Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú | Ő
Number of items: 917.

A

Ahmed Leila (1999) A multinacionális vállalatok globális és lokális reklámjainak elméleti háttere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Akliné Tomán Margit (1999) A magyar szeretetszolgálatok hazai és külföldi önkéntes tevékenysége a szociális ellátásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Albert Erzsébet (1999) A Kerridge Autoline integrált vállalatirányítási rendszer honosításának könyveléssel összefüggő feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Ferenc (1999) A magyarországi református egyház szervezeti kialakulásának első évszázada a Dunamelléken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Alpár Tünde (1999) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükségesség megítélésénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Altmayer Ákos (1999) A szervezett bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Anschau László Dávid (1999) Normatív és gyakorlati közbeszerzés az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal József (1999) Vállalati koncentrációk ellenőrzése (fúziókontroll) az EK jogában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antalffy-Zsíros András (1999) Az iparjogvédelem szerepe a nemzetközi gazdasági együttműködésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Apjok Ferenc (1999) A Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság marketing tevékenységének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Apró Zoltánné (1999) Nyugellátás a nyugdíjreform után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Apáti Nagy Kamilla (1999) Munkaügyi kapcsolatok: a munkavállalói oldal. Egy munkavállalói érdekképviselet bemutatása a Vasas Szakszervezeti Szövetség példáján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi Gabriella (1999) A kiállítás-szervezés szerepe a marketing kommunikációban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arató Dezső (1999) A helyi önkormányzatok rendeleteinek alkotmánybírósági ellenőrzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos Péter (1999) A katonai szolgálati bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babik Anett (1999) Kiegészítő biztosítás: a kötelező felelősségbiztosítás terhére történő nemzetközi gépjármű-kárrendezés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bada János (1999) Kábítószer-kereskedelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Valéria (1999) A fekvőbeteg ellátás hatékonysága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Ágnes (1999) A falusi turizmus marketingkoncepciója Dél-Alföldön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bak Sándor (1999) A hivatalos személy elleni erőszak története és problematikája napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakai Dóra (1999) Gyermekvédelem és intézményrendszere Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyiné Lovrics Ágnes (1999) Közlekedés és a fogyatékosság. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balcsó Péter (1999) A kisebbségi jogok érvényesülése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baldé Mamadou Morou (1999) A Budapesti Értéktőzsde és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Balla Péter (1999) Marketing az életbiztosításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Edina (1999) A gazdálkodó szervezetek átalakulása különös tekintettel a menedzsment szerepére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Józsefné (1999) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megalakulásának és működésének vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balog-Farkas Józsefné (1999) Rendszerváltás a családi pótlék területén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Mihályné (1999) Emberközpontú minőségbiztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Tamás (1999) Az Európai regionalizmus hatásai és lehetőségei Magyarország térségeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baltavári Ágnes (1999) A betegségek megelőzése és jelentősége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs László (1999) A hitel és kölcsönszerződések, valamint az azokat biztosító szerződéses mellékkötelezettségek banki gyakorlata, különös tekintettel a leggyakrabban előforduló jogvitákra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné dr. Lendvai Éva (1999) A kártérítési felelősség kérdései a magyar munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Banai Krisztina (1999) A fogyasztóvédelem az Európai Unió joganyagának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Banga Attila (1999) A rendszerváltás és a szövetkezetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bangó Lászlóné (1999) Egyéni és társas vállalkozások biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barabás Jánosné (1999) A szabálysértési cselekmények elbírálásának gyakorlata Záhonyban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baraczka Mariann (1999) A gyógyszerek árához nyújtott állami támogatás változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baradlai Krisztina (1999) A munkanélküliséggel kapcsolatos jogalkotás Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyai Istvánné (1999) A "munkásosztály" helyzete, érdekvédelme és képviselete (1956-tól napjainkig). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi András (1999) A fogyasztóvédelemre vonatkozó szabályozás, figyelemmel az államigazgatási eljárástól való eltérésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartal Iván (1999) A Fiatal Demokraták Szövetségének kialakulása és fejlődése az 1994-es országgyűlési választásokig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartók Szandra (1999) Az üzemi tanácsok működése és annak tapasztalatai Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Krisztina (1999) Helyzetkép a pedagógus munkanélküliségről, kiútkeresési alternatívák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Basa Zoltán (1999) A logisztikai folyamatok optimális menedzselése a távközlésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bedő Andrásné (1999) A magyar rokkantsági nyugdíjrendszer alakulása 1951-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bekker Gyöngyi (1999) Az egyéni vállalkozók biztosítása és járulékfizetési kötelezettsége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Belényesi Erika (1999) A konferenciaturizmus lehetőségei, jelenlegi helyzetének elemzése Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Belényi Andrea (1999) A vertikális korlátozások megítélése a közösségi jogban. A bizottság Zöld könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze Györgyi (1999) A MÁV új Bérbesorolási rendszer bevezetésének fontossága. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Bernadett (1999) A német kérdés 1945-49. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Zsuzsanna (1999) Nyugellátási elv és a nyugdíjemelés kapcsolata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Orsolya (1999) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkes Klára (1999) Életbiztosítások a Hungária Biztosító Rt.-n belül. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bernwallner Richárd (1999) Az 1978. évi IV. törvény XIII. fejezete. A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései témakörből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berta Zsolt (1999) Kábítószer és bűnözés Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertók Kinga (1999) Kísérlet egy kollektív alkura. A MÁV Rt. 1995-ös keretszerződésének előzményei és tanulságai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bezdán Anikó Judit (1999) Az erdő tulajdonjogi és használati jogi helyzete az új szabályozások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biczók Gyöngyi (1999) A járványok és a gazdasági, társadalmi, és a szociális helyzet kapcsolata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bilik Jánosné (1999) A személyügyi tevékenység változása, korszerű személyügyi tevékenység. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bilisics Zita (1999) A Fodor József Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium kollektív szerződésének kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bittó Renáta (1999) A kárpótlás földjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó Ilona (1999) Az emberi erőforrás gazdálkodásról. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Blazovich László (1999) Magyarok kivándorlása Észak-Amerikába. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda István (1999) A mezőgazdaságban működő szövetkezetek átalakulásának jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogi Zsanett (1999) Gyógyszermarketing Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Tímea (1999) A szervezett bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Mihály (1999) A Gabcikovo-Nagymarosi vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről szóló államközi szerződés teljesítésének anomáliái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogár Zoltán (1999) Területi piacbővítés lehetőségeinek elemzése egy autó márkakereskedő cégnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bohus András (1999) Beszámoló hasznosítása a Prímavill Kft. gazdasági helyzetének megítélésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolgár Zsolt (1999) Vezetési stílusok és gyakorlati megvalósulásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Bonyhádi Aranka (1999) Finanszírozási módszerek egy pszichiátriai szakkórházban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordiné Németh Erzsébet (1999) A gyermek születésével és gondozásával kapcsolatos ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borka József (1999) A reklám jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka Tamás (1999) Nagyvállalati kontrolling rendszer átalakítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Béla (1999) A narkománia társadalmi és jogi megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Boros Zsuzsánna (1999) Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Horváth Ágnes (1999) Az önkormányzati döntések törvényességi ellenőrzésének gyakorlati tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Tóth Judit (1999) Humán erőforrás gazdálkodás a Tisza Volán Rt.-nél, különös tekintettel a teljesítményértékelésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bors István (1999) Az építkezések közigazgatási kontrollja, különös tekintettel a megváltozott jogszabályi környezetre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bors Szilvia (1999) Az Európai Unió és Magyarország agrártámogatási rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsi Olivér (1999) A mai magyar tőzsde. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borsiné Rácz Edit (1999) A váltó szerepe a pénzforgalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsos Noémi (1999) A női foglalkoztatás szociológiai, családvédelmi és munkajogi jellemzői a XX. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs Éva (1999) Perbeli képviselet, különös tekintettel az ügyvédekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bozsik Ilona (1999) Az EU büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brutóczky László (1999) A fővárosi kisebbségi önkormányzatokról de lega lata és de lege ferenda. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bucsi Judit (1999) A fogyasztóvédelem fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buda Gabriella (1999) A társfinanszírozás elmélete és gyakorlati megvalósulása a Duna-Tisza Rt.-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai István (1999) Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása a gyakorlatban. Egy jogintézmény, amely „megrengette" a büntetés-végrehajtást. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buksa Istvánné (1999) A társadalombiztosítás ellenőrzési rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bulejsza Krisztina (1999) A banki adósminősítési rendszer és kockázat csökkentő hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buthiné Berei Irma (1999) A területszervezés, valamint a városok létrejötte és népesedése különös tekintettel az 1999-1998. között bekövetkezett változásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzál Attila (1999) A kisebbségi önkormányzatok helye a magyar közjogi struktúrában, működésük tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bába Karola (1999) A kiállítások és vásárok szerepe az idegenforgalmi piacon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bába Rozália (1999) A munkaviszony megszűnése. A felmondás-felmentés rendszerének közalkalmazotti, köztisztviselői szabályozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Báder Zsanett (1999) Nemzetközi összehasonlító lakásadatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bándiné Töreki Andrea (1999) Belső ellenőrzés vagy controlling? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidi Ferenc (1999) Befektetővédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai Andrea (1999) A kórház, mint üzem bemutatása, különös tekintettel az élelmezési üzemgazdálkodására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányácski Gyula (1999) Az RMDSZ a román kormánykoalícióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos Katalin (1999) A kamara új közjogi feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bártfai Zsolt (1999) Adatvédelem Európában és Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Anikó (1999) A települési önkormányzatok szerepe, feladata, lehetőségei a szociális gondoskodásban, különös tekintettel Szolnok város tapasztalataira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Béndekné Benkó Erzsébet (1999) Családi pótlék és a szociálpolitika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bérczi Henrietta (1999) Környezetvédelmi szankció rendszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bérdi Zsolt (1999) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Attila (1999) Az etikai gyógyszergyártók marketing stratégiái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Lajosné (1999) Egy biztosítótársaság szervezeti kultúrájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Zoltán (1999) Az állampapírpiac fejlődésének alakulása a rendszerváltás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bólya István (1999) Gyermekneveléssel kapcsolatos családi támogatások Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bóta Enikő (1999) Az európai közösségek egyezménye a szerződéses kötelmekre alkalmazandó jogról és a magyar nemzetközi kolliziós magánjog szerződésekre vonatkozó kötelmi szabályainak összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bődi Zsófia (1999) Az állatvédelmi törvény egyes kérdései, különös tekintettel az állatkísérletekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bőkuti Szilvia (1999) A gazdasági bűnözés új vonásai, különös tekintettel a pénzmosásra, a számítógépes és a bankkártyával kapcsolatos bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cs. Szabó Erika (1999) Stratégiai tervezés egy közoktatási intézményben, a szegedi Déri Miksa Ipari Szakközépiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csabai Lili (1999) Gondolatok a gyermek- és fiatalkori bűnözésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Ferenc (1999) Középfeszültségű kapcsolóberendezések telepítésének gazdaságossági számítása a Démász Rt-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csatári László (1999) A pénzbüntetések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh József (1999) A határőrség menekültügyi tevékenysége, különös tekintettel 1988-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Csengery Attila (1999) Költségelszámolási rendszer bemutatása és alkalmazásának adaptációja egy konkrét egészségügyi ellátó intézményre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernus Andrea (1999) A személyek szabad mozgása az EU-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Csernák Józsefné (1999) Alanyi jogon a családi támogatások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csik Bernadett (1999) A DUNAFERR Regionális Egészségpénztár működése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csillag Áron (1999) A nemzetközi tőkeáramlás rendszere. A külföldi működőtőke Magyarországon, valamint a dél-alföldi régióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csipei Katalin (1999) A Matáv Rt. stratégiájának kialakítása, küldetésének megvalósítása üzleti egységein keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csirik Tamás (1999) A közösségi versenyjog mentesítési rendszere és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Klára (1999) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Róbert (1999) Az Alkotmánybíróság alkotmányértelmező tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csomány Mária (1999) Gyógyszergazdálkodás az egészségügyi intézményekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Csont Eszter (1999) Egy egészségügyi gyermekotthon a szociális és egészségügyi rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Renáta (1999) Pénzügyi lízing, avagy szabályozott lízingviszonyok 1997-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáki András (1999) A Budapesti Értéktőzsde megnyitása és jelenlegi válsága. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi János (1999) Az értékpapírok elszámolásának hazai és nemzetközi sajátosságai, különös tekintettel a hitelintézetekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Viktor (1999) A magyar társadalom változásai, 1989-1998. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Károly (1999) A vagyon elleni erőszakos büncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Károlyné (1999) A magyarországi társadalombiztosítás kialakulása és főbb változásai a II. világháború kitöréséig, különös tekintettel a győri és a Győr-Moson-Sopron megyei sajátosságokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Cséffán Éva (1999) Munkanélküliségi helyzetkép Békés megyéről különös tekintettel a közhasznú foglalkoztatásra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csúcs Áron (1999) A deviáns viselkedések múltja, jelene, jövője Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csősz Iván (1999) Iusta canso kérdése a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czagányi Cecília (1999) A személyek elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiája, különös tekintettel a családon belüli erőszakra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czakó Gábor (1999) Fizetési módok a külkereskedelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Czakó László (1999) A beruházás, amortizáció kérdései a fekvőbeteg ellátásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czirbikné Antonin Ernesztina (1999) A feketegazdaság Magyarországon és az ellenőrzés területei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czirok Balázs (1999) Népesedési elméletek, népesedéspolitika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani Lászlóné (1999) Családi pótlék Magyarországon az 1990-es években. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Darmos Edina (1999) A társadalmi segélyezési rendszerek szerkezete és alapelvei az OECD országokban és Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi Lászlóné (1999) A nyugdíjfolyósítás szaktevékenységében meghatározó szerepet játszó Nyugdíjfolyósító Igazgatóság szervezeti kultúrája, felépítése és működése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Daubner Monika (1999) A rokkantnyugdíjasok helyzete és sajátosságai a vasútnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dejtári Anett (1999) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dekker Éva (1999) Ki ér többet? Avagy a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deme Zita (1999) A bűnözés alakulása és társadalmi-demográfia jellemzői Magyarországon 1980 óta. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dencső Balázs (1999) Jogharmonizáció a társasági jog területén az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Derkovits Gyöngyvér (1999) Antall József politikai arcképe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deutsch Andrásné (1999) Modell a hatékony textilgazdálkodás megvalósítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deutsch Norbert (1999) Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák András (1999) Végrehajtás az Egészségbiztosítási Pénztár Váci Kirendeltségén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Szabolcs (1999) A Dél-Alföld régió versenyképessége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobondi Istvánné (1999) Baleseti ellátások alakulása napjainkig hazánkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dobra Viktória Dóra (1999) Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök felhasználása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Gábor (1999) A korai csődelőrejelzés módszerei és alkalmazásuknak lehetőségei a banki gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczi Pál (1999) A társadalombiztosítás fedezeti rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dombi Mária (1999) Családok támogatási rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos Sándor Mihály (1999) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Donkó Cintia (1999) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás János (1999) Változásmenedzselés és az emberi erőforrás gazdálkodás kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Szilvia (1999) Családokat segítő szociális védelem kialakulása, elvei, rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dupsi Norbert (1999) Az élelmiszer kereskedelmi láncok Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dutkay András (1999) Kis- és középvállalkozások támogatása Phare segélyből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duzsné Kiss Júlia (1999) Munkanélküliségi gondok Békésen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dán Judit (1999) Az állami támogatások versenyjogi megítélése az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Sándor (1999) A szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem, illetve/vagy a végszükség megítélésénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dékány László (1999) Arculattervezés a Conavis Rt. törökszentmiklósi baromfifeldolgozó gyáránál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dúllné Orosz Erzsébet (1999) Szervezetfejlesztés és humánpolitikai tevékenység a harmadik évezred küszöbén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egri Nóra (1999) A parlament szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ekkert József (1999) Rendszerváltás Kelet-Közép-Európában - A lengyel és a magyar politikai rendszerváltás néhány összetevőjének összehasonlító vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Zsolt (1999) A telekommunikáció szabályozása az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Zsuzsanna (1999) Csoportmentesítések az Európai Unió versenyjogában különös tekintettel a franchise megállapodásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdős Ildikó (1999) A minőségbiztositás és a finanszirozás hatása a CT ellátás alakulására Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Erlei Krisztina (1999) Öko-marketing, a vállalati környezettudatosság szükségességének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erzsiák Babett (1999) A controlling munka a Bábolna Rt. Békéscsabai Baromfifeldolgozó Gyárában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faddi Csaba (1999) Állampapír-piaci körkép, avagy mi az, amit a befektetőnek tudnia érdemes. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Lajos (1999) Pályakezdő munkanélküli fiatalok elhelyezkedési esélyei és elhelyezkedésük elősegítésének támogatása Hajdú-Bihar megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Péter (1999) A jaltai rendszer kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Domokos (1999) Külföldi beruházások rendszere és cégalapítás Romániában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Erika (1999) Foglalkoztatáspolitika a változó világban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Farkas Imréné (1999) Humán erőforrás gazdálkodás a válság kezelésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Farkas Zsolt (1999) Teljesítményfinanszírozás: jelen és jövő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér István (1999) A környezetvédelmi törvény által védett egyes jogtárgyak, figyelemmel a környezetvédelmi törvényhez kapcsolódó jogszabályokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér László (1999) Központi Bankok Európai Rendszere és függetlensége a Bundesbankkal és a Federal Reserve Systemmel összevetve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejes Tibor (1999) Az Internet szolgáltatás, és az Internet szolgáltatásmarketing Csongrád megyében és a DÉLTÁV Rt-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Judit (1999) A zsidóság jogi- és gazdasági helyzete Közép-Kelet Európában a XX. század első felében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi Dávid (1999) Biztosítótársaságok marketingtevékenysége. Az életbiztosítási üzletág marketingkommunikációja a Hungária Biztosító Rt. tevékenységéből vett példák illusztrálásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ferdinandy István (1999) Az Magyar Nemzeti Bank devizapolitikájának változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz Viktor (1999) A Coca-Cola Amatil Befektetési Kft. árpolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferke Norbert (1999) A kommunális szilárdhulladék-gazdálkodás és szegedi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fermann József (1999) Munkáltatói, munkavállalói feladatok a munkaviszony megszüntetésekor és megszűnésekor. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór Adél (1999) A perbeli képviselet és az ügyvédség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fintha Zoltán (1999) A Magyar Honvédség irányítása és felsőszintű vezetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Angéla (1999) A pályakezdők esélyei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Edit (1999) Az Európai Unió és az Egyesült Államok kereskedelmi kapcsolatai az átalakuló világgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Fodor Mária (1999) A kórházi hulladék kezelés szabályainak áttekintése az európai integrációs követelmények tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Fogarasi Ferenc (1999) A jogharmonizáció elméleti kérdései és történeti fejlődése az EK-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgács Anikó (1999) A rokkantság alakulása a számok tükrében Békés megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Forrás Katalin (1999) Az Európai Unió globális és lokális információs stratégiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frányó Ildikó Éva (1999) Menekültügy Magyarországon a területi korlátozás feloldásának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fröhlich Lajos (1999) Minőségbiztosítási rendszerek és emberi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fröhlich László (1999) A személyes eladás szerepe a Délmagyarország Kft. marketingkommunikációjában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fudala Péter (1999) A vállalkozások évtizede. A magyarországi kis- és középvállalkozások helyzetének változásai a 90-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futó Edina (1999) A munkanélküliek ellátási rendszerének alakulása hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Attiláné (1999) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és igazgatási szerveinek szervezete, központi területi feladatai, különös figyelemmel a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Lajos László (1999) A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. karcagi fiókjának jövedelmezőségét befolyásoló kockázati tényezők kezelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Péter (1999) ÜT-e még a 13? Üzemi Tanács választás a MOL Rt. Szegedi Bányászati Üzemében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Zoltánné (1999) Családi pótlék rendszer 1990-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Zsuzsanna (1999) Adóskonszolidáció és követelésértékelés különös tekintettel a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Félegyházi Éva (1999) A György-villa, mint a Henkell&Söhnlein Hungária Kft egyik marketing-kommunikációs eszköze. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fónagy Ágota (1999) Az önkormányzati tulajdon kialakulása, különös tekintettel a vállalkozói vagyonra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füleki Ágnes (1999) Az alkoholizmus okai, következményei, valamint az alkoholbetegek ellátása és az alkohollal kapcsolatos problémák kezelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Tamás (1999) Pénzmosás, avagy a pénznek nincs lelkiismerete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Zoltán (1999) A munkahelyi konfliktusok keletkezése, ennek okai, a konfliktusok fő típusai és keletkezésük módozatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöpné Varjasi Judit (1999) A viktimológia alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galamb Zoltán (1999) Az információs önrendelkezési jog és az egészségbiztosítási adatok kezelése, felhasználása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galambos Zsuzsanna (1999) A munkanélküliség közgazdasági és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galavits Noémi (1999) Peremterület: gazdaság-szociális foglalkoztatás-egészségügy. Foglalkoztatás kontra gazdaság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galbács József (1999) Infláció és inflációcsökkentő politika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galántai Viktor (1999) Teljesítmény és költségtervezés egy integrált kórház betegellátásainak teljes körénél. Az operatív irányítást szolgáló, gyors eredményértékelő, vezetői információszolgáltatás egy lehetséges megoldása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garbóci Éva (1999) Munkaviszonyban álló személyek társadalombiztosítási járulék és személyi jövedelemadó összefüggései alapján az öngondoskodás megvalósításának lehetőségei 1994. január 1. és 1999. január 31. közötti időszakban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gelencsér István (1999) A gazdasági társaságok tagjainak járulékfizetése az 1975. évi II. törvény, valamint az 1997. évi LXXX. törvény tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gere Zoltán (1999) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban, azok gyakorlata a Mátészalkai Rendőrkapitányságon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerenday Rita (1999) A homoszexuálisok jogi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Tamás (1999) A hivatásos katona szolgálati jogviszonyának megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gerlóczy Balázs (1999) Gazdasági kérdések az egészségügyi ellátásban: a piac szerepe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Glant Henrietta (1999) A részvény a tőzsdén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Glantné Nagy Katalin (1999) A tartós munkanélküliek magyarországi helyzete és munkaerőpiaci áramlásai - az aktív foglalkoztatáspolitika esélyei a tartós munkanélküliség mérséklésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Glózik István (1999) A szabadalmi oltalom jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombkötő Csilla (1999) A marketing-mix elemeinek alkalmazása a Jorgos Travelnél, különös tekintettel a disztribúciós és az ár mixre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gombos Katalin (1999) A közösségi jog doktrínái és jogelvei az Európai Bíróság gyakorlatában - különös tekintettel az alapjogokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gondola Zsolt (1999) Hajdú-Bihar megye területfejlesztés koncepciójának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregus Beatrix (1999) Az oktatás helyzete Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gráf Krisztina (1999) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gráner Csilla (1999) Határidős piacok a Budapesti Árutőzsde fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grósz Balázs (1999) A TQM megvalósításának lépései egy magyar vállalatnál (Elvi lépések az áramszolgáltatók esetében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gudlinné Kovács Ibolya (1999) A gazdasági társaságok határon átnyúló mozgásának akadályai az Európai Unióban, különös figyelemmel a székhelyáthelyezés problematikájára - már magyar szemmel is. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyásné Ménesi Zsuzsánna (1999) Baleseti védelem. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gutpintér Enikő (1999) A házasság felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gyetvai Béla (1999) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyukics Mariann (1999) Vízgazdálkodás és fenntartható fejlődés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurinné Hamala Anita (1999) Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás értékelése a társadalombiztosítási jogszabályok alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Réka (1999) Munkaerő beszerzés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

György Tibor (1999) A Műszaki Biztonsági Főfelügyelet átalakításának üzleti terve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györki Mónika (1999) Költségkalkuláció a termelő vállalatoknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Renáta (1999) Lakáspolitika a '90-es években Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győző Molnár Krisztina (1999) Lakás-takarékpénztár az OTP Bank Rt-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Alexa (1999) Az egészségügyi ellátás nehézségei az OECD országaiban és Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Zita (1999) A tudomány és technológia fejlődésének közgazdaságtani alapjai avagy kialakulásának feltételei és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Iván (1999) A kultúra állapota, finanszírozása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gátszegi Edina (1999) A munkaügyi kapcsolatok kezdetei Magyarországon a céhektől a gyáriparig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi Istvánné (1999) A nyugdíjbiztosítás fejlődése, irányítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Góbor László (1999) Informatika az egészségügyben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görgényi Ernő (1999) Kulákok elleni büntetőperek Békés megyében 1948-1953. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög István (1999) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu Zoltán (1999) A felülvizsgálati eljárás a magyar polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Imre (1999) A gyermekvédelem alakulása a magyar jogrendszerben, különös tekintettel az 1997. évi XXXI. törvényre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú László (1999) Egy vállalkozás ki és átalakítása (1988-1998). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Mihály (1999) Az államigazgatás feladatai a környezetvédelemben (különös tekintettel a levegőtisztaság-védelemre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Tibor Zoltán (1999) Az értékpapírok szerepe a vállalati finanszírozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajós Erzsébet Anita (1999) A környezetvédelmi jog által védett jogtárgyakról, különös tekintettel a föld és a levegő védelmére, a Metallochémia Rt. példáján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halmosi Károly (1999) Preferenciák és diszpreferenciák a hatályos társasági adó törvényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halvax Károly (1999) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Péter (1999) A századvég kihívásai a szerzői jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász-Szabó Ágnes (1999) A magyar szakszervezeti mozgalom 1867-1945 között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hambalkó Attila (1999) A hitelkérelem elbírálási folyamata és szempontjai az OTP Bank Rt. esetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hancsák Károlyné (1999) A szakképzés alakulása Békés megyében 1974-től - napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hankóczy Beatrix (1999) Szervezett bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkai Ferenc (1999) A Református Egyház területi igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmat Júlia (1999) Mi biztosítja, hogy egy bank ne legyen inszolvens? - különös tekintettel a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hauk Gábor (1999) Az Európai Unió intézményrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Havasi Hedda (1999) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái, különös tekintettel a közös tulajdon megszüntetésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hazafi Hildegárd (1999) A sztrájkjog az Amerikai Egyesült Államokban (kitekintéssel a kollektív munkaügyi viták rendezésének összefüggő kérdéseire). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs András (1999) A gazdasági társaságok munkajogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Eszter (1999) Veszélyes hulladékokkal való gazdálkodás a hús- és baromfiiparban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Ferenc (1999) A hajléktalanság és okai Magyarországon az 1990-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi Péter (1999) A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság feladatkörei, tevékenységének közigazgatási jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Heller László (1999) A tanúvédelem szabályozása a jogharmonizáció tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Helmeczy Erika (1999) A Pócspetri-ügy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Emese (1999) Európai Unió-Magyarország jogharmonizáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg István (1999) A halászat marketing feladatai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hocz Edina (1999) Vesztesek, ifjúság az ezredfordulón. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hodosi Miklós (1999) Az állatvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a madárvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoffman Andrea (1999) A munkanélküliek képzése - Csongrád megyei adatok alapján -. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Holló Márta (1999) Szabad vélemény a sajtóban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Imre (1999) Munkanélküliség Győr-Moson-Sopron megyében a XX. század utolsó évtizedében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Krisztina (1999) A szakágazati struktúra változása az Európai Unió élelmiszeriparában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Piroska (1999) Családtámogatási rendszer Magyarországon az 1990. évi XXV. törvény alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Szilvia (1999) A magyar környezetvédelmi jog alakulása az Európai Unióhoz való csatlakozásunk tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Horváth Sándor (1999) Participációs jogok és intézmények a munka világában. Elmélet és annak gyakorlati megvalósítása a Magyar Posta Rt-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tamás (1999) Az egészségbiztosítási pénztárak ügyfélszolgálati tevékenysége - A hivatali ügyintézéstől a szolgáltató szervezetig -. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tamás (1999) A Szovjetunió szerepe a Kisgazdapárt és a Kommunista Párt hatalmi harcában 1945 után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tamásné (1999) Nyugdíjbiztosítási ágazat nyilvántartási rendszerének fejlődése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Horváth Zoltán (1999) Jogharmonizációs feladataink az Európai Unió bel- és igazságügyi együttműködése tükrében a menedékjog, a külső határok, a bevándorlás, tartózkodás, kiutasítás és visszafogadás vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ádám (1999) A szervezett bűnözés kialakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Áron (1999) Miért elkerülhetetlen a birtokrendezés? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Örs Márton (1999) A privatizációs rendszer Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Egyed Veronika (1999) Az időskorúak szociális helyzete és az ellátások rendszere Tapolca városban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Maródi Gabriella (1999) A magyarországi személyi jövedelemadóról néhány társadalom statisztikai szempont alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné dr. Dobos Éva (1999) Minőség-költség az egészségügyben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hovánszki Arnold (1999) Társadalombiztosítás a közpénzügyek rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huczek Erika (1999) A magyar adórendszer áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hudák Henriett (1999) A cigányság Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Jászapátin az 1990-es években. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Huszti Szabolcs László (1999) A munkanélküliség alakulása Magyarországon a '90-es években. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Huszár Ferenc (1999) A kábítószer, mint kriminológiai probléma bemutatása, az elkövetői kör és a kábítószer-bűnözés összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hutterer Béláné (1999) A társadalombiztosítási ügyintézők kapcsolatrendszerének átalakulása a társadalombiztosítás igazgatási szervezetének átalakulásával összefüggésben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hutás Nelli (1999) Az 1997-es igazságügyi reform. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héger Mónika (1999) Az euróról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Idul Jánosné (1999) A készpénzellátás helyzete Csongrád megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Illés Zsuzsanna (1999) A közigazgatási bíráskodás tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ilosvai István (1999) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Inczédy Zsolt (1999) A Magyar Külkereskedelmi Bank szerepe a gazdaságban, különös tekintettel a vállalatfinanszírozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

István Zoltán (1999) Románia alkotmányfejlődése 1989. után - Az új román alkotmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ivánovics Gábor (1999) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Izing Géza (1999) A foglalkoztatók egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ágazatba tartozó szakellenőrzése a változások tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Magdolna (1999) Társadalombiztosítási tanácsadás a gazdasági kamarák szolgáltatási rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Zoltán (1999) A sztrájk nemzetközi és magyar szabályozása és gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Zsolt (1999) A jegyző szerepe a helyi önkormányzatok törvényes működésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jani Ildikó Ilona (1999) A japán szociális védelem rendszerének általános kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jarabin Tibor (1999) A Mezőgép Rt. Linamar Products Division 1995. évi üzleti tervezésének bemutatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jova Anikó (1999) A munkavállaló kártérítési felelőssége a privát szférában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász György (1999) Rendszerváltás a közszolgálati televíziózásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Krisztina (1999) A betegek jogai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Olga (1999) A teljesítménymenedzselés mint motivációs eszköz bevezetésének lehetőségei nagyvállalatoknál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jámbor Attila (1999) Lakossági megtakarítások Fehérgyarmat és vonzáskörzetében 1997-ben, különös tekintettel a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. szerepére a térségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávorfi Zoltán (1999) Értékpapírok és befektetővédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jéhn Katalin (1999) A kft.