Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1995

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ó | Ö | Ü
Number of items: 245.

B

Bacskó Judit (1995) A magyar privatizáció általános jelemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bajnai Gábor (1995) Sztrájkok a Magyar Államvasutaknál 1989-1994. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Péter (1995) Az Európai Unió egységesítő törekvései. (Történeti vázlat a kormányközi politika, a gazdaság és a társadalom tükrében 1944-1992). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Eszter (1995) A védjegyjog aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs József (1995) Egyházi állásfoglalások a munka világáról és a munkaügyi kapcsolatok néhány kérdése a szociális pápai enciklikák tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Irén (1995) Esettanulmány az ügyvezetői és alapító tulajdonosi felelősségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Krisztina (1995) A helyi önkormányzatok társulásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta János (1995) Munkaközvetítés egy alföldi megyében - Hajdú-Bihar 1995. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Tamás (1995) A magyarországi zsidóság önmentő akciói a vészkorszak idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi György (1995) 1956. október 23. a magyar sajtó tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Ágnes (1995) Az Európai Unió környezetvédelmi joga. Általános áttekintés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bimbó Róbert (1995) A bizonyítás alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodzsár Piroska (1995) A lízing, mint nem nevesített jogi kategória. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Marianna (1995) A szülői felügyeleti jog elméleti és gyakorlati kérdései napjainkban, különös tekintettel a gyermekelhelyezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodócs Krisztán (1995) A bűnösség kérdése a magyar bűntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bombicz József (1995) Bíróság elé állítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Andrea (1995) Az Európai Unió környezetvédelmi politikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Anette (1995) A kábítószer és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Katalin (1995) Az 1990-es és 1994-es magyar koalíciók megítélése a sajtóban (sajtóelemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Zsolt Attila (1995) Az RMDSZ és a román ellenzék viszonya 1990-1992/3. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botka Edit (1995) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Breinikné Kara Andrea (1995) A vállalati- és árujelzők jelentősége különös tekintettel a védjegyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Breuer Andrásné (1995) A méltányosság gyakorlata és tapasztalatai a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál a betegségi anyasági ellátások és a gyermekgondozási segély területén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Géza (1995) Szimbolikus legitimáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Vince (1995) Fejezetek az Amerikai Egyesült Államok szervezett bűnözésének történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó Anikó (1995) Törvények a Magyar Nemzeti Múzeumról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bukovics Judit (1995) A totalitarizmus főbb jellemvonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bába István (1995) A polgári jogi alapelvek változásairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béla Éva (1995) Adatok a második világháború utáni erdélyi magyarságról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bényi Krisztina (1995) Lakáshelyzet Magyarországon 1940-től 1980-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Enikő (1995) A magyarországi infláció kórképe. Az infláció kezelése Magyarországon 1973-1995. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büki Tamás (1995) Felmondási rendszerek az 1992. évi munkatörvényekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

dr. Csanda Erzsébet (1995) A Szegedi Közlekedési Vállalat átalakulása és annak humánpolitikai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikai Attila (1995) Tőzsdei befektetés és spekuláció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikai Brigitta (1995) A magyar pénzintézeti rendszer szabályozásának néhány aktuális kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Mária (1995) A munkanélküliség jogi-, gazdasági-, közgazdasági problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csukonyi Gyula (1995) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok változása Magyarországon 1945-től napjainkig különös tekintettel a rendszerváltásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csánk Elemér (1995) Egy különös finanszírozási mód: a lízing. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani Dóra (1995) A gyermektartásdíj megállapításával, megelőlegzésével és végrehajtásával kapcsolatos szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dankó István (1995) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának intézményeiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Danyi Csaba (1995) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczy István (1995) A katonai igazgatási szervek helye, szerepe a közigazgatási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demcsák Csaba (1995) A privatizáció jellemzői néhány kelet-európai országban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Zsuzsanna (1995) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a földvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Krisztina (1995) A terrorizmus és magyarországi vonatkozásai valamint jogi megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diószegi Dezsőné (1995) Családi pótlék rendszere, variációk az újragondoláshoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Józsefné (1995) A járulékkintlévőségek alakulása a társadalombiztosítás behajtási és végrehajtási jogosítványa tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány László (1995) Az Európa fogalom átalakulása