Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1996

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | Ö
Number of items: 487.

A

Abonyi Andrea (1996) A gyógyszeres terápia eredményességének gazdasági értékelése. Farmakoökonómiai tanulmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adamovics István (1996) Az időskorúak szociális ellátása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Akli Tiborné (1996) A munkaügyi kirendeltség feladata, szerepe a foglalkoztatás és térségfejlesztés kapcsolatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrusné dr. Nagy Erzsébet (1996) A munkavédelemről és a társadalombiztosításról szóló törvények kapcsolódási pontjai a megtérítési ügyek tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Andrásné Bognár Ildikó (1996) Az országgyűlési képviselők jogállása, különös tekintettel az interpellációra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Zoltán (1996) Iskolai kultúra - iskolai stratégia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babity János (1996) A nacionalista ideológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bachner Konrádné (1996) A LEHEL Hűtőgépgyár privatizációja és annak hatása a Jászság munkaerőpiacára a munkaügyi kapcsolatok tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bacsa László (1996) Az 1956-os magyarországi forradalom világpolitikai összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bacsárdi Sándorné (1996) A biztosítási és a szolidaritási elv érvényesítése a magyar nyugdíjrendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Róbert (1996) A felszámolási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Péter (1996) A királyi kúriai bíráskodás Szent István király uralkodásától a mohácsi vészig terjedő időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Éva (1996) Az izraeli szakszervezet, fontosabb sajátosságai és jellemzői, különös tekintettel az EMITEL Rt. megállapodásrendszerein keresztül. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Mariann (1996) A magyar önkormányzati választási rendszer főbb jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Viktor (1996) A kommunikáció szerepe a kórház gazdasági irányításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogi Marcell (1996) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Balázs Judit (1996) Stratégiai terv a Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt. kozmetikai üzletága számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Péter (1996) A tanyakérdés a két világháború között Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Tibor (1996) Állami munkaerő-közvetítés gyakorlati alkalmazása Békés Megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bartek Éva (1996) A generikumok jelentősége a gyógyszerfelhasználás tervezésében. Költség-haszon tanulmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartók Zoltán (1996) A méltányosság helye, szerepe a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bekes Gabriella (1996) Az önkéntes kiegészítő pénztárak alakításának tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetősége a vasutaknál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Benczúr Csaba Tamás (1996) A magyarországi rendszerváltás története a monori és a lakiteleki konferencia (1985-87). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bende Ildikó (1996) Az emberi méltóság elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Győző (1996) Társadalombiztosítási járulékok és követelések beszedése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Berecz Ildikó (1996) A kórház szervezeti felépítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereznai István (1996) Lakáshitelektől a kormányprogramig. Elképzelések, gondolatok a rendszerváltásról az MDF programja, tanulmányok, dokumentumok és a sajtó alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyei Zsolt (1996) ÜT(ő) képes 13! (Választások a MOL Rt. Szegedi Bányászati Uzemében 1993- 1994-1995). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Besze Imre Tibor (1996) A munkajog és a társadalombiztosítási jog összefüggése, kapcsolatrendszere kialakulásától napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bibók Péter (1996) Az egészségbiztosítás intézményi működésének értékelése a modern munkaszervezés megvalósíthatóságának tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bikádi János (1996) Struktúrák és magatartási formák a Cserepes sori "szabadpiacon". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró Gábor (1996) A kötvény gazdasági jellemzői és szabályozása a magyar értékpapír jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blaskó Tibor (1996) Önkormányzati szociális ellátások és a társadalombiztosítás összefüggő kapcsolatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Blastyák Ilona (1996) A felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bobák Kornél (1996) Machiavelli és a machiavellizmus. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Zoltán (1996) A közúti balesetek elbírálása /közúti veszélyeztetés, közúti baleset okozása/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bognár Judit (1996) Gyógyszerimport és nagykereskedelem Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogár Kornélia (1996) Az önkormányzatok alkotmányjogi helyzetének aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bohács Zsolt (1996) Haszonélvezet az öröklésjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bokor Tamás (1996) Szoftvertartalmú találmányok szabadalmazhatósága az európai joggyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Anett (1996) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély János (1996) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem, illetve a végszükség megítéléséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbélyné Nagy Mária (1996) A humán szolgáltatás megjelenése a munkaügyi szervezet fejlődése során. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borhi Józsefné (1996) A központi költségvetés és a társadalombiztosítási költségvetések kapcsolata, különös tekintettel a nyugdíjrendszer reformjára. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bors István (1996) A honvédelmi igazgatás a magyar közigazgatás rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botka László (1996) A visegrádi országok és az európai integráció főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsogi Attila (1996) A Unit Dose rendszer jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó János (1996) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Krisztina (1996) Viták a fasizmusról a magyar történelmi irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bártfai Judit (1996) Ausztria csatlakozása az Európai Unióhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány László (1996) A gyógyszergazdálkodás jelentősége, lehetőségei és eredményeinek összehasonlítása néhány kijelölt egészségügyi intézménynél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Báthoryné Soós Judit (1996) A munkanélküliség és a korszerű munkaerőközvetítési rendszer kialakulása Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bécsi Tamásné (1996) A baleseti ellátások és baleseti a megtérítés rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Béza Dánielné (1996) Az egészségügyi ellátó rendszerek alakulása és a biztosítási rendszer kapcsolatainak fejlődése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bús Szilvia (1996) Két választás Magyarországon (Az 1990-es és az 1994-es parlamenti választások tapasztalatai a választások eredményeinek tükrében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Dr. Csajbók Éva (1996) Az egészségügyi ellátás finanszírozási formái és a magyar egészségügyi rendszer elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Csatóné Konsza Ilona (1996) Pénzügyi alapismeretek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csehek Csilla Ágnes (1996) Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel a munkanélküliség ellen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csepregi Zita (1996) A magzati élet védelme a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseszkó Andrea (1996) A gyógyszerbiztonság gyakorlata és gazdasági vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csetényi Anikó (1996) A Kincstár szerepe az államháztartás reformjában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmár István (1996) Az általános forgalmi adó jogi szabályozásának változásai 1987-1996. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmár Józsefné (1996) TÖSZIR (Társadalombiztosítási Önkormányzatok Számítógépes Rendszere) A járulék - folyószámla elszámolás tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csuka Lajosné (1996) Az egészségügy finanszírozásának időszerű kérdései, különös tekintettel a járóbeteg ellátás finanszírozására, és annak Vas megyei tapasztalataira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csékiné Varga Éva (1996) A járulék és folyószámla szakterülettel kapcsolatos feladatok irányítási és szervezeti megoldása a két ágazat kivonásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csóti Antal (1996) Vállalkozások pénzügyi elemzése a mérlegből és az eredménykimutatásból nyerhető mutatók alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csóti Gábor (1996) A magyar vámjog új szabályozása (A vámjogról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőreg Anikó (1996) Az ügyészéség alkotmányjogi helyzetének aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Cziner Istvánné dr. Halmos Mária (1996) Költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági ellenőrzésének sajátosságai. Közgazdasági elemzési rendszerek alkalmazása a gazdaságosabb működés érdekében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dallos Andrea (1996) A képviselő-testület működési folyamataiban a hatáskörök megoszlásának elvei és gyakorlata az önkormányzati törvény változásai tükrében (különös tekintettel Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselőtestületére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dani Csaba (1996) Az önkormányzat és a társadalombiztosítási rendszer Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Danka János (1996) Különös váltójog (Sajátosan szabályozott váltójogi kérdések). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deckner Terézia (1996) Szakszervezetek a makroszintű érdekegyeztetésben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Deli Csilla (1996) A Szociális törvény és a helyi rendeletalkotás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demény Attila (1996) Kábítószerek és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső Ferenc (1996) Az öregségi nyugdíj összegének meghatározása a szolgálati idő és a munkabérátlag függvényében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső József (1996) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Szilvia (1996) Munkanélküliség Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Disznós Mónika (1996) Helyzetkép a magyarországi munkanélküliségről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó István (1996) A menekültügy, mint közigazgatási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó János (1996) Az önkormányzatok gazdálkodása 1991 és 1994 között, különös tekintettel Szegedre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dolgos Sándor (1996) A készpénzellátások alakulása a betegségi és anyasági ellátások rendszerében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Duchon Gyuláné (1996) A Magyar Államvasutak Részvénytársaság és Nyugdíj Igazgatósága létrejötte, helye és szerepe a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Dóra (1996) A fogyasztók joga. Áttekintés a hazai fogyasztóvédelem jelenlegi helyzetéről és az azzal szembeni elvárásokról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Gábor (1996) A közigazgatási bíráskodás története, fejlődése, különös tekintettel a hazai megoldásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Durszt Ildikó (1996) A számviteli mutatók hasznosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Ellenrieder Károly (1996) Az európai integráció rövid áttekintése és az európai közösség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Andrea (1996) Árnyalatok a gazdaságban (A fekete munkavállalás útjai). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas András (1996) Segítő családtagok biztosítási kötelezettsége és járulékfizetése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Erika (1996) A politikai rendszerváltás alternatívái a '80-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gabriella (1996) Bizonyítás a perben - különös tekintettel a szakértői bizonyításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gusztáv (1996) Belső ellenőrzés a Társadalombiztosítási Önkormányzatok megyei igazgatósági szerveinél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas István (1996) Jövedelemhez igazodó egészségbiztosítási készpénzellátások megállapítása és folyósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Mónika (1996) A társaság és a tagok közötti jogviszony a korlátolt felelősségű társaságokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Tamás (1996) Az Alkotmánybíróság feladatai, helye és szerepe az államhatalmi szervek rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Farkasné Dr. Kovács Katalin (1996) A finanszírozási szabályok módosításainak hatása egy intézmény teljesítmény mutatóira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Gézáné (1996) A vasutas társadalombiztosítási rendszer kialakulása, fejlődése, eltérő sajátosságai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Sándorné (1996) Létszámleépítés körüli alkuk egy vidéki gépgyártó részvénytársaságnál a KGST piac összeomlása után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fegyveres Mária (1996) Betegségi-anyasági keresetpótló készpénzellátások rendszerének fejlődése, főbb jellemzői és időszerű kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Feith Zoltán (1996) Szerencsejáték mint állami monopólium Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feith Zoltán (1996) Szerencsejáték mint állami monopólium Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Marianna (1996) A munkaügyi tanács szükségessége és kezdeti lépései Csongrád megyében (a munkavállalói oldal külön elemzésével). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Felekyné Mohácsi Mária (1996) Közös mezsgyén az Üzemi Tanács és a Szakszervezet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi Anikó (1996) Női bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyőfalvi György (1996) Egészségügyi rendszerek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Firmino Viktória (1996) A polgárdemokrácia mítosza és valósága a Dél-Afrikai Köztársaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Éva (1996) Az országgyűlési képviselők mentelmi joga és az összeférhetetlenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Franciszti János (1996) Stratégiai tervek az üzleti életben 1994-1998. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Francsics Imre (1996) A lízingszerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fribiczer Gabriella (1996) A hidegháború keletkezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fárbi Krisztina (1996) A Mezőbank Rt. vizsgálata különös tekintettel a rövidlejáratú hitelezések szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földvári Csaba (1996) A kábítószer jellegű bűnözés és szankciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gajdos István (1996) Választói magatartások Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Galló Melitta (1996) Eredeti készítmény-generikus készítmény marketing-mix stratégiái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garai János (1996) Fedezeti rendszerünk kialakulása, biztosítási kötelezettség, járulékfizetés és annak anomáliái - elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Garamvölgyi Balázs (1996) Az emberölés minősített esetei a magyar, a német és a svájci büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazda Gyula (1996) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gaál István (1996) A járóbeteg szakellátás rehabilitációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellén Krisztina (1996) Az alkotmánybíráskodás elméleti alapkérdései és a gyakorlati megvalósítás főbb problémái; különös tekintettel a magyarországi gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellérfi László (1996) Az agrárjogalkotás és a rendszerváltás összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Godó Csaba Béla (1996) A társadalmi munkamegosztás és a jog. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gonda János (1996) Érdekvédelem az agrárágazatban különös tekintettel a kamarai rendszerre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goron Katalin (1996) A korlátolt felelősségű társaság alapításának néhány jogi problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregorné Práth Szilvia (1996) A munkanélküliség eszköz és intézményrendszere 1996. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Anita (1996) A miniszterelnök jogállása Közép-Európa új alkotmányaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurján Ágnes (1996) Ár-piac-költség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösi Zoltán (1996) A mai magyar pártstruktúra kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

