Item where faculty "Faculty of Law and Political Sciences" and date of item 1987

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ú
Number of items: 197.

A

Almádi Miklós (1987) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, különös tekintettel a hamis vád, hamis tanúzás bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Tibor (1987) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatok megalakulása és tevékenységük Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus János (1987) Apasági és származásmegállapítási problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aág Miklós (1987) Az igazságszolgáltatás fejlődése Kecskemét városában 1677-1790. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Balkányi Ilona (1987) A fiatalkorúak büntetésvégrehajtásának problémái a büntetésvégrehajtási intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Tamás (1987) Pandektisztika a marxista értékelés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barazutti László (1987) Az Európai Gazdasági Közösség külgazdasági kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartucz Sándor (1987) Az üzemi baleset és társadalombiztosítási összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Becsei Zoltán (1987) Politikai problémák felvetése Hankiss Elemér munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bende Tibor (1987) Az emberi élet büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berberovics Gábor (1987) Az olasz fasiszta állam főbb alkotmányjogi vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berg Márta (1987) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budavári Zsuzsanna (1987) A házasság felbontásának történeti fejlődése, a bíróság házasságvédő és jogfejlesztő szerepe a bontás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhegyesi Sándor (1987) Az Európai Gazdasági Közösség aktuális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Crnkovics Tamás (1987) Grotius természetjoga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi Ferenc (1987) A munkahelyi (üzemi) demokrácia összehasonlító jellemzése a magyar és jugoszláv nagyüzemi mezőgazdasági modellek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseri András (1987) Narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Katalin (1987) Erőszakos bűnözés, erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csoma Zsuzsa (1987) A lakásszövetkezetről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Pál (1987) Az elnöki hatalom az amerikai föderációban (1787-1987). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Szilvia (1987) A törvényességi felügyelet néhány kérdése a mezőgazdasági termelőszövetkezetben, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csík Ibolya (1987) A sajtójog fejlődése és a sajtótörvény új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinege Lajos (1987) A bíróság elé állítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dankó Zoltán (1987) A polgári perrendtartás átfogó újraszabályozása és a polgári eljárás gyorsításának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Delnekyné Zsiros Márta (1987) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Erika (1987) A környezetvédelem jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domboróczki László (1987) A szabadságvesztés büntetésre ítélt fiatalkorúak nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóró Kovács János (1987) Machiavelli a hatalom megtartásáról, a politikáról és az államról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Döbörhegyiné Tatár Gyöngyi (1987) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egri Zoltán (1987) A Szlovákia területén élő magyar kisebbség helyzete 1918-1968. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egry Csilla (1987) A földnyilvántartás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrődi Attila (1987) A mikro- és makrostrukturális tényezők szerepe a fiatalkori bűnelkövetésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erzse Imre (1987) A testi sértés és minősített esetei a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Exterde Andrea (1987) Jogösszeütközések a munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farsang István (1987) A tagok munkavégzési kötelezettsége, a kötelezettség megszegésének következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete László (1987) A kétszintű igazgatás bevezetésének elvi és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz Csilla (1987) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Csaba (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulásának történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flender Friderika (1987) A kábítószer-fogyasztás és büntetőjogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földesi Dalma (1987) Az átszervezés munkajogi joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füsi Pál (1987) A környezetben okozott károkért való felelősség, különös tekintettel a mezőgazdasági repülés (légi növényvédelem) területére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galics Márta (1987) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Georgiádes László (1987) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gigler Zoltán (1987) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselői, különös tekintettel a VB-titkár helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Szabó Andrea (1987) Az erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmatiné Hegyes Edina (1987) Kiskorúakról való állami gondoskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadfi János (1987) A vagyonérdekeltség polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Csilla (1987) A gyermekvédelem aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Irén (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet és tagjai közötti vagyoni kapcsolatok jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Pál (1987) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Róbert (1987) A magyar mezőgazdaság jelentősége, eredményeinek forrása és gondjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann Ottó (1987) A bírói meggyőződés jelentősége a büntető eljárás igazságmegállapításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Homoki Tamás (1987) Németország államszervezetének fejlődése a két világháború között (A Weimari Köztársaságtól a fasiszta diktatúra kiépítéséig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi Mihály (1987) A klasszikus gyarmatbirodalmak bomlási folyamatának nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Gáborné (1987) Érdekeltségi rendszer a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zoltán (1987) Korszerűsítés és egyszerűsítés a közigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Házi András (1987) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (büntetőjog különös rész). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Igricz Mária (1987) A gyermektartásdíj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ijjasné Kocsis Anna (1987) A környezetvédelem és a jog összefüggései, különös tekintettel a gazdaságra, ezen belül a mezőgazdasági termelésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iványi Nóra (1987) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (A személy elleni erőszak és fenyegetés jelentősége és értékelése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Tamás (1987) Egy világbanki beruházás jelene (a Hajdu-Bihar megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalatnál). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Gábor (1987) A gazdaságirányítási rendszer változásai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Tibor (1987) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Zoltán (1987) A környezetvédelem földjogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuk György (1987) Nagy Imre élete és politikai pályafutása 1956. október 23-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kampler Béla (1987) Költségvetési egyensúly a gazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapási Pál (1987) A tanács és VB. tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Dorottya (1987) Társadalmi beilleszkedési zavarok, különös tekintettel az öngyilkosságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Rita (1987) Gondolatok a szocializmus és demokrácia összefüggéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Anikó (1987) A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Erzsébet (1987) A költségvetés egyensúlyi kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Miklós (1987) A belföldi társaságok pénzügyi-hatósági ellenőrzésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ottília (1987) A lopás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszelik Edit (1987) A szabad királyi városok legjelentősebb önkormányzati szerveinek átfogó és Szegedre - mint a szabad királyi városok egyikére - konkretizált jellemzése 1848-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi Krisztina (1987) A mezőgazdasági szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz István (1987) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ildikó (1987) Az államigazgatás anyagi jogi szankciói, különös tekintettel a szabálysértésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács József (1987) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Katalin (1987) A becsület büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krecz Tibor (1987) Az állam és vallás kapcsolata az iszlám világban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubicsek András (1987) A közveszélyes munkakerülés és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun Szabó Sarolta (1987) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunos József (1987) A maya társadalom- és államszervezet felépítése különös tekintettel a klasszikus és a posztklasszikus korra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz Ferenc (1987) Az állam elleni bűncselekmények kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz Krisztina (1987) A földvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Hajnalka (1987) Háztáji gazdaságok a szocialista gazdaságunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Ildikó (1987) A becsület büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczi Erika (1987) Az újítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ladányi Zsigmond (1987) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ligetvári Mihály (1987) Az emberölés és elhatárolási kérdései az új jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lombos Emese (1987) Új intézményi formák a magyar pénzintézeti rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Lorenczné Siha Márta (1987) Az ingatlanforgalom jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovász Éva (1987) A szövetkezetek perspektívái Magyarországon a történeti fejlődés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Tivadar (1987) A természetvédelem jogi szabályozásának néhány aktuális kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Zoltán (1987) A politikai értékek és a politikai kultúra keretébe tartozó más politikai jelenségek egy lehetséges megközelítése, a marxi tudatelmélet filozófiai nézőpontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Éva (1987) Az ázsiai termelési mód államelméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar György (1987) Az átmeneti intézet elméleti kérdései és végrehajtási tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makay Mónika (1987) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makány Anikó (1987) A kisajátítási jogszabályok változása az 1965. évi 15. számú törvényerejű rendelet, illetve az 1976. évi 24. számú törvényerejű rendelet alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mancsiczky László (1987) A politikatudomány kialakulása és jelenlegi állapota Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marczelly Gusztáv (1987) A költségvetési szervek pénzügyi ellenőrzésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markovics László (1987) A minisztertanács feladata és hatásköre az államigazgatás legfelső irányításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markovics Mariann (1987) Hátrányos helyzet és hatása a gyermek- és fiatalkorúak bűnözésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Martini Jenő (1987) Az orvos polgári jogi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mester Károly (1987) A nem vagyoni kár az Állami Biztosító gyakorlatában és a bírói gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezey Róbert Károly (1987) Szeged város privilégiumai és úriszéki bíráskodása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik Ferenc (1987) Felelősségi problémák a fuvarozás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikó Zsuzsanna (1987) A házastársi vagyonközösség és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Judit Rita (1987) Gyermekelhelyezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Noémi (1987) Az állampolgárok közötti ingatlanforgalom jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Morvai Márta (1987) Érdekvédelem és érdekképviselet a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mándi Éva (1987) A közélet tisztasága elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros József (1987) A fegyelmi felelősség kialakulása Magyarországon 1945-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mórocz István (1987) Németország államjogi helyzetének fő vonásai a megszállástól a két német állam kialakulásáig (1945-1949). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mótyán János (1987) A házasságkötést megelőző eljárás rendszere a hatályos jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa Klára (1987) A bedolgozói munkaforma néhány fontos kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Csaba Attila (1987) Szocialista demokrácia - szövetkezeti demokrácia: a szövetkezeti demokrácia alapelvei és intézményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Edit (1987) Speciális eljárási szabályok a vízügyi hatóság igazgatásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Jolán (1987) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Pál (1987) A kiskorúakról való állami gondoskodás intézményrendszere a családi jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tibor (1987) Munkaügyi viták a DUTÉP-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Károly (1987) Mezőgazdasági szövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége és jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri Zoltán (1987) A rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Erzsébet (1987) A vétkesség szerepének alakulása a házassági bontóperben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Istvánné (1987) A védő szerepe a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Opóczki László (1987) Országgyűlésünk ügyrendjének változása az utóbbi harminc évben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán György (1987) Működőtőke-áramlás Magyarországra, magyar-külföldi vegyesbankok a magyar bankrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Osváth Éva (1987) Vasúti árufuvarozás (különös tekintettel a szerződés létrejöttére és a fuvarozásból eredő felelősségre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pacsika István (1987) A régi és az új földvédelmi törvény összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Csaba (1987) Szociális intézkedések a honvédelmi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp István (1987) Az általános jövedelemadó szabályozása a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pardiné Szabó Zsuzsanna (1987) A gyermekes családok helyzetét segítő jogi megoldások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Partali László (1987) A közös tanácsok létrehozásának, működésének tapasztalatai Komárom megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pelsőczi-Kovács Marianna (1987) A törvényességi felügyelet hatályos rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Judit (1987) A mezőgazdasági szövetkezetek területi érdekképviseleti szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petruska Judit (1987) A deviáns fiatalok hibás személyiségszerkezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pflanzner László (1987) Az eljegyzés és a házasságkötés alakiságának fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pilly Marianna (1987) A tartási szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pokoraczki András (1987) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prekop Ottó (1987) A Kollektív Szerződés a változó társadalmi, gazdasági, vállalati közegben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prágai Erika (1987) A narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Purkald Mihály (1987) Magyarország belpolitikai helyzetének alakulása a II. világháború végétől az 1947-es fordulópontig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkó Gabriella (1987) A magyar bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálka Ágnes (1987) A hátrányos helyzet és a bűnözés. A cigánybűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Anikó (1987) Egyszerűsítési, korszerűsítési megoldások az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Cecília (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagjai közötti vagyoni kapcsolatok jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rabb Albert György (1987) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények (hamis vád, hamis tanúzás, bűnpártolás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Radnay