Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1987

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Á | Ö
Number of items: 93.

A

Ajtai Magdolna (1987) A férfi és nő közötti kapcsolat erkölcsi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakó Éva (1987) Csáth Géza publicisztikája és novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Edit (1987) Az ellentétesség és az okozatiság konstrukcionális egységléte Kolozsvári Grandpierre Emil Összefüggések című művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Márta (1987) Veres Péter parasztképe (1932-43). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Sára (1987) Szentkuthy Miklós. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernschütz Sándor (1987) A család szerepe a bajai gimnazisták és szakmunkástanulók életmódjának kialakításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Mónika (1987) Addig jó, míg játszol (Spiró György Az Ikszek című regényének elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bibok Károly (1987) A kommunikációs tevékenységet megnevező igék egy csoportjának szemantikai vizsgálata a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blazovicsné Varga Mariann (1987) Szabadidős tevékenységrendszer egy általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros János András (1987) A német törzsi hercegségek kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai György (1987) Tanulóink viszonya az iskolához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csetri Lajos (1987) A katolikus családetika történeti és mai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csékó Lászlóné Simkó Katalin (1987) Pedagógiai elemek a szociálpolitikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Daróczi Adriána (1987) Orvosi etika problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Zoltán (1987) Lautlehre der deutschen Mundart in Kübekhausen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Elmer Éva (1987) Kosztolányi és Rilke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Eszter (1987) A jugoszláviai Híd folyóiratban megjelent, a Tájékoztató Iroda határozataival kapcsolatos írások vizsgálata 1948-1953 között, különös tekintettel Magyarország és Jugoszlávia viszonyára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

