989) Szilágyi István: Kő hull apadó kútba című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pribelszki János (1989) Kazinczy Lajos a szabadságharcban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Radó Janina (1989) Implicit argumentumok a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rideg László (1989) Az "ötvenes évek" kommunista reformellenzéke és a Petőfi Kör. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rideg István (1989) Az irodalmi képmontázs lehetőségei, avagy a szerkesztés és a stílus fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rixer Mária (1989) Nyelvhelyességi vizsgálat 15-17 éves diákok között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rába István (1989) Az önkormányzati mozgalom működésének lehetőségei az eltérő értelmi képességű gyermekek iskoláiban, diákotthonaiban. (Általános Iskola és Diákotthon Kőszeg). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sandi Katalin (1989) A magyar polgári vígjáték fejlődése Csiky Gergelytől Molnár Ferencig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi Zsuzsanna (1989) A tanyakérdés néhány társadalmi vonatkozása az Alföldön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stopka Mariola (1989) A magyar szépirodalom lengyelországi befogadtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suhajda Jánosné Urbán Anna (1989) A székely néptudat, népismeret Erdélyben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1989) A katolikus egyház filozófiájának néhány kérdése a XX. század második felében, a II. Vatikáni Zsinat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma Györgyi (1989) Sütő András esszéi (Középpontban a Nagyenyedi fügevirág című kötet úti tűnődéseinek elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szenti Csilla (1989) A Sóshalmi Olvasókör története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szénási Pál (1989) Kecskemét város közoktatásügye a Magyar Tanácsköztársaság időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép Ildikó (1989) Bulgária a Vasárnapi Újság tükrében (a lap bolgár tárgyú anyaga 1854 és 1894 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Gabriella (1989) Epizódok Győr közéletének történetéből két korabeli lap alapján (1900-1914). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárkövi Gabriella (1989) Sarkadi Imre regényesztétikája és regényírása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács József (1989) Vörösmarty Mihály úgynevezett epikai korszaka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tapolcsányi Attiláné (1989) A középiskolai tanulók társas kapcsolatának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ilona (1989) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szakszókincse Jászdózsán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga László (1989) A szocializmus elmélettörténetének néhány aspektusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mónika (1989) Nyelvjárási szövegek szójegyzékkel Helvéciáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Rita (1989) Tamási Áron: Lélekindulás motívumok a korai novellákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Rozália (1989) A teljesség kísértése - átváltozások sorozatával - a megismerés útjait kutatva (Weöres Sándor: Átváltozások című szonettciklusának elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veréb Zsolt (1989) A mitikus gondolkodásmód John Keats Endymion költeményében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakar Péter (1989) A hadügyminiszter Görgey. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zeke László (1989) A szexuális forradalom utópiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsigri Gyula (1989) Magyar mondatok kategoriális elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldhegyi Katalin (1989) Az újjáformált magatartás és szerep lehetősége Vörösmarty költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ákos Magdolna (1989) A tevékenység szerepe a kommunikációs rendszer fejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 11:29:09 CET.