Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 643.

A

Albert Nikoletta Zita (2005) Szükségesség és arányosság megítélése jogos védelem és végszükség esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

András Lõrinc (2005) A terhességi - gyermekágyi segély, valamint a gyed változásai az 1975. évi II. tv. hatálybalépésétõl napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrásy Mária (2005) A munkanélküliség alakulása és kezelése Magyarországon és egyes Uniós országokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andáné Beyer Ágnes (2005) Munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andó Katalin (2005) Nők a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antovszki Ilona (2005) Az alternatív vitamegoldási rendszerek jellemzői, különös tekintettel a mediációra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró Adrián (2005) Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asbóth Andrea (2005) Az egyéni vállalkozók járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos Erika (2005) A nemi diszkrimináció szabályozásának alakulása a francia munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Auth Adél (2005) Fiatalok beilleszkedése a munkaerőpiacra Győrben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Avramucz Sándor (2005) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babity Zorán (2005) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Babály Zsuzsanna (2005) A gyermekek védelmének rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baffi István (2005) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagaméry Gáspár (2005) Az Európai Közösség külkereskedelme és a Kereskedelmi Világszervezet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Bajnai Gábor (2005) A magyar munkajogi szabályozás közelítése az EU normáihoz, különös tekintettel a munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. idõközi módosításaira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnok Melinda Judit (2005) A humán erőforrás gazdálkodás fejlődése a rendszerváltás után, különös tekintettel a személyzetfejlesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos Tamás (2005) A fogvatartott emberi jogai az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksai Barbara (2005) Átalakulások a magyar szakszervezetek történetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Eszter (2005) A munkanélküliség alakulása Somogy megyében - különös tekintettel Kaposvárra - az elmúlt hat év tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Balogh Hajnalka (2005) A közösségi joganyag fordításával kapcsolatos egyes kérdések és gyakorlati problémák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh István (2005) Az emberölés és a halált okozó testi sértés elhatárolása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh István (2005) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh László (2005) Igazgatás, vezetés, irányítás, felügyelet és ellenőrzés a közigazgatásban - A helyi önkormányzatok feladat és hatásköre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Pál (2005) A munkavégzésre irányuló polgári jogi és munkajogi jogviszonyok elhatárolási kérdései a mai magyar joggyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Tamás (2005) Herbert Hart és a kétarcú Janus - H. L. A. Hart jogelméletének elemzése és egy kísérleti megközelítés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Tünde (2005) Szenvedélybetegek helyzete és ellátásaik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Éva (2005) Nyilvántartás, igényelbírálás, ellenőrzés jelenlegi helyzete a nyugdíjbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs György (2005) A szolgálati jogviszony megszüntetése, tekintettel a katonai szolgálati viszony megszüntetésére valamint a NATO-beli szabályokra, különös tekintettel a hazai bírói gyakorlatra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Nóra (2005) A korrupciós magatartás büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bangóné Átol Zsuzsanna (2005) Az önkormányzati rendeletek jogharmonizációja és annak módszertana. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bankó Ágnes (2005) Az Európai Unió Régiók Bizottsága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baracsi Ilona (2005) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások, különös tekintettel a gyermekvállaláshoz nyújtott ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi Krisztina (2005) A munkaügyi ellenőrzés rendszere Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Basics Ferencné (2005) Minőségbiztosítási rendszer kialakítása a szegedi régióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Belle Júlia (2005) Hadigondozás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Mónika (2005) Munkahelyi motiváció mérése, elemzése egy gyakorlati példa alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregi Anita (2005) A külföldiek részvételével működő gazdasági társaságok szabályozása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászi Réka Judit (2005) Szociális biztonság és szociális védelem az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berhencz Anikó (2005) A fogyasztók érdekvédelmét szolgáló gazdasági bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Veronika (2005) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Adrienn (2005) A vevő és az eladó jogai szerződésszegéskor a Bécsi Vételi Egyezmény alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Bernadett (2005) A megváltozott munkaképességgel élő személyek, foglalkoztatása és lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bibok Imre (2005) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1985-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei Virág (2005) Az érdekegyeztetés megszületése nemzetközi szinten, fogalmának kialakulása, az érdekegyeztetés közösségi és magyarországi intézményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Blum Erika (2005) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárak, mint a kiegészítő biztosítások egy lehetséges formája Magyarországon, különös tekintettel az egészségpénztárak szervezetére és működésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Krisztina (2005) Szenvedélybetegek szociális és társadalombiztosítási ellátása különösképpen drogfogyasztók esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Csilla (2005) Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme az Európai Ügyészség tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Otília (2005) Munkáltatói munkaviszony megszüntetése a magyar gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár Ferencné (2005) A foglalkoztatás alakulása Jász - Nagykun - Szolnok Megyében illetve Karcag és környékén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár Ida Borbála (2005) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények, különös tekintettel a rablás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bondor Attila (2005) A hitelezői érdekek védelme a magyar büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borjádi Rita (2005) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borka Zoltán (2005) Az Európai Unió regionális támogatási rendszere és a hazai gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzsákné Varga Edit (2005) Gyermekvédelmi intézményrendszer Budapest főváros önkormányzatánál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botosné Kramolits Éva (2005) Menekültek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsik Zoltán (2005) A rendszerváltás utáni magyar politikai kultúra helyzetének alakulása a parlamenti választások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsár Jusztina (2005) A perújítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó Melinda (2005) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Breznyik Erika (2005) A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek létrejötte és szerepe Szarvas város életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brusznyiczky Barbara (2005) Közszolgálati sztrájkok napjainkban Magyarországon - Egészségügyi sztrájk a Csongrád Megyei Önkormányzat Szentesi Területi Kórházában -. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bubori Éva (2005) A munkaügyi konfliktusok megoldási lehetőségei és a munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgálat bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budainé Nagy Anikó (2005) A munkavállaló megőrzési felelősségének néhány kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukovinszky Miklós (2005) Az üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés jellemzői és a balesetbiztosítás alapján járó társadalombiztosítási ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Burghardt Orsolya (2005) A munkavállalók fegyelmi és kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Busch András (2005) A tagállamok közötti kereskedelem érintettségének megállapítása az európai versenyjogi gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bács Éva (2005) Fogyatékosok esélyegyenlősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Melinda (2005) Munkaügyi kapcsolatok egy költségvetési intézménynél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfalvi Henrietta (2005) Az öregségi nyugdíj fajtái valamint a jogosultságok feltételei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányainé Gergye Beatrix (2005) Munkaügyi ellenőrzés területei és joggyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány Béláné (2005) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélik Ágnes (2005) Az MNB mint a monetáris politika irányítója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Bényi Krisztina (2005) Az atipikus munkaszerződésekre vonatkozó eltérő rendelkezések és azok alkalmazása a mindennapokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi Bernadett (2005) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi Krisztina (2005) A magyar nyugdíjrendszer finanszírozási problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bölcskei-Molnár