Tételek ahol a kar "Állam- és Jogtudományi Kar" és a mû dátuma 1986

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Találatok száma: 205.

A

Agócs József (1986) Bűnösség és felróhatóság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andor Ferenc (1986) A földtulajdonjog fejlesztésének lehetőségei - Különös tekintettel a tartós földhasználati jog problémáira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

András Ildikó (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

András János (1986) Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc Marx és Engels műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Angyal Irén (1986) Az állami vállalatra vonatkozó újabb jogi szabályozással kapcsolatos kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antalné Huri Andrea (1986) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Baják Erzsébet (1986) Néprészvétel az igazságszolgáltatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baki József (1986) Az üzemi baleset munkajogi következményei a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Imre (1986) A vétkesség szerepének változása a házasság felbontásánál - A Házassági Törvénytől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Berndt Gabriella (1986) A rokontartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna György Péter (1986) A büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Andrea (1986) A szabálysértési eljárás egyes kérdései - Közúti közlekedési szabálysértések Szabolcs-Szatmár megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráz Judit (1986) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Batai Zsolt (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek tulajdonjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benczéné Viczián Katalin (1986) A gyámhatóság feladata különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedek Izabella (1986) Gyermektartásdíj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Ibolya (1986) Kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki István (1986) A termelőszövetkezeti társulások tulajdonjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertók Ferenc (1986) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertók János (1986) Gondolatok hatályos választási rendszerünkről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényiné Elek Katalin (1986) A prostitúció kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boross Hajnalka (1986) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botos József (1986) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozóki László (1986) A tanács és a vb tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bundula Csaba (1986) A szovjet-amerikai kapcsolatok a 70-es években - Az amerikai globálstratégiai változások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bába Éva (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Csaba (1986) Az általános kereskedelmi és vámtarifa egyezmény jogi és pénzügyi vetületei, kapcsolata a külkereskedelmi tevékenységhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánné Raffai Gyöngyi (1986) A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béleczki József (1986) Munka- és vagyoni kapcsolatok a keceli Szőlőfürt MG. Szakszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bókai Gabriella (1986) A házastárs öröklésének kérdései a hagyatéki eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böröczné Cseh Júlia (1986) Perújítás, mint rendkívüli perorvoslat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapóné Tóth Vilma (1986) A fiatalkori bűnözés társadalmi és kulturális tényezői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csatai József (1986) A jászberényi Zagyvamenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezet önkormányzati szerveinek alakulása, fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csentes Zoltán (1986) A tiltott határátlépés. A külföldre utazás- és a külföldön tartózkodás szabályainak kijátszása, illetve az embercsempészés elméleti- és gyakorlati kérdései, és ezekkel kapcsolatban foganatosított nyomozási cselekmények a Belügyminisztérium határőrsegénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernák Ibolya (1986) A bűnözés, mint tömegjelenség napjainkban. A bűnözés növekedésére ható okok. A megelőzés jelentősége, és néhány módozata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Tibor (1986) A hátrányos helyzet és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csomós Tamás (1986) Bűnözés - bűnmegelőzés - tömegkommunikáció (Gondolatok a tömegkommunikáció kriminológiai vonatkozásairól). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csont Sándor (1986) Rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csurgó Ildikó (1986) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Ida (1986) Új forma a családvédelem területén: a Családsegítő Központ. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csüllög Katalin (1986) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czukor Csaba (1986) Magyarország kormányformái 1848-tól 1949-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka Csilla (1986) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Katalin (1986) Az úrbéri rendezés fő problémái a jobbágyfelszabadítás után különös tekintettel a Szabolcs megyei nádudvari felső járásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dusik Attila (1986) A hátrányos helyzet és a bűnözés összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóczi István (1986) A büntetés végrehajtási munkáltatás, mint az elítéltek nevelésének egyik eszköze. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör Lajos (1986) A birtokvitás ügyek intézésének hatályos szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faludi Csaba (1986) A gyermek és ifjúságvédelem áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Andrea (1986) Magyarország és a környező országok kapcsolatainak kialakulása a második világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Sándor (1986) A jogi kibernetika interdiszciplináris jellege, jogrendszerbeli helye és belső tagozódása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyves József (1986) Hatalom és demokrácia. A politika és a jog viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz István (1986) A fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fogarasi Ferenc (1986) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futaki Géza (1986) A házastársi vagyonközösség megszűnése, a közös vagyon megosztásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füleki László (1986) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füredi László (1986) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Dr. Garayné Klenk Éva (1986) Környezetvédelemről általában, különös tekintettel a szarvasi helyzetre, problémákra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazsó Éva (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geréby Zsuzsanna (1986) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gonda András (1986) A fegyelmi felelősség alkalmazásának tapasztalatai a Jászkun-Volánnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grósz Ferenc (1986) A munkaügyi vita fogalma és az eljáró szervek illetékessége és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás István (1986) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Istvánné (1986) A hamis tanúzás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gut Ferencné (1986) Periculum a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyükér János (1986) A munkaügyi szabályozás fejlődése Magyarországon a kiegyezéstől a felszabadulásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Pál (1986) A gyermekelhelyezés és -láthatás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Ildikó (1986) A szocialista sajtó (SZDP) Szovjetunió képe 1930-1938 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál László (1986) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gönczy Ildikó (1986) A női egyenjogúság Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Haller Zoltán (1986) A fegyelmi felelősség anyagi jogi problémái az elméletben és a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haraszti