Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1997

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö | Ú
Number of items: 414.

A

Aczél Lászlóné (1997) Egyes életmódbeli változások hatása a lakosság állapotára, a rokkantság kialakulása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Antalóczy Sándor (1997) Alapvető elvek érvényesülése a magyar környezetvédelmi törvényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos László (1997) Az Állami Számvevőszék működésének tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Dr. Babcsányi Judit (1997) Az otthonápolás jelene és jövője Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babinyecz Orsolya (1997) Munkanélküliség, foglalkoztatottság Magyarországon 1990 és 1996 között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Babák Beáta (1997) MOL Rt. monográfiája 1991-1995. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Béla (1997) A gépjárművekkel kapcsolatos vagyon elleni bűncselekmények (sajátos kriminalisztikai és egyes eljárásjogi kérdések). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Katalin (1997) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Csaba (1997) Az amerikai szakszervezetek kialakulása és tevékenységük a munkaügyi kapcsolatokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Gyöngyi (1997) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel az információs jogokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Zoltán (1997) Szociális biztonság Magyarországon a rendszerváltozás után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Ildikó (1997) A hitelezés jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Vera (1997) A TECHSTYLE Műszaki Konfekció Kft tevékenységének értékelése az 1994, 1995, 1996 évi adatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bangha Ágnes (1997) Orvosok és betegek jogai és kötelezettségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartók László (1997) A helyi önkormányzati testületek működése a törvényességi ellenőrzés tükrében Jász-Nagykun-Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benőné Székely Júlia (1997) A controlling feladata, szerepe a kórházgazdálkodásban (egy intézet példáján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berke Géza (1997) A csődtörvény megalkotásának és módosításainak indokoltsága, különös tekintettel a banki követelések megtérülésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berta Istvánné (1997) Rokkantsági nyugdíj: az 1975. évi II. törvény alapján, figyelemmel a rehabilitáció kérdésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Dezső (1997) A munkáltatói felmondások szabályozása és gyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Józsefné (1997) A munkaidő: a munkaidő változatai, különös tekintettel a szakszervezeti törekvésekre, a munkavállaló és a munkaadó megállapodásaira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Binszki Csaba (1997) Jelenlegi és az 1975. évi II. törvény családi pótlékra vonatkozó szabályok közötti eltérések és kihatásai a többgyermekes családokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Blága József (1997) A politikai rendszer Izraelben (A XX. századi zsidó állam). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bobák Anita (1997) Az önellenőrzés elmélete és gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bocsi István (1997) Az önkormányzati tulajdon sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodolainé Szabó Magdolna (1997) A foglalkoztatás kérdései változó világunkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán Zsuzsanna (1997) A családi pótlék és az arra jogosultak köre, különös tekintettel a nevelőszülőkre, állami neveltekre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdány Zoltánné (1997) A munkaidőalap védelme. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Andorné (1997) A magyar társadalombiztosítás kialakulásának előzményei, fejlődése, napjaink társadalombiztosítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bogácsi Csaba (1997) BÁCSÉPSZER Építő és Szolgáltató RT gazdasági tevékenységének értékelése a mérleg alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Gyuláné (1997) A munkához való jog kialakulása, fejlődése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bosnyákovits Tünde (1997) Teljesítményelvű finanszírozás? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Both Jenő (1997) Az ügyfélcentrikus szemléletmód megjelenése az Egészségbiztosítási Önkormányzat Stratégiájában és az ügyfélszolgálatok szerepe az egészségbiztosítás arculatának alakításában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Brunecker Éva (1997) A környezetvédelmi törvény új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bröstl Tiborné (1997) A munkaügyi kapcsolatok szabályozása Magyarországon 1990-1994-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Budaházy Emil (1997) Hiányzott-e a közbeszerzés a magyar egészségügynek? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burkáné Simai Klára (1997) Munkaügyi kapcsolatok a munkaügyben /különös tekintettel a Pest Megyei Munkaügyi Központ és Ellenőrzési Osztályának partnerkapcsolataira/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Attila (1997) Rokkantsági nyugdíjrendszer problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálintné Füleky Jolán (1997) A ma Magyarországának öregségi nyugdíjrendszere, dilemmák az Európai Unióhoz csatlakozás és Európa változó nyugdíjrendszerének tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bán Gellért (1997) Foglalkozás-egészségügyi vállalkozások feltételei és helyzetük Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bársony Veronika (1997) A vasutas dolgozók érdekvédelmi szervezetének átalakulása a rendszerváltozástól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bártfai Zsolt (1997) A jogszabályok helyesbítésének gyakorlata és elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Jánosné (1997) A társadalombiztosítás irányítása és szervezete a II. világháború után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi Attila (1997) A logisztikai rendszer alkalmazása a gyakorlatban - Varrodai termelés-nyilvántartó számítógépes program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böheim György (1997) Munkaügyi ellenőrzés Budapesten (különös tekintettel a külföldiek foglalkoztatására és a feketemunka végzésére). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Búti Gergelyné (1997) Az érdekképviseletek részvétele a munkaerő-közvetítésben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bődi Sándorné (1997) Nonprofit tevékenységek finanszírozása és aktuális kérdései a kulturális szférában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csaba József (1997) A szexuális erőszak jogi szabályozása a hatályos büntetőtörvénykönyvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Csabai László (1997) A minőségbiztosítás a magyar egészségügyben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh György (1997) A részvénytársaságokra vonatkozó rendelkezések történeti áttekintése és a hatályos szabályozás, különös tekintettel az alaptőkére és a részvényekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csepcsányi Aladár (1997) Kisebbségek szociálpolitikai juttatásának lehetőségei a mai Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csepeliné Makádi Judit (1997) A munkanélküliséggel kapcsolatos közigazgatási feladatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csertus Sándor (1997) Az AGORA Rt. Szeged, vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmezőségi helyzetének elemzése értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiha József (1997) Egy munkaügyi központ kialakulása és fejlődése (1990-1995). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csomor Józsefné (1997) Munkaerő-közvetítés Magyarországon (Magyarországi szabályozás és jelenlegi gyakorlata a fővárosban). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Csorba Roland (1997) A franchising közgazdasági és jogi megközelítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáki Csilla (1997) A városmarketing és alkalmazási lehetőségei Jánoshalma városában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császi Ferenc (1997) A Magyar Honvédség polgári ellenőrzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csátaljayné Király Zsuzsanna (1997) A makroszintű érdekegyeztetés ma Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czapolai Barbara (1997) A köztársasági elnök jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi Ernő (1997) A szakszervezeti mozgalmak kialakulása, fejlődése Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czirokné Csányi Mária (1997) Demográfia a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czuppon Tibor (1997) Társadalombiztosítási üzemi kifizetőhelyek kialakulása, működése, ellenőrzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani Gabriella (1997) A gazdasági átalakulás főbb problémái és lehetséges útjai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Daragó Tibor (1997) A "numerus clausustól" az "endlösungig". A két világháború közötti magyarországi antiszemitizmus a korabeli jogforrások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi András (1997) Demigrosz értékesítést végző vállalkozás fejlesztési terve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Derzsi Endre Zoltánné (1997) Közhasznú foglalkoztatás Orosházán és környékén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Imre (1997) Vállalkozástervezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Józsefné (1997) Társadalmi változások hatása a lakosság egészségi állapotára - a rokkantság kialakulásának tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dianné Vass Eszter (1997) A munkaügyi kapcsolatok rendszerének kialakulása Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyei Annamária (1997) A gyermekek jogainak érvényesülése a családjogi törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobi Ferenc (1997) A társadalombiztosítás működéséhez szükséges biztosítotti és munkáltatói adatok. Az adatszolgáltatás rendszerének fejlesztése, egyszerűsítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dobos Zoltán (1997) A gyógyszermarketing lehetőségei Magyarországon és a világban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dohányosné Tenkes Erzsébet (1997) Üzleti biztosítók és az egészségpénztárak lehetőségei az egészségbiztosításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombóvári Róbertné (1997) A vesztes ifjúság. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dorozsmai Éva (1997) Vasutassztrájkok és azokat előidéző munkaügyi konfliktusok 1989-1995. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ducsayné Dabis Edit (1997) Munkaviszony megszűnése és megszüntetése, különös tekintettel a munkáltatói rendes és rendkívüli felmondásra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Istvánné (1997) A humánpolitika aktuális kérdései (a Szegedi Közlekedési Társaság példáján). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dániel Károly (1997) A jogállam és a nemzetbiztonsági törvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egyed Anna (1997) Munkanélküliség és az egészségügyi állapot vizsgálatának összefüggései Zala megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Emmer Edit (1997) Szankciórendszer az adóeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

F. Szabó János (1997) Minőség - Minőségbiztosítás - Minőségköltségek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fabók Ilona (1997) Egyenlőség a munkavállalásban (különös tekintettel a műszaki nők helyzetére). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fakan Józsefné (1997) A gazdasági társaságok működése, a tagok biztosítása és járulék fizetési kötelezettsége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Edit (1997) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Zoltán (1997) Szervezetek a munkanélküliekért (Debrecenben). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas János (1997) A társadalombiztosítási rendszer önkormányzati irányítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Mónika (1997) Az alkotmánybíráskodás jogelméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faur Kálmánné (1997) Rendszerváltás az oktatásban - az orosz nyelvtanárok átképzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas István (1997) Nemzet és állam (G.W.F. Hegel államfelfogásának sajátosságai). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Lajosné (1997) A regionális érdekegyeztetés intézményei egy megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Fejes Gabriella (1997) A kommunikáció szerepe a kórház gazdasági irányításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Istvánné (1997) A hatékony munkaerő-gazdálkodás egyes kérdései a vállalati gyakorlatban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Nagy Gábor (1997) Egyes társadalombiztosítási felelősségi szabályok (T.108.§, T.109.§) elméleti megközelítése és gyakorlati alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felhő Zsolt (1997) Marketing a gépjármű kárrendezés területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Fodor Eszter (1997) Az orvosok befolyásolása a magyar gyógyszerpiacon marketing eszközökkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Tibor (1997) Áruk szabad mozgása az Európai Unióban /A mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedések tilalmának érvényesülése az Európai Bíróság gyakorlatában/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgács Éva (1997) A gyógyszerfelhasználás aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Freiler Emma (1997) Jogorvoslat nyugellátásokkal kapcsolatos eljárásokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fráter Mariann (1997) A munkavállalói érdekképviseletek a makroszintű érdekegyeztetésben (Magyarország: 1990-1994). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fábiánné Borcsányi Gabriella (1997) Egy hazában... BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fásy Hajnalka (1997) Az emberi jogok védelméről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Fónyad László (1997) A vérellátás költségszámításának alapelvei - Az előállítás és a transzfúziós terápia költségeinek elemzése a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Borbála (1997) A bérgazdálkodás aktuális kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Tamás (1997) A munkaviszony létesítésének néhány kérdése a magyar és az angol jogrendszerben (összehasonlító tanulmány). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Fűtő László (1997) Gyógyszermarketing. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galiba Ildikó (1997) A gazdasági társasági tagokra vonatkozó járulékfizetési szabályok tendenciái az 1980-as évektől napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gedey Gábor (1997) Palesztinok és önrendelkezés (A palesztin-izraeli békefolyamat a madridi konferenciától a hebroni megállapodásig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gedey Zoltán (1997) A közép-európai diktatúrák bukása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geicz Gézáné (1997) A társadalombiztosítási intézményi rendszerének alakulása 1945-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gerecs Krisztián (1997) Recessziók és a munkanélküliség. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Giday Henriette (1997) A kórházi gyógyszergazdálkodás szerepe, és reformjának lehetőségei a kórház üzemgazdaságtani megközelítésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Glück Zsuzsanna (1997) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grexa István (1997) Végrehajtási-behajtási jog a magyar társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Grósz Árpád (1997) A nyugdíjbiztosítás nyilvántartásának helyzete, a technológiai háttér korszerűsítésének lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Győrfi Tibor (1997) Anomáliák az érdekegyeztetési folyamatokban, különös tekintettel a MOL Rt. munkaügyi kapcsolataira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Attila (1997) Törvényen alapuló tartás kérdései napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gálné Perge Irén (1997) Az anyasági ellátásokra és a gyermekgondozási segélyre vonatkozó szabályok változása az elmúlt 30 évben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Gábor (1997) Üzemi tanácsok összehasonlító elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gömbös Sándor (1997) A letéti felelősség, a szállodai letét, mint különös letéti forma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú Sándorné (1997) Helyzetkép a munkavállalók önsegélyéről: a munkavállalók önsegélyének története, napjainkban fellelhető formái, intézményei Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Halmai Zoltán (1997) Az otthoni ápolás jelentősége, szervezése, gyakorlata és finanszírozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Hampel György (1997) A marketing szerepe az egészségügyben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Hankó Judit (1997) A CT és MRI vizsgálatok finanszírozása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hantos Ferencné (1997) A magyar olajipar munkaügyi kapcsolatának változásai (1945-től napjainkig) Különös tekintettel az OLAJTERV Rt. szervezetének és munkaügyi kapcsolatának alakulására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hegedűs Sára (1997) Az IMF és a Világbank és tevékenysége Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heinrich György (1997) Nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek felhasználása Magyarországon 1990-1995 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Endre (1997) A társadalombiztosítás fedezeti rendszere, kialakulása, biztosítási kötelezettség, járulékfizetés és annak ellentmondásai - elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hertel János (1997) Az üzemi tanács megalakulása, működése a Duna Menti Regionális Vízmű Részvénytársaságnál (különös tekintettel az üzemi tanács, szakszervezet kapcsolatára). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hetyei Bernát (1997) Vállalkozások finanszírozása, különös tekintettel a bankhitelezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holtzer Olivér (1997) Magyarország és az Európai Unió. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth András (1997) Cicero mint jogtudós. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth György (1997) Veszélyes üzem működéséből eredő károk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Horváth Pál (1997) Társadalombiztosítási követelések, beszedés, behajtás, végrehajtás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Horváth Péterné (1997) Tömeges létszámleépítés egy felszámolás alatt álló vállalatnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tibor (1997) Termék és árpolitika a magyarországi kenőanyagpiacon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tibor (1997) Átalakult mezőgazdasági szövetkezetek helyzete az átalakulástól napjainkig, valamint az EU csatlakozás várható hatása a mezőgazdaságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zsolt (1997) Mit terem az "Á-FA"? Avagy a fiktív, illetve a fiktívnek vélt számlákkal kapcsolatos ÁFA problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Gáva Ágnes (1997) A magzat büntetőjogi védelme (terhességmegszakítás-magzatelhajtás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Ruprecht Szilvia (1997) Az állami adóhatósági ellenőrzés az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény és módosításai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hubai Zoltán (1997) Értékpapírportfóliók elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszka Jenő (1997) Számítógépes támogatás készítése a HŐTERM logisztikai rendszeréhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hárshegyi Károly (1997) A nyugdíjfolyósítás ügyvitelének fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Illin József (1997) Postás dolgozók szakszervezetének története. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Inczédy Csaba (1997) Gyógyszeripar - A magyar gazdaság húzó ágazata a rendszerváltás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Istántsuly Dezső (1997) A társadalombiztosítási önkormányzati irányítás kialakulása és helyzete hazánkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Iványi Andrea (1997) A társadalombiztosítás átalakítása a biztosítótársaságok szemszögéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Dr. Jachymczyk György (1997) Minőségbiztosítási és gazdaságosság a vérellátásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jackli Tamás (1997) A szabálysértési jog kialakulása, fejlődése és a jövőben várható változások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jackliné Murguly Mónika (1997) A mentelmi jog és az összeférhetetlenség, mint az országgyűlési képviselők függetlenségét biztosító közjogi intézmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jancsika Klaudia (1997) Lakáspolitika Magyarországon és lakástámogatási formák Németországban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jaraba Valéria (1997) Az Európai Unió 4. irányelvének megjelenése a gazdasági társaságok átalakulásánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenei Ferenc (1997) Rendszerváltás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Istvánné (1997) Pszicho-TESZT a MÁV néhány területén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jáger László (1997) A