Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ü
Number of items: 730.

A

Albrecht Loránd (2004) A jegyzői gyámhatóság feladatainak jogi szabályozása valamint a gyermekvédelmi hatósági intézkedések alkalmazásának gyakorlata 1997 óta. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi Barbara (2004) A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei - különös tekintettel Bács - Kiskun megyére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Alföldi Zoltán (2004) Az Európai alkotmány tervezete: Az Európai Unió Kül- és biztonságpolitikai perspektívái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Ibolya (2004) Az óvadék. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andres Vilmosné (2004) A betegjogok és a betegjogi képviselő, az eddigi gyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andráskó Rita (2004) Pénzügyi lízingszerződés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andó Zsombor (2004) Nyugdíjreform és nyugdíjpénztár. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Anikó (2004) A magyar választójogi rendszer fejlődése 1848-tól napjainkig főbb vonalakban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Zsófia (2004) Javadalmazási rendszerek a versenyszférában a Mátrai Erőmű Rt. gyakorlatának bemutatásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antalfy Tiborné (2004) Szakszervezetek szerepe a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antalné Imre Enikő (2004) A közalkalmazotti jogviszony jogi szabályozása és eltérései a munkaviszony általános szabályaitól. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Argalás Csilla (2004) A közérdekű munka büntetés gyakorlati problémái és lehetséges céljai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arnold Edina (2004) Gyermekvédelmi gyámság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Azary Barbara (2004) A diszkrimináció jogi szabályozása a munkajogban, és az új Esélyegyenlőségről szóló törvény alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babák Zoltán (2004) Földhasználati jogcímek az 1967. évi IV.törvényben, különös tekintettel a kezelői jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bachul Marica (2004) Munkaügyi jogviták típusai és megoldásukra szolgáló eszközök. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi Edit (2004) Érdekképviseleti és érdekvédelmi rendszer az agrárszektorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakné Tóth Andrea (2004) A gyermek törvényes képviselete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton Henrietta (2004) Az élet elleni bűncselekmények alap és privilegizált esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton László (2004) a Magyar Demokrata Fórum megalakulása és tevékenysége az első szabad választásokig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Edit Zsuzsanna (2004) Családtámogatási ellátások célja, szerepe a gyermeket nevelő családok jövedelmében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog József Attiláné (2004) Az emberi erőforrás menedzsment teljeskörűsége és gyakorlata a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságainál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Andrea Györgyi (2004) A hulladékká vált gépjárművek helyzete Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh László (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ez irányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Marianna (2004) Az erőszakos bűnözés figyelemmel Kiskunhalas és vonzáskörzetére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Ádám (2004) Munkaerõpiaci változások a kibővülő Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Éva Emese (2004) A munkaviszony és a köztisztviselői jogviszony összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balás Endre Béla (2004) A magyar környezetvédelmi szabályozás az Európai Unió jogrendszerének tükrében, különös tekintettel a levegő védelmére vonatkozó szabályokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Júlia (2004) A kábítószerrel visszaélés büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Dorottya (2004) Áldozat a kriminológiában; a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bang Ágnes (2004) A közalkalmazotti jogviszony szabályozása hazánkban és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai Dóra (2004) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai Nándor (2004) Lízingszerződés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Attiláné (2004) A táppénz megállapítás szabályainak változása 1997-tõl napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Tibor (2004) A totalitarizmus elvi kifejtése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bassola Eszter (2004) Orvosi műhiba perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beda Krisztina (2004) Az Érzelmileg Intelligens Szervezet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beke Ferenc Attila (2004) A kistérségek lehetséges szerepe az alakuló regionális intézményrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bekéné Alaxai Ágnes (2004) Betegjogok, betegjogi képviselet Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Beleznai Lilla (2004) A pályakezdő munkanélküli fiatalok helyzetének bemutatása, elhelyezkedésüket elsegítő programok Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik Beáta (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Büntető Törvénykönyvben és az ez irányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze Petra (2004) A deviáns magatartásformák kialakulásának háttere, okai, megjelenési formái és kezelési módjai a magyar társadalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benczúr Rita (2004) A munkavállalók személyiségi jogainak védelme különös tekintettel a munkaviszony létesítésekor. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene Tamás (2004) A cigány közösségi jog és az állami jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkõ Péter (2004) A gondnokságra vonatkozó anyagi jogi szabályok és a gondnoksági perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bense Richárd (2004) A magánbiztosítás alakulása Magyarországon a II. világháború után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benyó Gergely (2004) A csendes társaság hazánkban és Németországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benák Zoltán (2004) Magyarország környezetvédelmi helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczné Takács Éva (2004) Békés megye, valamint Békés város munkaerő - piaci helyzetének és a munkanélküliek ellátásának alakulása napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes Bertold (2004) A kollektív munkaügyi vita és megoldásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes Tamás (2004) A köztisztviselői életpálya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Andrea (2004) Az Európai Unió hulladékgazdálkodásának szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bicsák Eszter (2004) Katolikus egyház irányító szervezete és a hierarchia tagozódása Területi és egyszemélyes kormányzás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók Attila (2004) A közösségi szociális felelősségvállalás a vállalati szférában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbó Ildikó (2004) A baleset-biztosítás és a foglalkozási rehabilitáció kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Blaskovitsné Szekeres Anna (2004) A magyar családi pótlék történeti bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár Hajnalka (2004) A termõföldtulajdon jogainak megszerzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Csaba (2004) Parlamenti választások Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodorné Börcsök Csilla (2004) A személyek szabad mozgása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár László (2004) A munkanélküliek ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Riesz Eszte (2004) Biztosabb pillérek az öregedő társadalomnak. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogácsiné Volek Marianna (2004) A gyermek, mint áldozat - Erőszak, veszélyeztetés a családban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogár Krisztina (2004) Az abortusz megítélése a hazai és a nemzetközi gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bonifert Andrea (2004) Kollektív szerződések a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Tamás (2004) A vésztörvény megalkotása és alkalmazása a Görgey táborában működő vésztörvényszék ítélkezésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bormann Ágnes (2004) A munkavállalók szabad áramlásának néhány kérdése az EU-ban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi Olivér (2004) Az ügyfelekkel való kapcsolattartás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos Noémi (2004) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó Barbara (2004) Okiratok a polgári eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozzay Ágnes (2004) Levegővédelem szabályozása és üzemi gyakorlata - egy konkrét üzem tapasztalatainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Brandt Anna (2004) A hegyközségek története és hatályos szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bröstl Tiborné (2004) Az állampolgárok földtulajdonában okozott károk részleges kárpótlása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó Melinda (2004) A demográfiai faktorok összefüggése a bűnözéssel napjainkban Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Busné Németh Andrea (2004) A magyar lakosság egészségi állapotának alakulása az 1970-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

But Györgyi Szilvia (2004) A hátrányos helyzetűek jogai az EU-ban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buza Katalin Nóra (2004) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzder-Lantos János (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint József (2004) Családtámogatási ellátások rendszere és intézményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Lívia (2004) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Báló Rita (2004) A munkaügyi viták típusai, jellemzői és a megoldásukra szolgáló eszközök. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Mercédesz (2004) Áldozat a kriminológiában különös tekintettel a kiskorúakra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki Norbert (2004) A földhaszonbérlet szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Báthori Gábor (2004) A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Béres Virág (2004) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem és végszükség megítéléséről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bönde Aranka (2004) A szakszervezeti tagdíj fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csajbók Zoltán (2004) A föld és az épület jogi sorsa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csejtei Judit (2004) Az állatvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepeli Zsuzsanna (2004) Az Európai Unió agrárpolitikájának alapjai és a csatlakozó Magyarország. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi Magdolna (2004) Az állatvédelem és állategészségügy jogi helyzete és feladatai Magyarországon az EU csatlakozás küszöbén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseresznyés Andrea (2004) Egyéni vállalkozó járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernik Antal (2004) Az oktatásügy helyzete a mai Magyarországon a statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csery Péter (2004) Szülői felügyeleti jog tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Gábor (2004) Csongrád megye közbiztonsági statisztikája 1999-2003. