Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1980

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 81.

B

Bankó János (1980) A tudományos-technikai forradalom filozófiai problémái, jelenkori és előrelátható jövőbeli hatásai az ember biológiai, társadalmi létére, és az ember-kozmosz megváltozott viszonyára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baukó Mihály (1980) Az építőipari szakmunkástanulók képzésének pedagógiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berecz Andrásné (1980) A középfokú oktatás integrációs lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkes Tamás (1980) A kelet-európai groteszk irodalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Betlehemi Antal (1980) Jellegzetes tevékenységi formák hatása a közösség arculatára (Tanulás és közösség). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blastik Margit (1980) Határozószók és függőszók azonos szövegrészeket tartalmazó nyelvemlékekben (Apor-, Döbrentei- és Kulcsár-kódex LVI-LXXVI. zsoltár). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boronkai Andrea (1980) Párbeszédek elemzésmódja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Kézy Zsuzsanna (1980) A művész egyénisége Ambrus Zoltán regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borók Erzsébet (1980) Az aratás szókincse és ismeretanyaga a kisújszállási nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujtás László (1980) A sorok szótagszámának variációs lehetőségei a Hoffgreff-énekeskönyvben (Egy alakváltozatpár szerepe a sor szótagszámának kialakításában a Hoffgreff-énekeskönyvben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh Lilla (1980) A finn igeidők fordítási lehetőségei a magyarban Väinö Linna: "Täällä Pohjantähden alla" című regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dér János (1980) A szocialista Jugoszlávia nemzetiségpolitikája és a vajdasági magyarság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gazsóné Portörő Edit (1980) Puritánus prédikátoraink lehetséges angol forrásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gehring Éva (1980) Lautlehre der deutschen Mundart in Bátaszék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Genczler Rozália (1980) Lautlehre der deutschen Mundart in Kisdorog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Anna (1980) Sánta Ferenc: A Müller család halála (novella elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Giay Edit (1980) A távol-keleti hagyományok hatása a XX. századi európai színházi törekvésekre, különös tekintettel Craig, Brecht és Grotowski munkásságára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hedbergné Tóth Éva Márta (1980) A tundrai nyenyec nyugati perem-nyelvjárásának fonémarendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann Gizella (1980) Peregrinuslevelek 1711-1750. Külföldön tanuló magyar diákok levelei Teleki Sándornak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Márta (1980) Dr. Petru Groza élete és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zsuzsanna (1980) Lydia Koidula élete és költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hász Magdolna (1980) Mondattípusok vizsgálata azonos szövegrészeket tartalmazó kódexek alapján - A mellérendelt mondatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Imre Zsuzsanna (1980) A modern nő alakja Kaffka Margit prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jusztusz Erika (1980) Das Bild des Aufstrebenden Bürgertums in Freytags - "Soll und Haben". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kemenes Tibor (1980) Ortega y Gasset hatása Magyarországon, különös tekintettel Németh Lászlóra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kersch Mária (1980) A reformkori drámairodalom problémái (Kisfaludy és a vígjátéki stílus). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertai Györgyné (1980) Vajda Péter és a prózavers. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényiné Szalai Katalin (1980) Azonos képzővel alakult származékszók transzformációs vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keveházi Katalin (1980) A finn tárgy fordítási lehetőségei a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Katalin (1980) Csehov és O'Neill dramaturgiájának összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely Lukács (1980) A pedagógus továbbképzés rendszere és fejlődése Fejér megyében 1969-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Eszter (1980) Karinthy Frigyes költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormos Emese (1980) A kelet-európai falu I. B. Singer és Sólem Áléchem műveinek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormány Ildikó (1980) Az eutanázia etikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korom Gábor (1980) Az alá- és mellérendelő mondatok aránya ormánsági nyelvjárási szövegekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Károly (1980) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krenkó József (1980) Képesítés nélküli nevelők segítésének tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Küri Erika (1980) Az antikvitás Juhász Gyula életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Dr. Lippai Pálné (1980) A Szabó Dezső-i novella két típusa (A lélek-mocsár; Scholtz Mihályné ítélete). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Matkovics Ágnes (1980) Das Psychologische bei Leonhard Frank Anhand der "Deutschen Novelle". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Molnár Mihály (1980) A reformkor jogásza Jókai műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Magdolna (1980) Bakunyin és az I. Internacionálé felbomlása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Zsuzsanna (1980) Összetett igealakok a Jókai-kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Mária (1980) Diákélet Győrben. Egy iskola 13-14 éves tanulóinak társadalmi mobilitásának és életmódjának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Ottó (1980) A közösségi nevelés helyzete a dunaújvárosi 316. sz. Makarenko Ipari Szakmunkásképző Intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Orosz György (1980) Az iskolai hagyományok szerepe a szocialista nevelésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palicz Győző (1980) Az eltérő közösségi helyzet (sztár, peremhelyzet) kialakulásához vezető tényezők komplex elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papné Kiss Katalin (1980) Török terjeszkedés a Dél-Alföldön (1526-1552). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Sarolta (1980) Cyprian Kamil Norwid: "Vade mecum". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethes Éva (1980) A Magyar Államvasutak szervezeti rendszere, fejlesztésének szükségessége és lehetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pollmann-né Fodor Judit (1980) Reginaldo de Lizárraga: Peru, Tucumán, Rio de La Plata és Chile egész földjének rövid leírása c. krónikájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Lajos (1980) Szászvár nevelési intézményeinek története 1720-1972. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Margit (1980) A magyar irodalom a szovjet irodalom tükrében 1974/75-1979/80. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rigó Lászlóné (1980) Iván Szergejevics Turgenyev a nagy orosz realista író hatása Mikszáth Kálmánra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Saly Noémi (1980) Az ismétlés jelensége és funkciója Krúdy Gyula "nagy korszakában". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Nagy Zsuzsanna (1980) Az egyszerű és az összetett mondatok gyakoriságának és szerkesztettségének vizsgálata Szentes nyelvjárásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simacsek Zita (1980) Entwicklung der Dramagattungen in der BRD. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon János (1980) "Szabad haza vagy halál" (A nicaraguai forradalom és szabadságharc története) (1972-79). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Józsefné (1980) Az iranyító értékelés szerepe a témakompenzációs oktatásban feladatbankok segítségével. Történelem 6. osztály. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Éva (1980) A színjátszás esztétikájának vallási és társadalmi gyökerei (az ázsiai gondolkodásmód sajátosságainak tükröződése a japán nó-színházban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipiczky Mária (1980) Elektra alakja három antik görög és három XX. századi drámában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Etelka (1980) Az élőbeszéd mondattani kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Sarolta (1980) Kemény Zsigmond "Zord idő" c. regényének forrásmotívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Marianna (1980) Lélektani realizmus Ambrus Zoltán elbeszéléseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szakál Pálné Murányi Éva (1980) Petelei István jellemábrázolása novelláinak tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalkó András (1980) Die Ironie und Satire in "Die Blechtrommel" von Günter Grass (Facharbeit). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigethi Gábor (1980) A pályakezdő Kodolányi naturalizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szitó Judit (1980) Az "interlanguage" néhány aspektusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi Ilona (1980) A Müncheni-kódex névutórendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tolnai Tünde (1980) Orosháza nagyközség az 1929-33-as világgazdasági válság éveiben - különös tekintettel az egyes társadalmi rétegek helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Béla (1980) Analógiás kapcsolatok a francia "új regény" és "új hullám" között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imréné Varga Ilona (1980) Személyiségzavarok a szakmunkástanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvardi Ágnes (1980) Bródy Sándor Jövendő c. folyóirata és a magyar századforduló. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga István (1980) A magyar labdarúgó kupacsapatok nemzetközi szereplésének hazai háttere és adatai 1955-1979. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1980) A -nak/-nek névszóragos szintaktikai szerkezetek vizsgálata a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virányi Györgyné (1980) Pedagógusok élete és munkája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnai Péter (1980) Kísérlet finnugor igevonzatok összehasonlító vizsgálatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Ziegler Herta (1980) Die Vokale der Mundart von Brennbergbánya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zombai László (1980) Iskolavezetési rendszermodell javaslat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos Piroska (1980) Ragos és ragtalan névszókhoz járuló névutók vizsgálata a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árpás Károly (1980) Az észt parasztság és ábrázolása Anton Hansen Tammsaare műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 11:36:55 CET.