törvényesség érvényesülésének garanciái a közgazdasági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jánosiné Canjavec Judit (1997) Otthoni szakápolás, hospice az egészségügyi ellátás rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jászberényi Lászlóné (1997) A jelenlegi rokkantsági nyugdíjrendszer és a foglalkozási rehabilitáció intézményének összefüggései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmár Csaba (1997) Az 1989. évi alkotmánymódosítás és az azt követő változások, különös tekintettel a bíróságok és az ügyészség alkotmányos helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalocsai Jánosné (1997) Iparági, szakmai érdekvédelem Magyarországon /Kamarai rendszer újjáalakulása: az Építész Kamara példája/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Ferencné (1997) A családi pótlék fejlődése 1945-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Adrienn (1997) Az örökbefogadás hazai szabályozása a hatályos jogszabályok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés János Márton (1997) Munkanélküliek érdekvédelme és érdekképviselete (Nógrád megyében). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kecső Jánosné (1997) A mezőgazdasági munkavállalók betegbiztosításának változásai a XX. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártóné Dr. Fodor Anikó (1997) A tartósan beteg, illetve testileg vagy szellemileg fogyatékos gyermekeket nevelő családokat megillető társadalombiztosítási ellátások jogi problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi Károlyné (1997) A nyugdíj összeg kiszámításának változásai 1975.07.01-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferencné (1997) Létszámleépítés 1995-től napjainkig a magyar felsőoktatásban (a Kossuth Lajos Tudományegyetem példáján). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Józsefné (1997) Nyugdíjbiztosítás helyzete 1991-1996 között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Péter (1997) Környezetvédelem és költségei egy vidéki egészségügyi intézményben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Sándor (1997) A nyugdíjbiztosítás nyilvántartási rendszere átalakításának, korszerűsítésének egyes kérdései a hagyományos felosztó-kirovó nyugdíjrendszer és a tervezett nyugdíjreform tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Kiss Sándor (1997) Megvalósíthatósági előtanulmány a Honfoglalás fantázianevű Kft. létrehozásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Éva (1997) Szolidaritás, méltányosság a magyar társadalombiztosításban betegségi-anyasági szakterületen 1975-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kiss-Dózsainé Héjja Erika (1997) Az értékesítés-ösztönzés szerepe a PEPSI Cola Hungary marketing tevékenységében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Gerőcs Klára (1997) A politikai viszonyok alakulása és a szabadságjogok érvényesülése a két világháború közötti Magyarországon (1919-1939). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Klaics Erzsébet (1997) A főváros IX. és XIX. kerülete felnőtt és gyermek lakosságát ellátó háziorvosi szolgálat 1996. május havi munkája során regisztrált keresőképtelen állomány elemzése, értékelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Ildikó (1997) Narkománia és bűnözés: érvek és ellenérvek a kábítószerlegalizációról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kohutné Cseri Magdolna (1997) Munkaügyi kapcsolatok rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kollár József (1997) Anyasági-gyermeknevelési támogatás készpénz ellátás formái, kialakulásától-napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly Jánosné (1997) A szociális és biztosítási típusú ellátási rendszer kapcsolata és ellentmondásaik napjainkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kosztik Imre (1997) Munkaügyi Tanácsok szerepe a foglalkoztatáspolitikában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kosztyi Emma (1997) A jegyző jogállása, szerepe és felelőssége, különös tekintettel a községi önkormányzatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Andrásné (1997) A pályakezdő fiatalok a munkaerőpiacon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Angéla (1997) Jövedéki termékek exportja az EU-ba, lakóhelyem hungaricumán a szegedi fűszerpaprikán keresztül bemutatva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Erik (1997) Recesszió a világgazdaságban, s ezek munkanélküliségre való hatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ferencné (1997) Gondoskodó típusú létszámleépítés egy privatizált vállalatnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Kovács György (1997) A részvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Géza (1997) Az egészségügy igazgatás 1990-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lenke (1997) Szakszervezetek a Magyar Államvasutaknál (különös tekintettel napjaink pluralizmusára). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándorné (1997) A Csongrád Megyei Önkormányzat költségvetése, különös tekintettel az állami feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Pap Enikő (1997) Álláskeresés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kundrák István (1997) Világpolitikai folyamatok 1945-től 1949-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunsch Györgyné (1997) Az ifjúsági munkanélküliség. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kálmán Györgyi (1997) Az igazság pillanatai - a korszerű ügyfélszolgálat az üzleti siker szolgálatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Károlyi Árpádné (1997) A kötelező nyugdíjbiztosítás, mint szolidaritáson és kockázatközösségen alapuló rendszer, különös tekintettel Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozási szándékára. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya József (1997) Az 1975. évi II. törvény alapján megállapítható saját jogú nyugellátások főbb jellemzői. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Károly (1997) A KÖRTECH Környezetvédelmi Kft. üzleti terve az 1997/98-as évekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendiné Veres Orsolya (1997) Házastársi lakáshasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi Tibor (1997) Új bankfiók létesítésének üzletpolitikai, humánpolitikai és logisztikai szempontjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczi Ferencné (1997) Csongrád megye az adózás tükrében, különös tekintettel az adóbevételek alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Attila (1997) Minőségbiztosítás az egészségügyben a magyarországi antibiotikum felhasználás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lekics Ferenc (1997) A magyar egészségbiztosítás intézményrendszerének fejlődése a II. világháborútól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Leleszi Zoltán (1997) A gyermekek jogainak érvényesülése a magyar jogi szabályozásban, különös tekintettel a családjogi törvényre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Zoltán (1997) A gazdasági rendszerváltás hatása a foglalkoztatásra Csongrád megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lesfalvi Tibor (1997) A demokratikus ellenzéktől a kormányzati hatalomig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Liker Andrásné (1997) Az érdekeltségi és ösztönzési rendszer aktuális kérdései (A Szegedi Közlekedési Társaság példáján). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lontai Attila (1997) Gazdasági társaságok alapítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ludvig Zoltán (1997) A sztrájk jogi szabályozottsága Magyarországon - különös tekintettel a még elégséges szolgáltatásra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsovics László (1997) Dél-Korea gazdasági fejlődésének mozgatórugói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Léhner Anita (1997) A kultúrafinanszírozás problémái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lévay Tünde (1997) Munkaügyi konfliktus helyzetek és kezelésük a külföldi tulajdonú vállalatoknál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lóki Norbert (1997) A Magyar Kábel Művek Rt. bemutatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Ildikó (1997) A szervezett bűnözés, különös tekintettel a romániai szervezett bűnözésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Lajos (1997) Sanara folyékony haj bevezető kampányának kritikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magi Gábor (1997) A családi pótlék kialakulása, fejlődése a szociálpolitikai ellátások rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Major Éva (1997) Elektronikus bankszolgáltatás: Office/Home Banking. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maklári Zsolt (1997) Pénzügyi lízing, mint pénzintézeti tevékenység szerződésjogi és adójogi környezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Malczanek Antal (1997) A Mozdonyvezetők Szakszervezetének története. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Maszong Attila (1997) A jelenlegi nyugdíjrendszer átalakításának lehetséges modelljei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mezei Hajnalka (1997) A társasági jog magyarországi fejlődésének elemzése, ezen belül a Korlátolt Felelősségű Társaság alapításának jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikháziné Pálfi Andrea (1997) Egészségügy, piac, marketing és ezek érvényesülése, valamint egymásra hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikó Imre (1997) Magyarország családtámogatási rendszere 1950-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Misz Irén (1997) Minőségbiztosítás-minőségfejlesztés-minőségellenőrzés elemeinek beépítése az egészségügyi szolgáltató rendszerbe - Magyarország 1997. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mocsáry Mónika (1997) A munkajogi kártérítési felelősség. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi Ildikó (1997) A munkaviszony felmondással történő megszüntetése Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsy Tamás (1997) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények - Rablás, kifosztás és zsarolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Edit (1997) Privatizáció a gyakorlatban - Az Alföldi Porcelángyár példáján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Imre (1997) Az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárak működése - Azonosságok és különbözőségek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Katalin (1997) Patikaprivatizáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Molnár Magdolna (1997) Az egészségügyi alapellátásban bekövetkezett strukturális és finanszírozási változások 1993. július elsejétől. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Monostory Sándorné (1997) Közép-Európai országok csatlakozási feltételei, különös tekintettel az agrárgazdaságra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Moravecz Istvánné (1997) A biztosítottak köre és a fizetendő járulékok változásai az 1975. évi II. törvény tükrében, rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mundruczó Péter (1997) A tagsági viszony kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Munkácsy Sándorné (1997) A szakszervezet és az üzemi tanács szerepe a Szolnoktej Rt. életében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Muszev Dimitrov Dancso (1997) A tulajdonformák és változásuk hatása a Ptk. egyes rendelkezéseire kitekintéssel az Alkotmánybíróság vonatkozó határozataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márczi Zsuzsanna (1997) Kultúrafinanszírozás Magyarországon a '90-es években. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Márki Klára (1997) Munkaerőpiaci ellenőrzések Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Katalin (1997) A munkaügyi konfliktusok rendezése Magyarországon - A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat megalakulása és működése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Mészáros János (1997) Kórházi információs rendszer, mint a controlling része. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros László (1997) Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése az Első Magyar Kenderfonó Rt-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Módos Ferenc (1997) Vállalkozási lehetőségek Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Erika (1997) Ügyfélszolgálat az egészségbiztosításban - A hivatali ügyintézéstől a szolgáltató jellegű társadalombiztosítási rendszerig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy István (1997) Változás menedzsment gyakorlati tapasztalatai a DÉMÁSZ Rt. számlázási rendszerének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Kamilla (1997) A minőségfejlesztés kezdeti lépései a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lajosné (1997) A gyógyszerellátás és a társadalombiztosítás kapcsolata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mária Terézia (1997) A környezetvédelmi törvényhez kapcsolódó jogi szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándorné (1997) Szociális jogok Magyarországon az Európai Szociális Charta ratifikálása után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (1997) Dorog 1996 - Szociológiai tanulmány. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (1997) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsolt László (1997) A kongresszus felépítése, helye szerepe és viszonya az Amerikai Egyesült Államok elnökéhez a XX. században - A kongresszusi vizsgálatok és az elnöki mentesség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Imréné Majoros Éva (1997) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak jelenlegi helyzete és fejlődési perspektívái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagybakos István (1997) Munkaerő és település - Bátonyterenye a Nógrádi Szénbányák létszámleépítése után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyi Krisztina (1997) A franchise Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Nagymihály Attila (1997) Minőség, minőségbiztosítás az egészségügyben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagypál Imre (1997) Vezetéstámogató információs, tervezési rendszer kialakítása a BURTON-APTA KFT.-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Neupertné Békési Katalin (1997) A XXI. század tudománya: controlling, és ahogyan azt már Ausztriában csinálják. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novotny Julianna (1997) Külföldiek alkotmányos jogai és az állami szuverenitás különös tekintettel a menekültekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyika Mihály (1997) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyujtó Ildikó (1997) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nyári Éva (1997) Külföldi gyógyszergyár-képviseletek Magyarországon. Az orvoslátogatók szerepének értékelése a célpiac és a piaci cél szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyárádi Lászlóné (1997) A Budapesti Kézműves Kamara megalakulása és jelenlegi helyzete. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nádai Tímea (1997) A Távol-Keleti országok iparának fejlődése a múlt századtól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Csilla (1997) Politikaelméleti kérdések és megoldási lehetőségek Arisztotelész filozófiájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh József (1997) Csongrád megye telekommunikációs hálózatának fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Pál Zsuzsanna (1997) Az egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nógrádi Zoltán (1997) Mórahalom város Önkormányzata finanszírozásának kérdései 1990-1996-ig, különös tekintettel a helyi és a központi bevételek alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Odor Andrea (1997) Marketing, különös tekintettel a piacbefolyásolás módszereire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Oláh Tibor (1997) A teljesítményelvű finanszírozás elemzése a klinikai orvos szemszögéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Opauszki Éva (1997) Egyéni- és társas vállalkozások járulékfizetése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Péter (1997) A marketingstratégia hatása az értékesítés eredményeire a Kraft Jacobs Suchard Hungária KFT-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palotai Péter (1997) A népesedéspolitika és ennek célját szolgáló szociális intézkedések 1945-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Palotayné Szilágyi Éva (1997) Az üzemi tanács szerepe a TIGÁZ Rt. munkaügyi kapcsolatrendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Palágyiné dr. Gömöri Katalin (1997) A helyi önkormányzatok gazdálkodásának néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Erzsébet Edit (1997) A közforgalmú gyógyszerellátás átalakítása Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Gézáné (1997) Munkanélküliség Hajdú-Bihar megyében az adatok tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zsuzsanna (1997) A szövetkezetek átalakulása elméletben és gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Kódor Klára (1997) Kútfelügyeleti tevékenység kihelyezésének vizsgálata üzleti terv készítésének eszközével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perecz Károly (1997) A köztársasági elnök - A végrehajtó hatalom dualizmusa vagy egysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesei Zsuzsanna (1997) Az Európai Unió politikai intézményrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethőné Flesch Katalin (1997) Egyes életmódbeli változások és környezeti ártalmak hatása a lakosság egészségi állapotára - Egészségünk megőrzése az egészségügyi reform tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pető Zoltán (1997) Gondolatok egy aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály gazdálkodásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Pintér Ildikó (1997) A kórház átvilágítás alapelvei és munkafolyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Mónika (1997) A személyi jövedelemadózás szabályozásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Plósz István (1997) Különböző vállalkozási formákban munkát végzők biztosítása és járulékfizetése az 1975. évi II. törvény hatálybalépésétől. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pákozdi Zoltán (1997) A tárgyalás előkészítése, pervezetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pál Zoltán (1997) Az állami patikák privatizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi Kálmán (1997) Az életbenmaradás ára létszámleépítés?! - Az ipari nagyvállalatok tömeges létszámleépítése a Csepel Autógyár példáján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Páli Imréné (1997) A keresetek alakulásának főbb jellemzői - A központi bérszabályozástól a liberalizált bérmechanizmusig, a kereseti viszonyok változása az átmenet éveiben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pály Péter (1997) Kórházi működtetési formák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Péter Endre (1997) Az egészségügy finanszírozásának dilemmái, alternatívái külföldön és hazánkban (Vajon létezik az egészségügynek optimális finanszírozási formája?). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Póczik Kálmánné (1997) Betegek jogainak érvényesülése, problémái Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pöszt Sarolta (1997) HODOSZ szerepe a HOVÉT-ban és a honvédségi munkaügyi kapcsolatok alakításában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rausz István (1997) A megváltozott munkaképességűek szociális ellátása és foglalkoztatása - A rehabilitációs célszervezetek hasznossága. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Reich Péterné (1997) A közüzemi szerződések teljesítésének kérdései különös tekintettel a villamosenergia szolgáltatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rengei Ágnes (1997) A narkotikumok által okozott deviáns magatartások egyik megjelenési formája a sátánizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Ress Gizella (1997) Rokkantság és munkanélküliség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1990-1995. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ring Józsefné (1997) Munkaügyi Tanács kialakulása, működése Heves megyében (1991-1996). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rátkai Antal (1997) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Réthy Lászlóné (1997) Üzemi Tanácsok participációs lehetőségei, jogosítványai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Csilla (1997) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sebestyén László (1997) A társadalombiztosítás kiadásainak fedezeti rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Seres József (1997) A felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Zoltán (1997) Miért van szükség birtokrendezésre? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Ipolyszegi Ágnes (1997) Jogorvoslat a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Aranka (1997) A végrehajtó hatalom Kelet-Közép-Európa új alkotmányaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sirokiné Barbócz Ágnes (1997) Közgyógyellátás, szociálpolitika, szociális ellátások hatása a társadalombiztosítás gyógyszerköltségvetésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Smányi Zsolt (1997) Induló építésziroda vállalkozás piacra lépési körülményeinek vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soltész Miklós (1997) A kábítószerrel visszaélés büntető anyagi- és eljárásjogi szabályai - A kábítószeres ügyekben folytatott büntetőeljárások gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Jenőné (1997) A Nógrád Megyei Munkaügyi Tanács. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Róbertné (1997) A kárpótlás fogalomköre és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított kárpótlások beillesztése a nyugdíjfolyósító rendszerbe. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Andrea Klára (1997) A természetjogi felfogás és Hans Kelsen jogelmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Strohner Csaba (1997) Az Árutőzsde működésének tapasztalatai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Endre (1997) Az otthoni ápolás Békés megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Endre (1997) TÁPIR (Táppénzes Informatikai rendszer). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Fülöp (1997) Munkanélküliség Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gábor (1997) A pénzhamisítás bűncselekményének büntetőjogi megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1997) Orvosok és betegek jogainak érvényesülése Magyarországon - Az eutanázia etikai és jogi vonatkozásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Károly (1997) A járulékrendszer bemutatása a változások tükrében, járulékellenőrzés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lászlóné (1997) Bérformák alkalmazása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Pál (1997) Magánszemélyek általános adatvédelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Éva (1997) A Minipack Kft. marketingtevékenységének értékelése a nyújtható fólia termékcsoport forgalmazásán keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács József (1997) A vezető kiválasztódása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szarka Anikó (1997) Az öngyilkosságok Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Valéria (1997) A szociális törvény és alkalmazásának tapasztalatai - Különös tekintettel a Budapest XV. kerületre vonatkozóan. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmáriné Tüdős Ilona (1997) A KIÉT - A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szendi Mónika (1997) A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendreiné Laczkó Beáta (1997) A vezetésben kialakult feszültségek vizsgálata az APEH Csongrád Megyei Igazgatóságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi László (1997) A fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi és eljárásjogi szabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi Zoltánné (1997) Az oktatás hatékonyságának mérése - Lehetséges megközelítések, problémák. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti László (1997) A bíróság elé állítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Andorné (1997) A rokkantsági nyugdíjrendszer és a megváltozott munkaképességűek jogait szabályozó 871983. (VI. 29.) EüM-PM. rendelet összehasonlítása és gyakorlati problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Attila (1997) A kábítószeres bűnözés elleni küzdelem a büntető anyagi és alaki jog illetve a jogon kívüli eszközök felhasználásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Szilágyi István (1997) Az Egészségbiztosítási Önkormányzat jogi szabályozása és determinált funkcionálása egyes kérdéseiről. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szirtes Györgyné (1997) Az egyéni fizetés követhetőségének kérdései mint a kockázat közösség és a szolidaritás elvének európai problematikája. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szolnoki Imre (1997) Értékpapír és értéktőzsde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztakó József (1997) Gyámügyi igazgatás története, hatályos gyakorlata Magyarországon, különös tekintettel Tótkomlós város gyámügyi osztályára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztán György (1997) Anya és gyermek a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szántó István (1997) A csoportpraxis mint egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egység a gazdasági hatékonyság tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Száraz Anikó (1997) Az Európai Unió társaságokra vonatkozó irányelveinek megjelenése a magyar társasági jogban, különös tekintettel a konszernekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi György (1997) Üzleti terv az elméletben és a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Zsolt (1997) A magyar mezőgazdaság finanszírozása különös tekintettel a hitelekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szépkúti László (1997) Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének története. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi Emese (1997) A public relations helye a marketingkommunikációban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szőke László (1997) Üzleti terv gyakorlati példa alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi József (1997) A tömeges létszámleépítések jogi szabályozása az Európai Unióban - Az uniós szabályozás bemutatása egy konkrét példán keresztül. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sáling Natália (1997) Elhatárolási problémák az emberölés körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sásdi Lászlóné (1997) Az öngyilkosságok alakulása, témái és demográfiai jellemzői hazánkban, kiemelten Békés megyében a II. világháború után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sóti Kálmán (1997) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sütő Márton (1997) Átképzések Magyarországon - Tömeges létszámleépités a BIOGAL Gyógyszergyárban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Péter István (1997) Az öngyilkosságok statisztikája Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a XX. században 1992-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Takáts István (1997) Vezetési és irányítási rendszerek változása, fejlődése, azok összehasonlítása egy konkrét intézményben (1990-1996). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Éva (1997) A minőségbiztosítás jelentősége az ápolási munkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tar Gabriella (1997) Biztosítás, önsegélyezés napjainkban. Különös tekintettel a Távközlési Dolgozók Biztosító és Önsegélyező Egyesületének működésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tarsoly Zita (1997) Az értékpapírok és értékpapírpiacok Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Zoltán (1997) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Thoma Lászlóné (1997) Az egyéni és társas vállalkozók biztosításának és járulékfizetésének alakulása, a rendszerek összehasonlítása 1982-től 1997-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Thuránszky Béla (1997) A szövetkezeti jog és demokrácia érvényesülése a vízgazdálkodási társulatok alakulásában, működésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tiba Anikó (1997) Hatalommegosztás - szuverenitás megvalósulása napjaink alkotmányos rendszereiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Tiba Sándor (1997) A minőségbiztosítás és a minőségellenőrzés szerepe a Szikszói Kórház gazdálkodásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tihanyi Péter (1997) Az öngyilkosságok számának alakulása és demográfiai jellemzői Somogy megyében a II. világháború után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Timár Judit (1997) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tollmann Judit (1997) Közigazgatási és társadalombiztosítási perek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torbik Lászlóné (1997) Egy reprezentatív szakszervezet a MÁV Rt.