Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1988

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | É | Ð | Ö
Number of items: 154.

A

Abonyi Gézáné (1988) A káros szenvedélyekkel kapcsolatos ismeretek és egészségnevelési teendők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Anderle Enikő (1988) A Kazinczy-kódex határozószói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Ballainé Rétsági Julianna (1988) Intenzív növénykultúrák termesztése a nagykőrösi közép- és kisparaszti gazdaságokban a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog József (1988) Domonkos István életművének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Edit (1988) A tranzitív és intranzitív igeviszony kifejezése a magyar és angol nyelvben (összevetés). A tranzitív-intranzitív irányú képzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyai Katalin (1988) Az aspektus problémája az olasz igeidő- és módrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Katalin (1988) József Attila Gyömrői Edithez és Kozmutza Flórához írott verseinek értelmezése - Néhány szabadon választott motívum alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bayerle Alajos (1988) A serdülők személyközi kapcsolatainak struktúrája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benda János (1988) A szakmunkásképzés kialakulása és fejlődése Esztergomban 1884-1987. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáthné Butsi Erika (1988) Jókai Rab Rábyjának és Ráby Mátyás önéletrajzának összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Báló Marianna (1988) Hervay Gizella költői motívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidiné Papp Mária (1988) A pályakezdő tanítók iskolai beilleszkedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánné Dávid Ágnes (1988) A család az iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányász János (1988) A szocialista művelődéspolitika szerepe az értelmiség nevelésében és érdekviszonyai alakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bényiné Varga Malvin (1988) Pedagógus úttörővezetők helyzete Kecskemét városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béres Mária (1988) A modern nő típusai Kaffka Margit: Színek és évek, Mária évei és Állomások című regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóka Zsolt (1988) Etika: A családfejlődés kiútkeresései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Chanthabouathong Theplamphone (1988) Újságnyelvi szövegek mondattani vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Kornélné (1988) A beszédfejlesztés pedagógiai-pszichológiai elemzése (az általános iskola 1-5. osztályaiban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Mária (1988) József Attila-reminiszcenciák Szilágyi Domokos költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cservenák Valéria (1988) Dosztojevszkij pokoljárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csire Gézáné (1988) A lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda története 1963-1988-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Béláné (1988) Erdei Ferenc művelődéspolitikai nézeteinek, tevékenységének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csík Éva (1988) Német nyelvi segédkönyv-tervezet állami nyelvvizsgára, OKTV-re ill. felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamok számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csüllögné Bogyó Katalin (1988) Az üvegfal - Czóbel Minka lírája (1890-1914). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czegle Zoltánné (1988) Kollégiumban lakó gimnáziumi tanulók olvasási szokásainak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Debrey Attila (1988) A pályaorientáció önismereti előfeltételei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobor Ágnes (1988) Gyermekek iskolához való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudits Dénesné (1988) Ady Endre és a magyar irodalmi hagyomány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dukát Judit (1988) Neoplatonikus eszmék megjelenése XVI-XVII. századi emblémagyűjteményekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dári Edit (1988) Úttörőmozgalom a 12 éves gyermekvezetők szemével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Katalin (1988) Kaffka Margit: Mária évei című regényének elemzése, különös tekintettel a szimbolikus és impresszionisztikus jegyekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Dr. Ecsédi Andrásné (1988) A kereskedelmi pályára készülő fiatalok pályairányulásának néhány pszichológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erney Andrea (1988) A gyermeki beszédfejlődés vizsgálata a születéstől másfél éves korig (esettanulmány). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkasfalvi Ágnes (1988) Polifónia és ismétlődés a zenében és az irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Csató Katalin (1988) Füzesgyarmat földrajzi neveinek elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Péter Ágnes (1988) Az Országos Pedagógus Gyermekotthon története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejes Mária Anna (1988) Lukács György, a művelődéspolitikus (Lukács György kultúrpolitikai tevékenysége a Tanácsköztársaság idején). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Kovács Győzőné (1988) A művelődés anyagi-, tárgyi, szervezeti fejlődése Baján 1957-1987. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Friss Róbert (1988) Az erőszak anatómiája - Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fórián Judit (1988) A tranzitív és intranzitív igék néhány aspektusa a mai olasz nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaál Zsuzsanna (1988) Az észt nyelv harmadik fokozatú igéi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér Gábor (1988) Krúdy Szindbádja és a szecesszió. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Judit (1988) A tatár uralom hatása az orosz gazdaságra és társadalomra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregó Sándor (1988) A felső tagozatos matematika tankönyvek definícióinak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gruber Györgyné (1988) A táj mint versépítő tényező Áprily Lajos első költői korszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Guba János (1988) A szikhizmus kialakulása és függetlenségi törekvése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi Erzsébet (1988) A KISZ megújítására való törekvés Törökszentmiklós középfokú oktatási intézményeiben (az 1986-1988 közötti időszakban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gódi Katalin (1988) Drakula: egy mítosz genezise és változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

