Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1991

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 216.

A

Agócs József (1991) Gondolatok a privatizációról - Jogi és közgazdasági elmélkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Gabriella (1991) Az agrárviszonyok alakulása és fejlődése Tótkomlóson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Avarné Berta Brigitta (1991) Házassági vagyonjogunk fejlődése és az 1986. évi IV. törvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakondi Anikó (1991) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Péter (1991) Gazdasági társaságok, különös tekintettel a korlátolt felelősségű társaságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Gábor (1991) Gazdasági társaságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Andrea (1991) Az örökbefogadás intézménye - Az állami gondoskodás alatt álló gyermekek örökbefogadásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bede Péter (1991) Horthy és a királypuccsok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beleznai Zsolt (1991) A magánszemélyek termőföldtulajdonának változásai a kárpótlási törvény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Szabolcs (1991) Az önkormányzatok gyámhatósági feladatai, különös tekintettel az örökbefogadásra és a kapcsolattartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Attila (1991) Az egységesülő európai gazdasági közösség agrárpolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbíró Katalin (1991) A kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka Sándor (1991) A környezetvédelem államigazgatási feladatai Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borók Józsefné (1991) A prevenció és munkavédelem szerepe a balesetbiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik Ilona (1991) A bizonyítás alapkérdései a nyomozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik Imre (1991) A magánszemélyek jövedelemadózására vonatkozó szabályok 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Budaker Tamás (1991) A társadalombiztosítási jogorvoslat gyakorlati kérdései, problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Burok Ferenc (1991) A társadalombiztosítás helyzete, az ellenőrzés, a társadalombiztosítási szakellenőrzés állapota, fejlesztési lehetőségek, elképzelések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Busa Zsuzsanna (1991) Apasági és egyéb származásmegállapítási perek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácsi Andrea (1991) A házasság felbontásának kialakulása, fejlődése Magyarországon, különös tekintettel az akarati egyetértésen alapuló bontásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint András Gábor (1991) A választójogi törvényjavaslat vitája az ideiglenes nemzetgyűlésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bálint György (1991) A keresőképtelenség (rokkantság) orvosszakértői elbírálása és összefüggései társadalmi-gazdasági tényezőkkel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bálintné Csaba Erika (1991) Az emberi jogok érvényesülése a büntetés-végrehajtásban, az átmeneti csoport jogintézménye tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi László (1991) A magyar agrárgazdaság a kilencvenes évtized elején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csala László (1991) A jugoszláv válság történelmi gyökerei, kialakulása a megoldás néhány lehetséges alternatívája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanálosi Ákos (1991) A jogos védelem büntetőjogi szabályozása és azzal összefüggően a kitérési kötelezettség kérdései a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernyánszky Tamás (1991) Debrecen város története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csontos Barna (1991) A tőzsde és a tőzsdejog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csábi Antal (1991) A rablások kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében 1986-1990 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csíki Tamás (1991) "Aki nincs velünk ellenünk" - Ellenségkép 1948-53 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csíkos Zoltán (1991) A választott és kinevezett tisztségviselők jogállása a helyi önkormányzatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czap Lajos (1991) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czesznák Hajnalka (1991) Bűnöző fiatalok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyzetkép. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czidor Rita (1991) Narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka Gabriella (1991) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Lászlóné (1991) Választási rendszerünk reformjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dési András (1991) A politikai elidegenedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Dévaldné Madar Katalin (1991) A szociáldemokrata párt demokráciakoncepciója 1945 és 1947 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Encs Péter (1991) A helyi-területi önkormányzatok és az állam viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erős Ákos (1991) Jászberény és a jászok története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faludi János (1991) Orosháza város és vonzáskörzetében elkövetett erőszakos bűncselekmények alakulása, struktúrája, dinamikája 1986-1990. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Béla (1991) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gabriella (1991) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági, jogi problémái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Tímea (1991) Kivándorlás Magyarországról az Egyesült Államokba 1880-1940. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer Klára (1991) A tartási szerződések gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forráskúti Tibor (1991) A munkavállalót illető juttatások aktuális kérdései, különös tekintettel a Tisza Volán gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frank Emese (1991) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata - A fiatal bűnelkövetők nevelhetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Zsolt (1991) A Budapesti Értéktőzsde és egyéves működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fúró Magdolna (1991) Mentességek, kedvezmények az SZJA-ban 1991-ben és 1992-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Füzesi István (1991) A kötelező egészségbiztosítási rendszer kialakítása és bevezetése Magyarországon - Az egészségügyi alapellátás problémáinak tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

G

Ganyecz Mihály (1991) Az emberölés bűntette megítélésének alakulása a magyar büntetőjogban a XVIII. század utolsó negyedétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Giba Zoltán (1991) Olajválság a gazdasági statisztika tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Glósz Józsefné (1991) A társadalombiztosítás szerepe a gyógyszerfogyasztás finanszírozásában és a felhasználás racionalizálásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gscheidt Szilvia (1991) Gorbacsov fellépésének előzményei és hatása a közép-kelet európai régióra és a magyar politikai életre (1985-87). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Dr. Hajdú József (1991) A magyar társadalombiztosítási önkormányzat szervezeti fejlődésének és feladatainak vázlatos áttekintése napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Istvánné (1991) A helyszínelés elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harajka Regina (1991) Viktimológiai tapasztalatok a vagyon elleni bűncselekmények köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Marianna (1991) A jogos védelem és a végszükség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Mihályné (1991) Változások az egészségügy anyagi érdekviszonyaiban és munkaügyi kapcsolataiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Mária (1991) A családban nevelkedéshez való jog, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Péter (1991) A pártfogó felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hetei Raymond Zoltán (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hock Ernő (1991) A tűzoltóságok hatósági és szakhatósági tevékenysége a magyar közigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hofszang Brigitta (1991) A szülői felügyeleti jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hortyi Sándor (1991) Államigazgatási jogorvoslati rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Jánosné (1991) A társadalombiztosítás kiadásainak fedezeti rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

I

Iszály György (1991) A birtokvédelem helyi tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkó József (1991) Az ellenzék a 80-as években Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Tamás (1991) A bíró személyiségének szerepe a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Tamás (1991) A munkaszerződés teljesítésének átmeneti felfüggesztése - A munkaviszony szünetelésének részletes és a munkavégzési kötelezettség szünetelésének áttekintő vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász János (1991) A gyermek elhelyezésének jogi szabályozása valamint a bírói gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Katona János (1991) A büntetőeljárásban alkalmazott kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaári Sándor (1991) Polgári jogintézmények a környezet védelmében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelecsényiné Kis Beatrix (1991) Az egyes erőszakos jellegű bűncselekmények kriminológiai háttere, különös tekintettel a fiatalkorú elkövetőkre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Ildikó (1991) Gyógyszerellátási rendszerünk és a társadalombiztosítás kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerek Edina (1991) A szövetkezeti földtulajdon kialakulása és mozgásiránya Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kereszti Réka (1991) Az életveszélyt okozó testi sértés hatályos szabályozása és jogalkalmazási problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kicska Zoltán (1991) A bűnösség alakulása a közlekedési bűncselekményeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király András (1991) A katonai bíróságok reformja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Gábor (1991) A polgári engedetlenség főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Marianna (1991) Az erőszakos közösülés - A törvényi tényállás elemzése, valamint az 1985-1989 között Kecskeméten és vonzáskörzetében elkövetett erőszakos közösülések kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Bálint (1991) A rendészeti igazgatás, különös tekintettel az útlevélügy fejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Sütő Ilona (1991) A társadalombiztosítás szolgáltató jellegének erősítése az ügyfélszolgálat fejlesztésével a Budapesti és Pest megyei Igazgatóságon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Tölgyesi Ibolya (1991) A Gyulai Kerületi Munkásbiztosító Pénztár működése és önkormányzati ügyei 1910-1918 között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi Emese (1991) A házassági vagyonközösség különös tekintettel a házassági vagyonjogi szerződésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi Zoltán Attila (1991) A köztársasági elnök jogi státusának problémái 1946-ban és ma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koroknai Krisztina (1991) A Magyarországon alkalmazott bankhitel-biztosítékok elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korona Marianna (1991) A cégbíróságok törvényességi felügyeleti munkája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kovács Ferenc (1991) A nyugdíjbiztosítás lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1991) A házassági vagyonközösségről és annak megszüntetéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Judit (1991) Az örökbefogadás jogi problémái különös tekintettel Heves megyére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Márton (1991) A betöréses lopások kriminológiai jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kószó Ágnes (1991) Vámfogalmak egy jövőbeni vámtörvényre tekintettel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köpe István (1991) A szabálysértés kialakulása, a rendőrség szabálysértéssel kapcsolatos feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kürtösi Rita (1991) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás hatályos jogunk szerint. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lantos Edit (1991) Lakáshelyzet Magyarországon a nyolcvanas években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lantos Árpád (1991) Irányelv és elvi irány - A termelői felelősség Európában és hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ledniczky Ildikó (1991) A kollektív szerződési funkció kitejesedése 1968-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lekrinczki Andrea (1991) Az állami neveltek örökbefogadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lelik Ferenc (1991) A magyar versenyjog főbb vonásai az európai normák tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Nóra (1991) A narkománia, mint társadalmi és egyéni tragédia, avagy aktualitások a kábítószerélvezet témaköréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Csaba (1991) A halmozottan hátrányos helyzet és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Löki Beáta (1991) Származás- és apaságmegállapítási perek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Macsus György (1991) Méltányosság a társadalombiztosítás gyakorlatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Major Ilona (1991) Parlament és kormány - Törvényhozás és alkotmányvédelem Nyugat-Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Martinák Imre (1991) A magyar adórendszer, különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadójára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Michelsz Klára (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények a hatályos büntető törvénykönyv és a bírói gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikó Sándor (1991) A puritanizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mocsári Adrienne (1991) A polgármester jogállása a II. világháború előtt és az 1990. évi LXV. törvény után Magyarországon - Az önkormányzat fejlődésének útja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Sándor (1991) A társadalombiztosítás pénzügyei - Ágazati biztosítás, kötelező és önkéntes biztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zoltán (1991) Az Állami Számvevőszék - Múlt és jelen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Morvai Péter Nándor (1991) A holdingtársaságok külföldi és hazai lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mossóczy Attila (1991) Az Unidroit Nemzetközi Factoring Egyezménye és a factoring hazai szabályozási lehetőségei a belföldi gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Munkácsi Imre (1991) A kulturális igazgatás különös tekintettel az oktatásügyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muntyán György (1991) Románia nemzetiségi politikája 1944-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Mádi Sarolta (1991) A biztosítási szemlélet erősödése a magyar társadalombiztosítási rendszer korszerűsítése során. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Márkus András (1991) Gondolatok az adócsalásról, annak történelmi előzményeiről és néhány kriminológiai vonatkozásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máthéné dr. Bertók Judit (1991) Igényérvényesítés és jogorvoslat a társadalombiztosításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Mária (1991) A bűnösséget kizáró okok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Attila (1991) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erzsébet (1991) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának káros hatásai az elítéltekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Imre (1991) Egyes közlekedési bűncselekmények kriminológiai összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Éva (1991) Hontalanok e hazában.?! - Adatok a magyarországi cigányság életéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Nagy Boldizsár (1991) A Horthy-korszak revíziós politikája - Bethlen és Teleki. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Zsolt (1991) Az új magyarországi értékpapír és értékpapírpiac sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyárády Zoltán (1991) A földtulajdon és a szövetkezeti mozgalom Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Német Tünde (1991) A szabadságelvonó büntetések a jugoszláv és a magyar jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Károly (1991) Az egészségügyi és gyógyszerügyi finanszírozási rendszer számítógépes ellenőrzése és informatikai rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nógrádi Beáta (1991) Az emberölés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olajos Andrea (1991) A német szociáldemokrácia fejlődésének kezdeti szakasza, a bernsteini koncepció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Tiborné (1991) A társadalombiztosítás és a gyógyszerellátás 1891-től napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oroján Márta (1991) Házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Balázs (1991) Megváltozott munkaképesség - rehabilitáció - rokkantság. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oszlács Éva (1991) Gondolatok a nyugdíjrendszerünkről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pankotai Andrea (1991) A kábítószer és a bűnözés kapcsolata Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Erika (1991) Rokontartásra vonatkozó legfontosabb kérdések szabályozása hatályos jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Erika (1991) A külgazdaság állami szervezete Nagy-Britanniában, Németországban és Spanyolországban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Gyöngyvér (1991) Társadalmi helyzet és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Tekla (1991) A korlátolt felelősségű társaság Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zsuzsanna (1991) A gyermekneveléssel kapcsolatos társadalombiztosítási ellátások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Paszternák Erika (1991) Környezetvédelem, földvédelem a földjogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pata Ildikó (1991) A vállalkozások helyzete a mai Magyarországon a belső érdekeltség tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patai Lajos (1991) Szabálysértés az államigazgatási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataj Ildikó (1991) Gondolatok a know howról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perger Tímea (1991) A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethő Ágnes (1991) A bűncselekmény fogalma a magyar büntetőjogtudományban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrovszkiné Bencsik Márta (1991) Az egészségügyi ellátás rendszere, kapcsolata a társadalombiztosítással - Megújulásának és finanszírozásának kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó Ágnes (1991) A halálbüntetésről, avagy a hóhér elbocsáttatott. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polner Eörs (1991) Az öngyilkosságok háttere Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Priboj Bálint Laura (1991) A büntetésvégrehajtási jog jugoszláv és magyar viszonylatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfalvy Hilda (1991) Tisztességes verseny, a verseny tisztessége - Gondolatok a piaci verseny új jogi szabályozása kapcsán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Dr. Ragán Erzsébet (1991) A bányászatban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók speciális társadalombiztosítási ellátása Veszprém megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rimai Tibor (1991) A kóros elmeállapot és az ittasság értékelése a Büntető Törvénykönyvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozek Gyöngyi (1991) A személyi jogok polgári jogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruff Edit (1991) Az orvos, a beteg és a biztosítás közötti viszony jogi szabályozásának kulcskérdései a társadalombiztosítási betegségi ellátási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Attila (1991) A területi önkormányzatok néhány problémája - Jogelméleti, hatalmi és történeti szempontok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rákosi Mihály (1991) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rásó Hajnalka (1991) A büntetésvégrehajtás hatékonysága - Hogyan épül fel és hogyan funkcionál a magyar büntetési rendszer? Milyen képet mutat a hazai szankciógyakorlat a külföldi, illetve a nemzetközi büntetési modellek mellé állítva? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rédeyné Dr. Pethes Éva (1991) Egy privatizáció tanulságai (A munkaügyi kapcsolatok változása a tulajdoni forma változásának tükrében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salamon Enikő (1991) A személyhez fűződő jogok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Zsuzsanna (1991) A nevelőszülői hálózat jellemzői és fejlesztésének problémái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somodi Istvánné (1991) A vétkesség szerepe a házasság felbontásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Judit (1991) Veszélyeztetett gyermekek intézeti elhelyezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Steinmetz Györgyné (1991) Közforgalmú és intézeti gyógyszertárak gyógyszerforgalmának számítógépes elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Svecz Mónika (1991) A tömegkommunikációs eszközök alkotmányjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gyöngyi (1991) Magyar Alkotmánybíróság európai tükörben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1991) Nemzetállam és kisebbségek Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (1991) Pol Pot-rezsim. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szajkó Csilla (1991) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Krisztina (1991) A bűnözés, mint társadalmi tömegjelenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szaniszló Éva (1991) A környezetvédelmi jog szankciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeiler Erika (1991) A lakásgazdálkodás reformja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres László (1991) A földvédelem és az 1976. évi II. tv. összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemessy Ákos (1991) A magyar alkotmányfejlődés 1944-1990 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemethy Zoltán (1991) A honvédség hivatásos állományú tagjai lakásügyeinek eltérő jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szente Krisztina (1991) A házassági bontóperes eljárás fejlődése különös tekintettel a bíróság békítő tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Márta (1991) A kisebbség jogi helyzete a társasági jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szirtes György (1991) A vagyoni érdekeltség egyes új formái az ipari szövetkezetekben 1988-1991. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szláma Emma (1991) Gondolatok a változás előtt álló magyar egészségügy helyzetéről és a külföldi egészségbiztosítási rendszerek működésének tapasztalatairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szombaty Zoltán (1991) A tartási szerződések gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szukics Sándor (1991) Az emberölés kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántosi Andrea (1991) Az örökbefogadás megszűnésének jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szász Tibor (1991) A segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás bűncselekményének összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szászhegyessy László (1991) CSÉB biztosítások a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép Tibor (1991) Az orosz állam mítosza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Csaba (1991) A rendszerváltozás jogi feltételei - Az Országgyűlés törvényalkotó munkája 1988 májusától 1990 májusáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Gábor László (1991) A nyomozás megtagadása, illetve megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcsné Boros Mária (1991) A munkaviszony jogellenes megszüntetése - A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár Miklósné (1991) Bűnözés és kábítószer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáradi Lászlóné (1991) A magyar társadalombiztosítás rövidtávú és hosszútávú likviditása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Kálmán (1991) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Rezső (1991) A környezetvédelem fejlődése és legújabb jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Talpai János (1991) Önkormányzati jogalkotás - A helyi jogalkotás környezete. Az önkormányzati szabályozás lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teiszl István (1991) Kábítószer és a bűnözés 1985-1990 között Magyarországon, valamint összefüggései a nemzetközi mutatókkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tercsi Erika (1991) A kétszintű bankrendszer és jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Thuróczy Zoltán (1991) Homo regius. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tilki Katalin (1991) A tömegkommunikáció hatása a bűnelkövetők pszichéjére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tucsek Gábor (1991) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1991) A közszolgálati alkalmazottakkal kapcsolatos munkajogi szabályozás szükségessége és módjai - A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslatra is tekintettel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mária (1991) A magasabb vezető állású dolgozók jogállása és felelőssége a mai magyar munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándor (1991) A fegyelmi felelősség intézményének története és jövőbeni lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1991) A házasság érvénytelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóvári Margit (1991) Az egészségügy finanszírozásának módszerei, feltételei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Török Magdolna (1991) Munkáltatók megtérítési kötelezettsége a társadalombiztosítási szerv irányába - Csongrád megyei tapasztalatok alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Annamária (1991) Az elítéltek szabadulás utáni beilleszkedése a társadalmi élet mindennapjaiba. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Varga Imre (1991) Társadalombiztosítási kifizetőhelyek helye, szerepe, fejlődési irányai a társadalombiztosítás szervezeti struktúrájában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vasmanszki Károly (1991) A közrend és közbiztonság elleni szabálysértések kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Balázs (1991) Hatósági jogkörök a gyámság területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Vidik Györgyi (1991) A társadalombiztosítás önkormányzati irányításának lehetőségei és korlátai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vidéki László (1991) Merre tartasz ügyészség? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Edit (1991) A cigányság hátrányos helyzete és bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakupszky Csilla (1991) Tagsági viták a szövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsirai Krisztina (1991) "Ott túl a rácson..." - Az elítéltek helyzete és beilleszkedése a büntetésvégrehajtási intézetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldosné Lőrincz Andrea (1991) A bírói függetlenség és a bírói jogalkalmazás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori Tünde (1991) A házasság felbontásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Andrásné (1991) A társadalombiztosítási kifizetőhely szerepe, szükségszerűsége a munkáltatói szervezetben és gazdálkodásban - A jövőjére vonatkozó elgondolások a munkáltatói szociálpolitika tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 20:58:39 CET.