Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1979

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 127.

A

Adamovics Mária (1979) A zenei valóságábrázolás néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagi Dezsőné (1979) A Szeged-Algyői iskola története a dualizmus korában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Péter (1979) A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium története a századfordulótól az 1960-as évek elejéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Baltás Béláné (1979) Általános iskolai tanulók környezetesztétikai ízlésének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Péter (1979) A katonai tiszti hivatás mint pályaválasztási probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkecz Franciska (1979) Hogyan szeretnék élni 25 éves koromban? (Elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy Eszter (1979) Alkotmány és forradalom. A kubai függetlenségi, forradalmi mozgalmak és az alkotmányért folyó küzdelem kérdései (1895-1976). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor János (1979) A honvédelmi nevelés lehetőségei az általános iskolában és szakköreiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogi Márta (1979) Festői elemek vizsgálata Hugo von Hofmannstahl és Kosztolányi Dezső néhány novellájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokkon László (1979) Az olvasási tevékenység rendszerének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Lajosné (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában anyanyelvi nevelés területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán Menyhért (1979) A közoktatási és közművelődési intézmények összekapcsolásának kérdései, az együttműködés egyfajta lehetősége kisebb településeken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Mátyás (1979) Juhász Ferenc költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujtás László (1979) Azonos témájú énekek összehasonlító vizsgálata XVI. századi énekeskönyvekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burián Miklós (1979) A Kecskeméti Református Kollégium története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bán Mária (1979) Az intézeti vezetőfőnővérek társadalmi beilleszkedése és annak oktatási-nevelési vetülete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böhm József (1979) A szuggesztopédia és alkalmazási lehetőségei az angol nyelv középiskolai tanításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök László (1979) A szakmunkásképzés helyzete Csongrád megyében az 1973-79-es időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büky László (1979) Vers és metafora - Valami Füst Milán költői nyelvéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapó Ferencné (1979) Erkölcsi nevelési lehetőségek a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Sándor (1979) A családok légkörének hatása a tanulók beilleszkedésére az osztályközösségbe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Béla (1979) A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csekei Sándor (1979) Iparos tanoncképzés Kecskeméten a Horthy-korszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Debreceni Ágnes (1979) Psychologische Elemente in den Hörspielen Dürrenmatts. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dibóné Borbély Ágnes (1979) Vergleichung Parsifals bei Wolfram von Eschenbach und bei Richard Wagner. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drávucz László (1979) A személyragos főnévi igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dániel Gézáné (1979) A vertikális KISZ szervezet tapasztalatai a Kalocsai I. István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör Adrienne (1979) A szigetvári bosnyákság ragadványnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdélyi Katalin (1979) „A Magyar Úttörők Szövetségének 1977/78-as úttörőévi programja” hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Endre (1979) A társadalmi fejlődés és a társadalmi forradalom fogalmának előfordulása, használata, alakulása az általános iskolai történelemtankönyvekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ferencné (1979) Az "Edzett Ifjúságért" tömegsportmozgalom pedagógiai problémái az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér István (1979) Felnőttoktatás Kecskeméten a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejér Dénes (1979) Értékorientációs tényezők az alsószintű vezetők tanfolyanrendszerű oktatásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Kovács Győző (1979) Témakompenzációs oktatási kísérlet a vízügyi szakközépiskolák 3. osztályos-géptan-tantárgyának "Szivattyúk és hidraulikus berendezések" című tantervi témájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filvig Gyuláné (1979) A tanulók irányító értékelése feladatbankok segítségével a magyar nyelv nyelvtanának tanításában, az általános iskola 7. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fuchs Jenőné Varga Katalin (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában (ábrázolás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füzi László (1979) A minőség alapjai. Németh László a Tanu előtt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gergely Anna (1979) Hódmezővásárhely ÉK-i részének régészeti terepbejárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyukics Antal (1979) A Kiskunhalasi Általános Iskolai Diákotthon közösségi nevelőhatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösy Zoltánné (1979) Az úttörő közösségek irányításának és vezetésének módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Györke Zoltánné (1979) Az óvodáskorú gyermekek családi életre nevelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög István (1979) Tanulói önkormányzat a 607. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet "Lőwy Sándor" Diákotthonában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hatos Katalin (1979) Erkölcsi értékítélet: általános iskolás felsőtagozatos, családban nevelkedett és állami gondozott gyermekeknél (Néhány fogalom vizsgálata). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs Mária (1979) A motiváció szerepe a nyelvtanulás eredményességében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs-Deme Pál (1979) Témakompenzációs oktatás feladatbankokkal az általános iskola hatodik osztályos fizika tantárgy "Az energia, munka" című témakörben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Helembai Zsuzsanna (1979) Jugoszlávia két világháború közötti nemzetiségi problémái az angol történeti irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Herczeg Istvánné (1979) A magány-motívum Juhász Gyula költészetének korai korszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hinel Erzsébet (1979) A nógrádi szénbányászat és bányamunkásság a felszabadulástól a 3 éves terv végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holló Istvánné Kovács Mária (1979) A mozgássérült gyermekek írástanításának elméleti és gyakorlati kérdései. A munka szervezésének és irányításának kérdései az írástanítás szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Janovszki Attila (1979) A mozgalmi képzés eredményességének vizsgálata Békés megye néhány úttörőcsapatánál - különös tekintettel a gyermekvezetők helyzetelemző és kritikai tevékenységének színvonalára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jóni Gábor (1979) Századunk irodalma és a film. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa György (1979) Angol külpolitikai irányzatok és Magyarország - különös tekintettel a nemzetiségi kérdés vitájára (1919-1939). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kanyó Teréz (1979) A tanulók irányító értékelése konzervipari szakágazati technológiából feladatbank segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapocsi Erzsébet (1979) Kapcsolatok a XVIII. századi német lied és a magyar dal között: néhány elméleti probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Adrienne (1979) Catullus és a hellénisztikus irodalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keleti Sarolta (1979) Déry Tibor hasonlatai A befejezetlen mondatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Khim Márta (1979) Az 1543-as szultáni hadjárat Magyarországom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisbánné Németh Mária (1979) A politikai gazdaságtan esti egyetemi oktatásának módszertani kérdései a Komárom megyei Oktatási Igazgatóságon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisné Csányi Anikó (1979) A felnőttvezetés és a gyermekönkormányzat viszonyának jellemzői a Helvécia-Feketeerdői 4573. sz. Kilián György Úttörőcsapatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mária Magdolna (1979) Móra Ferenc régészeti munkája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Knáb Gábor (1979) Társas kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Ágnes (1979) Az uruguay-i magyar kolónia politikai mozgalmai az 1930-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi Attiláné (1979) A felszabadulás előtti és utáni magyar parasztság életének bemutatása Veres Péter műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz László (1979) Világnézeti jelentőségű fogalmak a 6. osztályos régi és új fizika tankönyv összehasonlítása alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1979) A Hetvenkedő Katona alakja Plautustól Kodályig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1979) "Hűséges hűtlenség." Az irodalom, a színház és a film kapcsolatáról Örkény István művei - Tóték, Macskajáték alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács László (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők komplex elemzése (Sztár-peremhelyzet). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Gajda Mária (1979) A beszédzavarok elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a mozgássérült gyermekekre és felnőttekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koós Judit (1979) Hódmezővásárhely délnyugati részének régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krafcsik Istvánné (1979) Két osztály összehasonlitó nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kupi Teréz (1979) A magyarországi német nemzetiség története (1945-1978). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kuruncziné Tornóczky Katalin (1979) A századforduló újszerű irodalmi törekvései Török Gyula műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lengyel Mária (1979) A magyarországi német kisebbség 1919-1945 közti történetének fő kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lucza Franciska (1979) Fejezetek a Nyugat-Római Birodalom és az egyház történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Zoltán (1979) Török-magyar kapcsolatok a 20. század elején 1924-1939. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Makai Katalin (1979) A Nagykőrösi Arany János Általános Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Metzinger Éva (1979) A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme - Max Weber munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Michlerné Soltész Erzsébet (1979) Raffai Sarolta prózája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márin István (1979) Környezet- és természetvédelemre nevelés a császártöltési általános iskolában a tanórán és a tanórán kívül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi György (1979) A "feledésbe merült" Pentelei István alakja és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móczik Gabriella (1979) A -féle, -fajta, -szerű képzők gyűjtése és csoportosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Valéria (1979) A mezőgazdaság és a parasztság helyzete Vas megyében az átszervezés és megszilárdulás időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (1979) Személyragos határozói igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (1979) Novellisztikus elemek a 19. század második felének magyar képzőművészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák György (1979) Ezra Pound magyarul (műfordítás-elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh István (1979) Nem verbális kommunikáció a nevelő-oktató munkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Osztovits Szabolcs (1979) Szempontok a korai Szindbád-novellák értelmezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ottlakán Mária (1979) A "mozgás" fogalmának kialakítása 5-6 éves korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ozsvárt Róbert (1979) Thomas Mann: Buddenbrooks - Verfall einer Familie im Spiegel der Bürger-Künstler Problematik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Petz György (1979) Megközelítés Kékszakállú herceg vára című Bartók-Balázs mű értelmezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petz György (1979) A kubai forradalmi gondolat fejlődése José Martitól Antonio Guiterasig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Judit (1979) A brazil külkapcsolatok fő vonásai a 20. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Katalin (1979) Der Tod als Leitmotiv bei Thomas Mann. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pongó Zsuzsanna (1979) Der Erwahlte in "Joseph und seine Brüder" (Analyse). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Poprócsi Árpád (1979) Krúdy Gyula: Szindbád - Huszárik Zoltán: Szindbád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Radich Brunó (1979) Diákönkormányzat szervezeti felépítése és tartalmi tevékenysége egy középiskolás diákotthonban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajki Istvánné (1979) Bibliai elemek Ady Endre költészetében külön tekintettel az Isten-témára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rosta Ferenc (1979) Szabó Magda Ókut c. regényének hatása szakközépiskolai tanulókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ráczkevi L. Edit (1979) A gyorsírási íráskészség vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Róza Olga (1979) A brazíliai magyar emigránsok élete és szervezetei 1924-1950 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schrottné Gergely Klára (1979) A Kőszegi Bencés Gimnázium története 1938-1948. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Katalin (1979) Hódmezővásárhely déli részének régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Speer Norbertné (1979) A rajzi ábrázolókészség fejlődése a 3-10 éves korú gyermekeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spránitz Judit (1979) Az irodalmi nézőpont és a kamera. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Géza (1979) A világnézeti nevelőmunka főbb tapasztalatai Tolna megye középfokú oktatási intézményeiben, különös tekintettel az 1972-es párthatározat óta eltelt időre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Peregi Zsuzsanna (1979) A Birk-kódex teljes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeifert Éva (1979) Lautlehre der deutschen Mundart in Závod. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemler Magdolna (1979) Deutsch-Ungarische Kontrastive Schallstarke- und Lautdaueruntersuchungen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepes Lajos (1979) A Kecskeméti első kerületi népiskola kialakulása és fejlődésének története a dualizmus korában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szetei József (1979) A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Béla (1979) Egy adott tantárgy tevékenységrendszerének logikai elemzése (Technika, általános iskola 1. osztály). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi János (1979) Nevelési központ pedagógiai terve (Pécs-siklósi városrész). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Gyula (1979) A pártoktatás és a felnőttnevelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tihanyi Ernő (1979) Fizikai dolgozó fiatalok művelődési tevékenységének pedagógiai szociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár Jánosné (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők szociológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toma János (1979) Az ipari szakmunkásképző szerepe a társadalmi mobilitásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Troska Gyula (1979) Az iskola mint rendszer (Dokumentumelemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Táborosi Zsuzsa (1979) A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében 1945 őszéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth József (1979) A vendéglátóipari etika időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Péter (1979) A Kommunista Internacionále szövetségi politikája a forradalmi fellendülés éveiben (1919-1923). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varjasi János (1979) Az ifjusági bizottságok szerepe az ifjuság össztársadalmi nevelésének folyamatában, különös tekintettel a tanácsi ifjúsági bizottságokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Mária Anna (1979) A modern filmművészet kifejezőeszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vastag Györgyi (1979) Az egyszerű és az összetett mondatok gyakoriságának és a szerkesztettségnek nemzedékek és nemek szerinti vizsgálata Röszke nyelvjárásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidomusz Béla (1979) Igazgató pedagógus szemmel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy István (1979) A közösségi kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsigmond Attila (1979) Design és pedagógia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács-Sánta Lajosné Sebők Jolán (1979) A házasságon kívüli szülés etikai és jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 11:00:17 CET.