H. Tóth István (1988) 10-15 évesek irodalom- (művészet-) elméleti kifejezéskészlete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H. Tóth Tibor (1988) Az igéknek a maitól eltérő használata a Bécsi Kódexben, különös tekintettel a tranzitivitás kérdésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Mihályné (1988) A Tisza Cipőgyár története 1945-1949-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Henger Péterné (1988) Anyanyelvi nevelés az újabb nyelvészeti és módszertani kutatások eredményeinek fölhasználásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hevér Krisztina (1988) A gyászfolyamat stádiumai Szabó Lőrinc A huszonhatodik év című versciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Honti Mária (1988) Bibliai témák a mai lengyel és magyar irodalomban (Jerzy Andrzejewski: Már rád tört a vég, Sütő András: Káin és Ábel). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoványi Sándor (1988) Az angol nyelv hatása a mai olasz nyelv szókincsére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszka Ibolya (1988) Bölcsődés korú gyerekek kötődéseinek vizsgálata szocializációjuk szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszti Sándor (1988) A tanulók munkára való beállítódása és pályaorientációja közötti összefüggés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Illich Andrea (1988) Szociálpolitikai gyakorlat Gyula városában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász Nándor (1988) A 10-14 éves tanulók iskolához való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Antalné (1988) A 7. osztályos nyelvtankönyv definícióinak hibaelemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kamocsai Gábor (1988) A vállalati szakmunkásképzés pedagógiai tervezésének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertainé Hagyó Klára (1988) Őszikék: számvetés a költői pályáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Anna Éva (1988) Zsidó helyzetértékelés, cionista önmentési akciók 1939-1944. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Khin Erzsébet (1988) Az orosz nagyburzsoázia kialakulása és összetétele a XIX. század második felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kispálné Lucza Ilona (1988) A tömeg és vezető viszonyának ábrázolása a XIX. századi magyar irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1988) Korom közt a világ - Nagy László manierista versfordításai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Lászlóné (1988) Az osztályozás és a definiálás képességének fejlesztése az általános iskolai 8. osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításának folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kiss Zoltánné (1988) A továbbtanuló általános iskolások pályaválasztási szempontú pszichológiai jellemzése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Anikó (1988) A nyelvi humor Thackeray Hiúság vására című regényében és annak magyar fordításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Mária (1988) Az ember tragédiája XI. és XII. színének problémái és Madách erkölcsi világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kodákné Puber Anikó (1988) Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Az első 15 levél szavai a mai nyelvérzék számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kodákné Puber Anikó (1988) A Somogy megyei Andocs község nyelvjárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kollár Judit (1988) Dráma és tanulmány Németh László életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Andrea (1988) Mallarmé esztétikája zeneközelben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (1988) Juhász Gyula utolsó évei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Hedvig (1988) Bródy Sándor: Királyidillek - A darabok elemzése, színpadi életük, kritikai visszhangjuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Marian (1988) Kuba településszerkezete a XVIII. század közepén (Pedro Agustin Morell de Santa Cruz La visita eclesiastica című műve alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (1988) Három magyar családregény (Kaffka Margit: Színek és évek, Márai Sándor: Féltékenyek, Szabó Magda: Régimódi történet). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Ábrahám Eszter (1988) Szerb Antal: Utas és Holdvilág című regényének értelmezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Ágnes (1988) Jelzős szerkezetek Tóth Árpád költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kátainé Lusztig Ilona (1988) Problematikus esetek a pályaválasztásban. Állami gondozottak pályaválasztásával kapcsolatos tapasztalatok - a nevelőszülői felügyelő munkájának tükrében Kiskunfélegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lukács Judit (1988) Füst Milán kisregényei a Nevetők című műve tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Anna (1988) A népi vallásosság a XVII. századi Peruban Pablo José de Arri-Aga: Extirpación de la idolatria del Piru című krónikája tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Makráné Horváth Piroska (1988) A Szegedi Egyetem megalapításának, s a működés első éveinek néhány történeti vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Ilona (1988) Kombinatív képesség fejlesztése a 6. osztályos biológia tantárgy keretében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Michna Csaba (1988) Az embereszmény történeti alakulásának filozófiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalovics Szibill (1988) A buddhizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikus Ildikó (1988) Az eutanázia erkölcsi és jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moncz Katalin (1988) Az antifasiszta történelmi regény és a fasizmus vezérelmélete (Heinrich Mann: IV. Henrik című regény elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Tiborné (1988) Darvas József művelődéspolitikai nézete és tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mádainé Tóth Katalin (1988) Legyünk-e pedagógusok? (Adalékok az óvónői pálya presztizséhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márványkövi Ferencné (1988) A pedagógiai tanácsadás helyzete Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Ferenc (1988) A jövő idő kifejezése Sylvester János Új Testamentum fordításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Gábor (1988) A lakótelepi közművelődés helyzete, fejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mócza Zsuzsanna (1988) A halál jelenléte Csáth Géza novelláiban. Nyelvi-stilisztikai elemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móra Ferenc (1988) Besenyszög család- és keresztnevei (1945-84). BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

