Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ó | Ö
Number of items: 155.

A

Apró Zsuzsanna (2009) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyász Csaba (2009) A vadászati jog szabályozása európai kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balázs Ildikó (2009) ESZA-s projektek megvalósításának tapasztalatai a közreműködő szervezet szemszögéből a ROP-3.3 intézkedés keretében a dél-alföldi régióban lezárult projektek bemutatásán keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Marietta Viktória (2009) A nők helyzete a középkorban (a Szász Tükör és a pozsonyi, soproni jegyzőkönyvek alapján). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Becsyné Gion Katalin (2009) Út a rendszeres szociális segélytől a „monoki modellen” át az aktív korúak ellátásáig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki Brigitta (2009) Az elítéltek foglalkoztatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászi Nikolett (2009) Adóhatósági vizsgálatok, különös tekintettel a vagyonosodási vizsgálatra, mint speciális becslési eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás János (2009) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Zoltán (2009) A megújuló energiaforrások technikai bemutatása és jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boróczky Barbara Anett (2009) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bosznyai Zsuzsanna (2009) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó Gabriella (2009) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bunford Krisztina (2009) A tipikus és atipikus foglalkoztatási formák európai tükörképe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Attila (2009) A munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelőssége, a két felelősség eltérő sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Kata (2009) Hulladékgazdálkodás Magyarországon – a gumiabroncsok szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi Krisztina (2009) Elméleti és gyakorlati kérdések a Bécsi Vételi Egyezmény szerződésszegésre vonatkozó rendelkezései körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csada Judit (2009) Az Európai Szövetkezet hatályos szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csipe László (2009) Gondolatok a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekről - Csáth Géza: Anyagyilkosság című novellája alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Csilla (2009) Jogrend a Brit Alkotmányban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Deli Petra Eszter (2009) A munkavállaló vétkességi alapú felelősségének problematikája, kitekintéssel a német szabályozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobner András Lajos (2009) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Andrea (2009) Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban – különös tekintettel a rendőrségi együttműködésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid Szilvia (2009) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban, különös tekintettel az őrizetbe vételre és az előzetes letartóztatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

El-Hamdan Kinga (2009) A szoftver jogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Elek Zsófia (2009) Büntetőeljárás és média kapcsolatának kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Falus Dóra (2009) Családon belüli erőszak. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete István (2009) Az Európai Unió élelmiszer-biztonsági rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Felmérai Szilárd (2009) A státusztörvény nemzetközi fogadtatása és értékelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Diána (2009) Az elítéltek foglalkoztatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Klaudia (2009) A fogyasztók érdekvédelmét szolgáló gazdasági bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Tímea (2009) Az USA és az NSZK szövetségi rendszerének összehasonlítása az alkotmányuk tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gera Ágnes (2009) A víziközművek tulajdonjoga és üzemeltetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gróf Márta (2009) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Grósz Péter (2009) Egyes szervezetek borhamisítás elleni jogi eszközei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Guba Judit (2009) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyalog Renáta Éva (2009) Az átdolgozás egyes kérdései a magyar és az amerikai szerzői jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Gál Marianna (2009) A termékfelelősség múltja, jelene, jövője, különös tekintettel a jogintézmény hazai fejlődésére és az új Ptk. kódex tervezetében történő szabályozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

H. Nagy László (2009) Fiatalkori bűnözés egy anómiás társadalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Havrán Ákos (2009) A munkanélküliség kérdése a pályakezdő diplomások körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Attila (2009) Az állami adóhatóság behajtási tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Imre (2009) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Horváth Luca Kornélia (2009) Egységes nemzetközi GMO szabályozás? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huber Balázs (2009) Elektronikus ügyintézés a magyar közigazgatás rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi Sándor (2009) A szerződéses kötelezettségekre irányadó jog szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi Ágnes (2009) A munkaerő-áramlást támogató technikai rendszerek az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jagodics Ivett Csilla (2009) Sajtónyilvánosság az igazságszolgáltatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jakab Zoltán (2009) A szövetkezeti szövetségek elméleti alapjai és gyakorlati lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jedlicska Mariann (2009) Gyermekek védelme, szociális ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jordán Ildikó Ilona (2009) Ki a nyomozás ura? Az ügyész szerepe a nyomozásban, különös tekintettel a nyomozó hatósággal való kapcsolatára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás Attila (2009) A fiatalkorúakra vonatkozó speciális rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalapos Marianna (2009) Az ügyvédség változó szerepe hazánkban és az Európai Unióban, különös tekintettel a díjazás kérdéseire. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Dóra Éva (2009) A lakásszövetkezetek jogi szabályozásának története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Zsolt (2009) Az illegális fájtcserélés problematikája a szerzői jog tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés Klaudia (2009) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes Ágnes (2009) A menedéket kérők tisztességes eljáráshoz való joga Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Balázs (2009) Elhatárolási kérdések a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Nikoletta (2009) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisné Szirbucz Mária (2009) A vám- és pénzügyőrség korrupció ellenes tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Zoltán (2009) Az Európai Unió mezıgazdasági szakpolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolláth Anna (2009) Kisebbségek az európai dokumentumokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Komlósi Adrienn (2009) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz Anita Edit (2009) A római büntetőjog alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Róbert (2009) Az ügyfél alapelvek által biztosított jogai a közigazgatási hatósági eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Perei Mónika Ildikó (2009) A jegyző jogállása, különös tekintettel az önkormányzati pályázatokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizbai Bernadett (2009) A köztisztviselői jogviszony - jellemzői, sajátossága-, etikai felelősség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuluncsich Eszter (2009) A rablás magyar és német szabályozásának összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kunhegyi Mária (2009) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelésének végrehajtása, a jelenkor dilemmái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuthán Viktória (2009) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár-Német Tamás (2009) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (Rablás, kifosztás, zsarolás bűncselekménye). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kánvási Edina (2009) A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések a munkáltató kártérítési felelősségével összefüggésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ködmön Zoltán Gábor (2009) A védő joghelyzete a büntető eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Körtvélyesi Attila (2009) A takarékszövetkezetek átalakulása jövőbeli lehetőség? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőfalvi Gabriella (2009) A fiatalkorúak büntetés végrehajtásáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi Ildikó (2009) A szabadságvesztés büntetés végrehajtása: az elítéltek foglalkoztatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laskovics András (2009) A börtönügy helyzete külföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lele István (2009) Az idegrendészeti kiutasítás az alapjogok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas Nikoletta (2009) Nemzetközi szervezetek a légi közlekedésben és hatásuk a magyar szabályozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lugasi József (2009) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Láng Zoltán (2009) A nemzeti parlamentek és az európai integráció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Malmos Edit (2009) Rendőrségi és bűnügyi együttműködés, illetve annak intézményi keretei az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marjay Péter (2009) A bűnösség alakulása az egyes közlekedési cselekményeknél, és az objektív felelősség hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikó András (2009) A földhasználathoz, a földtulajdonhoz kapcsolódó támogatások, vagyoni értékő jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsa Kata (2009) A védő joghelyzete a büntető eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Éva (2009) Az élethez való jog szabályozása a nemzetközi jogban, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mócza Réka (2009) A természet védelmének új jogintézményei, eszközei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy András (2009) A halálbüntetés végrehajtása és eltörlése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Anita (2009) A nyomozási bíró. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Balázs (2009) A Schengeni Egyezmény szabályozása és alkalmazásának tapasztalatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Dániel (2009) A Creative Commons licenc az Egyesült Államok és Magyarország jogrendszerének fényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Erzsébet (2009) A családon belüli erőszak, mint jelenség és jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Katalin (2009) Alternatív vitamegoldási rendszer - Mediáció a munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Noémi (2009) A vajdasági magyarság a magyar állampolgársági jog fejlődésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Viktória (2009) A felszíni vizek védelmének jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Jakus Csilla (2009) Helyi önkormányzatok a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Jójárt Ákos (2009) Klímapolitika és környezetjog napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri Csaba (2009) A kettős adóztatás elkerülésére kötött magyar-német egyezmény - kitekintéssel az OECD Modellegyezményére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Csilla (2009) A fiatalkorúak szabadságvesztésének végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Opóczki Sándor (2009) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ottlakán Johanna (2009) A víziközművek tulajdonjoga és üzemeltetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pakot Katalin (2009) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pellei Tamás (2009) Az Európai Alkotmány és problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pernekiné Ruzsa Mónika (2009) A vagyonátruházási illeték jellemzői, kölönös tekintettel az illetékmentesség- és kedvezmény sajátosságaira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Perényi Petra Alexandra (2009) A vagyonosodási vizsgálat és annak problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pingiczer László (2009) A magyar közigazgatási bíráskodás fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Popescu Balázs (2009) Külföldiek ingatlanszerzése, nemzetközi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Posgay Gábor (2009) A nemzetközi követelés-vételről szóló egyezmény. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Prohászka Szilvia Katalin (2009) A pénzintézeti szövetkezetek speciális formái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Regős Eszter (2009) A megújuló energiaforrások felhasználásának hazai és uniós jogi keretei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Riesz Virág (2009) A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény minősítési és elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás Ágnes (2009) A magyar és a francia köztársasági elnök egyes hatásköreinek összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsi Tímea (2009) A magzati élet büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Réfi Edit (2009) Az elítéltek foglalkoztatása és egészségügyi ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Salgó László Péter (2009) Aranyrészvény az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schneider Zita (2009) A munkanélküliség helyzete Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén István (2009) A menetrend szerinti közúti személyszállításban dolgozó utazó munkavállalók munka- és pihenőidejére vonatkozó európai közösségi és magyar szabályok különös tekintettel a Volán társaságok munkavállalóira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Semperger Imre (2009) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Seresné Szlovák Krisztina (2009) A tanúk emlékezeti teljesítménye. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Serfőző Zsolt (2009) Perbeszédek a büntető tárgyaláson. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonyi Mariann (2009) A kollektív biztonság intézményi háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkó Zsuzsanna (2009) A környezetjog alapelveinek vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soproniné Molnár Judit (2009) Természetvédelem különböző területeinek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Strihó Krisztina (2009) Területfejlesztés? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok Anita (2009) A védőnők szerepe ma Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szamosi Melinda (2009) Szabálysértések a magyar jogrendszerben és az elbíráló hatóságok köre, különös figyelemmel a rendőrség munkájára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szanyi Krisztina (2009) Az ügyész feladatai a nyomozás során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeder Csilla (2009) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeresné Domokos Erika (2009) Reményvesztett gyermekek védelmezői - avagy a nevelőszülők helye és szerepe a gyermekvédelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei László (2009) Az ügyész jogállása a büntető eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentgyörgyi Beatrix (2009) Vitarendezés a fogyasztóvédelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász Judit (2009) Az Iszlám és a Saria terjedése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőrös Enikő (2009) Az állategészségügy jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sági Zsanett Katalin (2009) Közoktatási intézmények működése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tasi László (2009) Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tirpák Milán (2009) A délszláv államok és a magyar alaptörvény összehasonlító elemzése a köztársasági elnökök tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turbucz Marietta (2009) Távmunka- Egy rugalmas foglalkoztatási forma magyarországi jellemzői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár Odett (2009) Munkáltatók a munkaerő-kölcsönzés törvényi útvesztőiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Kamilla (2009) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Unginé Abramova Darja (2009) A Lukasenko-Rendszer Belorussziában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga Boglárka (2009) Az ügyész jogállása a büntető eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Krisztina (2009) Természetvédelem a vadászati jog tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Tibor Róbert (2009) Bíróválasztás a középkori Magyarországon - Látszatfüggetlenség, vagy valós hatalom? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Viktória (2009) A történeti alkotmánytól az Európa-klauzuláig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Edit (2009) Az elítéltek foglalkoztatása hazánkban és külföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vladár Mónika (2009) Esküdtek és ülnökök a bírósági eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi Borbála (2009) Családpolitika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vér Zalán (2009) Megújuló energiák újszerű felhasználási formái a Szegedi Vízmű Zrt. hatékonyabb és profitorientált működése érdekében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh Szilvia (2009) Telekkönyvi alapelvek és érvényesülésük az ingatlan-nyilvántartás rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zakar József (2009) Fajvédelem az 1920-as években Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zelenyánszki Miklós (2009) Békés Megye Képviselő-testülete Bizottságainak szervezete és működése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zolyomi Renáta Edit (2009) Jogszociológiai kutatás a gábor cigányok között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám László (2009) A sértett jogai a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston Eszter Ildikó (2009) Pénzintézeti szövetkezetek speciális formái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónodi Szűcs Gyula (2009) A szabadságvesztés végrehajtásának pozitív és negatív hatásrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ördög-Deák Andrea (2009) Ítéleti egyezség : vádalku pro és contra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ördögh Attila (2009) A helyi adók rendszerének jellemzői hazánkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 19:35:30 CET.