György János (1996) A magyar liberalizmus eszmerendszere nemzetközi összehasonlításban (a reformkortól az 1930-as évekig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győriné Nagy Julianna (1996) Az iraki diktatúra (Irak 1945 utáni helyzete, kül- és belpolitikája). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gábos László (1996) Kórházgazdálkodás. Az infrastruktúra szerepe az egészségügyi reformfolyamatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Halasi Istvánné (1996) A munkaerőpiac helyzete Magyarországon napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Halász Gabriella (1996) A privatizáció hatása a háziorvosi ellátásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Orsolya (1996) Médiaháború - A gyökerektől az elnökök távozásáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hankovszky Zita (1996) A munkanélküliség kezelésének aktív eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haraszti Szilvia (1996) Az alapítvány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hargitai Réka (1996) A minőség szerepe az egészségügyi intézmények controlling módszereiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Harmatné Varga Judit (1996) Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés a kórházi élelmezésben és a diétás ellátásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hathy Zsolt (1996) Az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hauk Hedvig (1996) A reneszánsz politikai gondolkodásmód. A reneszánsz Anglia és Németalföld Morus és Erasmus műveinek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Attila (1996) Egy kiválasztott intézmény vagy vállalat vállalati kultúrájának elemzése, változtatási lehetőségeinek feltárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs János (1996) Egyes közlekedési bűncselekmények minősítési kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heller László (1996) Környezeti hatások szerepe a bűnelkövetővé válás folyamatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herenkovics Csilla (1996) A betegbiztosítás fejlődése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hetényi Rózsa (1996) Baleseti ellátások - A munkáltató megtérítési kötelezettségének szabályai, feltételei üzemi baleset és foglalkozási betegség esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hlavács Éva (1996) A balesetbiztosítási ágazat kialakításának egyes kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hopka Edit (1996) A privatizáció alakulása a magyar mezőgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth János (1996) A nyugdíjigény elbírálásának főbb problémái és a megoldás módjai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Lajos (1996) "Politikamentes" sport Magyarországon (1848-1948). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tamás (1996) A társadalmi rendszerek autonómiája avagy sport és politika kapcsolata Magyarországon 1948 után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tibor (1996) A mezőgazdaságban dolgozók társadalombiztosításának alakulása az 1992. évi szövetkezeti törvényig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zsuzsa (1996) A korlátolt felelősségű társaság alakulása és átalakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hulák Zsuzsanna (1996) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak funkciói és megalakítása a Magyar Iparszövetség érdekkörébe tartozó gazdálkodó szervezeteknél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hunyadiné Hummel Éva (1996) A foglalkoztatáspolitikai eszközök szerepe a munkanélküliség kezelésében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Husz Norina (1996) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hámori Attila (1996) Számviteli szabályok a cégeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori Károly (1996) Főbb családtámogatási formák bemutatása Magyarországon kezdetektől napjainkig egyes népesedéspolitikai összefüggésekkel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Házy Dorottya (1996) Védjegy "oltalom-védelem". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Iszer Tamás (1996) Az üzlet világa - A kisvállalkozások helye, szerepe a gazdasági fellendülésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iványi Zsolt (1996) Decentralizált beszámolói rendszer kialakítása a MOL Rt. Szegedi Bányászati Üzemében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakucs Anna (1996) A nők foglalkoztatásával kapcsolatos munkajogi kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakó Csaba (1996) A hidegháború keletkezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Joó Tünde (1996) A fekvőbetegellátás finanszírozása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Erzsébet (1996) Az üzemi tanácsok Magyarországon, szegedi kezdet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Lajos (1996) A magyar választási rendszer rendellenességeinek vizsgálata az 1990-es és 1994-es országgyűlési képviselőválasztás eredményei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jurth Gabriella (1996) Szociálpolitikai egyezményeink ma és a jövőben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jónás Csaba (1996) A társadalombiztosítási ellenőrzés jelentősége a munkáltatók és kifizetőhelyek vonatkozásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapás József (1996) A társadalombiztosítás végrehajtási, behajtási tevékenység hatása a járulékbevételek alakulására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Karacs Mária (1996) Jogkövetkezmények a fiatalkorúak büntetőjogában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos János (1996) Szervezeti kultúra és vezetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kassai Zoltán (1996) Szakorvosi rendelőintézet privatizációjának lehetőségei, gazdasági-gazdaságossági elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Péter (1996) Egyiptom politikája Nasszertől Szadatig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Péter Ferenc (1996) A Független Kisgazdapárt története és programja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasztory Péter (1996) A kelet-európai rendszerváltozások összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Gyula Mihály (1996) A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Zsolt (1996) A nemzetiségek helyzete Magyarországon 1918-1939. A nemzetiségi iskolaügy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katula Gábor (1996) A munkanélküliség helyzete Győr-Moson-Sopron megyében 1995. évben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenderesi Sz. Mihályné (1996) A szakszervezeti elképzelések a munkanélküliség kezelésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Károlyné (1996) A munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Szilvia (1996) Reklámszabályozás, különös tekintettel a reklámtilalmakra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Király Klára (1996) A védőoltások költsége és haszna, az elsődleges prevenció területén (A hepatitis B vírus okozta fertőzésekre vonatkoztatva). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Renáta (1996) Az önkormányzati oldal helye, szerepe a Munkaügyi Tanácsban (Csongrád megyei sajátosságok alapján). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Annamária (1996) Visszaélés kábítószerrel - avagy a világ kábítószergyártói ott tartanak, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy kikerüljék az érvényben lévő összes szabályozást, vonatkozzon az kábítószerre, pszichotrop anyagra, vagy ezek alapanyagaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Sándorné (1996) Kifizetőhelyi és társadalombiztosítási feladatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Hegedűs József (1996) Táppénzrendszerünk időszerű kérdései, a szabályozás hiányossága, ellentmondása, lehetséges megoldások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Pál Istvánné (1996) A munkanélküliség kezelése 1957-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kisdeák Mária (1996) Nyugdíjrendszerű rendszeres szociális ellátások és kapcsolatai a társadalombiztosítási ellátásokkal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kisgyura Attila (1996) A társadalombiztosítás és a végrehajtási jog. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Katalin (1996) Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Kornélia Orsolya (1996) Az agrárjogalkotás és a rendszerváltozás összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss László (1996) Átalakulás a magyarországi mezőgazdaságban, különös tekintettel a termelőszövetkezetekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mihályné (1996) Ügyfelektől tanuljuk a szakmát - A legális gazdaságon kívülmaradók, a munkaügyi kapcsolatok által nem szabályozott munka világa. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Renáta (1996) Környezetvédelmi jog, különös tekintettel a cégek csődeljárására, felszámolására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Róbert (1996) Üzleti tervezés folyamatának kidolgozása a Taurus Emergé Gumiipari Kft-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kissné Hudák Ildikó (1996) Különböző ellátási szintek finanszírozásának összehasonlító elemzése a jelenleg érvényes társadalombiztosítási finanszírozási technika alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Nyíry Gizella (1996) A megyei önkormányzatok gazdálkodása 1991 és 1994 között, különös tekintettel a Csongrád Megyei Önkormányzatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koch Krisztina (1996) Az 1995. évi LIII. törvény új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Zoltán (1996) A közös tulajdon használatának elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Poór Emma (1996) A nyugdíjkorhatár változásának értékelése 1952-től. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kollár Zoltán (1996) Új gazdálkodó struktúrák jogi szabályozása az agrárágazatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kollátor András (1996) Népességpolitika és a társadalombiztosítás kapcsolata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Koncz Endre (1996) A háziorvoslás jövője, lehetőségei hazánkban - nemzetközi tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz István (1996) A biztosítottak körének jogi szabályozása - A biztosítási kötelezettség feltételei a társadalombiztosítási törvények tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korbay Istvánné (1996) A home care szolgáltatás egy modellje Magyarországon - Betegrehabilitáció, életminőségjavítás a beteg saját otthonában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kordisz Csaba (1996) A tömeges létszámleépítés és intézményei - A Szolnoki Papírgyár példája. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kosztura László (1996) A kórház átvilágítás munkafolyamatai a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház átvilágítása kapcsán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Andrea (1996) A helyi népszavazás néhány alkotmányjogi problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ferenc (1996) Az érdekegyeztetés alakulása a rendszerváltás tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gergely András (1996) A magyar-román alapszerződés és viszonya a román alkotmányhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács György (1996) Az egészségbiztosítási alap finanszírozási kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Judit (1996) A tanúvédelem szabályozása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (1996) A bírói függetlenség alkotmányos garanciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács László (1996) Nonprofit szervezetek (középiskolák) marketingje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács László (1996) A nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások alapját képező szolgálati idők és azok nyilvántartása, igazolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tamás (1996) A devizajog szabályozásának változása az 1990-es évek közepén Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1996) A patronázstól a menedzseri szemléletű pártfogó felügyeletig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsffy Nikolett (1996) Izrael státusa a közel-keleten, kapcsolatai a közel-kelet országaival. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kováts Zsolt (1996) Az állam funkciói. Alkotmánybíráskodás és politika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kozma Erzsébet (1996) A fogorvosi ellátás privatizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kozma Lajos (1996) Non-profit alapítványi kórház Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krutzler Istvánné (1996) Magyarországi nyugdíjrendszer az adatok tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kukla Zoltán (1996) A MOL Rt. Szegedi Bányászati Üzemének tervezési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kumbor Tiborné (1996) A hajléktalanok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kun Mariann (1996) Jász-Nagykun-Szolnok megye 8. sz. választókerületének országgyűlési képviselőválasztásai 1990. 1994. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kurunczi Ágnes (1996) A nonprofit szervezetek menedzsmentje - A MASZK Egyesület, mint nonprofit szervezet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Gábor (1996) Környezetvédelem - jogi kényszer vagy önkéntes jogkövetés? - A holland példa -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kálmán Tibor (1996) A finanszírozási reform hatása az egészségügyi struktúraváltásra. Alternatív ellátási formák. Privatizáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kávási Mihály (1996) A kórház, mint üzem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kónya Zoltán (1996) Az informatika, mint stratégiai üzletág - A SZÜV Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Részvénytársaság modern üzleti stratégiája (A társaság átalakulását és privatizálását követő időszak jellemző kérdései). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kórusné Perizs Erika (1996) Az információ, amely átalakítja a szervezetet - Változási kényszer a DÉMÁSZ Számítóközpontjában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köck Ildikó (1996) Földtulajdonszerzés árveréssel - A földek tulajdoni viszonyainak története és a kárpótlás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kökény Barnabásné (1996) A harmadik biztosítási ág: A balesetbiztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó András Csaba (1996) A franchise mint jogi konstrukció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ladnyik Edina (1996) A fogyasztók védelme a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ladányiné Kószó Éva (1996) Az érdekegyeztetés intézményrendszere a Szegedi Közlekedési Társaságnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lajkó Ildikó Erzsébet (1996) Magyarország külpolitikája 1990-1994. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Leitold József (1996) Informatika a gyógyszergazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyelné Szinyéri Ildikó (1996) Az egészséghez és szociális biztonsághoz való jog. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Leskovics Attila (1996) A politikai terrorizmus (Észak-ír terrorizmus). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták József Attila (1996) A takarékszövetkezetek pénzügyi és intézményi modernizációja, annak jogszabályi keretei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Longera Tibor (1996) A társadalombiztosítás fedezeti rendszere és fejlesztésének lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas József (1996) A vasútegészségügy kialakulása és fejlődése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Lovas Józsefné (1996) A munkaügyi tanács négy éve Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lukovics Béláné (1996) A munkaügyi tanács, mint tripartit, mezoszintű érdekegyeztető fórum megalakulása és működése Békés megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lutz Károlyné (1996) A német nyugdíjrendszer sajátos, legfontosabb vonásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Láng Péter (1996) Eger megyei jogú város önkormányzati választások 1990-1994. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt Gizella (1996) A családi pótlék intézményrendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt Péterné (1996) A társadalombiztosítási és szociális családi támogatási rendszer változásai a népesedési viszonyok alakulásának tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lévai Zsolt (1996) A halálbüntetés és az abolíció kérdésének alkotmányjogi és büntetőpolitikai vetülete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lórántné Ungur Ildikó (1996) Az antibiotikumpolitika jelentősége a racionális gyógyszerterápiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Leó (1996) Kényszerközvetítéstől a munkaközvetítés szabadságáig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka Gabriella (1996) Az új szövetkezeti modell jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mag Lajosné (1996) Mezoszintű kollektív szerződések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Magony István (1996) A nyugdíjrendszer reformja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Major Péter (1996) A munkavédelmi érdekképviseletek fejlődése (a munkavédelem, mint szakszervezeti és/vagy participációs jogosítvány Magyarországon). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Major Zsolt (1996) Az agrárágazat állami irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majoros Gábor (1996) Erőszakszervek a náci államban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makai Pál (1996) A balesetbiztosítás jelene és jövője. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Makárné Gracza Zsuzsanna (1996) A versenyjog időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mamuzsics Gábor (1996) Egyéni vállalkozások bevételeinek, költségeinek és jövedelmeinek alakulása Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mangoff Péter (1996) A piaci mechanizmus és a tervezés a Koreai Köztársaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Marsi Zoltánné (1996) Közalkalmazotti törvény alkalmazásának kérdései az oktatás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Péter (1996) Családi pótlék szerepe a szociálpolitikában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Megyeri Lászlóné (1996) A nyugdíjkorhatár emelésének ösztönzési és érdekeltségi vonatkozásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Melis János (1996) Svájc alkotmányfejlődésének főbb jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Menyhárt Attila (1996) Az enyhülési folyamat (1968-1974). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Merza Attila (1996) Németország újraegyesítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mesterházy Sándor (1996) Egyéni és társas vállalkozások biztosítási, járulékfizetési kötelezettségének rendszere, a megoldásra váró feladatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi Sándor (1996) Gazdasági bűncselekmények új szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihályi László (1996) A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatási rendszerének kialakulása és az önálló biztosítási ágak fejlődési lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miklovich Pál (1996) A társadalombiztosítási járulékfizetés rendje. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Annamária (1996) A társadalombiztosítási járulékok alakulása országosan, beszedési módja Bács-Kiskun megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miletin Istvánné (1996) A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatási rehabailitációjának nehézségei, problémái hazánkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Millenné Dr. Vahl Krisztina (1996) Szociálpolitika és társadalombiztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miszory Béla (1996) Az egészségbiztosító természetbeni és pénzbeni szolgáltatásainak informatikai támogatottsága. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár József (1996) A DÉMÁSZ-Primavill Hálózatszerelő Kft. átalakulása-üzleti terve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár József (1996) A médiahatalom mint informális hatalmi ág. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár László (1996) A társadalombiztosítási járulékok és a munkajövedelmek viszonya. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Péter (1996) A karbantartó szervezet felépítése és működése a József Attila Tudományegyetemen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Kozma Zsuzsanna (1996) Járulékkirovástól a behajtásig (Az adósállomány kezelése a járulék-folyószámla és a behajtási-végrehajtási szakterület együttműködésével). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Zoltán (1996) Kollektív szerződések és tárgyalások a Vasas Szakszervezeti Szövetség területén (1993-1995). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Zoltánné (1996) A munkaügyi szervezet alkalmazkodása a munkanélküliség nagyarányú emelkedéséhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Murányiné Nagy Judit (1996) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máhig József (1996) Kényszerpályán a szakképzés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Márk György (1996) Nemzet és állam. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márta Szilvia (1996) A méhmagzat jogi helyzete és büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton László (1996) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek földtulajdonának és földvagyonának megszüntetése (A rendszerváltással összefüggésben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Bálint (1996) Marketing a gyermekkórházban (Alapfogalmak, környezetelemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mázor Róbert (1996) A polgári peres eljárásjog alapelvei és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Gábor (1996) Speciális hitelkonstrukciók Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Mariann (1996) A bipoláris világrendszer kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Milán (1996) Kábítószer és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Andrea (1996) Külpolitika a pártprogramokban (1990-1994). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Anita (1996) Perbeszédek a büntető tárgyaláson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Attila (1996) Készpénzkímélő fizetési módok fejlődése a lakossági üzletág területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Attila (1996) A politikai válságkezelés Magyarországon "a Moncloa-paktum". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Balázs (1996) Az indokínai háborúk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Brigitta (1996) A kábítószerrel visszaélés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Elemér (1996) A vezetés néhány szubjektív tényezőjének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gabriella (1996) A szervezett bűnözés és annak megelőzését szolgáló büntetőjogi eszközök. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gábor (1996) A gyermekneveléssel kapcsolatos szociális ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Henriett (1996) A szervezett bűnözésről általában. Kitekintés a hazai helyzetre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy István (1996) Szakképzés, átképzés aktuális gazdasági kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy László (1996) Az értékpapírpiac szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy László Zsolt (1996) A jóléti állam skandináv modellje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tímea (1996) A szervezett bűnözés hatalomra törése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsolt (1996) Természetjog és pozitivizmus. A természetjogi és jogpozitivista nézetek összevetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsa (1996) Az Igazságszolgáltatás szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Zsuzsanna (1996) Az ÁNTSZ létrehozása az egészségügyi reform kapcsán. Az eltelt időszak gazdasági és szakmai értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagymányai Antalné (1996) A munkanélküliség, és annak kialakulása Magyarországon, lehetséges megoldásai a mai gazdasági viszonyok közepette. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Farkas Anna (1996) Ötödik lépésben... Egy nagyvállalat létszámleépítése a munkaügyi kapcsolatok szemszögéből. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Miterli Edit (1996) A munkások önsegélyétől a munkáltatók közreműködésével megvalósuló önsegélyezéséig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Mészáros Zsuzsanna (1996) Nyugdíjmegállapítás az időarányos teherviselés elvén kötött szociálpolitikai egyezmények alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nahóczky Endre (1996) A szervezett bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemenz András (1996) Parlamenti választások 1990-, 1994-ben és a kormányok első száz napja a sajtó tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novotni Attila (1996) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Andrásné (1996) Egyéni vállalkozók járulékfizetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nádházi József (1996) Forgóeszközök finanszírozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádudvariné Bulik Ágnes (1996) Út a hajléktalansághoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Négyessy András (1996) A csődbűntettről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Gyula (1996) A társadalombiztosítás finanszírozási kérdései különös tekintettel a közgazdasági környezet változásaira, valamint a szociálpolitikában bekövetkezett strukturális változásokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Németh Judit (1996) Méltányosság a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Jánosné (1996) Nyugellátás, baleseti ellátás iránti igények érvényesítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh József (1996) A helyi önkormányzat által megvalósuló szociális ellátórendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz József (1996) Felülvizsgálat a magyar polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Anita (1996) Tömegkommunikáció és politika. MSZP az első parlamenti ciklusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Károly (1996) A munkáltató megtérítési kötelezettsége üzemi baleset és foglalkozási betegség esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oroján Krisztina (1996) Pártok és választások Békés megye 1. sz. és 2. sz. választókerületeiben 1990-ben és 1994-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Panyik József (1996) A pénzintézeti törvény első öt éve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Sándor (1996) A munkáltatók, foglalkoztatók társadalombiztosítási szakellenőrzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Miklós (1996) A kárpótlási jegy, mint különös értékpapír. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Mónika (1996) Pénzintézetek engedélyezése Svájcban, Németországban, az Európai Unióban és az Egyesült Államokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Varga Anna (1996) A védett személyek körének fejlődése a magyar társadalombiztosítási rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pataki Imre (1996) Az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi rendszerének aktuális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki László (1996) Az informatika fejlődése és jövője a társadalombiztosítás területén Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Patay Irén (1996) Két falusi háziorvosi praxis működése 1993-tól 1996-ig gazdasági társaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Perger Zsófia (1996) Betegjog és orvosi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petri András (1996) A társadalombiztosítás fejlődése a mezőgazdasági szövetkezetekben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Peták Ildikó (1996) Az egészségügyi megelőzés, mint a szociális gondolkodás része. Az életszemlélet és életvezetés fontossága. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pincési Jánosné (1996) Az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályai és korszerűsítésének szabályai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Józsefné (1996) A munkanélküliség alakulása 1990-től Csongrádon és vonzáskörzetében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pocsai Boglárka (1996) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pogonyi Péter (1996) A vállalatok szervezeti átalakulásának aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Zoltánné (1996) Az érdekképviseleti szervek mozgástere egy megyei kórházban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pordán Horváth Judit (1996) Az 1201-es Ajánlás (Az Ajánlás és magyar vonatkozásai). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Poór Jenő (1996) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásának tapasztalatai a Fővárosi és Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Provaznik Endre Ákosné (1996) A társadalombiztosítási nyilvántartási rendszer kialakulása, fejlődése, kritikus pontjai és egy egységes számítógépes nyilvántartási rendszer megteremtésének lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pálfy Tamás (1996) Anomáliák a gyermek- és ifjúságvédelem terén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pártai László (1996) A szlovák nyelvtörvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Zoltán (1996) A többpártrendszer kialakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Radványi Ildikó (1996) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Richter Károly (1996) Kistérségi foglalkoztatási program. Közép-tiszavidéki foglalkoztatási program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ring Béla (1996) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ritli Szilvia (1996) A személyi jövedelemadó csökkentésének egyes legális esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Romasz Árpád (1996) A gazdasági bűncselekmények új szabályozása különös tekintettel a pénzhelyettesítők fokozott büntetőjogi védelmére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rostás Péter (1996) A társadalombiztosítás jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Rudischné Dr. Kakuja Mária (1996) A kórház non-profit gazdálkodó szervezetté alakításának feltételrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Piroska (1996) Az emberi méltóság elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rátkai Sándor (1996) Privatizáció az egészségügyben - Patikaprivatizáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész Károlyné (1996) Családokat támogató szociális ellátások az Európai Közösség országaiban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Révészné Gajda Éva (1996) A rendőrség polgári állományának alkalmazási jogviszonya (összehasonlítás az 1992. július 1-jét megelőző és az azt követő időszakban). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rókus Csaba (1996) Munkaerő-piaci intézmények kialakulása. Létszámleépítés intézményeinek és eljárásainak bemutatása (a Szekszárdi Húsipari Vállalat példája). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Józsefné (1996) A munkanélküliek munkaerőpiaci képzése, a munkaügyi tanácsok helye, szerepe a finanszírozásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sahin-Tóth István (1996) Az agrárágazat állami irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schleicher György (1996) Két választás Magyarországon (Üzemi tanács választások összehasonlító elemzése egy agráripari vállalkozásnál). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Schrenk László (1996) A járulékfizetésen alapuló kötelező egészségbiztosítás és a kapcsolódó jogosultság, valamint a kiegészítő biztosítás néhány európai országban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Siflis Emese (1996) A házasság felbontási eljárás szabályozásának története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Zsuzsanna (1996) A bírói szervezet alkotmányos helyzetének aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Ágnes (1996) Az értékpapírok és értéktőzsde Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simonovits Csaba (1996) A FIDESZ-MPP útja a liberalizmustól a konzervativizmusig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sin Ágnes (1996) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sonkoly Szilvia (1996) Az 1995-ös környezetvédelmi törvény új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Andrea Klára (1996) A részvénytársaságok alaptőkéjével kapcsolatos jogi kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spirnyákné Gál Ilona (1996) Szociális biztonság Közép-Kelet Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Stachó Lászlóné (1996) Új elektronikus bankszolgáltatás Magyarországon: Office Banking. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stankovits György István (1996) Nemzetiszocialisták a képviselőházban 1935-1944. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stein Zoltán (1996) Az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés. A végrehajtás tapasztalatai a Szegedi Fegyház és Börtönben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stenger József (1996) A menekültügyi politika Magyarországon (a Határőrség feladatai a Magyar Köztársaságra háruló menekültügyi feladatok megvalósításában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Attila (1996) A bírósági végrehajtás szabályozásának változásai a magyar jogrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Béla (1996) Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a magyar nyugdíjbiztosítási rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ferenc (1996) A munkahelyi érdekegyeztetés rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gábor (1996) A fiatalkori csoportos bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó István (1996) A politikai átalakulás perspektívái (1985-1989). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1996) Az új demokráciák összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mihályné (1996) A lakásépítés alakulása (statisztika). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Róbert (1996) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1996) Az esküdtbíráskodás problémái, különös tekintettel az osztrák gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zoltán (1996) A szerződés érvénytelenségének elvi és gyakorlati kérdései különös tekintettel a kontárszerződésekre, valamint a feltűnő értékaránytalanság objektív esetének problémájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsanna (1996) Jogszociológiai vizsgálódás a hatalom, uralom és jog kérdéskörében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Cibolya Tibor (1996) A reklám és egészségügyi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Radvánszki Jolán (1996) Betegségi anyasági ellátások a Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Kiskunhalasi Kirendeltségénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács Miklós (1996) Egészségpénztárak kialakulása és szerepe a magyar egészségügy új finanszírozási szektorának kialakításában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma Renáta (1996) A cégbejegyzési eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai György (1996) Az egységes társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek azokon belül a nyugdíj alapját képező átlagkeresetek fejlődése, változatai napjainkig és a megoldásra váró kérdések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai Krisztina (1996) Választójog és parlamentarizmus a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szamosvölgyi Dóra (1996) A büntetőeljárás gyorsítása különös tekintettel a bíróság elé állításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeimanné Berta Erika (1996) Az állami gondoskodás megvalósulása a szociális ellátások keretében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Éva (1996) Minőség, minőségbiztosítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentpéteri Szilvia (1996) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági és jogi problémái Magyarországon 1987-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentágotai Károlyné (1996) Létszámleépítés, tömeges létszámleépítés, elbocsátás (Munkanélküliség helyzete és alakulása Csongrád megyében 1990-es évektől). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szepesné Dr. Gallyas Éva (1996) Az egészségmegőrzés, a prevenció szerepe új típusú (gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású) termékekkel piacra lépők tevékenységében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeremi Lászlóné (1996) A mezőgazdaságban dolgozók biztosítási rendszerének alternatív fejlődési irányai Magyarországon piacgazdasági viszonyok között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szeverényi Márta (1996) Magyarország és a törvényhozás második kamarája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Adrienn (1996) Kábítószerek és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Erzsébet (1996) Perbeli képviselet. Az ügyvédség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Erzsébet (1996) A részvény Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyiné Kiss Erika (1996) Egyenlő eséllyel a munkaerőpiacon? (A fiatal munkavállalók elhelyezkedési lehetőségei Makó térségében az 1990-es években). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyiné Nagy Irén (1996) ISO 9000-9004 szabványokon alapuló minőségbiztosítási rendszer modellje egy magyarországi vállalkozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szondiné Bánhegyi Piroska (1996) A Munka Törvénykönyve és a Foglalkoztatási Törvény azonos és eltérő vonásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szubally Brunó (1996) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szuhai Ilona (1996) A személyi szabadság korlátozásának alkotmányjogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szurdi Béla (1996) Nacionalista politikusok a sajtó tükrében - politikai szélsőségek pszichológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szána Gyula (1996) A tiltott határátlépés és embercsempészés bűncselekmény szabályozásának története és elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szántó Mária (1996) A Szegedi Paprikafeldolgozó Részvénytársaság reorganizációs programja végrehajtásának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szász Eleonóra (1996) A hajléktalanok helyzete Magyarországon az 1990-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szénás Tamás (1996) Békesi László. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szénási György (1996) Vállalkozó háziorvoslás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szögeczki Ildikó (1996) A felszámolási eljárás társadalombiztosítási vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi Béla (1996) A Szegedi Ingatlankezelő Vállalat átalakítása, és az átalakítás értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szőke Tamás (1996) Költségek, költséghelyek, költségfelosztás a fekvőbetegellátásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi István (1996) A participáció intézményei a MÁV-nál (1992-1995). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Józsefné (1996) Az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások tagjainak biztosítási és járulék fizetési kötelezettsége: a fejlődés útja, aktuális kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szűts Sándor (1996) Magyarországi "adóparadicsom" - Joghézagok elemzése és hatása a gazdaságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárecz Szabina (1996) Jogi antropológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközy Szabolcs (1996) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sík László (1996) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak szabályozásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sós Anikó (1996) Az egészségbiztosítás szerveinek feladatai és a végrehajtás szervezeti lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Süveges Piroska (1996) Minőségbiztosítás az egészségügyben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tajti Tünde (1996) A munkaügyi tanács megalakulása és működése Csongrád megyében a munkáltatói oldal szerepének elemzésével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tamási Zsolt (1996) Az Európai Közösség és Magyarország kapcsolatának alakulása a kezdetektől napjainkig avagy Társulási Megállapodás: integráció vagy távolságtartás? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tapasztóné Tóth Tünde (1996) Paktum próba-próbapaktum. Kísérlet a társadalmi-gazdasági megállapodás megkötésére Magyarországon 1994-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tarczi Jánosné (1996) Minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés módszerei és lehetőségei a fekvőbeteg ellátásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tarnay Katalin (1996) A vezetés, szervezés, irányítás a rendőrség egészségügyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári Józsefné (1996) Hallgatói szociális juttatások egy felsőfokú oktatási intézmény példáján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tisza Emese (1996) A szakértői bizonyítás egyes problémái a büntető eljárási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tokody Béla (1996) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tuboly László (1996) A fogyasztói kosár változásainak hatása a táplálkozásra és a népesség egészségügyi állapotára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tyuroski Dóra (1996) Kábítószer-élvezet büntetőjogi vonatkozásai (A kábítószer-fogyasztó szempontjából). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tábi Tibor (1996) A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények (Országos és Békés megyei tapasztalatok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tápai Katalin (1996) A minőség, és a minőség biztosítása a vérellátásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tátrai Judit Éva (1996) Szenvedélybetegségek természete és büntetőjogi vonzata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Andrea (1996) Gyermek- és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Beatrix (1996) A szenvedélybetegségek büntetőjogi vonatkozásai, különös tekintettel a kábítószerre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imre (1996) Civil szerveződések a szociálpolitikában. Segélyező és önsegélyező egyletek Békés megyében a reformkortól 1950-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1996) Baleseti ellátások és fedezeti rendszerének alakulása napjainkig hazánkban. A baleseti ellátások megtérítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István Tibor (1996) Hevedergyártás Magyarországon tegnapelőtt, tegnap, ma. És holnap? Marketing a TAURUS EMERGÉ heveder frontján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin Tímea (1996) Az igazságszolgáltatás szervezete. Az igazságszolgáltatás helyzete és jövője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Klára Krisztina (1996) Demagógia a XX. század politikai ideológiákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Szilárd (1996) Az Amnesty International tevékenysége Közép-Kelet-Európában 1971-1988 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tamás (1996) A hazai munkaerőpiaci problémák és azok megoldásának lehetséges módjai - a békés megyei sajátosságok figyelembevételével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tamás Vilmos (1996) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárási jogban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zoltán (1996) A Saar-vidék speciális státusza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Dávid Gabriella (1996) Irányítás, felügyelet, ellenőrzés megvalósulása a települési önkormányzat és az általa fenntartott oktatási és kulturális intézmények tekintetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tölgyvári Tamás (1996) A magyar-szlovák alapszerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Ferenc (1996) A magyar egészségügyi finanszírozás a múlt és a jelen tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Mónika (1996) Hivatásrendiség Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tőkei Enikő (1996) Az Állam és a keresztény egyházak kapcsolatai a két világháború közötti Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vancsura Anita (1996) A vertikális integráció kialakításának gazdasági jelentősége az élelmiszergazdaság fejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vancsura Zoltán (1996) A kelet-európai rendszerváltozások összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gyöngyi (1996) Gyermekvállalással és neveléssel kapcsolatos társadalombiztosítási és szociális ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Norbert (1996) Hajléktalanság Magyarországon a rendszerváltás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Péter (1996) A megyei munkaügyi tanácsok helye, szerepe a mezoszintű foglalkoztatási érdekegyeztetésekben és a munkaügyi kapcsolatok rendszerének kialakulásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Sándorné (1996) Munkaügyi kirendeltség a változó munkaügyi kapcsolatok tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tamás (1996) Kormányválság és kormányzóképesség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tibor (1996) Információ a közgazdaságtanban és a társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zsolt (1996) A szabadságvesztéssel nem járó szankciók a magyar büntetőjogban: a közérdekű munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Varga Orvos Gabriella (1996) Kisvállalkozások menedzsmentje - Különös tekintettel az indulás nehézségeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Takaró Katalin (1996) Létszámleépítés: változó munkaügyi kapcsolatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Orsolya (1996) A perbeli képviselet és az ügyvédek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Vereczkey Attila (1996) A National Health Service felépítése és fejlődésének főbb irányai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Veszelovszki Éva (1996) Az Európa 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti terve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Villányi József (1996) A párizsi Parlament szervezete, hatásköre és működése megalapításától a XV. századig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vucskó Adrienn (1996) A csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váczi Tamás (1996) A média és a választások összefüggése, különös tekintettel a kecskeméti választásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Marianna (1996) Az ügyész vádképviselete és a vád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Imre (1996) Az öngyilkosságok alakulása, társadalmi és demográfiai jellemzői Magyarországon a XX. sz. II. felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelman Zsolt (1996) A COMPA-REAL Kft. üzleti terve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zombory Rita Éva (1996) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsebők Krisztina (1996) Az emberölés szabályozása a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zudor Mónika (1996) Cégbejegyzési eljárás. Polgári eljárásjog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zádori-Fekete Katalin (1996) Értékpapírok és értéktőzsde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zánthó Kálmánné (1996) A munkaügyi kirendeltségek kialakulása és kapcsolatuk a megyei központokkal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zöld László Csaba (1996) Egy viszonylagos autonómiával rendelkező gyáregység munkaügyi kapcsolatainak alakulása (Átalakulási időszak vizsgálata az 1980-as évek derekától napjainkig). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Zöllei István (1996) Kórházi finanszírozás nemzetközi összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árva Edit (1996) A társadalombiztosítás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árvai Roland (1996) Hadsereg és politika- A magyar hadsereg a II. világháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördögh Erika Anita (1996) Privatizáció az egészségügyben - Az állami patikák privatizációjának útja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ötvös Sándor (1996) A TAURUS EMERGÉ Gumiipari Kft. lemezüzemének piaci stratégiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 7. 12:41:49 CET.