a II. világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömölki János (1995) A zsidók jogállása Magyarországon (Különös tekintettel az 1867. évi XVII. tc. és az 1946. évi XXV. tc. közötti időszakra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Enghy Csaba (1995) Nyíregyháza polgári átalakítása a községi törvények tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Falat László (1995) A hidegháború születése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farsang László (1995) A privatizációs koncepció változása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekasné Dr. Magda Erzsébet (1995) A Békés Megyei Munkaügyi Tanács működése, helye és szerepe a munkaerőpiac érdekegyeztetésében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérváry Ákos (1995) "A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Krisztina (1995) Japán alkotmányos rendszerének rövid történeti áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Réka (1995) A közös tulajdon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenesi Judit (1995) Az emberi méltóság ellen elkövetett bűncselekmények és szabálysértések /Rágalmazás, Becsületsértés, Kegyeletsértés/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fest Edit (1995) A sztrájkjog szabályozása Franciaországben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór Anita (1995) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Ilona (1995) A Magyarország által ratifikált főbb nemzetközi környezetvédelmi jogi egyezmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Forráskúti Tibor (1995) Az érdekegyeztetés és a participációs jog működésének tapasztalatai, különös tekintettel a TISZA VOLÁN gyakorlatára. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Földesi András (1995) A Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek megalakulása és működése az állami szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fürjes Róbert (1995) A felülvizsgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Dr. Gottwald Gizella (1995) A rokkantság és a munkanélküliség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Csilla (1995) Lakáskörülmények Magyarországon - Hajdúszoboszló példáján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricsku Eszter (1995) Az állami tulajdon privatizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györkis István (1995) Visszaélés kábítószerrel büntetőjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál János (1995) A magánindítvány és a magánvád a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Habóczky Sándor (1995) A Római Szerződéstől az Európai Unióig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hackl Mónika (1995) Állampapírok forgalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajzer László (1995) A környezetvédelem és természetvédelem földjogi összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangozó Attila (1995) Az alapítványi szabályozás és a vele kapcsolatos bírói gyakorlat egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmati Zsolt (1995) A kannabisz alapú kábítószerek társadalomra veszélyessége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hekeli Gábor (1995) Két választás Heves megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herceg Árpád (1995) Az egyszeres könyvvitel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hidasi Emese (1995) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek státuszváltozásairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hidvégi Mónika (1995) A munkaerőpiaci szervezet és a munkaügyi tanács szerepe a pályakezdők elhelyezkedésében Csongrád megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horesnyi Julianna (1995) Gazdasági változások és a munkaerőhelyzet alakulása a Szőregi Virág-Dísznövény Áfész mintája alapján 1989-1994. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horvai István (1995) A miniszterelnöknek a kormányzati rendszerben elfoglalt alkotmányjogi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Alajos (1995) A magyarországi többpártrendszer kialakulása és a hatpártrendszer megszilárdulása (1985-1995). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Klára (1995) A nem vagyoni kártérítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Paksi Kornélia (1995) A rendőrség alkotmányos alapjai, jelen helyzete s a jövőbeni elképzelések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hunyady Szabolcs (1995) A koncessziós törvény végrehajtási kérdései a közúti tömegközlekedésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori Valéria Katalin (1995) A kiskorú sérelmére elkövetett büncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Idzigné Novák Csilla (1995) A nagyhatalmak és Kelet-Európa viszonya 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász Márta (1995) Közfeladatok ellátása alapítványok által - az alapítványok szabályozási környezetének változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávorcsik Béla (1995) A nemzetközi terrorizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávorka Krisztina (1995) Csanád vármegye büntető törvényszékének szankciórendszere 1790-1825. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jéhn Krisztina (1995) A társasági szerződések érvénytelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jónás Béla (1995) A polgári perbeli bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Adrienn (1995) Viták a politikai egységről az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kamarás Géza (1995) A tőzsdei értékpapírforgalom és tőzsdei árfolyamok (különös tekintettel a Budapesti Értéktőzsdére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kammer Edit (1995) A köteles rész kodifikációja a XIX. században Németországban és Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapolyi József (1995) Az Európai Monetáris Unió a nemzetközi pénzügyi rendszerek történetének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Zsolt (1995) Az igazságszolgáltatás szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardosné Csorba Ágnes (1995) A munkanélküliség társadalmi-gazdasági és jogi problémái hazánkban a 90-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karsai Krisztina (1995) A kábítószerrel összefüggő jogi szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Anna (1995) A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész F. Éva (1995) Polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Péter (1995) Békefolyamatok a Közel-Keleten. A palesztin-izraeli tárgyalások az elmúlt évtizedben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Imre László (1995) A csalás, mint delictum. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Kiss József (1995) Társult vállalkozások finanszírozása banki szemszögből a Mezőbank Rt. gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klapper É. Ellen (1995) A munkaviszony megszüntetése Magyarországon és az Európai Unió országaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koczkás Sándor (1995) Az új gazdasági bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kokas Róbert (1995) Felülvizsgálat a magyar polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korpás Károly (1995) A szerződés érvénytelensége (Az általános szerződési feltételek). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gábor Ákos (1995) A magyar erdészeti igazgatás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándor (1995) Az Öböl-háború politikai aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Árpád (1995) A munkavállalók és a katonai szervezetek kártérítési felelősségének jogi alapja a Magyar Honvédségnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Papp Mária (1995) A végrehajtási jog reformja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Edina (1995) A hátrányos megkülönböztetés tilalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kramolis Andrea (1995) Törvényes tartási kötelezettség a rokonság körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán Mónika (1995) A házassági bontóper jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kukó Anita (1995) Zbigniew Brzezinski Jalta jövőjéről szóló írásainak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kupsza Benjamin (1995) Participáció: az üzemen belül közvetett munkavállalói részvétel és megjelenési formái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kurucsai Béla (1995) A leltárhiányért való anyagi felelősség. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kámán Beáta (1995) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt) felmondási rendszere, különös tekintettel a rendkívüli felmondásara. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kátai Anikó (1995) A magyar társasági jog harmonizációja az Európai Unió normáihoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőhegyi Tamás (1995) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi Margit (1995) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösmezei Csaba (1995) Az Európai Unió és Magyarország agrárjogának harmonizációja. Növényegészségügy és növényvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőváry Péter Zsolt (1995) Az 1990-es és 1994-es parlamenti választások Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lengyel Magdolna (1995) A haszonélvezeti jog kérdései az öröklési jogban (özvegyi jog). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Lenténé Szombati Annamária (1995) A cégbejegyzési eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Liszkai Judit (1995) Országgyűlési képviselőválasztások Békés megyében a dualizmus idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Mónika (1995) A rabmunka története és jelenlegi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lévai Edit (1995) A versenyjog időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar Gyöngyvér (1995) A budapesti lakáspiac az 1990-es évek elején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marik Péter (1995) Az emberi jogok, különös tekintettel az állampolgárok egyenlőségére, a diszkrimináció tilalma a magyar Alkotmánybíróság határozataiban 1990-ben és 1991-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marticsek Dóra (1995) A házasság felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Gyöngyi (1995) A nem vagyoni kártérítés, mint a személyiségvédelem polgári jogi eszköze. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Masa Beáta (1995) A munkaügyi jogviták kialakulása és gyakorlata, különös tekintettel a Szegedi Bányászati Üzemre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Meskó István (1995) A lízingszerződés közgazdaságtani megközelítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Michna Grzegorz (1995) A vállalati elméleti management főbb kérdései az Olympos Kft. és "DIM2 Ltd. /Legyelország/ összehasonlító elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohamed Fadhle Hussien (1995) A Síita-mozgalom a mohamedán világban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Krisztina (1995) Az Európai Unió és Olaszország regionális politikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Sándor (1995) Az érdekegyeztetés és a sztrájkjog kialakulása a magyar köztisztviselői szférában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mozsolits Attila (1995) Hongkong gazdasága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Murányiné Nagy Judit (1995) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márk Petra (1995) Az Európa Parlament választási rendszere és a magyar választási rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márki Ibolya (1995) Kockázat a kereskedelmi bankok gyakorlatában és az azok kezelésére szolgáló eszköztár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márki Ágnes (1995) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Anikó (1995) A felnőttkorú bűnelkövetők pártfogói felügyeletének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Módra Szilvia (1995) A magyar bíróságok szervezeti felépítése, és a szervezeti reformmal kapcsolatos aktuális kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Andrea (1995) Rendszerváltás és pártosodás Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gabriella (1995) Önkormányzati lakásgazdálkodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Éva (1995) A Hajdú-Bihar megyei Munkaügyi Tanács szerepe a munkaerőpaci