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csongrádi Helga (2004) A megyei önkormányzat szervezete, feladata és az önkormányzati rendszerben betöltött szerepe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos Diána (2004) Az ügyészi vád és vádirat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos Gábor (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos Roland (2004) Egyház és politika a demokratikus Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Edina (2004) A kisebbségvédelem és egyes jogi kérdési. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Tünde (2004) Drogprevenció Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár Anikó (2004) Az iskolai követelményrendszer hatása a tanulók személyiségére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csótya Adrienn Mariann (2004) (Halálos) munkabalesetekkel kapcsolatos anyagi és eljárási szabályok 2002-ben a munkabaleseti helyzet alakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csúcs Áron (2004) Társadalmi beilleszkedési zavarok a mai Magyarországon, az igazságügyi statisztikában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czibula Judit (2004) A házasság felbontása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czira Szabolcs (2004) A magyar és osztrák esküdtbírósági intézményrendszer összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czédli Gergő (2004) Választottbíráskodás Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dalanics Ivett (2004) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dallos Boglárka (2004) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsa Attila (2004) A politikai antiszemitizmus a XIX. század végén Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsó Józsefné Soós Ilona Mária (2004) Munkahelyi szociális védelem, különös tekintettel az orosházi határőr igazgatóság tevékenységére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darók Katalin (2004) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Decsi Róbert (2004) Idegenrendészeti feladatok végrehajtása a Határőrség gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demcsák Pál (2004) A hegyközségek kialakulása, változásai és hatályos jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dezse Tivadar (2004) Nyugdíjrendszerek finanszírozási gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Attila (2004) Jogorvoslati lehetőségek adóügyekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Orsolya (2004) A második Öböl-háború nemzetközi legitimitása - előzményektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dimák Attila (2004) Az eutanázia problémája összehasonlító jogi szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Dániel (2004) A birtoktagosítások szükségessége a földtulajdoni viszonyok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Rita (2004) A méhmagzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombi Erzsébet Mária (2004) A Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak ellenőrzési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos Ágnes Eszter (2004) Gondnoksági perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dora Szilvia (2004) Az Állami Számvevőszék jogállása, működésének tapasztalatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drozdik Zsuzsa (2004) Az európai egység - az egységes Európa eszméje. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dubecz Éva Katalin (2004) Az országos népszavazás szabályozása és gyakorlata 1989-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás Anita (2004) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás Zoltán (2004) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükség megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid János (2004) A társadalombiztosítási ellenőrzés helye, szerepe, módszere, fajtái - A Bács-Kiskun megyei ellenőrzés sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Orsolya Anna (2004) Szív- és érrendszeri betegségek a magyar népesség körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Détári Emese (2004) A szociális biztonsági rendszerek koordinációja, és a munkanélküli ellátó rendszerek összevetése az Európai Unió tagállamaiban a MISSOC rendszer alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra Gabriella (2004) A sajtó és a személyiségi jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra Gábor Zoltán (2004) A munkavállalók munkajogi felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Dósa Piroska (2004) A csődtörvény. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dörmő Brigitta (2004) A Kiskunhalasi Ady Endre utcai Összevont Óvodák munkaügyi kapcsolatai, érdekegyeztetési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egri Nóra (2004) A felmondás jogintézménye a munkaviszony jellegű jogviszonyokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ellenrieder Fruzsina (2004) Adásvételi szerződések és az ingatlan-nyilvántartás összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Eller Máté (2004) Tanúbizonyítás a polgári perekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Enyedy Balázs (2004) A presbitériumok szerepe a református egyházkormányzatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi Anna (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erki Kiss Edit (2004) A munkaügyi viták típusai és megoldás lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erkiné Szécsényi Edit (2004) A magyar közigazgatási bíráskodás története, felépítése, szervezete; összevetésben a német nyelvű országok közigazgatási bíráskodásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Eörsi Istvánné (2004) A házasság felbontása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faddi Erzsébet (2004) Az informatika szerepe az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fajthné Báló Emese (2004) Sztrájk hatása a munkaügyi kapcsolatokra. A Közúti Közlekedési Szervezet által szervezett országos sztrájk a Kunság Volán Rt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Ede (2004) A XIX-XX. századi magyar családfejlődés történeti és jogszabályi háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Péter (2004) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Bernadett (2004) Menekültek helyzetének jogi szabályozása Magyarországon összehasonlítva Németország érvényes szabályozásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Klára Nárcisz (2004) A munkaügyi ellenőrzés legfontosabb jellemzői Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Orsolya (2004) A konzuli jog szerepe az alapjogok védelmében Németországban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Zoltán (2004) A lakáskörülmények és a szociális helyzet megváltozásának hatásai az alapfokú oktatás minőségi színvonalára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Éva (2004) Származásmegállapítási perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Zsolt (2004) A vallásszabadság kérdésének alakulása Magyarországon a reformációtól kezdve napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Hajnalka (2004) Jogharmonizáció a magyar versenyjog területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Ildikó (2004) Baleseti ellátásra való jogosultság a társadalombiztosítás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehérvári Krisztina (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Gábor (2004) A totalitarizmus. A kommunizmus és a nácizmus összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete István (2004) Az ügyész szerepének változásai a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Krisztina (2004) A csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának aktuális kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Tímea (2004) A munkaerő szabad áramlása a közösségi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Felegyiné Szarvas Ágnes (2004) Munkahelyi kockázatértékelés szerepe az üzemi balesetek megelőzésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz Krisztián (2004) Az adásvétel néhány jellegzetes vonása a nemzetközi kereskedelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz Éva (2004) A magyar munkajog történeti kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fiatal Éva (2004) A terhelt jogi helyzete a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fibeczné Kondács Györgyi (2004) Külföldiek munkavállalása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fiedler Tibor (2004) A Népszava, mint napilap története és szerepe a jelenkori politikai kommunikációban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor András (2004) Gondnoksági perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Levente (2004) A szakszervezetek demokratikus átalakulása 1989 után - a munkástanácsok kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Péter (2004) Választási és pártrendszerek összefüggései Közép-Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Ákos (2004) Az ingatlannyilvántartási alapelvek, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok hatályos szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács Dóra (2004) A halálbüntetés jogi értelmezése, alkalmazása és törvényi háttere magyar és nemzetközi viszonylatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fricska Mónika (2004) A társasági jog Európában. A német tőketársaságok alapítására vonatkozó szabályozás összevetése a közösségi rendelkezésekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Friss Kitti (2004) Foglalkoztatottság a magyar és az uniós statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó Attila (2004) A cseh, szlovák, magyar választási rendszer összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Alexandra (2004) Az emberi és állampolgári jogok érvényesülése a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fényes Zsuzsa (2004) A szükségesség és arányosság kérdése a végszükség és a jogos védelem megítélésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földházi Zsolt (2004) Társasági jog Európában. Jogharmonizáció a társasági jogban Hollandia társasági jogának áttekintése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöpné Czakó Éva (2004) Zálogjogok az ingatlan nyilvántartásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Füredi Gabriella (2004) Az államigazgatási eljárás reformja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Füstös Magdolna (2004) Önkormányzatok vagyona és gazdálkodása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Füzesi Viktor (2004) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gayer Krisztina (2004) A bányakoncesszió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Mariann (2004) A magyar és a svájci részvénytársaságok alapításának összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gelencsér Judit (2004) A munkaerő szabad áramlásának korlátai az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerber Miklós (2004) Köztisztviselők az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergó Dávid (2004) Az Europol jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergó Zoltán Richárd (2004) Az összehasonlító jog fejlődése és szerepe az Európai Unióban és az Egyesült Államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gilicze Ildikó Sarolta (2004) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról - különös tekintettel a szabadságvesztés-büntetés végrehajtására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő Csaba László (2004) Létminimum és megélhetés Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal társadalomstatisztikai adatai alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Gabriella (2004) Szenvedélybetegségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Izabella (2004) Az állam felelőssége az egészségügyi ellátásért (különös tekintettel a vérkészítményekkel okozott Hepatitis C fertőzésért való felelősségre). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Katalin (2004) Az elítéltek munkával foglalkoztatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Piroska (2004) Időseket érintő szociális szociális szolgáltatások. Különös tekintettel Jász-Nagykun-Szolnok megyére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Greksa Viktor (2004) Környezetjogi tapasztalatok egy adott üzem szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gruber Katalin Anna (2004) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gráczer Judit (2004) A tejipari szektorban kibontakozó válsághelyzet és érdekkonfliktusok hatása a munkaügyi kapcsolatokra a kezdetektől máig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Grünwald Imre (2004) Internet, MP3 és szerzői jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Nóra (2004) A szabadságvesztés büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek nevelésére és foglalkoztatására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Szilvia (2004) Családtámogatási ellátások alanyi jogon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Guo Jian Minné (2004) Népesedéspolitika és demográfiai helyzet a Kínai Népköztársaságban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gutmann István (2004) A kollektív szerződés értékelése a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyaraky Judit (2004) Szoftverek nemzetközi és hazai védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati Sándor (2004) A fegyelmi eljárás rendjének aktuális kérdései a Magyar Honvédségben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenizse Katalin (2004) Az örökbefogadási eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyimesi László (2004) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurcsik Nóra (2004) Európai Konvent - Európai Alkotmány. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkovics Henrik (2004) A genetikailag módosított szervezetek szabályozása az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyõri István (2004) Az írásbeli és a szóbeli végrendelet problémái a bírói gyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyüre Izabella (2004) A munkahelyi diszkrimináció jogi szabályozása a munkajogban. Különös tekintettel a nemek közötti diszkriminációra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyürki Anikó (2004) A jogharmonizáció "mibenléte"; a magyar jogharmonizáció valamely kérdése. Környezetvédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Gabriella (2004) Az aktív foglalkoztatáspolitikai rendszer gyakorlati tapasztalatai Heves megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Krisztina (2004) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáncse Mihály (2004) Diktatúrák Romániában a két világháború között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár Katalin (2004) A testi sértés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gégény Olga (2004) A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség az Európai Unió munkajogában - kitekintéssel a magyarországi helyzetre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Góg Laura (2004) Végrendeletek és hagyatéki leltárak XIX. századi dél-alföldi mezővárosokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöry Ágnes (2004) Az Európai Bizottság és a munkáját segítő hivatalnoki kar. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Görbe Irén (2004) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatása, nevelése, gondozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Görgényi Nóra (2004) A "jogharmonizáció" mibenléte és a magyar társasági jog "harmonizációja". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hagymásy Márta (2004) Természetjog és a pozitív jog doktrínája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Haizler Mihályné (2004) A Mozdonyvezetők Szakszervezetének története 1990-től. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajas Ildikó (2004) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Szilvia (2004) Származásmegállapítási perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal Mihály (2004) Korrupciós bűncselekmények kriminológiai szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Beáta (2004) Újszülött megölése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmath Tímea (2004) Munkaügyi konfliktusok, munkaügyi viták és rendezésük intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Havas Péter Miklós (2004) Hogyan változik a magyar választási rendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hazai Gábor (2004) A magyarországi lakásárak társadalomstatisztikai összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Melinda (2004) A kiskorúak örökbefogadása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Ottóné (2004) A korszerű ügyfélszolgálat követelményei, projekt tevékenység, kommunikáció a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Viktória (2004) Toborzás és kiválasztás főbb elméleti és gyakorlati kérdései a közalkalmazotti szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűsné Szőke Anita (2004) Önkéntes kölcsönös egészségpénztárak, mint a kiegészítő egészségbiztosítások lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herbák Attila Ákos (2004) A hidegháború kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Prof. Dr. Herczeg János (2004) A származás megállapítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg Kinga (2004) Agrárjogi viszonyok 1848-1945 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg Nikoletta (2004) Haszonélvezet, különös tekintettel haszonélvezet az öröklései jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg Ágnes Anna (2004) A szabadságvesztés végrehajtásának progresszivitása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hicz János (2004) A Tudománytárban található magánjogi és jogbölcseleti művek elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hodobay Krisztina (2004) A társadalombiztosítás története a társadalombiztosítási önkormányzat megszűnéséig (Különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megye társadalombiztosítási rendszerére és egészségügyi helyzetére 1975-ig). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hoffmann Balázs (2004) Természeti értékek védelme az európai uniós irányelvek és a magyar szabályozás alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hoksári Éva (2004) Betegjogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Holczknecht Zoltán (2004) Származásmegállapítási perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollós Gábor (2004) A magyar villamosenergia ipar helyzete, uniós és hozzá kapcsolódó alkotmányjogi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollósi Petra Kata (2004) Az Európai Unió és Magyarország lakosságának egészségügyi állapota a daganatos betegségek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Anett Katalin (2004) A házassági vagyonjog jellemző vonásai és a házastársak különvagyona. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Judit (2004) Ölni vagy meghalni hagyni? Az eutanázia dilemmái a büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Judit (2004) A munkanélküli családok helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Sándor (2004) A szolgálati jogviszony magyar munkajogi szabályozása különös tekintettel a Vám- és Pénzügyőrség területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Tamás (2004) A magyar szociáldemokrata pártok a rendszerváltás után, különösen az MSZDP és az SZDP alakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Veronika (2004) Az AIDS - betegek társadalmi elfogadottsága, esélyei Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Zsolt (2004) A zsarnokság politológiai megközelítései (A türannisz rendszere). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Ákos (2004) A helyi önkormányzatok sajátos gazdálkodása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Örs Márton (2004) Külkereskedelem, nemzetközi adás-vétel szabályozása a Bécsi Vételi Egyezmény alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Fekete Judit (2004) Vadászati és vadgazdálkodási jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horányi Gábor (2004) A termőföld tulajdon megszerzésének korlátai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hrombola Csilla (2004) A pszichológia és a munkanélküliség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka Endre (2004) A gyermek- és fiatalkorúak és a bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszl Zsuzsanna (2004) A lízingszerződés hibás teljesítésének jogkövetkezményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszti Szabolcs (2004) Az MDF megalakulása és tevékenysége 1994-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hutter Orsolya (2004) A jogalkalmazás során felmerült eljárásjogi problémák és kodifikálási hiányosságok az új szabálysértési törvényben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés Lilla (2004) Az előzetes letartóztatás és az óvadék. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ipacs Réka (2004) Az elektronikus média szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Iván Katalin (2004) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Izsó István (2004) A személyek és a szolgáltatások szabad áramlása az Európai Unióban, különös tekintettel az ügyvédi vonatkozásaikra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab László (2004) A NATO délszláv akciójának nemzetközi jogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jakusné Lendvay Melinda (2004) A település önkormányzatok költségvetése a 90-es évektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Janicsák Tímea (2004) Az angolszász jogi oktatásról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jankó Erzsébet Tímea (2004) Az Európai Unió szociális biztonsági rendszereinek koordinációja különös tekintettel az öregségi nyugdíj rendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Antónia (2004) A születések számának alakulása Magyarországon a XX. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jordánné Papp Ildikó (2004) A járulékfizetés és a baleseti szolgáltatások kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Joó Györgyi (2004) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. Az orvosi felelősség egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Balázs (2004) Az előzetes letartóztatás intézménye a magyar büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Edit Anita (2004) Az egészségbiztosítási ellátások és a jogorvoslat kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Szabolcs (2004) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánvári Erika (2004) A magyar ingatlan-nyilvántartás története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás Edit (2004) A gyermekvédelmi gondoskodás. Nevelésbe vétel az alapellátások és a szakellátások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaczkó Noémi (2004) Gyermektartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kahr József (2004) A föld tulajdoni és használati viszonyainak fejlődése a szövetkezetekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár Gábor (2004) Munkaügyi konfliktusban a Magyar Orvosi Kamara. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kancsár Mariann (2004) Gyermekvédelem és gyámság a gyermekotthonokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kanya Judit (2004) A fogyatékkal élő emberek esélyegyenlősége, jogai az Európai Unióban, társadalombiztosítási és szociális ellátásuk. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány Csilla (2004) Az előzetes letartóztatás és az óvadék intézménye. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaprinay Gizella Zsófia (2004) Felülvizsgálati eljárás története és változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Mónika (2004) Népességváltozások és népességmozgások Somogy megyében 1939 és 1949 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai Éva (2004) Áldozatvédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasnyik Adrienn (2004) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kavocska Edit (2004) A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti Anikó (2004) Munkanélküliség az elmúlt évtizedben Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti Viktória (2004) Kiskorúak örökbefogadása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti Zita (2004) Magyarország lakosságának egészségi állapota régiónként, különös tekintettel Hajdú-Bihar megyére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Blanka (2004) Az ombudsman vizsgálati módszerei és eredményei 1996, 2000, 2001-ben, különösen a rendőrség, büntetés-végrehajtási intézetek, ügyészség tevékenysége kapcsán felmerült szabadságjogok megsértése tekintetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen István (2004) Sortűzperek az emlékekben és tényekben: a mosonmagyaróvári eset 1956. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keller Zsuzsanna (2004) Lakáshelyzet, életszínvonal és gazdasági kapcsolódásai Magyarországon adatszerű megközelítésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kellermann Kristóf (2004) Jog és játékelmélet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemecsei György (2004) A társadalombiztosítási ellenőrzés helye, szerepe, fajtái, módszerei. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei táppénzellenőrzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenes Krisztián (2004) Perorvoslatok, különös tekintettel a fellebbezés jogintézményére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemény Anikó (2004) Adóssági perek Debrecen Város törvényszéki iratai szerint a reformkorban, kitekintéssel a dél-alföldi mezővárosokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Ferenc (2004) Az Európai Unió és a sport viszonyának elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyiné Krizsán Tünde (2004) Az egészségbiztosítás rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenység. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kimpián Péter (2004) Az alkotmányosság védelme a magyar és a közösségi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Antónia (2004) Munkaidő és pihenőidők a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Zsuzsanna (2004) A rendes és rendkívüli felmondás a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisfaludi Nóra (2004) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Balázs Sándor (2004) Felelősség a munkavállaló egészségi károsodásaiért, különös tekintettel a munkáltató kártérítési felelősségére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Bernadett (2004) A cégbírósági eljárás egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Beáta Ibolya (2004) Békés megye igazságügyi statisztikai adatainak elemzése 1992 és 2002 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Boglárka (2004) Az Európai Unió vízvédelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Csaba (2004) Az öröklési jogviszonyokra irányadó jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Gergely (2004) Lakáshelyzet a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ildikó (2004) Orvosi műhiba perek és betegjogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss István Viktor (2004) A szövetkezeti jog szabályozásának fejlődése az 1970-es évektől napjainkig (tekintettel a jelenlegi és a várható szabályozásra). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Lajos Zoltán (2004) Az alkotmányos garanciák megjelenése Közép-Kelet-Európában. A visegrádi országok alkotmánybíróságainak összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Marianna (2004) A társasági szerződés és a polgári jogi szerződés összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Tamás (2004) Adatvédelmi szabályok a társadalombiztosítás területén, különös figyelemmel a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság adatállományának védelmére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Viktor (2004) A területfejlesztés és a termőföldvédelem néhány kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ádám (2004) A magyar választási rendszer változásai 1990-2000. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ágnes Nóra (2004) Adó- és társadalombiztosítási csalás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kissné Kolláth Julianna (2004) A gyógyszerellátás és jogszabályi háttere a rendszerváltástól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszely Györgyi (2004) Fogyatékos személyek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klászkó Nikoletta (2004) Katolikus Egyház irányító szervezete és a hierarchia tagozódása - Területi és egy-személyes egyházkormányzás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koch Magdolna (2004) Alternatív vitamegoldási módszerek. A választottbíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kochné Túri Teréz (2004) Egészségpénztárak jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocziha Gabriella (2004) Családtámogatási ellátások kialakulása, jelene és jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koczkás Izabella (2004) Fasizmusértelmezések a második világháború utáni Olaszországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kohajda István (2004) Szociális jog és biztonság az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kojnok László (2004) Az angol társulás (partnership). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozs Dániel (2004) A vízgazdálkodásra vonatkozó uniós irányelvek átvétele a hazai jogba. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kondorosi Tamásné (2004) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Adófolyószámla Rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kontra Edina (2004) Védőnők szerepe az egészségügyi ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korsós Edina Imola (2004) A házasság megszűnése és jogkövetkezményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács András Jenő (2004) Alkotmányozási viták Magyarországon az 1990-es évektől a Köztársasági Elnök szerepéről, a hatalommegosztás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Anett (2004) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Attila (2004) A köztisztviselők etikai felelőssége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Diána (2004) Gondnoksági perek - A korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen nagykorúak jogi védelméről Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Dóra (2004) Örökbefogadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Erzsébet (2004) Az Európai Konvent munkája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Gergely (2004) A magyar országgyűlési képviselő választójog és választási rendszer 1848-tól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Géza (2004) Az urbanizáció aktualitásai adatszerű megközelítésekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Katalin Franciska (2004) Az örökbefogadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Klára (2004) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel az üzemi baleset és foglalkozási megbetegedésekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Szilvia (2004) Gyógyászati segédeszközök forgalmazása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma György (2004) Fizetésképtelenségi jog itthon és Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák Beatrix (2004) A diszkrimináció szabályozása a munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koós Zoltán (2004) A vagyon kezelésével kapcsolatos vagyon elleni bűncselekmények és elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krajczár Bernadett Dóra (2004) A munkanélküliség Magyarországon és az EU tagállamokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kremser Péter (2004) A nemzetiszocialista külpolitika 1933-1939. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krusinszky Barbara (2004) A protestáns egyházak szervezeti kialakulása Magyarországon (különös tekintettel a református egyház szervezeti kialakulására a XX. századig). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kugyelka Tünde Erika (2004) A gyermekvédelmi gyámság, különös tekintettel a hivatásos gyámságra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kukovecz Máté (2004) A lisszaboni stratégia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kunos Attila (2004) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kunos Bálint (2004) Alkoholizmus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucsai Balázs (2004) Angolszász és kontinentális politikai rendszerek elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz Lászlóné (2004) Az adóalany-nyilvántartás és az "egyablakos" ügyintézési rendszer az állami adóhatóság oldaláról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálóczi Norbert (2004) A magyar ingatlan-nyilvántartás történetének összefoglalása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kása Norbert (2004) A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kátó Krisztina (2004) Közigazgatási bíráskodás Magyarországon és más országokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kékesi Nóra (2004) A jogi oktatás az angolszász oktatási rendszerek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kézér Renáta (2004) Tanúbizonyítás a polgári perben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai Balázs (2004) Az intézeti gyógyszerellátás átalakulásának jogi lehetőségei Magyarországon, a legújabb jogalkotás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai Linda (2004) A fogyasztó jogának védelme, érvényesülésének garanciái a Fogyasztóvédelmi törvény tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya Ferenc (2004) Demográfiai vizsgálódások Szegeden a 2001. február 1. népszámlálási adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya Gergely (2004) A gyermektartásdíj állam által történő megelőlegezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya Józsefné (2004) Az egészségügyi alapellátás helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kóródi Gyöngyvér (2004) A munkavállalók személyiségi jogainak védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kökény Lászlóné (2004) Az egynapos sebészet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Körmendi Sándor (2004) Magyarország demográfiai, nemzetiségi és felekezeti változásai a honfoglalástól a trianoni békekötésig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Körmendy Patrícia Katalin (2004) A javítóintézeti nevelés végrehajtása, a javítóintézetek helyzete Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Körtvélyfáyné Sztán Kinga (2004) A magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése kialakulásától napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladányi András (2004) Perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ladányi István (2004) A képviselő testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó Norbert (2004) Segélyezési típusú ellátások szabályozása Csongrád Kistérségben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakos Fruzsina Anna (2004) Az amerikai és az angol választási rendszerek összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laurinyecz Edit (2004) Járulékintegráció az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szervezetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lele Ágnes Zsófia (2004) A francia gyámjog fejlődéstörténete és szabályai a hatályos Code Civil-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Jenő (2004) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Rebeka (2004) A hidegháború. