Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö
Number of items: 658.

A

Acsai Judit (2006) A közalkalmazotti tanácsok és a munkavédelmi bizottságok működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Adler Alíz (2006) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almádi Edit (2006) Munkaerő-piaci programok Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alpek Gábor (2006) Sopron népességtörténete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrási Ádám (2006) A sajtó és a személyiségi jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Anga Anikó (2006) A földhaszonbérlet szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró Zsolt (2006) A magyar alkotmány tervezetének kidolgozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arató Anna (2006) Az ügyész feladatainak változása az alakuló joggyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos Dóra (2006) Finanszírozás az egészségbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos Katalin (2006) A tárgyalásról lemondás és a tárgyalás mellőzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

B. Nagy Judit (2006) Jövedelmi és megélhetési viszonyok Magyarországon (különös tekintettel a Központi Statisztikai Hivatal adataira). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Babinka Péter (2006) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Badacsonyiné Kézdi Ágnes (2006) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajusz Andrea (2006) Az agrár-környezetvédelem kialakulása és szabályozása az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakonyiné Lukács Katalin (2006) Gyermekbántalmazás, veszélyeztetettség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bali Adrienn (2006) A rendőrség állományába tartozó hivatásos állományú rendőrök és az ugyanitt dolgozó közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerének összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Krisztián (2006) Szakszervezetek kialakulása, típusai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Nóra (2006) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Erika (2006) A környezethez való jog az alapjogok között Magyarországon rövid kitekintéssel a vonatkozó nemzetközi tendenciákra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Tímea (2006) Az 1997. évi XXXI. törvény hatása a magyar gyermekvédelmi rendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Valéria (2006) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Zoltán László (2006) Kábítószer-probléma a börtönben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsné Botyánszki Erika (2006) Az időskorúak egészségügyi és szociális ellátásának lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás Viktória (2006) A természetvédelem szervezete és feladatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baracsiné Bánfi Hajnalka (2006) Betegjogok, betegjogi képviselő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsai Gyuláné (2006) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Balázs (2006) Titokvédelem a magyar gazdasági büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Gabriella (2006) Munkanélküliség mérséklésére irányuló munkaerő-piaci programok, különös tekintettel az Európai Unió irányelveinek megfelelésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Rita (2006) Az alanyi jogon járó juttatás és a jövedelemtől függő ellátás összehasonlítása a GYES és a GYED bemutatásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Zsanett (2006) Az aktív és passzív eszközök alkalmazása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha Ákos (2006) A "koncepció" politikai és jogi vonatkozásai a törvénysértő perekben 1948-tól 1953-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth Krisztina (2006) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődése a magyar iskolarendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Batai Erika (2006) A nők útja a munka világában Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baté Zsuzsanna (2006) A franchise Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baunoch Magdolna (2006) A munkavállaló fegyelmi és kártérítési felelőssége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsik Ildikó (2006) Az egyéni vállalkozók biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó Judit (2006) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó Lili Ágnes (2006) Jog Irodalom Nathaniel Hawthorne: A skarlát betű című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bede Sándor (2006) A határőrség nyomozóhatósági jogkörébe tartozó bűncselekmények minősítési kérdései, különös tekintettel az embercsempészés, valamint a beutazási és tartózkodási tilalom megsértése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik Béla (2006) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bendéné Túri Ágnes (2006) A társadalombiztosítási nyilvántartási rendszer kialakulása, nyugellátások és egyes nyugdíjszerű rendszeres ellátások elbírálása, megállapított ellátások folyósítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene-Doszpoly Jánosné (2006) A baleset és az üzemi baleset alapja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkó Krisztina (2006) Gyermekjogok a nemzetközi jogban, különös tekintettel napjaink fegyveres konfliktusaira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Lilla (2006) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertalan Sándor (2006) Betegjogok, betegjogi képviseleti rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beőthy-Fehér Szabolcs (2006) A nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítása a bérezés vonatkozásában az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók Katalin (2006) A gyermekek családon belüli veszélyeztetése és bántalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Biri Orsolya (2006) A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények, minősítésük, elhatárolási kérdéseik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bittay Jolán Zsuzsanna (2006) A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bitófalvi Marianna (2006) A szenvedélybetegségek megelőzésének lehetőségei és a betegek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bobákné Mudri Bernadett (2006) A bizonyítási eszközök - Az okirati bizonyítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodicsi Magdolna (2006) A háziorvos és az Irányított Betegellátási Rendszer az egészségért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár Eliza (2006) A környezet és a természet büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár Ágota (2006) A nemzetközi büntetőbíróság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó Anita (2006) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Csaba (2006) Az egyházak anyagi ügyeinek állami felügyelete és az állami támogatás kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Judit (2006) Az ingatlan-nyilvántartás történeti áttekintése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Nóra (2006) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács Gábor (2006) Munkanélküliség a statisztikai adatok tükrében a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtor Gábor (2006) A magyar katasztrófavédelem szervezeti és jogszabályi változásai az elmúlt időszakban, az Uniós környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés érdekében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár Melinda (2006) A humán kontrolling és a teljesítménymenedzsment a MOL Rt. szervezetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bor Katalin Diána (2006) A helyi adóztatás 1991-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás Dóra (2006) A munkaügyi viták rendezése a magyar munkajogban, különös tekintettel a mediációra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bordás Erika (2006) A Magyar Telekom Nyrt. munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boris Éva (2006) Állategészségügyi és állatjóléti szabályozás az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boromisza Péter (2006) A vadon élő állatok károkozásának problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Judit (2006) Az általános forgalmi adó és a társasági adó gyakorlati alkalmazása egy adott korlátolt felelősségű társaságnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzán Tibor (2006) A két világháború közötti időszak diplomáciatörténete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boska Andrea (2006) A közlekedési bűncselekmények minősítési kérdései, különös tekintettel a közúti baleset gondatlan okozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bottyán József (2006) A katolikus egyház irányító szerepe és a hierarchia tagozódása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boza Barbara (2006) A pártfogó felügyelet reformja és a büntető mediáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Brájer Andrea (2006) A CSR, egy gyakorlati esettanulmányon keresztül bemutatva. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Burda László Ferencné (2006) A társadalombiztosítás rövid története, valamint a nyilvántartási okmányok fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás Brigitta Eszter (2006) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzási Barnabás (2006) A takeover magyar szabályozása kitekintéssel az európai uniós és az amerikai regularizációra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint András (2006) A fogvatartottak munkáltatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Roland (2006) Az olasz jobboldal hatalomra kerülése és kormányzása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Gábor (2006) A foglalkoztatáspolitikai eszközök rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Krisztián (2006) A szülői felügyeleti jog tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Péter (2006) Munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei és jogai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi Erika Éva (2006) Reformok a magyar nyugdíjrendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Békefi Anett (2006) Polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntéseinek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Békési Bernadett (2006) A munkanélküliek ellátásáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Béni Csaba (2006) Állatvédelem az EU jogharmonizáció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bézi Lilla (2006) Az öregség kockázatának állami kezelése egyes országokban, kiemelten hazánkban és Németországban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bödecs Adrienn (2006) Kisebbségi kérdések rendezése Magyarországon az EU-tagság kapcsán a vajdasági magyarok szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Andrea (2006) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, kiemelten a családban nevelt gyermekek ellátására tekintettel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz Orsolya (2006) Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a munkajogban- különös tekintettel a nők és férfiak helyzetére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Chiovini Gábor Béla (2006) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Chrappan Róbert (2006) Menedzserbetegségek-kérdőjelek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csala Éva Margit (2006) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh Örs (2006) A jóléti állam története és mai kihívásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh-Szakál Katalin (2006) A magyar nyugdíjrendszer reformja napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserhegyi Márk (2006) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1985-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernok Anna (2006) A családbarát munkahelyek jellemzői Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csertő Gyula (2006) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikái, különös tekintettel a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csesznegi Edit (2006) Vöröskereszt és véradás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiki-Bege Éva (2006) Az akadálymentesség igényének megjelenése a közbeszerzési eljárásokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csima Gyula (2006) A református egyház területi igazgatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós Ágnes (2006) A prostitúció kriminológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás Katalin (2006) A magyar szakképzés és a munkaerőpiac kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csuba Attila (2006) A közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása és ítélkezési gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csudits Éva (2006) A pártfogó felügyelet reformja Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csízik Tímea (2006) Az ingatlan-nyilvántartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs Tünde Marianna (2006) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke Andrea (2006) Pénzintézeti szövetkezetek speciális formái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi Ádám (2006) A Magyar Alkotmány Tervezetének Kidolgozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeininger Andrásné (2006) Baleseti ellátások a társadalombiztosítás területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czopfné Varga Erika Erzsébet (2006) Az egészségügyi finanszírozás egy humánpolitikus szemével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dabis Krisztina (2006) A munkaviszony fajtái: azok keletkezése és megszüntetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dabis Marianna (2006) Adatvédelem, titokvédelem a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Darmos Edina (2006) Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának reformjai és ezek hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Daróczi Gabriella Judit (2006) A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deme Ferenc (2006) A svéd nyugdíjrendszer napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Andrea (2006) Az uniós polgárság és a nemzeti állampolgárság kapcsolata, fejlődési irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Viktor (2006) Munkanélküli ellátórendszerek változása a rendszerváltozást követően. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dickmann Ágnes (2006) A munkaerő szabad áramlása korlátozásai az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Lívia Kinga (2006) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Annamária (2006) A pártfogó felügyelői tevékenység a statisztikai adatok tükrében a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dogossyné Tóth Tímea (2006) A kultúra helyzete, tágabb- és szűkebb értelemben, számok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Durajda Ervin (2006) A megújuló energiaforrások és támogatásuk szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Déginé Gábor Mária (2006) Munkáltató általi munkaviszony megszüntetése különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány Klára (2006) A szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása és szociális segítségnyújtás különös tekintettel a narkománokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes Andrea Rita (2006) Hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Andrásné (2006) Az értelmi fogyatékosok intézményes ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Ádám (2006) A Magyar Alkotmány Tervezetének Kidolgozása: Önkormányzatok, közigazgatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóczé Nikolett (2006) Személyiségi jogaink a XXI. század információs társadalmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dósa Éva (2006) Egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Döbrei Virág (2006) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Döme Anita (2006) Az EU csatlakozás adta változások az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömsödi Erika (2006) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egeresi Zsuzsanna (2006) Házastársak szerződései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Egri Judit (2006) Munkavállalás az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes József (2006) A Magyar Alkotmány tervezetének kidolgozása - Kisebbségek, kisebbségi közösségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes Petra (2006) A fogyasztóvédelem kialakulása és intézményrendszere, valamint a fogyasztóvédelmi tevékenység. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Elter Tamás (2006) A fiatalkorúak által elkövetett vagyon elleni bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Engi Tibor (2006) A maffiaellenes törvénycsomag prostitúcióra vonatkozó rendelkezései és hatásai a magyar joggyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi Ilona Anna (2006) Az állatvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős Rita (2006) Családok támogatásának rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős Ildikó (2006) Az egészségügy finanszírozása és jogszabályi háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Eszes Tímea (2006) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fabók Katalin (2006) A klímavédelem nemzetközi szabályozása, különös tekintettel a Kiotói Jegyzőkönyvre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Falucskai Adrienn (2006) A totalitarizmus, és annak megvalósulása George Orwell 1984 című regényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Falusi Anita (2006) A magyar nyugellátási rendszer történeti fejlődése, átalakulása, jelenlegi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Helga (2006) Az új Polgári Törvénykönyv - A hibás teljesítés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Zsuzsa (2006) Távmunka mint rugalmas foglalkoztatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas László I. (2006) A genetikailag módosított növényekkel kapcsolatos jogi szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Tibor (2006) Diszkrimináció a magyar és a Európai Uniós munkajogi szabályzásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes Anett Kata (2006) Igazságszolgáltatási együttműködés az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes Anita (2006) Önkormányzatok Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Zoltán (2006) A fogvatartottak helyzete, jogaik és kötelezettségeik az Európai Unióban, különös tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R87/3számú ajánlására, az Európai Börtönszabályokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Melinda Kata (2006) Nyugdíjtörténet 1875-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Norbert (2006) A szerződésen kívüli károkozás szabályozásának összehasonlítása Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok jogrendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Felföldi Anita (2006) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak illetményrendszere és a köztisztviselői illetményrendszer összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Felföldi Gábor (2006) A teljesítményértékelés a közszolgálatban, bevezetése és az első évek tapasztalatai a Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomáson. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczik Edit (2006) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsor Péter (2006) A börtönügy helyzete külföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Mariann (2006) A vízgazdálkodási társulatok a környezetjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács Györgyi (2006) Munkaerőpiac és változásai Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forráskúti Ádám (2006) Szociális (jóléti) juttatások változása a rendszerváltozást követően egy megyei vállalat gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Forró Dániel (2006) Pályakezdő fiatalok munkaügyi statisztikai adatai a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Frankó Márta (2006) A lakossági szűrővizsgálatok jelentősége és egészségügyi költségmegtakarító hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frontó Angéla (2006) A gyermek családi jogállásának rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó Dániel (2006) Gazdasági bűncselekmények Csongrád megyében napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Angelika (2006) A hosszú tartamú szabadságvesztés büntetések végrehajtásának gyakorlati problematikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fári Beáta (2006) A nyugdíjrendszer tegnap, ma, holnap. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fótos Csaba (2006) A börtönügy helyzete külföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi Orsolya Edina (2006) Az Üzemi Tanácsok története, jellemzői és magyarországi jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fürge Krisztina (2006) Nemzetközi tendenciák a büntetés-végrehajtásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajdács Réka (2006) A munkaügyi ellenőrzés rendszere, különös tekintettel a Munka Törvénykönyvében foglalt egyes rendelkezések megsértésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galántai Andrea (2006) Szociális munka csoportokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gangl Ágnes (2006) Mediáció és Munkajog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gavlikné Farkas Anikó (2006) Szenvedélybetegség - drog - ifjúság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdik Nóra (2006) Legdrágább kincsünk a gyermek? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Anett (2006) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gecse Judit (2006) A munkaidő és a pihenőidő jogi szabályozása a magyar munkajogban és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gellért Endre Imre (2006) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gera Zsuzsa (2006) Kiskorúak örökbefogadása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gervain Eszter (2006) A burgenlandi magyarság demográfiai és jogi helyzete 1920 és 2001 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Girmann Éva (2006) Áldozatvédelem Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Godó Mónika (2006) Betegek, fogyatékosok szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Gombos Katalin (2006) A munkáltatói munkaviszony megszüntetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Grósz Zsuzsanna (2006) A kollektív szerződés magyarországi és EU-beli szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenge Balázs (2006) A nemzetközi árufuvarozás anyagi, magánjogi és vámjogi szabályai az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Edina (2006) Családjogi mediáció a szegedi Gyermekjóléti Szolgálat működésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurcsik Hajnalka (2006) A házassági bontóper. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurcsy Franciska (2006) Pártfogó felügyelet elméleti és gyakorlati szemmel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurika Beatrix (2006) A fogyatékosok szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurina Éva (2006) Adminisztratív tevékenység a humánerőforrás gazdálkodásban egy cég példáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Judit (2006) A közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Andrea (2006) Az igazságügyi írásvizsgálat, különös tekintettel az automatizált módszerek perspektíváira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor Ildikó Judit (2006) "Két sztrájk Szegeden" - A Szegedi Kossuth Nyomdában és az Ikarus Szegedi Alkatrészgyártó Kft-nél 2005-ben lefolytatott események. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gácsi Zsuzsanna (2006) Ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Tímea (2006) A munkaügyi viták és rendezésük Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál László (2006) A gyermekek joga a családi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Zsuzsa Annamária (2006) Létavértes lakossága a társadalomstatisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár Endre (2006) Az NDK-s múlt büntetőjogi feldolgozása a német újraegyesítés után - A Mauerschützen-perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspárné Szudár Mónika (2006) Egészségmegőrzés az ifjúság körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Görög Zsolt Antal (2006) Látens bűnözés, bűnözésábrázolás - különös tekintettel a visszaélés kábítószerrel bűncselekményekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gőz Gabriella (2006) Az 1997-es igazságszolgáltatási reform. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hadháziné Szabó Andrea (2006) Az előzetes letartóztatás szabályozása és végrehajtásának főbb kérdései hazánkban és Németországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Sándor (2006) Az apport szabályozása a hazai gazdasági társaságokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halmágyi Éva Szandra (2006) A gyermekek jogai a családi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halterné Illés Veronika (2006) A szolgálati idő és a nyugdíj. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Enikő Tímea (2006) A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése és kezelése a gyermekjóléti illetve gyermekvédelmi intézményrendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Anett (2006) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Tamás (2006) A Magyar Demokrata Fórum létrejötte és politikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangay Zsolt (2006) Kábítószer és bűnözés - Egyes kábítószerek és azok hatásai a bűncselekmények elkövetésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Hanti Péter (2006) Praxisjog kontra háziorvosi foglalkoztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanyuné Kovács Lívia (2006) Demográfiai apály. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hardi Ágnes (2006) A munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai István (2006) Munkavállalói érdekképviseleti szervezetek kialakulása és fejlődése külföldi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Nóra (2006) A magyar iskola-egészségügy. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Barnabás (2006) Hitelintézetek a pénzügyi jog rendszerében, különös tekintettel a kereskedelmi bankokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs József (2006) A közszereplők személyiségi jogának védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Tiborné (2006) A Foglalkoztatáspolitika Aktív Eszközei: Munkaerő-piaci Képzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyesi Nikolett (2006) Szándékosság a közlekedési bűncselekményekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Holzinger Gabriella (2006) A "betegek" személyiségvédelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Gyöngyi (2006) A munka díjazása, különös tekintettel a teljesítményértékelésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Balázs (2006) Intézményi szintű büntetőjogi és bűnügyi együttműködés az Európai Unió jogában - különös tekintettel az Európai Ügyész intézményére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Gyuláné (2006) A közgyógyellátás alapkérdései Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth József (2006) Adóhivatali behatás az egyes adójogszabályok érvényesülésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Nikolett (2006) Zálogjog jogfejlődési aspektusban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Petra (2006) A német büntetés-végrehajtás, különös tekintettel a nyitottság elvére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Viktória (2006) A menekültek szociális ellátása a magyar menekültügyi szabályozás rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hunya Balázs (2006) A Munkaerőpiaci Alap mint elkülönített állami pénzalap a szakképzési hozzájárulás szabályozásának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Idovika Edina (2006) A magyar munka szabadsága az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ignácz Erika (2006) "Ezüstkor" - Az idősek helyzete ma Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés Istvánné (2006) Az Európai Unió irányelveinek gyakorlati érvényesülése a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Imre Márton (2006) A szellemi alkotások jogharmonizációjának főbb állomásai és az on-line bíráskodás, mint modern vitarendezés - az Európai Közösség acquis communautaire-nek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Inczédy Zsolt (2006) Munkanélküliség az elmúlt évtizedben, a magyarországi foglalkoztatottsági mutatók tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Iváncsó Mária (2006) Érdekegyeztetés és bértárgyalási mechanizmusok a Volán társaságoknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Iványi Vanda (2006) Sajtószabadság és médiajog korlátai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jancsek Szilvia (2006) Az elektronikus ügyintézés gyakorlati bevezetésének első lépései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jankusné Kovács Erika (2006) Egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Szilvia (2006) Élelmiszer-egészségügy. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jobbágy János (2006) Az emisszió környezetjogi szabályozása és jelentősége napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Ramóna (2006) Egészségügyi ellátórendszerek nemzetközi összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Krisztina (2006) A rendszerváltás legitimációs problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Vanda (2006) Közigazgatási eljárás reformja Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhászné Boros Edit (2006) A felnőttkori keringési megbetegedések és halálozások helyzete hazánkban az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Járvás Melinda (2006) A munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony tartalmának elemzése és összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jász Erika (2006) A köztisztviselői törvény felelősségi rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jászay Péter (2006) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények és azok elhatárolási problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jávorkáné Mák Éva (2006) Az ingatlan-nyilvántartás és a kisajátítási eljárás összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jójárt Lívia (2006) A fogyasztóvédelem szabályozása az egyes országokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kakuja Tamás (2006) A csődbűntett. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kakusziné Jenei Lívia (2006) Terhesdiagnosztika és a védőnők feladata a terhesgondozásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaldenekker Krisztina (2006) A mediáció elméletben és gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár Brigitta (2006) A zsidóság demográfiai változásai a XX. században, különös tekintettel a magyar zsidóságra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai Adrienn (2006) Magyarország oktatáspolitikája az Európai Unió jogi szabályozása tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kassai Ágnes (2006) A Posta kollektív szerződéskötés folyamatának bemutatása, elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Krisztina (2006) Terhes nők, kismamák helyzete a munka világában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Zsuzsa Ágnes (2006) A munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek és az egészségbiztosítási ellenőrzés összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kazinczky Gábor (2006) Hulladékgazdálkodási rendszer az Európai Unióban és Magyarországon, különös tekintettel a települési hulladékgazdálkodás szereplőire. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Sándor (2006) Az esélyegyenlőség jogi szabályozása, különös tekintettel a munkajogi esélyegyenlőségre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelle Judit (2006) A gondnoksági perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keller Orsolya (2006) Válóokok és a válás Békés vármegyében (1815-1845). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemecsei György (2006) A munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása és gyakorlata Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kendl Gáborné (2006) A kollektív tárgyalások kialakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes László (2006) A vámszabálysértések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Mónika Anett (2006) Békés megye lakásstatisztikai adatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Katalin (2006) Az Európai Uniós koordináció személyi és tárgyi hatálya a szociális biztonság területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keszi Ágnes (2006) Alternatív energiaforrások jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses László (2006) Speciális cégek a cégnyilvántartásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Eszter Adrienn (2006) Családon belüli erőszak hatályos jogunkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Olivia (2006) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Erika (2006) Baleseti ellátások köre az egészségbiztosítási, illetve nyugdíjágazatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Annamária (2006) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Gyöngyi (2006) A csoportos létszámleépítés szabályai az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss László (2006) A borra vonatkozó eredetvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Mónika (2006) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Renáta (2006) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Bodnár Andrea (2006) Országos Mentőszolgálat működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Báthori Orsolya (2006) A munkaviszony keletkezése és megszüntetése a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Kuklis Ágnes (2006) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Purgel Márta (2006) Környezet-egészségügy. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klement Beáta (2006) Az elektronikus cégeljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Csilla (2006) A perbeli képviselet és az ügyvédség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Ildikó (2006) A magyar szakszervezetek kialakulása és fejlődése 1914-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsordi Zsolt (2006) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kodák Dorottya (2006) A szervezeti növekedés hatása a vállalati kultúrára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Komjáti Orsolya Ágnes (2006) A jogi szabályozás egyes kérdései a sportban, különös tekintettel a doppingra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz Éva (2006) A nyugdíjkorhatár változás foglalkoztatáspolitikai okai, hatása a nyugdíjrendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Konkoly Krisztina (2006) Egyes szociális ellátások fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kontra Krisztián (2006) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koppányi Gyöngyi (2006) A munkanélküli nők problémái és lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kora Szilvia (2006) A gyermekvédelem családpótló intézményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos Kinga (2006) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormosné Lipták Ildikó (2006) A munkaképesség csökkenés mértékének jelentősége üzemi baleset esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos Irén (2006) A joghatóság problémái a nemzetközi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Anett (2006) Szakszervezetek feladatai a versenyszférában és a közalkalmazotti jogviszony területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Bettina (2006) Betegjogok a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (2006) Vállalatok szociális juttatásai - cafetéria rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Józsefné (2006) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (2006) Karriertervezés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (2006) A csökkent munkaképességűek foglalkoztatása Gyulán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné (2006) Munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Zsófia (2006) Kompetencia alapú gondolkodás és gyakorlat - több, mint egy korszerű HR rendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Andrea (2006) A diszkrimináció egyes jogi kérdéseinek összehasonlítása az Európai Unió tagállamaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Péter (2006) Prostitúciós bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Trnkóczi Krisztina (2006) Munkavállalók szabad áramlása az Európai Unió Alkotmányos Szerződése kapcsán, különös tekintettel a németországi vonatkozásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák Adrienn Réka (2006) A kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krahling Gábor (2006) Az Európai Unió és Magyarország esélyegyenlőségi politikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krahling Gábor (2006) A bérezésre vonatkozó esélyegyenlőségi szabályok az EU-ban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsó Adrienn (2006) Visszaeső bűnözés, mint a bűnözés újratermelődésének egyik alapja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóné Szlovák Margit (2006) Betegek, fogyatékosok szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán Nóra (2006) A nem vagyoni kártérítés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krugné Dobó Edit (2006) Szervezeti megoldások az APEH és a TB szakmai, szervezeti területein a kialakulástól 2000. évig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kruzslic Péter Pál (2006) A magyar alkotmány tervezetének kidolgozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kruzsliczné Szőke Annamária (2006) Gyermekbántalmazás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kránicz Krisztina (2006) Az Európai Konvent tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuczor Kitti (2006) A börtönügy helyzete az európai uniós államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuczora Gergely Ákos (2006) A nemzetközi jog, a közösségi jog és a tagállamok belső jogának viszonya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuncz Gellért (2006) A vadászati jog alakulása és aktuális kérdései 1997 után és az európai uniós csatlakozást követően. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Géza (2006) A köztisztviselői jogviszony jellemzői, sajátosságai - etikai felelősség és életút. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai Emese (2006) Az esélyegyenlőség megvalósulása a szociális támogatások területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán János (2006) Az interjú szerepe a kiválasztási rendszerben, és kapcsolódása a HRM folyamatokhoz (Beválásvizsgálat a Lombard Lízing Csoportnál). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kámán Péter (2006) A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az Európai Unióban, különös tekintettel a nyugdíjszerű ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárai Csaba (2006) Lakáspolitikai koncepciók az 1950-es évektől a rendszerváltásig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Képes Katalin (2006) Családtámogatás története Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri István (2006) Az atipikus foglalkoztatási formák jogi szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kígyósi Gyöngyi (2006) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kóbor Jenő (2006) Az előzetes letartóztatás és az óvadék. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya Sándor (2006) Gyermekek védelme és szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Körmöndi Eszter (2006) Atipikus foglalkoztatási formák Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Környei Edit (2006) A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésének garanciái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kürti Júlia (2006) Szenvedélybetegségek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Labbancz Brigitta (2006) Magzati élet büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajos Tímea (2006) A gyermekvédelem, különös tekintettel a gyermekeket megillető pénzbeli ellátásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Rita (2006) Választottbíráskodás Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lapis Máté (2006) A faktoring alakulása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laskay Csaba (2006) Vélemények az állampolgárok saját anyagi és az ország gazdasági helyzetéről, a jövőbeli kilátásokról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Latorczai Ráhel (2006) A felülvizsgálat intézménye a magyar polgári eljárásjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laukóné Kovács Edit (2006) Állástalan, sajátos helyzetű társadalmi csoportok és az elhelyezkedésüket segítő támogatások, szolgáltatások rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lekics Ferenc (2006) A magyar munkaügyi ellenőrzés intézményrendszere és átalakításának kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lendvai András Kornél (2006) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Katalin (2006) A társadalombiztosítás ellenőrzési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lesfalvi Balázs Árpád (2006) A belügyi szervek és a rendszerváltás - Különös tekintettel az állambiztonsági szolgálatokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Letenyei Mónika (2006) A munkavállalók szabad munkavállalása az Európai Unió és Magyarország viszonylatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Libor Melinda (2006) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas Katalin (2006) A tulajdonszerzés valamely szabadon választott formája, kitekintéssel a joggyakorlatra. Az adásvétel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ludvigné Berta Gyöngyi (2006) A szenvedélybetegségek kialakulása, megelőzése és gyógyítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukoviczki Edit (2006) Az orvosi felelősség kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Levente János (2006) A közlekedési bűncselekmények minősítései és elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lutz Ágnes (2006) A házasság felbontásának jogkövetkezményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Jenő Csaba (2006) A várossá válás feltételei Sándorfalva és Csorvás pályázatának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai Anita (2006) A munkajogi alapelvek értelmezése a három Munka Törvénykönyv alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai Ágnes Gyöngyi (2006) Szociális ellátások kialakulása, változásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz Ildikó (2006) A családok támogatási rendszerének jelene és jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinczy Judit (2006) Ultima Ratio - A közösség méltósága elleni bűncselekmény. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maczkó Katalin (2006) A foglalkoztatáspolitika aktív eszközeinek alakulása Orosháza és vonzáskörzetében 2003-2005. években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász Ildikó (2006) Irányított betegellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magony Judit Eszter (2006) Orvosi műhibaperek, betegjogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar János (2006) A MÁV szakszervezeteinek viszontagságos kialakulása és fejlődése 1996-ig, a Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ) szemüvegén át. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Erika (2006) Gyermekvédelem a gyermekjóléti alapellátások körében, különös tekintettel a gyermekjóléti szolgáltatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Majsa Dóra (2006) A magyar alkotmány tervezetének kidolgozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra Norbert (2006) Vezetők fejlesztése különös tekintettel a coachingra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Malachowszky Dóra (2006) Az örökbefogadás, jogalkalmazói nézőpontú észrevételek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mare József (2006) A hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marsi Judit Gabriella (2006) Nemek szerinti diszkrimináció a munkaviszony létesítését megelőző kiválasztási eljárásokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Masír Katalin (2006) A betegjogok és a betegjogi képviseleti rendszer kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matics Melinda (2006) A magyar állampolgárok munkavállalása az Európai Unióban, és az Unió polgárainak munkavállalása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Matolay Erzsébet Zsófia (2006) Az Európai Unió természetvédelmi jogának való magyar megfelelésről, különös tekintettel a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matolay Gergely (2006) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matécsa Tiborné (2006) Baleset esetén járó társadalombiztosítási ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medgyesi Imréné (2006) Egészségbiztosítás keretében folyósított pénzbeli ellátások, különös tekintettel a gyermekvállalással kapcsolatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medve Imre (2006) Az Európai Unió munkajoga különös tekintettel a foglalkoztatáspolitikára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Medve József (2006) A mezei rendőrségi törvény (1840. évi IX. tc.) alkalmazása Békés vármegyében 1840-1847. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Meilinger Mária (2006) A Balaton vízvédelmének jogi aspektusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei Dávid (2006) A családokat segítő szociális védelmi rendszerek sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikula Máté (2006) Jogharmonizáció a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikula Zoltán (2006) Munkahelyem mikroszintű munkaügyi kapcsolatainak változása a rendszerváltás óta. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mochlár Nikoletta (2006) A jogi oktatás fejlődése és aktuális problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mocskonyi Gábor (2006) Az Európai Unió vízvédelemre vonatkozó szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mogyorós Gyuláné (2006) Az ifjúság-egészségügyi ellátás feladatai a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Krisztina (2006) Védőnők szerepe az egészségügyi ellátásban, valamint a gyermekbántalmazás megelőzésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Károlyné (2006) A közszolgálati jogviszony egyes kérdései Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Tünde (2006) Szenvedélybetegség: Az alkoholizmus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Ágnes Melinda (2006) Általános forgalmi adózás az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Moncsek Judit (2006) Mikroszintű munkaügyi kapcsolatok a rendszerváltástól napjainkig, különös tekintettel a költségvetési szférára vonatkozóan. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Monori Henrik (2006) Munkanélküliség napjainkban Magyarországon és az Európai Unióban a statisztikai mutatók tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Motel Ágnes (2006) Egyéni vállalkozók biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi Mónika (2006) A munkaerő-kölcsönzés fontosabb kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Muhi Zoltán (2006) Vajdasági demográfia, különös tekintettel a délvidéki magyarság lélekszámcsökkenésére és a nemzetiségi helyzetképre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mácskovich Márkó Szilveszter (2006) A munkaidő és pihenőidők jogi szabályozása a munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Beatrix Zita (2006) Az Európai Unió és Kína kapcsolata a textilháború tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márvány Dóra (2006) Tanúvédelmi rendelkezések hazánkban és külföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Máthé Orsolya (2006) A magyar szociális partnerek részvétele és tapasztalatai az európai szociális párbeszédben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Tiborné (2006) Egy vállalat, intézmény munkaügyi kapcsolatai és érdekegyeztetési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Katalin (2006) A magyar alkotmány tervezetének kidolgozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mókus Lászlóné (2006) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mózes Nikoletta (2006) A társulási formák és azok megvalósulása a magyar önkormányzatok gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mózes Ákos (2006) A külföldiek földtulajdon szerzésének lehetőségei Magyarországon és Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nacsa Judit (2006) Az áldozat a kriminológiában - A bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Emese (2006) Az önkormányzatok szerepe a munkanélküliség kezelésében - A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Emese (2006) A bizonyítás egyes kérdései - a szakértő. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Erika (2006) A fogyatékosok helyzete napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Erzsébet (2006) Az egészségbiztosítás keretében folyósított ellátás - a táppénz - összehasonlítása az Európai Unió országainak ellátásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Rita (2006) Állatjóléti- és állategészségügyi szabályozás az EU-ban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Andrea (2006) Az adóvégrehajtás alapkérdései, különös tekintettel a változásokra és az eredményességre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Andrea (2006) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei, különös tekintettel a házastársi vagyonközösség megszűnésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Emese (2006) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Istvánné (2006) A távmunkavégzés és alapvető munkajogi kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Máté (2006) A szerződési jog egységesítése, különös tekintettel az Európai Uniós jogalkotásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsa (2006) A magyar közigazgatási hatósági eljárás jogorvoslati rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (2006) A felszíni vizek minőségének védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Árpád (2006) Nyugdíjbiztosítási nyilvántartás 1988-2005-ig az ellenőrzések fényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Mélykúti Stefánia (2006) Fekvőbeteg szakellátás finanszírozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagybakos István (2006) Munkanélküliség és mérséklésének eszközei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Tóth Ágnes (2006) A betegek jogai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Welsch Boglárka (2006) Egyenlő esélyek érvényesülése a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nehéz-Posony Katinka (2006) Látens bűnözés, bűnözésábrázolás, a bűnözés visszatükröződése, a halálbüntetés eltörlésének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyilas Cecília Viktória (2006) A végrehajtási árverés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Csilla (2006) Munkanélküliség 2005. januárjától napjainkig Jász-Nagykun-Szolnok megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Gyula (2006) A gyermekgondozási segély története napjainkig és az EU tagállamaival való összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Istvánné (2006) Családtámogatási ellátások összehasonlítása az Európai Unión belül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Zoltán (2006) A munkanélküliség adatai Kiskunhalason és térségében napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olajos Gábor (2006) Kábítószer és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán Csaba (2006) A képviselő testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ormándi Péter (2006) Az Európai Unió bővítése - Különös tekintettel a 2004-es csatlakozás okaira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Mihály (2006) Az Európai Unió adójogi rendszere és jogharmonizációs követelményei /különös tekintettel az ÁFA, jövedéki adó és iparűzési adó szabályozására/. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pacadzisz Oresztész (2006) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pajor András (2006) Az európai parlamenti választások közjogi tapasztalatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palla László (2006) Atomenergia és környezetvédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palásti Ferenc (2006) A hivatásos és szerződéses katonák sajátos közszolgálati jogviszonya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Hunor (2006) A kárpótlás eljárásjogi aspektusai - különös tekintettel annak agráriumra gyakorolt hatásaira -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Edina (2006) Az álláskeresők támogatásának kialakulása és helyzete napjainkban és a munkaügyi igazgatás szervezetrendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Adrienn (2006) A természetvédelem szervezete és feladatai - különös tekintettel a Hortobágyi Nemzeti Parkra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Papp Anett (2006) A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Annamária (2006) Az Európai Unió közös agrárpolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Dávid (2006) A munkavállalók kártérítési felelőssége a magyar munkajogi szabályozás alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paraizs Beáta Judit (2006) Az ügyész szerepe a polgári peres eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Parti Csilla (2006) Családtagok sérelmére elkövetett emberölések bűntette. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patyiné Garai Andrea (2006) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok helye, szerepe a közigazgatási szervek rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pepó Beáta (2006) Anglia, Németország, Olaszország és Magyarország szakszervezeteinek történeti összehasonlítása 1950-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perbíró Attila (2006) Perújítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Perényi Márta (2006) "A Csillag" - A Szegedi Fegyház és Börtön története és mindennapjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrik Éva (2006) A Nemzetközi Büntetőbíróság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovics Erika (2006) Az előzetes letartóztatás végrehajtásáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pető Éva (2006) A sztrájk szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pető Beáta (2006) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények, különös tekintettel a kifosztásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Piberné Benke Krisztina (2006) A munkaügyi kapcsolatok magyarországi fejlődésének fontosabb szakaszai a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polónyi Adrienn (2006) A bizonyítás egyes kérdései - A szakértői bizonyítás -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pomázi Orsolya (2006) A hosszú tartamú szabadságvesztés egyes elméleti kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Porteleki Tímea (2006) Diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Posztós Mónika Amarilla (2006) A részvénytársasági szabályok bemutatása a Magyar Posta társasági formáján keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Potó István (2006) Az emberi céltételező tevékenység munkajogi értelmezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai Boglárka (2006) Napjaink jogi oktatása a különböző államokban (USA, GB, Németország, Magyarország). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsár Ágnes (2006) Az államfő intézményének kérdése a rendszerváltozás során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Poór Diána (2006) A hosszú tartamú szabadságvesztés-büntetés végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Prisztácsné Nagy Marianna (2006) Irányított betegellátás - Új módszer bevezetése az egészségbiztosítási ellátás szervezetében és finanszírozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai Anikó (2006) A munkavállaló felelőssége a magyar munkajogban nemzetközi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pákozdi Richárd (2006) Lakossági szűrőprogramok a Johan Béla Népegészségügyi Program tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Anita (2006) A családon belüli erőszak büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál György (2006) Az ügyészi nyomozásirányítás és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkásné Kürtösi Judit (2006) Kiégési szindróma a pedagógusok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálmai Zsolt (2006) A bizonyítás törvényessége, különös figyelemmel a titkos információgyűjtésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Párczen Zoltán (2006) A lakásszövetkezetek helyzete, szabályozása, fejlődési lehetőségei Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Páricsiné Dajka Ildikó (2006) A gyermekgondozási támogatás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor Lilla (2006) A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésének garanciái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes Emese (2006) Állatjóléti, állategészségügyi szabályozás az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes Tímea (2006) A munkaügyi viták megoldására szolgáló eszközök. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pölcz Marianna (2006) A gyermekvédelem családpótló intézményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabi Mónika (2006) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rajna Zsuzsa (2006) Ösztönzés és teljesítményértékelés a közszférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ramada Katalin (2006) Az egynapos sebészet és az otthoni szakápolás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rameisl Ágnes (2006) A kollektív szerződés kötésére vonatkozó szabályozás változásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Regős Ágnes (2006) Ki minősül menekültnek az 1951. évi Genfi Egyezmény alapján? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rekedt-Nagy Gréta (2006) A gyermek jogai a családi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rimaszombati Mariann (2006) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel a fogvatartottak foglalkoztatására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Roczkó Zsuzsanna (2006) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok szerepe és feladata - tekintettel az e-közigazgatás bevezetésére -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Roszkos Kornélia (2006) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsi Andrea (2006) Természetvédelem, nemzeti parkok, Tihany. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rusz Gábor (2006) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Csilla (2006) A munkavállalás általános feltételei az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Lukács (2006) A politikai törekvések és a törvényalkotás összefüggései a rendszerváltás idején. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Antal Anikó (2006) Az egészségbiztosítási pénzellátások, kiemelten a keresőképtelenséggel összefüggő ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádai Barbara Rita (2006) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádai Szilárd (2006) A munkajog nemzetközi és magyarországi fejlődésének története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rárósi Péter Pálné (2006) Az álláskeresők és a társadalombiztosítás kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ráskai Márton (2006) Az Európai Közösség vámjoga. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rédli Éva (2006) A környezetszennyezés szabályai - Vízszennyezés, vízminőség-védelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rév Márta (2006) Stressz és megküzdési stratégiák különös tekintettel a munkahelyi stresszre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Révai Ákos (2006) A gépjárművekbõl származó hulladékok helyzete és szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa Zoltán (2006) A biztosítási kötelezettség elbírálása, járulékfizetés és ellenőrzése a munkavégzésre irányuló jogviszonyok esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsás Mónika (2006) A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény hatása a családi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sagáth Katalin (2006) Női diszkrimináció a foglalkoztatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Savanyó István (2006) Az ifjúság zavartalan szexuális fejlődésének védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schultz Tamás (2006) A hitelezői érdekeket sértő gazdasági bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schäffer Móric (2006) Adalékok a magyar környezetjog gyakorlatához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők Balázs (2006) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők Ramóna (2006) A gyermek mint áldozat, avagy hogyan alakult ki a gyermekek szociális védelme. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Seiben Mónika (2006) Transzplantáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sendula Mariann (2006) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Serfőző Zsuzsanna (2006) Kórházi szociális munka Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Serédi Beáta (2006) Az Európai Unió szociális dimenziója - Nyugdíjreformok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sike Gabriella (2006) Egy közszolgáltató vállalat munkaügyi kapcsolatai Miskolc forgalmi csomóponton. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Melinda (2006) Csoportos létszámcsökkentések Magyarországon, különös tekintettel szabályozásának változásaira. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Solymosi Ágnes (2006) A nemzet napszámosai (Egy középfokú oktatási intézmény munkaügyi kapcsolatai). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Réka (2006) Az áldozat a kriminológiában, családon belüli erőszak. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Virág Márta (2006) A termékdíj törvény útja a hatályos szabályozásig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Éva Zsófia (2006) Állatvédelem a jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Steiner András (2006) A jogi személyiség és az állam jogi személyiségének vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stolczenbachné Nagy Krisztina (2006) A munkajogi bérpótlék-rendszer, különös tekintettel a Paksi Atomerőmű Zrt. gyakorlatára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Strihó Krisztina (2006) Területfejlesztés??? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok Róbert (2006) A genetikailag módosított élelmiszerek szabályozása az Európai Unióban és a Kereskedelmi Világszervezet jogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi Dávid (2006) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Alexandra Szimonetta (2006) Az 1997. évi LXXXI törvény alapján megállapítható saját jogú és hozzátartozói ellátások főbb jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Andrea (2006) A bizonyítás egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó András Zoltán (2006) Kábítószeres bűnözés Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Bernadett (2006) A nemek közötti egyenlő bánásmód elve a foglalkoztatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Csilla Erzsébet (2006) A magánföldtulajdon létrejöttének, alakulásának jogi szabályozása 1848-tól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Dóra (2006) George Orwell 1984 című regényének társadalmi - politikai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Dóra (2006) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gabriella (2006) Az ügyészi pálya pszichológiai követelményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó László (2006) Az eladói kellékszavatosság - a római jogban, kitekintéssel a hatályos jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Mihályné (2006) Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek feladatellátása, a kifizetőhelyek jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Orsolya (2006) Az ENSZ és az UNESCO tevékenysége, különös tekintettel a Világörökségi eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Péter Tamás (2006) Az alternatív energiaforrások jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Péterné (2006) A szegénység hatása a gyermekekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Sándor (2006) A fogyatékkal élők helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tamás Zoltán (2006) Az angolszász és a kontinentális jogi oktatás eltérései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tünde (2006) Nemzetközi jog szerepe a sportban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Valéria (2006) Gyermekbántalmazás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (2006) Integrátor szervezetek az agrárágazatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó-Maknics Zsuzsanna (2006) A német és a magyar nonprofit szektor összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóki Judit (2006) A munkaügyi viták megoldására szolgáló alternatív eszközök a magyar munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Hal Zsuzsanna (2006) Vallásszabadság Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai István (2006) A környezeti hatásvizsgálatok szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Katalin (2006) Az agrárkamarák helye és szerepe az agrárágazatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay Andrea (2006) Az apaság bírói úton történő megállapítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalóczi Éva (2006) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalókiné Bozóki Erika (2006) A népegészségügyi program jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas Adél (2006) A totalitarizmus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegő Annamária (2006) A bizonyítás egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres Mariann (2006) A jogos védelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szelci Dalma (2006) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szemes Csaba László (2006) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezeti felépítése, struktúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerdahelyi Ágnes (2006) A géntechnológiai tevékenység szabályozása az Európai Unióban és hazánkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti Béla (2006) Lakásviszonyok Magyarországon a KSH adatainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti Noémi (2006) Gyógyszerellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai Katalin (2006) A magyar alkotmány tervezetének kidolgozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziliczai Melinda (2006) A gyermekvédelem összefüggése a kultúra és a társadalom működésének zavaraival. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Emese (2006) A korszerű humánstratégia elemei-Humánerőforrás menedzsment Magyarországon Európai Uniós kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szirák Csaba (2006) A magyar munkabérek alakulása az EU csatlakozás küszöbén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szlavikovicsné Cziczelszki Bernadett (2006) Egészségbiztosítás pénzellátásai kiemelten a gyermeknevelés kapcsán járó ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Adrienn Mária (2006) Növényvédő szerek engedélyezésének és felhasználásának jogi feltételei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász Csilla (2006) A közösségi védjegyjog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi-Nagy Balázs (2006) A termőföld-tulajdonviszonyok alakulása hazánkban a rendszerváltás óta, figyelemmel a kárpótlási törvényekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely Zsuzsanna (2006) A magyar egészségügyi igazgatás kialakulásának történeti szakaszai; Napjaink egészségügyi ellátásával való elégedettség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székelyné Mezei Éva (2006) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szél András (2006) A betegségi és anyasági ellátások koordinációja az Európai Unióban különös tekintettel a természetbeni ellátásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi István (2006) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Adrienn (2006) A drog, mint alternatív életforma kelléke (Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőnyi Andrea (2006) A munkaidő szabályozása a munkajogban és az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sági Andrea (2006) A perorvoslatokról, különös tekintettel a felülvizsgálatra a polgári eljárásjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándorné Lévai Ildikó (2006) A munkajogi esélyegyenlőség, különös tekintettel a nők esélyegyenlőségének megteremtése érdekében, Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta Debóra (2006) Cafeteria rendszer a Magyar Posta Zrt-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárkány Gergely (2006) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárkány Péter (2006) A közlekedési büntetőjog egyes kérdései a jogalkalmazásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Séllei Dóra (2006) A házasság megszűnése jogkövetkezményeinek bírói rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Séllei Zsuzsanna (2006) A magyar nyugdíjrendszer történeti változásai és jövője az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sétáló Edit (2006) A természetvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a Natura 2000-re. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Síkhegyi Andrea (2006) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) megalakulása, működése és a gyermekmunka ellen folytatott harc. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Sütőné Árkosi Andrea (2006) A gyermekvédelmi gondoskodás intézményrendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tagai Károly (2006) Fiatalkorú bűnözés statisztikája Békés Megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tajti Anikó (2006) Az Európai Unió horizontális jogalkotása a környezetvédelem tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Gabriella (2006) Házasságkötések itthon és a neolatin országokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Orsolya (2006) Nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás Judit (2006) Az Európai Unió horizontális jogalkotása a környezetvédelem területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás Dóra (2006) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának nemzetközi tendenciái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamásné Bákány Éva Mária (2006) Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás biztosítói kezelése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tantos Katalin (2006) Az adatvédelem szabályai különös tekintettel a bankrendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tar Zoltánné (2006) A veszélyeztetett gyermek helyzete - A gyermekvédelem fontossága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari Róbert (2006) A magyar társadalombiztosítás története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnai Nikoletta (2006) A tartós ápolás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Taskovics Sarolta (2006) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Taybani Ágnes (2006) Az önkormányzatok társulásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Teket Mária (2006) A klímaváltozást érintő szabályozások az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári Adrienn (2006) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes Antalné (2006) A köztisztviselői jogviszony alapvető kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes Helga Zsanett (2006) Perújítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Terjéki Ágnes (2006) A munkajog hazai fejlődésének története a feudalizmustól az Európai Unióig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Timár Szilvia (2006) Adásvételi szerződések rabszolgákról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tisza Irén Márta (2006) Új népegészségügyi program. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tisóczki Tamás (2006) A termőföld jogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnayné Szabó Erika (2006) Az iskola-egészségügy feladata és szereplői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Torday Bence (2006) Korrupciós bűnözés -A korrupció jelenségének alakulása hazánkban a nemzetközi elvárások és a magyar jogalkotás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Treitz Judit (2006) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának újabb fejleményei hazánkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsán Györgyné (2006) Szekunder prevenció az onkológiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tér Katalin (2006) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóbiás Erika (2006) A gyermek családi jogállásának rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Annamária Katalin (2006) A köztisztviselői jogviszony magyar munkajogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Balázs (2006) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Nikoletta (2006) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (2006) Az Európai Unió szociális dimenziója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Anikó (2006) A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények büntetőjogi rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Tóth Edina (2006) Munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel a munkahelyi balesetre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Helga (2006) Az igazgatás, irányítás, felügyelet és az ellenőrzés a közigazgatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ilona (2006) Szenvedélybetegek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Katalin Anna (2006) Családtámogatási ellátások nemzetközi összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Norbert (2006) A munkaügyi viták megoldására szolgáló eszközök. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Szilvia Márta (2006) A légi közlekedés biztonsági kihívásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ágnes (2006) Elkeserítő demográfiai trendek hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Éva (2006) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Sipos Rita (2006) A családok támogatásának formái Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölgyes Katinka (2006) Engedékenységi politika az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Kata (2006) Új törekvések a víz környezetvédelmében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Barbara (2006) Egyéni vállalkozók járulékfizetésének múltja, jelene és jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Katalin (2006) A szőlőtermesztés és bortermelés Európai Uniós szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Zsuzsanna (2006) Szenvedélybetegek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tülkös Mariann (2006) Az elbirtoklás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tősér Krisztián (2006) A média szabályozása a hatályos magyar jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ulicska Zsuzsanna (2006) Szakszervezetek jogi szabályozása és működése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadász Dóra (2006) Családon belüli erőszak Magyarországon napjainkban a statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Valyuch Attila (2006) Családon belüli erőszak. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Valyó Evelin (2006) Erőszak a családban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vanó Mariann (2006) Mikroszintű munkaügyi kapcsolatok rendszerváltástól napjainkig, különös tekintettel a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozókra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Annamária (2006) A gyermek családi jogállásának rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Brigitta (2006) Az egyéni vállalkozók, mint a járulékfizetés alanyai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Krisztina (2006) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Viktor (2006) Lakásárak társadalomstatisztikai összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas Anikó (2006) Privatizáció az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Gergely (2006) Magyarország és az Egyesült Államok lakásviszonyai, különös tekintettel Szeged és Toledo város adataira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Roland (2006) Japán munkaügyi kapcsolatok, különös tekintettel a munkáltatói oldalra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veréb Tímea (2006) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások, kiemelten a baleset esetén járó pénzellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veszelovszki Noémi (2006) Az ifjúság zavartalan szexuális fejlődésének büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida Orsolya Ingrid (2006) A közkereseti és betéti társaságok fejlődési útja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidner Edit (2006) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Kata (2006) A származás megállapítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vittmayer Dóra (2006) A büntetőeljárási jog szervezeti alapelvei A bíró szerepe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vitéz Lilla Ernesztina (2006) A munkanélküliség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében napjainkban a statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vozár Annamária (2006) Az emberölés alap-, és minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vágó György (2006) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megállapításánál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vámos Viktória (2006) A gyermek jogai a családi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi Linda (2006) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi Nikolett (2006) Az Európai Emberi Jogi Egyezmény tisztességes eljáráshoz való jogához kapcsolódó strasbourgi joggyakorlat az utóbbi tíz évben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi Tamás (2006) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Várnai Tamás (2006) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények -erőszakos közösülés, különösen a feleség elleni eset-. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh Alíz (2006) Jogorvoslatok a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vén Tünde (2006) A munkaügyi kapcsolatok kialakulásának kezdeti lépései Kalocsán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh Renáta (2006) Az irányított betegellátási rendszer elemzése, értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wittner Andrea (2006) Fogászat Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Wolf Szabina Judit (2006) A határ menti együttműködések szerepe a bővülő Európában. A Schengeni Egyezmény. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Wolford Xénia (2006) A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zabláczki József (2006) Szabadság elvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban, tekintettel a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ítélkezésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zoboki Péter (2006) "A laboratóriumtól az asztalig", avagy a genetikai módosítás az Európai Unió mezőgazdaságában, és élelmiszeriparában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zseni Anna (2006) Légi fuvarozási szerződés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Zsámboki Kornélia (2006) A munkáltatói kártérítési felelősség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsígó Balázs (2006) Az igazságügyi statisztika elemzése, különös tekintettel a vagyon elleni bűncselekményekre a rendszerváltás utáni Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zákány Gábor (2006) Hulladékgazdálkodás Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zélity László (2006) A büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvény 2000. év utáni módosításainak hatása az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztikára országos és Csongrád megyei bűnüldözési adatok felhasználásának elemzésével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Áchimné Süli Mónika (2006) Nyugellátás iránti igény érvényesítése és elbírálása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Árgyelán Tímea (2006) A magyarországi munkanélküliség alakulása öt megye tükrében a rendszerváltozástól 2005-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Árgyelán Katalin (2006) Hospice Délkelet-Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ótott Klaudia (2006) A kollektív tárgyalás során alkalmazható munkáltatói, munkavállalói tárgyalási taktikák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrös Csaba (2006) Természetvédelem és hatósági tevékenység. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 21:08:42 CET.