Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1972

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ü
Number of items: 59.

B

Bem Istvánné Schneider Mária (1972) Szinteződés és tömbösödés Lengyel József Igéző című kisregények többszörösen összetett mondataiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor József (1972) Két hangtani jelenség - az í-zés és az á utáni o-zás - Sopronkövesd nyelvjárásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai János (1972) A felszabadulás és a földreform Kétegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány László (1972) Kosztolányi prózájának logikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Céhmester Margit (1972) Ragadványnevek Ecséd községben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dornbach Mária (1972) Szigetújfalu német lakosságának népi táplálkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dudits Dénesné Molnár Judit (1972) Ady Endre költői világa az Új versek idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Eitmann András (1972) Regionális eltérések Kolumbia modern gazdaságában (Mi van a kávémonokultúra mögött?). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eitmann Andrásné Almási Éva Erzsébet (1972) A Gracchus testvérek mint szónokok (Tiberius és Gaius Gracchus szónoki tevékenysége a politikai fellépésükre vonatkozó fragmentumok tükrében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas István (1972) A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh László esszéírói munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Rozália (1972) Mellérendelt összetett szók a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Márta Zsuzsanna (1972) A perui gazdaság és társadalom néhány kérdése az 1920-40-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián György (1972) A szokások kialakulása és fejlődése az általános iskola harmadik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábri Dániel (1972) Oroszország külpolitikája a XX. század elején különös tekintettel az orosz diplomácia balkáni politikájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Goda Imre (1972) Pável Ágoston költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Haszán János (1972) Raffai Sarolta írói munkássága (1930-). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holler Imre (1972) Az orosz jobbágyfelszabadítás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hévvizi Sándor (1972) A zárt e és nyílt e hangok váltakozása a XIX. századi magyar költők rímeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jankó Árpád (1972) Archaizálás Tamási Áron: Hazai tükör c. regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenei Ilona (1972) Balázs Béla drámaírói és filmesztétikai munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Margit (1972) Francia pozitivizmus és a magyar irodalom Toldy István: Anatole. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuszi Ferencné Lakó Judit (1972) A főnévi és melléknévi mutató névmások használata és toldalékolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kantár Mária (1972) A magyar kommunista írók a Szovjetunióban (Zalka Máté). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Imre (1972) Ladányi Mihály költői világképének vázlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kobán Anna (1972) Az Ajkai Szénbánya története 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kováts Zoltánné (1972) Az argó szerepe Kertész Ákos stílusában Makra című regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kresz Frigyes (1972) Szellemi központjaink fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kukovecz György (1972) Potosi társadalmának néhány kérdése Orsua Y Vela krónikája alapján (Középpontban a XVII. századi "pártharcokkal"). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

ifj. Kürti Béla (1972) Mezőberény története a honfoglalásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Dr. Luczo Istvánné (1972) Az összetett szavak vizsgálata Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című művének nyelve alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László László (1972) Bolívia külkereskedelmének alakulása az 1952-es forradalom után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Marton Irén (1972) A zsidó-keresztény ideológia. Az apokrif evangéliumokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Büttner Mária (1972) Petelei István lélekábrázoló művészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muladi Imre (1972) Pályára való irányulás és a pályaválasztás tapasztalatai Csongrád városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Mária (1972) Az ikes igék ragozása Petőfi Sándornál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Pál (1972) "Akik messziről indulnak" - Egy általános iskolai diákotthonban folyó oktató-nevelő munka tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Adrienne (1972) Francia értékelések Magyarország XX. századi történetének néhány problémájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Edit (1972) A Szeged környéki szerb népi ikonok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nikowitz Oszkár (1972) Sirmium a gepida- és avarkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz István (1972) A művészi közlés és a nyelvi rendszer néhány közös sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Perneki Mihály (1972) A tőkés gazdálkodás kibontakozása a Mezőhegyesi Állami Birtokon 1867-1900. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pánczél Barnabás (1972) A birtokviszony alaki kifejezőeszközeinek megterheltsége a mai magyar nyelvben - Valamely prózai mű vagy verskötet nyelvi vizsgálata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Regős Gabriella (1972) Siedlungsgeschichte und Lautlehre der deutschen Mundart des Dorfes Hidas (Hidas község településtörténete és német nyelvjárásának hangtana). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rittersporn Gábor Tamás (1972) Észrevételek a magyar líra induló nemzedékeinek valóságképéről a Tűztánctól az Elérhetetlen földig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Scheiling Mária (1972) Az igekötők elválásának és elválhatatlanságának kérdései a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Erzsébet (1972) Sidonius Apollinaris és kora (Tanulmányok és fordítások). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegfű Imre (1972) Tanári továbbképzés (intenzív tanfolyam) záródolgozata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti János (1972) Egy fejezet Hódmezővásárhely történetéből 1526-1753. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Judit (1972) A "Nyugat" és a szomszédos népek irodalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Viktória (1972) Nagyvarsány története 1920-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőcs Mihály (1972) Papp Dániel prózaírói munkássága - Társadalom és jellemábrázolás Papp Dániel prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sárkány Ernőné (1972) Az összetett szavak vizsgálata Nagy László Ég és Föld, Gyöngyszoknya és a Zöld Angyal című versei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Dr. Takács Józsefné (1972) A birtoklás és összetartozás magyar és német kifejezésformáinak egybevető vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mária (1972) M. Porcius Cato pályafutása szónoklatai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujfaludi László (1972) Isaszeg és Dány községek urbéri perei, birtokviszonyainak kialakulása a XVIII. század végétől a XIX. század végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Várvölgyi Éva (1972) Az ikes ragozás Arany János műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Weinper Emil (1972) A szonettről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zorn Antal (1972) A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Visitatio Canonicák tükrében 1711-1806. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürmössy Ildikó (1972) A byroni hős. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 11:22:11 CET.