Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1993

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Á | É
Number of items: 218.

A

Adonyi Lajos (1993) Az egyházak és szerepük a rendszerváltás folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási György (1993) Az izraeli pártok és a pártrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Marianna (1993) Életszínvonal-vizsgálatok Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antalóczy Alfréd (1993) Atipikus szerződések a polgári jogban - A franchise főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Astrigildo Joao Pedro Culolo (1993) A portugál alkotmányfejlődés és államszervezet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bali János (1993) Választási rendszerünk fejlődése, és a hatályos választási joganyag értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Mária (1993) A betegbiztosítási igazolvánnyal kapcsolatos munka bemutatása a Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóságon - Szegeden. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Éva (1993) Viktimológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barcza Mihály (1993) A partnership, a limited partnership angolszász szabályozása és a magyar társasági jog rokon vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bata Marianna (1993) Vitatott bizonyítási eszközök. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Zita (1993) Házasságkötések és válások alakulása és társadalmi, demográfiai, gazdasági összefüggései Magyarországon a II. világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Krisztina (1993) A víz, mint az 1976. évi II. tv. által védett jogtárgy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berethalmi Péter (1993) A jobboldali radikalizmus szerepe a Horthy-rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Tamás (1993) Választási rendszerek az angolszász országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Besesek Ildikó Piroska (1993) A magyar szerzetesrendek feloszlatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bige Beatrix (1993) A közúti közlekedés a büntetőjog tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolcsik Zoltán (1993) A szervezett bűnözés Pest megyei jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borda Sándor (1993) Honvédelmi igazgatás, mint a közigazgatás sajátos területe, különös tekintettel az alternatív szolgálatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bródi János (1993) A magyar sztrájkjog a nemzetközi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Marianna Henrietta (1993) A forint inflációja és okai az utolsó negyedszázadban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bulla László (1993) A magyar tőzsdére vonatkozó jogi szabályozás rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bába Szilvia (1993) Az állami gondoskodás alatt állók örökbefogadása és az örökbefogadás joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Gábor (1993) 1956 és utóélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bán Zoltán (1993) A szövetkezeti földtulajdonjog változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdosi Gábor (1993) A privatizációs lízing mint az állami vagyon magánkézbe adásának új technikája Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bártfayné Prókai Gabriella (1993) Betegségi és anyasági ellátás személyi számítógépes számfejtése a BM Borsod-Abaúj-Zemplén megyei TÁKISZ-nál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány Angéla (1993) A csődeljárás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bényi Szabolcs (1993) A privatizáció - A külföldi működő tőke behozatala - Vegyesvállalatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béres István (1993) A mezőgazdasági szövetkezetek helye a szövetkezetek rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh Attila (1993) A kisvállalkozások helyzete a kilencvenes évek elején Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csepei József (1993) A munkanélküliség alakulása a rendszerváltozás után Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csobánczy László (1993) Az arab-izraeli háborúk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csongrádi Sándorné (1993) A kollektív tárgyalás mechanizmusának jellemzői - Az 1990-es évek átmeneti megoldásától egy piackomform modell lehetőségéig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra Károly (1993) Büntetőjog és alkotmányosság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Darai Imréné (1993) A munkaügyi viták fórumrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dobos László (1993) Borota Községi Önkormányzat egyes szociálpolitikai feladatairól. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dos Santos Carlos Manuel (1993) Jogérvényesítés bírósági úton perindítás nélkül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Durszt Ildikó (1993) Kurdisztán perspektívái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóczi József (1993) Az angol alkotmány kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Emhő Zsuzsanna (1993) A személyállapoti perek különleges eljárási szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eszéné Pál Gabriella (1993) A szövetkezetek átalakulása, különös tekintettel a kótaji Egyesült Erő Mezőgazdasági Termelőszövetkezetre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Gyula (1993) A Dél-Afrikai Köztársaság politikai rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Csaba (1993) A környezetvédelem problémái Stockholmtól Rióig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Zsigmond (1993) A helyi önkormányzat általános szabályai, különös tekintettel a polgármester jogállására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas László (1993) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekecs Dénes (1993) A szervezett bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi Renáta (1993) A rendszerváltás kora - A történelmi igazságtétel - Sajtóelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Anikó (1993) A szakértői tevékenységnek és a hatóság általi értékelésének sajátosságai a büntetőeljárás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczy Tamás (1993) A csehszlovák megújulási folyamat eltiprása, 1968. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fest Attila (1993) A veszélyes hulladékok megsemmisítése, a szilárd hulladékok feldolgozása környezetbe visszaforgatással, a kommunális és húsipari szennyvíz tisztítása, hasznosítása, s ezek jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Forrai István (1993) A rokkanttá válás folyamatának egészségügyi, gazdasági, társadalmi háttere és összefüggései - Gondolatok a rokkantosítás orvosi és nem orvosi okairól. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Freidinger Renáta (1993) A hazai németség kitelepítése és annak jogi alapjai, különös tekintettel Kunbaja községben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fónagy Zoltán (1993) A Magyar Tanácsköztársaság agrárpolitikája és annak hibái, valamint az 1945. évi földreform történelmi háttere, főbb sajátosságai a 600/1945. ME. rendelet elemzésével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földvári Attila (1993) A határidős devizapiacok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földváry Lívia (1993) A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés összefüggései egy elmaradott régióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaál Zoltán (1993) A csőd-, felszámolás, végelszámolás, mint sajátos nem peres eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellén Klára (1993) A csanádi káptalan hiteleshelyi kiadványai 1353-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gesztesi Kinga (1993) A veszélyeztetett gyermekek állami védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Zoltán (1993) A II. világháború utáni fasiszta maradványok felszámolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi Zoltán (1993) Szakszervezeti elképzelések a munkanélküliség kezelésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadházy Tamás (1993) A szervezett bűnözés hatása a politikai életre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Gábor (1993) A privatizáció irányzatai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú István (1993) A felszámolási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Márta (1993) Az öngyilkosságra vonatkozó elméletek fejlődése az egyes történelmi korszakokban, és az öngyilkosságok számának alakulása Magyarországon napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmati Pál (1993) A menekült status meghatározásának feltételrendszere és a magyar menekültügyi igazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatházi György (1993) Privatizáció a kereskedelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Andrea (1993) A házassági vagyonjog, különös tekintettel a házastársi vagyonközösség megszüntetésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Sára (1993) A szövetkezetek átalakulásának jogi folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herman István (1993) Kritikák és töredékek, avagy kritikai töredékek az 1945 utáni magyar nyugdíjjogról. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ferenc Gábor (1993) Forintinfláció és a költségvetési hiány 1946-1991. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zelma (1993) A női bűnözés története 100 év tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ibolya Tibor (1993) A populizmus a magyar politikai életben a rendszerváltás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ilosvai Gábor (1993) A lelkiismereti és vallásszabadság és az alternatív katonai szolgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ilovszky Zoltán (1993) Magyar külpolitikai irányvonalak az 1990-es választások előestéjén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

István Lajos (1993) Információs alapjogok és adatvédelmi jog Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Károly (1993) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének jelentése a forradalomról - Az emberi jogok helyzete 1956-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jevuczó Istvánné (1993) Jelenlegi illetékrendszerünk néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Éva (1993) A jaltai rendszer, mint a megosztott Európa jelképe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jámbor Pál (1993) Magyar- és Németgyula egyesítése - Gyula városa a polgári kor kezdetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jónás Béla (1993) A külföldi működőtőke beáramlás és a vegyesvállalatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jónásné Szigeti Zsuzsanna (1993) A munkanélküliség gazdasági, társadalmi és jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Endre (1993) Liberalizmus a szabadon választott parlament működésének első negyedéve folyamán a legnagyobb példányszámú napilapok hasábjain. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalla Judit (1993) A csődeljárás fejlődése a kezdetektől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karmazin Orsolya (1993) A munkavállalói résztulajdonosi program néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Karsay Lászlóné Szende Mária (1993) A társadalombiztosítás gyógyszerár-támogatása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kenyeres Tibor (1993) Az ítélet jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Edit (1993) Kábítószer és kábító hatású anyagok büntetőjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Lajos (1993) A környezetvédelem jogi szankciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely Pál (1993) Az elítéltek jogi helyzetének alakulása hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Katalin (1993) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kollár György (1993) A veszélyes üzem és kapcsolata a gépjármű felelősségbiztosítással. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi Szilárd (1993) Az 1990-es választások Kiskunhalason. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Konczos Szilvia (1993) A köztisztviselők jogállása az új törvény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Adrien (1993) A termékfelelősség jogintézménye a magyar külkereskedelem szempontjából lényeges exportpiacokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Dániel (1993) A települési önkormányzatok feladat- és hatásköre a mai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Rita (1993) A testi sértés szerepe a büntető anyagi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor József (1993) A római demokrácia válsága a köztársasági kor végén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krammer Zoltán (1993) Közelítések a két világháború közötti magyar konzervativizmushoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krepárt Tamás (1993) Munkanélküliség az Amerikai Egyesült Államokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz Katalin (1993) A biztosítottak körének kialakulása és fejlődése napjainkig, kiemelten a társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultakra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Késmárki Károly (1993) Tettesség a magyar büntetőjog rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kókai Krisztina (1993) A korlátolt felelősségű társaság a hitelezővédelmi szempontokra figyelemmel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Könczöl László (1993) A szerződés érvénytelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó Katalin (1993) A társadalmi egyenlőtlenségek megnyilvánulásai a lakásfronton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos László (1993) Szavatosság és jótállás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Endre (1993) A közigazgatási bíráskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Liszka Károly (1993) A gyanúsított jogai a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács László (1993) A munkanélküliség formái és alakulása az átmenet időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lunger Zoltán (1993) A visszaesés megítélése a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Lénárt Zsuzsanna (1993) A szociális törvény végrehajtása Eger város önkormányzatánál - Különös tekintettel a pénzbeli szociális ellátásokra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar Zsolt (1993) Jugoszlávia politikai berendezkedése és a jugoszláv válság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makra Zsuzsanna (1993) Banktitok és banki információk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Malinoczki Krisztina (1993) A földtulajdoni viszonyok változása a kál-kápolnai Károlyi Mihály Szövetkezetben az 1950-es évektől 1993-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marcsek Anikó (1993) A környezetvédelmi törvény büntetőjogi vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matus Gabriella (1993) Bács-Kiskun megye bűnözésének alakulása 1988-1992 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mester Ákos (1993) Az Európai Közösségek és Magyarország kereskedelmi kapcsolatainak fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mirgay Zoltán (1993) A privatizáció eddigi eredményei és tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Lajos (1993) Választások Hajdú-Biharban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mónika (1993) A házasság felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Mónika (1993) A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel a nem vagyoni kárra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Zsolt (1993) Németország újraegyesítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Beáta (1993) A külkereskedelmi adásvételi szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Béla (1993) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy László Gyula (1993) Csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Norbert (1993) A cégbírósági eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemesbüki Zoltán (1993) Egészségügy, szociálpolitika és társadalombiztosítás Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Annamária (1993) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai és kriminalisztikai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh István (1993) Egy multinacionális vállalat a magyar gazdaságban - A munkahelyi kollektív tárgyalási rendszer és az érdekegyeztetési gyakorlat a G.E.-Tungsram Rt.-nál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

O

