Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1984

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 74.

A

Almási Gyöngyi (1984) Az infinitívusz szintaktikai szerepe a franciában és a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Anna (1984) A csehszlovák-magyar lakosságcsere története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Balogh Viola (1984) Múlt idejű igealakok vizsgálata egy XVI. és egy XVII. századi nyelvemlék alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bitó Tibor (1984) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Czike Krisztina (1984) Szigligeti népszínműveinek fejlődése három mű tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dósa Rozália (1984) A Toledói Királyság "vidékének" gazdaságtörténete a XVI. század második felében a II. Fülöp-kori felmérések alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Emmert Erzsébet (1984) Villány község német nyelvjárásának hangtana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Engi Katalin (1984) Ady Endre publicisztikája a nagyváradi években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eszterbauer Erzsébet (1984) Honoráciorok Magyarországon 1790 és 1848 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fazekas Péter (1984) Erdei Ferenc tanyakoncepciójának kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gombosné Haavisto Kirsi (1984) Lukuseurat Suomessa 1800-luvulla. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gurka Dezső (1984) Az etikus Kölcsey. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Éva (1984) Klárafalva és Ferencszállás régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Károly (1984) Adatok a bűnelkövető fiatalok énképéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Halász Judit (1984) Magyarországi németek Hitler Kelet-Európa politikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hamar Anikó (1984) A mondathatár-változtatás okainak vizsgálata franciáról magyarra történő fordításkor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangi Anna (1984) Goethe: Költészet és valóság és Kazinczy: Pályám emlékezete című művének összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Havril Ágnes (1984) Az idő és lét problémája a Lear királyban ikonográfiai és dramaturgiai megközelítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Gyöngyi (1984) Gorkij: Éjjeli menedékhely és Bródy: A dada c. drámáinak összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hohl Zsuzsa (1984) Németh László társadalmi drámáinak modellálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Judit (1984) Olaszország gazdasági, társadalmi, politikai helyzete a II. világháború után (A maffia). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zsuzsanna (1984) "Kővárat hord szűvünk" (a mádéfalvi boly költője, Tamás Menyhért népét felmutató munkája és a töredék népcsoport története). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszti György (1984) A személyi igazgatás néhány kérdése a közszolgálat területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Éva (1984) Adalékok a Magyar Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt szövetkezetekkel kapcsolatos elgondolásaihoz 1944-1948. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jankó Zsófia (1984) A béke és a háború filozófiai és etikai problémái korunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jerkovics Sándor (1984) Arisztotelész immanens materiális értéketikájának metafizikai alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsáné Szenáky Gyöngyi (1984) A módosítószók vizsgálata a Jókai-kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Karrer Ingrid (1984) Balázs József Magyarok című regénye és német fordítása. "Tausend jahre wie ein tag" - fordította Hans Skirecki. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kmetovitsné Szélessy Lívia (1984) Egy elfeledett lap nyomában (Budapesti Szemle 1840. I-II.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Huba (1984) A hátrányos helyzet és az iskola kapcsolata, a diákotthonban nevelkedő tanyai tanulók családi hátterének vizsgálata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kriveczky Béla (1984) Apátfalva határának régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Károlyfalvi Lenke (1984) Tennesse Williams szintetikus mítosza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővágó László (1984) Az állami gondozottak társadalmi beilleszkedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lovász Irén (1984) Folklorizmus a mai magyar lírában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Luchmann Zsuzsanna (1984) Az epigramma a reformkor 30-40-es éveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács József (1984) Kierkegaard Hegel kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Micheller Barbara (1984) Conrad Ferdinand Meyer és a történelmi novella. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Katalin (1984) A nemverbális kommunikáció és a hiányos szerkezetű mondatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Katalin (1984) Az alárendelő és a mellérendelő mondatok gyakorisági vizsgálata a dobai nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novoth Zoltán (1984) Dosztojevszkij megváltó-képe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németi Gábor (1984) Filozofikus levél barátnőmnek, a két nem kapcsolatának ellentmondásosságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Padlás Zsuzsanna (1984) Fáy András "beszélyei"-nek motívumrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotásné Nagy Éva (1984) A műveltség-élmény néhány eleme Babits Mihály lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Éva (1984) Sánta Ferenc prózaritmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patocskai Klára (1984) Károlyi Gáspár és Káldi György bibliafordításának nyelvészeti összehasonlító elemzése egy részlet alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paál Mária (1984) A szólások néhány mondattani sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki Mária (1984) A komi nép és irodalom ismerete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Révész László (1984) Magyarcsanád régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schiesz Erika (1984) A reformkori Hunyadi-kép. Vörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiak című drámája alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Scholtz Hilda (1984) A fiatalkori bűnözés szociológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Katalin (1984) Az énkettőződés problematikája Oscar Wilde és Babits Mihály műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sominé Hrebik Olga (1984) Hang-mozgás irányú jelentésváltozás hangutánzó igékben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Lívia (1984) A német expresszionizmus és tükröződése a magyar irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Steinberg Tatjana (1984) Az alárendelt mondatok elemzési problémái Németh László Gyász c. regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Imre (1984) Csanádpalota határának régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szerencsés György (1984) Számítógépes képességfejlesztés kísérletének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sziklahegyi Éva (1984) Mondatszerkezeti sajátosságok vizsgálata Fejes Endre Vigyori c. elbeszélésében és az Arany János Méregbe gurul c. beszéjében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Zsuzsanna (1984) Ivan Alekszandrovics Goncsarov "Oblomov" c. regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szliva László (1984) Mexikó gazdasági és társadalmi struktúrája a porfiriato idején (1876-1911). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Katalin (1984) Tacitus és a korabeli gazdaság problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szépe Judit (1984) Két alsótagozatos osztály szociálpszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tari Edit (1984) Kövegy és Nagylak környékének régészeti terepbejárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tárkány István (1984) A boldogság kategória értelmezésének kérdéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1984) Impresszionista stílusjegyek Juhász Gyula lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Margit (1984) Wesselényi István "Imádságos könyve". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ágnes (1984) "...Senki sem segít" (Szilágyi István: Kő hull apadó kútba című regényének elemzése; Szendy Ilka tettének lehetséges motivációi; a személyiségbomlás folyamatának ábrázolása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Lantos Etelka (1984) Népi és történelmi motívumok Arany János balladáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi Istvánné Nagy Ágnes (1984) A válóokok társadalmi háttere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ujj Gézané (1984) A család funkcióinak változása a mai magyar társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Mária (1984) Agrárszocialista és munkásmozgalmak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a megye megalakulásától az első világháborúig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varju Erika (1984) A szinonima elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsellér László (1984) A társadalmi mobilitás alakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsitva Veronika (1984) Az idill helye és funkciója Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám István (1984) Luther Márton munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 11:51:53 CET.