Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1982

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 77.

A

Albert Csilla (1982) A boldogság motívuma Vörösmartynál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Balla János (1982) A pedagógus hivatástudat alakulása Kecskeméten, az alsó- és középfokú tanintézeteknek a hetvenes években végzett pedagógusai körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Magdolna (1982) Kassák Lajos, Vlagyimir Majakovszkij és Julian Przyboś költészetének összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Béla (1982) A pedagógusok társadalmi közérzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bisztriczki Ferenc (1982) Az iskolavezetés ellenőrző funkciójának elmélete és gyakorlata nagy iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda Erzsébet (1982) A Bécsi Kódex később jelentésváltozást mutató szavai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Ferenc (1982) Dosztojevszkij: "A Karamazov testvérek" című regénye "A Nagy inkvizitor" című betét-elbeszélésének elemzési kísérlete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsi József (1982) Az elbeszélő szövegek és a cselekvéslogika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Buday Lajosné (1982) Közművelődési problémák a leendő értelmiség felkészítésében (A leendő értelmiség felkészítése közművelődési feladataikra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burján Sándorné (1982) "Iskola és társadalom" - A Népszabadság pedagógiai állandó rovata írásainak elemzése (1972–1982). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos István (1982) A vállalati belső vezetési-irányítási rendszer továbbfejlesztése, korszerűsítése az Ózdi Kohászati Üzemeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csizmadia Klára (1982) Az 1931-es országgyűlési választások Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Annamária (1982) A gimnáziumi tanulók pályaismeretének pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Daka Imre (1982) "Szeretnénk másként élni" - A magyar ifjúság körében a hetvenes években jelentkező "csöves-jelenség" társadalompolitikai és pedagógiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Damásdi Györgyné Szepes Rita (1982) A kollégiumi életforma hatása a tanulók nézeteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Sándor (1982) A mezőgazdasági szakmunkásképző intézet és a családi ház kapcsolatának szerepe a tanulók sokoldalúan képzett, szocialista szakmunkássá nevelésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dósa Márta (1982) A francia és német drámaelmélet néhány kérdése a XVIII. század második felében: polgári dráma - neoklasszicizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör Adrienne (1982) Zrínyi Miklós mondatszerkesztésének jellemzői levelezése, hadtudományi munkássága és szépirodalmi művei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Tünde (1982) A Magyar Országos Frontharcos Szövetség története 1929-1938. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenci József (1982) Videofelvételek optimalizálásának lehetősége az orvosképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fröhner Mariann (1982) A Magyar Parlament a második világháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gavlik Zsuzsanna (1982) Az afrikai munkásosztály néhány kérdése az észak-amerikai szakirodalom tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grósz Tivadar (1982) Az újkori német várostörténet egyes kérdései (Különös tekintettel Haris Mauersberg város-történetfelfogására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Zoltán (1982) A Bajai Liszt Ferenc Kör története 1926-1949. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hegedűs Deme Pálné (1982) A szakfelügyeleti munka hatékonyságának vizsgálata Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hesz Marianna (1982) Egy narratív szöveg vizsgálata. Heinrich Böll: Wanderer, kommst du nach spa... MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ferenc (1982) A tanulók személyiségének megismerése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Katalin (1982) Freud és a magyar századforduló. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horák Béla (1982) Fogalmi hálók és struktúrák a Közlekedésre nevelés módszertan című tankönyvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Istvánné Czakó Mária (1982) Az iskolai élet és a vezetés demokratizmusa Szeged város középfokú oktatási intézményeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász Józsefné (1982) A tanár-diák viszonyról a középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jusztin László (1982) A kollektíván belüli kölcsönhatások és a tanulói tevékenység motívumainak alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jónás Júlia (1982) A jővő művelődésügyének intézményei a komplex művelődési központok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kahlich Endréné (1982) A védőnőképzés története Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapiller Ferenc (1982) "...