N

N. Császi Ildikó (1988) Törökbálint földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Béláné (1988) Az ének-zenei nevelés hatása a 3-6 éves korú gyermekek személyiségfejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nedró Mihály (1988) Hátrányos helyzetű tanulók a kiskőrösi általános iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyemcsok András (1988) Imre Sándor nézetei az egyetemi oktatásról és a tanárképzésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri Erzsébet (1988) Osztrák kísérlet Pétervárad elfoglalására 1849 tavaszán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádori Helga (1988) Mészáros Lázár fővezérsége 1849. július. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nógrády Andor (1988) Társadalmi mobilitás a két világháború között Jobbágyi községben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oroszné Tornyai Lilla (1988) A Kecskeméti Zeneiskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Petróczki Zoltán (1988) Simonyi Imre költői pályaképe a Gyulai krétarajzok című kötetig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Podoski Eszter (1988) Anne Hébert költői világa a Királysírok (Le Tombeau des rois) című kötet néhány versének elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Právics Istvánné (1988) A túlkoros és az állami gondozott tanulók iskolához való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai Gabriella (1988) Chile külpolitikája 1970-73 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter M. László (1988) A 14-15 éves tanulók élőbeszédének mondatszerkezeti vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Dr. Radicsné Ruzsa Ilona (1988) A Glossza című Eminescu-vers két magyar nyelvű fordításának kontrasztív vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rafai Mária (1988) A századvég nagy regénye Ambrus Zoltán: Midas király. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Regele Péterné (1988) A művelődés emberi tényezői: az általános iskolában dolgozó pedagógusok helyzete és munkája Békéscsabán az elmúlt tíz évben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Regős Csaba (1988) Az eutanázia problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rubovszky Rita (1988) A fátyol mint motívum értelmezése Jean-Jacques Rousseau Vallomások című művében. Rousseau hatása Kazinczy Ferencre 1785-1791-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Samu Attila (1988) Az ovidiusi Narkisszosz-mítosz - lehetséges forrásai tükrében - különös tekintettel a Hom.Il. 328., Hom. Il. ad Dém., 8-18., valamint a Soph.Oid.Kol. 681-684. helyekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sasváriné Komondy Katalin (1988) Gozsdu Elek novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyénné Márin Anna (1988) Környezetvédelemre nevelés kérdései Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Valéria (1988) Szentenciák a munka, a lustaság és a pihenés témaköréből a finn és a magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Veronika (1988) Technika és világkép a Nyugat költőinek korai korszakában 1914-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Molnár Tünde (1988) XVIII-XIX. századi ponyvaköltészet egy vásárhelyi költő művein keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Soltész Györgyné (1988) 14-15 éves gimnáziumi tanulók irodalmi dolgozatainak szövegszerkezeti vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stankovics Marianna (1988) Reformkori Zrínyi-kép. A Zrínyi recepció története a reformkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Csilla (1988) A Bécsi Kódex egy fejezetének későbbi jelentésváltozást mutató szavai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Nándor (1988) Az osztályfőnöki munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kanász Zsófia (1988) Nevelésügyi kongresszusok a pedagógusról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilassy Margit (1988) Az iskolai ünnepélyek nevelőhatásának tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szögi Andrea (1988) Az -at/-et és -ás/-és képzős főnevek a Müncheni Kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcsné Ferenczy Zsuzsanna (1988) A 101. év - Motívumok Csáth Géza novellisztikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Ilona (1988) Lev Tolsztoj és a keleti vallások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

