Item where faculty "Faculty of Arts" and date of item 1967

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 90.

B

Balogh Imre (1967) Doboz község felszabadulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bucsány György (1967) Fogalmazástanítás a mezőgazdasági technikumban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burunkai Klára (1967) Juhász Gyula tájszemléletének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bábel Ernő (1967) Iványi Ödön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böőr László (1967) A közlekedési eszközök kialakulása. A kocsiedények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi Gézáné (1967) A hazafias érzelmek vizsgálata 8. osztályos tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Csihás Gáborné (1967) Irodalomelmélet tanítása az általános iskolában és gimnáziumban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csiki Lászlóné (1967) Ragadványnevek Eleken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czikk Ferenc (1967) A nevelő személyiségének pedagógiai hatásfoka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Diczházi Dezső (1967) Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobcsányi Ferencné (1967) Két általános iskolai osztály magyar nyelv és irodalom iránti érdeklődésének szociális motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Gyula (1967) A szóhangulat József Attila költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Enyedi G. Sándor (1967) Iskolánkívüli népművelés Gyulán (1945-1966). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdős János (1967) Az ének-zene esztétikai hatásának szerepe a világnézeti nevelésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Istvánné (1967) A szegedi munkásság helyzete a magyarországi kapitalizmus viszonylagos stabilizációjának éveiben a Dél-Magyarország alapján (1925-1929). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Gyula (1967) A mezőkovácsházi járás településtörténete az Árpád-korig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Bertalan (1967) A kétnyelvű tanítás értelmezése hazai és jugoszláviai nemzetiségi iskolákban folyó gyakorlat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Jenő (1967) Magyar irodalomtörténeti tanulmányok a Szépirodalom c. folyóirat első három évfolyamában (1927-1929). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferka Mihály (1967) Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Makón. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füköh Levente (1967) A területi úttörő munka szervezése, irányítása és eredménye (Közösségi nevelési kísérlet Ózdon, a Béketelepi l. sz. Általános Iskolában, a város új lakótelepén). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gazelmann Ádám (1967) Az 1931. évi országgyűlési képviselő választások Kiskunhalas megyei városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes Tiborné (1967) Gárdonyi parasztszemléletének fejlődése művei tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenizse Pál (1967) Rutilius Claudius Namatianus "De reditu suo" c. költeménye és az antik Róma alkonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyetvai Józsefné (1967) Félegyháza mezőgazdasága 1945-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai Éva (1967) A főnévi igenév személyragozását érintő kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hemmert János (1967) A színelméletek tudatosításának új kísérleti eszköze. Az eszköz neve: színelméleti, vetítőgép újítás első hazai hordozható, beépített konstrukció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann Ottó (1967) Juhász Gyula lírai idealizmusának fejlődése a világháború idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holub Lászlóné (1967) Tessedik Sámuel pedagógiai rendszerének alapvető jellemvonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horvátovich Katalin (1967) Vas megye XVI. századi nyelvjárása Sennyey Ferenc levelei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódy Éva (1967) Bornemisza Péter: Énekek három rendbe című énekeskönyvének helyesírástörténeti elmzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jeney Jánosné (1967) A szegedi évek jelentősége Gárdonyi szépírói munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Nagy Emília (1967) Sánta Ferenc írói pályája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kamarás Gáborné (1967) Hasonló funkciójú deverbális és denominális igeképzők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Lajos (1967) A hódmezővásárhelyi tanulók pályaválasztási motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Magdolna (1967) Zu einigen Problemen Goethes Jugendgedichte. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Ferencz Ilona (1967) A birtokos személyragok egyeztetésének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ilona (1967) Csefkó Gyula nyelvészeti munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Kiss József (1967) Bródy Sándor drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kohlmayer Ádám (1967) Franz Wefel: A Musza Dag negyven napja c. regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1967) X-XI. sz-i temető Hódmezővásárhely - Nagyszigeten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács József (1967) A zenepszichológia rövid történeti áttekintése, a muzikalitás, a zenei képesség és tehetség pszichológiai értelmezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Tamás (1967) Analitikus nevelésfilozófia. Az angol-amerikai nevelésfilozófia egyik új irányzatának kritikai ismertetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krajcsovszki József (1967) A gyermekre ható ártalmak az általános iskolában - az átmeneti társadalom körülményei között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczi Lidia (1967) Az 1929-1933. évi gazdasági világválság hatása Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laczó Katalin (1967) Juhász Gyula munkássága a 20-as években. Magyarság, parasztorientáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Levrity Sándor (1967) A kertészeti szakoktatás története Baja és környékén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovrity Endre (1967) A mélységjáró csúcsra ér. Benjámin László költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Láng Mathias (1967) Rosegger und die Heimatscwolle. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Árpádné Kelemen Ildikó (1967) A visszaható igék jelentésárnyalatai a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