F. Kerekes Edit (1987) Salgótarján város óvodáinak története 1960-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Gabriella (1987) A lírától a drámáig Szép Ernő művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragóné Ádám Éva (1987) "S maradunk a Végtelenben" - Sántha György élete és költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fliszár Károlyné (1987) Az iparoktatás története Kiskunfélegyházán (1885-től napjainkig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgách Ilona (1987) Leletek a lélekről - Csáth Géza novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gelencsérné Stenger Mária (1987) A csoportfoglalkozás hazai helyzete és az alkalmazás problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér Erzsébet (1987) Számítógép a középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ghazal Ala Eddin (1987) Zsubran Khalil Zsubran. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Grin Igorné (1987) Én-megismeréstől sors-felismerésig - Motívumok Dsida Jenő költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grábics Júlia (1987) Győr sajtója a Horthy-korszak első tíz évében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györgyeyné Login Adrienne (1987) A nyelvelsajátítás pedagógiai-pszichológiai problémái 3-5 éves korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gárdonyi Zoltán (1987) Állami gondozottak családi életre nevelésének pedagógiai lehetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gécseg Zsuzsanna (1987) A francia nyelvű passzív szerkezetek vizsgálata a Montague-grammatika elméleti keretében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Andrea (1987) A nők szerepe a családban és a társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hammadeh Hussein (1987) A romantika kérdései az arab, a magyar és az európai irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai Ilona (1987) A szakköri munka helyzete és fejlesztésének lehetőségei Szabolcs-Szatmár megye általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herbály Gyula (1987) Döntési mechanizmusok a közoktatásban (Nógrád megye közoktatásának tervezése a VII. ötéves terv időszakára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Duskó (1987) A szerb és a horvát irodalom a vajdasági folyóiratokban 1945 után (A szerb és a horvát irodalom a Symposion tükrében 1960-1975). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász László (1987) A katolicizmus tanainak módusulása a II. vatikáni zsinat után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kelló Marianna (1987) A szokványos kifejezésmódok grammatikai vizsgálata Kolozsvári Grandpierre Emil: A Trónörökös c. kisregénye és Egy házasság előtörténete c. regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kilincsányi Tamás (1987) A barátság képe egy általános iskola nyolcadik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Sándor (1987) Vallási tudat az "ázsiai" típusú társadalmakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondász Rózsa (1987) Az önazonosság létfilozófiai alapvetése Nádas Péter műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándorné (1987) A tanárképzés problémái 1919-1945. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Gábor (1987) Kísérlet a nyugati nyelvjárástípus beszédhangjainak eszközfonetikai vizsgálatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Ilona (1987) A hódmezővásárhelyi társadalom az 1941-1949 közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Gusztávné (1987) Az énkép alakulása betegség hatására gyermekkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Labáth Ferencné (1987) Nehezen nevelhető (szociálisan inadaptált) gyerek az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Markovics György (1987) A dáko-román kontinuitás kialakulása és történelmi szerepe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály Szabolcsné (1987) A családi környezetben veszélyeztetett tanulók tanári megítélése és életcélokra való beállítódása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mosoni József (1987) Tanintézetek komplex pedagógiai tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márok Tamás (1987) A határozók osztályozásának elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Neuberger Anna (1987) A középkori halálkép és a halál kérdésének mentalitástörténeti megközelítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyitrai Attiláné (1987) Hagyományok szerepe az iskola életében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Jánosné (1987) Szakmunkásképző intézet és a munkahelyek kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Zsófia (1987) Művészeti élet Szekszárdon a XIX. második felében a helyi sajtó tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Tóth Enikő (1987) A kötőszók és a beszédfonetikai elemek szerepe a megnyilatkozáshatár-vizsgálatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ondok László (1987) Tettamanti Béla élete és pedagógiai munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pintér Ilona (1987) A kommunikációs közeg jellemzői az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pleskonicsné Szabó Éva (1987) A húszmillió éves ember - Irodalmi vázlatok Csáth Géza szenvedélyének kórtörténetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Povázsay Mihály (1987) A szocialista nevelőiskola problematikája és a szentlőrinci iskolamodell adaptációja Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pápai Zsuzsanna (1987) Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pázsikné Szilágyi Gabriella (1987) A fővárosi óvónők továbbképzésének célja, rendszere, tartalma a szakmai kultúra fejlesztésének érdekében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterfia Gyula (1987) A gyermeki tevékenység és az alkotói fantázia kölcsönhatása az esztétikai élmények létrehozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterné Szabó Irén (1987) Eszközök a differenciált személyiség- és képességfejlesztéshez magyar irodalomból a középiskola I. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schoblocher Mónika (1987) Justh Zsigmond elbeszélései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Tamásné (1987) A beszolgáltatás Szentesen 1948-1956 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipőcz Katalin (1987) Vogul színnevek vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Györgyné (1987) Egy szegedi kismester: Kisteleki Ede. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stachó Károly (1987) Értelmezés és ítélkezés Örkény István néhány egypercesében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sutka Sándor (1987) Vezetési stílus és módszer a demokratikus stílus és módszer fejlesztésének lehetőségei a Belügyminisztérium szerveinél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Györgyné (1987) Tanulók viszonya az iskolához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (1987) Kosztolányi Dezső alteregói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeder Edit (1987) Zágoni Mikes Kelemen törökországi leveleinek névszóképzése és ragozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmai László (1987) A KISZ és a középiskola 1970-1986. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Ágota (1987) A nők szerepe a válások alakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Elekné (1987) A különleges nevelőintézetből kikerült, volt állami gondozott fiatalok társadalmi beilleszkedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Károly (1987) Pályakezdő szakmunkások beválásának vizsgálata (Orosháza és vonzáskörzete). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sági Mónika (1987) A pályával való azonosulás vizsgálata gimnáziumi tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tajta Csaba (1987) Nevelőotthonban nevelkedő gyermekek iskolához való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarcsi Gézáné (1987) A hagyományos iskolától az általános művelődési központig - Halásztelken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terényiné Völgyi Éva (1987) Toposzkutatás XVII. századi magyar prédikációkban. Medgyesi Pál és a Querela Hungariae. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teszárovics Miklós (1987) A munkásőrség szerepe a Borsod megyei általános iskolákban folyó hazafias honvédelmi nevelés területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Thongsith Syséngchanh (1987) Kosztolányi Dezső összes regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Trencsényi Lászlóné (1987) Különböző intézmények integrációja a veszélyeztetett gyermekek segítésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Trócsányi Anikó (1987) A világnézeti nevelés tapasztalatai Csongrád megye alapfokú oktatási intézményeiben és úttörő közösségeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tunyogi Erzsébet (1987) A halmozottan sérült gyermekek tanulásának irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Anikó (1987) A magányosság kalandja - a "kalandor" magányossága. Márai Sándor 1948 után megjelent regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Béla (1987) A kőzművelődés fejlődése és jelenlegi helyzete a határőrségnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Erzsébet (1987) Kohärenzbeziehungen in einem literarischen Text. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vongnobountham Amphay (1987) A laoszi írás és hangrendszer ismertetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács Csilla (1987) Kübekháza régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Erzsébet (1987) A romániai magyar irodalomtanítás lehetőségei (1970-80 közötti líceumi tankönyvek vizsgálata). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árva László (1987) Nagy László és a magyar irodalmi hagyomány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árváné Hoós Ildikó (1987) Hervay Gizella költészete motívumai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög Ottó (1987) A montázs. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. november 13. 07:48:12 CET.