Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1983

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | W
Number of items: 97.

A

Adorján Gyula (1983) A manuális képességek fejlesztésének lehetőségei a tanítóképző főiskola technika szakkollégiumi képzésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Balázs Ibolya (1983) Lexémáink szerkesztettsége egy szegedi regionális köznyelvi szövegben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartos Csaba (1983) A család és az iskola kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barzsa Emma (1983) Hasonlóságon alapuló névátvitel a történeti-etimológiai szótár alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berki Imre (1983) A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének lehetőségei - integrációs törekvések Tiszabura községben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernd Harms (1983) A magyar nyelv elsajátításának fázisai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bulla Noémi (1983) A kőne- és a tubli-típusú névszók alaktani, hangtörténeti, etimológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai Sándor (1983) Szintaktikai és szemantikai viszonyok változásai a szövegtömörítés során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békés Csaba (1983) "Enyhítő körülmények" A magyar békecélok az 1944-46-os röpiratokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böröcz Edit (1983) Egy Pázmány-vitairat (Öt szép levél) kiadástörténetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bőle István (1983) A magyar televízióművészet fejlődésének története (1957-1979). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csorba Sándor (1983) Első éves szakmunkástanulók pályaválasztási értékorientációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Demény Mária (1983) Pályakezdő értelmiség közérzete Kecskeméten (Felmérés az 1975. és 1980. között felsőoktatásban végzettekről). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid József (1983) Reklám és véleményalkotás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dénes Piroska (1983) Vizsgálatok a magyar mássalhangzó kapcsolatok köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi Levente (1983) A mozgásmódot és a helyváltoztatást jelölő igék a magyar és a francia nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Erzsébet (1983) Tanulmányok Szent Pankratios regényes görög életrajzáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Andrea (1983) Lexémáink szerkesztettsége a jogi nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas László (1983) Megtanítási programcsomag a "Villamos műszerek" című tantervi témához. Villamos mérések és műszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Zsuzsanna (1983) A Margit-legenda nyelvi elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Tamás (1983) A pedagógus tekintélye és személyes példaadása néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgács Tamás (1983) Mondattörténeti vizsgálódások nyelvemlékes szövegek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgácsné Drahota-Szabó Erzsébet (1983) Szólások és közmondások vizsgálata Heltai Gáspár műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábiánné Páger Anna (1983) A 2. osztályos olvasókönyv és a hozzá kapcsolódó feladatlap elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fövényesiné Bencsik Ildikó (1983) C. Suetonius Tranquillus: De Grammaticis. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fürst Györgyné (1983) A 8. osztályos tanulók KISZ-életre történő felkészítésének gyakorlata és tapasztalata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gyürefi Andrásné (1983) Magyarország ideológiai, társadalmi és politikai viszonyai az "úri középosztály" szemszögéből a Szózat című keresztény politikai napilap 1922-es évfolyama alapján (Az "úri középosztály" jobboldala). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gódor András (1983) A pályaválasztás értékorientációs tényezői (Az általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Halblender Anna (1983) Megtanítási programcsomag a 8. osztályos kémia "Nemfémes elemek és vegyületeik" témakörére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hamar Zita (1983) Igemódok és igeidők a XVI. században a Vizsolyi Biblia néhány fejezetének statisztikai elemzése tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkai János (1983) Az állampolgári ismeretek oktatásának középiskolai tapasztalatai Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horpácsy András (1983) Az Erdélyi Fejedelemség gazdasága a harmincéves háború korában (Egy társadalmi modell megalapozása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth László (1983) A középiskolai KISZ szervezetek tevékenységének tartalma és szervezeti formája közötti összefüggések vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszár Endre (1983) Pápa a XIX. század első felében (A városi önkormányzat felépítése, tevékenységi köre, szerepe a város életében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilisz Judit (1983) Alkoholisták vizsgálata nyelvi tesztekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakó Gyöngyi (1983) Kétféle szabályszerűség a nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Sarolta (1983) Mika Waltari "Szinuhe" című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kadlicskó Erzsébet (1983) Az igenevek és igeneves szerkezetek vizsgálata a hatvani regionális köznyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalapos István (1983) A kalocsai járás értelmiségének belső struktúrája, a vezetésben elfoglalt helye, közérzete és kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár Zsolt (1983) Művészet és politika viszonya, hatásai napjainkban (különös tekintettel a vizuális-esztétikai nevelésre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszás Zoltán (1983) Samuel Beckett: Godot-ra várva és Harold Pinter: A gondnok c. darabjainak magyarországi előadásai a kritikák tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kilincsányi Tamásné (1983) A szülői ház mint modell egy általános iskolai osztály családképében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ottó (1983) Tervezés az általános iskolában (Különös tekintettel a pedagógiai tervezésre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kitczák Magdolna (1983) Juvenalis és korának gazdasági élete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kokas Károly (1983) Művelődés a XVII. század eleji Kőszegen - Adalékok a XVII. századi Nyugat-Magyarország polgári művelődéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Márta (1983) A megtanítási stratégia alkalmazása az ötödikes anyanyelvi oktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálló Györgyi (1983) Szélsőséges szerepfelfogás az ifjúság körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kánvási János (1983) A valóság alakváltozásainak egyes ontológiai és ismeretelméleti problémái a mai fizika tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Láng Miklós (1983) A szatmári béke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László András (1983) Az úttörőmozgalom gyermekszervezeti jellegének vizsgálata Ajkán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Majsa József (1983) A Kommunista Párt újjászervezése és szervezeti fejlődése Szegeden 1956-1957. