Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 2000

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | É | Ö | Ú | Ő
Number of items: 640.

A

Adamcsák Andrea (2000) Személy elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Csaba (2000) A perorvoslatok, különös tekintettel a felülvizsgálati eljárásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Alvári Sós Andrea (2000) Az ingatlan-nyilvántartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Zoltán (2000) Az államfő egy évtizede Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andódi László (2000) Gyermek és fiatalkorú bűnözés (Új elemek a fiatalkorú bűnözés szankciórendszerében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Angyal Andrea (2000) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Gábor (2000) Gazdasági társaságok joga az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Júlia (2000) Apátfalva településfejlődése a statisztika tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Sándor (2000) Társasházak a hatályos szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bagó Zoltán (2000) A FIDESZ-MPP területfejlesztési koncepciója a '98-as választási győzelem utánig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baics Ágnes (2000) A menekültek nemzetközi jogi helyzete - A menekült és fogalmi meghatározása -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsi Attila (2000) Szeged lakáshelyzete a 90-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos Katalin (2000) Az Unióba készülő Magyarország nyugdíjrendszere az európai országok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksa László (2000) Holland minőségbiztosítási modell. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baliné Takács Katalin (2000) Kommunizmus és fasizmus - Totalitarizmusok a XX. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balla Réka (2000) Az európai jogharmonizáció hatása Magyarország szénhidrogén kereskedelmére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Ágnes (2000) A kábítószer fogyasztás és az erőszakos bűncselekmények közötti kapcsolat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Edina (2000) A hosszú tartamú szabadságvesztés-büntetés problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh László (2000) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh László (2000) A zsidóság autonómiája Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Pál (2000) A gondnok, mint törvényes képviselő vagyonkezelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baltás Dániel (2000) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Gábor (2000) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs László (2000) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bangha Ágnes (2000) A köztisztviselői törvény változásai és annak gazdasági, politikai és jogi előidézői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baracz Vilmos (2000) Nemi erkölcs elleni bűncselekmények - Erőszakos közösülés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Péter (2000) Az 1997. évi CXLIV törvény új intézményei alapvető változásai, és ezek várható hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha Andrea (2000) A Polgári Törvénykönyv mint mögöttes jogszabály a korlátolt felelősségű társaságok életében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha Anikó (2000) A hitelezők kielégítési sorrendje a felszámolási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha Attila Viktor (2000) A polgári perrendtartás fejlődési tendenciái, különös tekintettel az Alkotmánybíróság határozataira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók Zoltán (2000) A szolgáltató társadalombiztosítás megteremtésére vonatkozó elképzelések és a gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bató András (2000) A család védelmének fejlődése a katolikus egyház szociális enciklikáinak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Becker Lászlóné (2000) Munkástanácsok Pétfürdőn. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bedecs Valéria (2000) Az alkotmánybíráskodás kialakulása, modelljei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bekes Gabriella (2000) Közigazgatási bíráskodás Magyarországon, különös tekintettel a társadalombiztosítási határozatok bírósági felülvizsgálatára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bende Katalin (2000) A perbeszédek fajtái és szabályozásuk Magyarországon - Főbb retorikai vonásai és kitekintés az osztrák törvényi szabályozásra -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bende Miklós (2000) A korlátolt felelősségű társaságok cégbejegyzésének szervezési problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bendiák Zoltán (2000) A katolikus házasságjog rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene Gyöngyvér (2000) Környezetvédelmi eljárások az Európai Unió iparpolitikájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkó Kitti (2000) Megváltozott munkaképességű dolgozók szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berecz Zsolt (2000) A földtulajdon és földhasználat szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernerné Bulyáki Margit (2000) Ügyfélszolgálat a társadalombiztosításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertók Gyula (2000) Emberi méltósághoz és önrendelkezéshez való jog, különös tekintettel az eutanáziára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beslin Bettina (2000) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bige Szabolcs (2000) Az Országgyűlés ellenőrző tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari Ilona (2000) Társadalmi párbeszéd B-A-Z megyében - különös tekintettel a munkavállalókra és érdekképviseleteikre -. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Binszki Csaba (2000) Az ingatlan-nyilvántartás jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bistey Balázs (2000) Szemelvények az EU környezetvédelmi jogából, különös tekintettel a zajjal és vibrációval okozott károsításra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bittera Ádám (2000) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az orvosi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Blénessy Bernadett (2000) A gyermek- és fiatalkorú bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár Beáta (2000) Az Internettel kapcsolatos nemzetközi magánjogi szabályozás, különös tekintettel az elektronikus kereskedelemre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó Róbert (2000) A multinacionális cégek munkaerő gazdálkodása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdánffy Péter (2000) A jogos védelem hazánkban és egyes európai országok büntetőjogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár Gáborné (2000) Az önkormányzati bevételek összetétele; a saját bevételek növelése és azok határai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohos Mária (2000) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtiné Áncsán Edit (2000) A termőföld tulajdonszerzésének jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Bernadett (2000) A magyarországi szervezett bűnözés kriminológiai vonatkozásairól. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borka Zoltán (2000) Szélsőjobboldali pártok a Horthy korszakban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos Judit Mária (2000) Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos Noémi (2000) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borzi Alexa (2000) Az átalakított gépjárművek utáni ÁFA levonási jogosultság kérdései az adóhatósági és bírósági gyakorlat tükrében 1994-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó Zoltán (2000) Szövetkezetek helye Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóky Ágnes (2000) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának európai tendenciái és e jogterület szabályozásának hazai fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Brencsik Sándor (2000) Érdekképviselet és érdekvédelem az agrárszektorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bródi Béla (2000) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények az ügyészségi nyomozásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bródi Tünde (2000) A gyermekkorúak sérelmére elkövetett egyes nemi erkölcs elleni bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai Anna (2000) Személyiségi jogok védelmének megjelenése a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai Miklós (2000) A nemzetközi multimodális fuvarozás, különös tekintettel az Áruk Nemzetközi Multimodális Egyezményére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Budai Zoltán (2000) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Budányi Dániel (2000) Az önkéntes magánbiztosítási rendszerek sajátosságai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buella Attila (2000) Demográfiai szociális helyzet Szeged lakótelepein a 90-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bujtás Katalin (2000) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukta Annamária (2000) Hatalom-uralom-legitimáció - Különös tekintettel a legitimitás problémájára és Bayer József: A politikai legitimitás c. könyvére -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Burger Edina (2000) Anyagmaradványok, mint tárgyi bizonyítási eszközök. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Edina (2000) Származásmegállapítási perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán János (2000) A viktimológia alapkérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki Orsolya (2000) Birodalmi jog és provinciai jog - Jogharmonizáció az ókorban és napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai Rita (2000) A kelet-közép európai országok Európai Unióhoz való viszonya, csatlakozási lehetőségek és esélyeik (különös tekintettel Magyarország helyzetére). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányácski Szilvia (2000) Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bécsi Tamásné (2000) A társadalombiztosítás baleseti ellátásai és a baleset miatti megtérítés rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Andor (2000) Agrárjogalkotásunk az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében - az alapvető társadalmi-gazdasági problémák törvényhozás általi kezelési stratégiáinak elemzése, különös tekintettel a föld, mint alapvető természeti kincsünk és az ahhoz kapcsolódó egyéb területek nehézségeinek és megoldási kísérleteinek bemutatására -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Henrietta (2000) A vadászati jog aktuális kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cselik Andrea (2000) Az országgyűlés jogalkotó tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi Tünde (2000) Az RMDSZ a román politikai rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserhalmi Tamás (2000) A házastársi vagyonközösség megszűnése, és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserjési Helga (2000) Szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem illetve/vagy a végszükség megítélésénél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csermák Adrienn (2000) Magyarország nemzeti parkjai és a nemzeti park igazgatóságok működése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernov Annamária (2000) Menekültügyi és migrációs problémák Oroszországban és Ukrajnában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus Eszter (2000) Alkotmánymódosítások az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csibi Kinga (2000) A magyar munkajogviszony keletkezése és megszüntetése a jogi szabályozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiki Zita (2000) Nemzetközi ingatlanforgalom magyar szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikány József (2000) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Judit (2000) Vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális szabályok a Munka Törvénykönyvében és a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvényben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csire Melinda (2000) A Polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia Zoltán (2000) Rendőrök sérelmére és a rendőrök által elkövetett bűncselekmények statisztikája (Bács-Kiskun megyében 1990-től napjainkig). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Balázs (2000) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba Róbert (2000) Egyesült Királyság és a Német Szövetségi Köztársaság választási rendszerének összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csurka Edina (2000) A perbeli képviselet és az ügyvédség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csutora László (2000) Az Európai Unió fő szerveinek döntéshozatali eljárása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Imre (2000) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Szilvia (2000) A rendszerváltást követő demokratikus parlamenti választások országos és Nógrád megyei eredményeinek összehasonlítása, különös tekintettel a FIDESZ és az MSZP 1998. évi választási szereplésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csényi József (2000) Szabálysértések (fogyasztóvédelem) elbírálásának sajátosságai az új törvényi szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke József (2000) Korlátozott szuverenitás Magyarországon 1945-1949 között - A rendszerváltás tükrében -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke Orsolya (2000) A biztosításügy szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Czigony Kinga (2000) A korrupciós bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cziráki Adorján (2000) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dani Csaba (2000) Szolgáltató társadalombiztosítás megteremtésére vonatkozó elképzelések és a gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Danis Anna (2000) A hajléktalanok helyzete Magyarországon az 1990-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darida Bea (2000) A végelszámolási és felszámolási eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darányi Péter (2000) Az oktatás helyzete nemzetközi összehasonlításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Debreceni Róbert (2000) Piramisjáték szervezése, rejtve működtetett piramisjáték, szabályozási problémák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dely Levente Csaba (2000) A gazdasági rendszerváltás Magyarországon (1989-1991) - Avagy: Ki akart itt rendszerváltást? -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter Kinga (2000) Az örökbefogadás és más családot pótló intézmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeterné Venicz Anita (2000) A jóléti állam által működtetett egészségügy rendszerek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák József (2000) A Független Államok Közösségének első öt éve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Katalin (2000) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes Veronika (2000) Házasságok és válások Magyarországon 1960-tól az adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Divinyi Viktória (2000) A Jalta paradigma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Diós Attila Imre (2000) Romániai magyar pártok kialakulása, feladata, jelene. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Diósgyőri Gitta (2000) Az agrárágazat állami irányítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi Krisztina (2000) A bankügyleteket biztosító mellékkötelezettségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos István (2000) Narkománia és a bűnözés - Tekintettel a hatályos jogi szabályozás problémáira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Katalin (2000) Japán munkaügyi kapcsolatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Sándor (2000) Fúziókontroll az EK versenyjogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombóvári Csaba (2000) Országgyűlési és önkormányzati választások Budapest XVII. kerületében 1990, 1994, 1998. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos Éva (2000) Az országgyűlési képviselők jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drávai László (2000) A magyar közigazgatási bíráskodás fejlődéstörténete, és a közigazgatási perek ügycsoportjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drávainé Brezoczki Erika (2000) A helyi önkormányzati társulások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drávucz Zsuzsa (2000) Családi pótlék rendszere, fejlődése és jelentősége Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dux Veronika (2000) A magyar és az Európai Uniós szabályozások jogharmonizációja a közbeszerzések területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dweik Ádám (2000) A magyar igazságügyi szervezet alkotmányos szabályozása 1869-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávidné Molnár Tünde (2000) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány Andrea (2000) A büntetőjogi és végrehajtási jogszabályváltozások alakulása és értékelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány Éva (2000) A szervezett bűnözés egyes büntetőjogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dézsi Andrea (2000) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömse Tünde (2000) Az apaság és a származás megállapítása iránti egyéb perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

dr. Ecsedi Ferenc (2000) A jog gazdasági elmélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erős Petra (2000) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fabó László (2000) Változások az olaszországi vándorlási folyamatokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fackelmann Balázs (2000) A fiatalkori bűnözés kriminológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fagyas Zoltán (2000) Az 1997-es igazságügyi reform - Különös tekintettel a táblabíróságokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Gábor (2000) Értékpapírok és befektetővédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Noémi Ildikó (2000) Perorvoslatok a polgári eljárásjogban, fellebbezés, perújítás, felülvizsgálat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Rita (2000) Az apaság és származás megállapítása iránti perek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Yvette (2000) A géntechnológia szabályozása Európában és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Faragó Veronika (2000) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Roland (2000) A német választási rendszer hatása a politikai rendszerre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes Zsuzsanna (2000) Az Európai Unió és Magyarország kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Feke Attila (2000) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Szilvia (2000) A munkaviszony keretében sérült munkavállalók munkajogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Zsolt (2000) A laikus bíráskodás jogszociológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Zsolt (2000) A vízvédelem környezetvédelmi jogi kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyőfalvi György (2000) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi Csongor (2000) Irányok - Utak - Kiutak - A FIDESZ kapcsolatrendszerének alakulása az 1998-as választások megnyeréséig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ficsór Tamás (2000) Házastársi vagyonközösség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fiser Attila (2000) Az értékpapírok és a befektető-védelem Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Flumbort Rita (2000) Az anarcho-szindikalizmus Franciaországban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Judit (2000) Kábítószer és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fogarasi László György (2000) Statisztikai szempontok szerint vizsgálva a kollektív szerződések alakulását a piacgazdaságra való áttérést követően. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Freili Géza (2000) A magánpénztárak kialakulása, fejlődése, jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fésüs László (2000) A nemzetközi jog és a belső jog viszonya, különös tekintettel a Magyar Alkotmány 7.§ (1) bekezdésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Dezső (2000) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a hatályos Btk.-ban és az ezirányú reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Zoltán (2000) A Katolikus Egyház irányító szervezete és a hierarchia tagozódása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garaczi Anita (2000) A bűnöző személyisége - A bűnözés okainak kriminálpszichológiai aspektusai -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Garamvölgyi Róbert (2000) A munkavállalók részvételi joga, a részvételi jog megvalósulása a közalkalmazotti területen. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely Krisztina (2000) A magyarországi lakáshelyzet és jogi háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Geri Árpád (2000) A kislistás és vegyes választási rendszerek elemzése Heves megye településeinek választási eredményei alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Glauber Eszter (2000) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gondáné Szélpál Ágnes (2000) A sztrájkjog jelene és múltja Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gordos Győzőné (2000) A pályaválasztás, mint preventív tevékenység a munkaügyi szervezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gruber Anita (2000) Lakáshitelek - A szükséges változtatások kérdései -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubacsi Bernadett (2000) A hulladékgazdálkodás hazai és európai szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubis Zita (2000) Önkormányzati rendszer Magyarországon, különös tekintettel a helyi és területi önkormányzati igazgatási rendszerekre, a jelen szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyetvai Tamásné Vincze Beáta (2000) A közélet átvilágítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Bence (2000) Az Alkotmánybíróság kritikája - Legitimációjának és a jogrendszerre gyakorolt hatásának tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Melinda (2000) A gyermek és fiatalkorú bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyura Barbara (2000) Az 1997. évi CXLIV. tv. új intézményei, alapvető változásai, és ezek várható hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris Krisztina (2000) Biotechnológia és jog az ezredfordulón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkovics Zoltán (2000) Városszociológiai folyamatok Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkó Rita (2000) Az Európai Unió közvetítése a felek között a Bős-Nagymarossal kapcsolatos vitában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurmánczi Éva (2000) Adókedvezmények a személyi jövedelemadó rendszerében különös tekintettel az alapítványi befizetésekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győre Lajosné (2000) Az egyenes adók szükséges változtatásai a magyar adójogban, tekintettel az Európa Uniós csatlakozásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi András (2000) A sajtó-helyreigazítás a magyar jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Gabriella (2000) Jogorvoslat az adóigazgatási eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár Endre (2000) A keletnémet büntetőjogi múlt feldolgozása az újraegyesítés után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár Mónika (2000) A bizonyítás kérdései a polgári eljárásban (elsőfokú eljárás). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáti Tamás (2000) A mezőgazdasági kistermelés adóztatásának szabályozása a személyi jövedelemadózás rendszerében 1988-2000. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi József (2000) A Polgári Törvénykönyv, mint mögöttes jogszabály a társasági jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes Gábor (2000) Totalitarizmus-elméletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Günther Balázs (2000) Az Ifjúsági és Sportminisztérium szervezete és feladata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdú Éva (2000) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajász Bertalan (2000) A zálogjogi novellával bevezetett zálogjogi szabályozás és egyes problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halasy Andrea (2000) Szövetkezetek Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanol Mónika (2000) Gyermekvédelmi rendszerünk, különös tekintettel a családból kiesett gyermekek védelmére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hanyiszkó Zsuzsanna (2000) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti László (2000) A járulék. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Havasi Bálint Attila (2000) Az erőszakos bűnözés kriminológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Andrea (2000) Fogyatékos emberek helyzete hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Edina (2000) Fogamzásgátlás vagy abortusz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyaljai-Boros János (2000) A jogharmonizáció problémája az Európai Unió versenyjogának összefüggésében Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Helmetzy Erika (2000) A Pócspetri-ügy. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Henger György (2000) A katolikus házassági jog rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herbel Krisztina (2000) A tanúbizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herbert Mihály (2000) Az önkormányzati lakások helyzete, privatizációja és az ezzel összefüggő társadalmi változások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg Irén (2000) A Békés Megyei Önkormányzatok rendeletalkotása a törvényesség szempontjából 1995-1998. között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi Éva (2000) Centralizáció és decentralizáció a magyar közigazgatás szervezetrendszerében. A közigazgatásban megvalósult reformok 1990-től - a jövő kihívásai az uniós elvárások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hinterberger András (2000) Erdőterületek jogi helyzetének rendezése a Pilisi Parkerdő Rt. és a Honvédelmi Minisztérium között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hodosy Judit (2000) A magyar gyermekvédelem jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Holbok Sándor (2000) Lobbizás a parlamentben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Bernadett (2000) Lakáspolitika a '90-es években Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Lászlóné (2000) Áttörhető-e az üvegtető? (A nők helyzete Japánban). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Péter (2000) Az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Éva (2000) A munkaidő és a pihenőidő munkajogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Czakó Zsolt (2000) Magyar vámrendszer helyzete az integráció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hraskó Péter (2000) Az európai integráció legitimációs metszetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hudvágner Tamás (2000) Az Ombudsmann működésének tapasztalatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hum János (2000) A Gyönk környéki németség helyzetének változása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Husti János (2000) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hutás Nelli (2000) Az 1997-es igazságügyi reform. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés Zoltán (2000) A közlekedési balesetek esetében a nem egységes bírói gyakorlat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ispánovity Zorica (2000) "Korunk pestise" - a kábítószer. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Istvanovszki László (2000) A nemzetközi szervezett bűnözés - A nemzetközi szervezett bűnözés erőszakos jellegű bűncselekményekben való megnyilvánulása hazánkban -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

István Orsolya (2000) Az ügyvédi hivatás egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab Andrea Judit (2000) A szervezett bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jaksa Tibor (2000) Az információs önrendelkezés egyes kérdései - A személyi szám és a személyes adatok védelme -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsó Antal (2000) Az állam vállalkozói vagyonába tartozó ingatlanok kezelői jogáról "de lege lata". MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jancsó Antal (2000) A korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó fontosabb rendelkezések - A vagyoni és a felelősségi viszonyok -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Janowszky János (2000) A szervezett bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Janzsó Krisztián (2000) A birtokrendezés szükségessége az agrárszektorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Antónia (2000) Az öregség nem betegség! BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Aranka (2000) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Zsanett (2000) Gyermek- és fiatalkorúak bűnözése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Joó Gábor (2000) Rendszerváltás és Pártprogramok 1989-90. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Attila (2000) A köztársasági elnök jogállása Közép-Kelet Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Krisztina (2000) A polgári eljárás alapelvei, különös tekintettel az 1997. évi igazságügyi reformra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juránovics Károly (2000) Külföldi befektetések nemzetközi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa László (2000) Öngyilkosságok alakulása Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa Villő (2000) A szoftvervédelem fejlődésének időszerű kérdései Európában - különös tekintettel hazánk szabályozására az Európai Uniós jogharmonizáció tükrében -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalina Gabriella (2000) Az időskorúak szociális ellátása és biztonsága Miskolc városában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kallai Violetta (2000) Az Európai Parlament. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár Imréné (2000) Nyugdíjrendszerünk története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár Jenő (2000) A mozgásszabadság érvényesülése a sport területén az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kander Ferenc (2000) Agrárjogi viszonyok 1848-tól 1945-ig, különös tekintettel az 1945-ös földreformra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaponya Szilvia (2000) A halálbüntetés pro és kontra. A halálbüntetés hazai helyzetének fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaposi Napsugár (2000) Olaszország hatályos alkotmányának elfogadása és módosításai napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaprinyák Csaba (2000) A gyermek- és fiatalkorú bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Dóra (2000) Vagyon elleni bűncselekmények büntetőjogi szabályozása, különös tekintettel az egyes jogértelmezési kérdésekre a rablás bűntettével kapcsolatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszap András (2000) A nem vagyoni kártérítés magyar története 1928-tól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasztner Valéria (2000) Vezetéselméleti koncepciók, az emberi erőforrások fejlesztésének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Lajosné (2000) Deviancia járvány Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti Gábor (2000) Munkaügyi kapcsolatok és konfliktusok egy multinacionális pénzintézeteben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kegyes Anna Kinga (2000) A munkáltató kártérítési felelőssége nemzetközi és hazai viszonylatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Kornél (2000) Drogpolitika Magyarországon a hazai jogfejlődés tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Márk (2000) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelényi Zoltán (2000) A titkos információgyűjtés jogszabályi háttere és a szabályozás megoldásra váró problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelő Johanna (2000) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kenyeres Ernőné (2000) A háziorvosi szolgálat rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes György (2000) Egyes a rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések elhatárolása a hasonló tényállású bűncselekményektől. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Péter (2000) Az ingatlan-nyilvántartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keveházy Marianna (2000) A részvénytársaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó szabályok a régi és az új Gt.-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kicska Andrea (2000) Életkörülmények és lakásviszonyok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kicsák Tünde (2000) Lakáshelyzet Magyarország keleti régiójában az 1990-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Edit (2000) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Ildikó (2000) Állampolgárság Magyarországon és külföldön különös tekintettel a honosítás és visszahonosítás szabályaira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisjuhász Zoltán (2000) Az amerikai alkotmány fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kismarton Judit (2000) Euthanasia nemzetközi kitekintése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispál László (2000) A Kádári erőszakszervezetek felbomlásától a polgári demokratikus fegyveres testületek kialakításáig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Angelika (2000) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Dániel (2000) A nem vagyoni kártérítés mint általános személyiségvédelmi eszköz az immateriális sérelemokozások esetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Dóra (2000) A tiszaeszlári per. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Zsuzsanna (2000) A táppénz, mint keresetpótló ellátás a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszely György (2000) A változások fő irányai a különös részben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klam Edit (2000) Elhatárolási kérdések a gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kleithál Mariann (2000) Öngyilkosság Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Anita (2000) A szervezett bűnözés - Az olajbűncselekmények -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Ildikó (2000) A környezetvédelmi jog által védett egyes jogtárgyak, különös tekintettel a vízre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koleszár Ágnes (2000) A felszámolási eljárás az értékesítés szempontjából. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár István (2000) A sztrájkjog hazai szabályozása különös tekintettel a közalkalmazotti és köztisztviselői munkavállalókra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kollát Erzsébet (2000) A rák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Komondiné Göndör Judit (2000) A pályaválasztási tanácsadás lehetőségei a MÁV Rt. Belső Munkaerő-közvetítő Bizottság munkájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncsek Krisztián (2000) A szerződésekre irányadó jog meghatározása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz Ildikó Lenke (2000) Az erdélyi magyar jogászképzés politikai vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz Levente (2000) A hitelintézetek által alkalmazott hitelbiztosítékok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kondor Krisztina (2000) Családtámogatás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korencsy Zsolt (2000) A laikus bíráskodás Olaszországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korhecz László (2000) Életmód és halálozási viszonyok Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koroknai Richárd (2000) Az érzelmi hullámvasút elmélet és a Job Club kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kosztyu Tímea (2000) Az angolszász típusú esküdtszék működésének jogszociológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Katalin (2000) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Kálmán (2000) A magyar református egyház területi igazgatása 1790-1881. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Lajos (2000) A bipoláris világrend kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács László (2000) Gondolatok az eutanázia témaköréből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Mátyás (2000) Értékpapírok és értékpapírpiacok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Norbert (2000) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Péter (2000) Az örökbefogadás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ágota (2000) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás általános szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Mráv Zsuzsanna (2000) A gyámügyi eljárásjog vizsgálata - különös tekintettel a Gyermekvédelmi tv. által bevezetett jogintézményekre -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kratochwill Mária (2000) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Júlia (2000) A tanú helyzete a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kustra Ilona (2000) A baleseti ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuti István László (2000) A szervezett bűnözés kriminológiai aspektusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kákonyi Gábor (2000) Emberkereskedelem és prostitúció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán Viktor (2000) A magzatelhajtás kérdései a büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kántor Veronika (2000) A mesterséges megtermékenyítés és jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kárpáti Tibor (2000) A terhelt joghelyzete a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya József (2000) Környezetvédelmi jogunk az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kökény Tímea (2000) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Körmendi Csaba (2000) A jogdogmatika szerepe a német jog intézményrendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőrösi Tibor (2000) A bipoláris világrend kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőrösy Gyula (2000) A magyar választási rendszer átalakításának kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczi Miklós (2000) A perbeli képviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Nóra (2000) Jogi antropológia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Tamás (2000) A kelet-közép európai vegyes választási rendszerek összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laky Edit Anita (2000) Reklám az adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ledneczki Melinda (2000) Munkanélküliek szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Legeza Tímea (2000) A családi pótlék. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lekics Tamás (2000) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Ildikó (2000) A perbeli bizonyítás, különös tekintettel a bizonyítási kötelezettség és bizonyítási teher kérdéseire. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Letanóczky Lotti (2000) A jogi személyekre vonatkozó EU szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Letenyei Róbert (2000) A gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovai Gábor (2000) Veszélyes anyagokra vonatkozó szabályozás az Európai Unió és Magyarország környezetvédelmi jogalkotásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovai Gábor (2000) A szerződésszegés, különös tekintettel a hibás teljesítésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovászy László (2000) A rendszerváltás és az agrárjogalkotás összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lucz Erika (2000) A családok támogatása a változások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Luczai Miklós (2000) A munkáltatói kártérítési felelősség különös tekintettel a nem vagyoni kár jogintézményére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Ildikó (2000) Nemzetközi választottbíráskodás Közép-Kelet-Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Krisztina (2000) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Noémi (2000) A kábítószerrel való visszaélés hazai szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lányi Alfréd (2000) A fiatalkorúak reszocializációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Dóra (2000) AIDS. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László Zsolt (2000) Az eutanázia kérdésének jogelméleti vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lédeczi Barnabás (2000) Rendszerváltás 1946-48 (1948 a fordulat éve, a „kékcédulás" választások a kecskeméti sajtó tükrében). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt József (2000) A csőd- és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó büntetőjogi szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt Péterné (2000) A társadalombiztosítás családtámogatási rendszere, és annak a magyarországi demográfiai folyamatokra gyakorolt hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai Judit (2000) A hitelezők érdekeinek védelme a Btk.-ban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lókiné Hajdú Zita (2000) A szabadságelvonással nem járó szankciók a magyar büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lónyai Márta (2000) A vezető-kiválasztás aktuális kérdései a XXI. század küszöbén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőke Zsófia (2000) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz Valéria (2000) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előmeneteli rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz Éva (2000) Adatok a halálozási viszonyok alakulásáról Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madarász István (2000) A szankciószabás elméleti kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mader Balázs (2000) Az ombudsman jogállása - Nemzetközi összehasonlítás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Tivadar (2000) Az önkéntes nyugdíjbiztosítás múltja, jelene, jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magó András (2000) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel a névvédelemre és az orvosi jogviszonyra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Majorosi Éva (2000) Az euthanázia kérdése jogelméleti vonatkozásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makkai Csilla (2000) A jogi személyek helye a jogrendszerben valamint Európai Uniós jogharmonizációjuk a jogelmélet tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makovits Tünde (2000) A munkavállalók jogi és szociális helyzete Magyarországon 1840-1918. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Makszin András (2000) Szenvedélybetegségek és kezelésük. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Markó Judit (2000) Vízvédelem az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Martinecz Gergely (2000) A magyar és az angol választási rendszerek összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marton Éva (2000) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maróthy Zsolt (2000) Az országgyűlési képviselők jogállása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti László (2000) Lakáspolitika Magyarországon az 1990-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matejka Zoltán (2000) Alárendelt ügyészség? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mazzag Pál (2000) A munkavállalói részvétel érvényesítésének néhány gyakorlati problémája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri Szilvia (2000) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Meleg Norbert (2000) A Bill of Rights az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Messzi-Szabó Richárd (2000) A vízvédelem jogharmonizációs kérdései az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mester Szilvia (2000) Fejezetek a magyarországi németség XX. századi politikatörténetéből egy baranyai német falu tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei Zoltán (2000) Narkománia és bűnözés, avagy a kábítószer-abúzus jelensége Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezőné Joó Aranka (2000) A kollektív szerződés megkötésének alapkérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezős Ottó Zoltán (2000) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Michler István Bence (2000) A viktimológia alapkérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihucz Éva Irén (2000) A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség jogi helyzete és tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós Annamária (2000) Gyermekvédelem alakulása a magyar jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikó Dénes (2000) Lakásügyi adataink a nemzetközi összehasonlítás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Milus Gábor (2000) A váltóval kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Attila (2000) Nemzet és állam: a nemzetállam problémája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Barna (2000) Az EU bizottságának a magánszektort érintő versenyjogi eljárásainak bemutatása és összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Emese (2000) Magyarországi németek politikai-jogi helyzete a XX. században - A Tolna megyei németek helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Gyuláné (2000) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Jánosné (2000) Az emberi élet minősége, az egészséges életmódot befolyásoló tényezők Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár József (2000) A gyermek- és fiatalkorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények kriminológia elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Melinda (2000) A Horn-kormány külpolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Mónika (2000) A végkielégítés néhány elméleti és gyakorlati kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Tibor Tamás (2000) Nemzetközi szerzői jog az évezred küszöbén, különös tekintettel az Európai Unióra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Zsolt (2000) Az ingatlan-nyilvántartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Monostori Róbert (2000) A tanú szerepe a büntetőeljárásban és a tanúvédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Moskó Mónika (2000) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Attila (2000) A tanúvédelem Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Árpád Attila (2000) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátis Kornél (2000) A bipoláris világrend kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté Szabolcs (2000) A sztrájk jogi szabályozásának kérdései napjainkban - Gyakorlati vizsgálata néhány Magyarországon megtörtént eset tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátó Zsolt (2000) A köztársasági elnök jogállása a harmadik évezred küszöbén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesi Gáspár (2000) Az 1997. évi CXLIV. törvény új intézményei, alapvető változásai és ezek várható hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Brigitta Mária (2000) A fogvatartottak jogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Bánkné (2000) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, a múlt és a jövő vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros József (2000) Az egészségbiztosítási rendszer jogorvoslati és felelősségi szabályai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Míg Kitty (2000) Halálozás, halandóság Magyarországon az 1990-es években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mózes Andrea (2000) Az állami támogatás szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon, különös tekintettel a regionális támogatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mózes István (2000) A munkanélküliség esetén nyújtott szociális ellátások Magyarországon, az ellátórendszer EU normákkal történő harmonizációjának kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Lajos (2000) Az ügyészi vád, vádképviselet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Norbert Béla (2000) A tanúvédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Orsolya (2000) Lakáshoz jutás feltételei ma Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Sándor (2000) Gazdasági bűncselekmények új szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ádám (2000) Az 1997. évi CXLIV. törvény új intézményei, alapvető változásai és ezek várható hatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (2000) A személy elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Sándorné (2000) Egyéni vállalkozók biztosítási kötelezettsége, társadalombiztosítási és egyéni járulékfizetése, valamint járulék bevallási rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyváradi Izolda (2000) A háztartási vagyonközösség keletkezése és tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Gábor (2000) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nika Péter (2000) A nem vagyoni kártérítés, különös tekintettel a bírói gyakorlatra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novaszel Noémi Ildikó (2000) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri Józsefné (2000) A népesedés helyzete és problémái Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdy Zoltán (2000) Az üzemi tanács szabályozási modelljei az Európai Unió országaiban a jogharmonizáció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nándori Dóra (2000) A gazdasági társaságok átalakulásának régi és új szabályozása, tekintettel az Európai Unió vonatkozó társasági jogi irányelveire. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Attila (2000) A NATO bővítési folyamatának nemzetközi jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Gabriella (2000) A kirendelt védő. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Iván (2000) A jegyző jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Kornél (2000) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Krisztina (2000) Narkománia és bűnözés - A kábítószerrel visszaélés hazai büntetőjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Miklós (2000) Az adózás eljárásjogi szabályozása, a szabályozás gyakorlati kérdései a méltányossági és fizetési könnyítési eljárás folyamatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Mária Márta (2000) A foglalkoztatási törvény és módosításai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Mónika (2000) Szolnok Megyei Jogú Város bérlakás gazdálkodása a számok tükrében az 1990-es évektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Zoltán (2000) Az agrár-környezetvédelmi jog harmonizációja az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nótári Tamás (2000) Jogtudomány és retorika Cicero pro Murenájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olasz András (2000) Az Európai Unió regionális politikája, különös tekintettel annak pénzügyi vonatkozásaira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Opauszki István (2000) Az Osztrák-Magyar Monarchia közös vagyonának felszámolása 1918-1940. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán Zsuzsanna (2000) A képviselő-testület bizottságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ormosi Héla (2000) Vagyoni jellegű büntetések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Márta (2000) Közigazgatási bíráskodásunk kialakulása és helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Osztrogonácz Judit (2000) A tanúbizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban - A szubjektivitás jelentősége a büntetőeljárási tanúbizonyításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ottentál Boglárka (2000) Alkoholizmus mint deviancia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pais István (2000) A köztársasági elnök jogállása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paksi Zoltán (2000) Haza és haladás viszonyának konzervatív újrafogalmazása Szekfű Gyula A magyar állam életrajza című művében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palatinusné Gál Anna (2000) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai különös tekintettel a vádemelés elhalasztására és a törvényes képviseletre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palotay András (2000) Jogi és magánszemélyek nemzetközi választottbírósági szerződései, különös tekintettel azok jogági elhelyezkedésére, tipológiájára és gyakorlati problémáira. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palágyi Estilla (2000) A családtámogatások rendszere Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palócz Levente (2000) Polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paphalmi Rita (2000) A betegek jogai és érvényesítésük szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Andrea (2000) Kábítószerek, és ami mögötte van. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Zoltán (2000) Sztrájkok a MÁV-nál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai Tibor Csaba (2000) Az állami támogatások fogalmi meghatározása az Európa Unió versenyjogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki László (2000) A családokat segítő szociális védelmi rendszerek sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Ágnes (2000) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények, különös tekintettel a rablás tényállására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patocskai Krisztina (2000) A nyugdíj jövője. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő Hajnalka Katalin (2000) A magyar állampolgársági jog történeti fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petike Ferenc (2000) Lakáspolitika és a lakáshitelek alakulása az adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petri Katalin (2000) Munkavállalás lehetőségei az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrik Ilona (2000) A kábítószer és bűnözés helyzete hazánkban, kitekintéssel Bács-Kiskun megyére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrik Zoltán (2000) Személyiségvédelem a polgári jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrányi Katalin (2000) Fasizmus és a politikai diktatúrák, különös tekintettel a Franco-diktatúrára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Tamás (2000) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pokker Zoltán (2000) Az erőszakos nemi erkölcs elleni bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pokorny Gabriella (2000) Rendkívüli perorvoslatok a polgári eljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár Dorottya (2000) Személyiségvédelem a polgári jogban - A személyhez fűződő jogok különös védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Posztós Mónika Amarilla (2000) A balesetbiztosítás kialakulása és fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Poós Rita (2000) Politikai teológiák - Teológiai válaszok a politikai közösségek kérdéseire a II. vatikáni zsinat előtt és után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Provaznik Balázs (2000) Magzatelhajtás és a magzati élet védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai József (2000) A börtönintézmények fejlődése a büntetés-végrehajtási jog céljainak és alapelveinek prizmáján keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pyrkosz Stanislaw Tomasz (2000) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi Endre (2000) Szoftverek, adatbázisok és az internet joga, jogközelítési feladatok Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi Viktor (2000) A társadalombiztosítási járulékokról és ellátásokról szóló törvények alkalmazása a DÉMÁSZ Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Páli Adrienn (2000) A kábítószerrel való visszaélés hazai és külföldi jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor Tibor (2000) Fiatalkorú és gyermekbűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pávlisz Beatrix (2000) A gyermek- és ifjúkori bűnözés lélektani háttere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Péli Noémi (2000) Öngyilkossági cselekmények az adatok tükrében Bács-Kiskun megyében és Kecskemét vonzáskörzetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radna Szilvia (2000) A munkajogi felelősség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rajmon Balázs (2000) A szervezett bűnözés alakulása Magyarországon a rendszerváltás után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rakaczki Renáta (2000) Az idegenrendészet magyarországi jogi szabályozása és gyakorlata, EU csatlakozásunk tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rehó Orsolya (2000) A bírósági szervezet reformja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Roland Péter (2000) A vagyon elleni bűncselekmények nyomozása, különös tekintettel a csalás bűncselekményére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozmis Ildikó (2000) A zsidó hitközségek autonómiája Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruszó Gyula (2000) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Adrienn (2000) A hivatásos bírák személyi függetlenségének egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rákos Tibor (2000) A szerzői jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Réczi László (2000) A szervezett bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Réczi Mónika (2000) Az igazságügyi szervezet reformja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Réti Éva (2000) A bérlakás állomány - A bérlakások helyzetének statisztikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révfy Mária (2000) Jogharmonizáció az Európai Unió és Magyarország között a környezetvédelem területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rómer Judit (2000) Az Európai Unió intézményrendszere, különös tekintettel az Európai Parlamentre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa Sándor (2000) Az állampolgári jogok fejlődése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa Judit (2000) Befektetővédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sabján Eszter (2000) A foglalkoztatást elősegítő támogatások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sajben Sándorné (2000) Fiatalkori deviancia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sallai Tamás (2000) A befektetési szerződések kialakulása és főbb jellemzői a magyar jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt Andrea (2000) A munkavállaló és a munkáltató felelősségi rendszere és tartalma a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén Katalin (2000) Jog és társadalom. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebő Ildikó (2000) Európai Unió-Magyarország: Környezetvédelmi jog. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sima Katalin (2000) A regionalizmus fejlődése néhány ország példáján keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simai Zoltán (2000) A helyi önkormányzatok társulásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Simkó Péter (2000) Az Európai Unió gazdaságpolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Andrea (2000) Elfordul a világ a magánnyugdíjaktól? A magán és állami nyugdíj összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon István (2000) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Lajosné (2000) A családtámogatás rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simoray Zsuzsanna (2000) A házasság, válás, a különélés és az özvegyülés alakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Erika (2000) Balesetbiztosítás és felelősség kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos József (2000) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok helye, szerepe a közigazgatási szervek rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Solymosi Emőke (2000) A jaltai rendszer kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Solymosi István (2000) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Solymári Béla (2000) A befektetési szerződések. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Gabriella (2000) Az emberölés privilegizált esetei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Gábor (2000) Az Európai Bíróság hatásköre és eljárásjoga. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Szilvia (2000) Az agrárágazat állami irányítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somosi Krisztina (2000) Az országgyűlési képviselők mentelmi jogának és összeférhetetlenségének szabályozása, gyakorlata napjainkban, valamint a mentelmi jog vizsgálata Németországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Edit (2000) Népességstatisztikai jelenségek és a lakásüggyel való összefüggésük Nagyszénás példáján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Gábor (2000) A vadászati jog fejlődésének áttekintése, különös tekintettel az Unió szabályozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Straszewski Tamás (2000) A halálbüntetés jogbölcseleti vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szablics Imre (2000) Az egyenlő esélyek érvényesülése az Európai Unió és a Magyar Köztársaság munkajogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Andrea (2000) A termőfölddel kapcsolatos jogi szabályozás a rendszerváltás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó András (2000) Önkormányzati intézmények - A statisztika szerepe a gazdasági elemzésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Csilla (2000) Jogalkalmazói nehézségek a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások kapcsán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ferenc (2000) Az Európai Unió munkaügyi normái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó József (2000) Az oktatás helyzete a statisztika tükrében 1989-2000 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Lászlóné (2000) Gazdasági társaságok és tagjai biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 1988. január 1-től napjainkig, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló törvény 1988. június 16-tól hatályos változásaira is. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Norbert (2000) A magyarországi zsidóság politikai identitása (1945-1989). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Olga (2000) A környezeti hatásvizsgálat szabályozása és tartalma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Sándor (2000) Egészségmegőrzés és az egészségügyi reformfolyamatok kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ádám (2000) Kultúrfinanszírozás Szegeden. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Szabó Árpád (2000) Korszerű szakértői bizonyítás a származás megállapítása iránti perekben, különös tekintettel a DNS-vizsgálatokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalántai Kinga (2000) Az elektronikus kereskedelem nemzetközi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalóki Villő (2000) A vagyoni kárpótlási törvény hatására bekövetkezett változások Magyarország földtulajdon viszonyaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári Edina (2000) Magyarország és az Európai Unió - Az EU-csatlakozással kapcsolatos legfontosabb teendők, prioritások, különös tekintettel a strukturális alapokon keresztül nyújtott közösségi támogatásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szebenyei Zsolt (2000) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos szabályozás, valamint a veszélyes hulladék-bírsággal szankcionált, tipikus jogsértések bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeberényi Gyula (2000) A jog változtathatósága és a szerzett jog védelme. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szecskó Katalin (2000) Pénzmosás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi Zsolt (2000) A szervezett bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szelényi Ildikó (2000) A gyermek- és fiatalkorú bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentes Gábor (2000) A munkajog és a társadalombiztosítási jog fejlődése, fogalma, összefüggései, kapcsolata és problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentpétery Dóra (2000) A versenyjog időszerű kérdései - A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmáról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziebert György (2000) A gyermekek után folyósított pénzbeni szociális ellátások rendszere Magyarországon az Európai Uniós megoldások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szili Péter (2000) Az orosz központi kormányzat napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilvágyi Attila (2000) A szervezett bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Anikó (2000) A betegek jogai és a védelmüket szolgáló egyes biztosítások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Zoltán (2000) A bipoláris világrend kialakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Bay Lujza (2000) Az áldozatvédelem aktuális kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Szász Zsuzsanna (2000) A gyermek-, és ifjúságvédelem helyzete az 1997. évi XXXI. törvény tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szloboda Aliz (2000) Az európai parlamenti választások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sznyida Barbara (2000) A kábítószerrel kapcsolatos büntetőjogi szabályozás alakulása, figyelemmel a nemzetközi egyezményekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sztankóczy András (2000) A Strukturális Alapok felhasználása az új német tartományokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Judit (2000) A nemzetközi magánjogi minősítés elméleti és gyakorlati problémája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szász Hajnalka (2000) Női diszkrimináció az Európai Unió országainak szociális jogában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szászné Szedlák Andrea (2000) Az oktatás nemzetgazdasági megtérülése és várható hozamai, különös tekintettel az új oktatási rendszer miatti változásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Székely Zsuzsanna (2000) Lakáshelyzet Magyarországon az 1990-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Székács Viktória (2000) A szőlő és borgazdálkodás jogi szabályozása különös tekintettel a hegyközségekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szél Napsugár (2000) A diszkrimináció tilalma az Európai Unió munkajogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi Lajos (2000) A szovjet-modell átvétele Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szörényi Judit (2000) A francia választási rendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs István (2000) Politikai és jogi aggályok a nürnbergi perben hozott ítéletekkel kapcsolatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Krisztina (2000) Szociális védelem az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs László (2000) Drogpolitika. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Rita (2000) 8. osztályosok egészségképe egy alföldi községben (Domaszék). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Éva Erika (2000) Bűnözés és narkománia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor Nóra (2000) A Kulturális Bizottság törvényelőkészítő munkája a médiatörvény tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta Lászlóné (2000) Az állam és a Református Egyház szociális védelmi rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sántha György (2000) A magyar területfejlesztési rendszer az Uniós szabályozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sóvári Miklós (2000) A vállalat- és árujelzők jelentősége, a jogi oltalom problémái, különös tekintettel a védjegyoltalom és a jogérvényesítés aktuális kérdéseire. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Süke Amália (2000) Alsófokú közoktatási intézmények működtetésének néhány törvényességi kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Süveggyártó Andrea (2000) A nyugdíjrendszer fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Amaryllis (2000) A magyar vámjog konformitása az Európai Unió vámjogához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamás Gabriella (2000) Az Európai Unió közlekedéspolitikája a magyar csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanka Zsigmond (2000) Az önkormányzati döntések törvényességi ellenőrzésének gyakorlati tapasztalatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács Péter (2000) Megengedhető-e a kegyes halál? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjáni-Nagy Sándor (2000) A tanúvédelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tatár Judit (2000) Európai Parlament és választási rendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Terdik Edda (2000) A végelszámolás és a felszámolási eljárás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Till Roland (2000) A makroszintű érdekegyeztetés új rendszeréről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tompa Zoltán (2000) Az alkotmányjogi panasz és a mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tormási Anita (2000) A gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Trényi Diána (2000) Környezeti jogi szabályozási rendszer, különös tekintettel a hulladékokra és a veszélyes hulladékokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tuba István (2000) A jogos védelem egyes kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Téglás Botond (2000) Szerzői jogok az interneten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár Tamás (2000) A magyarországi kábítószerhelyzet alakulása a rendszerváltástól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth András (2000) A bűnözés alakulásának statisztikai vizsgálata a társadalmi sajátosságok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Csaba Levente (2000) Az anyagi büntetőjog és az alkotmány összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Dorottya (2000) A büntető ítélet jogi természete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Erzsébet (2000) Az eljárási és végrehajtási kegyelem, kegyelmi mentesítés a büntetőjogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Gabriella (2000) Környezetvédelmi intézményrendszerünk és a jogharmonizáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Géza (2000) Munkaerőpiaci folyamatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az 1997 és 1999 közötti időszakban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Judit (2000) A rendszerváltás és az agrárjogalkotás összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Kálmán (2000) Az agrárágazat állami irányításának jogi eszközei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Melinda (2000) A romák jogi és politikai helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Mihályné (2000) Munkaügyi kapcsolatok a TITÁSZ Rt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Tibor (2000) Arendt a nácizmusról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Tünde Ilona (2000) Perbeszédek a büntető tárgyaláson. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zoltán (2000) Gömbös Gyula politikai pályafutása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Herpai Erika (2000) Az állatvédelem összehasonlító jogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Becze Éva (2000) Egészségbiztosítási ellátások kezdete és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthpál Tamás (2000) Az örökbefogadás az európai és a magyar jogrendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóti Tímea Andrea (2000) Mobilitásvizsgálat a Komárom-Esztergom megyei jogászság körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujszászi András (2000) A szövetkezeti jog szabályozása de lege ferenda. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ujvári Tamás (2000) Törvényen alapuló tartás kérdései napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ungvári Gábor (2000) A pénzforgalom, bank- és hitelviszonyok polgári jogi kérdései. A bank- és hitelviszonyok, különös tekintettel a kisvállalkozások hiteleire. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán Ágnes (2000) A jogtudat - Jogkövető magatartás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadkerti Tóth Sándor (2000) Az arab-izraeli konfliktus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vannay-Skody Tamás (2000) Nevek világa, avagy névviselés problémáinak szabályozása a közigazgatási jogban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Attila (2000) Az Országgyűlés törvényalkotó tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Ildikó (2000) Kiskorúak örökbefogadásának szabályai, különös tekintettel a magyar jogfejlődésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Judit (2000) Az abortusz szabályozásának jogszociológiai problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga László (2000) Az agrárágazat állami irányítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Lóránt (2000) Az Antall- és a Boross-kormány külpolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Péter Benedek (2000) Haszonélvezet az öröklési jogban és ennek mai joggyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Péter Benedek (2000) A Legfelsőbb Bíróság helye a magyar jogrendszerben, különös tekintettel a joggyakorlatot egyesítő tevékenységére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Péter László (2000) A nemzetközi fuvarozási egyezmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass László (2000) Az Országgyűlés működése 1825-től. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Velez Tamás (2000) Országgyűlési választások Bács-Kiskun megyében 1994-1998. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vercz Éva (2000) A lakáshelyzet alakulása a kilencvenes években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Antal (2000) A politikai baloldal pártjai Magyarországon a rendszerváltás után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Krisztina (2000) A kábítószer-probléma és a bűnözés kriminológiai vonatkozású összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veress Kornél (2000) A halálbüntetés jogelméleti tematizálása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verhóczki János (2000) A határőrség nyomozóhatósági hatáskörébe tartozó bűncselekmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veréb Balázs (2000) A tagok és részvényesek felelőssége és a hitelezővédelmi eszközök. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Viczián András (2000) A vadászati jog magyar szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida Ferenc (2000) Gyógyszerellátás Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida János (2000) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vilmányi Zoltán (2000) A magyar környezetvédelmi jog gyakorlati kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Csaba (2000) A környezetvédelem büntetőjogi alapkérdései - A környezetvédelem büntetőjogi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Dezsőné (2000) Szociális biztonság a munkanélküliség esetén, Jász-Nagykun-Szolnok megyében (1995-1998 között). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Erika (2000) Követelések és ajánlások - Bérviták a MÁV Rt.-nél az 1990-es években. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Veronika (2000) Az MSZP tíz éve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vizkeleti Krisztián (2000) A totalitarizmus elmélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Voller Angéla (2000) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vorzsák Noémi Nóra (2000) Farmok a világgazdaságban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vozsech Aglája (2000) Narkománia és büntetőjog a személyiségi jogok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vámosi-Nagy Zsolt (2000) A tagok (részvényesek) felelőssége és hitelezővédelmi intézmények. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi Imre (2000) Az államiság kérdései az iszlámban; modern iszlám politikaelméletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Várnagy Roland (2000) A demokratikus deficit és az 1999. évi Európai Parlamenti választások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony Emília (2000) A gyermek- és fiatalkorú bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vízhányó Szilvia (2000) A Magyar Honvédség személyi állományához kapcsolódó nyugellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös Viktória Ágota (2000) Joghatékonysági elemzés a társasági jog kapcsán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zakar Edit (2000) A laikus bíráskodás összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zolcsák Ottó (2000) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zombori Mónika (2000) Gondolatok a magyar büntetőeljárási jog transzformációjához a büntetőeljárás résztvevőinek védelme tükrében - különös tekintettel a tanúvédelemre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zomborszki Márta (2000) Anyasági ellátások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsebedits Gabriella (2000) A családok szociális helyzete a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsilinszky Tibor (2000) A Köztársasági elnök megválasztásának problematikája és az azt meghatározó politikai küzdelmek az 1989-es Kerekasztal Tárgyalásokon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros Ágnes (2000) Az állami támogatások szerepe az Európai Közösség versenyjogában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsák Erika (2000) A jog és irodalom kapcsolata az európai és az amerikai irodalom néhány alkotásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsúnyi Imre (2000) Végintézkedés egyoldalú jognyilatkozattal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zvada Katalin (2000) A Magyar Alkotmánnyal kapcsolatos viták a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Krisztina (2000) Perbeszédek a büntető tárgyaláson. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árva Nóra (2000) Érdekvédelem és érdekképviselet az agrárszektorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árvay Anita (2000) Lakás-szociálpolitika az EU országokban a nemzetközi összehasonlító adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Édes Tamás (2000) Az élet és a testi épség elleni bűncselekmények, különös tekintettel az emberölés alapesetére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Égető Gábor (2000) A magyar és a német választási rendszer összehasonlító elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Égető Sándor (2000) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Élő András (2000) A viktimológia fejlődése, avagy áldozattani szempontok érvényesülése a büntető igazságszolgáltatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ölbey Flóra (2000) Az Európai Unió foglalkoztatottakra vonatkozó egyes szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Öszterling Katalin (2000) Az euthanázia jogelméleti problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Új Zoltán (2000) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őry Ferenc (2000) A trianoni békediktátum hatása Kőszeg város életére az 1920-as évek első felében, kitekintéssel a magyar-osztrák gazdasági kapcsolatokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 20:02:46 CET.