Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1978

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W
Number of items: 90.

A

Agócs János (1978) Általános iskolai diákotthonok Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus Lajos (1978) Történelmi regény a romániai magyar irodalomban a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakó Gyöngyi (1978) A középfokú óvónőképzés didaktikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ballainé Rétsági Julianna (1978) M. Bakunyin Kelet-Európa koncepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Iván (1978) Hegel teleológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Edit (1978) Németh László magyar irodalmi kritikáinak irodalomszemlélete 1926-tól 1939-ig; rendszeres irodalomtörténet-kísérlete: a Kisebbségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Margit (1978) Balázs Béla titokkeresése (a miszticizmus jegyei és funkciói lírájában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berki Judit (1978) Kodolányi János magyar történelmi regényeinek elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi Aranka (1978) A mezőgazdasági munkásság helyzete Heves megyében az 1929-1933-as világgazdasági válság alatt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Erzsébet (1978) Tóth Árpád szerelmi lírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botló Jolán (1978) Az idill szerepe Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bántó Zsuzsanna (1978) Az egyszerű és összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata Somogysimonyi nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csabai Sarolta (1978) Tudomány, technika és utópia Jókai műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányiné Üveges Mária (1978) Labializáció és nyíltabbá válás a Jókai-kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Demeter Klára (1978) Az eszmények változása Vajda János Alfréd regénye című művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dettre Erzsébet (1978) Krúdy Gyula: Őszi utazások a vörös postakocsin című művének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Gábor Csaba (1978) Wesselényi Miklós a nemzetiségi kérdésről és a magyar nyelv ügyéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdélyi Ágnes (1978) Karinthy Frigyes irodalmi kritikáinak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fekete Ágnes (1978) A hűség-motívum Váci Mihály költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi Éva (1978) "Nagyapám emlékére" - Az 1945-ös földosztás Dombegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filinger Margit (1978) Die Künstlerproblematik bei Eduard Mörike und Thomas Mann ("Mozart auf der Reise nach Prag" - "Tonio Kröger"). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fogarasi Zsuzsa (1978) Értékek és értékrendek Sarkadi Imre életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgách Éva (1978) A vízió szerepe Komjáthy Jenő költészetében (A Homályból című kötete alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frigyesi Margit (1978) A hálótervezés és a mátrixelmélet felhasználása tantervi vizsgálatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Goldschmied József (1978) A szegedi szakszervezeti mozgalom újjáéledése és tevékenységének kibontakozása a felszabadulás után (1944. októbertől 1945. májusig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grötschl Ildikó (1978) Kapuvár gazdasági és társadalmi helyzete a XVIII. és a XIX. sz. első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Pál (1978) A kétfokozatú óvónőképzés néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Halmai Mária (1978) A névutók vitás kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Juhász Márta (1978) Heinrich Heines Beziehungen zu F. I. Tjutschew. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori Zoltán (1978) A szatirikus Nagy Lajos. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Janó István (1978) Goethe und die Renaissance des neu-Englischen Geisteslebens. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Joó Sándorné (1978) A tanulók társadalmilag hasznos tevékenységének nevelő hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Edit (1978) Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna nach der Türkenferrschaft (1695-1725). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapás Ferenc (1978) Szabadság, tudat, felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Judit (1978) A kollégisták közösségteremtő hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Annamária (1978) Pályakép a drámaíró Kocsis Istvánról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Zoltán (1978) A sein es a sollen a jogban és az erkölcsben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kispéter Szilveszter (1978) A jogalkotás szociológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss András (1978) Dél-Alföldi országgyűlési képviselők biográfiája (1920-1944). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komlósiné Knipf Erzsébet (1978) Beitröge zur empirischen Untersuchung im Sprachgebrauch der Ungarndeutschen (Eine Erhebung bei Vertretern dreier Lienerationen). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Mária (1978) Az iskolák államosítása Esztergomban (1946-1949). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1978) A gondolkodás elemi, logikai műveletei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács László (1978) A nemzettudat fejlődésének főbb kérdései Vörösmarty drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krébesz Magdolna (1978) Néhány Élektra-feldolgozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádas Klára (1978) Németh László és a külföldi magyar irodalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kószó Éva (1978) Turgenyev értékelése az angol és az amerikai szakirodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lovas Dániel (1978) Puszta-pusztaság: Fejezet a magyar költői képvilág történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Anna (1978) Az egészségügyi szakiskolába jelentkezők pályaválasztási indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lábas Lászlóné (1978) Értelmiségi olvasók a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczné Szabó Margit (1978) I. éves tanítójelöltek pályaválasztási motívumainak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maleczki Márta Judit (1978) A zürjén nyelvtan elemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Klára (1978) A kalocsai agrárproletariátus helyzete 1914-24 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mócsán Krisztina (1978) Die Ansichten Remarques über Krieg und Frieden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Júlia (1978) A makói tanyai iskolák kialakulása a XX. század fordulójáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Paksi Margit (1978) Richard Konetzke élete és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palkovics Tibor (1978) A tanulási folyamat szabályozása és a folyamatszabályozás eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palásthy Ágnes (1978) A szovjet irodalom értékelése az USA irodalomtudományában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Ildikó (1978) Brazília képe a XIX. századi Európában német és magyar írások alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrics Éva (1978) Főiskolások és egyetemi népi kollégiumok közéleti tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pető Zoltánné (1978) Egy osztályközösség fejlődése. Szociometriai vizsgálatok alsótagozatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Gabriella (1978) A misztikum és az okkultizmus hatása Komjáthy Jenő lírájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Retek Pál (1978) Egy részben osztott általános iskolában folyó oktató-nevelő munka elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Retek Pál (1978) Egy részben osztott általános iskolában folyó oktató-nevelő munka elemzése. Melléklet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Schulteiszné Kator Zita (1978) A hét novellistái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Zoltán (1978) A hatvanas évek hazai művészetkritikája néhány sajtóorgánum tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siposné Szucsik Zsuzsanna (1978) Idegen népek ábrázolása Kosztolányi Dezső novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stangli Irén (1978) Illyés Gyula kapcsolata az orosz és szovjet irodalommal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi Zsuzsanna (1978) A realizmus fogalma G.V. Plehanov esztétikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Péterné (1978) Az éntudat alakulása az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigethy Zoltán (1978) A jogi és az erkölcsi szabályozás problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántai Kis Ágnes (1978) Népünk és Nyelvünk repertórium 1929-1939. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szél Sándorné (1978) Védőnőképző szakos főiskolai hallgatók pályaválasztási motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szélpál Mária (1978) Csehov értékelése az USA irodalomtudományában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Julianna (1978) A tanulók interperszonális viszonyainak nevelésszociológiai vizsgálata (motívumkutatás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Mária (1978) A szép és az életideál kapcsolata Csernisevszkij esztétikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárréti István (1978) A hivatástudatra nevelés lehetőségei a tanítóképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tabi Zsuzsanna (1978) Sukoró község földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Edit (1978) Szentes társadalmi és politikai viszonyai 1939-1945. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tekesné Szabó Irén (1978) Az óvónőképző szakközépiskolások pályaválasztását motiváló tényezők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torma Júlia (1978) Az órarend-készítés elméleti és gyakorlati problémái az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Klára (1978) Gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok Győr-Sopron megyében a Szálasi uralom időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1978) Adalékok Nagybörzsöny község helytörténetéhez (különös tekintettel a XIX. sz. népességi és gazdasági viszonyaira). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mihály (1978) A Békés megyei szlovákok nyelvhasználati problémái és ennek gazdasági, társadalmi alapjai 1830-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Töttös Gábor (1978) A szekszárdi történelmi borvidék története, különös tekintettel a két rekonstrukcióra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi Gyuláné (1978) Pedagógiai esetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Klára (1978) A híd-szerkezet Vajda lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ildikó (1978) Tanulási módok különböző életkorokban. Óvodáskorú gyermekek tájékozottságának aktív és passzív szókincsén alapuló vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Endre (1978) Az állami tanítóképzés kialakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Tiborné (1978) Az 1929-33-as világgazdasági válság hatása Nagykőrösön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Waldmann Józsefné (1978) Az ifjúsági mozgalom tükröződése a tematikus rajzokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. november 13. 08:24:35 CET.