képzésekben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Andrea (1995) Hitelfolyósítás és bankbiztonság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Ildikó (1995) Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyitrai Szilvia (1995) A totalitárius rendszerek általános jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Andrea (1995) A testi sértés pönalizálásának történeti áttekintése és hatályos szabályozása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Katalin Helga (1995) Kamarai rendszerek áttekintése a gazdasági kamarákról szóló törvény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Krisztina (1995) Az európai politikai folyamatok az EBEÉ története tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Onozó Mónika (1995) Az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Zita (1995) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Tímea (1995) A magzatelhajtás és a terhességmegszakítás büntetőjogi, illetve jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pap Lajos (1995) A liberális pártok a rendszerváltásban és a XX. századi magyar liberalizmus története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Tamás (1995) A magyar külpolitika 1990-94 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Róbert (1995) Szavatosság - jótállás - kártérítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pauliscsák Csaba (1995) Magánvállalkozók társadalombiztosítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petrás Emília (1995) Gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pincés Noémi (1995) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Tímea (1995) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó Attila (1995) A nemzetközi erőviszonyok alakulása Európában 1945-1975 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puskás Imre (1995) Pártpreferenciák Tolna megye 3-as számú választókerületében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pádár Erika (1995) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Zsuzsanna (1995) A munkanélküliség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1994-1995. évben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálszabó Tibor (1995) A versenyjogi jogharmonizáció Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pánczél Pálné (1995) A társadalombiztosítás nyilvántartási rendszerének néhány kérdése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rábai Zsolt (1995) A privatizáció lépései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Roland (1995) A védő jogi helyzete a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Éva (1995) A szakértő jelentősége, helyzete és részvétele a polgári peres eljárás bizonyítási szakában a vonatkozó jogszabályok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rönky Ernő (1995) Az Országgyűlés ellenőrző szerepe a Magyar Népköztársaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarkady Zsolt-Csaba (1995) Egyes bűncselekménytani kérdések összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stenszky Beáta (1995) A védő és a védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stoffer László (1995) A fegyelmi felelősség aktuális kérdései a Magyar Honvédségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suba Mónika (1995) A törvényes képviselők vagyonkezelői joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Susányi Tamás (1995) A városfejlesztés egyes kérdései. Népességelhelyezés-lakásellátás Szedegen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suták Anikó (1995) A büntetőeljárás megindításának és lefolytatásának feltételei és akadályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Attila (1995) A katona által elkövethető vagy elkövetett criminativ jellegű jogsértések elbírálás intézményrendszere jogi szabályozásának áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Géza (1995) A szervezett bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Zoltán (1995) A Lordok Házának fellebbezési bíráskodása a XIX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szandai László (1995) A magyar közigazgatási rendszer középszintjének átalakulása, jelenlegi helyzete, továbbfejlesztésének lehetséges irányai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szanka Ferenc (1995) Pártok és önkormányzatok Csongrád megye kistelepülésein a két választás tükrében (1990-1994). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Mónika (1995) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szelesné Kupi Veronika (1995) A gyermek jogainak érvényesülése Magyarországon a nemzetközi egyezmény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szenczi Erika (1995) A magyarországi kisebbségek helyzetének alakulása napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szente Zsolt (1995) Lakásügy az átalakulás időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilné dr Bottyán Tünde (1995) A magyar szakszervezetek története 1945-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi József (1995) A szervezett bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szirtesi Zsuzsanna (1995) A szervezett bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szollár József (1995) A házastársi vagyonközösség szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szondi Emese (1995) Az igazságszolgáltatás szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztán Edit (1995) A hidegháború kialakulásának körülményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Számadó Krisztina (1995) Bankprivatizáció Magyarországon avagy az üzleti bankok modernizációja a tulajdonváltás lehetőségei következtében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántai Csaba (1995) Az önkormányzati közgyűlés jogállása Magyarországon a II. világháború előtt és az 1990. évi LXV. törvény után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szász Sándor Csaba (1995) Fellebbezés - tekintettel a román P.P.-re. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szép Levente (1995) A vállalati menedzsment átalakulása Magyarországon a `90-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Erzsébet (1995) A lízingszerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Dóra (1995) A szavatosság, jótállás, kártérítés, mint a hibás teljesítés jogi szankciói, különös tekintettel az építési szerződésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Róbert (1995) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok alakulása 1945-től 1987-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Eszter (1995) Abortusz és politika. Az abortusz-kérdés körüli politikai viták és annak politikai szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Sümegi Annamária (1995) Családsegítés és társadalombiztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tamás Gabriella (1995) A kábítószerrel kapcsolatos jogsértések magyar és francia jogi szabályozásának értelmezése és összehasonlítása a hatályos rendelkezések alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tandari Attila (1995) Szolgálati jogviszonyban állók egy szakszervezete, sajátosságai, korlátai (A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének működése a megalakulástól napjainkig). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tanács Violetta (1995) Értékpapírok és az Értéktőzsde szerepe Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári Zoltán (1995) A kárpótlással és a részaránycserével történő földtulajdonszerzés előzménye, jogi alapja és folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tercsi Éva (1995) A munkanélküliség gazdasági, társadalmi és jogi problémái az 1990-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Thuma Róbert (1995) Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) jogi helyzetének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Thuróczy Szabolcs (1995) A színházi kultúra számokban (A magyar színházi rendszer felépítése és finanszírozási modelljei). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tietze Nándor (1995) Idegenforgalmi vállalatok, gazdálkodó szervezetek nemzetközi kapcsolatainak jogi feltételrendszere és működésük. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tihanyi Krisztina (1995) A meghatalmazotti képviselet, különös tekintettel az ügyvédekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Trócsányi Sára (1995) Alkotmánybíróságunk szerepe a közjogi átalakulásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tuczakov Szilváná (1995) Közlekedési bűncselekmények, különös tekintettel a veszélyeztető bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turcsik Magdolna (1995) A polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Téglás Zoltán (1995) A munkaügyi kapcsolatok sajátossága a rendőrségen (A Független Rendőrszakszervezet megalakulása és szerepe a rendőrök érdekvédelmében). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Beáta (1995) A mezőgazdasági szövetkezetek átalakulásának közgazdasági hatásai Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gyöngyvér Zsuzsanna (1995) A kábítószerek elterjedése Magyarországon és ennek büntetőjogi következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1995) Rendszerváltás Csehszlovákiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1995) A lízingszerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1995) Bankok és értékpapírok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mária (1995) A községi jegyző jogállása, szerepe a helyi közigazgatásban gyakorlati tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zita (1995) A GATT tárgyalások uruguayi fordulója és az Európai Unió. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Dr. Urbán Edit (1995) Üzemi tanács munkajogi kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Urbán József (1995) Birtokvita a közigazgatási jogban és a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Hildegard (1995) A személyiségi jog polgári jogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Emese (1995) A gyermekvédelem speciális intézményei hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Varga Ferenc (1995) A háziorvosi szolgálat kapcsolatai a magyar egészségügyben, az alapellátás finanszírozása az egészségügyi reform következtében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ildikó (1995) A perbeli képviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vasadi Krisztián (1995) Az Amerikai Egyesült Államok választási rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veress Lehel-László (1995) Az elmélettől a gyakorlatig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi Olivér (1995) "A szupernacionális jog természete a XX. század végi Európában" - Az Európai Unió jogának vázlata -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi Tibor (1995) A színházak gazdálkodása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Erika (1995) A rendes felmondás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Krisztina (1995) Az önkormányzatok részesedése az állami tulajdon privatizációjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Éva (1995) A kommunista rendszer kiteljesedése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zombor Attila (1995) Politikai antiszemitizmus és rendszerváltás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros Zsolt (1995) Erdőhasználat és erdőgazdálkodás a középkori Magyarországon a honfoglalástól 1504-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ződi Zoltán (1995) Politika, hatalom és tömegkommunikáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árva Beáta (1995) Az európai belső piac kialakulásának hatása az Európai Unióra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódry Károly (1995) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Órdy Krisztián (1995) Magyarország és az EU. Versenypolitikai szabályozások, változások hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög Edit (1995) A szabálysértés a jelenlegi kodifikációs munka tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ördögh Anikó (1995) Szociális juttatások Szeged lakásgazdálkodásában a rendszerváltozást követő időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürgéné Zelizi Erika (1995) A halál érintése (Gondolatok az euthanásia megítéléséről a jog tükrében, különös tekintettel a büntetőjogi vonatkozásokra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 21:20:28 CET.