-re vonatkozó fontosabb rendelkezések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Jóna Ildikó (1999) A sikeres projektfinanszírozás elemei, különös tekintettel a közép-kelet európai és a magyar energia szektorra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Jónás Ágoston (1999) A hitelintézeti és a pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabály (1996. évi CXII. törvény) előzményeiről és okairól. Törvényelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jósvai Józsefné (1999) A közhasznú munka és közmunka program az 1990-es években Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaján Mónika (1999) A családi pótlék rendszer fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kancsalné Árky Gyöngyi (1999) Több nyugellátásra, nyugdíjszerű ellátásra való jogosultság 1951-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kapocsi Géza László (1999) Jogorvoslatok a közigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karakas Attila (1999) A gyermek és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Tünde (1999) A kórház, mint üzem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karácson Zsolt (1999) EUSÖR (fogyasztás, tendenciák, adóztatás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karóczkai Éva (1999) A társadalombiztosítási ellátások fedezeti rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszás Dániel (1999) A Continental Can-ügy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Kornél (1999) A Budapesti Értéktőzsde felépítése, a tőzsdén köthető ügyletek és elszámolásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kecsmár János (1999) Kommunális szennyvíz valamint kommunális hulladék, mint a környezetvédelmi jogharmonizáció kiemelt területei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keczely Béla Zoltán (1999) A lakásbérletre és helyiség bérletre vonatkozó jogi szabályozás: A helyiségbérletre vonatkozó eltérő szabályok és a szabályozás változásai 1994-től Budapest XXII. ker. Önkormányzatánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Erzsébet (1999) A személyügyi szakapparátus együttműködésének lehetőségei az érdekképviseleti szervekkel egy vegyesvállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenyeres József (1999) A Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. számviteli gyakorlatának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes Zsolt (1999) A WÉS Tejipari és Kereskedelmi Rt. marketing tevékenységének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztesi Lászlóné (1999) A kisvállalkozások helyzetének és a kisvállalkozók társadalombiztosítási jogállásának alakulása az elmúlt évtizedek politikai és gazdasági változásainak tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Gabriella (1999) Fúziókontroll az EK versenyjogában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó Zsuzsa (1999) A viktimológia általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keszeli Hajnalka (1999) Az önkormányzatok gazdálkodása (Tótkomlós város példáján keresztül). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keszely László (1999) Alkotmányos jogok korlátozása a Magyar Honvédségen belül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keszthelyi Gábor (1999) A Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. marketingkommunikációs rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keviczki István (1999) Gondolatok a szabadságvesztés-büntetésről, különös tekintettel a hosszú tartamú szabadságvesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Katalin (1999) Az egyéni vállalkozók társadalombiztosítási terheinek rendszere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Kis Beatrix (1999) A helyi önkormányzatiság, regionalizmus kérdései Magyarországnak az Európai Unióba történő csatlakozásának fényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Gábor (1999) Országgyűlési választások Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú városban (1875-1881.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis István (1999) Szabálysértések alkotmányossági kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Sándor (1999) A jogalkotás problémái a modern jogrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Tünde (1999) Lízing a jogszabályok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Tünde (1999) Lízing a jogszabályok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Katos Krisztina (1999) Az Európai Unió és Oroszország kereskedelmi kapcsolatai a kilencvenes években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisbodri Cecília (1999) Az ügyészi vád és vádképviselet, különös tekintettel az elsőfokú bírósági eljárásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisházy Etelka (1999) A munkanélküliek ellátásának rendszere Győr-Moson-Sopron megyében az 1990-es években. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kismarton Annamária (1999) A prostitúció és az ahhoz kapcsolódó élősdi bűncselekmények jogi szabályozása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Csaba (1999) A pályakezdők elhelyezkedésének kérdései '99. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1999) Politikai folyamatok a visegrádi országokban 1989-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gyula (1999) A munkaviszony jogellenes megszüntetése és annak jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Judit (1999) Kereskedelmi trendek, bevásárlóközpontok terjeszkedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss János (1999) Az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer bemutatása egy gázszolgáltató vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss János (1999) A földjogi szabályozás problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kiss József Géza (1999) A magyar egészségügy finanszírozásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Szabolcs (1999) Bűncselekmény, vagy kegyes halál? Az euthanázia büntetőjogi megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Tamás (1999) A privatizáció története Magyarországon 1990-1998. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ágnes (1999) Szervezetátalakítás a MB Kőolajkutató Részvénytársaság gyakorlatában - Szervezetelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Árpádné Bodó Bernadett (1999) A fiatalok vállalkozásra történő felkészülése a mai magyar gyakorlatban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Szelezsán Marianna (1999) A béren kívüli juttatások átalakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely Péter (1999) A katonai büntetőeljárás, különös tekintettel a parancsnoki nyomozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kiséry Mariann (1999) Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klaukó Ákos (1999) Az ogilvy-i elvek, illetve érvényesülésük a magyar nyomtatott reklámokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klepács Andrea (1999) A gazdasági társaságok működése, tagjainak társadalombiztosítási kötelezettsége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Bernadett (1999) Az Európai Unió regionális politikája, olaszországi tapasztalatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Ferencné (1999) A betegségek megelőzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koczka Judit (1999) Az élethez való jog megítélése az Alkotmánybíróság határozatai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koi Orsolya Rita (1999) Az egyesülési jog szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolarovszki László (1999) Üzleti tervezés a turizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kollár Andor (1999) Narkománia és bűnözés különös tekintettel a magyarországi helyzetre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kollár Melinda (1999) Unit-linked: befektetéshez kapcsolt életbiztosítások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolompár Károly (1999) Konfliktusok keletkezésének és kezelésének fontosabb gyakorlati tapasztalatai a MOL Rt-nél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kolonics Bálint (1999) A vállalati és az árujelzők jelentősége, a jogi oltalom problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komjáti Sándor (1999) Tapolca közigazgatástörténete 1872-től 1945-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komlovszki Zita (1999) Kultúrfinanszírozás Magyarországon a '90-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komlódi Melinda (1999) A tanúvédelemről, avagy a tanú a bűnözés és a bűnüldözés harapófogójában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komoly Sámuel (1999) Az Európai Unióhoz történő csatlakozási törekvések hatása Közép-Kelet-Európa politikai és gazdasági átmenetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komár Beáta (1999) A MATÁV részvényeinek kibocsátása és forgalmazása a Budapesti Értéktőzsdén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Koncz József (1999) Anyaggazdálkodás, kórház és beszállító kapcsolata. Egy vidéki megyei kórház és egy fővárosi intézmény összehasonlítása a jelenlegi finanszírozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondás István (1999) A környezet szennyezése nyomán fellépő ártalmak. Az egészségügy feladatai a környezet védelmében - az egészséges élővilág érdekében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Koppány Szilveszter (1999) Minőségfejlesztés a háziorvoslásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koppányi Tibor (1999) A környezetvédelem jogi szabályozásának áttekintése: felelősségi rendszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kora Szilvia (1999) A társadalombiztosítás, az egészségbiztosítás, az alapellátás, az egészségügyi vállalkozás és a háziorvosi szolgálat kapcsolata a magyar egészségügyi rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kordás Artúr (1999) A közraktárak szerepe a pénzügyi közvetítő rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormányos Edit (1999) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormányos Istvánné (1999) A teljesítményértékelés helye és szerepe a munka világában, különös tekintettel a mai magyar közigazgatási szférára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korom Kinga (1999) Le is út, fel is út (Létszámleépítési technikák Magyarországon, a MOL Rt. példája). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kothencz Mihály (1999) Az Európai Közösség versenyjogának hatása a magyar versenyjogi szabályozásra (különös tekintettel a fúziókontrollra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kotán Tünde (1999) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Péter (1999) Állampolgári részvétel a környezetvédelemben Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Anett (1999) Nemzetközi válaszok a légiforgalmi piac globalizálódására, és a Malév lehetőségei az Európai Unió liberalizált környezetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1999) A MOL Rt. gazdasági informatikai rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1999) A köztisztviselők fegyelmi és kártérítési felelőssége Szamossályi község gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila Tibor (1999) Az állami gazdaságok és az agrárátalakulás, a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt. példáján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kovács Csaba (1999) Az informatika szerepe az alapellátásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (1999) Bank- és fizetési ügyletek a nemzetközi magánjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Imre (1999) Az OTP Bank Rt. piaci helyzete és értékpapír kibocsátási tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kovács Iván (1999) Az alkoholos befolyásoltság meghatározásának módozatai a büntetőeljárás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Józsefné (1999) Nyugellátásra irányuló igény érvényesítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Rita (1999) A jövedelemtől függő betegségi és anyasági ellátások 1997. XII. 31-ig illetve azt követően. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tamás (1999) Helyi népszavazás alkotmányjogi problémái, különös tekintettel Zamárdi esetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tamás (1999) Politikai szélsőségek és aktualitásai a médiumokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tamás (1999) Rokkantsági nyugdíjrendszer tegnap, ma és holnap. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zita Orsolya (1999) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ádám (1999) Kábítószerezés Magyarországon a társadalomstatisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Giródi Ildikó (1999) Nógrád megye népességalakulásának elemzése 1982-1996. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Hadzsala Mária (1999) A Magyar Államvasutaknál 1992-ben bevezetett bérbesorolási rendszer értékelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma György (1999) A közbeszerzési eljárás és a közbeszerzésekkel kapcsolatos közigazgatási eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kriska Ágnes (1999) Minőség - Minőségbiztosítás - ISO 9000 szabványsorozat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kruchió Gyuláné (1999) A kötelező társadalombiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése Magyarországon, különös tekintettel az 1998. évi reformok változásaira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kruzslicz Nóra (1999) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubik Éva (1999) A társadalombiztosítás és magánnyugdíjpénztárak kapcsolata, szolgáltatásaik összehasonlítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kucsik Miklósné (1999) Társadalombiztosítási dolgozók munkajogi helyzete 1992. július 01. előtt és után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kugler Petra (1999) Az Európai Unió munkaügyi normái és a hazai jogharmonizációs törekvések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár Istvánné (1999) Az Országos Atomenergia Hivatallal, mint nukleáris biztonsági hatósággal szembeni nemzetközi elvárások a személyzeti politika tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár Józsefné (1999) Több jogcímen járó ellátás folyósításának problematikája az 1975. évi II. törvény hatálybalépésétől. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsárné Schnell Éva (1999) A törvényes képviselők vagyonkezelési joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kulik Jenőné (1999) A sztrájk jogi szabályozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Káhl Ferenc (1999) A társadalmi változások hatásának megjelenése a társadalombiztosítási járulékfizetési szabályokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Káity Anett (1999) A munkanélküliség és infláció egyes kérdései a magyar gazdaságban az 1990-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kállai Lászlóné (1999) Nyilvántartás szerepe a nyugdíjmegállapítás folyamatában -Somogy megyei tapasztalatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kántor Gerzson (1999) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kása Laura (1999) A környezetvédelemmel kapcsolatos jogi szabályozás, különös tekintettel a veszélyes hulladékokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kázár Ágnes (1999) A rendszeres orvosi szűrés néhány medicinális és gazdasági vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kérdő Edina (1999) A befektetett eszközök finanszírozása önkormányzatoknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kéri Jánosné (1999) Üzemi balesetek és a baleseti ellátó rendszer alakulása napjainkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kígyós Ágnes (1999) Az egészségügy reformjáról, kiemelve a háziorvosi ellátást és finanszírozását. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kócsó Krisztina (1999) A privatizáció egyes kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kócsó Sándor Zsolt (1999) A skinhead jelenség kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kókai Éva (1999) Az értékpapírok forgalombahozataláról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Annamária (1999) A nők ábrázolása a magazinreklámokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Csaba (1999) Munkaügyi konfliktus az oktatásban 1995-96. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa József (1999) Az egészségügy helye, szerepe a gazdaságban. A gazdaság hatása az egészségügyre, az egészségügy hatása a gazdaságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósiné Márfi Marianna (1999) A köztisztviselők helyzete Magyarországon napjainkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Köblös Adél (1999) A piaci erőfölénnyel való visszaélés az Európai Közösségben és Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövecs Edit (1999) A munkanélküliség és preventív kezelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér Mietta (1999) Parlamenti választások Jász-Nagykun-Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kürtösi Zsófia (1999) Cherchez la femme! Nők a munkaerőpiacon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrössy Attila (1999) A jog gazdasági elmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővári Andrea (1999) Makroszintű érdekegyeztetés Ausztriában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kővári Tamás (1999) Tartalomszolgáltatási stratégiák - E-commerce - az elektronikus kereskedelem lehetőségei a világban és Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Labodáné Veres Veronika (1999) A munkaviszony megszüntetése az európai jogharmonizáció tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Labricz Ferenc (1999) Gazdasági társaságok működésének tulajdonosi és belső ellenőrzési rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Labádi Gabriella (1999) Az ingatlan-nyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lacsán István (1999) A jogharmonizáció és a komplex jog rétegei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laczi Károlyné (1999) Egy közüzemi sztrájk anatómiája (1993. februárjában). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ladányi Krisztina (1999) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Jenő (1999) Az élet elleni bűncselekmények, különös tekintettel a Btk. legújabb módosítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos László (1999) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakos Pál (1999) A társadalombiztosítási nyugellátások alapját képező szolgálati idők és azok bizonyítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lakos Roland (1999) A kárpátaljai magyarok érvényesülésének politikai feltételei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lamperth Istvánné (1999) Az özvegyi nyugdíjrendszer történeti fejlődése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Lazics Klaudia (1999) Költséggazdálkodás a fekvőbetegellátásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai András (1999) Gyógyszerfogyasztás és reklám sajátos vonásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lenti Szilvia (1999) A Duna-Tisza Rt. szerepe az önkormányzatok és a vállalkozások forrásellátásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lerner Attila (1999) A laikus bíráskodás elméleti kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lesti Zsuzsa (1999) Környezetvédelem és közigazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lingvay Csaba (1999) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lombos János (1999) A nem vagyoni kártérítés magyar története (1928-tól napjainkig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas Anett (1999) Érvénytelenség a polgári- és a társasági jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Luczay Orsolya (1999) A szolgáltatások határokon átnyúló kereskedelmének néhány jellemzője Európában és ezek találkozási pontjai a magyar szolgáltatószférával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Zsolt (1999) A szervezett bűnözés és egyes jelenségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsovics József (1999) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem és a végszükségesség megítélésénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsovicsné Szegő Rita (1999) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Láng Lászlóné (1999) Özvegyi nyugdíjra jogosultság feltételei, mértéke, az igény érvényesítése, elkésett igények elbírálása az 1997. évi LXXXI. tv. alapján 1998. 01. 01-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

László Laura (1999) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Mária (1999) Az Európai Unió és az Európai Központi Bank. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár János (1999) "Az 1840. évi XVIII. törvény 3. fejezete a' részvénytársaságokról". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lévay Szabolcs (1999) A kétpólusú világrendszer kialakulása 1945-1949. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lóczi Szilvia (1999) A vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális szabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lóránt Éva (1999) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Madarász Zsolt (1999) A magyarországi kisebbségek és az oktatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Antalné (1999) A társadalombiztosítás rendszerében a baleseti ellátások helye. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Gábor (1999) Integrációs törekvések az egészségügyben a Dél-Dunántúlon, különös tekintettel a regionális információ rendszerekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar László (1999) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magóné Pálos Mária (1999) A jóléti állam. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mahlerné Varga Erzsébet (1999) Nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majos Mária (1999) Ügyfélszolgálat a magyar nyugdíjbiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Makai Éva (1999) A magyar értéktőzsde a kilencvenes évek második felében, különös tekintettel az OTP Bank Rt. privatizációjára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makara Sándorné (1999) Az özvegyi nyugdíj jogosultság feltételrendszerének értékelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Makra Tímea (1999) Területfejlesztés Magyarországon: tanulási folyamat a Phare-programokon keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makádi Jánosné (1999) Kecskeméti Megyei Kórház finanszírozása, létszám és bérgazdálkodása valamint szociális juttatásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Maretics Angelika (1999) Humánerőforrás-gazdálkodás és a munkaerőpiac. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Marik Csaba (1999) Bankkártya-szolgáltatások aktuális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markó Gergely (1999) Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosi Krisztina (1999) A Gazdasági és Monetáris Unióhoz vezető út és a közös pénz, az euró bevezetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matécsa Tibor (1999) Baleseti ellátások a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Miklósné (1999) A gyermek és a fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Zsuzsanna (1999) A vertikális csoportmentesítések az EK versenyjogában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayerhoffer Gyöngyi (1999) A természetvédelmi területekre vonatkozó speciális földjogi szabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megyes Géza (1999) A bírói függetlenség kérdései: a bírák személyi függetlensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megyesi Andrea (1999) A megváltozott körülményekről, avagy milyen legyen a jövő kórházgazdálkodása, egy konkrét intézményen keresztül bemutatva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meiszterics Szabolcs (1999) A Mátészalkai Területi Kórház gazdasági fejlődéselemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Melegné Ágh Krisztina (1999) Üzletpolitikai dilemmák: Az OPEL és a DAEWOO magyarországi tevékenysége a nemzetközi autókereskedelem tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Menyhért Attila (1999) A reklám helye és szerepe a gazdálkodásban. A Ries-Trout-féle elmélet kritikája az informatikai cégek marketingje tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mező Margit (1999) Az előmeneteli és bérrendszer alakulása a társadalombiztosítás és az egészségügy területén 1992. július 01-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mikecz Péter (1999) Kádár-rendszer és a "puha diktatúra". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Krisztina (1999) Alkalmazkodás a változó piaci körülményekhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Mikola József (1999) Praxis orientált ellátás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miskolczi Márk (1999) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények különös tekintettel a rablásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mizsei Berta (1999) A magyar biztosítási piac, különös tekintettel az életbiztosításokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár András (1999) A kereskedelmi háború. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Anita (1999) Termelésmenedzsment: a fűszerpaprika-termelés aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Attila (1999) Magyarország NATO-csatlakozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Edit (1999) A környezetvédelmi törvény által védett egyes jogtárgyak, figyelemmel a környezetvédelmi törvényhez kapcsolódó jogszabályokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Ildikó (1999) A környezetvédelmi jog felelősségi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1999) A lakosság, társadalombiztosítás szerepe az egészségmegtartásában, rehabilitáció. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Izabella (1999) Változások a családi pótlék rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Szabolcs (1999) A fogyasztói kosár és jövedelmi viszonyok alakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Molnár Szabolcs (1999) Intézményi gyógyszerfelhasználás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tóth Gábor (1999) A kábítószer, illetve a kábítószerrel összefüggő fő szabályok és ezek főbb változásai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Albertina (1999) Az állami gondozásban nevelt gyermekek szocializációs problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mudra Zoltán (1999) A magyar agrárgazdaság és az EU csatlakozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muhari Istvánné (1999) A munkabéke megteremtése a MÁV Rt-nél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mácskovics Mariann (1999) Az örökbefogadás történeti alakulása és a hatályos szabályozás, különös tekintettel a titkos és nyílt örökbefogadásra és egyéb jogi hatásaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mándoki Attila (1999) Csúcsok és hullámvölgyek a Budapest Értéktőzsde részvényszekciójában, 1998-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márkus Anikó (1999) Értékpapírok és értékpapírpiacok a mai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márkus Csilla (1999) A természeti tőke értékelése és megjelenése a makrogazdasági mutatókban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máthéné dr. Bertók Judit (1999) A sztrájk elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátyás Lászlóné (1999) Az emberi erőforrással való gazdálkodás és a humán tőke szerepe a Csavar és Húzottáru Részvénytársaság gazdálkodásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Méri Csaba (1999) Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Izabella (1999) Az önkormányzatok gazdálkodása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros László (1999) Az egyházi szociális védelem intézményrendszer kialakulása és jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros László (1999) Egyes életmódbeli változások hatása a lakosság egészségi állapotára, a rokkantság kialakulása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Mónika (1999) Magyarország integrációs felkészülése az Európai Unióba különös tekintettel a versenyjog és távközlés aspektusaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Tünde (1999) Egyenlő esélyek: különös tekintettel a női munkavállalókra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mórocz Emőke (1999) A hitellel történő vállalkozásfinanszírozás gyakorlata egy hitelintézetnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa András (1999) A sztrájkjog hazai gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Andrea (1999) Hitellel történő vállalkozásfinanszírozás a Konzumbank Rt. egri fiókjánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Attila (1999) A távol-keleti csoda válsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Barbara Zita (1999) A fiatalkorú bűnelkövetőkkel való bánsásmód a gyermekvédelem jegyében különös tekintettel a szankciórendszerre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Emőke (1999) Az ügyvédségről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Endre (1999) Gyermekvédelem alakulása a magyar jogrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Erzsébet (1999) Orvosi diagnosztikai laboratóriumok minőségfejlesztési, minőség-ellenőrzési rendszerei egyes európai országokban és Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Eszter (1999) Tőzsdei kalkuláció számítógépes szoftverek segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Henriett (1999) A társadalombiztosítás szolgáltató jellegét erősítő tényezők. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Istvánné (1999) A rokkantsági nyugdíjasok helyzetének elemzése a mai magyar valóság tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Judit (1999) Kábítószeres bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Jánosné (1999) Életbiztosítás hepatitis C vírus fertőzés esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Melinda (1999) Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismerése és végrehajtása az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Márta (1999) Privatizáció munkavállalói tulajdonlással: Munkavállalói Résztulajdonosi Program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Nelli (1999) Az egészségügyben bekövetkezett változások és azok hatása az egészségügyi intézmények gazdálkodására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Noémi (1999) A német és a magyar választási rendszer összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Péter (1999) A munkaügyi viták megoldásai: az ADR rendszer sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Péter (1999) Minőségbiztosítás az egészségügyben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Viktória (1999) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (1999) Balotaszállás egészségtervének elkészítése és a menedzseri tervek kialakítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Éva (1999) A pénzforgalmi könyvvitel sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-György Gyula (1999) A járulékellenőrzés helye, szerepe az ellenőrzési rendszerben, időszerű dilemmái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Naser Marouf (1999) A szövetkezetek közel-keleti szabályozásának alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Naszády Zoltán (1999) A nyugdíjfolyósítás fejlesztésének szükségessége és háttere a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nebl Bernadett (1999) A szándékosság és gondatlanság kérdése a közlekedési bűncselekmények körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Negru György (1999) Magyarország közigazgatása a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nemecz János (1999) Döntés előtt - A KIPA módszer gyakorlati alkalmazása a postai kiskereskedelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Ferenc (1999) A viktimológia alapkérdései különös tekintettel az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények sértettjeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nemes Nagy Boldizsár (1999) Az Európai Unió külkapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemeséri Zoltánné (1999) Az egészségügyi ellátás rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Neparáczki Nándor (1999) A családi támogatások fejlődése Magyarországon a XX. század elejétől napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Neszvecskó Pálné (1999) Vasutas Önkéntes Támogatási Alap tevékenységének főbb jellemzői. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nikolényi Annamária (1999) Kistelek város önkormányzatának gazdálkodása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Noszkó Attila (1999) A rendőrség és az önkormányzat kapcsolata a történeti fejlődés és gyakorlati megvalósulás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Novák Mária (1999) Szolgáltatások az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák Tibor (1999) Korlátozott racionalitás vonásai egy vállalat átszervezésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Andrea (1999) Gyógyszergazdálkodás a fekvőbeteg ellátásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Borbála (1999) Az agrárium érdekvédelmének intézményrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Ildikó (1999) Önkormányzatiság az Európai Unióhoz való csatlakozás szemszögéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Csaba (1999) Egyes egészségügyi fertőzések kezelésének költség-kalkuláció elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Négyökrű László (1999) Az ipari parkok és inkubátorházak rendszerének kialakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Anikó (1999) A közösségi jog forrásai és működésének gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Antalné (1999) Anyasággal, gyermekneveléssel kapcsolatos ellátások, kedvezmények az egészségbiztosításban 1990-1998 évben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Mariann (1999) Egy szervezet humánerőforrás-gazdálkodása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Miklós (1999) A kábítószer-bűnözéssel kapcsolatos büntetőjogi szabályozás hiányosságai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Zoltán (1999) Szakszervezeti pluralizmus a rendszerváltás után a "postásoknál". BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nóvé Ágnes (1999) Gyermek- és fiatalkori bűnözés kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Ferencné (1999) Családi pótlék rendszerünk jelene és jövője. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Mariann (1999) Csempészet és vámorgazdaság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Zsuzsanna (1999) A kereskedelmi és iparkamarák szerepe a kisvállalkozások finanszírozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Ildikó (1999) Ingatlanadózás a személyi jövedelemadó tükrében 1988-1999. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Irén (1999) A társadalombiztosítás finanszírozási rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Lászlóné (1999) A köztisztviselői törvény vizsgálata az alkalmazás tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Orlóci Zsuzsanna (1999) Jogharmonizáció a légiközlekedésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosi Renáta (1999) Alkotmánybíráskodás és politika: az alkotmánybíróság és a parlament viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Gábor (1999) A római jog szerepe az európai jogegyesítés folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Krisztina (1999) Lehet-e a korszerű gazdaságos? Az antibiotikumfelhasználás jelentősége a fekvőbetegellátó intézményekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Országh Örs Előd (1999) A külföldi működőtőke Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pados Csaba (1999) A hosszútávú szabadságvesztés problematikája különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotás Gyula (1999) Arccal az érdekegyeztetés felé: a MAN Rt. területén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pancza János (1999) Minőségbiztosítás az egészségügyben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Szilvia (1999) A pályakezdő munkanélküliek Csongrád megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Szilvia (1999) „A személyi jövedelemadó meghatározott része felajánlásának tapasztalatai, különös tekintettel a Csongrád megyei adatokra". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Erika (1999) A nyomozási bíró jogintézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Gábor (1999) Az Internet jelenlegi és jövőbeli lehetőségei a vállalatok számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Ilona (1999) A magyar egészségügy finanszírozási problémái különös tekintettel a fekvőbeteg ellátásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp István András (1999) A Bécsi Vételi Egyezmény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zsófia (1999) Az európai monetáris intézettől az európai központi bankig. A monetáris unió intézményi fejlődése, különös tekintettel az Európai Monetáris Intézetre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paróczai Katalin (1999) Merre tovább, Magyarország? Magyarország turizmusának értékelő elemzése és a fejlődés lehetséges irányainak bemutatása, figyelembe véve az Európai Unióhoz való csatlakozás hatásait. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Dóra (1999) Az önsegélyezés rendszerének alapvető sajátosságai a magyar és a francia szabályozás tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Evelin (1999) A sztrájkjog szabályozása Nyugat-Európában tagállami és uniós szinten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patakiné Farkas Ágnes (1999) A köztisztviselői törvény eltérő sajátosságai a Munka Törvénykönyvéhez képest, különös tekintettel a jogviszony megszűnésére és megszüntetésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Patyi Erika (1999) Megalapozott nyugdíjas évek, avagy az önkéntes nyugdíjpénztárak működéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paulik Jánosné (1999) Az 1998. évi magyarországi nyugdíjreform oka, célja a hárompilléres nyugdíjrendszer bevezetése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Peidl Zsuzsanna (1999) Az export versenyképessége a Pick példáján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Percz Péter (1999) Dél-Korea gazdasága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perjési Edit (1999) Az Európai Közösség és Magyarország társulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perlaki Adrienn (1999) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petényi Zoltán (1999) Munkarendek készítésének szabályai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Zita (1999) Szervezet-átalakítás a Panoráma Részvénytársaságnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Peukert Erika (1999) A generikumok szerepe a hazai gyógyszerellátásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piegel Zsolt (1999) A gyermek és fiatalkori bűnözés helyzete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piller István (1999) A budapesti értéktőzsde története, az ezredforduló aktualitásai, és a vezető részvények árfolyamának alakulása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér István (1999) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Noémi (1999) A világbank szociálpolitikai koncepciója különös tekintettel a magyarországi szociálpolitikára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Zoltán (1999) A házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pitó Enikő (1999) A szegedi Közép-Kelet-Európai Üzleti Információs Központ szerepe a vállalkozások üzletépítő tevékenységében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó Krisztina (1999) Az életfogytig tartó szabadságvesztésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polyák Tímea (1999) A fiatalkori bűnözés és speciális megvalósulási formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Popovits Nikoletta (1999) Reklámszolgáltatás az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prekker Judit (1999) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prágai Károlyné (1999) Kifizetőhelyek a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai Gábor (1999) A vadászati jog alakulása Magyarországon és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben felmerült jogi problémák elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztainé dr. Koppány Csilla (1999) Az árvízvédelmi kárelhárítási közmunka programok megvalósításáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pákozdi Lajos (1999) Társas vállalkozások járulékfizetése és ellenőrzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pálffy Istvánné (1999) Gyógyító tevékenység a főváros XV. kerületében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi Szilvia (1999) A szervezett bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pászti Gabriella (1999) PR tevékenység a Malév Rt. gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pécsi Józsefné (1999) Munkavállalók ösztönzésének tapasztalatai a GEINFORM Kft-nél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Péics Andor (1999) A munkabalesetek kihatásai a gazdaságra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik Andrea (1999) A kétszintű bankrendszer és a kereskedelmi bankok funkciói a 90-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pósa Zsuzsanna (1999) Egyházi szociális intézményrendszer sajátosságai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pósa Ágnes (1999) A privatizáció és a munkaerő-gazdálkodás főbb kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

R

Radácsi Etelka (1999) Minőségbiztosítás az ápolásban - Hogyan látják a minőségbiztosítás kérdését a szakdolgozók? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajda Szilvia (1999) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ratkay Attila (1999) A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ működése a munkaerőpiaci szervezeten belül. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rebek Roland (1999) Az informatika jelentősége és alkalmazása az Univer Szövetkezet kereskedelmi irányításában, valamint a bolthálózat működésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rigó Petra (1999) A Nationale-Nederlanden Magyarországi Biztosító Rt. szerepe a magyar életbiztosítási piacon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rigó Róbert (1999) A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének története (megalakulásától az első világháború kitöréséig). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Romhányi Krisztina (1999) Munkáltató általi felmondás szabályozása a francia munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rosta Lászlóné (1999) Kifizetőhelyek szerepe, feladatai a múltban, jelenben és a jövőben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi Anikó (1999) A parlamentek szerepvállalása az Európai Unióhoz történő csatlakozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsa György (1999) A szabadságvesztés büntetés végrehajtásának célja, alapelvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsics Katalin (1999) A gazdasági társaságok, valamint az egyéni vállalkozók társadalombiztosítási kötelezettsége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Zoltán (1999) Office banking szolgáltatások Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rási Róbertné (1999) A szociálpolitikai egyezmények alapján folyósított nyugellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rátóczi Viktor (1999) A szolgáltatás-orientáltság a munkaügyi szervezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Révész Balázs (1999) "Globális marketing - Helyi reklám" : a globalizáció egyes hatásai a magyar reklámpiacon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Róka Marianna (1999) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Edit (1999) Tervezés és kontrolling a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsáné Markó Zsuzsanna (1999) Az Európai Közösség és Magyarország általános forgalmi adó rendelkezéseinek összevetése különös tekintettel a bírói gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sallai Krisztina (1999) Globális kihívások az ezredfordulón. A világ népességének növekedése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Dániel (1999) Biztosítás és marketing: a Hungária Alap befektetéshez kötött életbiztosítás termékfejlesztésének folyamata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Györgyi (1999) A genetika és kriminalitás összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sarkady Emese (1999) Egy minőségbiztosítási mutató - a klinikai és kórbonctani diagnózisok egybevetése - módszertani elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt Antal (1999) A társadalombiztosítási feladatok végzésének ellenőrzési rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sebesi Tünde (1999) A munkanélküliség finanszírozásának módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén Mónika (1999) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők Krisztián (1999) A határon túli magyarok kettős állampolgársága és választójoga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Anikó (1999) Az orosz gazdasági válság hatása a magyar élelmiszeripari termelésre és kivitelre a PICK-csoport export tevékenységének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Seres Jánosné (1999) Bérezés és ösztönzés egy kereskedelmi vállalatnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Seress Tóth Emőke (1999) Az Anyavédelmi Központ prevenciós tevékenysége a válsághelyzetben levő terhesek megsegítésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Serédi Beáta (1999) Munkanélküliség Csongrád megyében 1993-1999 között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Severnyák Miklósné (1999) A társadalombiztosítás irányításának változásai 1928-tól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sidóné Molnár Ildikó (1999) Bűnözés és narkománia. Békés megyei drogkörkép. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simala Zoltán (1999) Jog és igazságosság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simkó Péter (1999) Az orosz átalakulás és az 1990-es évek elhúzódó válságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Gábor (1999) A bankrendszer biztonságos működésének elvei és szabályozása (Nemzetközi elvek - hazai gyakorlat). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Gábor (1999) A bankrendszer biztonságos működésének elvei és szabályozása: nemzetközi elvek-hazai gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Gábor (1999) A hajléktalanok helyzete Magyarországon a 90-es években szociológiai és statisztikai tekintetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Gábor (1999) A reklámjog főbb területei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon-Jójárt Katalin (1999) Az agrár-exporttámogatási rendszer Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinka Lilla (1999) Kis- és középvállalkozások helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinka Zoltán (1999) A nemzetközi kereskedelem szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipaki Mária (1999) Kint vagyok?! Avagy az elítéltek elhelyezkedési esélye. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Beáta Laura (1999) A szövetkezeti jogi szabályozás kérdései, kitekintéssel az európai unió országaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Péter (1999) A fogyasztói érdekek védelme az Európai Unió jogában és a magyar jogharmonizáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sipos Péter (1999) Az IRDS prae- és postnatalis therapiás lehetőségeinek költségoptimalizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siroki Xénia (1999) A logisztikai szolgáltató központok hazai koncepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sióvölgyi Gáborné (1999) A magyarországi lakáspiac az adatok tükrében az 1990-es években. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Skoda Henriett (1999) Ludditák ma? BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Skolák Ferenc (1999) Európa közigazgatása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Skultéti Ágnes (1999) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soltész Lászlóné (1999) A társadalombiztosítási ellenőrzés mint az irányítás, felügyelet eszköze, a társadalombiztosítási kifizetőhelyeken végzett ellenőrzések tapasztalatainak tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Solymos László (1999) A szabadalmi oltalom jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somos Károly (1999) Járulékfizetési készség és problémája a '90-es években. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Spániel Nóra (1999) Kábítószer és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Standerné Perjési Mária (1999) A családi pótlék, mint a családtámogatási rendszer része: a családi pótlék jogosultság változása 1990. évtől. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Stankowsky Andrea (1999) A kulturális javak védelme a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefkovics Valéria (1999) Testületi hatáskörök összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Steigervald Frigyes (1999) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stelcz Gabriella (1999) Kórházi integrált számítástechnikai rendszer bevezetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stelzmann Dóra (1999) A hidegháború kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Strucz Emese (1999) Gyermek és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Susányi István (1999) A globális marketing szerepe a PICK Szeged Rt. marketing stratégiájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ernőné (1999) Munkahelyi szocializációt elősegítő módszerek: az APEH Pest Megyei Igazgatóság létszámfejlesztése tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ervin (1999) Tulajdoni jog és a használati jog alakulása a szövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Györgyné (1999) A családi pótlék rendszer fejlődésének áttekintése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gábor (1999) A PICK Szeged Rt. marketing tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gézáné (1999) Civil szerveződés a vendégforgalom és az érdekvédelem jegyében: a Hajduszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesületének jelentősége a fizetővendéglátásban, mint vállalkozásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szabó Ildikó (1999) Minőségbiztosítás egy háziorvosi praxisban, különös tekintettel a cukorbetegségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Judit (1999) Az ügyész feladata az előkészítő eljárásban, illetőleg a nyomozási bíró, mint új jogintézmény megjelenése az új büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Krisztina (1999) Származásmegállapítási perek, különös tekintettel a bizonyítási eszközökre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Liza (1999) Az államadósság alakulása 1990 és 1998 között Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1999) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Magdolna (1999) Családsegítő szociális ellátások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szabó Péter (1999) A homecare típusú betegápolás szerepe a családorvoslásban és az egészségügyben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Renáta (1999) A regisztrált munkanélküliség alakulása az 1990-es években. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tamás (1999) A fizetési kártyák piaca és a bankkártya üzletág. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tamás (1999) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1999) Takarékszövetkezeti tőke és a tőke általános természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szabó Zsolt (1999) Az ésszerű kórházi gazdálkodás és a minőségi betegellátás lehetősége napjainkban (különös tekintettel az Egri Megyei Kórházra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Éva (1999) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szabóné Grasseli Judit (1999) A munkavállalók életkörülményeinek javítását elősegítő béren kívüli juttatások a MÁV Rt.-nél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szafkó Zoltánné (1999) Az ügyfélszolgálati tevékenység és a nyugdíj-megállapítás kapcsolata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szakáll Emese Csilla (1999) Polgári perrendtartás az alkotmánybíróság döntései tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Géza (1999) A feleslegessé váló munkaerő kezelésének módszerei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalka János (1999) Az ásványolaj termékekre elkövetett jogsértések alakulása és minősítési problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas Gabriella (1999) Foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas Róbert (1999) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szefcsik Eliza Betta (1999) Vizuális, auditív, audiovizuális reklámeszközök Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Lászlóné (1999) Az egészségügy reformja és megvalósulása Tolna megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szemeti Adelinda (1999) Régiók Európája, régiók Magyarországa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentkirályi-Holota Zsolt (1999) A környezetvédelmi jog fejlődése hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi Dóra (1999) Jogi és gazdasági hatások az adózás kapcsán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szerencsés-Fekete Krisztina (1999) A szociális jogok mint második generációs jogok kialakulása és érvényesítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szigethy Krisztina (1999) A TESCO európai terjeszkedése - akciószervezés a szegedi TESCO áruházban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Barbara (1999) Válaszd a legjobbat, avagy egy újonnan nyíló Tesco áruház esetén alkalmazott humánpolitika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szigli Jánosné (1999) Munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai a főváros területén 1998. évben (az Mt. hatálya alá tartozó szerveknél). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sziklay Adrien (1999) Az átalakulás és privatizáció jogi és számviteli megoldásai a Szegedi Sütőipari Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai Róbert (1999) Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata (különös tekintettel a munkaügyi szervezet határozatainak bírósági felülvizsgálatára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Andrea (1999) Az alkoholizmus problémája különös tekintettel a fiatalkorúakra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Vilmosné (1999) A társadalombiztosítás fedezeti és ellátási rendszere közötti kapcsolat és a megoldásra váró feladatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Ákos Andor (1999) Katolikus házasságijog rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szipánné Péntek Lívia (1999) A háziorvosi szolgálatról általában különös tekintettel Kiskunhalasra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szirti Tibor (1999) A nyugatnémet és az olasz gazdasági csoda. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szolnokiné Csernay Krisztina (1999) Az atipikus munkavégzés általános vonásai az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szosznyák Edit (1999) A fekvőbetegellátás finanszírozása és az ezen alapuló intézményi pénzügyi tervezés korszerű elveiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szvetnik Ágnes (1999) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántai Sándor (1999) Kábítószer és kábítószeres bűnözés a magyar büntetőjogi szabályozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Ferencné (1999) A működőtőke import lehetőségei, feltételei Magyarországon a 90-es években és a vámszabadterület. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Judit (1999) A társadalombiztosítás és a vállalkozások kapcsolata a Számszaki Kft. Könyvelőiroda munkájának tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó József (1999) Marketing kommunikáció az Interneten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szántó Ágota (1999) Az Európai Unióban hatályban lévő fogyasztóvédelmi jogszabályoknak a nemzeti jogunkba való integrálásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Száraz Anikó (1999) A környezeti zajterhelés szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon, mint a környezetvédelmi jogharmonizáció egyik területe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szász Magdolna (1999) Kockázatelemzés a Kereskedelmi és Hitelbanknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szászi Ágnes (1999) Női munka - női jogok: a nőkre vonatkozó szabályok a magyar munkajogban a nemzetközi előírások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Százdi Balázs (1999) A közlekedés igazgatása, a közlekedés joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Árpád (1999) A társadalombiztosítási végrehajtás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szélné Csúri Ilona (1999) A foglalkoztatáspolitika aktuális kérdései Csongrád megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szénási Enikő Lilla (1999) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai Szervezet jelentősége és szerepe napjainkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szögi Andrea (1999) A marketing mix elemei a LEBOK Kft. tevékenységében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllösiné dr. Tóth Zsuzsanna (1999) Egyenlő esélyek az Európai Unió munkajogában a magyar jog tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi Andrea (1999) Szervezett bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Csaba (1999) Bankhitelek biztosítékai és hitelező védelem Magyarországon és az Egyesült Államokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Ferenc (1999) Szándékosság és gondatlanság kérdése a közlekedési bűncselekményekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Gábor (1999) Egy kisváros a nagyvilágban, avagy Mezőberény az ezredforduló küszöbén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs István (1999) Néhány gondolat a háborús főbűnösök nürnbergi perével és az abban hozott ítéletekkel kapcsolatos jogi aggályokról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szűcs Zoltán (1999) Betegjogok nemzetközi összehasonlításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűts Péter László (1999) A termékmintaszórás a gyorsan mozgó fogyasztói javak értékesítésösztönzésének eszköztárában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűts Péter László (1999) A termékmintaszórás a gyorsan mozgó fogyasztói javak értékesítésösztönzésének eszköztárában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár Attila (1999) Gondolatok a polgári engedetlenségről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sághy Levente (1999) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok az ezredforduló Magyarországán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Endre (1999) Munkavégzés szabályozása és gyakorlata a gazdasági társaságok esetében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sándorné Szabó Éva (1999) A munkavállalók munkavégzéssel kapcsolatos kötelezettségei, különös tekintettel a munkaköri feladatok meghatározására és teljesítésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáray Éva (1999) Az elsődleges állampapír-forgalmazói rendszer kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárga Emil (1999) Szenvedélybetegségek az adatok tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sári Zoltán (1999) A magyar villamosenergia-rendszer EU normák szerinti szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sárkány Csaba (1999) A fekvőbetegellátás helyzete Magyarországon (nagyító alatt a Debreceni Orvostudományi Egyetem). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány Lászlóné (1999) Társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközy Helga (1999) A hitel világa - magyarországi múltja, jelen gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sásdi András (1999) Rendszerváltás Debrecenben 1945-49. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sólyom Mónika (1999) Az Intenzív Osztályok gyógyszergazdálkodása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sós Anita Zsuzsanna (1999) Gyógyszerköltség finanszírozásának retrospektív vizsgálata egy konkrét intézményben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sósné Kovács Erzsébet (1999) Munkaerőhelyzet alakulása, foglalkoztatás elősegítése, munkanélküliek ellátása Kiskunhalason. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sóvágó Sándor (1999) Földtulajdon és a vadászati jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Gizella (1999) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítása 1994-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Takács István (1999) A magyar egészségügy irányítási rendszerének változásai a XIX. és XX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Roland (1999) A halandóság és a vezető halálokok alakulása a században Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Zoltán (1999) A Mura-menti horvátok politikai és jogi helyzete a rendszerváltást követően. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Ágnes (1999) Szegedi Postaigazgatóság Elektronikus Postaközpont projekt bevezetésének értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tariné Deák Edit (1999) A korszerű ügyfélszolgálatok szerepe az egészségbiztosításban - az ügyfélcentrikus szemléletmód megjelenésétől a szolgáltató jelleg kialakításáig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Edit (1999) A Magyar Honvédség a politikai rendszerben. A rendszerváltás és a haderőreform kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tartóczky Szilvia (1999) A munkavállalók védelme: jogharmonizációs törekvések tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Telkes András (1999) Marketing információs rendszer a Démász Rt-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tete Rosemary (1999) A földtulajdonjog és földhasználati jog alakulása napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tetlák Örs (1999) Szociális partnerek: Mire van energiájuk? A munkaügyi kapcsolatok szereplői a villamosenergia-ágazatban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tielesch István (1999) Munkaügyi konfliktus Szekszárdon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tisza Éva (1999) Részvényárfolyam-modellezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Titkos Gábor (1999) A magyarországi bankprivatizáció sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompa Natália (1999) A házastársi vagyonközösség és annak megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tulézi Teodóra (1999) A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény új intézményei, alapvető változásai és ezek várható hatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turbucz Zoltán (1999) Külföldi beruházásokra vonatkozó szabályok a magyar jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turcsik István (1999) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Téglás Viktor (1999) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tímár László (1999) A lakásbérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Andrea (1999) A mozgásszervi rehabilitáció szerepe és költségtényezői az egészségügyi ellátásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Anita (1999) A közgyógyellátási rendszer reformkoncepciójának értékelő elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Balázs (1999) A japán vállalatok és szakszervezetek kapcsolata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Bernadett (1999) A magyar parlamenti választások legfőbb jellemzői, különös tekintettel az 1998. évi választásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Csenge (1999) A büntető eljárásban résztevevő személyek jogai és kötelezettségei az új Be. szerint. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Daniella (1999) Médiamarketing a Geomédia lapkiadó vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Erzsébet (1999) A munkanélküliség kezelésének jogi problémái az EU jogharmonizáció tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gyöngyi (1999) A gazdálkodó szervezetek jellemzői, tagjainak biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége, sajátosságaik. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1999) Az AUCHAN mesterség avagy a magyarországi AUCHAN hipermarket működése és eladásösztönző akciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1999) A gépjárműbiztosítások bonus-malus rendszereinek matematikai modellezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Melinda (1999) A nélkülözhetetlen eszközök elvének formálódása a közösségi jogban: vizsgálódás a 86. cikk gyakorlati alkalmazása alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Péter (1999) A foglalkoztatás főbb kérdései és megoldásai Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tóth Péter (1999) A magyar társadalombiztosítás II. világháború utáni története, különös tekintettel az egészségügyi szolgáltatások teljesítmény-finanszírozásának kialakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Szabolcs (1999) A kiskunhalasi földreform 1945-49. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zoltánné (1999) Az emberi érték védelme a székesfehérvári ALCOA-KÖFÉM Kft-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (1999) A munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony tartalmának összehasonlítása különös tekintettel a közalkalmazotti jogviszony eltérő sajátosságaira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ákos (1999) Vállalkozásfinanszírozás, különös tekintettel a Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság rövid távú finanszírozási gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Gregor (1999) A népesedéspolitikai intézkedések megjelenése a társadalombiztosítási jogszabályokban 1975-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Duzmath Erzsébet (1999) Munkanélküliség Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Törköly Jánosné (1999) Fekvőbeteg ellátás biztosítási finanszírozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Török Edina (1999) A környezetvédelmi törvény által védett egyes jogtárgyak, különös tekintettel a levegő védelmére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Erika (1999) A Public Relations, avagy a kommunikáció szervezése az egészségbiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Török Ferenc (1999) Az iparjogvédelemmel kapcsolatos nemzetközi magánjogi kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török László (1999) A szervezett bűnözés elleni harc, ennek nemzetközi és magyar vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Márta (1999) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Péter (1999) A szovjet befolyás megerősödése Kelet-Európában 1945 után (politológia). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Tibor (1999) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Éva (1999) A bipoláris világrendszer kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik Edit (1999) Felvidéki magyarok kitelepítése 1946-47. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Túri Erika (1999) Humán erőforrás-gazdálkodás egy adott egészségügyi intézményben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tüske Róbert (1999) Az önkormányzat működésének nyilvánossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Uhrin György (1999) Konfliktusok és megoldásuk a középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ullmann Ferenc (1999) A vadászati jog alakulása és aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Dr. Valyon Márta (1999) Egy országos intézet gazdálkodása az egészségügyi reform éveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gábor (1999) Az emberi méltóság joga az alkotmánybíróság gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Réka (1999) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Szilvia (1999) Az örökbefogadás a korábbi és az új szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Varga Tibor (1999) A tisztességtelen piaci magatartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zsuzsanna (1999) Kiegészítő nyugdíjbiztosítási rendszerek Európában, különös tekintettel a magyarországi önkéntes biztosítópénztárak működésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Ilona (1999) Az ombudsman működésének tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Nóra (1999) Munkanélküliség. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Zoltán (1999) Recesszió és munkanélküliség. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vedelek Evelin (1999) Lakástakarék Magyarországon az adatok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vedres Kata (1999) A személyiség szerepe a bűnözésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Verasztó Orsolya (1999) Az 1997. évi CXLIV. törvény új intézményei, alapvető változásai és ezek várható hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Mónika (1999) A munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelőssége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Veress Marcell (1999) A nemzeti park, mint a természetvédelem eszköze, különös tekintettel a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vida Ferenc (1999) Az értékpapírok és az értéktőzsde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vida József Gábor (1999) A váltókra vonatkozó különös szabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vigh Melinda (1999) A kábítószer-probléma és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vilmányi Márton (1999) A toborzás és annak megnyilvánulása a magyar vállalatok gyakorlatában, különös tekintettel a médiahirdetésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Antalné (1999) Családi támogatások a társadalombiztosításban és a szociális ellátásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vinkovits Eszter (1999) A nonprofit szektor jelentősége a foglalkoztatásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Attila (1999) Internet marketing. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Ildikó (1999) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Valéria (1999) Az életbiztosítás jellemzői Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Virágh Árpád (1999) Az állami tulajdon privatizációjának főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viszkók Zoltán (1999) A gyermek- és fiatalkorúak bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Vitai Etelka (1999) A demográfia szerepe a törvény előkészítésben, különös tekintettel a nyugdíjreformra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Volentics Lászlóné (1999) A munkavédelem szabályai és gyakorlati alkalmazása a Nestlé Hungária Kft-nél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Váczi László (1999) A XX. század végének új bűnözési formái: az "elektronikus" bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várady András (1999) Vállalati pénzügyi elemzés és értékelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vári Csaba (1999) A felszámolási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Várkonyi István Zsolt (1999) Az egészségügyi gazdasági értékelés alapvető formái és módszerei: A járóbeteg kardiológiai rehabilitáció költség-hatékonysági vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Várnai Györgyi (1999) Vesepótló kezelések Magyarországon a privatizáció tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Várszegi Norbert (1999) A szponzorálás és a sport. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Végh György (1999) Eutanázia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Ildikó (1999) Hans Kelsen és az 1920. évi osztrák alkotmány, különös tekintettel az alkotmánybíróságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Weingartner Ákos (1999) Vagyonkezelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Windisch Ferencné (1999) A betegjogok érvényesülése napjainkban, valamint az aktuális problémák. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Wolfné Borsi Julianna (1999) A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wurstné Tóth Mária (1999) A társadalombiztosítási járulékbevételeinek előírása és elszámolása, a folyószámlák számítógépes könyvelési rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Wágner Angelika (1999) Kábítószer és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zahorán Dóra (1999) A Budapesti értéktőzsde és működésének tapasztalatai 1990-1998 közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zelenák Sándorné (1999) Az egyéni vállalkozók biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége az 1990-es években. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zircher Andor (1999) Electronic banking. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zlatarov László (1999) Állami támogatások az Európai Közösség versenyjogában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsiga Tímea (1999) Távközlési árpolitika a piaci liberalizáció tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsigmond Barna (1999) A Bonduelle Nagykőrös Kft. balkáni stratégiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsilka László (1999) Beszámítási képesség - kóros állapot. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsiros Rita (1999) Védett környezeti elemek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Zsolnai Gábor (1999) Az Internet és az elektronikus orvos-szakmai információ szerepe az egészségügyi ellátásban, az egészségügyi informatika (az egészségügyi informatika és a telemedicina alapkérdései). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsédely Márta (1999) Az 1997. évi CXLIV. törvény új intézményei, alapvető változásai és ezek várható hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros Gabriella (1999) Védjegyi, védjegyjogi harmonizációk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros Zsolt (1999) A munkanélkülivé válás és következményei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zubornyák Ágnes (1999) A korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zádori Eszter (1999) A pénzmosás elleni nemzetközi együttműködés, különös tekintettel az Európai Unióra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zádori Szabolcs (1999) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Zádori-Fekete Ktalin (1999) A Budapesti Értéktőzsde működésének tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbó Zsuzsanna (1999) A munkaviszony munkáltató általi megszüntetése, különös tekintettel a munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Attila (1999) Érvénytelenség a kötelmi és a társasági jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahámné Farkas Ida (1999) Emberi erőforrás gazdálkodás a CMB Kft-nél, különös tekintettel a minőségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ács Anett (1999) Társasági adóharmonizáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ács Ildikó (1999) A fiatalkorúak szabadságelvonással járó szankcióinak végrehajtása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágasvári Anett (1999) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágoston Réka (1999) A szenvedélybetegek szociális és egészségügyi ellátásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ágostonné Előd Beáta (1999) A kereskedelmi kötvények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ármós Sándor (1999) A szervezett bűnözés egy lehetséges koncepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Dr. Élő Gábor (1999) A művi vetélés és a mesterséges megtermékenyítés jogi megítélése és büntetőjogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ónodi György (1999) A "jaltai-rendszer" kialakulása (1944-1949). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög Aranka (1999) Az elítéltek büntetés-végrehajtási jogai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Örsvári Gabriella (1999) Gyermekvédelem alakulása a magyar jogrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ötvös Péter (1999) A neokorporativizmus elmélete és gyakorlata: a gazdaságpolitikai érdekegyeztetés intézményesített rendszerei egyes Nyugat-európai országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ú

Újvári Melinda (1999) Kivételek az Európai Unióban az áruk szabad mozgását akadályozó mennyiségi korlátozások és az azokkal egyenértékű intézkedésekre vonatkozó tilalom alól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őri Zsuzsanna (1999) A köztisztviselők jogállása: különös tekintettel a köztisztviselőket terhelő többletkötelezettségre és az őket megillető többletjogokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 7. 13:33:32 CET.