Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2001

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ö | Ú
Number of items: 485.

A

Albert Krisztina (2001) Humánerőforrás gazdálkodás - különös tekintettel a képzésre, továbbképzésre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Mihály (2001) A szülői felügyeleti jog tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andódi Henrietta (2001) A birtokrendezés megvalósításának jogi háttere az Európai Unió elvárásai szerint. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andódi Lászlóné (2001) A hegyközségek jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Edit (2001) A külföldiek munkavállalása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Miklós (2001) Régiók Európája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Réka (2001) Genetika és kriminalitás ("A vérünkben van, amiről a gének mesélnek."). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Tamás Róbert (2001) Debrecen Szabad Királyi város közigazgatása és közgyűlése 1848-49-ben. Az európai regionalizmus kezdetei Kelet-Magyarországon és Erdélyben (1850-1880). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró Adrián (2001) Raymond Aron totalitarizmus-elmélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arany Vanda (2001) A magzat büntetőjogi védelme és az újszülött megölése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arany Tóth Mariann (2001) A diszkrimináció tilalma az Európai Unió munkajogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos Hajnalka (2001) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bajzáth Edina (2001) Környezetvédelmi jogunk az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla Szilvia (2001) Nők által elkövetett bűncselekmények, kiemelten a család és ifjúság elleni bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Bernadett Anna (2001) Diszkrimináció a munkavállalásban - Nők egyenlősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Péter András (2001) Az európai biztonsági rendszerről: A Helsinki Értekezlet előzményei és eredményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Tímea (2001) A tag (részvényes) felelőssége és hitelezővédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baneth András (2001) Az Európai Unió és az Európai Tanács kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi Jánosné (2001) A nyugdíjrendszer kialakulása és szolgáltatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Barcsainé Érsek Rita (2001) A polgármester és a jegyző (körjegyző) jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barta Gábor (2001) Urbanizáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartyik Anita Csilla (2001) Az erdőkre vonatkozó jogi szabályozás néhány kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Batuska Krisztina (2001) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bató Bernadett (2001) A siker útján: az MRP győzelme (Munkavállalói Résztulajdonosi Program a Herendi Porcelánmanufaktúra Részvénytársaságnál). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó Áron (2001) Eutanázia, az emberi méltóság és az önrendelkezési jog kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó Áron (2001) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Becsy Sándor (2001) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő Andrea (2001) A magzati élet védelme, tiltott magzatelhajtás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bella Ferenc (2001) Kistelepülési önkormányzatok jellegzetességei, különös tekintettel Szabadhídvég községre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek Csaba (2001) A bankhitelek biztosítékai és ezek szerepe a hitelezés folyamatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi József (2001) A termékfelelősség jogintézményének bemutatása, valamint magyar és Európai Uniós szabályozásának összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Petra (2001) Munkaügyi kapcsolatok a DUNAFERR Rt-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Besey György (2001) Szuicídiumok társadalmi és demográfiai jellemzőinek alakulása két magyarországi megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bikki Felícia (2001) A társasháztulajdon jogi szabályozása és gyakorlati problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bittmann Lilla (2001) Gyermekvédelem alakulása a magyar jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Blum Erika (2001) Agrárjogi viszonyok 1848-1945 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár Eszter (2001) A női bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó Annamária (2001) Kollektív szerződéses rendszer kialakulása és hatályosulása a hazai és nemzetközi gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán Zsuzsanna (2001) Társadalmi és egyéni devianciák és a bűnözés összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár Krisztina (2001) Az eutanázia etikai és jogi dilemmái. Pro és kontra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog Zoltán (2001) A római hadsereg szerepe az antik Róma politikai berendezkedésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borboly István (2001) A polgármester, a falu meg a közösség: a falusi politizálás laboratóriuma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros György (2001) A változások fő irányai a Különös részben, az 1993. évi XVII. tv. és az újabb törvényi módosítások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Ágnes (2001) Az időskorúak szociális ellátórendszere - kiemelten Szeged Megyei Jogú városban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Adrienn (2001) Szociális párbeszéd Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Gergely (2001) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Edina (2001) A szülői felügyeleti jog szünetelése és megszüntetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Gyöngyvér (2001) Igazságszolgáltatási reform a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi Tibor (2001) Alapjogok és alkotmánybíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki Horváth Mihály (2001) Az oktatásügy megtérülési rátái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánkúti Ágnes (2001) Az Európai Unió egyéni munkajoga - Az Európai Bíróság jogalakító szerepének kiemelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi Gábor (2001) Etikai Kódex - gazdaság az etika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóka János (2001) A jogi transzplantok és a jogharmonizáció elmélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bónácz Rita (2001) Öregségi nyugdíjrendszerünk változása, fejlődése a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Levente (2001) Környezetvédelmi felelősség az Európai Uniós csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bődi Zsófia (2001) Az állatvédelmi törvény egyes kérdései, különös tekintettel az állatkísérletekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csató Sándorné (2001) Az egészségügy és a kötelező egészségbiztosítás, szerepük a lakosság egészségi állapotában, ellátásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh Katalin (2001) Foglalkoztatáspolitika és munkanélküliség különös tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserkúti Zoltán (2001) A hajléktalanok munkaerőpiaci helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csillik Tamás (2001) A biztosítási rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizma László (2001) Alkotmányos alapelvek és alkalmazásuk az USA joggyakorlatában, a Legfelsőbb Bíróság helye, szerepe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Nikolett (2001) A helyi önkormányzatok Európai Uniós integrációjának kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Péter (2001) A termőföld jogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás Dóra (2001) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csurgóné Országh Mónika (2001) A földtulajdonjog és a földhasználati jog változásai egy település tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csákányi Mónika (2001) A megváltozott munkaképességűek szociális ellátása, foglalkoztatási rehabilitáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csávás Margit (2001) Munkavállalói érdekvédelem Békés megyében a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cséfán Tamás (2001) A stratégiai és az üzleti tervezés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csővári István (2001) A jogi realizmus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csűri Gábor (2001) Az Egyesült Államok alkotmányfejlődése, különös tekintettel egyes szabadságjogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó Rita (2001) A foglalkoztatás növelésének új stratégiája az EU-ban a kis- és középvállalatok támogatásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czakóné Vámos Eszter (2001) A Vasutas Önkéntes Támogatási Alap története és gazdálkodása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi Gábor (2001) Az igazságszolgáltatás alkotmányos alapjai az Alkotmánybírósági határozatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédy Edina (2001) Az Európa Unió kábítószer-politikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czin Lászlóné (2001) A jogharmonizáció megvalósulása a munkajog területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czira Melitta (2001) A magyar külpolitika 1994-1998 között a Parlamentben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czobor Anita (2001) A szankció jogszociológiai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czombos Andrea (2001) A munkavállalók érdekeit védő jogi szabályozás a magyar munkajogban és az Európai Közösség jogában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dallmann Ditta (2001) A középiskolások pályaválasztását befolyásoló tényezők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Danis Anna (2001) A kegyes halál erkölcsi és jogi megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó Dóra (2001) A magzat és az újszülött büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darkó Katalin (2001) Az 1997. évi igazságügyi reform. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darukáné Huszti Andrea (2001) A munkavégzésre irányuló jogviszonyok fajtái, elhatárolása és létesítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső Erzsébet (2001) A családi pótlék története az elmúlt huszonöt évben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó László (2001) A magyar kormányok legitimitása 1848-tól a választójog tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Draveczky Júlia (2001) A jogharmonizáció elméleti kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drávucz Zsuzsa (2001) A munkáltató és a reprezentatív szakszervezetek kapcsolata a MÁV Rt.-nél a bértárgyalások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dózsa Gábor (2001) Az értékpapírok és a befektetők védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ember Alex Frigyes (2001) Az esélyegyenlőség érvényesülésének néhány alapkérdése az EU munkajogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Endl Gábor István (2001) A mezőgazdaság üzemi és tulajdoni szerkezetének átalakulása hazánkban és helyzete az ezredfordulón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erhardtné Bernáth Henrietta (2001) Lakáshitelek és a lakáshoz jutás költségei Magyarországon, az állami segítségnyújtás adatai alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó Viktor (2001) A református egyház szervezeti kialakulása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fark József (2001) Viktimológia és áldozatvédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Edina (2001) Az áldozat a kriminológiában, különös tekintettel a nők és a gyermekek szexuális viktimizációjára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Judit (2001) A társadalmi beilleszkedés lehetőségei, esélyek az értelmi fogyatékos emberek életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Kinga (2001) Az áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Éva (2001) A humánerőforrás gazdálkodás megvalósulása a Danubius Hotels Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Csamangó Erika (2001) A természetvédelem és a nemzeti parkok jogi fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Gizella (2001) A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben kiszabható büntetések és intézkedések helye, történeti áttekintése és alkalmazásának hatékonysága a magyar büntetőjog rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Annamária (2001) Latin-amerikai baloldali diktatúrák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Feith Helga (2001) Magyar és német jogászhallgatók motivációs vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Edit (2001) A szenvedélybetegségek jelentősége - különös tekintettel az anorexia és a bulimia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Krisztina (2001) Munkaügyi kapcsolatok a rendszerváltás után Magyarországon (az Alföldi Porcelán Edénygyár Rt. tükrében). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fenesi Gabriella (2001) A környezetvédelem és a klímavédelem jelentősége napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi Edéné (2001) A tranzitfoglalkoztatás, mint munkaerő piaci és társadalmi re/integráció Zala megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi Krisztina (2001) Egy multinacionális cég munkaügyi kapcsolatai (A Philips Kft. Components Személyügyi Osztályának tevékenysége a fizikai állományban foglalkoztatottak vonatkozásában). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi Krisztina Diána (2001) A nyomozás szabályainak összehasonlítása az 1973. évi I. törvény és az 1988. évi XIX. törvény alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczy Nóra (2001) Lakáshitelek: hitelezési gyakorlat 2000-2001-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsor Gabriella (2001) A munkaügyi központok társadalmi, gazdasági szerepe. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsor Katalin (2001) Betegelégedettségi vizsgálat a Csongrádi megyei táppénzesek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsor László (2001) A helyi önkormányzat hivatalának szervezete és funkciói. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Filep Attila (2001) A szabadságvesztési eljárás és a bírói út igénybevétele. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Nóra (2001) Társadalmi és egyéni devianciák és a bűnözés összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodorné Selényi Szilvia (2001) A betegjogok érvényesülése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fojtik Gyula László (2001) A szövetkezetek modernizációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forrai Miklós (2001) A köztisztviselői törvény változásai és annak gazdasági, társadalmi és politikai előidézői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forráskúti Viktor (2001) Arányosság és stabilitás a magyar, a lengyel és bolgár választási rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fráter Mariann (2001) A méhészet jogi kérdései az agrárszektorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Ildikó (2001) A presbitérium szerepe az egyházkormányzatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Imréné (2001) Az öregség társadalmi kezelése a nyugdíjrendszerek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földesi Szabolcs (2001) A termőföld tulajdonjoga és használata az EU-hoz való csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földváry Csaba Lajos (2001) Számítógépes bűncselekmények és bűnözés különös tekintettel az Internetre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fölföldi Klára (2001) A munkaviszony megszüntetése, különös tekintettel a munkáltatói rendes és rendkívüli felmondásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Viktória (2001) Az USA nyugdíjrendszere és a reformjára irányuló javaslatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galambos Henriett (2001) Hulladékgazdálkodás Magyarországon és az EU-ban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazsó Roland (2001) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerencsér István (2001) A német és a svájci alkotmányba foglalt alapvető jogok, különös tekintettel a szabadságjogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Geri András (2001) Változások az egészségbiztosítás készpénzellátásaiban a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Getta Tamás (2001) Az értéktőzsde jelene és jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gregus Beatrix (2001) Az oktatás helyzete Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubány Szilvia (2001) A pártfogói felügyelet és a közérdekű munka végrehajtása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Guglova Gyöngyi (2001) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Gurzóné Benedek Mária (2001) Korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati László (2001) A hidegháború kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulay Zoltán (2001) A MEH, mint államigazgatási szerv különös jogállása és a hatósági ár problematikája a villamosenergia ellátási rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurik Anita (2001) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris Ottilia Anikó (2001) A szegénység szociálpolitikai megítélése és kezelése Magyarországon a 90-es években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkó Rita (2001) A volt Jugoszlávia felbomlása az Európai Közösség/Európai Unió szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Györe Dóra (2001) A büntetőjogi szankciók kérdései a fiatalkorúak büntetőjogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi Attila (2001) Az Alkotmánybíróság szerepe a jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor Áron (2001) A nemzetközi kapcsolatok enyhülése a hidegháború során. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Kinga Orsolya (2001) Származásmegállapítási perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi Balázs (2001) A képviselők választásáról szóló törvény története 1989-től 1994-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Göde Mariann (2001) Az esküdtbíráskodás jogszociológiai megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Görög Anita (2001) A magyar vasút történetének leghosszabb, kivételes sztrájkja, 1999-2000. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajducsák Lászlóné (2001) Az egészségügyi alapellátás megszervezése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halkóné Berkó Katalin (2001) Illetékjogszabály-változások, különös tekintettel a vagyonátruházási illetékekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Halmágyi Zoltán (2001) A közszolgálati vezetők munkajogi helyzete és munkajogi védelme. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Haskó Imre (2001) A nonprofit szektor és a közigazgatás viszonyrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hatlaczki Gyula (2001) Környezetvédelem az Európai Uniós csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Havránné Mohácsi Ildikó (2001) Az ingatlan-nyilvántartás alapelveinek fejlődése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Helembai Imre (2001) Bürokratikus szervezeten belül a vezetői személyiség és a szervezet hatékonyságának összefüggése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg Roland (2001) A hidegháború kialakulásától az "olvadás" koráig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg Réka (2001) Az audiovizuális szolgáltatások nemzetközi szabályozása és a magyar Európai Uniós jogharmonizáció, különös tekintettel a televíziózásra és a rádiózásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Herczeg Zita (2001) Az orvosi hivatás körében elkövetett bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hernády Attila (2001) Alapelvek a császárkori római jog büntetőjogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi Brigitta (2001) A Tisza Volán Rt. munkaügy kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi Mónika (2001) A peronizmus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Holecska Erzsébet (2001) A városi gyámhivatal szervezeti felépítése, feladat- és hatásköre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Holozsai Nóra (2001) A közigazgatási bíráskodás története 1945-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Horváth Andrea (2001) A tengeri kereskedelemmel kapcsolatos jogintézmények a római jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Balázs (2001) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Gábor (2001) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Hajnalka (2001) Kecskemét Megyei Jogú Város lakáspolitikája és lakásgazdálkodásának elvei a kilencvenes években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Judit (2001) Munkanélküliség, munkanélküli-segélyezés és a fiatalok munkaerőpiaci helyzete Magyarországon 1990 és 1999 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth László (2001) A lakáshelyzet alakulása az 1990-es években területenként és és régiónként. A főváros különleges helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Péter (2001) A gazdasági büntetőjog tendenciái Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Szabolcs (2001) A Jalta paradigma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Sándor (2001) A helyi önkormányzatok rendeleteinek alkotmányossági ellenőrzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hídvégi Péter (2001) A nem vagyoni kártérítés, mint általános személyiségvédelmi eszköz az immateriális sérelemokozások esetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódosi Viola (2001) Esélyegyenlőség nők és férfiak között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hőger Anett (2001) Közeledés az egyesülésért? (A szakszervezeti konföderációk közötti kapcsolat alakulása a sajtó tükrében). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ilka Andrea (2001) A munkavállaló munkaviszonyból származó kötelezettségei, vétkes megszegésének jogkövetkezményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés Judit (2001) A magzat büntetőjogi védelme - terhességmegszakítás és magzatelhajtás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés Lajos (2001) A laikus bíráskodás jogszociológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés László (2001) A bűnözés helyzetének statisztikai elemzése az 1989-2000 közötti időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Iványiné Ludányi Erika (2001) A magyar választási rendszer. A választójogi törvény főbb jellegzetességei és működése a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakabházy László (2001) A sport szabályozásának alkotmányos alapjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsó Katinka (2001) A munkanélküli sajátosságai Magyarországon, különös tekintettel a regionális eltérésekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Angéla (2001) A munkaügyi viták és azok lehetséges megoldási módozatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jován Orsolya (2001) Az ügyvédek szabad mozgása az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Andrea (2001) A személyek szabad mozgása az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Evelyn (2001) A nyugdíjrendszer kialakulása, fejlődése és változása napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Gyöngyvér (2001) Társasági jogi jogközelítési törekvések az Európai Közösségben, különös tekintettel a társaságok együttműködésének szabályozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Nóra (2001) A munkaviszony megszűnése, megszüntetése, különös tekintettel a munkáltatói rendes és rendkívüli felmondásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Pálné (2001) A munkaügyi jogvita fogalma, jogi szabályozásának fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Péter (2001) Választási eredmények összehasonlító elemzése Vas megyében 1990-98. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Julesz Máté (2001) Globalizáció a számok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jung Patrícia (2001) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1985-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor Attila (2001) A magyar rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jászai Tamás (2001) A Magyar Demokrata Fórum rendszerváltásban betöltött szerepe (1987-1990). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jávorszky Imre (2001) Ausztria alkotmányfejlődése különös tekintettel az Európai Közösséghez történt csatlakozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaiserné Pajó Ágnes (2001) A munka- és pihenőidő szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaja Edit (2001) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kajtár Éva Adél (2001) A kölcsönszerződés Rómában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár Adrienn (2001) Kábítószerek és büntetőjogi vonatkozásuk. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány Zoltán (2001) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaponya Szilvia (2001) Életet, vagy éveket? Érvek, ellenérvek, tények a halálbüntetésről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karasz Márta (2001) Néhány szó a hajléktalanokért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza Dorottya (2001) Családtámogatási ellátási formák Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza Gáborné (2001) A család támogatását szolgáló rendszerek fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskés Péter (2001) A magyar jogászság jogszociológiai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Kecskés Tamás (2001) A csoportos létszámcsökkentés vizsgálata a MOL szegedi egységeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Orsolya (2001) Szociális partnerek részvétele a közösségi és hazai foglalkoztatáspolitikában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisely Ferencné (2001) Munkabalesetekkel kapcsolatos ellátási rendszer és felelősség a munkajogban és a társadalombiztosítási jogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Dóra (2001) A munkavállaló kártérítési felelőssége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (2001) A fizetőképességi zavarokkal kapcsolatos gazdasági bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss József (2001) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Sándor (2001) Érdekegyeztetési hullámvölgy a MÁV-nál (2000. február). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Zsanett (2001) Az elítéltek nevelése, foglalkoztatása a szabadságvesztés büntetés végrehajtása alatt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Attila (2001) A munkanélküliség történeti áttekintése különös tekintettel a gazdaságpolitikai aspektusokra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koczkáné Szabó Gabriella (2001) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kokas Karolina (2001) Felülvizsgálat a magyar polgári eljárásjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kokavecz István (2001) A magyarországi kollektív szerződések regisztrációs rendszerében rejlő továbblépési lehetőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolláthné Zsikó Gyöngyi (2001) A magyarországi nyugdíjrendszer és szolgáltatásainak változása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Konrád Gábor (2001) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos László (2001) Az Európai Unió agrárpolitikája, különös tekintettel a SAPARD programra és a csatlakozási folyamat néhány aspektusára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos Ágnes (2001) A bűn és büntetés kapcsolatának alakulása a görög mitológiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kott Andrea (2001) Helyi adók. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Anita (2001) A vízminőség védelem jogi szabályozása és a Tisza vízminőség védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ferenc (2001) Az önkormányzatok által megállapított szociális ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Győző (2001) Perorvoslatok, különösen a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Katalin (2001) Jövőképek az ezredfordulón - a jövő Európája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács László (2001) Nyugdíjreform, különös tekintettel a nyugdíjpénztárak szerepére, jogi szabályozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Pál (2001) Szép ének az vásárhelyi locatorokról és conductorokról, avagy adásvételi és bérleti szerződések a feudalizmus korszakában Hódmezővásárhelyen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Kozmács Istvánné Fogarasi Zsuzsa (2001) A liturgia egyházjogi kérdései: Az úrvacsoraosztás szertartásának szabályozása Magyarországon a 16. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozsuch Tamara (2001) A magyar környezetvédelmi jog intézményrendszerének kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozári Zsolt (2001) Házastársi vagyonközösség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kránicz István (2001) A lengyel és a magyar választási rendszer összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kukó Melinda (2001) Az 1843-44. évi büntető-törvényjavaslat hatása Zemplén vármegye igazságszolgáltatására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Andrea (2001) Magyar-német kapcsolatok és diplomácia 1945-től. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kupás Imre (2001) A foglalkozás-egészségügy az EU-csatlakozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurdi Tímea (2001) Kábítószer-fogyasztás és a kábítószerrel összefüggő egyéb bűncselekmények Magyarországon a statisztikai és demográfiai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucsó Andrea (2001) Rehabilitáció sokak kezében, de kinek a felelőssége? Előítélet. Szervezetlenség! BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuti Ágnes (2001) A vadászat és vadgazdálkodás helyzete hazánkban és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kázsmér Sándorné (2001) Rendkívüli felmondás a bírói gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kékedi Judit (2001) Az abortusz jogszociológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya Katalin (2001) A szövetkezetek múltja, jelene és jövője Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa Cecília (2001) Az államigazgatási eljárás általános szabályainak kodifikálása, előzményei és a jogszabály változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kühn Éva (2001) Luxemburgi konklúziók, avagy az EU foglalkoztatáspolitikájáról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lakatos András (2001) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Lajos Sándor (2001) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos Renáta (2001) A kábítórszerélvezet és megelőzésére, kezelésére tett kísérletek napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczky Laura (2001) A szabadságvesztés - büntetés végrehajtása, ezen belül az elítéltek foglalkoztatása, nevelése, gondozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Leinzinger Enikő (2001) A rendőrség hivatásos állományú tagja fegyelmi felelősségének jogi alapproblémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lemhényi Ágnes (2001) A szabadság elvonásával járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipka Erika (2001) A kollíziós jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Titanilla (2001) A szabadságvesztés végrehajtása, az elítéltek foglalkoztatása, nevelése, gondozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsi Krisztina (2001) A magyar jogászság helyzete, társadalmi megítélése Magyarországon a kezdetektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Henriett (2001) Magyarország és a NATO. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Zsanett (2001) A Munkábahelyezést Elősegítő Bizottság működése a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László Zsolt (2001) Az angolszász jogrendszer történetének vázlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai Balázs (2001) 2000. évi romániai választások és hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz Éva (2001) A munkaviszony megszüntetésének kérdései, különös tekintettel a rendes és rendkívüli felmondásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Macsári József (2001) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász István (2001) Vagyoni viszonyok változása Magyarországon a gazdaság- és társadalomstatisztikai adatok tükrében 1989-1999-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Virág (2001) A kultúra finanszírozása Magyarországon a '90-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Éva Antónia (2001) Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Majoros Noémi (2001) A magyar nyugdíjrendszer alappillérei, a társadalombiztosítási nyugdíj ellenőrzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makai Szilvia (2001) Perorvoslat és fellebbezés a polgári eljárásjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mamlecz László (2001) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marschalek Norbert (2001) A fiatalkori kriminalitást kiváltó tényezők. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Martits Tünde (2001) Védő szerepe a büntetőeljárás nyomozati szakában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti Renáta (2001) A magánnyugdíjrendszer alakulása Magyarországon - Az OTP magánnyugdíjpénztárak helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maszong Attila (2001) Az államhatalom rendszerének sajátosságai néhány közel-keleti állam alkotmányában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matovics Rúben (2001) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Megyeri Zsuzsanna (2001) A rugalmas munkaidő a hazai és a nemzetközi jogi szabályozásban, továbbá a munkaügyi gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyes Zoltán (2001) A német és a spanyol választási rendszer összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Merxné Kocsor Veronika (2001) A nyugdíjszolgáltatások alapját képező nyilvántartási okmányok változása napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mester Orsolya (2001) Parlamentáris vagy prezidenciális rendszer? - A köztársasági elnöki hatalom a közép- és kelet-európai alkotmányokban - Összehasonlító elemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezey Bianka (2001) A tulajdonvédelem az alapjogvédő szervek gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihók Tibor (2001) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklósi Ilona (2001) Európai Szociális Karta. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklóssy Márta (2001) Lakáshelyzet Magyarországon az 1990-es évektől. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikola Zoltán (2001) Végrehajtás az államigazgatásban, különös tekintettel az adóigazgatási eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikó Dénes (2001) A magyar közszolgálati jog változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mincza Ildikó (2001) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Minya Krisztián (2001) A kétpólusú világrendszer kialakulása - A hidegháború kezdetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mizser Anette (2001) A magyar környezetvédelmi jog az EU csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mochnácsné Laczó Judit (2001) A családi pótlék rendszere és annak változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Modok Rita (2001) A jaltai rendszer kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mogyorósi Csilla (2001) A magyar agrártámogatási rendszer az Európai Unió tükrében - Szerkezeti összehasonlító elemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mokránné Pataki Tímea (2001) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molitorisz Endre Attila (2001) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Gabriella (2001) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban - Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár István (2001) A műszaki szellemi alkotások szabadalmazhatóságának feltételei a magyar jogban és az Európai Szabadalmi Hivatal gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsányi Zoltán (2001) Az életszínvonal alakulása Magyarországon a rendszerváltozás évtizedében a társadalomstatisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Muhari Éva (2001) A külföldi befektetésekre vonatkozó magyar szabályozás egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Must Rita (2001) A terhességmegszakítás, különös tekintettel a fiatalkorúakra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Muzsnay Ágnes (2001) Az Európai Üzemi Tanács. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátra Istvánné (2001) A gazdasági társaságok és tagjaik biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége az 1975. évi II. törvény és az 1997. évi LXXX. törvény alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté Lajos (2001) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági bűnözésének helyzete az 1992-2000 időszakban, a statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros András (2001) Közigazgatásunk holnapjai - A magyar közigazgatás múltja, jelene, jövője - A köztisztviselői törvény módosítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Gabriella Márta (2001) A PHARE magyarországi ellenőrzési rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Henrik (2001) A közigazgatás személyi állománya. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Krisztina (2001) Magánnyugdíjpénztárak Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Nóra (2001) Az élet, az egészség és testi épség védelme a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Tibor (2001) A közbeszerzések hazai rendszere, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Tibor (2001) A közbeszerzések hazai rendszere, különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Tibor Miklós (2001) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Nemesné Tóth Viktória (2001) Az öngyilkosság epidemiológiája Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyitrai Anita (2001) A liberalizmus és az állam. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyúzó Éva (2001) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, ezen belül az elítéltek foglalkoztatása, nevelése és gondozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi András (2001) A városmarketing humánerőforrás szükségletei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Erika (2001) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Gábor (2001) Pénzintézeti betét- és hitelügyletek - A hitelek biztosítékai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Rita (2001) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Riói Egyezménye a biológiai sokféleségről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Tiborné (2001) Az ajkai önkormányzat bizottsági szervezetének tevékenysége, a működés tapasztalatai az 1995-99. években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Zoltán (2001) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Némethné Putnoky Judit (2001) Önkormányzati segélyezés a fővárosban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nóvé Ildikó (2001) A magyar és a francia sztrájkjog összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ocskó Géza (2001) Az új lakástámogatási rendszer és demográfiai hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán András (2001) A bipoláris világrend kialakulásának történeti fejlődése és felbomlása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pacsika György (2001) A szülői felügyeleti jog tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palotás Anna (2001) Az emberölés alap- és minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papné Szabó Mónika (2001) A szegénység problémájának leküzdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Aranka (2001) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Dóra (2001) A nemzetközi és a magyar környezetvédelmi jog fejlődése napjainkban, különös tekintettel az EU-csatlakozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Gábor (2001) Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat megalakulása, működése, eredményei Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Valter (2001) Az aktív fekvőbeteg-ellátás finanszírozásának időbeli változásai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Zsuzsanna (2001) A munkanélküliség gazdasági, társadalmi aspektusai a világban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai Noémi (2001) Magyarország nemzetközi megítélése a sajtó tükrében a rendszerváltás után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Gabriella Andrea (2001) A fiatalkori bűnözés alakulása Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Zoltán (2001) Az emberi méltóság elleni bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pazsicki Viktória Márta (2001) Presbitérium szerepe az egyházkormányzatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pecsuvácz Éva (2001) Migráció Magyarországon az 1990-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pekár Csaba (2001) Lakótelep történet és a lakóparkok kialakulása Budapesten a statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pekár Tamás (2001) A jog és a populáris kultúra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Percsy Tímea (2001) Az alkoholizmus és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pereczes Borbála (2001) A drogkérdés és ennek jogszociológiai aspektusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Perjési Anita (2001) Interregionális együttműködések Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petris Csaba (2001) A köztisztviselők felelősségi rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pető Bernadett (2001) Az emberölés és elhatárolási kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Dóra (2001) A társadalombiztosítás jogorvoslati rendszerének fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Márk (2001) Az 1997. évi CXLIV. tv. új intézményei, alapvető változásai és a társasági jogi szabályozás továbbfejlesztésének irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pohánka Zsuzsanna (2001) A magzat büntetőjogi védelme - A terhességmegszakítás és a magzatelhajtás jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polereczki János (2001) A német és a lengyel választási rendszer összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfy Laura (2001) Egyenlő esélyek érvényesülése az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálné Habony Alida (2001) A teljes munkaidő meghatározásának és jogi szabályozásának néhány elvi és gyakorlati kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Páncél Tibor (2001) Munkaügy ellenőrzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pápai Gábor (2001) Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások jogszabályi változásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pázmándy Gáborné (2001) Az ápolás szerepe a betegellátásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péli László (2001) A Szent István Egyetem, Gödöllő integrációja, s annak munkaügyi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes Borbála (2001) A parlamenti vizsgálóbizottságok működése Magyarországon és néhány államban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Ákos (2001) Magyarországi lakáshelyzet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rea László (2001) Az alkoholizmus, mint deviancia egy kistelepülésen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Regdon Krisztina Mária (2001) A kulturális szféra helyzete Magyarországon a 90-es években az adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rehóné Polyák Andrea (2001) Szolgálati idő és nyilvántartása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rományi Béla (2001) A sajtószabadság érvényesülése a rádiózás és televíziózás jogi szabályozásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsi Andrea (2001) Krízisek és következményeik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rusz Radován (2001) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Lotti (2001) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ráduly Judit (2001) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának tendenciái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Réfy Vilmos (2001) A helyi önkormányzat hivatalának szervezete és funkciói. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révai-Kiss Edina (2001) A prostitúció és a törvényhozás viszonya a jogbölcselet tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rónai Zsuzsanna (2001) Az ingatlan-nyilvántartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rónoki Anikó (2001) A halálbüntetés jogelméleti megközelítései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa Sándor (2001) Tanúbizonyítás, tanúvédelem Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Safarcsik Teréz (2001) Munkavédelem a kereskedelem és a könnyűipar egyes területein. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sarlós Tünde (2001) A fiatalkorúakra vonatkozó büntetőeljárás speciális szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sass András Ernőné (2001) Közalkalmazotti jogviszony létesítése és a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek, különös tekintettel a közoktatás területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schindler Zsuzsanna (2001) A kábítószer fogyasztás megelőzése, kezelése az ifjúság-egészségügyi gondozás keretében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén Ádám (2001) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők István (2001) A munkavégzés új formái, különös tekintettel a távmunkára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sike Zsuzsanna (2001) A bűncselekménnyel okozott kár megtérítésének alternatívái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Ferenc (2001) A munkáltató kártérítési felelőssége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Judit (2001) A magánvádas eljárás fejlődései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Tibor (2001) A demokratikus ellenzéktől a kormányellenzékiségig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Siposné Jámbor Ilona (2001) A szülői felügyeleti jog és tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somodi Lilla (2001) Agrárjogi viszonyok 1848-1945. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Anikó (2001) Börtönrendszerek és börtönviszonyok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sréterné Pádár Gyöngyi (2001) A közszolgálati jogviszony szabályozásának fejlődése, elhatárolása a munkaviszonytól és a közalkalmazotti jogviszonytól, valamint sajátosságai az egészségbiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Steigervald Anna (2001) A családi pótlék rendszerének történeti áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Stummer Attila (2001) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sugár György (2001) Lakásépítések alakulása Magyarországon 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sugárné Rakonczai Tímea (2001) Munkanélküliség az 1990-es években Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabados Brigitta (2001) A demográfia és a fiatalkorú bűnözés alakulása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Béláné (2001) A családtámogatások rendszere, múlt, jelen, jövő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ferenc (2001) Közúti baleset gondatlan okozása bűncselekmény minősített kérdései - Külön figyelemmel a gyalogos és kerékpáros balesetekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gabriella (2001) A rendszerváltás és az agrárjogalkotás összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Katalin (2001) Az állami támogatások eljárásjoga az Európai Közösségben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Károly Gergely (2001) A választottbíráskodás, mint a jogérvényesítés egyik formája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tibor (2001) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tímea (2001) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatos személyiségi jogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Elvira (2001) Az egészségnevelés, egészségmegőrzés szerepe a betegségek megelőzésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szanka Viktória (2001) Az Európa-eszme az integrációs folyamatokban, és az Európai Uniós döntések legitimálása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi Krisztián (2001) A választójogi reform kérdései Magyarországon a rendszerváltás után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeghalmi Annamária (2001) Az egyenlő esélyek érvényesülése az Európai Unió munkajogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeitz Szilvia (2001) A média szerepe az 1998-as választási kampányban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szelinger Ferenc (2001) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szepesi Judit (2001) A közlekedési bűncselekmények (különösen a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető bűncselekmények). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti Borbála (2001) Schengen, a belső piac külső dimenziója - A magyar-magyar kapcsolat schengeni perspektívából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikora Tünde (2001) A köztisztviselők, a közalkalmazottak és a munkavállalók jogviszonyából eredő kötelezettségek vétkes megszegése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilbereisz Edit (2001) A pszichiátriai betegek alkotmányos jogainak aktuális kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Eszter (2001) Az ingatlan-nyilvántartás jogi alapkérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Pisztró Marianna (2001) A közszolgálat szabályozásának fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szira Zoltán (2001) A környezetvédelem szankciórendszerei, különös tekintettel a büntetőjogra, európai kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szirbikné Makó Tímea (2001) A magzat büntetőjogi védelme - Terhességmegszakítás, magzatelhajtás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szitkay Dóra (2001) A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetésének végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szlovák Péter (2001) A dán és a magyar választási rendszer összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szmatona Mónika (2001) A laikus bíráskodás és az igazságszolgáltatás társadalmi ellenőrzése alkotmányjogi szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szmolenszki Ildikó (2001) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szopka Zsolt (2001) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztarahorszki Bernadett (2001) A pályakezdő fiatalok helyzete napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szukits Gábor (2001) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szádvári László (2001) Személyek államhatáron történő átlépésének jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó János (2001) Jövőképek az ezredfordulón - A 21. század kihívásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi Rozália (2001) A civil szervezetek szerepe a környezetvédelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi-Nagy Balázs (2001) A nyugdíjrendszerek sajátosságai és fejlődésük a nagyvilágban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szél András (2001) Kommunikáció és vezetői visszajelzések a társadalombiztosítás szervezetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Széles Zoltán (2001) Az 1998-as Fidesz-MDF-FKGP koalíció megalakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szónoky Gabriella (2001) A magyar bankfelügyeleti rendszer sajátosságai a bázeli hatékonysági alapelvek és az EU szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szücs Szabolcs (2001) A kétpólusú világrendszer kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Tamás (2001) A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása, különös tekintettel a 2000. évi XLIII. törvényre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Gyula (2001) A mezőgazdasági szövetkezet helyzete napjainkban - A jogi szabályozás problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Gyula (2001) A szerződés érvénytelensége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sára Éva (2001) Az emberi jogok védelme az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő György (2001) A magyar egészségügy reformjai és reformtörekvései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Béla (2001) Egészségügyi rendszerek nemzetközi összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Talmácsi Valentina (2001) Hazánk egészségügyi rendszerének kialakulása és fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ternyák Péter Lajos (2001) Regionalizmus Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai Gábor (2001) A munkaidő szabályozása Magyarországon és az Európai Unió országaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Truzsi Ágnes Eszter (2001) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat munkája, hangsúlyozva a család- és gyermekvédelem jelentőségét. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tyavoda Andrea (2001) A munkaerőpiaci képzéseknek a foglalkoztatáspolitikában betöltött szerepe Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tálas Gábor (2001) A bevándorlás jogintézményének alkotmányossági kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Antal (2001) Nevelési ellátások rendszere, szerepvállalása a gyermeknevelés terheinek enyhítésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Attila (2001) Az alternatív vitamegoldó rendszerek alkalmazási lehetőségei a munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Attila (2001) A hidegháború kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Rita (2001) A keresztényszocialista szakszervezetek Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Éva (2001) A betegek jogai és a betegjogi képviselő. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Szeles Anita (2001) A makroszintű érdekegyeztetés Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Balázs Márta (2001) A helyi önkormányzatok társulásos kapcsolatairól. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Annamária (2001) Nők és férfiak közötti munkajogi esélyegyenlőség az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Ildikó (2001) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei, különös tekintettel a vagyonjogi jogkövetkezményekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Sarolta (2001) Lakáspolitika az 1990-es években Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Zoltán (2001) A környezetvédelmi jog intézményei Magyarországon, Európai Uniós kitekintéssel - A környezeti tudatosság kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Törőcsik Gabriella (2001) A helyi önkormányzat szervezete és funkciói gyakorlati példa alapján - Zamárdi Nagyközség Önkormányzata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Törőcsik Gábor (2001) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel az üzemi balesetre és foglalkozási betegségekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Túri Aranka (2001) A munkaviszony megszüntetése az európai jogharmonizáció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Túri Márta Magdolna (2001) Magánnyugdíjpénztári rendszer Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadas Veronika (2001) A versenyjog időszerű kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda Hajnalka (2001) A bizonyítás alapkérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Valaczkay Gabriella (2001) A művelődéshez való jog érvényesülése a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vankó Csilla (2001) Pártok és szakszervezeti konföderációk kapcsolata 1989-1999. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Nikoletta (2001) Eutanázia - jogbölcseleti vonatkozásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Norbert (2001) A kábítószer-bűnözés hazai alakulása és kriminalizációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Péter (2001) A halálhoz való jog problematikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Péter Zoltán (2001) Nemzetközi befektetések védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga-Szombath Anita (2001) A méhmagzat jogi státusának problematikája a hatályos törvényi szabályozás és az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas Igor (2001) Alapjogok és alkotmánybíráskodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vaskeba Erik (2001) A magyar választási rendszer nemzetközi összehasonlításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Réka (2001) Egy magyar kereskedelmi vállalat munkaügyi kapcsolatai - A személyzetfejlesztés helye és szerepe a Praktiker Magyarország Kft. szervezetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Venczák Attila (2001) Külföldi magánszemélyek adózása a személyi jövedelemadóban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veress Krisztián (2001) A munkaidő és a kereseti időalap. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki Henrietta (2001) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Kata (2001) Munkaügyi kapcsolatok a DÉMÁSZ Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Vincze Kornélia (2001) A munkajogi anyagi felelősség elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Márta (2001) Lakossági bankügyletek jogi sajátosságai a call centerek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vinczéné Tyukodi Julianna (2001) Időskorúak ellátása Békésen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Viola Zsuzsanna (2001) Az újszülött sérelmére elkövetett emberölés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Tamás (2001) A határon átnyúló együttműködések intézményesítésének feltételei, lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Zsuzsanna (2001) Járványügyi tevékenység Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi Borbála (2001) A hostessek érdekvédelme. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vándor Zoltán (2001) A jaltai rendszer kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vári Tibor (2001) A nem vagyoni kártérítések biztosítói gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Várvölgyi Tímea (2001) A nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség a munkajogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váti Zsuzsanna Andrea (2001) A nemzetközi elektronikus kereskedelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh Gabriella (2001) A személyek szabad áramlásának néhány alapkérdése az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh Ibolya (2001) Programköltségvetés a helyi önkormányzat gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony Zsuzsanna (2001) Kollektív szerződések a magyar vidéki színházakban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Víghné Licsájer Gabriella (2001) A munkanélküliség esetére nyújtott szociális ellátások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Weller Krisztina (2001) A munkaviszony, a közszolgálati és közalkalmazotti jogviszony létesítésének kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zakar Edit (2001) A francia esküdtszék dilemmái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zalabai Éva (2001) A szabadságvesztésre ítéltek büntetés-végrehajtási jogai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zelinka Ágnes (2001) Örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsebedics Éva (2001) Fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zuggó Zita (2001) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1985-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Záhonyi Zsolt (2001) Sztrájkszabályzatok és a sztrájktörvénnyel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Hajnalka (2001) Az ókori görög büntetés elméletek és az isteni igazságszolgáltatás kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám Szilveszter (2001) Interregionális együttműködések Európában: Magyarországi kihívások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árpásy Tamás (2001) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok jogi kérdései az EU-csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Átol Zsuzsanna (2001) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a büntető törvénykönyvben és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Égető Annamária (2001) A szülői felügyeleti jog szüneteltetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Örömy Zoltán (2001) Környezetvédelmi hatásvizsgálat Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Úz György (2001) Szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárási jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 20:28:04 CET.