Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1986

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 137.

B

Balázsi Irén (1986) Agrárproletárok, kubikosok és városi cselédek a német megszállás idején a Szentesi Napló tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Ildikó (1986) Hősök és antihősök Sánta Ferenc Az ötödik pecsét című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Beatrix (1986) A nemek kapcsolatának néhány aktuális problémája a mai világban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Basa Zoltánné Szabó Rozália (1986) Fráter György megítélése a magyar történetírásban 1850-1936 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth Csaba (1986) A hivatásos állomány csoportjainak néhány szociál-pszichológiai jellemzője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Marianna (1986) Schiller: Wilhelm Tell. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolla Éva (1986) Szándékolt kuszaság vagy nem mindennapi többértelműség - Brasnyó István regényeiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Margit (1986) A Szijazsar, a mordvin népi eposz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Hegedűs Ilona (1986) Kosztolányi Dezső Nero regényének eszméje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bullás Mária (1986) Juhász Gyula és a képzőművészetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Ágnes (1986) A magyar birtokviszony nyelvi kifejezőeszközeinek vizsgálata nyelvemlékes szövegekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bőléné Tóth Ágnes (1986) Az Akasztófavirágtól az Emberi színjátékig - Németh László első regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapó Erika (1986) A reformkori magyar színház korabeli folyóiratok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh László (1986) A katolikus családjog és időszerűségének néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Zsuzsanna (1986) Identitástudat és pozitivizmus Justo Arosemena panamai gondolkodó munkáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csipai Jánosné (1986) A tanulók tanáraikkal szembeni elvarásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuhai István (1986) Szembenállás és személyesség - A nyolcvanas évek első felének regényirodalma Esterházy Péter prózájának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czabarka Judit (1986) Az orosz felvilágosult abszolutizmus sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Darabán Géza (1986) A szociokulturális hatások szerepe az óvónőképző intézeti hallgatók zenei szocializációjában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Deákné Tóth Veronika (1986) Szakmár nyelvjárásainak mondattani vizsgálata a mellé és alárendelő összetett mondatok szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dirner Ágota (1986) Csáth Géza novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diósi Dénes (1986) Teljesítménymotiváció mozgásos feladathelyzetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dohány Edit (1986) A moralitás kérdésének megközelítései Szabó Magda regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dohány Gabriella (1986) Nótajelzés és a vers kapcsolata a XVI. században - XX. századi szemmel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkosné Kaiser Márta (1986) Bánffy Miklós: Erdélyi története (elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dérné Buzsáki Ágnes (1986) Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékes szövegek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egry Ildikó (1986) Domaszék régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eitler József (1986) A revíziós gondolatok előtérbe kerülése a magyar külpolitikában 1927-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrédy Edit (1986) Adalékok az oktatás és termelőmunka összekapcsolásának neveléstörténeti kérdéseihez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Péter (1986) A csongrádi szőlőművelés és borászat népi szakszókincse. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fehér Mária (1986) A szarajevói merénylet és következményeinek visszhangja a korabeli magyar politikai pártok sajtójában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejszés Tóth Péter (1986) Lezáratlan és megvitatásra váró kérdések a besenyők történetével foglalkozó szakirodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Erzsébet (1986) Az orosz parasztság megkötési folyamata a XV-XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Zsuzsanna (1986) A szabadidős közösségek tevékenysége a Kecskemét II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fődi István (1986) A gimnazisták valláshoz való viszonya empirikus vizsgalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gellénné Körözsi Erzsébet (1986) A határozói igenevek szintaktikai vizsgálata az előidejűség-egyidejűség szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerhát Ágnes (1986) Döbrentei Gábor kiadatlan naplótöredéke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geráné Matos Mária (1986) Kölcsey Ferenc haza- és történelemszemlélete az 1830-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ginda Lászlóné (1986) A Hymni tres szerepe Balassi költészetében - Verstani és szerkezeti elemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gróf Katalin (1986) Jókai Mór öregkori regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gróf Béláné Haulis Ágnes (1986) Szeged története a XVI. század első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi Katalin (1986) Klassizistische Einflüsse auf die Kulturgeschichte Berlins (Karl Friedrich Schinkel). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görbe Márta (1986) Egy iskola szakköri tevékenységrendszerének bemutatása és értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Tóth István (1986) A megtanítás szolgálatában. Irodalom- (művészet-) elméleti fogalmak rendezése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Hangodi Éva (1986) A tudományos-technikai forradalom néhány ismérve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Gábor (1986) Értékelés iskolánkban... MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Istvánné (1986) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos magyar nyelvtanban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hodásziné Pingitzer Andrea (1986) Tompa László költészetének motívumairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági Ferencné (1986) A tanítóképzés alakulása Szarvason. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jeney Zsuzsanna (1986) A zenetanulás főbb motívumai 6-14 éves tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Szabó Katalin (1986) A halál ellenpontozása Nagy László költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Gabriella (1986) Illyés Gyula lírája az utolsó években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kellner Gabriella (1986) Serdülökorú tanulók pályaelképzeléseinek indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenéz István (1986) Egy középiskolai oktatási kísérlet néhány szociológiai aspektusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztiné Zsótér Éva (1986) Névadási szokások alakulása Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Tamás (1986) Ateista vallásfilozófiai problémák az ókortól Marxig. Marx a vallási elidegenülésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Tamásné (1986) Endrefalva és Szécsényfelfalu mai ragadványnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Klebniczkiné Juhász Piroska (1986) Drámaelmélet és dramaturgia Kisfaludy Károly Kérők című vígjátékában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Tuska Márta (1986) A halál-motívum szerepe Sarkadi novellisztikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi Andrea (1986) Jelentésváltozatok egy mai irodalmi műben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koloszár Zsuzsa (1986) Szibéria kolonizálása a XVI-XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kovács Mihályné (1986) A választott pályával való azonosulás pszichológiai vizsgálata (vendéglátóipari szakmunkástanulók körében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Imre (1986) Egy íróvá avatás és vidéke (A pályakezdő Németh László novellái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubanek Miklós (1986) A tanórán kívüli kulturális tevékenység szerepe a tanuló személyiségének tudatos fejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmánné Kreszán Györgyi (1986) Szarvas földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kéri Laura (1986) "A vers: állandó hiányérzetünk ébrentartója". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakosné Jójárt Ildikó (1986) Címet, rangot jelölő szavaink devalválódása nyelvemlékeink tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovrity Andrea Anna (1986) A szűkebb és tágabb jelhelyzet és a szöveg. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács István (1986) Az 1663-64-es török háború. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Anikó (1986) Az úttörőcsapat és a család kapcsolata. Társadalmasítás az úttörőmozgalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka Noémi (1986) Motiváció a zongoratanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Lászlóné (1986) Vajda János filozófikus versei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikes György (1986) Személyközi kapcsolatok iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Magdolna (1986) Pedagógusok intenzív továbbképzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsányi János (1986) Gondolkodási stratégiák a zsurnálkritikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Málovics Jánosné (1986) A tanuláshoz való viszony én-képe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátrainé Gorján Mária (1986) A nemzetiségi oktatásügy alakulása hazánkban és néhány európai szocialista országban 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Mária (1986) A mozgásnevelés fontossága, szerepe és transzferhatása a személyiség-érés folyamatában a testnevelés alól felmentett serdülőknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Péterné (1986) A magyar rendiség és a Habsburg-abszolutizmus küzdelme (1526-1608). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Varga Ilona (1986) Középiskolai tanulók tantárgykedveltségének pedagógiai pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nehéz Gyula (1986) A környezetvédelmi problémák tanításának lehetőségei és módszerei az általános iskolai biológia és kémia tantárgyakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Géza (1986) Értékek vizsgálata a Déri Miksa Szakközépiskola tanulói körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Jankó Judit (1986) A pedagógusok társadalmi helyzete, ahogy a szakemberek, a közvélemény és önmaguk látják. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocsovszkiné Joó Judit (1986) A magyar mitológia Jókai műveiben (Különös tekintettel "Bálványosvár" című regényére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pappné Vencsellői Klára (1986) A 3-6 éves gyermekek ének-zenei nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paskó Istvánné (1986) A magyar nyelv tanításának helyzete szakmunkásképző iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paulikné Juhász Mária (1986) Vas Gereben írói munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petényi Zsolt (1986) Csoportszerkezet dinamikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prucsi János (1986) A differenciálás egy lehetséges változata a kötelező alól való felszabadítással, fejlesztő szaktanár beállításával, az intézmény színtereinek és erőforrásainak célszerű igénybevételével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puskásné Király Edit (1986) Péter-kori manufaktúrák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pálfalvi Aladárné (1986) Néhány szocialista ország pedagógus-továbbképzésének összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy Éva (1986) A XVI-XVII. századi angol kereskedőtársaságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffayné Oláh Katalin (1986) A gyakorlóiskola helye, szerepe, funkciója a mozgalmi munkára való felkészítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajos Judit (1986) Kettős költői magatartás Babits Mihály kései lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozmán László (1986) A magyar századforduló regénye- Ambrus Zoltán: Midás király. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Piroska (1986) Gárdonyi Géza: Isten rabjai - műelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Réti Anna (1986) A hallás utáni daltanítás elsajátítása (egy tanítóképzős ének-zene szakkollégista hallgatói csoportban végzett megfigyelések alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révészné Németh Mária (1986) Manuel Gonzalez Prada politikai eszméi: első korszak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Savanya Gézáné (1986) A társadalmi- és tömegszervezetek, -mozgalmak szerepe, együttműködése az idősek gondozásában Tolna megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somodari László (1986) Az időskorúak helyzete Veszprém megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Margit (1986) Békés története 1711-1742-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Svecz Mihály (1986) Hanyatló korszak vagy a századvég igazi magyar írója? (A Jókai-komikum 1875-1904 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabady Józsefné Békési Magdolna (1986) A szegedi magánénekoktatás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gábor (1986) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái (család a szocializmusban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Géza (1986) Kora vaskori bekarcolt, bepecsételt díszítésű kerámialeletek Hódmezővásárhely Gorzsa-cukormajor lelőhelyen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szathmári László (1986) A technikai és technológiai fejlődés hatása az általános képzés tartalmára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szenes Ildikó (1986) Szociális szerepek tanulása 13-14 éves családban felnőtt és állami gondozott gyermekek esetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szrenka Éva (1986) Szeged kulturális élete 1848-49. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Margit (1986) A Nyugat I. korszakának ars poeticája: Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső költészetében (1908-1917). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép György (1986) A család szerepe, változásának főbb jellemvonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Rózsa (1986) A naturalizmus jelentkezése az 1880-as évek magyar irodalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takácsné Hercz Mária (1986) Különböző pedagógus-csoportok szociológiai jellemzői és életértékei közötti összefüggések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Talmácsi György (1986) A mindennapocs iskolai testnevelés bevezetésének Csongrád megyei tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarnai Sára (1986) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tinusz János (1986) Madách Imre korai drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tiszavári Sándor (1986) Oktató-nevelő munka a Szarvasi Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézetben 1927-1944 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tombácz Lászlóné (1986) Az iskola művészeti nevelésének tanórán kívüli lehetőségei (helyzetkép, kritikai elemzés, fejlesztési feladatok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tornyay Magdolna (1986) Mai magyar Júdás-regények és drámák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Dezsőné (1986) Hetedikesek élőbeszédének néhány sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Károly (1986) A magyar nyelvtudomány helyzete a személyi kultusz éveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Márkus Katalin (1986) Adalékok a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszékének történetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tótka Sándor (1986) Értékorientáció és értékválság 13-15 éves korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tüske Magdolna (1986) Nevelőotthoni közösségi kapcsolatok családi háttere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda Sándorné (1986) A tanítói továbbképzés hazai fejlődésútja és az alsó tagozatos szakfelügyelet továbbképzési funkciójának kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Valusek Andrea (1986) Az irodalomszervező Kós Károly. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vancsik Hajnalka (1986) A hatalom és az egyén viszonya Székely János drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vancsó Marianna (1986) Madách Tragédiája a Szegedi Szabadtéri Játékokon (1933-1983). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vanóné Vincze Etelka (1986) A szíjgyártás szókincse. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Beáta (1986) I. Péter adminisztratív reformjai. Közép- és felsőfokú igazgatási szervek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ferenc (1986) Égitestek az ősi magyar hitvilágban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Takács Katalin (1986) Szólások és közmondások Bornemisza nyelvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vastag Ildikó (1986) A dekabristák elméletei az állam átalakításáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vereb Katalin (1986) Az értelmi fogyatékosok és a családi környezet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágóné Bárány Zsuzsanna (1986) Bródy Sándor Egy tragédia és Móricz Zsigmond Tragédia című novellájának összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wágner Ferenc (1986) Szociális környezet és agresszivitás vizsgálata fiatal ökölvívóknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zvara Jánosné (1986) A játékok és mesék szerepe az elemi matematikai fogalmak és készségek kialakításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árvai Katalin (1986) A cigányság társadalmi helyzetének javítása Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. november 13. 08:34:23 CET.