Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1981

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 78.

Bali Éva (1981) Történelmi dráma a mai magyar irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Katalin (1981) Hódmezővásárhely földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baricz Zsolt (1981) Cserei Mihály: Erdély históriája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bibók Ferencné (1981) A szegényemberek Móricz Zsigmond 1919-ig írt műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cedenszodnom Zsamc (1981) A mongol-magyar baráti kapcsolatok (1950–1970). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeiner Gyuláné (1981) Személyiség és propaganda. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dani Imre (1981) Hódmezővásárhely művelődési viszonyai 1755-1867. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Daubner Gyula (1981) A tantervkészítés néhány főbb elméleti és gyakorlati kérdéséről a szakirodalom alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deckmann Rozália (1981) Lautlehre der deutschen Mundart in Majos. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés Márta (1981) Nőábrázolás a századforduló néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dorzsin Batzsav (1981) A birtokos személyjelezés kettős alakjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Zsuzsanna (1981) Jókai Mór kései történelmi regényeinek jellegzetessége (Szeretve mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony, Fráter György). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Esztergályos Jenő (1981) Játék a kisdoboskorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Katalin (1981) Az Észak-Amerikai Egyesült Államok és Mexikó kapcsolatának kérdései 1880-1940 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Zoltán (1981) Hogyan befolyásolják egy falu hagyományai az általános iskolát végzett fiatalok pályaválasztását? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerdelics Éva (1981) Érintkezési pontok a XIX. század utolsó harmadának angol és orosz irodalmában (Lev Nyikolajevics Tolsztoj és Thomas Hardy). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Ferenc (1981) A család átalakulása és jelentősége a társadalmi fejlődés során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halászné Pozsár Mária (1981) A volt afrikai gyarmati országok helyzete és perspektívája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Anna (1981) Jókai Mór 1848 előtti novelláinak általános jellemzői A gonosz lélek c. novella tükrében (elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Horváth Erzsébet (1981) Mobilitás és a pályával való azonosulás (A POTE-n végzett vizsgálatok alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ágnes (1981) Sidonius Apollinaris levelezési kapcsolatai és leveleinek VII. könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági Ferencné (1981) Sarkadi Imre írói munkásságának utolsó szakasza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Sándor (1981) A fegyveres szervek helye, szerepe, lehetőségei az általános iskolában folyó honvédelmi nevelésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Katalin (1981) Kiskunhalas iparosodásának fejlődése 1958-1980 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Tóth Miklósné (1981) A sárospataki tanítóképzés története (1857-1959). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisfaliné Liptai Katalin (1981) Miskolci céhek 1711-1848 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Imre Antal (1981) A zenei valóságábrázolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi Erzsébet Éva (1981) Az élőbeszéd mondatszerkesztésének vizsgálata - magnetofon felvétel alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó Andrea (1981) A JATE Természettudományi Karán végző tanárszakos hallgatók önértékelésének alakulása gyakorló iskolai tevékenységük alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Magdolna (1981) A lapp irodalom történetéhez. A finnországi lappok irodalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Rossi Ibolya (1981) A szabadságeszmény kérdése Dosztojevszkij és Camus egy-egy műve alapján (A Karamazov testvérek - Közöny). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Vida Magdolna (1981) A 4713. számú Tinódi Lantos Sebestyén Úttörőcsapat története a megalakulástól 1980-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóbor Márta (1981) Wilhelm Dilthey történetszemlélete és metodológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Gábor (1981) Bonyolult rendszerviselkedések elsajátíthatóságának növelése a középfokú oktatás természettudományos és műszaki tantárgyaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laukó Istvánné (1981) A pedagógusok politikai-ideológiai képzése és továbbképzése az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Rita (1981) Az ikerszók vizsgálata idegennyelvi kitekintéssel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt Ágnes (1981) Az aldebrői németek élete a betelepítés után (XVIII. sz. 2. fele). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lóczy István (1981) A nemzet Vörösmarty műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markovits Erzsébet (1981) Értelmiségi fiatalok politikai, mozgalmi élete, ezen belül a pedagógus KISZ alapszervezetek tevékenysége, feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matolcsi Éva (1981) A belső tér ábrázolása és a tükör motívuma a németalföldi- és holland festészetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik László (1981) A politikai munka hatása a közösség arculatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Lajos (1981) A jobbágyság helyzete a XVIII. században a veszprémi püspökség sümegi uradalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Péter (1981) Megtanítási programcsomag a "Mozgást átalakító szerkezetek" című tantervi témához. Technika tantárgy általános iskola 7. osztály. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Csabáné (1981) Szakmunkás tanulók szocialista munkakultúrára nevelése - különös tekintettel Kiskunhalas vonzáskörzetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ferencné (1981) Hivatásra nevelés az egészségügyi szakiskolában; lehetőségek a szaktárgyi (ápolástan-gondozástan és szakmai gyakorlat) keretek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erzsébet (1981) Irodalom és történettudomány. Szentmihályi Szabó Péter: Avarok gyűrűje c. regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Ágnes (1981) Latin-Amerika Alexander von Humboldt műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Náfrádi Imre (1981) A csongrádi kubikosság strukturális átalakulása a szocializmus időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ormai Judit (1981) Szeretem a meséket, de az álmokat nem ("Pidän saduista mutten unista"). Daniel Katz finn író két regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz László (1981) A felzárkózás lehetőségei, módszerei az általános iskola felső tagozatán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ország-Terenyi Magdolna (1981) Voltaire hatások a felvilágosodás Magyarországán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perniss Istvánné (1981) Az OTKI Egészségügyi Főiskola KISZ szervezetében alkalmazható nevelési célok és módszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petőfalviné Erdélyi Katalin (1981) Győr művelődési élete a reformkorszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Éva (1981) Valahogy élni. Thury Zoltán: Tárcanovellák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgárné T. Krisztina (1981) Darvas József munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Porubszky István (1981) A Hell József Károly Nehézipari Gépészeti Szakközépiskola vegyes életkorú KISZ szervezetének története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Probszt Éva (1981) Die Mundart von Nagymányok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pádár Lászlóné (1981) Csongrád megye általános iskolái személyi, tárgyi ellátottsága - az MSZMP Központi Bizottsága 1972. június - az állami oktatás helyzete és továbbfejlesztésének feladatai-határozata tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Raffai Sándor (1981) Kalocsa újratelepülése és gazdálkodása a XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rung Lászlóné (1981) A kevermesi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet kialakulásának és fejlődésének útja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsáliné Halász Zsuzsa (1981) A JATE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola munkája az 1970-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Schadt Györgyné (1981) A hátrányos helyzet felszámolására irányuló törekvések és eredményei a középfokú oktatás kollégiumaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt Olga (1981) A Tolna megyei népi demokratikus kibontakozás kezdetei a németség problematikájánák tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Berta (1981) A vajdasági szakmunkásképzés története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somos Ágnes (1981) Igeképzők gyakorisági vizsgálata XVI. századi szövegek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Svébisné Márton Katalin (1981) A kisember alakja Kosztolányi novellisztikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ferenc (1981) Értékválság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó János (1981) Az elparasztiatlanodás folyamata Császár községben (Különös tekintettel a hagyományos falusi rétegszerkezet felbomlására, újjárendeződésére és az egyes rétegek eltérő történelmi útjára (1945-1968/70). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mária (1981) Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Ildikó (1981) Az isten motívum József Attila költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsenyi Mihály (1981) A szakmunkásképző intézetek és a bázisüzemek kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Séllei Frigyes (1981) A felnőttoktatás helyzete, feladatai és a távlati szakemberszükséglet tervezés lehetőségei a NIM ágazat területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tucker Tamás (1981) Szovjet-angol kapcsolatok 1939. szeptember 1. és 1941. június 22. között az újabb szovjet történeti szakirodalom tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga András (1981) A római költészet szociológiai szempontú vizsgálata - különös tekintettel a költői dilettantizmusra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Péterné (1981) A verstanítás problémái és lehetőségei az óvoda nagycsoportjában és 1. osztályban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Verebélyi István (1981) A családi viszonyok társadalmi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zallár Ildikó (1981) Németh László nőalakjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Sándorné (1981) A válásokat motiváló tényezők néhány etikai problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. július 6. 11:43:49 CEST.