Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö | Ő
Number of items: 655.

A

Abay Enikõ (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Abonyi Ferencné (2007) Hozzátartozói nyugellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aladics László (2007) Az ügyfelek jogai a közigazgatási eljárások során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi Barbara (2007) A közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszűnése, megszüntetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Katalin (2007) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, mint a pénzügyi intézmények felügyelő-, ellenőrző- és engedélyező szerve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Almásiné Papp Mária (2007) A fogyasztóvédelem intézményrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apari Szabolcs János (2007) Az ifjúság szexuális fejlődésének védelme, különös tekintettel a megrontásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró Mária (2007) Társadalombiztosítás és öngondoskodás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bagarus Richárd (2007) Közlekedési bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi Annamária (2007) Magán munkaközvetítés Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajtai Ildikó (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz Viktor (2007) A sajtószabadság korlátai és a médiajog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bak Judit (2007) Gyermekek szociális ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos Péter (2007) A korrupció és annak büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné Tenke (2007) Megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkozási rehabilitációja Bács-Kiskun Megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balai Ferenc István (2007) Helyi demokrácia a közigazgatás nyilvánosságának és törvényességének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Krisztin Mónika (2007) A védőnő feladatai és közreműködése a gyermekvédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balonyi Ágnes (2007) Szociális biztonság-szociális védelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Zsófia (2007) Az ügyészi szervezet alkotmányjogi helyzete és annak visszásságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bana Dávid (2007) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi Krisztina (2007) Egy társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely működése a gyakorlatban: Árpád-Agrár Zrt. Szentes. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi Adrienn (2007) Gyermekvédelem családpótló intézményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barkóczi Éva (2007) A jegyző, mint szabálysértési hatóság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barnáné Mohai Piroska (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Tibor (2007) A munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Zsolt (2007) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányításának, nemzeti felépítésének, feladatkörének változásai 1991-2005. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartsch Éva (2007) Kiszervezés japán módra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bata László (2007) Az épített környezet védelmének szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Becskeiné Csányi Krisztina (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke Dóra (2007) A hosszú tartamú szabadságvesztés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Tamás János (2007) Polgári jogi felelősség az orvosi műhibaperekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bense Richárd (2007) Magánnyugdíjpénztárak Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki Dóra (2007) A finn és a magyar alkotmány összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berki Edit (2007) Egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkó Attila (2007) A szülői felügyeleti jog tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth Katalin (2007) Gyermekvédelem az iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertalanffy Barnabás (2007) A főbb jogrendszerek, jogi kultúrák, jogászképzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Tibor László (2007) A személyi jövedelemadó bevezetése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biacsi Anikó (2007) A rendes felmondás szabályai a munka törvénykönyve alapján és az Európai Uniós gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Binszki József (2007) A csempészet és a vámorgazdaság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Birizdó Éva Zsuzsanna (2007) A szegénység Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Sándor (2007) A végrehajtási eljárás és problémái a szabálysértési jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognárné Virág Klára (2007) A családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohner Zsolt (2007) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár Diána (2007) Európai szövetkezeti modellek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog Áron István (2007) A biotechnológia jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bori Anikó (2007) Az ügyfélszolgálat szerepe a nyugdíjágazatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros András Zoltán (2007) A sajtószabadság korlátai és a médiajog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Tamás (2007) A regionalizmus jelene és jövője Magyarországon és Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi Beáta (2007) Betegjogok-orvosi műhibaperek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boróczki Mihály (2007) A kiküldetés, mint atipikus foglalkoztatási forma szabályozása az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bosnyák Szilvia (2007) A munkaidő szabályozása és gyakorlati alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Both Nóra (2007) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Brandt Erika Barbara (2007) A jogi oktatás története Magyarországon, Európában és az Egyesült Államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bródi Éva (2007) A kábítószer büntetőjogi megítélése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buczkó Tímea (2007) A fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzése a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Burján Judit (2007) A munkaügyi ellenőrzés gyakorlati kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Busa Gabriella Katalin (2007) Az öngyilkosságok statisztikája a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácskainé Horváth Szilvia (2007) A munkanélküliek ellátása a nők társadalmi helyzetére vetítve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Barbara (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Tünde (2007) Az irányított betegellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Szilágyi Marianna Ágnes (2007) Többcélú kistérségi társulások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Báló Anett (2007) A közlekedési bűncselekmények szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánó Kacskovics Virginia (2007) Az állampolgársági eljárás sajátosságai régen és ma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárszki Adrienn (2007) A távmunka és annak jogi keretei, különös tekintettel a magyar szabályozásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bátoriné Farkas Éva (2007) A munka díjazásának elméleti és gyakorlati kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bényei Márta (2007) A polgári eljárásjog alapelvei, különös tekintettel a perhatékonyság elvére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bérdi Adrienn (2007) Az áldozatvédelem elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres Károlyné (2007) Az önkéntes és magánnyugdíj rendszerek sajátosságai, az öngondoskodás jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Mónika (2007) Az állam kártérítési felelőssége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi Sándor (2007) A magyarországi háztartások internettel való ellátottságának alakulása, ennek társadalmi hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta Alexandra Annamária (2007) Az elítéltek foglalkoztatása, munkáltatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bölcskei Magdolna (2007) A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz Borbála (2007) A jóvátétel jogintézménye a büntető anyagi- és eljárási jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csabai Orsolya (2007) Az ügyészség alkotmányjogi helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó Beáta Éva (2007) Dohányzók és nemdohányzók a munkahelyen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh Katalin (2007) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csehó András Gábor (2007) Nemzetközi büntetőbíróságok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csekő Katalin (2007) A fiatalkorúakkal szembeni büntetőeljárás speciális szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csengeri Ágnes (2007) A női bűnözés és a nők helyzete a büntetés-végrehajtásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csere János (2007) Japán munkajog, munkaügyi kapcsolatok és a japán típusú minőségmenedzsment. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernetics Szilvia (2007) A hitelezők érdekeit sértő gazdasági bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernetics Tünde Olga (2007) A helyi önkormányzatok társulásos kapcsolatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernok Tamás (2007) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus Anikó (2007) A diákmunka jogi szabályozása a különböző országokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csertőné Antalfy Ágnes (2007) Az egészségpénztár célja, jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Sándorné (2007) Irányított Betegellátási Rendszer az egészségért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csipszer Éva (2007) A járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekményének minősítési kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csitári Nikolett (2007) A házassági vagyonjog aktuális kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia Zsófia (2007) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmazia Anett (2007) A szélenergia felhasználásának jogi keretei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csák Ferencné (2007) A védőnők munkája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császi Janka (2007) A környezet büntetőjogi védelme, különös tekintettel az európai vonatkozásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csüdör Beáta (2007) Családtámogatás a német szociális jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czepán Mónika (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok Bernadett (2007) A családi nevelés elmélete és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Daridáné Csobán Erika (2007) A munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Olimpia (2007) A vezető állású munkavállalók és közalkalmazottak összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Zsombor (2007) Jogorvoslat a nyugdíjbiztosítás rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Orsolya (2007) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Zoltán (2007) Dogmatikai és jogértelmezési kérdések a rablás tényállása kapcsán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Brigitta (2007) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Tímea (2007) A betegek jogállása az egészségügyi ellátás során Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domján Ákos (2007) Lakásbérlet Magyarországon, az Európai Unió lakásstatisztikai adataival összevetésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos Beáta (2007) Közlekedési szabálysértési tényállások a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dora Márta (2007) Hosszú tartamú szabadságvesztés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dovalovszki Zsuzsanna (2007) A terrorizmus elleni küzdelem kérdésének nemzetközi- és európai jogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drozdikné Rozsi Terézia (2007) Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudásné Sziveri Valéria (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudásné Sápi Éva (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Duna Ágnes Éva (2007) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatala és annak jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dux Dorottya Katalin (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes Boglárka (2007) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Döbrőssy Ivett (2007) A szennyvízkibocsátás szabályozása és gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Dr. Ember Alex (2007) Munkahelyi baleset-üzemi baleset Németországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Endre Szabolcs (2007) Az Európai Parlament politikai csoportjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Engi Erika (2007) A szakszervezetek története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Falábú Orchidea Arianna (2007) Diszkrimináció a munkajogban, különös tekintettel a munkahelyi szexuális zaklatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Éva (2007) A tárgyalásról lemondás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Farkas Klára Nárcisz (2007) A munkaügyi ellenőrzés legfontosabb jellemzői Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Somkúti Judit (2007) Fogyatékossággal élő személyek szociális ellátása esélyegyenlőségük biztosítása érdekében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Nóra (2007) Az egészségügyi igazgatás szervezet- és eszközrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Ágota Nikolett (2007) Szükség van-e gyermekvédelmi ombudsmanra? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fecske Zoltán (2007) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jogorvoslati rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Lilla (2007) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes József Balázs (2007) A magyarországi roma kisebbség munkaerőpiaci helyzete statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes Viktória (2007) Az atomenergia és a radioaktív hulladékok környezetjoga. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Csongor (2007) A Gazdasági Versenyhivatal és a Versenytanács jogállása, eljárása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Edit (2007) A fiatalok, a nyugdíjasok és a szegények szociális helyzete statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Irén (2007) Gyermek- és családvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyvesi Dávid (2007) A magyar fogyasztóvédelem működése - kitekintéssel az elektronikus kereskedelemre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fercsi Tímea (2007) Az irányított betegellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fleischmann Gábor (2007) Szociális biztonság és a rokkantsági ellátások az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fleischmann-né Hermann Mónika (2007) Bányászati ellátások a nyugdíjrendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Emese (2007) Rendőrségi együttműködés az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Tamás (2007) A szennyvízberuházások finanszírozásának alakulása a jogszabályi környezet változásának tükrében (1992-2007). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forró Zoltán (2007) Az Európai Alkotmány. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fricskó Milán (2007) Helyzetkép az atipikus munkavégzési formákról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Tamás (2007) A Bv. szervezetet érintő hatályos szabályozások végrehajtásának korlátai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fárbás Csaba (2007) A gyógyszer-finanszírozás alapkérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Marianna Lili (2007) Az elítéltek foglalkoztatása és vallásgyakorlása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Ágnes Katalin (2007) Mediáció és arbitráció, mint a munkaügyi viták alternatív megoldási lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Éva (2007) Az adók harmonizációja az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Füvesi Gábor (2007) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajdács Márta (2007) A nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galgóczy Gábor (2007) Közbeszerzési eljárások az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Garzó László (2007) Posztmodern politizáció - a döntéshozatal átalakulása az információs társadalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergelyfi Tímea (2007) Alternatív vitamegoldási módszerek - mediáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergyeni Zoltán (2007) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba lépésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergényi Szabolcs (2007) Az állampolgársági törvények fejlődése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gidai Éva (2007) Motivációs elméletek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Gabriella (2007) Különleges fogvatartotti csoportok szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Magdolna (2007) A munkaügyi viták és rendezésük eszközei, intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Guba Zsolt (2007) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubacsi Éva (2007) A kölcsönszerződés szabályai a reformkori Kecskemét joggyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsi Enikõ (2007) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Guth Piroska Rita (2007) Gyermek elhelyezése, annak megváltoztatása, kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati Jánosné (2007) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Éva (2007) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor Brigitta (2007) Az egészségügyi helyzet alakulása napjainkban Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál László Csaba (2007) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál László Tamás (2007) Az 1922. évi választójogi rendelet demokratikus kritikája : 1922-1926. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Zoltánné (2007) A betegek és az ő jogaik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi Anita (2007) Társadalmi devianciák szociológiai változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gúth Mária Éva (2007) Önkéntes nyugdíjpénztárak kialakulása a nyugdíjrendszerek változásának hatására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdu Éva (2007) A védőnők helye és szerepe a társadalom rendszerében, ma Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdó Anna (2007) A gazdasági mediáció jövője Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajpál Zsolt István (2007) Önfoglalkoztatók jogi helyzete a társadalombiztosításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó Ildikó (2007) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harasztia Katalin (2007) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai András Péter (2007) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hauptmann Ibolya Anna (2007) Betegek és fogyatékosok szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Haydu Olívia (2007) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Annamária (2007) A helyi önkormányzatok társulásos kapcsolatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Emese (2007) A tanúvédelemről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyes Mariann (2007) A rendkívüli felmondás és annak gyakorlati megvalósulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyes Péter István (2007) A fenntartható erdőgazdálkodás jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi Zsófia Tünde (2007) Lobbi tevékenység és szabályozási lehetőségei az Európai Unióban és a nemzeti jogalkotásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyközi Lívia (2007) A globális klímaváltozás elleni küzdelem eszközrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Heidecker Ferenc (2007) Fogvatartottak egészségügyi ellátása, helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg Mónika Beatrix (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg Zsuzsanna (2007) Fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Kecskeméten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Heredeáné Sprok Magdolna (2007) Köztisztviselői jogviszony és annak tartalma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hertling Ildikó (2007) Költségvetési intézmények munkaügyi kapcsolatainak vizsgálata, érdekegyeztetési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herédi István (2007) A kollektív tárgyalások kialakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hidvégi Julianna (2007) A Csongrád megyei közigazgatási szervek szerepvállalása a társadalmi bűnmegelőzésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Csilla (2007) Betegek, fogyatékosok szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Gábor (2007) A gyermektartásdíj állam által történő megelőlegezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Miklós (2007) A rablás elhatárolása a kifosztástól, zsarolástól és önbíráskodástól. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Nóra (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Tímea (2007) A magyar nyugellátási rendszer története, jelenlegi működése, reformelképzelések. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Ákos (2007) A fogyatékkal élők jogainak kialakulása és fejlődése az Európai Unióban, jelenlegi helyzete Magyarországon kitekintve az Egyesült Királyságra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Hudákné Farkas Zita Anita (2007) Származásmegállapítási perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hulló Lívia (2007) Szabad felhasználás a német és a magyar szerzői jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár Erika (2007) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódiné Gulyás Éva (2007) Egyéni vállalkozó biztosítása a magyar társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ilyés Zsuzsanna (2007) A volt Jugoszlávia területén elkövetett nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő bűncselekményeket bíráló hágai Nemzetközi Törvényszék. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ilyésné Négyesi Mónika (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanics István (2007) A Custodia felelősség kialakulása és jelentősége a római jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanics Ildikó (2007) Oktatás és képzés a Humán Erőforrás Operatív Program keretein belül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ivits Anna (2007) Hulladékgazdálkodás helyzete Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Iván Ildikó (2007) Humánerőforrás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab Judit (2007) A pályakezdő diplomások munkaerő-piaci helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jani Ivánné (2007) Rokkantsági nyugellátások 1875-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Janitz Balázs (2007) Az erőszakos bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jegesy Vera (2007) A vezető tisztségviselő polgári jogi felelőssége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Katalin (2007) Magánnyugdíjpénztárak: tőkegyűjtés és szolgáltatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenovai Petra (2007) A környezeti károkért való polgári jogi felelősség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenovainé Horváth Hajnalka (2007) A köztisztviselői jogviszony tartalmának változása a 2006. évi törvénymódosítást követően. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jesity Klára (2007) Az európai egység kialakulása a II. világháború után a Római Szerződések megkötéséig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jillek Adrienn (2007) A lakásszövetkezetek létrejötte Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Joó Anikó (2007) Non-profit és civil szervezetek statisztikai adatai a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Zsolt (2007) Az okiratokkal kapcsolatos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Adrienn (2007) Szabad mozgáshoz való jog az Európai Unióban a 2004/38/EK irányelv alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Péter (2007) A tisztességes eljáráshoz való jognak az Emberi Jogok Európai Bíróságán és az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságán kialakult esetjog összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Antalné (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor Péter (2007) A választási rendszerrel kapcsolatos alkotmánybírósági döntések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánovszki Ágnes (2007) A gyógyszerek árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás rendszerének kialakulása, változásai és működése napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jójártné Gyóni Éva (2007) Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Józsáné Kiss Irén (2007) Helyi szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiái "Lajosmizse Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2004" projekt kutatási adataira alapozva, statisztikai megközelítésekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalcsevics László (2007) A szellemi alkotások védelme a nemzetközi magánjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár Éva (2007) Természetvédelem szervezete és feladatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kamocsai Andrea (2007) Az ombudsman vizsgálati eljárása, jogfejlesztő szerepe, működésének tapasztalatai éves jelentései tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kara Ágnes (2007) Szakszervezetek működése, jogainak érvényesítése egy konkrét vállalat kollektív szerződésének bemutatásán keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Rita (2007) A keresőtevékenységet folytató külföldiek beutazására és tartózkodására vonatkozó szabályok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsondi Jánosné (2007) Munkanélküli ellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kastal Márta (2007) Nők tartós munkanélküliségének megelőzése, munkába állásának elősegítése Csongrád megyei munkaerő-piaci program munkanélküliségére gyakorolt hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Diána (2007) A generalis congregatiok újjáéledése a korai Anjou-korban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Eszter (2007) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kazy Zoltán (2007) A megújuló energiaforrások környezetre gyakorolt hatásai és jogi szabályozásuk. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskésné Molnár Márta (2007) A társadalombiztosítási nyugellátás megállapításánál figyelembe vehető szolgálati idő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Erika (2007) Víz: irányelv és gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Imola (2007) Humánerőforrás fejlesztés a Dél-Alföldi régióban a ROP fényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Lajosné (2007) A vállalati és a humánstratégia kapcsolata a MÁV ZRt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen László (2007) A versenykorlátozó megállapodások szabályozása a közösségi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Réka (2007) Az Európai Unió regionális politikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kenderessy-Szabóné Sprok Ágnes (2007) Családtámogatási ellátások Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekesné Torda Éva (2007) A társadalombiztosítási intézmény története, jelenkori szervezete, irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerepesi Katalin (2007) Az ózonproblémák környezetjogi megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyi Melinda (2007) Raymond Aron totalitarizmus elmélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Judit (2007) A fiatalkorúak javítóintézeti nevelése és szabadságvesztés-büntetése végrehajtásának története 1978-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Bernadette (2007) Ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétellel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Zsuzsanna (2007) A terhességi és anyasági ellátások hazai szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Balázs (2007) A titkos információgyűjtés helye és szerepe a kriminalisztikában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Jakabné Szedoglavits Jolán (2007) A munkanélküliség adatai Makón napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál Ibolya (2007) A magyar munkajog bérezési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Attila (2007) Export támogatások ellenőrzési rendszere. Az EMOGA Garancia Részlegéből történő kifizetések utólagos ellenőrzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Róbert Károly (2007) A véleménynyilvánítási szabadságjog és a büntetőjogi felelősség kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Amarilla (2007) A Biztonsági Tanács reformja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Györgyné (2007) A távmunka elméletben és gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Katalin Viktória (2007) Gyógyfürdő szolgáltatások jelentősége napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Nóra Márta (2007) Szükségesség és arányosság megítélése jogos védelem és végszükség esetén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Sándor (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Tünde (2007) Az érdekviták megoldása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ágnes (2007) A sajtó és a személyiségi jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Éva (2007) Ügyfélszolgálat a közigazgatásban az Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ügyfélszolgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss-Gál Katalin (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Gór Zsuzsanna (2007) Hátrányos helyzetű munkanélküliek a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltségén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kliment Krisztina (2007) Az értékpapírok és a befektetővédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Lászlóné (2007) A vállalkozás, mint szervezet. A szervezeti kultúra a vállalkozásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsisné Csató Judit (2007) A participációs intézmények működése egy német konszern leányvállalatánál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koczka Krisztián (2007) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koczó Ferenc (2007) A terhelt joghelyzete a mai magyar büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kodai Angelika (2007) A gazdasági és vagyon elleni bűnözés empirikus elhatárolása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koloszár Zsolt (2007) A kereskedelmi jog és a kereskedelmi társaságok kialakulása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsi Melinda (2007) A magyar és a román vadgazdálkodás és vadászati jog összevetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Komlódi Gábor (2007) A korrupciós magatartás büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz József (2007) A helyszíni szemle. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz Erika (2007) Európai Unió munkajogi irányelvei a munkavállalók védelme érdekében, és a hazai szabályozás jelenlegi helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz Tibor (2007) Budapest a legfrissebb népszámlálási és társadalomstatisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kontra Kata (2007) A köztisztviselői törvény változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kordásné Süli Mária (2007) Változtatások az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos Gergő (2007) Pártideológiák és azok változásai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korponai Mónika (2007) A rendőrségi kommunikáció, mint a rendőrségi munka ellenőrzésének eszköze. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kosdi László (2007) A munkaidő szabályozása a Munka Törvénykönyvében és a szabályozás problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kottán Viktória (2007) A képviselő-testület bizottságainak szervezete és működésük. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács András (2007) A választási rendszer és a választójog kritikája Magyarországon (1989-2006), az EP választások közjogi tapasztalatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Rita (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Annamária (2007) Házaságkötések, válások, születések és halálozások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Béla (2007) Védett természeti területek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ditta Piroska (2007) A szakszervezetek érdekképviseleti és érdekérvényesítő szerepének alakulása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Kamilla Barbara (2007) Merchandising a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Mária (2007) A "befogadó" munkahelyi modell kidolgozása a HUNGERIT Zrt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Márta (2007) Az Európai Unió joga, mint önálló jogrendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (2007) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kialakulása, szervezete, feladatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma Éva (2007) A gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás szervezete és feladatai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krisztin Szilvia (2007) Az egészségmegőrzés szemléletmódjai és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krix Orsolya (2007) A börtönügy helyzete külföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kukla Beáta (2007) A munkaidőkeret alkalmazása a Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Natália (2007) A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Sarolta (2007) A bűnözés és a bűnüldözés statisztikája a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kundráth Jolán (2007) A társadalombiztosítás jogorvoslati rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kusztos Anett (2007) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés végrehajtása alatt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kutorné Hufnágel Edit (2007) A munkavállalók szociális biztonsága és szociális védelme az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuzma Rita (2007) A meggyőző kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Dóra (2007) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kákonyi Áron (2007) Jogorvoslati rendszer a közbeszerzési eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Káli Krisztina (2007) Az orvosi jogviszony. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi Dezső László (2007) A helyi adórendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti Henriett (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai Anikó Éva (2007) A helyi önkormányzatok által beszedett adók bemutatása Magyarországon és Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata esetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya Beáta (2007) A lízingszerződés, különös tekintettel a tulajdonjogi aspektusokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó Edit (2007) Munkaügyi viták és rendezésük eszközei, intézményei, nemzetközi összehasonlításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kömüves Hajnalka (2007) Nők és férfiak foglalkoztatási esélyegyenlősége az Európai Unió tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesi Dalma (2007) Az élethez és az emberi méltósághoz való jog az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővári Lídia (2007) Bűnmegelőzési adatok Bács-Kiskun megyében 2002-2006. között, különös tekintettel a tanyavédelemre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladányi Levente (2007) Bankárok az ókorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó Henrietta (2007) A szövetkezetek és az értékesítés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Éva (2007) Raymond Aron totalitarizmus elméletek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakó Anita (2007) A büntetés-végrehajtás szerepe a visszaesés megakadályozásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lampek Bernadett (2007) A KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Társaság múltja, jelene és jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Laukó Krisztina (2007) Minőségfejlesztés az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lazányi Magda (2007) A hosszú tartamú szabadságvesztés szabályozása, végrehajtása és gyakorlati problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczkiné Kelemen Csilla (2007) Családtámogatási rendszer hatása a magyarországi gyermekvállalásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lele Éva (2007) A kultúra és az intézményi hagyományok hatása az egészségbiztosítás kialakulására. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Béla (2007) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Éva (2007) Az Európai Unió közös agrárpolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Less Krisztina (2007) Emberi erőforrás biztosítás elméletben, gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták Péter (2007) Politikai marketing, mint kampánystratégia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lohonyai Bernadett (2007) Okmányhamisítások az igazságügyi statisztika tükrében a mai Magyarországon napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lombfalvi Katalin (2007) A külföldiek magyarországi munkavállalása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Jánosné (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Lilla Anikó (2007) Gyermekek szexuális kizsákmányolása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Edina (2007) Előmenetel a közszolgálatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Györgyné (2007) A hozzátartozói nyugdíj rendszere Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László Zsuzsanna (2007) Gondolatok az életfogytig tartó szabadságvesztés problematikájáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár Mariann Éva (2007) A fiatalkorúak pártfogó felügyeletének végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár Péter (2007) Vállalkozás alapításának jogi feltételei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévay Endre (2007) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lövei Anna (2007) A színlelt szerződések és kényszervállalkozások elleni eszközök az európai és a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lődörné Fazekas Katalin (2007) A családtámogatás fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincsik Edit (2007) A Csillag. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Lőrincsikné Dr. Lajkó Dóra (2007) Az elöregedés és a tartós ápolás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz Éva (2007) Helyi önkormányzatok bevételei, különös tekintettel az Európai Unióból származó forrásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madajcsek Ildikó (2007) Egészségügyi reformok, hatásuk az egészségügyi szolgáltatásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász József (2007) A köztisztviselői jogviszony jellemzői, sajátossága, életpálya, etikai felelősség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magos Zoltán (2007) A közigazgatási eljárási törvény hatálya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Dávid (2007) A jóléti állam és a globalizáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Major Gábor (2007) A motivációs tényezők szerepe és hatásfoka életkoronként. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Margit Ágota (2007) A nemzetközi humanitárius jog intézményesülése, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróságra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Margitai Mária (2007) A közúti baleset gondatlan okozásának szabályozási és minősítési kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Martyin Eszter (2007) Hulladékgazdálkodás Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marunák Eszter (2007) A Független Rendőr Szakszervezet és kollektív szerződései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mazán Katalin (2007) Többcélú kistérségi társulások különös tekintettel a kaposvári kistérség vonatkozásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Medve Erika (2007) Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mentus Róbert (2007) Az elítéltek foglalkoztatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mező Mónika (2007) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályi Hajnalka (2007) A magzati élet büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályi Katalin (2007) Az időskorúak munkaerőpiaci helyzete Dunaújvárosban és vonzáskörzetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihályiné Kovács Krisztina (2007) Orvosi felelősség és a társadalombiztosítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miksi Melinda (2007) A munkaerő-kölcsönzés alapvető összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mirkovics Péter (2007) Özvegyi nyugdíj Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Misits Ildikó (2007) Gyermekelhelyezés, gyermekelhelyezés megváltoztatása, kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolcziné Erdélyi Felícia (2007) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miskolcziné Nagy Andrea (2007) A migráns munkavállalók munkanélküli ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miskéri Márk (2007) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mohay Tibor (2007) A szülői felügyeleti jog tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Moldován Hilda Anikó (2007) Minőség az egészségügyben, központban a betegelégedettség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Marcell Szabolcs (2007) A német és magyar szociális segítségnyújtás összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár György (2007) Deviancia mutatók a magyar családok helyzetéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Ildikó (2007) Toborzás, kiválasztás és teljesítményértékelés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Orsolya (2007) A lízingszerződés, mint atipikus szerződés és a hitel- és kölcsönszerződés, mint tipikus szerződés összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Magony Edina (2007) A kommunikáció szociálpszichológiai vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Szénási Ilona (2007) Békés megye társadalomstatisztikai és demográfiai mutatói napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Monoriné Banó Csilla (2007) A drogok színes világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Moravszki Éva (2007) Munkavállalás az Európai Unióban a 2004-es bővítés után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Must Rita (2007) Az öregségi nyugdíj koordinációja az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Muzsnay Ágnes (2007) Európai foglalkoztatáspolitika működésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Málik Boglárka (2007) A francia politikai rendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Málovics Kata (2007) Kényszervállalkozás és szervezeti kultúra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkusné Csáti Erika (2007) Foglalkoztatási érdekegyeztetés Jász-Nagykun-Szolnok megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Melinda (2007) Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás Magdolna (2007) Hospice ellátások az egészségbiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Mónika Nóra (2007) Alapellátások, különös tekintettel a foglalkozás-egészségügyi ellátásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Anikó (2007) A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésének garanciái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Katalin (2007) A házastársi vagyonközösség egyes elemei, valamint megszűnése és megosztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Ágnes (2007) A kortárs angolszász jogelmélet törekvései: az amerikai jogelméletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mócza Istvánné (2007) Egy fogyó Nemzet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nadicsán Zsuzsa (2007) A szakszervezetek jogai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Attila László (2007) Ösztönzésmenedzsment az állami szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Krisztián (2007) Werbőczy István jogász-politikus megítélése, kora, munkásságának jogtörténeti háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Noémi (2007) A családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Erika (2007) Rendszerváltók vagy reformerek? A reformerek szerepe az MSZMP lebontásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gábor (2007) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Petra Ilona (2007) A felszámolási eljárás egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Sándor (2007) Az egyéni vállalkozók járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Viktor (2007) A sajtó és a személyiségi jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ágnes Éva (2007) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek feladatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Éva (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagybali Ágnes (2007) Koszovó és a nemzetközi jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyházi Szandra (2007) A culpa mint szerződéses felelősségi fokozat - kialakulása és fejlődése a preklasszikus és klasszikus római jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Szelei Ildikó (2007) A tulajdonszerzés valamely szabadon választott formája, kitekintéssel a joggyakorlatra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemecz Gabriella (2007) A jog, mint kulturális jelenség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemeskériné Cseh Szilvia (2007) Az öregségi nyugdíjkorhatár alakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nikolics Anna (2007) A motiváció és az ösztönzés dinamikája a MOL Nyrt-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novikov Krisztina (2007) Nyugdíjrendszerünk kialakulása és jellege napjainkban, a cafetéria-rendszer jelentősége az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyitrai Ágnes (2007) A nők különös munkajogi védelme Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádas Dóra (2007) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Lilla (2007) A turizmus hatása a foglalkoztatásra Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Jánosné (2007) A transzplantáció hazai gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Magdolna (2007) A létszámleépítések gyakorlatának, szabályozásának változása a rendszerváltástól napjainkig Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Németh Zoltán (2007) Atipikus foglalkoztatási formák: a távmunkavégzés és jogi aspektusai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Névery Csaba (2007) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései, különös tekintettel a közúti baleset okozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olasz Imre (2007) A hódmezővásárhelyi fiatalok és az Európai Unió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Gábor (2007) Raymond Aron totalitarizmus elmélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Oláh Zsolt (2007) Megtérítési eljárás az egészségbiztosítási ágazatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán Tamás (2007) A hosszú tartamú szabadságvesztés-büntetés végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Nóra Natália (2007) Házasság és concubinatus az ókori Rómában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Osvald Ferencné (2007) A munkáltató felelőssége az üzemi balesetért és foglalkozási megbetegedésért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oszlánczi Péter (2007) Szabálysértési hatóság és bíróság eljárása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Osztotits Ildikó (2007) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palai Olivér Viktor (2007) Adatok a Magyar Polgári Perrendtartás statisztikáiból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palecska Pál (2007) A kapcsolattartási jog szabályozása és gyakorlati problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pallagi Norbert (2007) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palágyiné Váradi Katalin (2007) Személyiségfejlesztés és karriermenedzsment a Tesco Globál Zrt-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palásthy Gabriella (2007) A sztrájk szabályozási formái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palásti Csilla (2007) A passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pandazis Nikosz (2007) A fogyatékkal élők szociális ellátása, különös tekintettel a mozgássérült gyermekek óvodai gondozására Szigetszentmiklóson. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Éva (2007) Humán erőforrás gazdálkodás jelentősége, fejlesztése, gyakorlata Magyarországon egy termelő és nem termelő vállalat kapcsán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Andrásné (2007) Betegjogok és a betegjogok érvényesülése hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Attila Péter (2007) A környezetvédelem intézményrendszere Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Boglárka (2007) Karrier a munkavállalón innen és a hivatalokon túl. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Éva (2007) Jogorvoslati eljárások kérelem alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patak Sándor (2007) A magyar szövetkezetek jogi szabályozásának története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataky Tibor Csaba (2007) Vadon élő állat és gépjármű összeütközése a magyar illetve a német jog alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi Renáta (2007) Az ellátottak jogainak érvényesülése az idősek otthonában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patócs Nikolett (2007) A vadászbalesetek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paulik Gabriella (2007) A nemzetközi kulturális együttműködés, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő Annamária (2007) A közlekedési bűncselekmények jellemzői, különös tekintettel a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekményére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petkovics Nikoletta (2007) A fogyasztók jogainak védelme Magyarországon Európai Uniós kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrics Gabriella (2007) A hallgatói fegyelmi felelősség szabályozásának néhány kérdéséről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrity Krisztina (2007) A nagyfai büntetés-végrehajtási intézet múltja és jelene. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pető Judit (2007) Személyiségvédelem és közszereplés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pigniczki Zsanett (2007) A víz és a talaj agrárjogi és környezetjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Bernadett (2007) A Gazdasági Versenyhivatal és a Versenytanács jogállása, eljárása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Erika (2007) Az otthoni szakápolásról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Melinda (2007) A jogi oktatás története az Egyesült Államokban, Angliában, Európában és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Tamásné (2007) A magyarországi művesekezelés privatizációja, illetve finanszírozási problémai a napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Piri Balázs (2007) A gyorsított bírósági eljárás a Fővárosi Bíróság illetékességi területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Posztós Norbert (2007) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Potháczki Dóra (2007) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsonyi Norbert (2007) Damnum iniuria datum. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás Eszter (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pákozdi Zita Zsuzsanna (2007) Okirati bizonyítás tekintettel a technikai újszerűségekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálvölgyi Tímea (2007) A börtönügy helyzete az európai uniós államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pártos Katalin (2007) A sértetti jogok, különös tekintettel a pótmagánvád intézményére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor Orsolya (2007) A magyar vadászat jogi szabályozásának fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztorné Dr. Laczkó Zsuzsanna (2007) Megtérítési eljárás a nyugdíjágazatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Andor (2007) Sándorfalva napjainkban a társadalomstatisztikai és demográfiai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pézsa Gábor (2007) A kábítószerrel való visszaélés jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pónusz Sándorné (2007) Kafetéria, avagy amit akartok? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rakonczai Veronika (2007) A magyar vadászati jog története és hatályos jogi szabályozásának bemutatása a vadászati felelősség tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rakonczai Zsolt (2007) Közlekedési bűncselekmények a magyar joggyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Regős Edit (2007) A geotermikus energiával kapcsolatos jogi szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rehák Zsuzsanna (2007) Társadalomstatisztikai adatok a szegénységről a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rinkács Gyöngyi (2007) Betegek és fogyatékosok szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás Csilla Éva (2007) Jogellenes piaci magatartások Magyarországon és az Európai Unióban, különös tekintettel a kartelltilalomra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsi Brigitta (2007) Humán erőforrás-gazdálkodás a magyar ingatlan-nyilvántartásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Anett (2007) A munkanélküli ellátórendszerek sajátosságai, azon belül is az álláskeresési járadék és a pályakezdő munkanélküliek helyzetének segítéséről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Gergely (2007) Az első fokú büntető tárgyalás előkészítésének rendje. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Gyöngyvér Gabriella (2007) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Tóth Szilvia (2007) Esélyegyenlőség érvényesülése Magyarországon és az Európai Unióban, különös tekintettel a női munkavállalókra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádi Katalin (2007) Kiskorúak védelme a médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rákos Rita (2007) Családon belüli erőszak a gyermekvédelem tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rédei Bernadett (2007) Bűnmegelőzés Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész Andrea (2007) Az állatok védelme a történelem és a hatályos jogszabályok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész Krisztián (2007) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Róbert Erika (2007) Az üzemi tanácsok története, jogi szabályozása és működése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa Gellért Ákos (2007) A munkavállalók jogai Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rőczei Zsoltné (2007) A gyermekgondozási segély történeti áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schmidt Gábor (2007) Diszkrimináció a felvételi eljárás során a munkahelyen. Jogorvoslati lehetőségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schweiczer Ildikó (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltozatása és a kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebőkné Komádi Beáta (2007) Hivatásos, közalkalmazott, köztisztviselő és munkaviszonyban foglalkoztatottak egészségbiztosítási ellátásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Selmeczi Szilvia (2007) Plébános választás a középkori Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Seres Erika (2007) Egyenlő esélyek érvényesülése a munka- és szociális jogban, avagy a nők helyzete Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Judit (2007) Kormányformák összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Szabolcs (2007) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja, alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Zoltán (2007) Állategészségügy jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Zoltán (2007) A szövetkezeti érdekképviseletek részvétele az új szövetkezeti törvény megalkotásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák Edit Magdolna (2007) A szabálysértési eljárás, különös tekintettel a rendőrhatóságok gyakorlatára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sisák Noémi (2007) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtás; (ezen belül pl. Az elítéltek foglalkoztatása, nevelése és gondozása). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Andrea (2007) Közjegyzői eljárás különös tekintettel a hagyatéki eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Kitti (2007) A pártfogó felügyelet reformjának végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soponyai Csaba (2007) Lakásviszonyok, lakáshelyzet, lakásélet-minőség ma, nemzetközi összehasonlításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soósné Csikós Szilvia (2007) A kollektív szerződések nyilvántartási rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stenszky Atilla (2007) Makó a legfrissebb népszámlálási és társadalomstatisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Strihó Krisztina (2007) Elektronikus kereskedelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok Márton (2007) A "governance" fogalmi rendszerének összefüggései az alkotmányos alapjogok fejlődésének kérdéseivel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Edit (2007) A korlátolt felelősségű társaság az angol és a magyar társasági jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Előd Sándor (2007) Foglalkoztatáspolitika és szabad munkaerő-áramlás az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Jánosné (2007) A MÁV ZRT. kollektív szerződése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Andrea (2007) A Sportközpont gazdálkodásának vizsgálata a programköltségvetés tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Anett (2007) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Anita (2007) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése a magyar iskolarendszerben napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Edit (2007) Az önkormányzatok szerepe a munkanélküliség mérséklésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Erzsébet (2007) Egy kórház munkaügyi kapcsolata. A betegjogi képviselő szerepe a vitarendezésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gabriella Tünde (2007) A személyhez fűződő jogok megsértésének objektív alapú szankciói. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsanna Ágnes (2007) A polgári légi közlekedés védelmének szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (2007) A németországi kollektív szerződések alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Éva Judit (2007) Építésügyi igazgatás. Az építési tevékenység során elkövetett jogsértések és jogkövetkezményeik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Vass Laura (2007) A munkáltató kártérítési felelőssége különös tekintettel a nem vagyoni kárra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakálné Szekeres Andrea (2007) Az örökbefogadás jogi szabályozása és gyakorlati érvényesülése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Zsolt (2007) A szociális biztonsági rendszerek koordinációjának hatása a magyar egészségbiztosításra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári Nóra (2007) A közérdekű munka végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szecskó Nóra Zsuzsanna (2007) Az 1931-es népképviseleti választások Hódmezővásárhelyen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeder Ágnes (2007) Az adóvégrehajtás általános szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi Laura (2007) Az Európai Unió szociális koordinációja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi Laura (2007) A rendkívüli felmondás a magyar jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegediné Nemes Tímea (2007) A nyugdíjbiztosítási ágazat regionális strukturális szervezetének kialakítása a Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegi Borbála (2007) A természetvédelem szabályozásának új kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegény Judit Éva (2007) Eutanázia, önrendelkezési jog és emberi méltóság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeimanné Berta Erika (2007) A házastársi vagyonközösség javainak megosztása a hatályos szabályokban és de lege ferenda. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres Erika (2007) Fegyveres testületekben működő szakszervezetek szerveződése. A Csongrád megyei rendőrkapitányságokon működő szakszervezetek elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres Olga (2007) Teljesítményértékelés napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekér István (2007) Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenczi Szabolcs (2007) A javítóintézeti nevelés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrő Szabolcs (2007) A nem vagyoni kártérítés szabályai, különös tekintettel az összegszerűségi kritériumokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrődi Mária (2007) A szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükség megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentpéteri Ildikó (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigedi Péter (2007) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel az üzemi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikora Zsuzsa (2007) A fogyatékos személyek egyes alapjogai Magyarországon. Integráció a közoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilvási Gabriella (2007) A direkt akciók szabályozása és tendenciái az Európai Unió tagállamaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Judit (2007) A BRFK igazságügyi statisztikai adatainak elemzése, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Ágnes (2007) A társadalombiztosítás (balesetbiztosítás) történeti kialakulása, valamint a foglalkoztató megtérítési kötelezettsége a társadalombiztosítási ellátásokért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilárd Gábor (2007) Rokkantosítás és/vagy szociális biztonság? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szimandl Regina (2007) Lassan gyorsuló perek, a peridőtartam elhúzódásának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szirányi Ágnes Anna (2007) Az egészség évtizedének nemzeti programja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szitkai Erzsébet (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szivák Gábor Zoltánné (2007) A nyugellátás iránti igény elbírálás bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szlatárovics Lászlóné (2007) Házi szakápolás és hospice ellátás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szokol Borbála (2007) Szenvedélybetegek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szurovecz Zoltán (2007) Az emisszió - kereskedelem magyarországi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Annamária (2007) Személyiségkárosító hatások a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász Hajnalka (2007) Az egészségbiztosítás keretében folyósítottt pénzellátásokra vonatkozó jogszabály-változások 2001. január 1-től 2006-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász Ágnes (2007) A belföldi és a nemzetközi jogsegély közigazgatási jogi eszközei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi Szilveszterné (2007) A háziorvosi gyakorlat kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi Dóra (2007) A földtulajdonosi közösségek kialakulása és aktuális kérdései a vadászati jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi Annamária (2007) Az adásvétellel történő termőföld tulajdonjog megszerzésének szabályozása és az uniós elvárások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőgyényi-Kovács Szabolcs (2007) Feminizmus és feminista jogelméletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Tímea (2007) A sajtó és a személyiségi jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Tímea (2007) A származás megállapítási perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sági Szilvia (2007) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Valter Pál (2007) Közszolgálati jog, közszolgálati jogviszony. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Csaba (2007) A köztársasági elnök és a miniszterelnök viszonya Franciaországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Gyuláné (2007) A nyugdíjbavonulás rugalmasítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta Edina (2007) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sári Sándor Lászlóné (2007) A rendszerváltást követő időszak foglalkoztatáspolitikájának hatása egy magyar vállalat (BKV ZRt) humánpolitikájára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárosdi István (2007) A kiküldetés munka- és szociális jogi kérdései az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sós Inez (2007) A javítóintézeti nevelés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös Orsolya (2007) A kollektív tárgyalások és kollektív szerződések kialakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő Edit Szonja (2007) A munkaidő és pihenőidő szabályozása a magyar és az európai uniós munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Róbert (2007) A régiók bizottsága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takácsné Kovács Anikó Marian (2007) Az egészségbiztosítás szerepe egy az Európai Unióban élő magyar nő életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Talló Andrea (2007) A letelepedés szabadsága az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamaga Csilla (2007) A ne bis in idem elv érvényesülése az európai büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács Tímea (2007) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tariné Pócs Mária (2007) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi Ferenc (2007) A hajléktalan lét. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnai Linda (2007) Fogyatékkal élők foglalkoztatási helyzete az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Taskovics István (2007) A gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tenke Sára (2007) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes Ildikó (2007) A magyar családtámogatás alapkérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes Ágnes (2007) Egy nagyvállalat munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tiborfi György (2007) Büntetőjogi integráció Európában, különös tekintettel a formálódó közösségi büntetőjogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tichy Zoltán (2007) Az elektronikus közigazgatás kihívásai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tihany Tünde (2007) A kiskorúak örökbefogadása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi Nóra (2007) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tombácz Csilla (2007) A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elősegítő állami és vállalati programok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tombácz Hajnalka (2007) A részmunkaidős és határozott idős foglalkoztatás az atipikus munkaviszonyok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tombátz Gábor (2007) Adósságkezelés az építőiparban egy szegedi cég gyakorlata alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tordasi Péter (2007) A gyermekek családi jogállásának rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Torma Andrea (2007) A gyermek jogai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tornai Kinga (2007) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tresz Adrienn Katalin (2007) Környezettudatos vállalatvezetés a szegedi környezetgazdálkodási közhasznú társaságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tupcsia Éva Mária (2007) A gyermekjogok érvényesülése az egyes jogágakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turi Anikó Noémi (2007) A munka és a magánélet egyeztetése: Az európai országok összehasonlító ismertetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tábori Edit (2007) A magyar nyugdíjrendszer főbb kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár László (2007) Jog és irodalom (Shakespeare: A velencei kalmár). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Dániel (2007) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Márta (2007) A védőnők szerepe a családgondozásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Mónika (2007) Nyugdíjrendszerek az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Péter (2007) A gyermek családi jogállásának rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Tibor (2007) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Veronika (2007) Az egészségbiztosítás igazgatási rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Beáta (2007) Munkakör értékelés megvalósulása a termelő vállalatoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Csongor (2007) Érdekegyeztetés, sztrájk a közszférában, fókuszban a közelmúlt történései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Gyula Ernő (2007) A nevelés helyzete a külföldi börtönökben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Imola (2007) A távollevők között kötött szerződések speciális megjelenési formája - a csomagküldő kereskedelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Krisztina (2007) Gyermeki jogok és gyermekvédelmi alapelvek a magyar jogrendszerben az ENSZ gyermekjogi egyezményének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Péter (2007) A bírósági ügyforgalom adatai első fokon a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zsanett (2007) A nemzetközi büntetőbíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zsófia (2007) Az emberölés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Tamásné Pap Márta (2007) A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésének garanciái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Szeles András (2007) Kriminológiai változások a rendszerváltás után, a statisztika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné László Szilvia (2007) Családtámogatási ellátások fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Ménich Hajnalka (2007) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölcsér Emese (2007) A nők szabadságvesztés-büntetés végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Török László Gábor (2007) Orvosi műhibaperek a jogalkalmazásban és azok gyógyászatra gyakorolt hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török-Berta Zita (2007) A fogyasztóvédelem aktuális helyzete - különös tekintettel a fogyasztókat megillető jogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Túri Tímea (2007) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Udvardi Ildikó (2007) Laikus bírósági rendszerek összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ugrai Rita (2007) Adóigazgatási együttműködés az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ujszászi Borbála (2007) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán Melinda (2007) Natura 2000: szabályozás és gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadász Zsuzsanna (2007) A betegjogok szabályozása és érvényesülése a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vadász Hajnalka (2007) A Magyar Köztársaság Rendőrségének munkaügyi kapcsolatai és érdekegyeztető rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Vajda György (2007) A demográfiai helyzet változása Magyarországon a népesedéspolitikai intézkedések függvényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Valkusz Zsófia (2007) Szolgáltatások szabad áramlása a közösségi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vancsek Mihály Jánosné (2007) Magánnyugdíjpénztárak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vandra Anett (2007) Változások az új gazdasági társaságokról szóló törvényben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Emília (2007) A gyermekvédelem családpótló intézményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Erzsébet (2007) A hidegháború kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Nóra (2007) A kizárólagos gazdasági övezet és annak elhatárolási kérdései a nemzetközi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Nóra Judit (2007) A magzati élet védelmének jogi és társadalmi megítélése az alkotmányjog és vallás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Zita (2007) Munkavállalási célú migráció az Európai Unióban, a 2004. május elsején csatlakozott tagállamokból Nagy-Britanniába és Svédországba irányuló munkaerő áramlás alanyainak főbb jellemzői, esettanulmány. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Árpád (2007) A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Fodor Erika (2007) Gyógyszerellátás a Rozsnyai Mátyás Patika Betéti Társaságon keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varró Zsuzsanna (2007) Agresszió a fiatalkorúak bűnözésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vastag Gergely (2007) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vastag Zoltán (2007) A bizonyítási eljárás és a DNS-vizsgálat összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vasvári Gábor Csaba (2007) Lobbitörvény és lobbizás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Velkei Judit (2007) Az abortusz a számok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Velkey Dávid (2007) Föderális államszerkezet az Amerikai Egyesült Államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verasztó Anna (2007) A személyzeti osztály működése Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vereczkei Péterné (2007) A családtámogatás és intézményi rendszerének változásai napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veréb Marianna (2007) A foglalkoztatáspolitika aktív eszközeinek a bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Viczián Judit (2007) A magánbiztosítások a nyugellátások szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Anikó (2007) Az egyszemélyes gazdasági társaságok szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Szilvia (2007) Bács-Kiskun, Békés- és Csongrád megyei munkaügyi központok régiósítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virincsik Beatrix (2007) Családtámogatási ellátások a XX. és XXI. század tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Zsuzsánna (2007) Rendes és rendkívüli jogorvoslatok a büntetőbírósági eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Virágos Anna Margit (2007) A munkanélküliség kezelésének aktív és passzív eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Volford Anita Adrienn (2007) Az alternatív vitamegoldási rendszerek bemutatása, különös tekintettel a mediációra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vukovich Lilla Erzsébet (2007) Az állatkínzás büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi Borbála (2007) Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvének érvényesülése a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ványai László Levente (2007) A villamosenergia-törvény és a megújuló energiaforrások szabályozásának lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi Krisztina Ildikó (2007) A munkaviszony létesítésének és megszűnésének összehasonlítása a Munka Törvénykönyve a közalkalmazottak és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi Anita Edit (2007) Egészségügyi rehabilitáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh Mónika (2007) Helyzetkép a közelmúlt sztrájkjairól avagy mit ér ma a sztrájk? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Dr. Waldmann Gábor (2007) A munkaerő-kölcsönzés szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Weibelné Vezsenyi Diána (2007) A német büntetés-végrehajtás jelenlegi helyzete és problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zakar Andrea (2007) A magyar nyugdíjrendszer felépítése, változásai - a Tisza Volán Zrt. nyugdíjazási gyakorlata - különös tekintettel a korkedvezményre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zakáné Seres Mónika (2007) A gyermekek után járó szociális ellátások bemutatása, különös tekintettel Balástya Községre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zatykó Zita (2007) A szenvedélybetegek gondozása, gyógyítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zentai Julianna (2007) A munkaerő-kölcsönzés szabályozása, különös tekintettel a munkavállalók védelmét szolgáló rendelkezésekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zilahy Krisztina (2007) A megyei bíróságok, mint másodfokú bíróságok ügyforgalmának statisztikai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zimányi Dorottya (2007) A genetikailag módosított szervezetekre (GMO) vonatkozó szabályozás Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsadány Anita (2007) Csoportos létszámleépítés jogi szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsámboki Anna (2007) Orvosi tévedések, betegjogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zubercsány Diána (2007) A terhesség-megszakítás vizsgálata alkotmányjogi szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádám Ágnes (2007) Magyarországi lakáshelyzet a nemzetközi statisztikai adatok összevetésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Éber Zsófia (2007) A termőföldek jogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ölveczki Imre (2007) A munkanélküliség helyzete, alakulása Csongrád megyében (1999-2005). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ötvös Károly (2007) A magyar királyi ügyészség megalapítása a bűnvádi eljárás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őszi Attila Csaba (2007) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 21:14:50 CET.