Katalin (2005) A korrupciós magatartás büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Erika (2005) Az alapellátás elmúlt 130 évének története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz Judit (2005) A házassági vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bús Márta (2005) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal jogállása, feladatai - különös tekintettel a hatósági igazgatási tevékenységre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cravero Adrienn Zsuzsanna (2005) A munkanélküliség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csamangó Antalné (2005) Társadalombiztosítási ellenőrzési rendszerek és módszerek Magyarországon, kiemelten az egészségbiztosítás területére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó Zsuzsanna (2005) Humán erőforrás gazdálkodás a Matáv-nál különös tekintettel a kiválasztásra és az Assessment Center alkalmazására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csarnai Judit (2005) A gyámügyi igazgatás fejlődése és jelenlegi gyakorlata Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csarnainé Zombori Mariann (2005) A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének megalakulása, működése - a bölcsődei dolgozók helyzete szakszervezeten belül és kívül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseri András (2005) Erdőgazdálkodás és erdővédelem jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernovszky Tünde (2005) A munkajogviszony keletkezése és megszüntetése, különös tekintettel a versenyszférára, valamint a közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony területére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Judit (2005) A vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális szabályok a munka törvénykönyvében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár Erik (2005) A munkajogi felmondás rendszere a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csongrádi Réka (2005) Fogvatartottak foglalkoztatása és reintegrációja a Váci Fegyház és Börtönben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Csonka Péter (2005) Közbeszerzés az Európai Unióban és Magyarországon különös tekintettel a jogorvoslati eljárások szabályozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos Sándor (2005) A nem jogi személyiségű gazdasági társaságok (A kültag jogi helyzete). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba Judit Éva (2005) Büntetőjog európai vonatkozásai különös tekintettel a bűnügyi együttműködésre az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csuka Erika (2005) Az ingatlan - nyilvántartás története és alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki Zoltán (2005) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csákné Varga Zsuzsanna (2005) Munkavállaló kártérítési felelőssége, különös tekintettel a menetrendszerű szárazföldi személyszállításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csákó Tamás (2005) Szülői felügyeleti jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Péterné (2005) A munkaadó járulék megállapítási kötelezettségének teljesítése a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer Intézményi Alrendszerében működő számfejtő programban.Különös tekintettel, az önálló és nem önálló tevékenység ellenértékeként kifizetett minősítendő tételekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csípő Gábor (2005) A munkáltatók és a biztosítottak jogai, kötelezettségei a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csötönyi István (2005) A munkaidő és pihenőidő szabályozása Magyarországon a verseny - és a közszférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó Viktória Jáde (2005) A betegek jogai, a betegjogi képviselők, nemzetközi kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czina József (2005) Munkaügyi viták. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czina Gabriella (2005) A munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dacsinecz Andrea (2005) Gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dajka Tibor (2005) A terhelt kihallgatása a vádirat benyújtása előtt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó Judit (2005) A gondnokság Magyarországon és más európai országokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darvasi Richárd (2005) A Schengeni Egyezmények és a Schengeni Végrehajtási Egyezmény alkalmazásának tapasztalatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darázs Angéla (2005) A gyermekvédelem aktuális kérdései, különös tekintettel a gyermekotthonokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Delcsev Gabriella (2005) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, kitekintéssel az iraki válságra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deli Betty (2005) A jogharmonizáció mibenléte, a magyar jogharmonizáció a közbeszerzés területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter József (2005) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Zoltán Jánosné (2005) A munkanélküliség elleni küzdelem a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó István (2005) Az írásbeli és a szóbeli végrendelet problémái a bírói gyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Lászlóné (2005) Az egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Donka Marina (2005) A kis- és középvállalkozások helyzete az Európai Unióban a kilencvenes évektől napjainkig az eurostatisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Duzsné Kiss Júlia (2005) A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény (1989) hatása a családi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid Ivett (2005) A szabad bizonyítás elve és a tanúbizonyítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány István (2005) A területfejlesztés intézményrendszere Magyarországon (1996 - 2004). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Erzsébet (2005) Gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Ibolya (2005) A munkaügyi ellenőrzés rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dósa Adrienn (2005) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ecsedi Viktória (2005) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Egyed Sándor (2005) Az egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettsége és járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Emődi Attila (2005) Az élet elleni bűncselekmények alap és privilegizált esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Endre Mónika (2005) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Engelbrecht Annamária (2005) Cégformák és cégbejegyzési eljárás Nagy-Britanniában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdõsi Rita Anna (2005) Európai Üzemi Tanács, egy új intézmény Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi Enikő (2005) Nemzetközi légiáruszállítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erőss Imre (2005) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Eszik Katalin (2005) Tömegkommunikáció, propaganda és meggyőzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó Andrea (2005) Áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Lajos Zoltán (2005) Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződés szabályozása a Bécsi Vételi Konvenció és a magyar Polgári Törvénykönyv tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Nikoletta (2005) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Éva Ágnes (2005) A magyar munkajog történeti kialakulása és jelenlegi fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Gábor (2005) A délszláv válság főbb nemzetközi jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Kinga (2005) Egészségügyi vonatkozású kérdések kezelése az Európai Unióban - különös tekintettel az egészségvédelmi szabályozásra -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas László (2005) A termőföldre vonatkozó kárpótlási szabályok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas-Dóczi Judit (2005) Fiatalkori deviancia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejér Istvánné (2005) A vény története: a papír, amin az egészséget rendelik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Aranka (2005) A munka változó világa - új irányzatok a munka- és egészségvédelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete-Szabó Tamás (2005) A zajvédelem jogi szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferdinandy Eszter (2005) A magyar társadalombiztosítás intézményének története, jelenkori szervezete, irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczy Vivien (2005) A Magyar Államkincstár munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Figeczki Gábor (2005) A társadalombiztosítással összefüggő járulékkötelezettségek ellenőrzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Fodor Ibolya (2005) Emberi Erőforrás Gazdálkodás főbb kérdései a MOL RT-nél, különös tekintettel a munkaerő kiválasztásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Ilona Judit (2005) A cégbíróság törvényességi felügyeleti jogköre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Viola (2005) Az érdekegyeztetési rendszer kialakulása, működése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Ákos (2005) A bíró elfogultsága, bírói etika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Bogsán Angéla (2005) A büntető igazságszolgáltatási rendszer kriminológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forvith József (2005) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Freidinger Rita (2005) Külföldiek munkavállalása az Európai Unióhoz történő csatlakozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó Ágnes (2005) A környezet- és természetvédelem büntető anyagi és eljárásjogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fukker Valéria (2005) Érdekképviselet és érdekvédelem az agrárágazatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Judit (2005) Alkalmazotti elégedettségi vizsgálat és elemzés a Grundfos Hungária Kft-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Mihály (2005) A pártrendszer és választási rendszer összefüggései Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fái Lívia (2005) Az örökbefogadást megelőző eljárások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi Kornélia (2005) Rokkantsági nyugdíjban és nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban részesülők helyzete Nógrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földvári Katalin (2005) A munkaerő-áramlás alakulása az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Viktória (2005) A német és angol szociális védelmi rendszerek összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fürjes József (2005) Munkaügyi kapcsolatok a közszolgáltatásban az ÉRV Rt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galambos Lajos István (2005) Munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Garas Médea (2005) A házasság felbontásának joghatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag Péter János (2005) Gazdálkodó szervezetek a környezetvédelmi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Orsolya (2005) A kerethatározat szerepe az Európai Unió terrorizmus elleni küzdelmében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Golhovics Gáborné (2005) Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek működése és jelentősége kiemelten az egészségbiztosítási szakterületre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Zoltán (2005) A samplerhasználat szerzői jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombosné Ajzner Erika (2005) Egészségügy az Európai Unió kapujában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombásné Körmendi Judit (2005) Bérrendszerek a Tatabányai Nyugati Ipari Park néhány gazdasági társaságánál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gracsarov Andrea (2005) A SZÁMALK Oktatási Rt. humánerőforrás stratégiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gratzer Gábor (2005) Az ingatlan bűnözés Magyarországon és Európában, intézkedések az ingatlan bűnözés ellen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás György (2005) A szakértői bizonyítás a polgári eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Ágnes (2005) Delicta iuris gentium: a természetes személyek nemzetközi jogon alapuló büntetőjogi felelőssége és a felelősségre vonás folyamata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsi Zsuzsanna (2005) Növények és állatok védelme a környezetvédelmi törvény és a természetvédelmi törvény tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyukics János (2005) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Krisztina (2005) A jogalkalmazás alkotmányjogiasítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurityné Galambos Szilvia (2005) A fogvatartottak alapjogainak biztosítékai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyõri Ildikó (2005) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Györgyi Ágnes (2005) A rágalmazás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyügéné Szil Beáta (2005) Munkanélküliség és annak jogi szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Anett Linda (2005) Az álláskereséstől a felvételi elbeszélgetésig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Diána (2005) A szociális jog szabályozási anomáliái és a fogyatékosság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Góg Zsuzsanna (2005) A büntetés-végrehajtás feletti kontroll egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajagos Tibor (2005) A Kollektív Szerződések jogi szabályozása és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajas Gábor Péter (2005) A munkaidő és pihenőidők a magyar munkajogban és az Európai Unió tagországaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu Erzsébet Ilona (2005) Vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Zoltán (2005) A termőföldek jogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Csaba (2005) A korlátolt felelősségű társaság szabályozása (az 1930. V. törvénycikk és az 1997. CXLIV. törvény összehasonlítása alapján, a Kft. megalapítása kapcsán, a társasági jogi alapelvek tükrében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halászevics Jánosné (2005) Informatika az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hankóné Szabados Anna (2005) Az alkoholizmus hatása az egyénre, a családra, a környezetre, és a társadalomra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hara Eszter (2005) Betegjogok, betegjogok érvényesítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmati József (2005) A börtönügy helyzete külföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Havrán Ákos (2005) Az ügyész szerepe a környezetvédelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Heffner Péter (2005) Lakásviszonyok Magyarországon napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Adrienn (2005) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései - Különös tekintettel a tanúbizonyításra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Katalin (2005) Az öregségi nyugdíjrendszer főbb alapkérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűsné Nagy Ágnes (2005) A kábítószerrel kapcsolatos kriminálpolitika az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyes Gabriella (2005) Terrorizmus és a terrorizmus elleni harc nemzetközi és hazai perspektívái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herbály Hedvig (2005) Munkával való elégedettség napjainkban nemzetközi összehasonlításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hideg Eszter (2005) Életmód, életszínvonal a szociális helyzet adatai alapján Magyarországon az elmúlt öt év tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hij Andrea Ágnes (2005) A munkáltató felelőssége a munkavállaló vagyoni és nem vagyoni káráért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hofmann Tünde (2005) A köztisztviselői jogviszony jellemzői Magyarországon és az Európai Unió egyes tagállamaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Holmán Tiborné (2005) A magyar és a nemzetközi betegjogi szabályozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Anna (2005) Alternatív vitarendezés az összehasonlító jog szempontjából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Horváth István (2005) A jogharmonizáció mibenléte, a magyar jogharmonizáció és a szoftverjog-védelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Krisztina Éva (2005) A házasság felbontása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Éva (2005) A munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth-Riskó Csaba (2005) Tanúvédelem a magyar büntető eljárásjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hubay Attila (2005) Az európai elfogatóparancsra vonatkozó szabályozás az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huber Balázs (2005) A közigazgatás szervezeti rendszere. Az államigazgatás szervei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hudák Henriett (2005) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hunyadi Erika (2005) A hazai kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hunyadi Helga (2005) A Magyar Államvasutak "sztrájk - térképe": Békés megye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka Gergely (2005) Konfliktusok kezelése egyéni és szervezeti szinten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár Ildikó (2005) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája a lisszaboni folyamat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hájas Marietta (2005) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hájas Máté (2005) Házassági perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi Enikõ (2005) Az univerzális jogon járó szociális ellátások jellemzői az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hõs Krisztina (2005) A fiatalkori bűnözés kriminológiai kérdései Csongrád megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ignácz Ivett (2005) Szociális munka gyermekes családokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ignácz Mihály (2005) A munkaügyi viták szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ikotics Anna (2005) A származásmegállapítási perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés Tiborné (2005) A Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény összehasonlítása, különös tekintettel az illetményrendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Illésné Kiss Tímea (2005) Budapesti Elektromos Művek Rt. személyzetfejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Imre Krisztina (2005) A munkaerő-kölcsönzés szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Imre Róbert (2005) A pártfogó felügyelői tevékenység alakulása az igazságügyi reform tükrében: Magyarországon 1997-től napjainkig, különös tekintettel a Csongrád megyei adatokra). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Istenes Csaba (2005) A közigazgatás szervezetrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakus Péter (2005) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jankura Tamás (2005) Az Európai Unió támogatási rendszerei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jaszenovics Balázs (2005) A kollektív szerzõdés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jeney Andrea (2005) A sértett büntetõ eljárásjogi helyzete az uniós szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jesenszkiné Cseke Helga Patrícia (2005) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász György (2005) A civil szektor helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Imre (2005) A lopás minősítési kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Johanna (2005) A társadalombiztosítás és a szociális családi támogatási rendszer változásai napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás Adél (2005) Sztrájk az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás Nándor (2005) A kiskorúak örökbefogadása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jószai Brigitta (2005) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jószai Sándor (2005) Jog és irodalom. Franz Kafka A per című művének lehetséges értelmezési módjai irodalmi és jogbölcseleti nézőpontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kallai Violetta (2005) A polgári és kereskedelmi jogviszonyok területén a joghatóságra, a határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó közösségi szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalocsai Balázs (2005) A családokat segítő szociális védelmi rendszer sajátosságai (Gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények működése, különös tekintettel Veszprém megyére). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaluzsa Attila (2005) Az életminőség változása Magyarországon napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapossy Magdolna Mária (2005) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardosné Harnóczi Anikó (2005) A tartós munkanélküliség alakulása és kezelésére alkalmazott eszközök Kiskunhalason és vonzáskörzetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai Edit Anikó (2005) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései, különös tekintettel az ittas járművezetésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza Judit Mária (2005) A munkavállalók szabad mozgása és szociális biztonsága az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kasza Pál (2005) Az agrárágazat európai uniós integrációját elősegítő eszközök. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszai Balázs (2005) Tanúbizonyítás a polgári perben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Szabolcs (2005) Gyógyszerek kommunikációjának hazai és Uniós szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Zsolt (2005) Nyílt koordináció az EU szociálpolitikájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés Emese (2005) A gyermekek jogai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Éva (2005) Hazánk helye az Európai Unióban, avagy mit mutatnak a számok Magyarország helyzetéről? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemenné Kummer Erika (2005) A munkaidő és pihenőidők a magyar munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kenyeres Tamás (2005) A totalitárius rendszerek néhány problémája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Sándor (2005) Nemzetközi fuvarozási szerződések, szállítmányozási szerződés, biztosítási szerződés, közraktári szerződés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses Adrienn (2005) Külföldiek termőföldtulajdon szerzése Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Annamária (2005) A termőföldek tulajdoni és használati viszonyai a jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Róbert (2005) A települési szilárd hulladék anyagában történő hasznosítása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Szabina (2005) Anyasági ellátások és családtámogatások koordinációja az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Vince (2005) A munkaviszony létesítésének jogi szabályozása a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Királyné Győri Szilvia (2005) A munkaviszony megszűnése és munkáltatói megszüntetése a magyar munkajogban, különös tekintettel a közszolgálati és közalkalmazotti esetekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Szilvia (2005) Szenvedélybetegségek: az alkoholizmus, a dohányzás és a kábítószer-függőség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Tünde (2005) Gyermekvédelem a pénzbeli ellátások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Csilla (2005) A menekültek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Dorottya (2005) Nemperes eljárások, különös tekintettel a megváltozott közjegyzői eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Dóra (2005) Munkanélküliség az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Edina (2005) Az atipikus foglalkozások szerepe a munkaügyi igazgatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss József (2005) A fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzése a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Margit Virág (2005) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Norbert Albert (2005) A rablás kriminológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Noémi (2005) A fiatalkorúak büntetésvégrehajtásáról, különös tekintettel a pártfogó felügyeletre és a javítóintézeti nevelésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Tünde (2005) Kiskunmajsa gazdasági, társadalmi változásai 1980-tól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ágnes (2005) A veszélyeztető jellegű közúti közlekedési bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Varga Zsuzsanna (2005) Hazai és nemzetközi örökbefogadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszel Beáta (2005) Az értelmi fogyatékos gyermekek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kleithal Mariann (2005) Az iskolaszövetkezetek kialakulása, fejlődése és jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Ildikó (2005) A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény (1989) hatása a családi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Krisztina (2005) Kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései, különös tekintettel a kiskorú veszélyeztetésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kodácz Kinga (2005) A nemzetközi magánjog fogalma, kialakulása, tárgya, helye a jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolarovszki Márk (2005) Alkotmánybíráskodás és politika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári Renátó (2005) Munkaügyi ellenőrzések a gyakorlatban, különös tekintettel a felügyelők minősítési jogára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi Balázs (2005) Az egyéni és családi gazdaságok az agrárszektorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi Árpád (2005) Hivatalos személy elleni erőszak. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz Péter (2005) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetõ eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos Krisztina (2005) Talpra palóc! Demográfiai helyzetkép az Észak-magyarországi régió jelenéről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormosói László (2005) A jogok érvényesülése a szabadságvesztés végrehajtása során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos László (2005) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kosinár Rózsa (2005) Speciális gyermekvédelem, a veszélyeztetett gyermekek helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Margit (2005) Gyermekek védelme. Otthont nyújtó ellátások és az ellátást teljesítő intézmények és személyek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Valéria (2005) A hátrányos helyzetű gyermekek Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Anikó (2005) Az informatikai bűncselekmények jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Diána (2005) A nemzetközi kereskedelmi szerződések felépítése, tipikus rendelkezései, UNIDROIT nemzetközi kereskedelmi szerződések alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Henriett (2005) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Judit (2005) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változásai az 1997. évi LXXXIII. tv. hatálybalépésétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (2005) Szenvedélybetegségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Miklós (2005) A nemzetközi magánjog fogalma, kialakulása, tárgya, helye a jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Noémi (2005) A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács-Bokor Dániel (2005) A hulladékgazdálkodás jogi helyzete Magyarországon, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre és az illegális hulladéklerakókra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsffy Krisztina (2005) A nemzetközi munkaügyi szervezet (International Labour Organization). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Kozma Huba (2005) A mezőgazdasági érdekképviseletek finanszírozásának és hatékonyságának összefüggései Magyarországon és az EU-ban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma Zsolt (2005) A Start Rehabilitációs Vállalat munkaerő gazdálkodása, kiválasztása, toborzása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozmer Anikó (2005) A menekült gyermekek jogállása a hazai jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krammer Judit (2005) Vadgazdálkodás a természetvédelem és környezetvédelem tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kriska Rita (2005) Gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kristófi Kristóf József (2005) A nagyváradi jogakadémia története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kucskáné Szanka Krisztina (2005) A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének megalakulása és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár Györgyi (2005) Okirati bizonyítás a polgári perben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár Tamás (2005) Az adó mint a társadalom- és gazdaságpolitikai célok megvalósításának eszköze. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsárné Dr. Kolbusz Judit (2005) A semmisségi eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz Ákos (2005) A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurunczi László (2005) A munkaügyi ellenőrzés gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Attila (2005) A sztrájkjog Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai Sándor (2005) A felsőoktatás tömegesedése és a jogásztúlképzés Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálló Nerina (2005) A környezetvédelmi jog története és alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kára Ágnes (2005) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi Rita (2005) A gyermekvédelem aktuális kérdései Orosházán az iskolai jelzőrendszer tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kátai Balázs (2005) Munkáltatói és munkavállalói kártérítési felelősség a gazdasági szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kékedi Tünde (2005) A méhmagzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kézér Tímea (2005) A személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kócsa Katalin (2005) A Képviselő Testület (Közgyűlés) Bizottságainak szervezete és működése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónyáné Gyűrű Andrea (2005) Munkaügyi kapcsolatok alanyai. Egy magyarországi szakszervezet története. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének története a rendszerváltás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kökény Veronika (2005) Az ügyész szerepe a környezetvédelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Könczöl Dóra (2005) Nyugdíjbiztosítás a nyilvántartásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Körtvélyesi Zsolt (2005) Két kisebbség és a többségi jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kövér László (2005) A Kövér Béla Bábszínház látogatottságának szezonális ingadozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Kőszegfalvi Zsolt (2005) Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon a csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczi Adél (2005) Az egyetemes szolgáltatás szabályozása az elektronikus hírközlési szektorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajos Szilvia (2005) A 1928. évi XL. t-c. által biztosított nyugdíjszolgáltatások és az azokat biztosító intézményrendszer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Csaba (2005) Munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos-Tóth Andor (2005) A totalitarizmus elméleti megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laudisz Mónika (2005) Főbb törekvések és tendenciák az európai büntetésvégrehajtásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ledenyák Mária (2005) Drogfüggő betegek gyógyítása a magyar egészségügyi ellátórendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczky Réka (2005) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lekka Orsolya (2005) Gyermekek élete családjukból való kikerülésük után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Eszter (2005) A magánnyugdíj-rendszer kialakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Zoltán (2005) A közigazgatás intézményrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei Zsuzsanna (2005) Üzemi Tanács választások a MOL Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lippai Attila (2005) Munkavállalás Írországban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták Linda (2005) A magyar munkavállalók lehetőségei a kibővült Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Litauszki Edit (2005) Az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lizicska Gáborné (2005) Az egészségügyi dolgozók helyzete, szerepe, jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Lordovicsné Árvai Éva (2005) Családtámogatási rendszerek és koordinációjának jellemzői az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas Angelika (2005) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt Kitti (2005) Oktatásstatisztika Magyarországon napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lódi Kata (2005) A közúti veszélyeztetésről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőkös Márta Katalin (2005) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Dr. Maczkó Havaska (2005) Az európai közösségi jog felelősségi rendszere egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Csaba (2005) A Tisza Volán Rt. szervezeti átalakulása az 1990-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Csilla (2005) A protestáns egyházak szervezeti kialakulása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Krisztina (2005) Az okiratokkal kapcsolatos bűncselekmények és a minősítésre irányadó elhatárolások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Makai Adrián (2005) A zaj- és levegővédelem szabályozása az Európai Unió környezeti politikájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makány Máté (2005) A választottbíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Malatinszky János (2005) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Manzinger Krisztián (2005) Autonómiamodellek Európában - tervek Erdélyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Martus Zoltán (2005) Az értékpapírok nyilvános kibocsátása az Európai Közösségben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Medveczki Imre (2005) Praxisjog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi Attila (2005) A nemzetközi adásvételi szerződés megszegésének jogkövetkezményei a Bécsi Vételi Egyezmény alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mentus Szabolcs (2005) A vagyon elleni bűnözés időszerű kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Metz Judit (2005) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Metzger Zsófia (2005) A hajléktalanok szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Meződy Viktor (2005) Munkaviszony létesítése a Munka Törvénykönyve alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós Anita (2005) A gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós Melinda (2005) A gyermek családi jogállásának rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikos Miklósné (2005) Munkáltatók kötelezettségei a társadalombiztosítás vonatkozásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mizsei Szabina (2005) Offshore vállalkozások szabályozása, gazdasági jellemzői és az ellenük fellépő szervezetek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mohácsi Zoltán (2005) Tanúvédelmi eszközeink. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Edina (2005) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Andrea (2005) Tanúvédelmi rendelkezések Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Krisztina (2005) Az elmebetegség büntetőjogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Miléna (2005) A katonai büntetőeljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Mónika (2005) A rokkantsági nyugdíjról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Sándor (2005) A jövedéki adótörvény szankciórendszere, a jogkövetkezmények, az intézkedések, a lefoglalás és az elkobzás esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Győri Erzsébet (2005) A gyógyszerellátás és jogszabályi háttere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Morár Szilvia (2005) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Munzné Pácsa Cecília (2005) Az Európai Unió vám- és adópolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mádiné Illés Anita (2005) Atipikus foglalkoztatási formák jogi szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mándoki Anna (2005) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mándoki Zoltán (2005) Az előzetes letartóztatást helyettesítő kényszerintézkedések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márczi Zsuzsanna (2005) A római jog Savariában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mári Eszter (2005) Keresőképtelenség, munkaképesség-csökkenés, rehabilitáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máriás Attila (2005) Munkaidővel, pihenőidővel kapcsolatos szabálytalanságok munkaügyi ellenőrzése, különös tekintettel a munkaidő nyilvántartások problematikájára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté Anita (2005) A megváltozott munkaképességűek helyzete a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Adrienn (2005) A fiatalkorúak büntetésvégrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Mészáros Mátyás Zoltán (2005) Pénzmosás, a szervezett bűnözés szíve, avagy a pénzmosás bűncselekménye elleni küzdelem nemzetközi és magyar jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Tamás (2005) A hidegháború kialakulásának előzményei és a feltartóztatás politikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Zoltán (2005) Munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Móricz Tamásné (2005) A gyermekvédelmi gyámság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy András (2005) A választási rendszer hatása a pártrendszer alakulására Franciaországban (1945-2002). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Attila (2005) Az Állami Számvevőszék jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy György (2005) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Izabella (2005) Főtanácsnok az Európai Bíróságon. A főtanácsnoki indítvány és az ítélet viszonya néhány újabb eset feldolgozása alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Katalin (2005) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Krisztina (2005) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Melinda (2005) Egy karrier kezdetének legfontosabb lépései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Orsolya (2005) Kártérítési felelősség a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Péter (2005) A magyar egészségügyi ellátórendszer és strukturális ellentmondásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Szilvia (2005) Nők helyzete a munkaerőpiacon a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Szilvia (2005) A földhaszonbérlet szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-György Gabriella (2005) A közszolgálati jog, a közigazgatás személyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagygyörgyné Csáki Katalin (2005) Munkakörök elemzése a Phoenix Rubber Gumiipari Kft-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Szekretár Ágnes (2005) Az egészségbiztosítás keretében folyósított pénzellátások a biztosítottak részére, különös tekintettel terhesség és szülés esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Adrienn (2005) Az állami adóhatóság által alkalmazott jogkövetkezmények rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes József (2005) A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Mónika (2005) Gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák Krisztina (2005) A magyarországi rendszerváltozás és annak nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyilas Edina (2005) Adóigazgatásunk az adóreformtól napjainkig, különös tekintettel a láthatatlan jövedelmek megjelenési formáira és azok feltárásának lehetőségeire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyitrai János (2005) Betegjogok, a betegjogi képviselõ. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyolczas Péter (2005) Az EU szociális joga, szociális dimenziója - Svédország, mint a jóléti állam modellje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyőgéri Zsolt (2005) Az Európai Üzemi Tanács. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi Tamás (2005) A rendőrségi ügyforgalmi statisztika és az egységes rendőrségi és ügyészségi statisztika a 2003. július 1-jén hatályba lépett büntető eljárási törvény tükrében, illetve a bűnügyi statisztika - mint értékelési rendszer - módosításának lehetséges alternatívái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nánási Illés (2005) Az 1997. évi igazságügyi reform. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Péter (2005) A munkajogi felelősség rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Némethné Suták Anikó (2005) A nemzetközi elfogatóparancs, különös tekintettel az Európai Uniós szabályozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Odrobina Ferenc (2005) A menekültek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Olajos Éva Margit (2005) Egy XIV. századi pereset feldolgozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Gábor (2005) A munkaviszony megszüntetése rendkívüli felmondással. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Krisztián (2005) Hannah Arendt totalitarizmus elmélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orgován István (2005) Jogászképzés Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orgován Tímea (2005) A közgyógyellátás rendszere különös tekintettel Budapestre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ormosi Réka (2005) A nők esélyegyenlősége az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oskó Anikó (2005) Nyugdíjrendszer az 1998. évi reform előtt és után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ott János (2005) Alternatív vitamegoldási rendszerek (ADR) jellemzői, alkalmazási lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ottentál Boglárka (2005) Az adásvétel különös nemei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pacsika Edit (2005) A természetvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pais Katalin (2005) Az iszlám jogrendszer bemutatása összehasonlító jogi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pancza Ágota (2005) A munkaidő-pihenőidő a Tisza Volán Rt. gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Gyula (2005) Út a kollektív szerződések törvényi elismeréséig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Ildikó Csilla (2005) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás Magyarországon különös tekintettel a kábítószerfogyasztókra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Viktória (2005) Az emberölés alapesete és a vonatkozó elhatárolási kérdések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Orsolya (2005) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Valter (2005) Az Irányított Betegellátás Rendszerének jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Bacskai Ildikó (2005) A munkakör értékelés és besorolási rendszer alkalmazása - lehetőségek, problémák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai Beáta (2005) Nonprofit szervezetek a szociális szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai Nikolett (2005) Alternatív vitamegoldások a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paska Mihály (2005) A bal és jobboldali pártok szereplése az 1990-es években, az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Miklósné (2005) Keresőképtelenség esetén a biztosítottak részére járó ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Ágnes (2005) A közoktatás törvényi szabályozása Magyarországon, különös tekintettel az érettségi rendszer alakulására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paulics Aliz (2005) A fogyatékossággal élők helyzete a mai magyar társadalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pcsolinszky Tamás (2005) Az ukrán és a magyar munkajog összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrezselyem Anett (2005) Gyermekbántalmazás a gyermekvédelem tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovszki Anett (2005) A kollektív munkaügyi viták rendezésének alternatív módszerei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrányi Katalin (2005) Rendőrségi és igazságügyi együttműködés az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petró Éva (2005) A kisebbségek védelmének szabályozása, különös tekintettel a spanyol modellre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pető István (2005) A gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pinczés Róbert (2005) A szándékos közúti közlekedési bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz Mónika (2005) Származás megállapítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Piti Sándor (2005) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pokomándy Imre (2005) Bizonyítás az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polgári Péter (2005) Társadalombiztosítás intézmény története, jelenkori szervezete, irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Poloznik Aranka Csilla (2005) Települési szilárd hulladékok kezelésének szabályozása, és ezek versenyszempontú elemzése az egyes tagországokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Potor Edina (2005) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása különös tekintettel a javítóintézeti nevelésre és a szabadságvesztés-büntetés végrehajtására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai Zoltán (2005) A közlekedési bűncselekmények áldozataival kapcsolatos bánásmód. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgainé Hordós Zsuzsanna (2005) Nők a büntetés-végrehajtásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Preiner Gábor (2005) A hivatásos sportoló, mint speciális helyzetű munkavállaló. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Prekub Éva (2005) Az Európai Unió hatása az Észak-Alföldi régióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Proháczka Gyöngyi Katalin (2005) A cégbejegyzés alapvető szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Puja János Attila (2005) Mediáció, mint a munkaügyi viták rendezésének módja hazánkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pulics János Gyula (2005) Szakszervezetek működése, jogi szabályozása a fegyveres szerveknél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai Nelli (2005) A munkaviszony megszüntetése a bírósági gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás Józsefné (2005) A közalkalmazotti jogviszony megszűnése, megszüntetése és annak ítélkezési joggyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás Szilvia (2005) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor Melinda (2005) Munkavállalói érdekképviseletek (szakszervezetek) kialakulása, típusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pötörke Zoltán (2005) A garázdaság kiemelt kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radics Olívia (2005) Eutanázia összehasonlító jogi szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Radna Szilvia (2005) A köztisztviselők fegyelmi felelőssége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Radnai Dorottya (2005) Per helyett mediáció, avagy a polgári jogi jogviták megoldásának alternatív módja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Radácsi Lívia (2005) A munkabüntetések végrehajtása hazánkban a XX. század második felében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ragány Zoltán (2005) A nem vagyoni kártérítés megítélésének anomáliái - a Ptk. Koncepciójára történő kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rainiss Éva (2005) A társadalom előítélete - beilleszkedés nehézségei - a börtönből szabadulókkal szemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Reisz Attila (2005) A szervezett bűnözés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Reisz Róbert (2005) A talaj és vizek védelmét szolgáló agrár-környezetvédelmi intézkedések, a szennyezések megelőzése és csökkentése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rimaszombati Károly (2005) A 2003-as iraki háború és az Egyesült Államok - a háború legitimitása és a konfliktus valódi okai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rotár Gábor Szabolcs (2005) Az Európai Unió környezetvédelmi jogának kialakulása és fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Rita (2005) Szolgálati idő szerepe a nyugellátási igények elbírálásánál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Rita (2005) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádai Cecília (2005) A totalitarizmus elméleti megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rázsi Norbert (2005) A gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Róka Borbála Petronella (2005) Természetvédelmi jogunk hatályosulása gyakorlati példákkal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sabacz Attiláné (2005) A nyilvántartás és adatszolgáltatás rendszerének történeti áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sallai Balog Sarolta (2005) A kollektív szerződés szerkezetének változása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Samu Zoltán (2005) Munkaügyi konfliktusok rendezése a Tisza Volán Rt. Kollektív Szerződése tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sasi Ádám (2005) A gazdasági társaságok átalakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Saághy Flóra (2005) Esküdtszékek Európában, különös tekintettel a francia és a belga modellre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Scheitz László (2005) Természetvédelem és nemzeti parkok jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schreyer Zsuzsanna (2005) Betegek jogai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schulmann