Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1971

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 72.

B

Bene Kálmán (1971) A tömeg-kérdés szerepe Madách életművében, különös tekintettel Az ember tragédiájára és a Mózesre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buza Mátyás (1971) Felnőttoktatás motiváló tényezői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi Lászlóné Grünfelder Ilona (1971) A Margit-legenda szóképzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserhalmi Zsuzsanna (1971) Katona József jogi szemléletének fejlődése drámái tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Debreczeni Imréné (1971) A nyugat-európai második front létrehozásának története az antifasiszta nagyhatalmak politikájának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Eisenkolb Ivorné (1971) Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regéi című kötetéből "A szent tűzözön regéi" című verspróza szóösszetételeinek vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fehér Sándorné (1971) A francia irodalom és kultúra a Nyugat 1908-1919-es évfolyamaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejér Marietta (1971) Mikszáth Kálmán nyelve és stílusa A tót atyafiak és A jó palócok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi György (1971) Adalékok Cibakháza XVIII. századi történetéhez újjátelepítésétől a Mária Terézia féle urbérrendezésig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galotti Gizella (1971) Az indulatszók szerepe Ady Endre költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gedei Márta (1971) Die deutsche Literatur zwischen 1917-1928 im Spiegel der ungarischen Zeitschrift "Nyugat". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregus István (1971) Radnóti Miklós határozói igenév-használata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes Imre (1971) Az elemi iskolák története és az általános iskolák fejlődése Mohács városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricza Jánosné (1971) Középiskolai tanulók közösségi kapcsolatainak erkölcsi motívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gárdosi Edit (1971) Die Deutsche Literatur im Spiegel der Zeitschriften "Napkelet" von 1930 bis 1940 und "Korunk Szava" von 1931 bis 1938. (A német irodalom a magyar folyóiratokban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gömöry Jánosné (1971) Gyurkó László két drámája - Szerelmem, Elektra; Az egész élet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajnal Árpádné Fekete Berta Zsuzsanna (1971) Messerschmidt szamojéd kutatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hanitz Tiborné (1971) Weöres Sándor versek az óvodai verstanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hann Ferenc (1971) Gondolatok Komjáthy Jenő költészetéről, különös tekintettel lázadásának problematikájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Lászlóné Visnyei Mária (1971) Ikerszók Móra Ferenc műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Ágnes (1971) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse Pakson (Szántás-vetés és aratás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Homola Csabáné (1971) Szabó Lőrinc: Fegyvertelen /elemzés/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Janurik Tamás (1971) Uráli szóstatisztikai vizsgálatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jurányi Anna (1971) Az argó szerepe Kolozsvári Grandpierre Emil regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kasnyik Györgyné Bereczky Klára (1971) Vajda János politikai szemléletének alakulása költeményei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Katona Márta (1971) Az Annales és Kelet-Európa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss János (1971) Békés mezőváros parasztsága a Mária Terézia korabeli urbérrendezés idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klement Ildikó (1971) Die Deutsche Literatur in Spiegel der Zeitung Pesti Napló 1931-35. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Judit (1971) Hódmezővásárhely képe az irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Judit (1971) Móricz Zsigmond történelemszemlélete (az Erdély-trilógia alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Pál (1971) A pályaválasztás és szakmunkásképzés néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Andrásné Szabari Mária (1971) A falu és a parasztság József Attila költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kresz Frigyes (1971) Az iskolabútorok elhasználódottságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi János (1971) Nagymajláth betelepítése és élete 1843-1849-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövecses László (1971) Zamárdi története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőfalvi Lászlóné (1971) Az eufemizmusok és a kakofemizmusok az újságnyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lévai Péterné (1971) Általános iskolai diákotthoni pedagógiai tapasztalataim elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Medgyesi Piroska (1971) A mellérendelő szóösszetétel Móra Ferencnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miksi Éva (1971) Elhomályosult szóösszetételek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Éva (1971) Die Entwicklung der deutschen Suffixe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagybégányi Enid (1971) Későpaleolitikus idolplasztika Kelet és Közép Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Obenberger Ilona (1971) A tér és idő ábrázolása Kosztolányi: Tengerszem című kötetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palotás Ádámné (1971) Tóth Árpád néhány költeményének stilisztikai elemzése (Evokáció egy csillaghoz, Az öröm illan, Kaszáscsillag). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pelle Sándor (1971) Radnóti Miklós irodalomtörténeti kritikái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Popon János (1971) Vajda és Eminescu (Az összehasonlító irodalomtudomány néhány kérdése és a tipológiai analógia feltételezésének létjogosultsága Vajda és Eminescu munkásságában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Reiff Ilona (1971) Az oktatás objektív feltételeinek alakulása Törökszentmiklós városban (1945 - 1970). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rákos István (1971) Adalékok IV. Béla birtokpolitikájához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sasi Margit (1971) A tizenötéves háború társadalmi pusztító hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schneider Katalin (1971) Társas-közösségi kapcsolatok az általános iskola felső tagozatos osztályaiban. A közvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők Éva (1971) A szóhangulat forrásai Juhász Gyula költészetében (1914-1918). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Márta (1971) Az ikes igék ragozása Tamási Áronnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stanitz Károlyné (1971) József Attila hangszimbolikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szabó Gézáné (1971) Mikes Törökországi leveleinek prózastílusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1971) Határozókból lett melléknevek a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szerdahelyi Éva (1971) „Carovskij cikl” M. Gor'kogo. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szita Illés (1971) Egy kollégiumban élő osztály pályaválasztásának alakulása a gimnázium 4 éve alatt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szitányi György (1971) A ritmus és a magyar próza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőkefalvi-Nagy Erzsébet (1971) Alaktörténeti vizsgálatok a Müncheni- és a Jordánszky-kódex alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Ilona (1971) A Csurgói Csokonai V. Mihály Gimnázium Érem- és Régiségtárának története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Mária (1971) Adatok a tanulók iskolához való viszonyának alakulásáról (Két lengyel általános és középiskolában végzett vizsgálatok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tanai Miklós (1971) Die Entwicklung der deutschen Suffixe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tury Csilla (1971) Die Fachwörter der Erdölindustrie. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Balázs (1971) Die ahd-e Lautverschiebung und die englische Sprache. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Béla (1971) Gozsdu Elek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1971) A bolgár néphadsereg szerepe Magyarország felszabadításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1971) Az emancipációs törekvések jelentkezése Kaffka Margit regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Magdolna (1971) A Jókai-kódex morfológiai szótára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mária (1971) Untersuchungen zu Dürrenmatts Dramenmodellen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Unger Edit (1971) Vértesi Arnold (1834-1911). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Unk Aurél (1971) Régi magyarság, régi magyar történelem Juhász Gyula, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Valent Györgyné Swiderski Hedvif (1971) A pályaválasztást befolyásoló pedagógiai szociológiai tényezők vizsgálata a középiskolák negyedik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Závoczki Lászlóné (1971) Azonosító mondatok Molnár Ferenc prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 13. 06:47:53 CEST.