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Manhertz Mária (1983) Lautlehre der deutschen Mundart in Pilisvörösvár (A pilisvörösvári német nyelvjárás hangtana). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maróti László (1983) A serdülők pályaérettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miavecz Jenő (1983) A családi nevelés módszereinek vizsgálata a jutalmazás és büntetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi Ilona (1983) Neveléstudományi tárgyak az esztergomi Tanítóképző Intézetben 1842-1914-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Katalin (1983) A Jászberényi Aprítógépgyár története (1951-1970). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mórocz Károly (1983) Óvodáskorú gyermekek szókincsének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Müller Anikó (1983) A csoportos nevelés lehetőségei a büntetésvégrehajtásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Imre (1983) Déry Tibor "Ébredjetek fel!" című szürrealista prózájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tibor (1983) Bölcs Alfonz Krónikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Marianna (1983) A korai magyar expresszionizmus (Szabó Dezső). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák Katalin (1983) A vonatkozó névmások használatáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nédermann Anna (1983) Az általános és középiskolai történelemtanítás összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Miloslava (1983) A gyermekvédelmi szemléletre nevelés a középfokú óvónőképzőkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ormándi János (1983) Serdülőkorú tanulók értékorientációja - tanyai tanulók vizsgálata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pap Gábor (1983) Evolúció és társadalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pleier Tamás (1983) Octavian Goga kormánya 1937-1938. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsonyi Ágnes (1983) Egy elfelejtett XIX. századi novellista: Petelei István. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péli Ágota (1983) Az óvodapedagógia fejlődése az államosítástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarka Ferenc (1983) A volt állami gondozott fiatalok társadalmi beválása (Az utógondozás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schrott Dezső (1983) Gondolatok egy MÁV nevelőotthonban élő gyermekek viselkedéskultúrájáról és személyiségük alakulásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyvári Márta (1983) A játékelméleti szemantika irodalmi alkalmazásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Ferenc (1983) Kovács Endre történetírói tevékenységének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefanik Dezső (1983) A szülői ház és az iskola együttműködése az általános iskola 7-8. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1983) A munkássá nevelés kérdései a 621. sz. Szakmunkásképző Intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szarvasné Bondár Irén (1983) Integrált intézmények Békés megyében. Különös tekintettel az iskolák és művelődési házak együttműködésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeleczki Zoltán (1983) A cigányság integrálódásának főbb kérdései különös tekintettel továbbtanulási esélyeikre települési viszonyaikra, sajátos értékrendjükre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sziklay Gábor (1983) A hetedik osztályos tanulók pályaválasztási értékorientációinak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szin Anna (1983) Az erkölcsi tudat és magatartás formálására ható főbb tényezők vizsgálata a 107. sz. "Mező Imre" Ipari Szakmunkásképző Intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szolga Sándor (1983) A nem-verbális kommunikáció empirikus megfigyelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szolnoki Zsuzsa (1983) Ajka története 1945-től 1948-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztankó Etelka (1983) Pharnacesnek, a nagy bosporuszi uralkodónak a története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szurgent Éva (1983) Nyelvszemlélet és nyelvtankoncepció a gimnáziumi tankönyvek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárik Pál (1983) Fókuszképzés az orosz egyszerű mondatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tombor Ildikó (1983) Forradalom és diktatúra Paraguayban 1810-1840 - Dr. Francia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Táisz Ferenc (1983) A 6-10 éves cigánytanulók szocializációs problémái a Csapi diákotthonban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mihály (1983) A katonák erkölcsi nevelése és a katonai környezethez való alkalmazkodás problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvariné Radics Katalin (1983) Munkára nevelés a nevelőotthonokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbán Sándorné (1983) Közösségi kapcsolatok óvodás korú gyermekeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbán Sára (1983) Az alkoholizmus és az alkoholfogyasztás közgazdasági, társadalmi és jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Magdolna (1983) Kísérlet a magyar és lengyel főnévi igenév mondattani használatának felvázolására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Margit (1983) A mellérendelt és az alárendelt mondatok gyakoriságának vizsgálata Csépa nyelvjárásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varjú Gabriella (1983) A kisegítő iskola helye az intézményrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Villant Györgyi (1983) Fejlesztési program orosz nyelvből (grammatika 8. osztályban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vinnai Győző (1983) Magyar-Jugoszláv Társaság 1946-1948. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi Jolán (1983) Die Geschichte die Sitten und die Gebräuche der Schwaben in der Gemeinde Varsád (Süd-Ungarn) 18-19. Jahrhundert. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Weiszné Hoffert Edit (1983) Lautlehre der deutschen Mundart in Felsőmindszent. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 09:51:39 CET.