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lenkefi Ágnes Krisztina (2004) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Libus Brigitta (2004) Az idősek számára nyújtott szociális ellátások és intézmények Mezőkovácsházán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ligeti Lea Adrienn (2004) Szakértői bizonyítás a polgári eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lombosi Melinda (2004) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovászi Beatrix (2004) Sajtószabadság kontra személyiségi jogok avagy a szólás és véleménynyilvánítás szabadságának korlátai a nemzetközi, az európai uniós és a magyar szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Tamás (2004) A munka világát érintő kormányintézkedések (országos érdekegyeztetés terén) 1989-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lutz Gábor (2004) A halálbüntetés eltörlésének alapjai hazánkban a 23/1990(X.31.) ABH alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lángi Alajos (2004) Felsőoktatás, jogi oktatás - Rendszerek és problémák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár Szvetozár (2004) A testi sértés alap és minősített esetei és elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai Ildikó (2004) Vezetői tevékenység munkapszichológiai szempontjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madaras Anna (2004) Kisebbségvédelem Magyarországon a II. világháború után - A nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer hatásai a magyar jogalkotásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Madár Adrienn (2004) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Miklós (2004) A bűnözés, mint deviáns magatartás elemző bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Major Iván (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Majorcsik Anett (2004) Pszichológia a munka világában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Majzik György (2004) Az amerikai polgári esküdtszék múltja és jelene. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makadán Szófia (2004) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel a hosszú tartamú és az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makk Eszter (2004) A kiskorúak örökbefogadása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra Erika (2004) Az MRP működésének elemzése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra Tímea (2004) A hátrányos megkülönböztetés tilalma az Európai Unió munkajogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra Zita (2004) Munkanélküliség az elmúlt évtizedben Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Markovics Mirjána (2004) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marosvölgyi Ágnes (2004) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marsainé Andrikó Éva (2004) A családtámogatási rendszerben foglalt ellátási nemek hogyan jelennek meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Martinák Katalin (2004) A gondnokság kialakulása, fejlődése és a hatályos szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Massay Zoltán (2004) Az Európai Konvent és az Európai Alkotmány szerepe az Európai Integrációban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mecseky L. Márton (2004) A korrupció kulturális determináltsága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Medgyesi Konstatntin (2004) A jegyző feladat és hatásköre a választási eljárás során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Medvegy Mária (2004) A munkanélküliség és annak kezelésére használt eszközök kiemelten Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri Sándorné (2004) Szív- és érrendszeri megbetegedések prevenciója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri Valéria Renáta (2004) A jegyző jogállásának változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei József (2004) Társadalombiztosítási ellenőrzés helye, szerepe, fajtái, módszerei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei Péter (2004) A bírói jogalkotás elmélete és gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós Judit (2004) Munkanélküliség Tolna megyében, területi összehasonlító statisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Milodánovity Mária (2004) Régiók Európája, Vajdaság mint régió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mitró Noémi (2004) A vadászati jog és a vadgazdálkodás főbb kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsai Gellért (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mohácsi Andrea (2004) A jogi személyek büntetőjogi felelőssége a francia és a magyar jogban összehasonlító jogtudományi szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Edit (2004) A rendőrség által védett értékek és a rendőrség által használt eszközök - elméleti megközelítésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Mónika (2004) Betegjogok Magyarországon és Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Róbert (2004) Az államigazgatási eljárás reformja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Monoki Petra (2004) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai Erika (2004) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Motyovszki Katalin (2004) Közmunka a Dél-alföldi régióban, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mracskó István (2004) A kábítószerek büntetőjogi szabályozása - Az EU kábítószer-politikája és a magyarországi kábítószer-fogyasztás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi Tamás (2004) A jegyző egyes államigazgatási és önkormányzati hatáskörei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Muzsik Anita (2004) Minőségfejlesztés az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mák Balázs (2004) A magyar és osztrák esküdtbíráskodás komparatív bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Tibor (2004) A városiasodás problémái a világ fejlett és fejlődő országaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máttyás János (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Büntető Törvénykönyvben és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátés Zoltán (2004) Számítástechnikával kapcsolatos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mérész Beáta (2004) A munkaügyi viták és rendezésük intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Módos István (2004) A leplezett szerződések tipikus jellemzői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Móré Gabriella (2004) Élelmiszerbiztonság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Müller Márta (2004) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény változásai, a közszolgálati jogviszony lehetséges fejlesztési irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nacsa Márta (2004) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere, különös tekintettel az etikai felelősségre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nacsa Éva (2004) Külföldi munkavállalás - az Európai Uniós csatlakozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Csilla (2004) A települési jegyző (körjegyző) jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Diána (2004) A víz környezetvédelmének időszerű környezetjogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Eszter (2004) Terrorizmus és nemzetközi jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gábor (2004) Az államhatár megsértésével kapcsolatos rendészeti bűncselekmények. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Henriett (2004) Az Európai Unió közös kereskedelempolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy János Krisztián (2004) A bírói függetlenség alkotmányjogi kérdései a hazai jogban 1997-től. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Katalin (2004) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Katalin (2004) A sajtó és a személyiségjogok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Krisztina Zita (2004) Az iparjogvédelemmel kapcsolatos szerződések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Szilvia Ágnes (2004) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása - Az öngyilkosság (önkárosítás) és a kábítószer-fogyasztás aktuális kérdései a büntetés-végrehajtási intézetekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Tímea Margit (2004) A társasági jog Európában - A magyar és a német csendes társaság szabályozásának összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Viktor (2004) A helyi önkormányzat szervezete és funkciói gyakorlati példa alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Viktória (2004) A házasságon kívül született gyermekek számának alakulása 1970-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (2004) A borszőlőtermesztés, feldolgozás, értékesítés jogszabályi háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (2004) A rendszerváltás és az agrárjogalkotás összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Éva (2004) A Szentszék és a Magyar Állam kapcsolata 1964-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Czirok Noémi (2004) Az életmód és életszínvonal változásai a rendszerváltozás után Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-István Ildikó (2004) A kiskorúak sérelmére a családon belül elkövetett bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nikolics Nikoletta (2004) A bírósági szervezetrendszer reformja, különös tekintettel az ítélőtáblák felállítására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári Zsuzsanna (2004) Esélyegyenlőségek alapelvei az Európai Unióban - Különös tekintettel a nők és a férfiak közötti egyenlő elbírálás elvének alkalmazására a munka, szakképzés, a szakmai előmenetelhez jutás, valamint a munkafeltételek érvényesítése területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri Brigitta (2004) Nők és a karriertervezés - szerepek, elvárások és kényszerpályák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri Klára (2004) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyúl Eszter Anna (2004) A francia félprezidentális rendszer történeti kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh András (2004) Környezetirányítási rendszerek jogi háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Georgina Borbála (2004) Európai Üzemi Tanács: munkavállalói részvétel fóruma a Közösségi szintű vállalatokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Helga (2004) A jegyző jogállása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Krisztina (2004) Kis- és középvállalkozások alapítása és támogatása az Európai Unióhoz csatlakozás tükrében - statisztikai adatokkal alátámasztva. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Zoltán (2004) Kisebbségi jogvédelem, a kisebbségi önkormányzatok feladatai, jogállásuk, működésük. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Zsanett (2004) A felszámolás időszerű kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Néposz Réka (2004) Az állambiztonsági szervek szerepe a proletárdiktatúra politikai rendszerében - Az Államvédelmi Hatóság és a Belügyminisztérium összevonása 1953-1956. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olajos Dóra (2004) A hazai foglalkoztatáspolitika eszközrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Krisztina Zsuzsanna (2004) A természetvédelem büntetőjogi vonatkozásai, különös tekintettel az állatvédelemmel kapcsolatos bűncselekményekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz György (2004) A fekvőbeteg-ellátás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz János (2004) A Horthy-korszak antiszemitizmusának tudományos vonulata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Katalin (2004) A kriminálpszichológus a büntetőeljárásban, különös tekintettel a családon belüli erőszakos bűncselekményekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Nóra (2004) A polgármesteri hivatal jogállása, a polgármester és a jegyző, mint egyéni hatóságok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Tibor (2004) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény elemzése és bizonyítási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oszkóné Vessenauer Natália (2004) Az 1868. évi népiskolai törvény és végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palotai Richárd (2004) Totalitarizmus elméletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palotás Gabriella (2004) EU versenyjog szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Palyov Ágnes (2004) Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palásti Gabriella (2004) Agrárjogi viszonyok 1848-1945 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp László (2004) Szakértői bizonyítás a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Zoltánné (2004) Egészségügy, szociálpolitika, egzisztenciális biztonság a XXI. század küszöbén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Éva (2004) A haszonélvezet szabályai különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Marik Sarolta (2004) Termőföldtulajdon és tulajdonosi struktúra átalakulása a kárpótlási törvények tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczi Péter (2004) Jog és populáris kultúra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paska Mária Magdolna (2004) Szenvedélybetegek társadalombiztosítási és szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataricza Márk (2004) A vadkár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paulik Ágnes (2004) A Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetségének története 1920 és 1945 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perjési Dóra (2004) A személyiség jogi védelme - Különös tekintettel a jóhírnév és a becsület védelmére a sajtóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti Erika (2004) A balesetbiztosítási ágazat kialakulása Magyarországon, európai kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Melinda (2004) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Éva (2004) Az alkoholfogyasztás és az alkoholizmus az 1980-as évektől Magyarországon, a 2004-es év 11-18 éves korosztályára kivetítve (az alkoholfogyasztás tekintetében). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pocklán Erika Zita (2004) A pártfogó felügyelet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Prekopné Kocsis Mónika (2004) Privatizáció az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Puszta Izabella (2004) Az új évezred kihívása: az egységes európai felsőoktatási térség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Puy Tamás Zoltán (2004) Az ingatlan-értékelés és az ingatlan piac Magyarországon, különös tekintettel a termőföldre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Judit (2004) Munkaügyi kapcsolatok a Villeroy & Boch Magyarország Részvénytársaságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás Csilla (2004) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pályi Réka Petra (2004) Az egységes környezethasználati engedélyezésről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztohai Sándor (2004) Orvosi felelősség és a társadalombiztosítás - Orvosellenőrzés az egészségbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor Anita Irén (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor Gábor (2004) Halászati és horgászati jog Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor Árpád (2004) A köztisztviselői törvény változásai a közszolgálati jogviszony lehetséges fejlesztési irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Barbara (2004) Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pópity Mónika (2004) Külföldiek földtulajdonszerzésének lehetőségei Magyarországon és Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabi Zsuzsanna (2004) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Raffai Angelika (2004) Pszichológiai tesztek alkalmazása a kiválasztás során - Munkanélküliek kiválasztása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rajcsányi Lilla Éva (2004) Kisebbségek nyelvi jogai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rideg Alexandra (2004) Az államvédelmi hatóság funkciói 1950-1953 - Az ötvenes évek kulákperei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rideg Beáta (2004) Nők helyzete a munkaerőpiacon a statisztika tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Román Eszter (2004) Az Európai Közösségek harmonizációs tevékenysége a közvetett adók területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás Edit (2004) A munkaügyi viták típusai, jellemzői és a megoldásukra szolgáló eszközök. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsnyói Ferenc (2004) Öt és fél év fölényes győzelem - Avagy Kormányzópártok és választások a Horthy-korszakban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rubics László (2004) A gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény (1989) hatása a családi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rummel József (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a BTK-ban és az ezirányú büntetőjogi reformok lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rusz Tamás (2004) A családon belüli erőszak a magyar büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsity Krisztina (2004) A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés hatályos szabályozása különös tekintettel a 2001. évi XV. törvény által bevezetett változtatásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Edit (2004) A családtámogatási rendszerek történeti bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádi Norbert (2004) A személyes szabadság és mozgásszabadság alkotmányos korlátai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ráth Zsoltné (2004) A munkaidő és pihenőidő jogi szabályozása a magyar munkajogban és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rédai Mariann (2004) Egészségnevelés gyermekkorban, különös tekintettel az általános-, és középfokú oktatásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Réthy Sándor (2004) Szabálysértési határozatok bíróság előtti felülvizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révfy Dóra (2004) A totalitarizmus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész Judit (2004) Minőségfejlesztés az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa Edit (2004) A kiskorúak örökbefogadásának jogi szabályozása Magyarországon és Szerbia-Montenegróban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sajben Eszter (2004) Fiatalkorúak társadalmi beilleszkedési zavarai és a megelőzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Salgó Adrienn (2004) Állatvédelem az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Samu Anett (2004) Az Európai Bíróság és annak eljárásai, különös tekintettel az előzetes döntési eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Saraffi Istvánné (2004) Foglalkozási megbetegedések és azok következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sasfalvi Lajos (2004) Az egyéni vállalkozók biztosítása és járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schadt Melinda (2004) A többpártrendszer kialakulása Magyarországon és az 1990. évi választások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt Patrícia (2004) A rendszerváltás Pécsett és Baranyában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schulteisz Erika (2004) "Az ÁNTSZ tevékenysége, feladatai az EU csatlakozás előtt.". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schultz Tibor (2004) A közvetlen demokrácia szabályozása Magyarországon, és a népszavazások az Európai Uniós csatlakozásról Közép-Kelet Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyénné Laczó Ilona (2004) Az anyát és gyermekét megillető ellátások a családtámogatási rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők Petra (2004) A magyar üzemi tanácsok és a szakszervezetek összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Siklér Ernő (2004) A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Angéla (2004) Az eladói kellékszavatosság kialakulása a római jogban (szerződési gyakorlat). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Mónika (2004) A köztisztviselői jogviszony jogi szabályozása a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Ágnes (2004) Munkanélküliség adatai Bács-Kiskun megyében az elmúlt öt évben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simondán Katalin (2004) A direkt akciók jellemzői és gyakorisága egy magyarországi vállalat példáján keresztül - Magyar Államvasutak Részvénytársaság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simoray Krisztina (2004) A felelősségi jogviszony kérdései a korlátolt felelősségű társaságon belül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipeki Gergely (2004) A gazdasági bűnözés tendenciái a rendszerváltás után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Sándor (2004) A személyi kultusz jelképrendszere - A személyi kultusz magyarországi története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Ágnes (2004) A magyar gyermekvédelmi rendszer a gyermek- és fiatalkori bűnözések tekintetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sitkei Lukács (2004) Katolikus Egyház irányító szervezete és a hierarchia tagozódása - Területi és egyszemélyes egyházkormányzás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sivók Sándor (2004) A kábítószerrel visszaélés büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Skorka András (2004) Az Európai Unió környezetvédelmi joga. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Skripeczky Gábor (2004) Az Európai Unió külgazdasági kapcsolatai /különös tekintettel részvételére nemzetközi gazdasági szervezetekben/. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Gyöngyi Mária (2004) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Helga (2004) Az állampolgársági törvény változásai a XX. században (Honosítás, visszahonosítás). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyiné Bodó Éva (2004) Szociális ellátások rendszerének megvalósulása Szolnok megyei jogú városban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sonkoly Gábor (2004) Az ENSZ békefenntartó tevékenysége különös tekintettel az 1990 utáni időszakra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sovány Nikolett (2004) A házasság megszüntetése bírói úton: a házasság felbontása és érvénytelenítése iránti per. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Judit (2004) A mediáció alkalmazása a különböző jogterületeken, különös tekintettel a munkajogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stachó János Zoltánné (2004) A rendőrséggel jogviszonyban állók egészségbiztosítási ellátásai Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stark Lilla (2004) A pártfogó felügyelet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Steinfeld Ilka (2004) A munkaügyi viták Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Strausz József (2004) Orvosszakértői tevékenység az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Svircevic Nikola (2004) A viktimizáció és a bűnözéstõl való félelem: a kiemelt bűncselekmények sértettjei és egyes speciális áldozatcsoportok vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados Adrienn (2004) Katolikus egyház irányító szervezete és a hierarchia tagozódása: területi és egyszemélyes egyházkormányzás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados János (2004) Non-profit és civil szervezetek helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Andrea (2004) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Andrea (2004) Egy hűtőipari részvénytársaság munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Andrea (2004) A gyermekek jogai a közoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Attila (2004) A munkajogviszony egyes elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Bernadett (2004) A munkanélküliség és hatásai az Európai Unióban az eurostatisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Borbála Judit (2004) A társasági jog Európában: Európai Gazdasági Egyesülés alapítása és problémái Magyarországon és Franciaországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gergely (2004) Az Európai Unió regionális támogatáspolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gábor (2004) A perbeli képviselet - az ügyvéd. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Judit (2004) Az ügyészség jogállása és Kormány alá rendelésének alkotmányjogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Kornél (2004) Az apaság megállapítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Kornél (2004) Vállalatirányítási szabályok az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Krisztina (2004) A hazai jogi oktatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zita Katalin (2004) Az ingatlan-nyilvántartás rendszere és működése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsanna (2004) A szociális védelem és szociális biztonság az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Éva (2004) A magyar választási rendszer egyes vitatott pontjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Bánszki Hajnalka (2004) A baleseti ellátások és a rá vonatkozó felelősségi szabályok a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakácsi Judit (2004) A szociális ellátás rendszere Szeghalmon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalagyi Gábor (2004) A női-férfi esélyegyenlőség érvényesülése a munkajogban, különös tekintettel a bérezésben fennálló egyenlőtlenségre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Zsolt (2004) Az agrárágazat állami irányításának jogi eszközei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló Zsuzsanna (2004) A protestáns egyházak szervezeti kialakulása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvasné Pálfi Anikó (2004) Egészségmegőrzés, korai felismerés, az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szebeni András (2004) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres Zoltánné (2004) A reklámok befolyásoló hatása az álláshirdetésekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenohradszki Noémi (2004) Az ingatlan-nyilvántartás rendszere és korszerűsítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenttornyay Beáta (2004) A családok helyzete a társadalomstatisztika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti Judit Éva (2004) A magyarországi Evangélikus Egyház szervezeti kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti Marcell (2004) Az elektronikus aláírásról szóló törvény elemzése és gyakorlati problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti Zoltán (2004) Parlamenti választások Bács-Kiskun megyében 1990-2002. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikora Viktória (2004) Az időskorúakat segítő szociális védelmi rendszerek sajátosságai az Európai Unió tükrében, különös tekintettel Magyarország, valamint Spanyolország és Hollandia szabályozási rendszerének összehasonlítására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Henriett (2004) A magyar betegjogi alapelvek és az európai alapelvek bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Roland (2004) A jövedékkel kapcsolatos bűncselekmények elvi és gyakorlati problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Szabolcs (2004) Magyarország legnagyobb faluja, avagy Érd város urbanisztikai szemmel nézve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Prekop Márta (2004) Menekültek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szolnoki Csilla (2004) A rehabilitáció jelentősége a betegellátásban, különös tekintettel a fogyatékosokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szomor Tímea (2004) A polgári eljárásjog alapelvei, különös tekintettel az ésszerű időn belüli befejezés követelményére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztojkov-Ivanov Imre Ádám (2004) A munkavállalói megelégedettség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántóné Novák Eszter (2004) Paks város demográfiai és társadalomstatisztikai bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szárnya Erzsébet (2004) Védőnők szerepe az egészségügyi ellátásban a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Széchy Zsolt (2004) A segítségnyújtás elmulasztása a közlekedési bűncselekmények körében és a cserbenhagyás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi Edit Sarolta (2004) A sajtószabadság korlátai, különös tekintettel a sajtó-helyreigazításra, és a sajtó-helyreigazítási eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely György (2004) Határőrség idegenrendészeti feladatai és tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely László Sándor (2004) A restoratív igazságszolgáltatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási Zoltán (2004) Környezetvédelmi jogesetek elemzése néhány kecskeméti gazdálkodó szervezetnél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szép Béla (2004) A magyar önkormányzati alapjogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi Andrea (2004) A gondnoksági perek szabályai a 2001. évi törvénymódosítás után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi András (2004) Az Európai Alkotmányszerződés tervezete és azzal összefüggő közjogi jogharmonizációs feladatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi László (2004) Az állami támogatások a közös agrárpolitika és a hazai szabályozás kapcsolatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi Zsolt (2004) A helyi önkormányzatok gazdálkodása és vagyona, különös tekintettel Kecskemét megyei jogú városra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Szőllősi Istvánné (2004) Egy új atipikus foglalkoztatási forma, a távmunka (Távmunkavállalók internetes érdekvédelme). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőnyi Ferenc (2004) Az europanizáció hatása a szövetségi államok fejlődésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Szilveszter (2004) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Réka (2004) A közreműködés jogi szabályozása a szövetkezetekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcsborus Melinda (2004) Az Európai Üzemi Tanács a Mol Magyar Olaj- és Gázipari Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sághy Judit (2004) Munkavállaló? Tulajdonos? Tulajdonos munkavállalók. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Attila (2004) A fogyatékkal élők esélyegyenlősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sára Adrienn (2004) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáradiné Lévai Tímea (2004) Hospice ellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáricz Brigitta (2004) Arányosság és stabilitás a román és a magyar választási rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi Emese (2004) A büntetőeljárás garanciái az Európai Emberi Jogi Bíróság Joggyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközy Rita (2004) Nemzeti parkjaink az Európai Unió első évében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sávai Krisztina (2004) A munkabér alakulása ma Magyarországon /A munkabér ösztönző hatása/. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sódar Anita (2004) A kábítószer fogyasztás és megelőzésének problémái a büntetés-végrehajtási intézetekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sós Andrea (2004) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel az üzemi balesetekre és a foglalkozási megbetegedésekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sós Rita (2004) A magyarországi öngyilkosságokra ható tényezők más európai országok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sósmáté Gyula (2004) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem és a végszükség megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Súth Edvin (2004) Gyógyszerellátás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Taba Nikolett (2004) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Anita (2004) Vallásszabadság a 16-20. században Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Erika (2004) A többpártrendszer kialakulása Magyarországon (1987-1990) különös tekintettel az értelmiség ebben játszott szerepére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Katalin (2004) A szövetkezeti jog alakulása Magyarországon a 80-as évektől. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tar Annamária (2004) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tar Gabriella (2004) Az önkéntes biztosítási rendszerek sajátosságai, különös tekintettel a MATÁV Dimenzió Biztosító Egyesület tevékenységére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarczay Áron (2004) A szövetkezet anyagi jogi felelőssége - a szövetkezeti jogi anyagi felelősség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnai Kitti (2004) Gyermekvédelmi gyámság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Taró Tamara (2004) A munkaügyi kapcsolatok értelmezése a munkaviszonyban, a közalkalmazotti jogviszonyban és a köztisztviselői jogviszonyban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Taschner Ádám (2004) A pénzmosás és a hozzá kapcsolódó titoksértő bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tasnádi Tamás (2004) A formatervezés eredményeinek hazai és nemzetközi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Teiringer Tímea (2004) A pártfogó felügyelet és az utógondozás kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Teremy Dóra Éva (2004) Gyermekek védelme, szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi Zsuzsa (2004) Az angol jog sajátosságai: a precedens az angol és a magyar jog tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tomatás Edit (2004) A háziorvosi ellátás jelene, háziorvosi ellátás a "végeken". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Trungelné Szabó Edit (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turi Zsolt (2004) A természetjog és a jogi pozitivizmus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turopoli Renáta (2004) A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turpinszky Béla (2004) Családok helyzete Magyarországon és Nyugat-Európában a XX. században és napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turzó Eszter (2004) Börtönök Magyarországon - Börtönvilág a pszichológia tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tábith Andrea (2004) Igazságügyi statisztikai adatok az adózással összefüggésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tábori Nimród (2004) Oroszország és az Európai Unió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Táborosi Nóra (2004) A nők választójoga Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tálas Tiborné (2004) Az ingatlan nyilvántartási alapelvek érvényesülése az ingatlan nyilvántartási eljárás során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Téglás István (2004) A miniszterelnöki hivatal funkcióinak változása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth András (2004) A munkavállalók személyiségi jogainak védelme a skandináv országokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Balázs (2004) A szabadságvesztést helyettesítő jogintézmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Beatrix (2004) Az előzetes letartóztatás szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Beáta (2004) Az Európai Unió CAP-reformja és ennek hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Edina (2004) Tagok (részvényes) felelőssége és hitelezővédelmi intézmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Erika (2004) Hátrányos és veszélyeztetett szociális helyzet tükröződései a magyarországi lakásstatisztikai adatokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Henrietta (2004) Az ingatlan-végrehajtás szabályainak változása az 1941. évi LIII. törvény hatálybalépését követően. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Judit (2004) Magyarország és az Európai Unió agrárgazdaságának jogharmonizációja, az ezt segítő pénzügyi eszközök és a csatlakozás utáni feladatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Károlyné (2004) Egyéni vállalkozó adó- és járulékfizetése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Marianna (2004) Munkanélküliség Magyarországon napjainkban regionális statisztikai adatok összehasonlításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Melinda (2004) Az atomenergia környezetjogi hatásai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Márton (2004) Származásmegállapítási perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Richárd (2004) A terhelt joghelyzete a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Tímea (2004) A hulladékgazdálkodás szabályozása és érvényesülése a gyakorlatban - különös tekintettel a veszélyes hulladékokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ágnes Tímea (2004) A sikeres toborzás és kiválasztás főbb feltételei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Mádi Attila (2004) A diszkrimináció tilalma az Európai Unió és Magyarország munkajogában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Pechó Napsugár (2004) A magzati élet büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Szűcs Tímea (2004) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Krisztina Zsanett (2004) A szabadságvesztés büntetés végrehajtása: Az elítéltek nevelésének helyzete és problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Lászlóné (2004) Családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Árpád József (2004) A személygépkocsira elkövetett csempészeti bűncselekmény nyomozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujfaludi László Zoltán (2004) A szanki mezőgazdasági termelőszövetkezetek múltja és jövője a jogszabályváltozások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ujvári Andrea (2004) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Unger Hajnalka (2004) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ungár Mónika (2004) Az Európai Unió munkajoga. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán Gábor (2004) A jog sokszínű megközelítése a kortárs amerikai jogelméletben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ursz Judit (2004) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Utassy Csaba (2004) Helyünk Európában társadalomstatisztikai és demográfiai szempontok alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vajda Márk Péter (2004) A rendkívüli felmondás a magyar munkajogban, nemzetközi kitekintéssel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Valach Csaba (2004) A kémiai biztonság szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Valastyán Réka (2004) A magyar állatvédelem jogi rendje. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Erika (2004) A betegjogok érvényesülése és a büntetőjogi felelősség kérdése a magyar egészségügyi ellátásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Lilla (2004) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Péter (2004) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükség megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Zoltán (2004) A csoportos létszámleépítés formái és a munkavállalói esélyteremtő programok egy nagyvállalatnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Zsuzsanna (2004) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Éva (2004) A veszélyes üzem működtetéséből eredő károk. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas Edit (2004) A környezetvédelmi intézmények és fejlesztési kérdéseik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Szilvia (2004) A Szegedi Ruhagyár Rt. és a MOL Rt. Kollektív Szerződésének összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Zoltán (2004) Nemzetközi árumozgás: Bécsi Vételi Egyezmény által szabályozott problémák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vercz Tamás (2004) Felkészült-e a magyar agrárium az uniós integráció kihívásaira? - Regionalizmus és jogharmonizációs feladatok a magyar mezőgazdaságban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vesitz Éva (2004) A büntetőeljárási jog alapelveinek rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veverka Nóra (2004) Minőségfejlesztés az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vid Gyöngyi (2004) A gyermekvállalás és a gyermekes családok támogatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida Kornélia (2004) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki Henrietta (2004) A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése, felszámolási eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Veronika (2004) A nemek közötti egyenlő bérezésre vonatkozó szabályozás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Viszlai Boglárka (2004) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vizes Gabriella (2004) Munkaügyi kapcsolatok egy közoktatási intézményben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vizin Anita (2004) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi Magdolna (2004) Esélyegyenlőség az Európai Unióban, jogharmonizációs feladatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi Rita (2004) Perorvoslatok, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vágány Tamás (2004) A veszélyes hulladékok magyar szabályozásának bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vér Andrea (2004) Kollektív munkaügyi vita a közlekedési ágazatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vérné Beinschróth Zsuzsanna (2004) A szenvedélybetegségek és következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh Olivér (2004) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh Attila Zoltán (2004) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vízkeleti Györgyi (2004) Milyen feltételeket támaszt a Római Szerződés a mezőgazdaságban? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Waldmann Gábor (2004) A hátrányos megkülönböztetés szabályozása az Európai Unió és Magyarország munkajogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Wiedemann Edvard (2004) A lopás és egyes minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Wolford Tímea (2004) Az önkormányzatok és a civil szervezetek szerepe a munkanélküliség mérséklésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zakar Judit (2004) Hatósági nyilvántartás, adatigazolás, különös tekintettel a Magyar Honvédségben alkalmazott személy- és állományviszony igazolására alkalmas igazolványokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zakupszky János (2004) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zalahegyi Tímea (2004) A digitális technika lehetőségei és az internet a szerzői jogi törvény tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zelei Roland (2004) A társadalombiztosítási intézmény története, jelenkori szervezete, irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zentai Anna (2004) A szennyvíz kibocsátás szabályai egy nyírbátori példán keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zethner Boglárka (2004) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zrínyi Ákos (2004) A választójog alakulása Magyarországon 1848-tól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsilyák Krisztina (2004) A polgári perbeli képviselet Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiák Zsolt Arzén (2004) Családtámogatási ellátások jelene, jövője, nemzetközi összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zvara Renáta Éva (2004) A Nemzeti Fejlesztési Terv. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zádor Attila (2004) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zámori Cecília (2004) A bizottság szerepe az Európai Unió politikai rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zánthó Anett (2004) A Munkaügyi Tanács döntéseinek hatása a munkanélküliség kezelésére a Kisteleki Kistérségben 1998-2003 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Csaba (2004) Orvosi műhiba perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám Endre (2004) Szerzői jog érvényesítése a vámeljárás során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám Zsuzsanna (2004) Koncessziós szerződés és annak néhány jogi kapcsolódási pontja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ágh Mariann (2004) A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának rendszerei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston Ildikó (2004) A Zalakerámia Rt. marketingpolitikája és a munkaerő gazdálkodás főbb összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ákosi Ádám (2004) Genetikai és drogtesztelés az Egyesült Államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árvai Evelin (2004) Egységes belső piac az unióban és a részvénytársaság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árvay Anita (2004) Hazánk Európai Uniós csatlakozása pártpolitikai metszetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Éliás Edina (2004) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ódor Beáta (2004) Az abortusz megítélésének változása Európában és Magyarországon a XX. században statisztikai, demográfiai és igazságügyi megközelítésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Ürge Regina (2004) Az adásvételi szerződés szabályai kitekintéssel a joggyakorlatra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 20:58:08 CET.