Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1989

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | É | Ó
Number of items: 175.

A

Aradi Antal (1989) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos Ferencné (1989) A jövedelemszabályozás pénzügyi jogi megoldásai és hatása a gazdasági tevékenységre 1986-1988 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bajnóczi László (1989) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baksa Erika (1989) A toxikománia mint kriminológiai jelenség - és elterjedése a szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla András (1989) A fiatalkorú bűnözés egy speciális nevelőotthon tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Brigitta (1989) A polgári jogi felelősség mint a környezetvédelem egyik eszköze. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Zoltán (1989) Nem vagyoni kártérítés rövid történeti fejlődése a jogintézmény jelene a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balpataki Katalin (1989) A munkaviszony megszűnése a munkáltatói felmondás esetén; Munkanélküliség, munkaerő-gazdálkodás Magyarországon napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Barna Róbertné Kovács Tünde (1989) A gyámügyi eljárás az új családjogi törvény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berde Márton (1989) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. tv végrehajtására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beregszászi Gyöngyi (1989) A kényszerintézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berend Tamás (1989) A tanácstörvény továbbfejlesztésének aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biri István (1989) Az általános államigazgatási eljárás és a szabálysértési eljárás összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordás Enikő (1989) A hatalom humanizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordás Róbert (1989) A földtulajdonjog, földhasználat és a vadászati jog kapcsolatának időszerű kérdései, különös tekintettel Békés megye helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bucsuházy József (1989) A korrupció és a korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Anikó (1989) A munkanélküliséggel kapcsolatos magyar jogi szabályozás napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Ferenc (1989) Bizonyítás a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácsi Zsuzsanna (1989) Végrendelkezés Debrecenben 1820-1848-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Katalin (1989) Eszmei kár vagyoni kártérítéses ellensúlyozásának néhány kérdése a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bán Béla (1989) A polgári demokrata párt választási propagandája 1945-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos Ágnes (1989) Száz rablás-bűncselekmény elkövetőinek vizsgálata a kriminál-statisztikai elemzés módszereivel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békefi Ottó (1989) A "vállalkozói szocializmus" Liska Tibor koncepciójának rövid ismertetése és kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béri András (1989) Az iráni iszlám forradalom (1979-1981). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódog Máténé (1989) Az 1986. évi I. tv. - az illetéktörvény - bevezetésének eddigi tapasztalatai, javaslat a továbbfejlesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök Judit (1989) Az államigazgatási alapeljárás és a fellebbviteli jogorvoslati rendszerünk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csermák Erika (1989) A gazdálkodó szervezetek részvénytársasággá alakulásának jogi konzekvenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernay Krisztina (1989) A közös akaratnyilvánítással történő bontás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserpák Judit (1989) A szülői felügyeleti jog lényeges kérdéseinek alakulása az 1986. évi IV. törvény alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Péter (1989) A nagyvárosi tanácsok lakossági kapcsolatai, különös tekintettel a szegedi tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás István (1989) Funkcióváltozások a mai magyar családban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dankó Gabriella (1989) Perújítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreceni Dezső (1989) Államigazgatási feladatok az alkoholizmus és kábítószer elleni küzdelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Detrikné Dzsula Marianna (1989) A munkajog szerepe az egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobi László (1989) Vesztegetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Druga Magdolna (1989) A vagyoni jellegű szankciók szabályozásának alakulása a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömsödi József (1989) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas János (1989) A gyülekezési jog történeti fejlődése, valamint alakulása napjainkban hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Sándor (1989) Környezetvédelmünk jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Csaba (1989) A pia causától az alapítványokig - Elméleti, történeti és gyakorlati kitekintés egy érdekes jogintézmény múltjába, jelenébe és lehetséges jövőjébe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencsi Magdolna (1989) Lakáshelyzet Hódmezővásárhelyen 1960-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz Irén (1989) A környezetvédelem általános kérdései, és a föld védelmének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaál Zsolt (1989) Magánszemélyek vállalkozásainak egyes polgári jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Judit (1989) Az alkoholisták kényszergyógyítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Zoltánné (1989) Kóros elmeállapotú bűnelkövetők jogi helyzete az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Julianna (1989) A Magyar Tanácsköztársaság tanácsrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Anikó (1989) A Világbank szerepe napjaink pénzügyi életében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Attila (1989) A halálbüntetésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú Bálint (1989) Munkaügyi viták az Alföldi Porcelángyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harbula Ágnes (1989) Az erőszakos, garázda jellegű, valamint a vagyon elleni bűncselekmények alakulása Szabolcs-Szatmár megyében (1981-1985). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hart Csaba (1989) A Magyar Radikális Párt az 1945. és az 1947. évi választásokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatházi Éva (1989) A házassági vagyonjog intézményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg János (1989) A sportolók munkaviszonyával foglalkozó kérdések, illetve az ehhez kapcsolódó más kérdések tárgyalása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herjeczki Ágnes (1989) A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései perben és perenkivül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi Csaba (1989) Lakásgazdálkodás Beregdarócon a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth László (1989) A választási rendszer reformjának fő kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Sándor (1989) Tanúkihallgatás, tanúvallomás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hunyady Orsolya (1989) Az árufuvarozás szerepe gazdaságunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori Attila (1989) Az állam gazdasági funkciói a fejlődő afrikai államokban, különös tekintettel a szocialista orientációjú országokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Januj János (1989) A szocializmus politikai rendszere és a pluralizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenei Pálma (1989) Az ifjúság elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Judik Ildikó (1989) Az 1945. évi földreform végrehajtása, különös tekintettel a Viharsarokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jágity Zsuzsanna (1989) Vagyon elleni bűncselekmények Szeged város büntetőeljárásában a XIX. század közepén 1825-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józan Andrea (1989) Környezetvédelem, különös tekintettel a vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kacskin Edit (1989) A kétszintű igazgatás bevezetése és tapasztalatai Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaizinger István (1989) Az országgyűlési bizottságok helyzetének, szervezetének, működésének néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmárné Papp Klára (1989) A fiatalkorúak bűnözése, különös tekintettel a kábítószerrel összefüggésben elkövetett bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katkó Tibor (1989) A fiatalkorú bűnözés megelőzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Katonáné Vajda Edit (1989) Az állam, a társadalom és a redisztribució kapcsolatának egyes összefüggései az államszocializmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerék Csaba (1989) Viták a szövetkezeti tulajdon újabb megközelítése körül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kicska Gabriella (1989) A gyermekes családok támogatása Magyarországon és Nagy-Britanniában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Anikó (1989) Társas baráti kapcsolatok és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kispéter Judit (1989) Az állampolgárok ingatlantulajdonának korlátozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ottó (1989) A tanácsi önkormanyzat rendszere az alkotmányos fejlődésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Bóta Rózsa (1989) A tanács vb. szakigazgatási szervei továbbfejlesztéséré irányuló törekvések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Tibor (1989) A fiatalkori bünözés helyzete a fővárosban és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése állami eszközökkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korsós Ágnes (1989) Magánszemélyek közötti termőföldforgalom jogi szabályozásának változásai 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kothencz Mihály (1989) A bírói egyezség az egyező akaratnyilvánításon alapuló házassági bontóperekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (1989) Az alkoholizmus mibenléte - A női alkoholizmus egyes kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1989) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1989) A szocializmus épitésének első évei Kalocsán és környékén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsuzsanna (1989) Rendezett tanácsú városok Békés vármegyében 1848-1871 - Békés, Békéscsaba, Gyula, Szarvas). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krivik Gábor (1989) Magyarország és az Európai Közösség gazdasági és jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsai Margit (1989) Munkahelyi italozás megítélése a Duna-Tisza közi Állami Építőipari Vállalat fegyelmi gyakorlatában 1982-1988 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Emília (1989) Lakáshelyzet Mátészalkán 1965-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Györgyi (1989) A földvédelem helyzete és időszerű kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Sándor (1989) A büntető eljárásjog alapelveinek rendszerezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körtvélyesi Mária (1989) A belátási képességgel nem rendelkező, vagy korlátozott belátási képességű személyek által okozott kárért való felelősség és a biztosítás lehetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Labundy Norbert (1989) A társasági törvény hatása újonnan alakuló és átalakuló gazdálkodó szervezetekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky Zoltán (1989) A Lengyel Egyesült Munkáspárt viszonya az ellenzékhez az 1980-as évek első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Zsolt (1989) Az 1843-44-es országgyűlés egyházpolitikai törekvései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lászlóné Varga Edit (1989) Cigánybűnözés Magyarországon, különös tekintettel Kiskunhalas városra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Malkócs Angéla (1989) A társadalmi tulajdon változásának kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mandur Ferenc (1989) A betöréses lopások elkövetésének és felderítésének főbb jellemzői a 80-as évtizedben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maródi Gyula (1989) A személyi kultusz néhány aspektusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matusek Rudolf (1989) A szándékosság elméleti és gyakorlati problémái az élet elleni bűncselekmények körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezei Imre (1989) Számítástechnikai módszerek alkalmazása a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály Zsolt (1989) A kisajátítás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohai Károly (1989) A személyi jövedelemadó jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Erika (1989) A kínai gazdasági reform egy évtizede. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton István (1989) A személyes szabadság elvonásával nem járó kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Adrienn (1989) Közlekedési bűncselekmények előfordulása, vizsgálata Békés megyei adatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Edit (1989) A jugoszláv szocializmus válsága, mint lehetséges magyar jövőkép. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erika (1989) A külföldi tőkebefektetések garanciái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gyöngyi (1989) A fiatalkorú bűnözés egyes újabb vonásai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Imre (1989) A környezetvédelem jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1989) A cigányság bűnözésének aktuális kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh József (1989) A sértett a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Ernő (1989) Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oravecz Péter (1989) Az önkormányzatiság gondolata a magyar közigazgatásban, a személyzeti munka reformja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orovecz Eleonóra (1989) Testi sértés a magyar büntetőjogi szabályozásban, különös tekintettel az életveszélyt okozó testi sértésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ozsvald Imre (1989) A szabálysértési jog kialakulása és alkalmazása a rendőrhatósági eljárásokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palkovics Orsolya (1989) A magyar büntetésvégrehajtás történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Lajos (1989) A rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pastrovics Aladár (1989) A testi sértés - Az életveszélyt okozó testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patkó Gábor (1989) A magyarországi szocializmus megújítási kísérlete (1956-73) az irodalmi sajtó tükrében (civilizáció, kultúra, életforma a hatvanas, hetvenes években). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér László (1989) Teleki László élete és tragédiája (1811-1861). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Zoltán (1989) Lakáshelyzet alakulása Szolnok városban - Lakáspiaci elemzések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai András (1989) A tanácsi ingatlankezelő vállalatok jövedelemszabályozási rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai Edit (1989) Az öngyilkosságok helyzete és alakulása Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik Ilona (1989) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pölös Géza (1989) Az államigazgatás helyi szervei, különös tekintettel a községek és elöljáróságok szervezetére és működésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Riebl Antal (1989) A magánvállalkozások társadalombiztosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Romvári László (1989) Külföldi részvétellel alakuló korlátolt felelősségű társaság alapításának elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozmis Zsuzsanna (1989) A cigánybűnözés és a cigány bűnelkövetők kriminológiai jellemzői Szolnok megyében, különös tekintettel a fiatalkorúakra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruttkai Gábor (1989) Az erőszakos közösülés bűntette a Békés megyei Sedria kései feudális gyakorlatában (1830-1847). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Imre (1989) A házassági törvény alkalmazásának egyes magánjogi kérdései - A házastársi tartás, a házasság felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajtos Csilla (1989) Az öngyilkosság a statisztikák tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarka Attila (1989) Tagsági megállapodások rendszere a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sastyin Béláné Ábrahám Ilona (1989) A szakértő szerepe a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schaffer Mária (1989) Halálbüntetés!?? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabados Ilona Erika (1989) Alkotmánybíróságok Nyugat-Európában - Alkalmazásának lehetősége a szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Kiss Mária (1989) Büntetésvégrehajtási kriminológia - A szabadságvesztés büntetés végrehajtása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács György (1989) Munkahelyi rehabilitáció a parádi Üveggyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szamosi Ida (1989) A spanyol büntetőjog szankciórendszere, különös tekintettel a szabadságvesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas Attila Imre (1989) Önkormányzat és gazdaság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres István (1989) A gazdasági reform a felszabadult Magyarország mezőgazdaságában, különös tekintettel a földjogi viszonyok változásaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szente Andrea (1989) A politikai rendszer reformjának alternatívái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szente Zoltán (1989) Az emberi jogok elméletének alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szin Imre (1989) Kapcsolattartás szülő és gyermek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szkárosi Gabriella (1989) A perbeli bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szokolyai Zsolt (1989) Sztereotípiák és valóság a jogászságról - Szociológiai magánvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szondi Béla (1989) A Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet család- és utógondozó, illetve pártfogói tevékenysége, mint a speciális prevenció egyik formája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szász Attila (1989) A szövetkezeti tagok anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi Gyula (1989) Az állam elleni bűncselekmények kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tajti Ilona (1989) A termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulása és fejlődése - A föld tulajdonjogának alakulása az MGTSZ-ekben a jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács András (1989) A vám- és devizajogsértő cselekmények elleni hazai és nemzetközi küzdelem kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Talmácsi Éva (1989) A szoftver jogvédelmének kérdései, különös tekintettel a hazai gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tenyeri Tamás (1989) Szakértő a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tibáné Kocsis Erika (1989) A kitiltás és a rendőrhatósági felügyelet, valamint a pártfogó felügyelet szabályainak megszegése szabálysértések elbírálása és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tigyi Anikó (1989) A gyámság jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Eszter (1989) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tomasovszky Csilla (1989) A nyereségvágyból illetve más aljas indokból elkövetett emberölés szabályozása (A Csemegi-kódextől napjainkig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torda Edit (1989) Narkománia és bűnözés - A hazai helyzet áttekintése, főként szegedi adatokra támaszkodva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Anikó (1989) A városi tanács függetlenített tisztségviselői jogállása és feladata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Edit (1989) A termelőszövetkezetek földtulajdonának és a tagok földbeviteli kötelezettségének összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gábor (1989) A büntetőeljárás rendszereinek és alapelveinek történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1989) A deviáns magatartások kriminológiai ismérvei, különös tekintettel a narkomániára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándor (1989) Bűnösség a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tóthné Spanyiel Ágnes (1989) A tanácsok költségvetési rendszere és gazdálkodásuk jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tömör Gábor (1989) A magyar bankrendszer változásai, illetve fejlődésének főbb tendenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Túri László (1989) A gazdasági munkaközösség a társasági törvény előtt és azt követően. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Edit (1989) A szándékosság néhány elméleti problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Jánosné (1989) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben különös tekintettel a kötelező bizottságokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zoltán (1989) A kábítószerellenes küzdelem kriminológiájának nemzetközi és hazai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Klára (1989) Az emberölés kriminológiai problémái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veszelovszki Éva (1989) Kollektív szerződés a vállalati gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vétek Szabolcs (1989) A bírói gyakorlat és az elmélet eltérései - Elhatárolási problémák a különös rész köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vígh Zsolt (1989) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek jövője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zemlényi Andrea (1989) A mezőgazdasági termőföld árujellege. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zentai Andrea (1989) A munkavédelem fejlődése és jelenlegi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zágonyi Marina (1989) Várpalota munkaerőhelyzetének alakulása 1970-től napjainkig, és a munkanélküliség megjelenése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori Tibor (1989) A mezőgazdasági tsz-tag tagsági viszonyának tartalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Égerer László (1989) Az izgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ónodi Csaba (1989) Szövetkezetek alakulása és változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 21:13:36 CET.