T. Wolf Anna (1988) "A passzív század passzív gyermeke" - Czóbel Minka lírájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Temesváryné Molnár Erika (1988) A XIX. századi magyar verses regény kimagasló alkotásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tevich Erzsébet (1988) A mucsfai bukovinai székelyek kenderfeldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Antal (1988) Tiszabő község mai ragadványnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1988) A KISZ szerepe és hatása az iskolai nevelésben (A soproni középiskolák tapasztalatai alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (1988) Magyarságtudat alakulása térben és időben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imréné (1988) Vajda János: Egy bolond, aki szeret és Barát és vetélytárs című elbeszéléseinek komplex elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Rita (1988) A halál-motívum értelmezése Rilke költészetébén, és filozófiai hátterének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Zoltánné (1988) Az óvodai nevelés története Kiskunhalason (1862-1945). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vaszkó Tamásné (1988) Hetedik osztályos tanulók pályaválasztási elképzeléseinek indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vereczkey Ágnes (1988) A tanyai emberkép Tömörkény írásaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veressné Nádasdi Anna (1988) A választott pályával való azonosulás (Közgazdasági szakközépiskolai tanulók vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidákovich Tibor (1988) A logikai műveleti alapképességek diagnosztikus értékelése és fejlesztésük lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vigh Éva (1988) Nagycsoportos óvodások óvodához való viszonya és iskolavárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Éva (1988) Az alexandriai háború. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi Flórián (1988) John Steinbeck művészi fejlődése a Kék öböl-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Zoltánné (1988) A fakultációs oktatás bevezetésének tapasztalatai a Szeged-városkörnyéki általános iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Welchner Antal (1988) Szakmunkástanulók pályára irányulásának indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zöld Anna (1988) 18 éves középiskolások nemi szocializációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Dr. Éber Elődné (1988) A gyakorlati képzés helye, szerepe a tanítóképzésben 1959-1981-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Éberné Zsembery Zsuzsanna (1988) A Magyar Tanácsköztársaság szociálpolitikája és művelődésügye Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Égető Mária (1988) A "tegnap" nemzetkarakterológiája - A nemzeti jellemről vallott gondolatok az 1930-as évekből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ð

Ðukić Irena (1988) Nyelvjárási szöveggyűjtemény három muravidéki községből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördögh József (1988) Kisfaludy Károly három komoly tárgyú darabjának világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. június 1. 11:26:06 CEST.