Orosz Róbert (1993) A japán gazdasági csoda. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Oszetzky Gabriella (1993) A társadalombiztosítás szerepe az egészségügy minőségbiztosításában és minőségellenőrzésében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palánki Zsolt (1993) Parlamenti és önkormányzati választások Berettyóújfaluban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap István (1993) Királypuccsok - IV. Károly restaurációs kísérletei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap János (1993) A Szovjetunió Kelet-Európa politikája 1985-1988. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Mónika (1993) A házasság felbontásának kialakulása, fejlődése Magyarországon, különös tekintettel a felek vétkes magatartására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papdi Andrea (1993) Lakásgazdálkodás - A lakásépítési költségek alakulása 1976-1992 között, avagy a házépítések szociális támogatásának krónikájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Béla (1993) A vadászati jog szabályozása Magyarországon a XX. század második felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puskásné Varga Anikó (1993) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péics Gabriella (1993) Apasági és egyéb származásmegállapítási perek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péntek József (1993) A környezetvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffai Róbert (1993) A politikai diktatúra törvénytelen eszközei és módszerei az 50-es évek Magyarországán az újabb források tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rakaczki Hajnalka (1993) A földmagántulajdon metamorfózisa - A földmagántulajdon szabályozásának változása 1945 és 1993 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rehák Attila (1993) A frankhamisítási botrány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rente László (1993) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági és jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rigó Eszter Ilona (1993) A mezőgazdasági termelés és a környezetvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rostás Laura (1993) A magyar környezetvédelmi jog aktuális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz János (1993) A fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi szabályok alkalmazásának áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Rőth Julianna (1993) A társadalombiztosítás és az egészségügy reformja, értékelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salah Salim Ahmed (1993) A gyermektartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők Antal (1993) "Csapjunk a lovak közé..." - A tömeges létszámleépítés tapasztalatai a Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinátban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők F. Miklós (1993) Nemzetek, nemzetiségek viszonya és Jugoszlávia felbomlása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Gyula (1993) A peresztrojka és magyarországi fogadtatása 1985-1988. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Dominika (1993) Értékpapírok és a Budapesti Értéktőzsde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Smid Erika (1993) Recesszió az amerikai gazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymos Dóra (1993) Privatizáció a gyakorlatban - A Dunaferr Dunai Vasmű átalakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somfai Zsolt (1993) Cégbejegyzési eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Attila (1993) Tőzsde és értékpapírpiac Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sudár Tamás (1993) A személyiségi jogok védelme és a személyes adatok kezelése - A személyazonosító szám adatvédelmi problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sveda György (1993) A köztársasági elnöki intézmény az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Eszter (1993) Híres történészek jövőképe és a 90-es évek valósága - Raymond Aron és Paul Kennedy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó József (1993) Értékpapírok és a tőzsde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalontay Zoltán István (1993) A halaszthatatlan nyomozási cselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebenyi B. Zoltán (1993) Jugoszláv egység és horvát függetlenség: a jugoszlavizmus politikai ideológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szelezsán Róbert (1993) Származásmegállapítási perek - Az apasági per. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei Szabolcs (1993) Az Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrey Zoltán (1993) Okok és következmények - Rendszerváltás Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai Bernadette (1993) A szövetkezetek átalakulásának gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Lajos (1993) A házasságfelbontások alakulása Magyarországon a II. világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szkaliczki Zsolt (1993) Az agrárkérdés múltja és jelene. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Anita (1993) A magyarországi zsidóság - Zsidókérdés Magyarországon 1945 után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Csilla (1993) A szerzői jog időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Száray Zoltán (1993) A tűzvédelmi igazgatás változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szász Péter (1993) A Magyar Nemzeti Bank feladatkörének megváltozása a kétszintű bankrendszer bevezetésével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsényi Tibor (1993) Politika, választók, választások - Választási rendszerek Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Tamás (1993) A büntetőjog eszközei és lehetőségei a szervezett bűnözés elleni harcban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs László (1993) Viktimológia - Különös tekintettel az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények sértettjeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Zoltán (1993) Magyarország útja az Európai Közösségekhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcsné Tóth Gabriella (1993) A kábítószerbűnözés jelei és a megelőzés lehetőségei hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűts Zsolt (1993) Az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk rendezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sághi Csaba (1993) A vizek védelmének jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sági Zoltán (1993) A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények budapesti tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sélleiné Szabó Györgyi (1993) A környezetvédelem és természetvédelem földjogi összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi Judit (1993) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tahir Esmat Mohammad (1993) Menekültügy a XX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári Kriszta (1993) A termelőszövetkezeti tagok földbeviteli kötelezettsége, mint a szövetkezeti földtulajdon létrejöttének előfeltétele. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Tulkán Ágnes (1993) Társadalombiztosítási ellátásokra kötött megállapodások tapasztalatai a Budapesti és Pest megyei Társadalombiztosítási Igazgatóságon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Turzó Tímea (1993) A termékfelelősség múltja és jelene. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Enikő (1993) A kelet-európai rendszerváltozások összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ildikó (1993) Pénzbeli és természetbeni ellátások a szociális igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Krisztina (1993) A szövetkezeti jog fejlődése, különös tekintettel az új szövetkezeti és kárpótlási törvényre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Péter (1993) A viktimológia alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tihamér (1993) Az európai integráció monetáris vetülete, különös tekintettel az Egyesült Királyság szerepére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zoltán (1993) Az emberölés egyes büntetőjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvardy Zsuzsanna (1993) A környezetvédelem jogi szabályozása Magyarországon és Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin Béla (1993) A keresztény-nemzeti ideológia fajvédő vonulata és Gömbös Gyula politikai pályájának alakulása a bethleni konszolidáció első hat évében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Uzonyi Andrea (1993) Természetes szaporodás alakulása Magyarországon a II. világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Gyuláné (1993) A Magyar Államvasutak munkaügyi kapcsolatrendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Varga György (1993) A magyar munkaügyi kapcsolatok új intézménye a sztrájk - Sztrájkok, vasúti sztrájk Magyarországon a rendszerváltás után. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga István (1993) A Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósulása a pénzintézetek közreműködésével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga János (1993) A víz, mint a környezetvédelmi jog által védett jogtárgy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tibor (1993) Termékfelelősség európai és magyar összehasonlítása az amerikaival - A magyar termékfelelősségi törvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tibor (1993) A termőföld tulajdonváltozásának alakulása a rendszerváltozás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Márton Zsolt (1993) A fasiszta rendszerek politikaelméleti megközelítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vavró Iván (1993) Délvidék demográfiai változásai Trianontól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Péter (1993) Az erdő tulajdonjogi szabályozásának múltja és jövője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Verók Attila (1993) A munkanélküliség magyar jogi szabályozásának változásai a rendszerváltás óta eltelt időszakban és az ifjúsági munkanélküliség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viczián Marianna (1993) A német és magyar korlátolt felelősségű társaságoknál az üzletrészre vonatkozó szabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Villányi Izabella (1993) Az Olasz Köztársaság alkotmánya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vinkler Laura (1993) A közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Visnyei Attila (1993) Jugoszlávia kül- és belpolitikája 1918-1941. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viszmeg Györgyi Katalin (1993) A környezetvédelem - Hulladékgazdálkodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váczi István (1993) Munkanélküliség Magyarországon és Hollandiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váczi Sándor (1993) A tanúbizonyítás alapkérdései a büntető eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Attiláné Szabó Ágnes (1993) Az általános forgalmi adó helye a magyar adórendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnay Szabolcs (1993) Az izraeli-magyar gazdasági kapcsolatok jelene és jövője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Waltner Rolland (1993) Szabadságelvonással járó kényszerintézkedések: a lakhelyelhagyási tilalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács Zsuzsanna (1993) Az ügyvédi képviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árgyelán Dániel (1993) Csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás a polgári eljárásjogi gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Égető Mária (1993) Szigorúan ellenőrzött szállítmányok, avagy óvakodj a versenytársaktól. A dömpingellenes jogszabályok és gyakorlat vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 21:09:58 CET.