Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1976

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 56.

B

Dr. Bagényi Józsefné (1976) A Szegedi Állami Védőnőképző Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barátné Szekeres Zsófia (1976) Családi élet és kapcsolata a hivatással a pedagógusjelöltek terveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bathó Veronika (1976) Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai - A gyermek és halálmotívum stilisztikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze Judit (1976) A marhatenyésztés és marhakereskedelem szerepe Kecskemét XVIII. századi fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bohács Lidia (1976) Állattenyésztési szakkifejezések a régiségben - A gyermek, a kamasz és a kölyök szavak fejlődéstörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka Éva (1976) A képzett melléknevek használata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai Erzsébet (1976) A magyar névragozás egysége és megosztottsága - használati vizsgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dobó Attila (1976) Középiskolás tanulók munkaerkölcsről alkotott képzetei, fogalmai, nézetei (Cegléd város középiskoláiban végzett reprezentatív vizsgálat alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos László (1976) John Keats magyarországi recepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Mátyás (1976) A gyermek- és ifjúságvédelem fejlődése Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Décsy Kornélia (1976) Az élőbeszéd szintaktikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Margit (1976) A Nagy László-i szintézis a Seb a Cédruson ciklus versei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Emma (1976) A befejezett történésű melléknévi idegen nevek vizsgálata Ady Endre nyelvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feldmájer Péter (1976) A fejlett szocializmus tudati viszonyainak kialakulása és fejlődése a mai magyar társadalomban, különös tekintettel a Csongrád megyei tanyán élő lakosság kulturális viszonyaira egy konkrét felmérés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feleky Gábor (1976) A kultúra sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Garai Ernő (1976) Pázmány Péter, a nevelő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaszner István (1976) Die Mundart von Bátaszék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györe Sándorné Barth Éva (1976) Középiskolás diákok életmódjáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi Lajos (1976) A Mezőcsáti Járás jobbágyságának helyzete Mária Terézia urbérrendezése idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Horváth Erika (1976) A szociálpolitika az első Nemzetgyűlésen (1920-1922). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenés Margit (1976) Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és Kormány megalakulásának történelmi körülményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kajtár Ilona (1976) Analyse stilistischer Mittel im Roman "Im Westen nichts Neues" von E. M. Remarque. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kishegyi Viktória (1976) Das Dramatische Schaffen Lessings bis 1755 (Rückblick zu dem antiquen Drama "Medea" von Euripides im Lessings Trauerspiel "Miss Sara Sampson"). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (1976) Olvasásmegértési vizsgálat egy általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunszi Márta (1976) Arany János kései balladái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kántor Teréz (1976) Kosztolányi Dezső: Az aranysárkány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laborczy Aladárné (1976) A békési 3. sz. általános iskola nevelőtestülete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehóczky Endre (1976) Milyen módszerekkel lehet megismerni a tanulók személyiségét, hogy megbízható pályaválasztási tanácsot tudjunk adni? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács István (1976) A tragédia motívumai Madách korai drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Majzik Mátyás (1976) Individuális nevelés (A kriminálpedagógia rendszere és gyakorlatok a Szegedi Fegyház és Szigorított Börtönben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Katalin (1976) Latin-Amerika az 1930-1940-es évek francia sajtójában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novodomszki Pál (1976) A nevelő és nevelt viszonyának alakulása napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Négyesi Péter (1976) Etikum a jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pap András (1976) Az elégikus Berzsenyi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pinkóczy Lászlóné (1976) Az irodalompszichológia néhány kérdése : József Attila: Medáliák c. versének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Edit (1976) Arany János és az európai ballada (A népballada hatása a műköltészetre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pályi Béláné (1976) A szabad idő mint az új ember formálásának kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rück Andrásné Kádár Judit (1976) Az iskolapszichológia lehetőségei Közgazdasági Szakközépiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

S. Nagy Aranka (1976) Pályaválasztási szándékok és indítékok vizsgálata az általános iskola 8. osztályos tanulóinál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Selmeczi Edit (1976) Az igekötők szerepe a mai magyar drámai nyelvben - Fejes Endre: Rozsdatemető. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács Edit (1976) Sánta Ferenc regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szende Virág (1976) A határozott névelő és a mutató névmás nyelvtörténeti problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szlama Éva (1976) Örkény István művészetének lélektana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szvetiszláv Neducza (1976) A tanulók társválasztási és aktivitási szintjének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Judit (1976) Az elsődleges közösségek nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Süli Mária (1976) Moldova György nyelve és stílusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tanács Erzsébet (1976) Az iskolában folyó egésznapos nevelés sajátos feladatai (Osztályközösségek alakulása iskolaotthonban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tata Zsuzsa (1976) A magyar és az orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata: Ady és Blok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Szilvia (1976) Sály község földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Valaczkai Lászlóné (1976) Stendhal nőalakjai főbb regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1976) Der gebrauch der Vergangenheitstempora in dem Drama von Lessing in Emilia Galotti. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1976) A pártok a nemzetiségi politikáról a magyar parlamentben 1892-96. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Sándorné (1976) Az önismeret és a pályaorientáció a serdülőkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Tóth Gizella (1976) Bródy és Ady. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wagnerné Kerényi Márta (1976) Új nőtípusok Kaffka prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zenei József (1976) Pályaválasztási szempontok az általános iskolai zárójellemzésekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. június 1. 10:50:45 CEST.