Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1992

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 213.

A

Adányi Andrea (1992) A végrendelet útján történő öröklés gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Avar László (1992) A közlekedési bűncselekmények Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babinyecz Árpád (1992) A befektetési alapokról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bacskó Jánosné (1992) A garázdaság alakulása, jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Mária (1992) A helyi önkormányzatiság kialakulása, az önkormányzati törvény bevezetésének kezdeti tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajusz Katalin (1992) "Öl, butít...?" (Helyzetkép a magyarországi alkoholizmusról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bak Tibor (1992) A bírói jogalkotás problematikája a különböző jogrendszerekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bakó Józsefné Olasz Mária (1992) A társadalombiztosítás keretében nyújtott baleseti ellátások és a munkavédelem kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó Zsolt (1992) Féja Géza: Viharsarok című szociográfiája az azt követő per tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balassy Gábor (1992) Az eredményért való felelősség a közlekedési bűncselekmények körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Gábor (1992) A korlátolt felelősségű társaság tagjainak és a részvénytársaság részvényeseinek jogai és kötelezettségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bangó Márta (1992) Általában a bűnözővé válásról és probléma hazai vonatkozásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Magdolna (1992) A pénzintézetekre vonatkozó szabályok a magyar és az EK jogban, különös tekintettel a külföldiek bankalapítására, részesedésére és fióknyitásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Péter (1992) A polgármester, alpolgármester és a jegyző jogállása a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Zoltán (1992) A sztálinizmus kora. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedikti Ágnes (1992) A népesség öregedési folyamata és gazdasági-szociális hatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berta Éva (1992) Gyermek a felbomlott családban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biacs Béla Zoltán (1992) Munkaügyi kapcsolatok rendszere a MÁV-nál, a rendszer működésének bemutatása a MÁV új bértarifarendszere kialakítása kapcsán. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borbényi Katalin (1992) A magyar munkanélküliség és az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Borda Tibor (1992) A jogalkalmazás és a belső szabályozás néhány kérdése a MÁV munkaügyi gyakorlatából. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Buglos Katalin (1992) A szoftver jogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burai Judit (1992) Hajdú-Bihar megye bűnügyi adatváltozásai az 1980-as évektől. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Tünde (1992) Dióhéjban az örökbefogadásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Ferenc (1992) A közúti közlekedési balesetek kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csenki Andrea (1992) A válás, mint társadalmi jelenség és a bontóperes eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cser Tamás (1992) Mikor lesz alkotmányos? (Gondolatok, vélemények a társadalombiztosításról, a kifizetőhelyekről, és az alkotmányosság rögös útjáról a kifizetőhelyek szemszögéből). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csukás Endre (1992) A társadalombiztosítás finanszírozásának egyes kérdései különös tekintettel az egészségügyre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csávás Edit (1992) A szabadalom korszerűsítésének kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dankó Tamás (1992) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dankóné Czéh Katalin (1992) Fiatalkorú bűnöző csoportok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darida Dóra (1992) A genetika és a kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Rita (1992) A magyar választási rendszer fejlődésének fő jellegzetességei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobor Zsuzsanna (1992) A szándékos emberölés befejezett alakzatának büntetőjogi megítélése a hatályos magyar Btk-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Dobóczky Károlyné (1992) A Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács működésének néhány tapasztalata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Donáth Miklós (1992) Az 1990. évi választások néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dreskó Magdolna (1992) Mezőgazdasági szövetkezeti tagok fegyelmi és kártérítési felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdélyi Sándorné (1992) Az önállósult társközségek önkormányzatai megalakulásának, kezdeti működésének tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdődi Andrea (1992) Az értékpapírok és értékpapírpiacok közgazdasági és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdődi Gabriella (1992) A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eszik Erika (1992) A származásmegállapítás jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faludy Edit (1992) Makó város környezeti állapota. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Edit (1992) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Orsolya (1992) Foglalkoztatás-politika az Európai Közösségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Géza (1992) A bűnözés alakulása Szarvas városban és vonzáskörzetében 1985 után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fedor Tamás (1992) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feith Zoltán (1992) Csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Ildikó (1992) Pervezetés a polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Sándor (1992) A közigazgatási bíráskodás mai rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Mária (1992) Birtokvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodorné Birgés Katalin (1992) Létszámleépítés, közös megegyezéssel (Tapasztalatok a Békéscsabai Konzervgyárban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Formanek Zoltán (1992) A korlátolt felelősségű társaság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Bernadette (1992) A vagyon elleni bűnözés alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábri Krisztina (1992) A társadalom reprodukciójának problémái, és a válásokkal való összefüggéseinek statisztikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Fárbás Judit (1992) Az üzemi orvos feladata a rehabilitációban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gajdos Róbert Attila (1992) Értékpapírok és értéktőzsde Magyarországon napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gallyas Igor (1992) A perbeli képviselet és az ügyvédi hivatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaálné Jobbágy Ildikó (1992) A közös tulajdon megszüntetésének elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ghadban Khalil (1992) The Israel modern tax law. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gorzó Zita (1992) Földvédelem, mint a környezetvédelem egy eleme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Gruber Attila (1992) Társadalombiztosítás, biztosítás, egészségbiztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Vincéné (1992) A társadalombiztosítási jogorvoslat egyes kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Anna (1992) Munkanélküliség és foglalkoztatáspolitika főbb kérdései Magyarországon napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Erika (1992) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Marianna (1992) Genetika és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáti Zoltán (1992) Az állami tűzoltóság hatósági tevékenységének változása az 1991. évi XX. törvény hatálybalépésével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gömöri Tibor (1992) A nem vagyoni kár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

dr. Hagymási József (1992) Gondolatok az állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat egyes kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Hallerné Gulyás Ildikó (1992) A nem vagyoni kár jogintézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Ágnes (1992) Hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyes Emőke (1992) A kiskorúakról való állami gondoskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Attila (1992) Az Emberi Jogok Európai Védelme a 10. cikk esettanulmányain keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Idovika Sándor (1992) Emberismeret és személyügyi munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imre Katalin (1992) Bűnözés és narkománia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász Gábor (1992) Kelet-Európa országainak átalakulása és a német egyesítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Lajos (1992) "Vezetőkiválasztás, a vezetővel szemben támasztott követelmények. Személyügyi politika.". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Miklós (1992) A kábítószer-probléma holland megközelítése, a holland tapasztalatok összevetése a magyar viszonyokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Katona Katalin (1992) Az európai gazdasági közösség kereskedelmi kapcsolata harmadik országokkal és országcsoportokkal és az integráció fontosabb területei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kereszty Zsolt (1992) Az ügyászi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kernács Claudia (1992) A társadalmi mobilitást befolyásoló tényezők különös tekintettel az értelmiségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi Gyuláné (1992) A sztrájk jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Krisztina (1992) A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisapáti István (1992) Bűnözés, bűnelkövetési módszerek a cigányság körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss László (1992) Tulajdonreform és privatizáció, mint a gazdasági rendszerváltás kulcselemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Adrienn (1992) Az eutanázia büntetőjogi és orvosetikai dilemmája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Tímea (1992) Az alapjogok védelme az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Fatime (1992) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1992) Értékpapírok és értéktőzsde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsolt (1992) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koós Gabriella (1992) Családtervezés és gyermekvállalás Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kruták Gyula (1992) Gazdaságpolitika és döntéshozatal a korai szocializmus Magyarországán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádárkúti Enikő (1992) Faktoring - ügyletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

König Marianna (1992) Az erőszakos nemi bűncselekmények vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kürthy-Kovács Tamás (1992) Ügyész szerepe a büntető eljárásban. A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegfalvi Zsolt (1992) A tárgyalás előkészítése a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakatos Zsolt (1992) A magyar demokrácia kialakulása, jelene és továbbfejlődési esélyei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Latkóczy Mónika (1992) A polgári perbeli képviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lekrinszki Sándor (1992) A szövetkezetek önkormányzatának jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Lendvai Lászlóné (1992) A közgyógyellátás helyzete Baranya megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Locskai Attila (1992) A bíróság döntésének korlátai a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsné Pócsi Ildikó (1992) Az állami népességnyilvántartás rendszerszervezési problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyarné Nagy Judit (1992) A gyermekes anyák védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majzik Marianna (1992) A szegedi városrendezési terv és az állampolgárok építési joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Masoud Mohammad (1992) A házasság felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matuszka István (1992) A nyugdíjbiztosítás jogi és közgazdasági struktúrájának néhány jellemző vonása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mitnyan György (1992) A munkanélküliség elméleti problematikája és számszerű alakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Jánosné (1992) A rendőrség útlevélrendészeti tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tibor (1992) Az önkormányzatok fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Murányi Edit (1992) Értékpapírok, különös tekintettel a váltókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Sándor (1992) A fiatalkori bűnözés alakulása és okai Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mór Baranyai Árpád (1992) Az USA világgazdasági szerepvállalása és fegyverkezési politikája a világpolitikai változások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Attila (1992) Az élvezeti szerek és a bűnözés kapcsolatának néhány aspektusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lívia (1992) Örökbefogadás az állami gondoskodás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor (1992) A hivatalos személy elleni erőszak kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsolt (1992) Az apport és az üzletrész. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ágota (1992) Bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Palócz Gabriella (1992) A szabálysértés a jelenlegi kodifikációs munka tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádházi József (1992) A közös tulajdon a házastársi vagyonközösségben és annak megszüntetése során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nánási Éva (1992) Az örökbefogadás és felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Német Zsolt (1992) A fiatalkori bűnözés alakulása, okai és megelőzésének eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Angéla (1992) Claus Offe politikaelmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Gabriella (1992) A magyar versenyjogi szabályozás fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Barbara (1992) A munkanélküliség alakulása Jász-Nagykun-Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Márta (1992) A házasság felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Omar Yassin (1992) A pártrendszerről és a választási rendszerről általában. Az izraeli rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oroszi Márta (1992) A gondtalan bűnösség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp Judit (1992) Nők az ítélőszék előtt (A gyermekölés és magzatelhajtás kriminológiai szemszögből). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paragi Ildikó (1992) Magzatelhajtás és gyermekölés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patyi András (1992) Unió Erdéllyel: Az unió végrehajtása 1848-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrik Péter (1992) A bírói függetlenség érvényesülése a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrovszki Edit (1992) Fiatalkorúak kriminálpszichológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pettkó-Szandtner Judit (1992) Információszabadság - adatvédelem - személyiségi jogok - gondolatok a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról c. törvényjavaslat kapcsán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Károlyné (1992) A közbirtokosság mint a közös gazdálkodás egy régi formája, különös tekintettel az erdő- és legelőbirtokosságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pipicz Lajos (1992) A tanúbizonyítás elmélete és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posgay Kázmér (1992) Párt, egypártrendszer: fasizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prekub János (1992) Az államfő és a kormányfő alkotmányos viszonya a Magyar Köztársaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Próbáld Ferenc (1992) Szociális lakásgazdálkodás lehetőségei egy helyi önkormányzat szintjén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Pálné Szász Tünde (1992) A Büntető Törvénykönyv VII. fejezetének hatályosulása a jogalkalmazásban, különös tekintettel Hajdú-Bihar megye büntetéskiszabási gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pérchy Zita (1992) A munkanélküliség és a foglalkoztatáspolitika tanulóévei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Zsolt (1992) A narkománia és az ezzel összefüggő bűnözés problematikája a kriminológiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Radnai András (1992) A sztrájkjog nemzetközi és hazai szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reichardt Csilla (1992) A bajor és a magyar önkormányzatok hasonló és eltérő vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rohony Anikó (1992) Korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személyek gyámhatósági védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rohony Anikó (1992) Korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személyek gyámhatósági védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz György (1992) A kollektív szerződés kialakulása, fejlődése és megjelenése 1992-ben a MÁV-nál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz István (1992) Környezetvédelmi jog. A környezetvédelem jogi szabályozottsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révfy Zoltán (1992) A magyar választási rendszer és előzményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Edit (1992) A Németországba irányuló szervezett munkavállalás vegyes tulajdonú KFT általi intézése jogi rendjének kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salih Shauqui (1992) Izrael külgazdasági kapcsolatainak főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sass Júlia (1992) A földtulajdon alakulása 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Gábor (1992) A nem vagyoni kártérítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Serestyén Katalin (1992) Alapítvány a közjó szolgálatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simonffy György (1992) A házasság felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinka Dóra (1992) Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipőczné Tánczos Rita (1992) A társadalombiztosítási költségvetést terhelő nem társadalombiztosítási jellegű ellátások rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sticz Béla (1992) A nyugdíj ügyviteli rendszer korszerűsítése a Budapesti és Pest megyei Társadalombiztosítási Igazgatóságon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surinás János (1992) Az erőszakos-garázda bűncselekmények alakulása Békés megyében 1986-1990. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surányi Gyöngyi (1992) Az ingatlanvégrehajtás szabályozásának alakulása és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surányi Ildikó (1992) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Svarsingé Fülöp Gabriella (1992) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények a BTK-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó András (1992) Kollektív szerződésekkel összefüggő alkufolyamatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Dorottya (1992) Politikai fellendülés az 1843. évi országgyűlés előtt és tükröződése Csanád vármegye követi utasításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gabriella (1992) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lajos (1992) Kiskunmajsa politikatörténete a II. világháború végétől 1956 végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Szabó Mária (1992) Az értelmi fogyatékosok helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Szilvia (1992) A magyar társadalom és a zsidókérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Éva (1992) Politikai rendszer és válság Jugoszláviában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalóky Béla (1992) A jogi szabályozás lehetőségei a magánvállalkozások fejlesztésében, különös tekintettel a pénzügyi jog eszközrendszerére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Éva (1992) Az értéktőzsde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Mónika (1992) A cigánybűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai Emőke (1992) A Bács-kiskun megyei bűnözés alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási Csaba (1992) A médiaháború első ütközete, avagy a Nahlik-ügy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Attila (1992) Az ügyész a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Péter (1992) Változások a gyámhatósági eljárásban különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szirmák Noémi (1992) A gyermek elhelyezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép Levente (1992) A privatizáció fontosabb kérdései Magyarországon (Tervek és próbálkozások). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi Sándor (1992) A helyi és területi önkormányzatok hatáskörének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándorfi Zoltán (1992) A mezőgazdasági (termelő) szövetkezeti földhasználat alakulása, fejlődése, tendenciái (1957-től). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Zoltán (1992) Kodifikációs törekvések a polgári eljárásjog területén - különös tekintettel a rendkívüli perorvoslatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Krisztina (1992) Az ügyészi vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Telihay Zsuzsanna (1992) Lakáshelyzet Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Temesvári Tibor (1992) A társadalombiztosítás szakszervezeti irányításának feladása az önkormányzati jellegű szervezetek létrejötte 1984. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tollas Andrea (1992) Csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Trencséni István (1992) Integrált személyügyi politika kialakítása és működésének sajátosságai, a munkaügyi kapcsolatok alakulása vegyes vállalat gazdálkodási keretei között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tunyogi Nándor (1992) Az alkotmánybíráskodás és az alkotmánybíróság jogállásának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Csaba (1992) A romániai magyarságról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferencné (1992) A felbujtás elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1992) Megelőzés a gazdaságvédelem területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Karolina (1992) Kovács Imre: A néma forradalom c. szociográfiájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tibor (1992) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Nagy Judit (1992) A munkához való jog ma - 1992. Magyarország. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tömösváry Zsolt (1992) A deviáns magatartások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tömő Csaba (1992) Magyarország és a Közös Piac kereskedelmi kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Franciska (1992) A végrehajtás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Ágnes Eszter (1992) A terhelt a büntetőeljárás alanya, bizonyítási eszközök, különös figyelemmel a terhelt vallomására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ugrin Tamás (1992) Adalékok az öngyilkosság témaköréhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Anikó (1992) A gyermekelhelyezés jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gabriella (1992) A magyarországi rendszerváltás megvalósulása és sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gábor (1992) A csődeljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Imre (1992) Az önkormányzatok válfajai és alkotmányi szabályozásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tamás (1992) A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ádám (1992) A környezetvédelmi törvény, szerkezete és szankciórendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vattay Noémi (1992) Bontóper és a gyermek - Különös tekintettel a bontóper utáni gyermekelhelyezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vecsey Zsuzsa (1992) Az értékpapírpiac, az értéktőzsde működésének gazdasági és jogi kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Nóra (1992) A törvényességi óvás a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág István (1992) A termékfelelősségről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vulevity Péter (1992) A honvédelem központi igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Válik Edina (1992) Házasságkötések és válások alakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Judit (1992) Védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vékony Tamás (1992) A kárpótlási törvény szerepe földviszonyaink átalakításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zentai Anita (1992) A gyermekelhelyezéssel kapcsolatos problémák a házasság felbontása után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsikláné Szőke Éva (1992) Az emberi és állampolgári jogok az új magyar alkotmányban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Zámbori János (1992) A munkanélküliség és társadalombiztosítás alapösszefüggései Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Attila (1992) A jelenlegi illetékrendszerünk gyakorlati alkalmazásának nehézségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 21:04:06 CET.