M. Nepper Ibolya (1967) A Kőrös-kultúra eszközkészletének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makai Ferenc (1967) Földreform Balatonkenesén 1945-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marsai Andorné (1967) Szerszámos munkák néhány problémája a 3. osztályban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Istvánné (1967) A kisember alakja Kosztolányi Dezső novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Ilona (1967) A jelentéstömörítő összetett szavak osztályozási problémái a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zoltán (1967) Földreform, Földeák 1945. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátraházi Ferenc (1967) A nógrádi szénmedence bányászainak élete és harcai a Horthy korszakban (1919-1933-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Endre (1967) Fajsz földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Imréné (1967) Az MNDSZ mozgalom és kezdeti működése Csongrád megyében az első kongresszusig (1945. január-1946. április). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Miklósné (1967) Az általános iskola teljessé tételének legfontosabb szervezeti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor (1967) Az általános és szakmai képzés kapcsolatának alakulása a szakmunkásképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pap Lászlóné Dobos Mária (1967) Szöveg- és kishitűség M. J. Lermontov: Korunk hőse című regényének magyar fordításában. (Áprily Lajos, 1956). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perényi Antalné (1967) A részegség fogalomkörének szinonimikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrovics Mária (1967) Szabó Lőrinc költészete a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pál Józsefné Zimonyi Katalin (1967) A személyiség pszichológiai fogalma és megismerése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás György (1967) Az 1956. évi ellenforradalom és a konszolidáció története Kalocsán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pápai Zsuzsanna (1967) Oroszország története a X.-XVIII. század második feléig a felszabadulás előtti magyar történeti irodalom tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Lászlóné (1967) A napimádó költő. Szabó Lőrinc egy motívuma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffai István (1967) Gárdonyi Géza indulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Mária Ilona (1967) A magyar irodalom verstana 1945-1965. Annotált bibliográfia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rédai László (1967) A termelőszövetkezeti mozgalom fejlődése Királyhegyesen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salamon Ildikó (1967) Terepbejárás a baranyai Dráva-szakasz mentén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Salamonné Orosz Zita (1967) Békefi Antal és a szegedi irodalmi élet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sik Mihályné (1967) Kassák Lajos regényei 1938-ig (A Misilló királyságától az Egy ember életéig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon József (1967) Az 1947. évi országgyűlési választások Hódmezővásárhelyen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zoltán (1967) A művészet és személyiség kapcsolatának néhány pedagógiai és pszichológiai kérdéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztrapák Ferenc (1967) Elemzések a kései kuruc versek köréből - Egy módszer alkalmazhatóságának próbája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tóth Ilona (1967) Tömörkény István jelentésmagyarázatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Margit (1967) Mikszáth forráshasználata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tőrös Krisztina (1967) A Jókai-kódex igeragozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi Anikó (1967) Juhász Ferenc szóhangulata - A Harc a fehér báránnyal című kötet alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Ferenc (1967) A mezőkovácsházi községi tanács müködése megalakulásától az ellenforradalomig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Sándor (1967) Szocialista brigádmozgalom a Tisza Cipőgyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mihályné Major-Kis Katalin (1967) A magyar népszínmű története az 1860-as, 1870-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Varsányi Péter (1967) Nevelési lehetőségek egy külföldi kirándulás szervezésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vezér Károly (1967) A bukások alakulásának néhány fontosabb gyermekvédelmi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viski Árpád (1967) Zágoni Mikes Kelemen igeképzése és igeragozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vrbovszky György (1967) A békéscsabai parasztság osztályszerkezetének átalakulása a felszabadulástól napjainkig 1945-1966. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Károlyné (1967) A búza útja a vetéstől a kenyérsütésig Hódmezővásárhelyen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös József (1967) Világnézeti és esztétikai nevelés az általános iskolai és a gimnáziumi irodalomórán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zielbauer György (1967) Fasiszta előretörés Eleken és a község megtisztítása a fasiszta befolyástól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 28. 12:08:20 CET.