Zoltánné (2005) A családtámogatási rendszer és a gyermekvállalási hajlandóság vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schwarcz Beáta (2005) Munkaügyi kapcsolatok a Paksi Atomerőmű Részvénytársaságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schäffer Móric (2005) A magyar nyugdíjrendszer pilléreinek és kisegítő elemeinek kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők Laura (2005) Rendszerváltás és külpolitika Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sejbenné Soós Mariann (2005) A munkavállaló leltárfelelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sike Veronika (2005) A büntetés-végrehajtás tendenciái az Uniós államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Georgina (2005) Egy csoportos létszámleépítés és következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Zoltán (2005) A személyügyi tevékenység és a munkajog kapcsolata a munkaviszonyban és a közalkalmazotti jogviszonyban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Zsuzsanna (2005) A kompetencia menedzsment aktuális kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Ildikó (2005) A haszonélvezet szabályai különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Réka (2005) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sklánicz Szilvia (2005) A fogyasztók érdekvédelmét szolgáló gazdasági bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Skolák Ferenc (2005) Alternatív vitamegoldási módszerek, a választottbíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somodi Klára (2005) A betegek jogai és kötelezettségei - A pszichiátriai betegek -. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Nimród (2005) Jogorvoslati rendszer a közigazgatási jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Ildikó (2005) A családi pótlék rendszer alakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spiegl Éva (2005) Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Srágli Miklós (2005) Az önkormányzatok társulásos kapcsolatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Steinbeck Orsolya (2005) Nyugdíjigények elbírálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok Nóra (2005) Az ügyészség magánjogi tevékenysége a bírósági eljárásokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sutus Zsolt Sándorné (2005) Szenvedélybetegek ellátása és helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabady Attila (2005) Gondatlanság az élet elleni bűncselekmények körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szablics Tamás (2005) Az atipikus és vállalkozási szerződések kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabolcski Zsuzsanna (2005) A jogi oktatás története Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Csaba (2005) Szakszervezetek kialakulása, típusai, jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Diána (2005) Az ingatlan - nyilvántartás rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Franciska (2005) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Renáta (2005) A tömeges létszámleépítésre vonatkozó jogi szabályozás az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Réka (2005) A munkavállalói jogok az Európai Unióban és a hazai jogharmonizáció sikeressége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tímea (2005) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a munkavállaló és a munkáltató részéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Éva Adrienn (2005) Drog és drogfüggőség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Barbara (2005) A bányászat környezetjogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gabriella (2005) A megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal jogállása, feladatai és hatáskörei (Különös tekintettel a területfejlesztésre és az Európai Uniós tendenciákra). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó István Gábor (2005) Munkaügyi kapcsolatok a multinacionális cégeknél (Az EU tagság és a munkajogi szabályozás kihívásai Magyarországon). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Judit (2005) A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tamás (2005) Az urbanizáció aktualitásai adatszerű megközelítésekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ákos (2005) Az élethez és az emberi méltósághoz való jog kollíziójának jogi dilemmái az Európai Uniós jogfejlődésben és a magyar jogharmonizációban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Szűcs Zsuzsanna (2005) Az egészségügyi ellátórendszerek finanszírozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsoltné Mayer Mónika (2005) Gyermekbántalmazás és a gyermekek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Andrási Zsuzsanna (2005) A fényszennyezés szabályozásának lehetőségei Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács Bernadett (2005) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapítása, működése és jövője a normaalkotás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Anikó (2005) A szokásjog nemzetközi jogi vetületei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Melinda (2005) Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyek feladatellátása, valamint annak jelentősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalainé Megyeri Eszter (2005) A magyarországi evangélikus egyház szervezeti kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai Attila (2005) A munkavédelem aktuális kérdései és munkajogi összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Szamosközi István (2005) A közvetett adók harmonizációja az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló Dániel (2005) Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegesdi Henrietta (2005) A ranghely és a rangsor ingatlan-nyilvántartásbeli kiemelt szerepe, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás gyakorlati problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szemes Katalin (2005) A társadalombiztosítás intézményének története, jelenkori szervezete, irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Szendi Horváth Erika (2005) A magyar Büntető Törvénykönyv európai hatású módosításai (1993-2004). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei Melinda (2005) A társadalombiztosítás keretében nyújtott baleseti ellátásokkal kapcsolatos ellátások az 1997. évi LXXXIII.tv. hatálybalépésétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentesi Zsolt (2005) Baleseten, üzemi baleseten, foglalkozási megbetegedésen alapuló megtérítési igény érvényesítése a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenti Szabolcs (2005) A közúti baleset gondatlan okozása vétségének minősítési kérdései, különös tekintettel a sebességhatárok túllépéséből és az elsőbbségi szabályok megszegéséből bekövetkező balesetekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeverényi István (2005) A büntetőeljárási törvény új jogintézményeinek és azok gyakorlati alkalmazása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szijjártó Csabáné (2005) Szociális munka csoportokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Norbert (2005) A büntetés - végrehajtási törvény módosításának új irányvonalai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Tímea (2005) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Bolyhos Ágnes (2005) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Kéry Beatrix (2005) A családtámogatás rendszere és az ellátások számítógépen történő feldolgozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziráki Erzsébet (2005) Munkahelyi egészségmegőrzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szitás László (2005) A Magyar Labdarúgó Szövetség - mint országos sportági szakszövetség - jogállása, szervezete, eljárásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szlyuka János (2005) Pályakezdő diplomások a munkaerőpiac kihívásai előtt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szolga Judit (2005) Munkavédelem szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban: Munkavédelmi képviselő választása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szombathelyi András (2005) Hulladékgazdálkodás: A hulladéklerakók létesítése, üzemeltetése és utógondozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szula Ildikó (2005) Gyermekek védelme és szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szurominé Valu Anikó (2005) Az alkoholbetegek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Katalin (2005) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szászfalvi Judit Ágnes (2005) Az atipikus formák megjelenésének vizsgálata a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi Szilvia (2005) A gyermekek védelme és szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szíjj Berta (2005) A rendszerváltás és az agrárjogalkotás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősiné Patonai Judit (2005) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőlősi Gabriella (2005) A kollektív szerződések hazai és nemzetközi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Andrea Anikó (2005) A társas vállalkozások és tagjainak biztosítási kötelezettsége és járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Dóra Diána (2005) Versenyjogi fogyasztóvédelem: a versenyjog szerepe a fogyasztóvédelmi politika rendszerében, versenypolitika és a fogyasztóvédelmi politika kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűr Balázs (2005) Állatjóléti, állategészségügyi szabályozás az EU-ban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárai Soma (2005) A magyar bűnüldöző szervek nemzetközi bűnügyi együttműködése, különös tekintettel az Interpolra és az Europolra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárkány Tünde (2005) A segélyezési típusú szociális ellátásrendszer szerepe a szegénység enyhítésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sódar Nikolette (2005) A családok támogatása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Sörös Gergely (2005) Piaci formák és eszközök a nyugat - európai és a hazai önkormányzatok szolgáltatási gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő György András (2005) Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban (Az együttműködés büntető anyagi - és eljárás jogi vonatkozásai, valamint legfontosabb intézményei). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő Katalin (2005) Irányított betegellátás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sőreghy Tamás (2005) A védő szerepe a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sőregi Tibor (2005) Munkaügyi viták alternatív megoldási lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Beáta (2005) Munkaügyi kapcsolatok a közalkalmazottak körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Ágnes (2005) Családbarát munkahelyek kialakításának lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Teket Amanda (2005) A terhelt joghelyzete a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Telegdy Gergely (2005) Koncepciók az új magyar Alkotmányról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Temesvári Zoltán (2005) Drog, droghasználat, drogfüggőség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Terbócs Ildikó (2005) A termőföldek jogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Terdik Tamás (2005) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Terecskei Erzsébet (2005) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes Balázs (2005) A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésük garanciái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolna Péter József (2005) A mozgó légszennyezés jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Toma Zsanett (2005) A cégbejegyzés alapelve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Tomor Attila (2005) A géntechnológia alkalmazása az élelmiszer előállításában - jogi szabályozás Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tonté Barbara (2005) A francia szociális ellátás alapkérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tornya Zoltán (2005) Állami gondoskodás, örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Trungel Sarolta (2005) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turtsányi Barnabás (2005) Az életszínvonal változásának fõbb irányvonala az 1960-as évektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tátrai József (2005) A két világháború közötti magyar társadalom demográfiai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zita (2005) Munkanélküliség Békés-megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Benedek (2005) A civil érdekérvényesítés jogi környezete ma a helyi önkormányzatok szintjén: Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés a civil szervezetek tevékenységi körében, a törvények, jogszabályok, helyi döntések megalkotásában való részvétel lehetőségei, a hálószervezetek szerepe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Eszter (2005) A pénzbüntetés történeti fejlődése a Csemegi - kódextől napjainkig, különös tekintettel a hatályos szabályozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Gyöngyi (2005) Az egészségügyi hozzájárulás törvényi szabályozása, változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Marianna (2005) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Mihályné (2005) Munkaügyi kapcsolatok az E.ON tiszántúli áramszolgáltató részvénytársaságnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Petra (2005) Biotechnológiai szabályozás az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zoltánné (2005) A Munkaügyi Tanács szerepe a foglalkoztatási érdekegyeztetésben (Szabolcs - Szatmár - Bereg megye példája). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Kovács Ádám (2005) A felszámolási eljárás mint nemperes eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Mohácsi Ildikó (2005) Munkabalesetekkel kapcsolatos ellátási rendszer a társadalombiztosítási jogban Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölgyi Orsolya (2005) Tárgyalási taktikák alkalmazása a kollektív tárgyalások során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Csordás Szilvia (2005) Diákhitel - mint az USA Oktatásügyi Minisztériuma által nyújtott szociális támogatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Túriné Török Ilona (2005) A munkanélküliség kezelése aktív eszközökkel, különös tekintettel a Kisteleki Kistérségben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugrin Éva (2005) A munkaerő-áramlás jogi formái az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ujvári Sándor (2005) A cégbejegyzés alapvető szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Unger Petra (2005) A perorvoslatok általános jellemzői és a felülvizsgálati eljárás hazai szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Utassy Erzsébet Judit (2005) Bánásmód - kultúra a magyar büntetés - végrehajtásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadvári László (2005) Agrárjogi viszonyok 1848 - 1945 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vadászné Toásó Erika (2005) A gyermekvédelem és a gyámság a II. világháborút követő időszaktól napjainkig Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajger Edit (2005) Az Európai Parlament az intézményi reformok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Balázs (2005) Az elektronikus úton megvalósuló zenemű felhasználás esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Csaba (2005) A megtévesztéssel megvalósuló bűncselekmények elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Dorina (2005) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Erika (2005) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról a kezdetektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Gergely (2005) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Orsolya (2005) Az SZTE ÁOK kollektív szerződéseinek összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Péter László (2005) A Római Egyezmény,a szerződéses kötelmekre alkalmazandó jogról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas Szilvia (2005) A nemzetközi folyami és közúti árufuvarozási szerződés, kapcsolódó okmányok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vaskuti Gábor (2005) Az üzemi tanácsok működésének általános és gyakorlati kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vaslóczki Ferenc (2005) A fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok helye és szerepe a közigazgatási szervek rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Tímea (2005) A beteg tájékoztatáshoz való joga és az orvos titoktartási kötelezettsége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Veronika (2005) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verók Annamária (2005) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények elhatárolási szempontjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidits Dávid (2005) Lakáshelyzet a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Vidéki Henrietta (2005) Az Európai Unió bevándorlási politikájának egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Villim Anna (2005) A munkaügyi viták típusai és jellemzői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vladár Klaudia (2005) Létszámleépítési stratégiák a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vozárné Szász Mónika (2005) Szervezeti magatartás megjelenése a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi Judit (2005) A nők szabadságvesztés büntetésének végrehajtási sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi Szilvia (2005) Az esélyegyenlőség jogi védelme az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váraljai Tímea (2005) A műanyag hulladékok kezelésére vonatkozó szabályozásról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi Gergely (2005) A polgármester feladat- és hatáskörének alakulása 1990-től és ennek gyakorlatban való megjelenése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vég Edit (2005) Személyzetfejlesztés a Magyar Posta Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Waitz Tamás (2005) Közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdéseiről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Weingartner Lilla (2005) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Weiszenburger Zsolt (2005) A betegek jogai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Wetter Gyuláné (2005) A munkáltató kártérítési felelőssége és ítélkezési gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zanin Árpád (2005) A vezetés- és szervezéstudomány történeti fejlődése és fogalmi rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsemberi Bettina (2005) Érdekegyeztetés egy multinacionális vállalatnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsibrita Balázs (2005) Az egyéni életpályákhoz köthető elméletek a karriertervezésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros Adrienn Edit (2005) A nők munkaerőpiaci helyzete Magyarországon a 21. század elején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Záhonyi Krisztina (2005) Féltotalitárius rendszerek Közép-Európában a két világháború között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Zámboriné Királdi Klára (2005) A nonprofit szervezetek helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zára Zsolt (2005) A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelőssége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ződiné Kisznyér Ibolya (2005) A makroszintű érdekegyeztetés fórumainak változásai Magyarországon 1998 - 2004 -ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Nikoletta (2005) A gyermekekről való gondoskodás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ács Gábor (2005) A szegénység Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Áfra Gergely (2005) Franciaország alkotmányfejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ágasvári Attila (2005) A vadászati jog aktuális kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston Zita (2005) A jegyző feladata és hatásköre a gyermekvédelem területén a hazai szabályozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 21:03:33 CET.