-nél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Torgyik Pál (1997) Vezetői információ rendszer a kórházban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tulipán László (1997) A társadalombiztosítás szakszervezeti irányítása, igazgatása, ellenőrzése, jogorvoslati rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Turcsán Julianna (1997) A kórház szervezeti felépítési rendszere (Finanszírozás - Kórházgazdálkodás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Győző (1997) A Marosbau Kft. üzleti terve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gáborné (1997) Munkanélküliség kialakulása és kezelése Hajdú-Bihar megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Géza (1997) A Signal Biztosító Rt. vagyonbiztosítási termékpolitikájának összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1997) Az Értékkönyvtár Kft információs és nyilvántartási szoftverének rendszerterve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándorné (1997) Az üzemi tanács. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ágnes (1997) A kórházi gyógyszergazdálkodás és reformjának lehetőségei Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné dr. Szabó Zsuzsanna (1997) Tevékenység kihelyezés a MOL Rt. Szegedi Bányászati Üzemében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tótiné Dienes Veronika (1997) Pályakezdő munkanélküliek helyzetének vizsgálata Hajdú-Bihar megyében 1994-től 1996-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Török Edina (1997) Néhány állampapír fogalmazásának tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Török Jánosné (1997) Pályakezdők a munkaerőpiacon (különös tekintettel Csongrád megyére). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Török Zoltán (1997) A büntethetőség elévülésének elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Ágota (1997) Értékpapírok a Budapesti Értéktőzsdén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

dr. Ungvári Zoltán (1997) Integrált kórházi információs rendszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbanyiczki Klára (1997) Az alkotmánybíráskodás jogelméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadál Lajosné (1997) A közszolgálati jogviszony szabályozási rendszerének elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vajon Edit (1997) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Valentovics Beáta (1997) Az orvosok jogai, kötelezettségei Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Beáta (1997) A házastársi lakáshasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ferenc (1997) A gyermekneveléssel kapcsolatos ellátási rendszer problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ferenc (1997) A jogos védelem, különös tekintettel a szükségesség és arányosság kérdésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Márta (1997) A közigazgatási jog forrásai és a közigazgatás jogi szabályozásának reformja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Norbert (1997) Marketingstratégiák a húskészítmények piacán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass István (1997) Gazdaság és szociálpolitika századunk utolsó évtizedeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Virág (1997) A kábítószer büntetőjogi vonzata, különös tekintettel a német nyelvterületre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velő Zsuzsanna (1997) Korlátolt felelősségű társaság átalakulása részvénytársasággá. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Dóra (1997) A készülő nyugdíjreform elvi kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vikulyáné Papp Klára (1997) A Gabonafeldolgozó Rt. üzleti terve az 1997/98-as évekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viola Zsuzsanna (1997) A társadalombiztosítás intézményrendszerének fejlődése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Gyula (1997) Nyilvántartás, adatszolgáltatás, adatvédelem helye, szerepe a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Virág László (1997) A hadigondozásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virányi Zsuzsanna (1997) A házastársi vagyonközösség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Viski Éva (1997) Az otthonápolási rendszer felépülése és jövőjének alakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vokony Éva (1997) A kisgyermekek napközbeni ellátása a minőség tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várszeginé Radovics Gertrud (1997) A pártok gyermeknevelési támogatásával kapcsolatos programjának megvalósulása, a központi pénzalapra gyakorolt hatása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Tiborné (1997) Emberi erőforrásgazdálkodás az egészségügyben, különös tekintettel a bérgazdálkodásra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Vétek Jánosné (1997) A társadalombiztosítás szerepe a humán kockázatok kezelésében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Vörös Péterné (1997) A munkaidő-pihenőidő nemzetközi szabályozása és a magyar jogharmonizáció. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vörösné Horváth Andrea (1997) A perbeli bizonyítás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wenhard Andrea (1997) Minőségbiztosítás lehetősége az iskola-egészségügyben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Werner Tímea (1997) A szisztémás antibiotikumok felhasználása az alapellátásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Z. Nagy Lászlóné (1997) Üzemi Tanács választások a Magyar Postán. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zelei Mária (1997) Az adórendszer változásai, az adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsótérné Erdei Erzsébet (1997) Beruházás és hatása a munkaerő-gazdálkodásra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbóné Révész Judit (1997) A jogorvoslati rendszer a közigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábel Istvánné (1997) A korszerű emberi erőforrás gazdálkodás különös tekintettel a kiválasztásra és az értékelésre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ács Sándor (1997) A társadalombiztosítási kintlevőség behajtásának elemzése, megoldási javaslatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Árvai Andrea (1997) A gyermekes családokat segítő szociális ellátórendszer közelmúltbeli változásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Áts Lászlóné (1997) Jogorvoslat a társadalombiztosítás rendszerén belül és a bírósági eljárásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ónadi János (1997) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös Ferenc (1997) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek földvagyonának megszüntetése kárpótlás és vagyonnevesítés útján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ú

Újfaludi Pálné (1997) A gyermekvállalást befolyásoló állami intézkedések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 20:09:33 CET.