Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1969

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ó
Number of items: 93.

A

Antal Mária (1969) Szabó Lőrinc szinesztéziái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Balló Ilona (1969) A névszói, névszói-igei állítmányok Ady Endre költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs György (1969) Az élet megindulása Makó városában a felszabadulás után 1944. szeptember 26-tól 1945. év végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán Lajos (1969) Tömörkény humora. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busch Márta (1969) A felvidéki lövészegyletek a XVI-XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány Mária (1969) A 6-10 éves állami gondozott gyermekek nevelésének néhány problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cs. Szabó László (1969) Gyoma földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Mária (1969) Ady Endre archaizmusai (Régies ige- és névszótövek Ady költészetében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csoknyai Vilma (1969) A mindennapi élet kifejezései a XVI. század elején a Nagyszombati-kódex alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csöme Lajosné (1969) Juhász Gyula kérdő mondatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dr. Dienes-Oehm Egonné Lám Edit (1969) Németh László, mint kultúrpolitikus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobler Mihályné (1969) Középiskolai tanulók kollégiumi társas kapcsolatainak alakulása és családi körülményeik kölcsönhatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dormán Máténé (1969) Két tanítási mód kísérleti vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Eperjesi Ernő (1969) Fiatalkorú bűnözők közösségi nevelésének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fehér Gyuláné (1969) A dák leletek az újabb régészeti irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Nagy László (1969) A kuruc költészet barokk vonásai néhány vers elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferincz Éva (1969) A romantikus líra képalkotása Vörösmarty költészetén keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frankó Klára (1969) Szociometriai vizsgálat szakközépiskolai osztályban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földi Gáborné (1969) A tanítási óra hatékonyságának néhány pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gelencsér Gézáné (1969) Nyergesújfalu és környéke irodalmi, és művészeti hagyományai és felhasználása gimnáziumi irodalomtanításban. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi Éva (1969) Szentes földrajzi nevei (belterület). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hahn Katalin (1969) Az archaizmusok Jókai Mór Rab Ráby című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halasy Gábor (1969) Társadalmi regényirodalmunk az 1840-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmat Frigyesné (1969) Az anyanyelv iskolai tanításának néhány módszertani problémája a Russzkij jazik v skole cimű folyóirat 1967/68. évfolyama tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Katalin (1969) Literaturnyj analiz dramy M. Gor'kogo „Na dne” : kursovaâ rabota po istorii russkoj literatury. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthy György (1969) Sarkadi Imre a problémák írója - Különös tekintettel a fiatalkori novelláira, és tanulmányaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Iványi Béla (1969) Tanácsköztársaság és az ellenforradalom a Dunavecsei járásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaszab Imréné Luczó Erzsébet (1969) Bródy Sándor drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény Márta (1969) A szociometriai módszer szerepe a tanulók társas-közösségi kapcsolatainak megismerésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerezsi Istvánné (1969) Juhász Gyula ars poeticája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Jánosné (1969) A család és az iskola kapcsolatának pedagógiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Sándorné (1969) Szinesztéziák Szabó Lőrinc verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Andrásné Horváth Zsuzsa (1969) A Szegedi Ferenc József Tudományegyetem Története 1929-1933. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koch József (1969) A Pángermán Szövetség (Alldeutscher Verband) ideológiája (1890-1914). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Mária (1969) Arany János Őszikék-jének részletes esztétikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korondy Zsuzsanna (1969) Ady Endre egyéni szóképzései és szóösszetételei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ambrus (1969) A nevelő személyiségének motivációs szerepe a nagykőrösi vizsgálatok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristó Gyula (1969) Az Exordia Scythica, Regino és a magyar krónikák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kristó Gyuláné Fábián Ilona (1969) A határozott névelő története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurunczi Jenő (1969) Az orosz diplomácia tevékenysége 1706-1709. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kókány Mária (1969) Azonos tartalmi szövegrészek nyelvi elemzése a Müncheni Kódex, a Jordánszky-kódex, Pesti és Sylvester Novum Testamentumának János VI. fejezete alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmöczi Katalin (1969) Korabronzkori településformák a Dél-Alföldön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lékai András (1969) Örley István /1913-1945/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Makra Mária (1969) Ady Endre költészetének alaktani sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maurer Zsuzsa (1969) A Báthori István kori centralizáció lehetőségei és problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Menner Katalin (1969) A "Jövendő" orosz irodalmi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muráth Ferenc (1969) Mágocs község településének és nyelvjárásának története = Lantlehre der dt. Ma in Mágois. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muráth Ferencné Péntek Judit (1969) Sprach-und Stilanalyse eines details aus dem "Zauberberg". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai István (1969) Primitív vallási hiedelmek tükröződése az őskor művészetében, különös tekintettel a Kárpát-medence régészeti anyagába. A neolithikum termékenységi kultuszának vallás művészettörténeti vonatkozásai különös tekintettel a Kőrös- és Tiszakultúra idol-plasztikájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Gábor (1969) A Kunszentmiklósi Gimnázium története (1735-től 1900-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Márta (1969) Gozsdu Elek a magyar valóság ábázolója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Andor (1969) A tanítási órán kívüli irodalmi nevelés lehetőségei és fejlődése a középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor (1969) Az anyanyelv és irodalom iskolai tanításának főbb problémái és tapasztalatai az NDK-ban - a Deutschunterricht 1967-69-es füzetei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Sarolta (1969) Wathay Ferenc önéletírásának szójegyzéke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Opauszky Mihályné Kovács Margit (1969) Balassi Bálint költeményei szókincsének elemzése jelentéstani szempontból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pignitzky György (1969) A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban folyó nevelőmunka néhány időszerű kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puppi József (1969) Az intenzív oktatási módszer lehetőségei és eredményei az általános iskola alsó-tagozatának számtantanításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás Márta (1969) A haza tájainak felfedezése a magyar irodalomban (a helytörténet tanulmányozása az irodalomban - haza felfedezése 1790-es évektől 1848-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péchy Imréné (1969) Széchenyi István pedagógiai nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterfia Gábor (1969) Zeit- und Gesellschaftskritik in der Kleinprosa des westdeutschen bürgerlich-humanistischen Schriftstellers Heinrich Böll. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rehák Lászlóné Körmöndi Klára (1969) Parasztábrázolás Sarkadi Imre műveiben (Kisregényei, novellái és drámái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Romhányi Margit (1969) Tolsztoj vallásosságának tükröződése esztétikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi Éva (1969) A magyar történelmi regény az 1840-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajti Emese (1969) Krúdy Gyula vendéglő-novelláinak szerkezete az "Utolsó szivar az Arabs Szürkénél" c. novelláskötete alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők Matild (1969) Az 1861-es jobbágyfelszabadítás hatása Ukrajnában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Selmeci Teréz (1969) Az 1952. évi szegedi veszedelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sik Mihály (1969) A költői képalkotás változásai Juhász Ferenc epikájában az ötvenes évek derekáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Katalin (1969) Csanádvármegyei Régészeti és Történelmi Társulat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somlyai Mária (1969) Az episztola története 1770-1830-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabari Ferenc (1969) A Jászapáti Velemi Endre Mezőgazdasági Termelőszövetkezet történetének lényeges mozzanatai 1949-től 1969-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1969) Gyoma nagyközség bel- és külterületi földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalka Lajos (1969) Tanulói teljesítmény vizsgálat az otthoni tanulás alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szefcsik Etelka (1969) Igevonzatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentágotai Ildikó (1969) Arany János: Őszikék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szombath Gáborné Strommer Zsuzsanna (1969) Az első világháború Tömörkény István novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szálas Béla (1969) Palladius latin mezőgazdasági munkájának II. és III. könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Irén (1969) Az októberi forradalom hatása az oktatás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllőssi Margit (1969) Az egyén és a közösség viszonyának kérdése Garai Gábor lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szúdy Géza (1969) Csoóri Sándor költészete (Négy verseskönyvének elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sági Mária (1969) Die Siedlungsgeschichte und Lautlehre von Császártöltés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Pál (1969) Az akcióprogramok nevelőhatása a szentesi iskolák úttörő csapatainál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Judit (1969) Tanulói pályaalkalmasságvizsgálatok a belkereskedelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Józsefné Iványi Ildikó (1969) Átmeneti kategóriák, kettős és hármas szófajúság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turjay Valéria (1969) Szólások Mikes Kelemen Törökországi leveleiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Ilona (1969) Archaizálás a Rab Rábyban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik Zoltán (1969) A monumentalista festészet Mexikó művészetének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ugranyecz Gyula (1969) Illyés Gyula minőségjelzőinek vizsgálata három elbeszélő költeményben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin Dorottya (1969) Die Darstellung Des Zeitgeschichtlichen Und Politischen in Lion Feuchtwangers Roman "Erfolg". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Végh József (1969) A Vulgata és az 1466-ból származó magyar evangéliumfordítás (Müncheni Kódex) szövegének egymáshoz való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeke Ildikó Zsuzsanna (1969) Pásztói nyelvjárási szövegek szójegyzékkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Záhonyi Ákosné Rádai Márta (1969) Archaizmusok Móricz Erdélyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árva Edit (1969) Görgey Artur tevékenysége az 1848-49 évi magyar forradalom és szabadságharcban a Horthy-korszak irodalmának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódry Melinda (1969) A műveltető igék jelentésárnyalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2020. június 1. 12:09:30 CEST.