Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö | Ú
Number of items: 660.

A

Adamik Péter Pál (2003) Járművezetés ittas vagy bódult állapotban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Tímea (2003) A magzati élet büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Edina (2003) Magyarország agrárjogi szabályozása az EU tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Róbert (2003) Adatvédelem és információgazdagság, személyiségi jogi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andriska Annamária (2003) Nemzetközi adásvétel a Bécsi Vételi Egyezmény és az Incoterms tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

András Béla (2003) Fogyatékosok helyzete napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

András Ágnes (2003) Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal Orsolya (2003) A munkanélküliség kezelésének aktív eszközei Magyarországon, különös tekintettel a strukturális munkanélküliség kezelésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Aszódi Gabriella (2003) A haszonélvezet szabályai különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babenyecz Mónika (2003) A magyar gyermekvédelmi gondoskodás rendszere, és szabályozásának összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi Zita (2003) Az angol partnership. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagrij Krisztina (2003) A karriertervezés elméleti megközelítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagó Ivett (2003) A nemi diszkrimináció szabályozása a munkaviszonyokban - különös tekintettel a bérdiszkriminációra - az Európai Uniós rendelkezések tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakti Csaba (2003) A halászati és horgászati jog Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton Dóra (2003) Személyiségi jog kérdése és a sajtó. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balaton Henrietta (2003) Az élet elleni bűncselekmények alap- és privilegizált esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla Anita (2003) A betegek jogainak alkotmányos és morális problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla Viktor (2003) Az igazságszolgáltatás reformkísérletei a rendszerváltás után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Andrea (2003) A karriertervezés alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Gyula (2003) Eseti döntések és alkotmány az Amerikai Egyesült Államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Balogh Tamás (2003) A magyar állampolgár biztosítottak külföldi és a külföldi állampolgár biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásának szabályai, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Krisztina (2003) Az öngyilkosság múltja és jelene történelmi vázlat adatszerű megközelítéssel különös tekintettel Bács-Kiskun és Csongrád megyére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs László (2003) A hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák kártérítési felelősségének néhány aspektusa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bangó Bernadett (2003) A segélyezés szabályozása és gyakorlata Csólyospáloson. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barabás Botond (2003) Az Unitárius Egyház kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Orsolya (2003) A halandóság alakulása Magyarországon A temetkezéssel kapcsolatos szokások és jogi szabályozások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barsi Gábor (2003) A nemzetközi gazdasági forgalom jogi kerete és feltételei, az univerzális és regionális szervezetek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartosné Szász Melinda (2003) A társadalombiztosítási nyilvántartási és nyugdíj rendszer kialakulása, informatikai rendszerük megvalósulása, összefonódásuk. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók Szabolcs (2003) Az ingatlan-nyivántartásunk története és alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barócsi Eszter (2003) A bírói pervezetés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bayer Edit (2003) A lízingszerződés és annak hibás teljesítése a magyar joggyakorlat tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó László (2003) Együttműködés katasztrófa-, és környezetvédelmi veszélyhelyzetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene Péter (2003) Az Európai Unió versenyjogi szabályozása a vállalatok közötti koncentrációk tekintetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek Tibor (2003) Az információs alapjogok átfogó bemutatása, kiemelt szerepük a közigazgatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Boglárka (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benn András (2003) Az összefonódás fogalmának elemzése az uniós és a magyar jog alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benák Ágnes (2003) Totalitarizmuselméletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benő Antal (2003) Menekülés a nyugdíjba. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczné Balajti Mária (2003) A gyógyászati segédeszköz ellátás helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernátsky László (2003) Az 1992. évi XXII. törvény és a 2001. évi XCV. törvény munkavállalói oldal szemszögéből történő összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari Edit Emese (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazható biztosítékok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari Márta (2003) A kooperációtól a konfrontációig, avagy a hidegháború 1948-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Bihari Zsuzsanna (2003) Irányított betegellátás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari Ádám (2003) A 2002. évi parlamenti választás arányosságának kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Binges Endréné (2003) Öregségi nyugdíjrendszerek Magyarországon 1929.01.01-től. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Beatrix (2003) Kerekegyháza település demográfiája - Egy várossá alakulás története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó Edina (2003) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodócsi Gyuláné (2003) Az öngondoskodás szerepének erősödése a rendszerváltozás után, alakulása a MÁV munkavállalói körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdány Beáta (2003) A munkahelyi diszkrimináció megjelenési formái, különös tekintettel az EU normáira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács Ágnes (2003) Beilleszkedési zavarok a fiatalság körében - öngyilkosság. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borai Gergely (2003) Magyarországi Evangélikus Egyház szervezeti kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Antal (2003) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Balázs (2003) A lakásügy társadalomstatisztikai összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Gyula (2003) A munkaügyi viták típusai, jellemzőik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Katalin (2003) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája, a foglalkoztatáspolitikai pillérek várható érvényesülése a magyar gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Krisztina (2003) A magyar és német választási rendszer összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi Ágnes (2003) A tanúbizonyítás szerepe a polgári perben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi Zoltán (2003) Menekültkérdés az antik Rómában és a modern Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi Zsolt István (2003) A halálbüntetés jogelméleti megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos Edina (2003) A szociális munka célja, feladata és eszközei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsányi Brigitta (2003) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsóné Gyulai Szilvia (2003) Fogyatékos személyek támogatása és egészségügyi ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brúszel Ágnes (2003) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bucsi Anikó (2003) Az elítéltek foglalkoztatása a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során - különös tekintettel a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Butora Mónika (2003) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek jogaira és kötelezettségeire. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás Krisztina (2003) Aktív eszközök a foglalkoztatáspolitikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Mihály (2003) A családtámogatások kialakulása, fejlődése, kapcsolata az Unióban nyújtott ellátásokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán András (2003) A gépjárművek kibocsátásai az Európai Unióban és Magyarországon, környezetvédelmi jogi megközelítésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai János (2003) A családtámogatási ellátások jelene, jövője, nemzetközi összehasonlítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárándi Emese (2003) Az emberi méltóságot és a magánélet titkait sértő bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bátyi Csaba (2003) A végrehajtó hatalom sajátosságai a francia félprezidenciális rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Békés Mariann (2003) Az áldozatvédelem elvi és gyakorlati megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki Zsolt (2003) Az első egységes magyar nyugdíjtörvény. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bérces Katalin (2003) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Miklós Péter (2003) A biztosítási jogviszony elbírálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Ottilia (2003) A tartósan beteg testi vagy értelmi fogyatékos személyt eltartó családok támogatása a családtámogatási rendszer keretében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Sára Györgyi (2003) Az öröklési jog aktuális kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Tímea (2003) A közigazgatás személyzetének felelősségi rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csele Balázs (2003) A társadalom perifériáján élők szociális és egészségügyi ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csenki Helga (2003) Teljesítményméréssel kapcsolatos törekvések a közigazgatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi Boglárka (2003) Otthont nyújtó ellátás a gyermekvédelemben, különös tekintettel annak jogi környezetére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csercsicsné Németh Ildikó (2003) A humánpolitika és a létszámleépítés kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserháti Erika Nóra (2003) A regionális állami támogatások megítélése az Európai Unió és hazánk kapcsolatrendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus Józsefné (2003) A szűrővizsgálatok jelentősége a betegségek megelőzésében és korai felismerésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csigi Nóra (2003) A cégnyilvánosság elve a közösségi és tagállami szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csoma László (2003) A büntetőjogi szankciók elméleti kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomor Attila (2003) Az izraelita felekezetűekre vonatkozó közjogi szabályozás Magyarországon a XX. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós Ildikó (2003) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Dorottya (2003) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igényérvényesítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Gábor (2003) Az Országos Orvosszakértői Intézet felépítése, feladata és az önálló balesetbiztosítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonkáné Karsai Margit (2003) A munkaviszony megszüntetésének szabályozása a 90-es évek változó gazdaságában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontosné Szilasi Szilvia (2003) A közszolgálat Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csábi Bettina (2003) Az agrárágazat állami irányításának főbb jogi eszközei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár Barbara (2003) Gyermekek és fiatalkorúak bűnözése valamint büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke Mónika (2003) Az angol és a magyar választási rendszer összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi Anita (2003) Munkahelyi konfliktusok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeininger Mariann (2003) A rendkívüli jogorvoslatok elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra Adrienn (2003) A vegyes választási rendszer kialakulása és következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czikajló Gergely (2003) A közigazgatási bíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czin Lászlóné (2003) A magyar esélyegyenlőség jogi szabályozásának változásai az Európai Uniós jogharmonizáció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinke Erika (2003) A hospice integrálásának lehetőségei az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirkos Gabriella (2003) Alternatív vitamegoldási módszerek, választott bíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czombáné Magdó Enikő (2003) A társadalombiztosítás szervezete és irányítása a II. világháború után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czuprák Tünde (2003) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Czégény Tünde (2003) Az ellenőrzés kihívásai, megfelelés az Európai Uniós elvárásoknak. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czímer Melinda (2003) Az önkormányzati segélyek szerepe a gyermekvédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dancs Gergely (2003) A népszámlálás jogi feltételei, különös tekintettel az érzékeny adatokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó Zoltán (2003) A főbb hitelezővédelmi eszközök a társasági jogban, különös tekintettel a Társasági Törvény 1997évi módosítására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeni István (2003) A munkavállalók foglalkoztatásának legújabb formái a magyar munkajogban különös tekintettel az atipikus munkaviszonyra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeniné Donka Csilla (2003) A gyermeket vállaló családok szociális biztonságának alakulása, a rendszerváltozás óta. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Delyné Patocskai Krisztina (2003) A gyermekvédelmi törvény a számok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dessers Beáta (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes Tamás (2003) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései, különös tekintettel a hitelezők érdekeit sértő bűncselekményekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Bálint (2003) Embercsempészés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobóczi Julianna (2003) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának fejlődése a XX. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Durmann Roberta (2003) A sajtó és a személyiségi jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékányné Balogh Andrea (2003) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Dömölki János (2003) A közigazgatási bíráskodás története és jelenlegi jogi szabályozása Magyarországon, különös tekintettel a közigazgatási perekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdei Gyöngyi (2003) Az otthoni szakápolási tevékenység és annak tapasztalatai Békés megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei Ildikó (2003) Daganatos megbetegedések alakulási trendje az egészségügyi ellátó rendszer kapacitásának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdődi Zsuzsanna (2003) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó András (2003) Sajtó-helyreigazítás Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Jánosné (2003) A közszolgálati jogviszony jelenlegi jogi szabályozása és az ítélkezési gyakorlat alakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Józsefné (2003) Nevelési ellátás, ügyfélszolgálat, ügyfélkör összetétele, összehasonlítása megyei szinten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Mária (2003) A részvénytársaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó szabályok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Zsuzsanna (2003) A magyar nyugdíjrendszer magán és önkéntes, kisegítő pénztári elemeinek kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes János (2003) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejesné Magyar Barbara (2003) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Feke Anikó Sarolta (2003) Tagok (részvényes) felelőssége, tekintettel hitelezővédelmi szempontokra is. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Katalin Nóra (2003) Az EU és Magyarország támogatási rendszere az agrárium és környezetvédelem területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Orsolya (2003) Befektető-védelem az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Felkert-Vér Irén (2003) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczné Juhász Tímea (2003) Az egészségbiztosítási keretében nyújtott baleseti ellátások és balesetbiztostás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Filvig Géza (2003) A választottbíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Flaisz Tünde (2003) A time-sharing szerződésről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Harkay Mária (2003) A makroszintű érdekegyeztetés változásai és megítélése a munkavállalók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Rácz Franciska (2003) Védőnők szerepe az egészségügyi ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fonyó Roberta (2003) Rendszerváltás - legitimáció - média Az I. médiaháború. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó Klaudia Grácia (2003) Az öngyilkosság epidemiológiai és pszichológiai háttere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frits Ramóna (2003) A büntető igazságszolgáltatási rendszer kriminológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fári Csaba (2003) Az egészségügy finanszírozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fáth Ágnes (2003) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fésű Gizella (2003) A szabad bizonyítás és a bizonyítékok szabad mérlegelésének elve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földes Veronika (2003) A haderőreform alatt álló Magyar Honvédség személyi állományának szociális helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földiné Tomka Ágnes (2003) A szabadságvesztés büntetés végrehajtása során az elítéltek nevelése, gondozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Anikó (2003) A családi pótlékra jogosultak körének változása napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Zsolt (2003) A nonprofit szervezetek helyzete, különös tekintettel a munka világában szerveződőkre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Füzesy István (2003) Régiók Európája, határmenti együttműködések Európában (kiemelten az együttműködések biztonságpolitikai vonatkozásai és az abban résztvevő szervezetek). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Főző Nóra (2003) A jogos védelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Dr. Gajdán Marianna (2003) A gyermekbántalmazás helyzete Magyarországon, a gyermekbántalmazással kapcsolatos hatályos jogszabályok vizsgálata, a jogalkotás és jogalkalmazás kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Galiba Ildikó (2003) Fellebbezés az állami adóhatóság határozatai ellen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galsa Péter (2003) A korrupció a XX. század végi Magyarországon a kriminológia szempontjából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ganczer Tamás (2003) A minimálbér változása, a minimálbér emelésének hatása a kis- és középvállalkozásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ganyeczné Kolárovszki Erika (2003) Gyógyfürdő "kezelés" és rehabilitáció/Gyógyturizmus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Andrea (2003) A rendszerváltás és az agrárjogalkotás összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Judit (2003) A magyar konzuli védelem intézményéről az Európai Unióhoz történő jövőbeli csatlakozás tekintetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál Orsolya (2003) Munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés szerepe a közszolgálatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gellén Mariann (2003) A lakáshasználat rendezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely Zsófia (2003) A véleménynyilvánítás szabadsága az Alkotmánybíróság gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gila Orsolya (2003) A magzat büntetőjogi védelme - A terhességmegszakítás jogi szabályozása hazánkban és egyes külföldi jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gojdár Sándor (2003) Az özvegyi nyugdíj története, fejlődése és ellentmondásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos Magdolna (2003) Az időskorúak ápolása, gondozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombosné Mile Anikó (2003) Az özvegyi nyugdíj rendszerének értékelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gondor Anna (2003) A lakáskérdés és gazdaság kapcsolódásai Magyarországon statisztikai adatok megközelítésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gorácz Tímea (2003) Családtámogatási rendszerek európai összehasonlítása az 1990-es években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Greksa Péter (2003) Perorvoslatok és a fellebbezési eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Grenitzer Ildikó Krisztina (2003) A sajtó és a személyiségi jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Greska Péter (2003) Perorvoslatok és fellebbezési eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati Cecília Éva (2003) Jog és irodalom. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenge György (2003) A családtámogatási ellátások történeti bemutatása, fejlődési folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyergyói Judit (2003) Az irányított betegellátási modell helye és szerepe a magyar egészségügyi rendszerben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai Döme (2003) Regionális önkormányzati rendszer Olaszországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai Szilárd (2003) Munkanélküliség Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai D. Helén (2003) A regionális önkormányzati rendszer Olaszországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Andrea (2003) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris Patrícia (2003) Az élet, testi épség elleni bűncselekmények, különös tekintettel az elhatárolási kérdésekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris Réka (2003) A magyar Kft. Az EGK társasági jogi irányelvei tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi Sándor (2003) Az etnikai identitás megőrzésének esélyei a dél-alföldi szlovák kisebbség körében (Egy hazai szórvány kisebbség múltjának és jelenének vizsgálata az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Györe Zsuzsanna Melinda (2003) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gádzser Nóra (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek nevelésére, gondozására, egészségügyi ellátására és foglalkoztatására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár Szilvia (2003) Szabadságot korlátozó kényszerintézkedések az új büntetőeljárási törvényben, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gödöllei Judit (2003) A társasági szerződés érvénytelensége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gömör Iván (2003) Magyarországi urbanizáció aktualitásai, különös tekintettel Budapest esetére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Gömöriné Iványi Margit (2003) Az örökbefogadás menete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hagymási Kornélia (2003) Az ügyészség alkotmányjogi helyzete, különös tekintettel funkcióinak változására a rendszerváltástól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu Judit (2003) Jogközelítési tendenciák bemutatása egyes európai uniós tagállamok és Magyarország közigazgatási bíráskodása tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Szilvia (2003) Az alkotmányos büntetőjog fogalma a magyar alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal Péterné (2003) Gyermekvédelem a szociális ellátások és a gyermekjóléti szolgáltatások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Hajnal Péterné Vincze Ildikó (2003) Szolgálatok tevékenysége a család- és gyermekvédelemben - Budapest XI. kerület Humán Szolgáltató Központ. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnalné Kovács Ildikó (2003) A bilaterális egyezmények szerepe és sajátosságai a magyar társadalombiztosítási jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajzer Gabriella (2003) Az Európai Unió regionális politikája Magyarország uniós csatlakozása tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hambalkó Dominika (2003) A szövetkezetek jogi szabályozása a jogharmonizáció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyál Istvánné (2003) A társadalombiztosítás és a magánbiztosítás szerepe az egészségügyi ellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyál Róza (2003) Járulékintegráció és adóvégrehajtás tapasztalatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hankóné Kiss Anett (2003) A közgyógyellátás rendszere és változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanol Mónika (2003) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti László (2003) A XXI. század munkajogi és szociális jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti Viktor (2003) Versengő alapjogok a levéltári kutatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harcos Mihály (2003) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harmathné Bojtor Anita (2003) Az iskola-egészségügyi ellátás szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Olga (2003) A hozzátartozókról történő gondoskodás a magyar társadalombiztosítás rendszerében, különös tekintettel az 1997. évi LXXXI. törvénnyel bevezetett változásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Heinold Ildikó (2003) Az egészségkárosodásért való munkáltatói felelősség szabályainak történeti kérdései a II. Világháborútól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herbály Zita (2003) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg Pál (2003) Adójogi jogviszony alanyai, az adózók és az adóhatóság főbb jogai és kötelezettségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hermanovszki Anikó (2003) Választás dilemmája Magyarország nyugdíjrendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Herold Anikó (2003) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hidasi István (2003) Az 1928. évi XL. törvény és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hideghéti Bittera Bernadette (2003) Az amerikai franchise. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hodosy Annamária (2003) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Honfi Zsuzsanna (2003) Bérrendszerek és bérformák a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horvát Szilárd (2003) Jog és film - Az igazságszolgáltatás visszatükröződése a médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Gábor István (2003) Értékpapírjog és befektetővédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth István (2003) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Ágnes (2003) Igényérvényesítés üzemi baleset alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hudák Zsolt György (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszti Evelin (2003) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel a képmással, és a hangfelvétellel való visszaélés szabályaira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Háda Emília (2003) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hársch Bernadett (2003) Jog és irodalom. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Házi Edit (2003) A barlang, mint védett természeti érték. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja Anita (2003) A munkanélküliség pszichés hatásai és megoldási alternatívák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hóka Anita (2003) Magyarország környezetvédelmi joga az EU-integráció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hőgyes Szabolcs (2003) Az egészségügyben foglalkoztatottak munkajogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ilia Csaba (2003) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés Éva (2003) Gondnoksági perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Imre Annamária (2003) A családi pótlék története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Inczédy Anita (2003) A hajléktalan jelenség átfogó elemzése Magyarországon - Különös tekintettel a szegedi intézmények nyilvántartásainak adataira -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ináncsy Ernő (2003) A római jog továbbélése Európa jogrendszereiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Irsevics Krisztián (2003) Nemzetközi munkaügyi szervezet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Isaszegi Katalin (2003) A nemek közötti diszkrimináció tilalmának szabályozása az Európai Unió és Magyarország jogrendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Isaszegi Sára (2003) Az angol és német választási rendszerek összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

István Lajos (2003) Az egészségbiztosítás és vagyongazdálkodás kapcsolatának néhány kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Isztray Gergely (2003) Feudális törvénykezés, perjog és büntetés-végrehajtás Magyarországon a XIX. század első felében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Iván Zsófia (2003) A fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzése a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Iván Éva (2003) A sztrájkjog alapkérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jeney Szabolcs (2003) A jog és populáris kultúra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jova Anikó (2003) A számítógépes bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Anett Irén (2003) Pályaválasztás és perspektívalehetőségek Magyarországon a 90-es években és napjainkban a statisztikák tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Csaba (2003) A sajtó és személyiségi jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Krisztina (2003) A totalitarizmus elméleti megközelítése, a kommunizmus és a fasizmus összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Laura (2003) A fogyasztó büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Mariann (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Tibor (2003) A Bős-Nagymarosi vízlépcső rendszer ügye - A "C" variánssal kapcsolatos kérdéskör. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Ágnes (2003) Laikus bíráskodás az Amerikai Egyesült Államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosi Bálint (2003) A gyógyszerreklám története és hatályos magyar szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kabók Erika (2003) A vagyonvédelem statisztikai elemzése 1998-2003. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalydi Zita (2003) A pihenőidők a magyar munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kanó Péter (2003) Menekültügy. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karasz Zsuzsanna (2003) A bírák és a bírói hatalom függetlensége Európában és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Krisztina (2003) A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban és a munkaerő-kölcsönzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kassai Csaba (2003) A nyugdíjellátás megállapításánál figyelembe vehető jövedelmek alakulása 1988. január 1-jétől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti Gabriella (2003) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés Róbert (2003) A társadalombiztosítás által nyújtott ellátások a munkavégző képesség átmeneti vagy tartós elvesztése esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Adrienn (2003) Az egészségügy helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Katalin (2003) A családi pótlék rendszerének változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemenczei Henrietta (2003) A munkáltató kártérítési felelőssége az egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Zsuzsanna (2003) Anya- és gyermekvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Anikó (2003) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerényi Petra (2003) A munka- és pihenőidő szabályozása a magyar munkajogban és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kesiár Zsuzsanna (2003) Az Európai Unió közös közlekedési politikája, különös tekintettel a közúti közlekedésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kevevári Edit (2003) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése és ennek ítélkezési gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kianek Richárd (2003) A protestáns egyházak szervezeti kialakulása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Katalin (2003) Diszkrimináció az Európai Unió munkaerőpiacán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Királyné Csermák Magdolna (2003) Az irányított betegellátás modellkísérlete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Alíz (2003) Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Annamária (2003) Az okirati bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Csaba (2003) A számítógépes bűnözés elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Endre (2003) Egészségügyi rendszer főbb típusainak nemzetközi összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Erika (2003) A szabadságvesztés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatására, nevelésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Gyula (2003) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok által folytatott törvényességi ellenőrzés, különös tekintettel a Békés megyei Közigazgatási Hivatal működésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Tünde (2003) A vertikális korlátozások tilalmába ütközés és ennek következményei különös tekintettel a Közösség rendeleti szabályozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Viola (2003) Az európai büntetőjog egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ágnes (2003) Fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klambauer Attiláné (2003) Ellenőrzési tevékenységek ez egészségbiztosítás területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klincsik Melinda (2003) Prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények minősítései, elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kliszek Ágnes (2003) A szövetkezetek átalakulásának jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolonics Veronika (2003) A szabadalmi oltalom jelentősége az egyesült Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi Éva Margit (2003) A törvényes tartási kötelezettség, különös tekintettel a gyermektartásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kondor Józsefné (2003) Az egészségügyi alapellátás finanszírozásnak gyakorlati problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopasz Vanda (2003) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kopcsák Zoltán (2003) Statisztikai adatok az ezredfordulós magyarországi munkaerőpiacról a KSH felmérésének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korcsog Zita (2003) Az agrárjogi szabályozás változásai az EU-hoz való csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos Katalin (2003) Az oktatásügy adatainak elemzése a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormány Zita (2003) Földtulajdonjogi viszonyok alakulása Magyarországon, különös tekintettel a rendszerváltáskor végbement földtulajdoni változásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korsós Judit (2003) "Kegyes halál" a jogelmélet tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz Andrea (2003) Anyasági ellátások rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Aliz (2003) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Attila (2003) A szervezett bűnözés problematikájának kriminológiai értékelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács György (2003) A sajtó és a személyiségi jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Gábor (2003) Az elektronikus kereskedelem jogi informatikai aspektusokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Gábor (2003) A hontalanok jogállása napjainkban, különös tekintettel a hazai szabályozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ilona (2003) Menekültek jogállása Magyarországon, különös tekintettel az oktatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Judit (2003) Választások és választási rendszerek Közép-Európában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Lajosné (2003) Nyugdíjszolgáltatások alakulása az 1975. évi II. törvénytől a nyugdíjrendszer 1997. évi LXXXI. törvénnyel történő megreformálásáig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Marica Szilvia (2003) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Tamás (2003) A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és a diszkrimináció alkotmányjogi szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Zoltánné (2003) Csatlakozás alulnézetből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ádám (2003) Az érdekérvényesítés lehetőségei a környezetvédelemben, kitekintéssel az Aarhusi konvencióra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krinyák Tamás (2003) Az élet elleni bűncselekmények alap és privilegizált esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kristó Melinda (2003) Nemzetközi közúti árufuvarozás és fuvarozási szerződés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kristóffy László (2003) A személyes adatok védelme és az üzleti titok kapcsolatának egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kubovics Szilvia (2003) Tanúvédelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuczik Vera (2003) Az élethez való jog: A méhmagzat jogai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár Krisztián (2003) Az értékpapír dematerializáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuti Anett (2003) Fiatalkorúak büntetés végrehajtási intézetei külföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kvasz Tibor (2003) Euthanázia pro és kontra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádi Péter (2003) Fogyasztás és életstílus adatai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Andrea (2003) A női munkavállalás Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Noémi (2003) A hitelintézetek által nyújtott lakossági kölcsönök és biztosítékai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán Erika (2003) A BorsodChem Rt. munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán László (2003) A betegek önrendelkezési joga a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti Miklós (2003) A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés tilalma a munkajogviszonyban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kása Nikoletta (2003) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kása Róbert (2003) Az önkormányzati hivatal működésének jogi és szervezeti keretei, a kisvárosi modell tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kékesi Jenő (2003) A katonai büntetőeljárás a magyar jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kékkői Zoltán (2003) A reprezentatív megfigyelés hibája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Képíró Tibor (2003) A személyek szabad mozgása az Európai Unióban, különös tekintettel a diplomák kölcsönös elismerésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya Csaba Péter (2003) A fogyasztók jogainak érvényesülése és azok garanciái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya Tamás (2003) Ausztria helyzete a szabadságpárt választási sikerét és kormányzati szerepvállalását követően. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa Gábor (2003) A magyar és a német választási rendszerek összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Könczöl Rita (2003) Szabadságvesztés-büntetés végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Környei Zita (2003) Az árvák szociális védelmének alap kérdései Magyarországon, Európai Uniós csatlakozás tekintetében, különös tekintettel a pénzbeli ellátásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Körtvélyesi Ádám (2003) A 2002. évi parlamenti választások Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Köröminé Albert Andrea (2003) A családtámogatási ellátások a statisztika tükrében a '90-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővágó Mónika (2003) A családokat segítő szociális ellátások jogi szabályozásának alapvető rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladányi Márta (2003) A szabadon mozgó munkavállalók egészségügyi ellátásának szervezése az európai uniós normák tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajtár Líviusz (2003) A virágkertészetek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Györgyi (2003) A munkaerő közvetítés és kölcsönzés közti jogi különbségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lancsa Andrea (2003) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lang Zoltán (2003) Választások és választási rendszerek Lengyelországban 1989-2001. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Leier Zoltán (2003) Egészségügyi reformok és reformtörekvések 1995-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ligacs Attila (2003) A köztársasági elnök jogállása a nyugati demokráciákban, valamint Közép- és Kelet-európa új alkotmányaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsey Erzsébet Ilona (2003) Ügyfélszolgálat az egészségbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Litavecz Gábor (2003) A szabadságvesztés büntetés végrehajtása, ezen belül az elítéltek foglalkoztatása, nevelése, gondozása, továbbá egészségügyi ellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Litter Zsuzsanna (2003) Az atomenergia környezetjogi hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lizik Zoltán (2003) Az ombudsman működésének főbb tapasztalatai éves jelentései tükrében (1995-2001). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Locsmándi Judit (2003) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Gabriella (2003) A fizikai munkakörnyezet kialakítása a motiváció tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai Gábor (2003) Az egészségügyi ellátás szintjei és az egynapos sebészet helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lóczi Boglárka (2003) A magyar környezetvédelmi jog gyakorlati kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lövey István (2003) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban (valamint a tanúvallomás és sajátosságai). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyar Kata (2003) A bűnözés demográfiai vonatkozásai napjainkban Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Melinda (2003) Az ingatlannyilvántartás főbb kérdései az alapelvek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyarossy Léna (2003) A FIDESZ és az MSZP 1990-2002. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makai Istvánné (2003) Martfű fejlődésének bemutatása a szociális ellátások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makszin András (2003) A hosszútartamú szabadságvesztés hatása az elítéltekre, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Martonosi Éva (2003) Értékpapír forgalomba hozatala. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti Orsolya (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása az elítéltek oktatása és foglalkoztatása szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matusek Erika (2003) A munkanélküliség alakulása és helyzete Tolna megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt Róbert (2003) A kiegészítő nyugdíjrendszerek koordinációja az Európai Unióban és a magyar jogharmonizáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mercz András (2003) A családtámogatási rendszer történetének bemutatása, a fejlődés folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Merl József (2003) A büntethetőség elévülésének elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei Ferenc (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel a fiatalkorúakra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihalikné Fodor Rebeka Mária (2003) Az egészségügyi ellátáshoz való jog Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihálka György (2003) Környezet- és természetvédelmi kihívások a Naprendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihók Zoltán (2003) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban, és az ezirányú reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mike László (2003) A precedensjog és törvényi jog az angolszász országokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Milyacski-Maták Viktória (2003) Munkaerő-piaci szolgáltatások - Munkaerő-közvetítés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mityók Edit (2003) A lakáskérdés és a jog a mai Magyarországon - adatszerű megközelítésekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsai Gergely (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja és alapelvei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsáry Mónika Márta (2003) A munkaügyi ellenőrzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Anikó (2003) Atipikus munkavégzési formák jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Attila (2003) A földvédelem szabályozása a termőföldről szóló és a környezetvédelmi törvényben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Eszter (2003) A munkavállalók szabad mozgásának alapkérdései az Európai Unióban, különös tekintettel a határmenti munkavállalókra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Ivó Erik (2003) A szabadságvesztés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatására, nevelésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Izabella (2003) A munkavállaló fogalmának közösségi jelentése az Európai Bíróság esetjoga alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Mónika (2003) A végkielégítés néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Ináncsi Anita (2003) A halálbüntetés Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai Tünde (2003) Az ápolásbiztosítás bevezetésének lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Munka Gábor (2003) Urbanizációs tendenciák az új évezred küszöbén az adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkus Levente (2003) Vizsgáztatás az oktatási rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Emese (2003) A nevelőszülői gondoskodás a magyar gyermekvédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté Tamás (2003) A közlekedési bűncselekmények jellemzői, különös tekintettel a veszélyeztetéssel megvalósuló bűncselekményekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Máténé Kiss Mária (2003) A köztisztviselők előmenetele és életpályája Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Dalma (2003) Hajléktalanok a győri szociális ellátórendszerben - A rehabilitáció esélyei a győri hajléktalanellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Eszter (2003) A társadalombiztosítási intézmény története, jelenkori szervezete és irányítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Ferenc (2003) Az EU harmadik pillére, különös tekintettel a rendőri együttműködés intézményeire és szerveire. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mórocz Zsolt (2003) Munkanélküliség az elmúlt évtizedekben - Munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban 1990-2003. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Olga Annamária (2003) Perbeszédek a büntetőtárgyaláson. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Paulina Katalin (2003) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Róbert (2003) Az egészségügy fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (2003) A posztmodern kialakulása és hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Beáta (2003) Munkanélküliség az elmúlt évtizedekben Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Csaba (2003) Katonai bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ferencné (2003) A TB-i nyilvántartás, adatbefogadás, adatszolgáltatás az 90-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ildikó (2003) A magyar családtámogatási intézkedések fejlődése és népesedéspolitikai hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy János (2003) A gazdasági bűncselekmények egyes kiemelt tényállásai: vám, adó és a pénzmosás elméletében és gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Jánosné (2003) Az egészségpénztárak helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Józsefné (2003) A közszféra munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Melinda (2003) A IV. és az V. Köztársaság intézményeinek áttekintése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Renáta (2003) Viktimológia, az áldozatvédelem jelenlegi helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zalán (2003) Az eutanázia problematikája és szabályozása hazánkban és más államokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (2003) Felsőfokú oktatás Erdélyben, különös tekintettel a magyar nyelvű jogászképzésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Dr. Szakáll Emese Csilla (2003) A gyógytorna jelentősége a rehabilitáció folyamatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Márton Julianna (2003) Pénzbeli ellátások Magyarországon az egészségbiztosítás szakterületén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Krisztina (2003) A szövetkezetek jogi szabályozása a rendszerváltást követően. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Sándorné (2003) Egyéni vállalkozók biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Neparáczki Nándor (2003) A magzati élet büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novikov Judit (2003) A hegyközségek szabályozásának és tevékenységének bemutatása a Szekszárdi Hegyközség példáján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novotny Petra (2003) Szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a magyar büntetőeljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák Helga (2003) A szövetkezeti jog tárgya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyergesné Sipaki Mária (2003) A büntetés-végrehajtás személyi állománya által elkövetett bűncselekmények elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyers Péter (2003) Parlamenti és önkormányzati választások Szentesen 1998, 2002. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyesev Zsuzsanna (2003) A természetvédelem hatósági tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyeste Péter (2003) Az angolszász és a kontinentális eljárásjog ideológiájának összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi Sándor (2003) A határozott idejű munkavégzések. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Mariann (2003) Az embercsempészés büntetőjogi megítélése, elkövetési magatartásai, módszerei és az ellene való védekezés eszközei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Ákos Pál (2003) Földtulajdon és földhasználat Magyarországon és az Európai Unió államaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh Istvánné (2003) Minőségbiztosítás az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Zsanett (2003) A gyermekvédelem kialakulása Magyarországon és a családtámogatási ellátási formák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláhné Szeremlei Erzsébet (2003) Tolna megye mezőgazdasága a két világháború között a jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orcifalvi Vilmosné Handler Cecília (2003) Egészségbiztosítási ellenőrzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orcsik Lívia (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok, különös tekintettel a zálogjogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Péter (2003) A számítógépes bűncselekmények Európában és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Oszlánczi Andrásné Mendebaba Radmilla (2003) A munkavállalói jogok, különös tekintettel a sztrájkjog szabályozására az európai, illetve a magyar jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Palkó Lajos (2003) Az átruházás szabályai, tekintettel a joggyakorlatra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pallos Szilvia (2003) Környezet és egészség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Andrea (2003) Az időskorúak szociális intézményi ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Mihály (2003) Az egészségbiztosítási ellátások ellenőrzési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi Tímea (2003) Privatizáció az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pecsét Orsolya (2003) Az interjúztatás elméleti alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perényi Katalin (2003) A szakszervezetek szerepének változása a XXI. század fordulóján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti Andrea (2003) Álláskeresési technikák és a munkanélküliség kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petheő Krisztina (2003) Az egészségügyi dokumentációhoz, az orvosi titoktartáshoz való jog és az egészségügyi adat védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő Erzsébet Margit (2003) A nem vagyoni kártérítés gyakorlati kérdései a munkaügyi bíráskodásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovics György (2003) A szakszervezetek működése és jogi szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovics Klára (2003) A fogyatékkal élő személyek védelme az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pilz Tamás (2003) USA - Afganisztán - nemzetközi jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pinkert Márta Zsófia (2003) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Olivér Pál (2003) Az EU kül- és biztonságpolitikájának jogi kérdései; az EU, a WEU és a NATO viszonya, perspektívái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintérné dr. Kurunczi Magdolna (2003) A rendszerváltás és az agrárjogalkotás összefüggései napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz Endre (2003) A családi demográfia és a népegészségügy kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Piskorskiné Szabó Erzsébet (2003) Munkaügyi kapcsolatok a változások jegyében a MOL Rt. munkaszervezetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Plavecz Alexandra Fédra (2003) Munkanélküliség Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pléh Anikó (2003) Betegjogok, betegjogi képviselők, orvosjogok Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pogányné Vukman Andrea (2003) A balesetbiztosítás történeti fejlődése és hatása a megtérítési eljárásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polonkai Rita (2003) A születések és terhesség-megszakítások arányának változása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák Melinda (2003) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Portörő Zsuzsa (2003) Magzatelhajtás, magzatvédelem, abortusz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Posta Krisztina (2003) Kis- és középvállalkozások alakulása és összehasonlítása a magyar gazdaság és az EU-s vállalkozások között a statisztika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgay Gábor (2003) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pruzsina Katalin (2003) A személyzeti tanácsadó cégek helye, szerepe a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Puchert Marianna (2003) A hozzátartozói ellátásokban történt változások 1998.01.01-től. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás Mária (2003) Ingatlannyilvántartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Gyula (2003) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Piroska (2003) Szociális ellátások, családtámogatási rendszerek és intézményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pánczél Andrea (2003) A fiatalkorú bűnelkövetők korrekciós nevelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes József (2003) Lakáshelyzet Nyíregyházán az 1990-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pócz János (2003) Az Európai Unió reklámjogi szabályozásának várható hatása, a csatlakozást követően a magyar reklámjogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pósa Zsuzsanna (2003) A magyar konszernjogi szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pördi Ágnes (2003) A jogi oktatás az oktatási rendszerek tükrében, különös tekintettel az amerikai jogi oktatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pőcze Tünde (2003) Születésszabályozás, családalapítás és együttes hatásuk vizsgálata a magyar, illetve a külföldi családok helyzetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radnai Szilvia (2003) Az iskola-egészségügy helye az alapellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Raffay Bálint (2003) Szociális párbeszéd az Európai Unióban és Magyarországon - A munkaidő európai és magyar munkajogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rajki Anita (2003) A diszkrimináció tilalma a munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ratkay Attila (2003) A gazdasági bűncselekmények újabb szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Regős Attila (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Renfer Ágnes (2003) Eutanázia, az önrendelkezési és az emberi méltósághoz való jog a hazai szabályozásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Resz Nándorné (2003) Az öregségi nyugdíjak az 1990-es években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Romhányi Annamária (2003) Szálasi Ferenc politikai pályafutása és a nyilas mozgalom rövid története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozgonyiné Bárdi Gizella (2003) A munkanélküliség kialakulása, történelmi háttere, alakulása és jelenlegi helyzete Magyarországon, valamint az Európai Unióban, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyére - Lépések a megoldások felé. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozmis Kata (2003) A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsnyai Krisztina (2003) A munkaviszony megszüntetése a munkáltató és a munkavállaló által. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rubóczki Róbert (2003) Engedély nélküli munkavállalás és az ezzel kapcsolatos idegenrendészeti feladatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsáli Pál (2003) A természetvédelemmel foglalkozó nemzetközi egyezmények végrehajtásának tapasztalatai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Boglárka (2003) A családi pótlék jellegének és szerepének változása a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Béla (2003) A Magyar Államháztartás bevételei különös tekintettel az illetékekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Réczi László (2003) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révfy Tivadar (2003) Jogharmonizáció az Európai Unió és Magyarország között a vízvédelem területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész Rita (2003) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révész Szabolcs (2003) Őrizet az idegenrendészeti eljárásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa Beáta (2003) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése, különös tekintettel a felszámolási eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa Sándorné Tóth Zsuzsanna (2003) "Ellenőrzés" - Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak ellenőrzése a társadalombiztosítási kifizetőhelyeken Heves megyében a társadalombiztosítás ágazati szétválásától napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sarkadi Anita (2003) Az elítéltek nevelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sarnyai Zsuzsanna (2003) Lakásviszonyok Magyarországon napjainkban - A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sass Beáta (2003) A perbeli képviselet és az ügyvédek jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schleisz-Bognár Attila András (2003) A vagyonszerzési illetékekre vonatkozó szabályozás fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt Szabolcs (2003) A nemi betegségek népegészségügyi és társadalmi vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schneider Nóra Judit (2003) Jogállamiság az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében 1990 és 1996 között - különös tekintettel a jogbiztonságra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schultheisz Otília (2003) Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének szociális jogi vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén István (2003) A munkaügyi konfliktusok, viták és rendezésük intézményei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők-Pap Edit Zsuzsanna (2003) Nők a munkaerőpiacon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Serfőző Katalin (2003) Az eutanázia büntetőjogi megítélése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sila Péter Pálné (2003) A foglalkoztató baleseti megtérítési kötelezettsége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Siller Judit (2003) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sima Beáta Zsuzsanna (2003) Konformitás, alkalmazkodás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simkóné Kovács Éva (2003) Kórház-finanszírozás Magyarországon 1990-2000. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Béla (2003) A számítógépes bűncselekmények - különös tekintettel a szoftver büntetőjogi védelmére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Gergely (2003) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályokról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonka Mária (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek foglalkoztatására, nevelésére és egészségügyi ellátására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Janás Anna (2003) Az egészségbiztosítás felelősségi kérdései a Fejér megyei tapasztalatok alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Judit Rita (2003) A lakáshelyzet főbb jellemzői a rendszerváltás előtt és után különös tekintettel a szociális vonatkozásokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Melinda (2003) A kettészakadt Európa korrajza. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Zoltán (2003) Munkanélküliség Magyarországon a rendszerváltás utáni első évtizedben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Siroki Zsolt Istvánné (2003) A magyar társadalombiztosításban megjelenő baleseti ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Skita Erika (2003) Perbeszéd, mint beszéd szerepe a büntetőeljárásban - nemzetközi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Skultéty Éva (2003) A büntetőeljárás alapelveinek rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soltész Anikó (2003) Munkaügyi viták és rendezésük módjai egy magyar vállalat példája alapján - Tisza Volán Rt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Staub Zsuzsanna (2003) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Stefancsik Márta Anna (2003) A versenyszféra, vezető állású munkavállalói munkaviszonyának szabályozása a magyar munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Steiner Jánosné (2003) A szociális ellátatlanság és a nyugellátást igénylők kapcsolati rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Strassburger Gyöngyi (2003) A Körös-Maros Nemzeti Park jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Strifler Enikő (2003) A Nemzetközi és a Magyar Vöröskereszt kialakulása és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Styaszni Andrea (2003) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Suba Árpád (2003) Választottbíráskodás Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sugár Anita (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása; ezen belül pl. az elítéltek foglalkoztatása, nevelése és gondozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok Krisztina (2003) Nyugdíjreformok Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadi Szilvia (2003) Társadalombiztosítás és öngondoskodás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Andrea (2003) A magyar lakosságot legjobban veszélyeztető rizikófaktorok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó György Endre (2003) Az áldozat a kriminológiában; a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ildikó (2003) Helyünk Európában a demográfiai és társadalomstatisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó József Zoltán (2003) Az általános forgalmi adóval kapcsolatos tipikus adókikerülési, adókijátszási és jogosulatlan visszaigénylési esetek, valamint ellenőrzési nehézségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Kinga (2003) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Paméla (2003) A nemzetközi társadalom a XXI. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Sarolta (2003) A személyzeti tanácsadás elméleti alapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tímea (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Viktória (2003) A fogyatékossággal élő személyek védelmére szolgáló szociális jogi eszközök Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsanna Adrienn (2003) Az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli ellátásai, különös tekintettel a háziorvosi ellátásra és táppénzre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zoltán (2003) Társadalmi devianciák szociálpszichológiai jellemzői - Kapuk egy másik világra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács Veronika (2003) Az Európai Közösség Joga - különös tekintettel a jogforrásaira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay Andrea (2003) A magánnyugdíjrendszer kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai Dóra (2003) A munkanélküliség és a munkanélküli ellátás rendszere Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalontai Edina (2003) A totalitarizmus elmélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalontai Lászlóné Egyed Edit (2003) Környezet-egészségügyi akcióprogram a népegészségügy tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Szalontainé Dr. Kovács Judit (2003) Az egészségbiztosítás jogorvoslati rendszere a bírósági gyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres Beáta (2003) A termőföldre vonatkozó elővásárlási jogok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szelezsán Anett (2003) Az áruk nemzetközi adásvétele, különös tekintettel a Bécsi Vételi Egyezmény rendelkezéseire. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeszákné Gönczi Ilona (2003) Gyógyászati segédeszköz ellátás rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Szigeti Csaba (2003) Eutanázia jogbölcseleti szemszögből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Csabáné (2003) A MÁV Rt. munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szomora Zsolt Tamás (2003) A tettességről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szpluvák Erzsébet (2003) Az idősek egészségi helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztoján Zoltán (2003) A járulékkötelezettségek ellenőrzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztán György (2003) Köztisztségviselők a társadalombiztosításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Krisztina (2003) Szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra és alternatíváira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Száraz Csenge Gitta (2003) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely Ágnes (2003) Eutanázia pro és kontra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Széll Beatrix (2003) A hitelezők érdekeit sértő gazdasági bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szépkútiné Tóth Renáta (2003) Egy multinacionális cég átalakulása szakszervezeti szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi Zoltán (2003) A mezőgazdasági szakszövetkezetek jogi helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöginé Lajkó Erika (2003) A kiskunmajsai kistérség demográfiai helyzete és társadalomstatisztikai viszonyai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi Szabolcs (2003) Az áldozat a kriminológiában; a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szörényi Nándor (2003) A család szerepe a gyermeknevelésben, a gyermeknevelés hatása a társadalomra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sződi Károly (2003) Választási rendszerek és pártrendszerek összefüggései Kelet-Közép-Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőllősi Béla (2003) Az Európai Unió munkajogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőllősi József (2003) Az atipikus munkavégzési formák jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Dóra Georgina (2003) A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Enikő (2003) A családtámogatás történeti áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Edit (2003) Aktív és passzív eszközök a munkanélküliség kezelésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Erika (2003) Fellebbezés a polgári peres eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Marianna (2003) A szövetkezeti jog és mozgalom Magyarországon a kezdetektől 1947-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Zita (2003) Életátmenetek az időskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta Ingrid (2003) A koncesszió és a koncessziós szerződés a nemzetközi szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáray Balázs (2003) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sári Attila Alex (2003) Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok a francia jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sári Katalin (2003) Szakszervezetek a magyarországi munkaügyi kapcsolatok rendszerében az 1980-as évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáringer Lívia (2003) A 2002. évi választások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárosi Izabella Diána (2003) A kollektív szerződések rendszere az Európai Uniós csatlakozás előtt, különös tekintettel a munkahelyi kollektív szerződésekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sós Tünde (2003) A visszafordítás tilalma és alkalmazása Magyarországon és a közösségi jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takó Györgyi (2003) A családi pótlék hatása a gyermekvállalásra, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács Gábor (2003) A bíró meggyőzése: perbeszédek és a rájuk kiható tényezők a tárgyaláson. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tar Andrea (2003) Totalitarizmus elméleti megközelítései - Latin-amerikai katonai diktatúrák a XX. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tar Szilvia (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, ezen belül az elítéltek foglalkoztatása, nevelés, gondozása - A Szegedi Fegyház és Börtön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari Béla (2003) A magzat fogalma a büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari Tímea (2003) A magyar és svájci munkajogviszony összehasonlítása, különös tekintettel a fiatal munkavállalók védelmére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi Ferenc (2003) A bipoláris világ kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarkovács Sándor (2003) Európai normák a büntetés-végrehajtásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnai Zoltán (2003) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, különös tekintettel az elítéltek nevelésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarné Malatyinszki Anita (2003) A magzat büntetőjogi védelme - Nemzetközi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarr Lajos (2003) A közoktatás helyzete Magyarországon a statisztikai és demográfiai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tenke Anna (2003) A kínzás tilalmának szabályozása a magyar jogrendszerben az Európai Unió elvárásainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tenke Szilvia (2003) A környezetvédelem hatósági eljárásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Teszler Zoltán (2003) Az agrárágazat állami irányításának jogi eszközei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Thurénné Dr. Eördögh Orsolya (2003) Alsónána község szociális helyzete a XXI. század kezdetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tiffinger Gábor (2003) A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása, szociális ellátása, rehabilitáció gyakorlati kérdései a Vértesi Erőmű Rt.-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolna András (2003) A jó hírnév polgári jogi védelme és a sajtó. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai Marianna (2003) A gyermekvédelmi törvény és alkalmazása a Ferencvárosi Önkormányzat gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai Márta (2003) Új utak az egészségmegőrzésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tompán Veronika (2003) A magyar rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tomán Mihály (2003) A dáciai viaszostáblák kölcsönszerződései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turopoli Renáta (2003) A pszichológia alkalmazása a munkahelyi kiválasztási folyamatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turán Erika (2003) Az államigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tárai Éva (2003) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tátrai Krisztina (2003) A kollektív tárgyalások ergonómiai, szervezési tárgyalástechnikai kérdései egy nagyvállalatnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Annamária (2003) Moziipar és a versenyjog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Emese (2003) A hátramaradotti ellátások alakulása Magyarországon 1928-tól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Gergely (2003) A nemzetközi szabályozó hatóságokra vonatkozó európai uniós követelmények és a magyar hatóság szerepe a hazai hírközlési szabályozásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Gábor (2003) A nemek között diszkrimináció néhány munkajogi kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Judit Adél (2003) A migráció és az Európai Unió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Viktória (2003) A vadkár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zsófia Judit (2003) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ágnes (2003) A Tanács szerepe az Európai Unió politikai rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ágnes (2003) A lakáshelyzet alakulása 1998-2002 között a statisztika fényében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ágnes Hajnalka (2003) Diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölgyes Tamás (2003) A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések - Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Tamás (2003) Munkaviszony megszűnése rendes felmondással. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Törökné Pauer Andrea (2003) Az egészségügyi alapellátás rendszerének alakulása a háziorvosi privatizáció tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Túri Ádám (2003) Kapcsolt vállalkozások adóztatásának jogi háttere, gyakorlati megvalósulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Túrós András (2003) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1991 és 2001 között adatszerű megközelítésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugrin Zsuzsanna (2003) Gyermekvédelmi, családpótló intézmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ulbert Zoltán (2003) Az abortusz jogelméleti megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán Zoltán (2003) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárási jogban, különös tekintettel a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény bizonyítására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vajda Attila (2003) A főkegyúri jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda Mónika (2003) A kiegészítő magánnyugdíj-rendszerek működésének alapvető sajátosságai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vancskó Krisztina (2003) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vanger Mária Mónika (2003) Diszkrimináció a munkajogban és a hátrányos helyzetű munkavállalókat segítő jogszabályok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vantara Edina (2003) Az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés esetén igénybe vehető társadalombiztosítási ellátások és főbb jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Béla (2003) Teljesítményértékelés, mint a személyzetfejlesztés eszköze a közigazgatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Edit (2003) A nemzetközi vonatkozású személyi viszonyok szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Róbert (2003) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Szilvia (2003) A munkaszerződés tartalma és módosítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Sándor (2003) A bűnüldöző szervek szerepe a gazdasági morál alakításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Titanilla (2003) A gyermekgondozási segély, mint a családtámogatás része. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Viktor (2003) A tanúvédelem Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Koritár Attila (2003) Az eltűnések és a rendkívüli halálesetek esetén lefolytatott eljárások, mint a rendőrség államigazgatási hatáskörében ellátott feladatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Róbertné Bécsi Beatrix (2003) Környezetvédelmi jogunk alakulása az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében, különös tekintettel az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás bevezetésére és a levegővédelmi szabályozás alakulására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varsicsné Papp Ilona (2003) A gyógyszertámogatás alakulása Magyarországon a 90-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vashegyi Zsanett (2003) Álláskeresési technikák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vaskó Klára (2003) Mentés és betegszállítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Gergely (2003) A csődbűntett. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vecsernyés Irén (2003) A II. világháborús emberveszteség - A demográfiai "hullám csökkenésének kezdete". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Velenczei Édua (2003) A rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verasztó József (2003) A munkaügyi központok szolgáltató jellegét erősítő eszközök. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Ildikó (2003) Az Európai Parlament szerepe az Európai Unió intézményrendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veress Júlia (2003) Az Európai Unió büntetőjogi vonatkozásai, különös tekintettel a pénzmosásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vezsenyi Krisztina Kiara (2003) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida Emese (2003) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh Magdolna Orsolya (2003) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Viktor Éva (2003) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Andrea (2003) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Balázs (2003) A kultúra állapota Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vitézy Fanni (2003) A vadászati jog egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi Katalin (2003) A természetvédelem hatósági szervezete és feladatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vári Melinda Zsófia (2003) A bírói pervezetés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vári Ádám (2003) A családon belül elkövetett nemi bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vásárhelyi Tünde (2003) Brüsszeli konvenció a joghatóságról, a bírósági ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh Istvánné (2003) A fogászati ellátás társadalombiztosítási támogatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörösné Rudolf Zsuzsanna (2003) Magyarország lakosságának egészségi állapota. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wendler Márta (2003) Kísérő nélküli kiskorúak jogi helyzete a nemzetközi és a hazai jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zala Péter (2003) Jogászképzés az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zalka Alexa (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények, különös tekintettel az erőszakos közösülésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zalka András (2003) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zinger Katalin (2003) Gyógyszertárak ellenőrzése a BÉVER Finanszírozó és Vényellenőrző Rendszer segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zlatarov Eszter (2003) Az Európai Parlament szerepének növekedése megalakulásától a Nizzai Szerződésig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zombory Petra (2003) Rendőri korrupció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond Katalin (2003) A Szelidi-tó védetté nyilvánításához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond Zoltán (2003) A csődtörvény érvényesülése a gazdasági életben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmondné Nagy Brigitta (2003) Adatvédelem, adatkezelés és adatszolgáltatási kötelezettség az egészségbiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsombok László Krisztián (2003) Lobby - A közhatalmi döntéshozatal befolyásolásának szabályozása, magyar és nemzetközi gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsákai Brigitta (2003) A nyugdíjrendszer felépítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zércziné Grill Krisztina (2003) Balesetbiztosítás az egészségbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Csilla (2003) A részvénykibocsátásra irányuló szerződések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám Krisztina (2003) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám István Pál (2003) A menedékjogi szabályozás elmúlt évtizedei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám Zoltán (2003) A hitelezők érdekeit sértő gazdasági bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ágh Róbert (2003) Alapvető emberi jogunk a munkához való jog hazai és nemzetközi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston István (2003) A fekvőbeteg szakellátás helyzete Magyarországon, kiemelten az ápolók helyzete, a mátrix-kórház és a minőségbiztosítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Árva Béláné (2003) Köztisztviselő jogviszony szabályozása Magyarországon 1948-tól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ótott-Kovács József (2003) Pusztamérges község demográfiai helyzetének bemutatása napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrös Flórián (2003) A munkanélküliség és az illegális munkavállalás a dél-alföldi régióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Újhelyi István (2003) A közigazgatási eljárási jog fejlődése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 20:51:42 CET.