Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1988

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ó | Ö | Ő
Number of items: 206.

A

Antal Géza (1988) A szocialista politikai fejlődés útjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos József (1988) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kialakulása és tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakos Éva (1988) A viktimológia általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Lajos (1988) Kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Molnár Borbála (1988) Az eutanázia előfordulása a XX. században, vélemények hazánkban és a világon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Andrea (1988) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Edit (1988) A Legfelsőbb Bíróság 18. számú irányelve a munkafegyelemről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth Anikó (1988) Magyarország népesedése a századfordulótól a nyolcvanas évekig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth Viktória (1988) A gyermek családi jogállásának megállapítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Birizdó Katalin (1988) A nemzetközi munkaügyi szervezet tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó Klára (1988) Magyar állam- és jogtörténetből a reformkor nemzetiségi joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Károly (1988) Az állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozó Edit (1988) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bulyáki János (1988) A cigánybűnözés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzás László (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása Magyarországon 1945-től 1961-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidi Zoltán (1988) A káderutánpótlás tervezése, a kiválasztás és a nevelés gyakorlata a Belügyminisztérium szerveinél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai György (1988) A pénzügypolitika érvényesülése, pénzügyi irányítás a kétszintű bankrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csobánczi Beáta (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Anikó (1988) Társas baráti kapcsolatok és a bűnözés. A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Éva (1988) Társas, baráti kapcsolatok és a bűnözés. A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás József (1988) A pénzintézeti rendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuka Imre (1988) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csölle Yvette (1988) Narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czakó Erzsébet (1988) A szülői felügyeleti jog alakulása különös tekintettel a Családjogi törvény módosítása utáni változásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinege Anikó (1988) Az emberöléssel kapcsolatos néhány büntetőjogi és kriminológiai probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Deli Judit (1988) A beszámítási képességet kizáró okok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demus Mária (1988) A pszichoaktív anyagokkal való visszaélések helyzete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobler László (1988) A polgári eljárásjog átfogó újraszabályozásának néhány koncepcionális kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drávecz Margit (1988) A fiatalkorúak bűnözése (galeribünözés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dévai László (1988) Magyarország licencia-külkereskedelme a tőkés országokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Emmer Edit (1988) Szakértő a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Zoltán (1988) Deák Ferenc szerepe a magyar közjog fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Estókné Bálint Emese (1988) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények - különös tekintettel a hamis vádra, hamis tanúzásra és bűnpártolásra -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Etelakyné Kosaras Mária (1988) Felelősség a környezetvédelmi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Mészáros Judit (1988) A szabadságvesztésbüntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári Béla (1988) Barlangok védelme a környezetvédelmi jog tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete József (1988) Szabálysértési hatóságok, különös tekintettel a rendőrhatóság szabálysértési feladatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete László (1988) Korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi István (1988) Állampolgárok lakás-, üdülő-, és telektulajdon szerzési korlátozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földesi Ferenc (1988) A helyi tanácsok együttműködésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Ottília (1988) A házasság felbontása a XIX. század első felében a feudális és a kánonjog szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gajdán Marianna (1988) Felelősség a munkavédelmi szabályok megszegéséért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galgóczi László (1988) A helyi igazgatás továbbfejlesztése az 1980-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gecséné Fónai Márta (1988) A munkaügyi döntőbizottság eljárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Girhiny János (1988) A rablás és nyomozásának speciális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombai Márta Zsuzsanna (1988) A magánszemélyek közötti ingatlanforgalom hatályos szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Katalin (1988) A klasszikus alapjogoktól a szabadságjogok modern fogalmáig (Gondolatok a szabadságjogok fejlődésének elméleti kérdéseiről). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Ferenc (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek és tagjai érdekvédelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Márta (1988) A tagsági vita a Csongrád megyei bíróságok gyakorlatának tükrében, és a vitában eljáró fórumok kialakulása, működésének elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyökeres Csilla (1988) Az államigazgatási szervek anyagi felelősségének egyes fajtái, problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Róbert (1988) A magyar vadászati jog áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Göblyös Jánosné (1988) Az erőszakos és garázda bűncselekmények alakulása Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az alkohol közrejátszó hatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú József (1988) A felelősségbiztosítás intézményének néhány kérdése a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Haranginé Ádám Zsuzsa (1988) A termelőszövetkezeti jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Havas Henrik (1988) Költségvetés, hiány, egyensúly. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hideg Ferenc (1988) A munkaügyi szabályozás történeti fejlődése a kiegyezéstől a felszabadulásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ildikó (1988) A környezetvédelem büntetőjogi megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth István (1988) A tiltott határátlépések kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth László (1988) A kisvállalkozások adózása az 1988. január 1-től hatályos adórendszer alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hugyecz György (1988) Lenin és a teoretizáló bolsevik vezérkar viszonyának változásai 1917-től 1922-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hulicsár Éva Tünde (1988) Életmód változások Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hunya Miklós (1988) A magyar államigazgatás eljárási jogának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Igaz Ágnes (1988) A nem vagyoni kártérítés szabályai a természetes személyek körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ijjas Lajos László (1988) A jogszabályba ütköző szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ilisz Gabriella (1988) Az erőszakos közösülés kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jéki Monika (1988) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kardos Márta (1988) Az EGK és a KGST országok kapcsolatai különös tekintettel Magyarországra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Péter (1988) A kétszintű bankrendszer kialakulása, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Tibor (1988) A környezetvédelem jogi szabályozásának fejlődése és állami irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karizs Lajos (1988) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszás Róbert (1988) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Miklós (1988) A szocialista országok közötti ÁSZF, a KGST - 1968/1975. évi ÁSZF az 1979. évi szövegezésben; különös tekintettel az ÁSZF és a magyar Ptk. összehasonlítására a szerződés, a felelősségi rendszer, kellékszavatosság és jótállás, kötbér és kártéritési szankciók, az igények elévülése és a jogviták rendezése kérdéseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kazinczi Ildikó (1988) A munkaidő jogi szabályozásának alakulása a mögötte lévő társadalmi folyamatok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Éva (1988) Narkománia és bűnözés egyes kérdései Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Katalin (1988) A rablás átfogó jellemzése és alakulásának vizsgálata országos és Szolnok megyei tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Tünde (1988) Házasságok és válások összefoglaló áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gabriella (1988) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ildikó (1988) A gyermek elhelyezése - A felbomlott házasságokból származó gyermekek elhelyezésének alakulása az 1952. évi IV. törvénytől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss István (1988) A magyar bankrendszer alapvonásai a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Károly (1988) A kunok történetének jogi aspektusai - Változások egy nép jogállásában a középkori Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss László (1988) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kláráné Bodnár Ágnes (1988) Az öröklési szerződés, és gyakorlata az ítélkezésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsány Bernadett (1988) A magyar reform sorsfordulója az 1970-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koller János (1988) A munkásőrség megalakulása és fejlődése különös tekintettel a bajai egységre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopcsóné Kocsis Edit (1988) A munkabér kifizetésével kapcsolatos garanciális szabályok a munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ildikó (1988) A rendkívüli perorvoslat fogalmának meghatározása a burzsoá perjogban és a szocialista polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Judit (1988) A házassági szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Judit (1988) A végrehajtó bizottság titkárának jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (1988) Halálbüntetés: igen vagy nem? - Alkalmazásának történeti fejlődése, különös tekintettel a magyarországi viszonyokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1988) A közigazgatás fejlődésének országos és Békés megyei helyzete, átszervezésének jogi, szociológiai jellemzői, kiemelten Sarkad városi jogú nagyközség és vonzáskörzete problémáinak elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Tóth Mária (1988) A dolgozók fegyelmi felelőssége a Cement- és Mészművek Váci Gyára gyakorlatában - A munkafegyelem megszilárdításának elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krammer Ágnes (1988) A női egyenjogúságért folytatott küzdelem Magyarországon a XVIII. század végétől 1918-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuczor Ferencné (1988) Idegenforgalom és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutron Katalin (1988) Az időszakos bűncselekmények okai és megelőzésük. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósik Tamás (1988) Elképzelések a politikai intézményrendszer reformjáról a nyolcvanas években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőműves Lajos (1988) A béren kívüli juttatások rendszere állami vállalatnál és ipari szövetkezetnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrös Attila (1988) A mezőgazdaság szocialista átszervezése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajer Erika (1988) A szociáldemokrata párt választási propagandája 1945-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lajtai Hajnalka (1988) A gazdasági reform és a munkajog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Péter (1988) A szocialista bankrendszer fejlődése és jogi szabályozása Magyarországon, különös tekintettel az 1987. évi bankreformra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lancsa György (1988) Árpolitikánk időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lordovics László Attila (1988) A vádelv érvényesülése büntető eljárásunkban napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Imre (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti szerveinek jogállása, feladatai és funkciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt Mészáros Eszter (1988) A tartási szerződések gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka Anikó (1988) A fegyelmi eljárás újszerűségei a termelőszövetkezeti jogban (Elméleti kérdésekben és a bíróságok ítélkező gyakorlatában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar János (1988) Pénzintézeti rendszerünk reformja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar József (1988) Kényszerítő és biztosító intézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matula Ferenc (1988) Költségvetési egyensúly a népgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik Angelika (1988) A felszámolási eljárásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Ferenc (1988) A békés egymás mellett élés politikájának történeti kialakulása, fejlődése és érvényesülését gátló, illetve korlátozó körülmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikó Ferenc (1988) Pártfogó felügyelet, utógondozás és a javító-nevelő munka végrehajtása és annak problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miszkuly Miklós (1988) A kommunista párt a nemzetgyűlésben 1945-47 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Attila Viktor (1988) A halálbüntetés problematikája az 1800-as években Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mráz Zoltán (1988) A környezetvédelem és a földvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mármarosi Ferenc (1988) A tiltott határátlépés kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Zoltán (1988) A háztáji gazdálkodás helyzete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Anikó (1988) Az erőszakos szexuális bűncselekmények viktimológiájának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gábor (1988) Földjogi viszonyok alakulása 1945-1988. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ilona (1988) Társas, baráti kapcsolatok és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lajos (1988) Az októberi emigráció lehetőségei, különös tekintettel Károlyi Mihály és Jászi Oszkár levelezésére (1919-1923). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tibor (1988) A fasizmus vita a magyar történettudományban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyekita Györgyi (1988) A gyarmatosítás előtti Fekete-Afrika politikai intézményrendszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Adrienn (1988) Fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Beáta (1988) A szabadságvesztés-büntetés néhány elméleti és gyakorlati problémájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Viktor (1988) A birtokvédelem elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Horváth Andrea (1988) Büntetésvégrehajtási kriminológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz György (1988) Az ellenzéki pártok szerepe a magyar országgyűlésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Olaszné Szabó Ágnes (1988) Házassági bontási rendszerek a magyar jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláhné Szűcs Katalin (1988) A cigánybűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Miklós (1988) A szigorított javító-nevelő munka elméleti- és egyes gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Viktória (1988) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények - Hamis vád, hamis tanúzás, bűnpártolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palkó József (1988) A Magyar Tanácsköztársaság belügyi népbiztosságának állambiztonsági és karhatalmi szervei. E szervek létrejötte, helye, szerepe a tanácsköztársaság védelmében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotai Erzsébet (1988) Tanúbizonyítás a nyomozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Kornél (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviselete, érdekvédelmi szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pappné Parti Ágnes (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények különös tekintettel a rablásra és a kifosztásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Gabriella (1988) A nem vagyoni kár hazánkban és néhány más országban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Zoltán (1988) Az államigazgatás feladatai a környezetvédelemben, különös tekintettel a vízgazdálkodás területére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piukovics Brigitta (1988) Felelősség a kiskorúak által okozott károkért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pogány Magdolna (1988) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás a gyermekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Judit (1988) A kisvállalkozásokra vonatkozó adójogi szabályok változása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi József (1988) A közveszélyes munkakerülés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pölös Anna (1988) A szegénység szintvizsgálata Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rajnai Judit (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények elemzése - A rablás, a kifosztás és a zsarolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ribárszki Erzsébet Éva (1988) A szülői felügyeleti jog egyes kérdései a módosítások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rinyu Enikő (1988) Az Amerikai Egyesült Államok elnökválasztási rendszere - Története, működése, sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz László (1988) Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikai stratégiájának néhány vonása Reagan elnöksége alatt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa András (1988) A párt újjászervezése és politikai irányvonala az 1956-os ellenforradalom leverését követően, a Magyar Szocialista Munkáspárt 1957. évi júniusi országos értekezletéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarusi Kiss Zsuzsanna (1988) A tanács tisztségviselőinek jogállása, különös tekintettel a végrehajtó bizottság titkárára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sasvári Anna (1988) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Semsei Erika (1988) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtása, különös tekintettel a büntetésvégrehajtási nevelésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seregi Irén (1988) Napjaink tanyája, mint szociológiai jelenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siket Judit (1988) Az élet, testi épség, egészség védelme a XIX-XX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Simonné Ottlecz Éva (1988) Az államigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefanovits Pál (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulási lehetőségei (avagy: "Mentőöv lehet-e a szakszövetkezet?). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suba Ildikó (1988) A biztosítás, mint kárfedezési eszköz környezeti károk okozása esetén. Különös tekintettel a mezőgazdasági nagyüzemek környezetszennyező tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadfi Árpád (1988) Sértett a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabados Edit (1988) Az 1988. évi magyar adóreform különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadójára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Győző (1988) A bizonyítékok előtárásának taktikai lehetőségei gyanúsított kihallgatásnál az objektív igaz beismerő vallomás elérése szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Győző (1988) A bizonyítékok előtárásának taktikai lehetőségei gyanúsított kihallgatásánál az objektív igaz beismerő vallomás elérése szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Sándor (1988) Csanád vármegye országgyűlési követutasításai az 1825-27., az 1830. és az 1832-36. évi országgyűlésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zsolt (1988) A kollektív és az egyszemélyi vezetés a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai László (1988) Alkoholizmus, narkománia és a bűnözés (Nógrád megyében meglevő tapasztalatok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry János (1988) Katonai bűncselekmények a katonai igazságszolgáltatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatinszky Andrea (1988) Az elnöki tanács helye az államszervezetben hatáskörének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Margit (1988) A know-how jogi oltalma a hazai szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Mónika (1988) Munkanélküliség Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép József (1988) Szocialista földhasználat és földtulajdon fejlődése és kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szörényi Mariann (1988) Az Elnöki Tanács helye az államszervezetben, hatáskörének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi Éva (1988) Környezetvédelem-földvédelem kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi Anna Mária (1988) A nem vagyoni kár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tabajdi Ágnes (1988) A szigorított javító-nevelő munka és a javító-nevelő munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Mária (1988) A munkáltatók kötelezettségei az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatai Mónika (1988) Az emberölés és a halalt okozó testi sértés elhatárolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Zita (1988) Az 1840: XXII. tc. érvényesülése a törvénykezési gyakorlatban az 1841-1853-ig terjedő időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár László (1988) A leltárfelelősség szabályozása (Különös tekintettel a kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók leltárhiányért való anyagi felelősségére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tombor Béla (1988) Fejezetek a XVIII. századi Jász-Kun kerület büntetőjogának és büntető eljárásjogának történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tomor Attila (1988) A gyermek érdeke? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tupi Judit (1988) Az öngyilkosság alakulása Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóbiás Zsolt (1988) Az élet, a testi épség és az egészség büntetőjogi védelme a Csemegi-kódextől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1988) A vagyonelleni bűncselekmények és szabálysértések elhatárolásának elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tihamér (1988) Az állampolgári földtulajdonjog fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tünde (1988) Az alkotmányvédelem intézményeinek legújabb fejlődési tendenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna Ilona (1988) A kábító hatású szerek fogyasztásának büntetőjogi vetületei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törzsök László (1988) Az összbüntetés szabályozása a hatályos büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Magdolna (1988) A szemelyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Éva (1988) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tűhegyi Sándor (1988) A cigánybűnözés helyzete, alakulása és az elkövetők kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Uzonyi Rita (1988) Az 1843. évi büntető törvényjavaslat és a Csemegi-kódex büntetési rendszerének összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadai Edit (1988) Utógondozás, pártfogói felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gábor (1988) Helyi közigazgatás a kiegyezést követő évtizedben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga József (1988) A piackutatás általános és matematikai módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Írisz Dóra (1988) Szocializmuskép a gazdaságról 1956-1965. A "frizsider-szocializmus" egy sajtóvita tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varsányi Tímea (1988) Büntetési nemek a kései feudalizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vedres Ferenc (1988) Értelmi fogyatékosok és retardáltak részvétele a bűnözésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veprik Árpád (1988) Speciális munkajogi szabályok szerepe a nagyfai intézetbe beutalt alkoholisták reszocializációjában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Nóra (1988) A Polgári Demokrata Párt választási propagandája (1945-1947). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi Judit (1988) Elméleti problémák a büntetőjog Különös Része köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsák Viktória (1988) Az orvosi polgári jogi viszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsólyomi Zsuzsanna (1988) A sorsanalízis szerepe az emberi magatartás vizsgálatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zádor Csaba (1988) Jogorvoslat a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori Tibor (1988) A garázdaság bűntettének vizsgálata és jellemző statisztikai adatai 1983-1987 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám Sándor (1988) A parazita (prostitúciós) jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágoston Attila (1988) Magyarország külföldi hitelpolitikája és a változó nemzetközi pénz- és hitelviszonyok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódor Edit (1988) A házassági vagyonközösség egyes jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös Mátyás József (1988) A munkaerő-gazdálkodás jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őszi Béláné Czeglédi Anikó (1988) A jóhiszemű eljárás elve és a felek perbeli taktikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 21:06:29 CET.