Márta (1987) A munkához való jog és a munkaviszony megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Radnóti Zoltán (1987) A kisajátítás egyes kérdései, különös tekintettel a posta részére történő kisajátításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajki Andrea (1987) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rehák József (1987) Az újítómozgalom, az újítási jog fejlődése és a hatályos újítási jog érvényesülése hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rubi Gabriella (1987) Az alkoholizmus hatása a bűnözésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sal Ildikó (1987) A fiatalkori csoportos bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Éva (1987) A környezetvédelem jogi kérdései különös tekintettel a levegőszennyezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schiller József (1987) A dolgozók fegyelmi felelőssége és a Belügyminisztérium hivatásos állományának fegyelmi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Angéla (1987) A gyermek elhelyezése különös tekintettel a mai birói gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefáni Melinda (1987) A kormányzati munka továbbfejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi Edit (1987) Az ingatlannyilvántartás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ervin (1987) A KSH SZÜV Szegedi Számítóközpont Adatvédelmi szabályzata, illetve az adatfeldolgozás technológiai folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László Csaba (1987) A biztosítás fejlődése Magyarországon felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mihály (1987) Árufuvarozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalainé Szántai Katalin (1987) A családvédelem történeti áttekintése és aktuális feladatai az államigazgatási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szamosközi István (1987) A földvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szanda István (1987) Irányítás és felügyelet az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebeni Andrea (1987) A viktimológia elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei Éva (1987) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesvölgyi András (1987) Az alkoholizmus és a prostitúció kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Pál (1987) Az erőszakos bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi János (1987) Az illetékjog fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szvoboda Ferenc (1987) Az államigazgatási munka korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Gellért (1987) Az adójog fejlődése 1945-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széllné Fogarasi Ágnes (1987) A vagyon elleni erőszakos büncselekmények alakulása a Csemegi Kódextől az 1978. évi IV. törvényig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi Zoltán (1987) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Erika (1987) Kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók anyagi felelősségének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Erika Mária (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagjainak fegyelmi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Éva (1987) Az utógondozás-pártfogó felügyelet fejlődése hazánkban a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sántha József (1987) A gépjármű fuvarozó felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárga Zoltán (1987) Izrael, a világ legdemokratikusabb állama? (Izrael társadalmi és politikai viszonyainak tükröződése a Knesszet struktúrájában a 80-as években). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi Nándor (1987) A demokratikus átalakulás kezdetei és pártküzdelmek Kalocsa városában 1944. október 31. - 1945. december 31. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sövényházi Erzsébet (1987) A gyámügyi eljárás különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tiborcz Attila (1987) Környezetvédelem és államigazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Angéla (1987) A bűnmegelőzésre irányuló intézkedések gyakorlata Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Edit (1987) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ildikó (1987) Hátrányos helyzet és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tímea (1987) Az államigazgatási szervek feladatai a népesség elöregedésével kapcsolatos szociális problémák megoldásában 1982-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujvári Mária (1987) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vasas Lászlóné (1987) Az államigazgatási munka korszerűsítése, az ügyvitel és a nyilvántartások területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vida Anita (1987) A kötelesrésszel kapcsolatos gyakorlati problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vigyikán Péter (1987) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Ágota (1987) A parazita (prostitúciós) jellegű bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váczi István (1987) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vígh Attila (1987) A KGST-integráció aktuális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelmann Pál (1987) A bizonyítás jogelméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zolnay Zsolt (1987) Az állam és egyházak viszonyának alakulása 1956-tól napjainkig. Vallásosság és tudományos világnézet a mai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsolnai János (1987) Szövetkezeti önkormányzat, szövetkezeti demokrácia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árva Gabriella (1987) Egyszerűsítési törekvések a polgári eljárásban (elsőfokú eljárás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ú

Úr Attila Bendegúz (1987) A román alkotmány kisebbségvédelme különös tekintettel a magyar nemzetiség helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 4. 21:01:29 CET.