Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1974

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | F | G | J | K | M | N | O | P | S | T | V | Z | Á | Ő
Number of items: 55.

Danyi Klára (1974) A falusi kisiskolák helyzete Győr megyében a visitatio canonicák tükrében 1698-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A

Abonyi Lajos (1974) Fejezetek Elek történetéből 1724-1844. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Blum Judit (1974) A "művelt" és "műveletlen" fogalom kifejezéseinek története nyelvünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bubreg Erzsébet (1974) József Attila és Derkovits Gyula párhuzamos stíluselemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Istvánné (1974) A középiskolás tanulók politikai érdeklődésének és tudásszintjének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csokonai Attila (1974) Az irodalmi hagyomány kérdése a Nyugat első korszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáka Zita (1974) Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék motívumtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csépány Éva (1974) A szinteződés és tömbösödés szemléletéig való eljutás a mondatelemzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dobó Irén (1974) Babits Mihály: Esti kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dárdai Árpádné Tomory Mónika (1974) Csurka István drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékányné Bozsó Klára (1974) Juhász Gyula, a Délmagyarország munkatársa (1918-1928). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

de Rivo Márta (1974) Franz Kafka Sprecher eines Weltzustandes und Lebensgefühls. Ein Versuch der Analyse seiner Werke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Erzsébet (1974) Az 1929-33-as gazdasági világválság hatása Makón. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frank Gábor (1974) Nominalisierung in der Deutschen und Ungarischen Sprache. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galgóczi László (1974) Betegségneveink története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galántai Jánosné (1974) A diákkollektiva szervezettsége, önállósága, a tanulói öntevékenység és belső demokratizmus a Bajai Leánykollégium tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Glósz József (1974) A modern államiság kialakulásának gazdasági és társadalmi előfeltételei Szászországban a XVI. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyömbér Magdolna (1974) A jog és az erkölcs dialektikája, megnyilvánulásuk a társadalmi fejlődés során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász István (1974) Az igenevek vizsgálata egy szabadon választott novellában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jároli József (1974) Orosháza népessége a Mária Terézia féle urbérrendezés idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Keczer Tamás (1974) A személyiségfejlődés és a közösségi kapcsolatok vizsgálata a pályaválasztás és az identifikáció tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Árpádné Balla Gizella (1974) Az annexió szerepe az Osztrák-Magyar-Monarchiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemenné Merk Zsuzsa (1974) Életmód a középkori Nyugat-Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Elizabeta (1974) Az egyszerű és összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata a muravidéki nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss György (1974) Határozószók és módosítószók Kamondy László Hazatérő garabonciás című novellájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Judith (1974) Vergleich des Deutschen und Ungarischen Philanthropismus mitte des 18. Jahrhunderts. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Anna Mária (1974) Tóth Árpád szókincse a 20-as évek költészete alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf Margit (1974) Az ikes ragozás állapota a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Andrásné Teleki Zsuzsanna (1974) Az erdélyi románok helyzete a XX. sz. fordulóján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kárász Jánosné (1974) Az összetett szavak vizsgálata Juhász Ferenc A Szent Tűzözön regéi című költeménye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Molnár István (1974) Kengyel község története 1920-1950-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Naszály Márta (1974) Tudásszintmérés az általános iskolai kémia 7. osztályos anyagából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Orbán Éva (1974) A katolikus vallás modernizálási törekvéseinek néhány problémája napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ortutay Béla (1974) Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen dem Spielhagens "Sturmflut" und Heinrichs Manns "Im Schlaraffenland". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Paizer Márta (1974) A kender termesztésének, feldolgozásának munkafolyamatai és műszókincse Gasztonyban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pallos Erzsébet (1974) Ibsen fejlődése a Catilinától a Fiatalok szövetségéig (1848-1869). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrányi Erzsébet (1974) Rákóczitelep története 1922-től 1944-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár István (1974) A koedukáció kialakulásának történeti áttekintése és bevezetése Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sipos József (1974) Adalékok a Kisgazdapárt történetéhez (1921. április 13-május 27.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Srankó Klára (1974) Die Menschen der beiden Weltkriege in Remarques Romanen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stutzmann Olga (1974) Tessedik Sámuel élete és munkássága a korabeli magyarországi viszonyok tükrében (1742-1820). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabkov Miklós (1974) A cigánytanulók néhány nevelési problémái a Bankfalui Körzeti Általános Iskolában szerzett tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Judit (1974) A fegyelmi helyzet vizsgálata a Bebrits Lajos Vasútforgalmi Technikumban (A fegyelemsértések oldaláról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi Éva (1974) A névszói előhangzó szabályosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Temesi Ferenc (1974) Déry Tibor költői világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tévich Erzsébet (1974) Siedlungsgeschichte und Lautlehre des deutschen Dialekts von Mucsfa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferenc (1974) A szabadidő kulturált eltöltésére nevelésről (A bajai III. Béla gimnázium négy nyelvi tagozatos osztályának vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imre (1974) Az igenevek vizsgálata egy szabadon választott novellában. Raffai Sarolta: A pizsama c. elbeszélése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vida Mihálnyé (1974) A kémia programozott oktatásának lehetősége az általános iskola 7. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Visontay Ernő (1974) Czabán Samu (1878-1942) - A kor és az egyéniség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vályi Zsuzsanna (1974) Németh László közösségteremtő törekvése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi Géza (1974) Csiky Gergely realizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zentai Mária (1974) Petőfi: A helység kalapácsa (Egy korszakváltás humoros előképe). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács Gézáné Fekete Ilona (1974) Németh László Égető Eszter című regényének néhány stilisztikai sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őrdög Ferenc (1974) Útmutató Tolna megye földrajzi ellenőrzéséhez és anyagának közzétételéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 11:41:33 CET.