éjjeliőr egy tört-ezüst-koron" Szempontok Szilágyi Domokos költészetének értelmezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskésné Dudás Erzsébet (1982) Fogalmi hálók és struktúrák A politikai gazdaságtan című tankönyvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kereszt Edina (1982) Tamási Áron publicisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes János (1982) Az alsó és középfokú oktatási intézmények eszmei-politikai nevelőmunkájának néhány tapasztalata Tolna megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztúri József (1982) A film és tévéjáték dramaturgiájának azonos és eltérő vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss István (1982) Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurunczi Magdolna (1982) A nehézipar tőkés fejlődése Oroszországban I. Péter idején. A manufaktúra-korszak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádasné Pécsi Ágnes (1982) Az Európán kívüli kis- és közepes létszámú kolóniákon élő gyermekek nevelési kérdései személyiségfejlődésükre ható tényezők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köteles Sándorné Gera Ida Edit (1982) Az 1972-es MSZMP KB oktatáspolitikai határozat a Kritika c. folyóirat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó Gyuláné (1982) Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1972. június 14-15-i közoktatáspolitikai határozata alapján megalakult Kiskunfélegyházi Általános Iskolai Diákotthon munkájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas Dániel (1982) Puszta-pusztaság. Fejezet a magyar költői képvilág történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Edit (1982) A szántás-vetés szakszókincse Inkén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Vilma (1982) Életstílusokkal való azonosulás - identifikáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar Józsefné (1982) Társadalmi szervezetek kapcsolata a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Úttörőcsapat nevelőmunkájával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Zsuzsanna (1982) Hősök a finn irodalomban - A. Oksanen "Isosisko ja pikkuveli" című regényéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Judit (1982) Egy főnemesi család élete a XIX. század elején (a két Beleznay Sámuel gróf). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Monok István (1982) Az iktári Bethlen fiúk peregrinációja. Adalékok az újsztoicizmus hazai recepciója kutatásának módszertanához. Kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Csilla (1982) Adatok Solt nagyközség közoktatásának történelméhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Csilla (1982) Anglia és az angol ember képe irodalmi köztudatunkban (1840-1860). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (1982) Németh László kritikái nemzedéke íróiról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palágyi Márta (1982) Verseghy Ferenc irodalomszemléletének néhány vonása (Különös tekintettel a Mi a poézis; Rövid értekezések; a Magyar Aglája s az Analiticae c. munkáira). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataricza Máté (1982) Külön igazgatású intézmények együttműködésének lehetőségei a tanulók nevelésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethőné Nagy Csilla (1982) Babits Mihály egy kötetének elemzése: Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rigó Szilveszter (1982) Az alsó- és középfokú oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok művelődési igényének és tevékenységének pedagógiai és szociológiai vizsgálata Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Roznár József (1982) Irodalmi szövegek interpretációja (Thomas Mann: Der Tod in Venedig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révészi Valéria (1982) A szófajok gyakorisága a 3-6 éves gyerekek beszédében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Slyuch Györgyné Szafián Zsuzsa (1982) "Suomi, a csend országa" Kodolányi János életművének finn vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Zsuzsa (1982) II. Rákóczi Ferenc gazdaságpolitikája (1703-1711) és a Rákóczi birtokok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Diós Edit (1982) A nyelvújítás (Szóalkotási eljárások Jósika Miklós művei alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma István (1982) Az osztályfőnöki feljegyzések és jellemzések szerepe a tanulók személyiségének megismerésében és fejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szani Marianna (1982) A hódmezővásárhelyi lapok szépirodalmi, tárca-anyaga és az európai irodalmi irányzatok 1880-1900 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szappanos István (1982) A szín szerepe a képi szemléltetésben (Didaktikai kutatás téma körben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szokol Tibor (1982) Logikai műveletek az általános iskola 5. osztályának nyelvtan könyvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sztanéné Babits Edit (1982) Az 5. és 8. osztályos pajtások értékítéleteinek megnyilvánulása a tisztségviselők választásában Bácsbokod, Borota, Csávoly és Felsőszentiván községekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándorfi Anikó (1982) Kötőszók a Székelyudvarhelyi Kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi Györgyné Tóth Piroska (1982) A szakfelügyelet a nevelő-oktató munka segítésében (elemzés-vázlat). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Sándor Péter (1982) Művelődéstechnológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tiba István (1982) A választott pályával való azonosulás pszichológiai vizsgálata (mezőgazdasági szakmunkástanulók körében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Anikó (1982) Szegedi óvodás gyermekek testi fejlettségének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Magdolna (1982) Az infinitívusz mondattani használata a magyar és a lengyel nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass László (1982) A szóképzés vizsgálata Nagy László költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi Ferenc (1982) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vőneki Ottóné (1982) Műveleti képességek fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos matematika tananyagban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. június 1. 10:48:13 CEST.