János (1986) A védelem elve a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmincz Katalin (1986) A házásság felbontásának néhány jogi-etikai problémája és a bontás előkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hart Zsolt (1986) A szövetkezeti tagsági jogviszony keletkezese, megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Havasi Karolin (1986) Külföldiek munkaviszonya Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Ildikó (1986) A nem vagyoni kár a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hodák Tibor (1986) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hofszang Katalin (1986) A szabálysértési jog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Judit (1986) Szülői felügyeleti jog alakulása különös tekintettel a gyermekelhelyezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth László (1986) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ágnes (1986) A kiskorúak testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének büntetőjogi védelme. A gyermek és ifjúságvédelem helyzete és aktuális feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Házi István (1986) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas Istvánné (1986) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilia Péter (1986) A romániai magyar kisebbség alkotmányjogi helyzete 1923-1944. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Illés Mária (1986) A bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász Imre (1986) A miniszteri utasítás a magyar jogforrási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Katalin (1986) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Éva (1986) Rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kasa Katalin (1986) A becsület büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kassai Márta (1986) Környezetvédelem az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Levente (1986) A kisiparosok adóztatásának jogi szabályozása a felszabadulástól napjainkig - a jövedelemadó rendeletek változásának tükrében -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti Magdolna (1986) A munkajogviszony felmondással történő megszüntetése az elméletben és a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Lajos (1986) A közös tulajdon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsi Imre (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény Éva (1986) A kiskorúakról való állami gondoskodás intézményrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Julianna (1986) Az új vállalatirányítási formák közgazdasági és jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertai György (1986) A környezetvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertai György (1986) A környezetvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Attila (1986) A gazdasági munkaközösségek és a vállalati gazdasági munkaközösségek munkajogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Erika (1986) A viktimológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Imre (1986) A francia külpolitika változásai 1981-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kissné Bori Klára (1986) Parazita (élősdi) jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései, különös tekintettel a prostitúcióra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Knyihár Márton (1986) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gábor (1986) A deviáns magatartások ismérvei különös tekintettel a narkomániára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lajos (1986) A kisvárosi modell és tapasztalatai Jászberény város tanácsánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Veronika (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kreczné Makra Ágnes (1986) A Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeti mozgalom története Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kriveczky György (1986) A francia külpolitikai stratégia a 70-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krutak Beatrix (1986) A fiatalkorúak nagyvárosi bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kállai István (1986) A munkajogi anyagi felelősség gyakorlata az Alföldi Vendéglátó Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Zoltán (1986) Állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegi Lászlóné (1986) A vállalati érdekeltségi alap képzésének rendszere 1968-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkóné Tombácz Magdolna (1986) A közös tulajdon megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lele István (1986) Az 1981. évi I. törvény végrehajtásának egyes kérdései Csongrád megyei tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipokatity Károly (1986) A nemzeti kisebbségvédelem államjogi vonatkozásai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lippai László (1986) Franciaország gyarmatpolitikája Charles De Gaulle elnöksége idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Erzsébet (1986) A helyi sajtó szerepe az 1980-as és 1985-ös országgyűlési és tanácstagi választások idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Madarász Éva (1986) A tanács és végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihó Ferenc (1986) Az FKP és a Szocialista Párt együttműködése a Közös Programtól Mitterrand győzelméig (1972-1981). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Ferenc (1986) Az építésügyi igazgatás szervezeti felépítésének és jogi szabályozásának kialakulása, fejlődése és feladatai Szeged megyei városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Ilona (1986) Egyszerűsítés és korszerűsítés a tanácsigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tibor (1986) A jogi személyek mint a nemzetközi gazdasági forgalom alanyai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mosonyi Csaba (1986) Az egységes ingatlannyilvántartás kialakulása, rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Munkácsi Géza (1986) A viktimológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mándi Sándor (1986) Jogos védelem és végszükség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mándoki Tamás (1986) A megrendelő szabad elállási joga a szállítási és a vállalkozási szerződések körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Méhész Anikó (1986) A tanúbizonyítás alapvető elméletei és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Endre (1986) Az OKP a "harmadik útról". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erika (1986) A tartási (életjáradéki) szerződések gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ildikó (1986) A háztáji gazdálkodás jogi kérdései a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Jenőné (1986) Az államigazgatási szervek feladatai a népesség elöregedésével kapcsolatos szociális problémák megoldásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Török Tímea (1986) A származás megállapítása és a mesterséges megtermékenyítés jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Neducsin Danica (1986) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Sándor (1986) A termelőszövetkezetek kooperációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nohel Márta (1986) Gyógyintézkedések a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Ferenc (1986) A MÉM repülőgépes szolgálat, valamint a mezőgazdasági nagyüzemek között növényvédelmi munkák végzése tárgyban kötött szerződések kritikai vizsgálata, különös tekintettel az állami biztosító idevonatkozó felelősségbiztosítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocskó Erzsébet (1986) A gyámhatóság feladata a kiskorúakról való állami gondoskodás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orcsik Mihály (1986) A mezőgazdasági szövetkezeti tagok nyugellátása és járadéka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orsó Zsuzsanna (1986) A fasizmus történetének kutatása a tudományos viták tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Osváth Éva (1986) Vasúti árufuvarozás (különös tekintettel a fuvarozási szerződés megkötésére és módosítására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palásti Márta (1986) A földvédelem jogi szabályozásának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papházi Tibor (1986) A szocialista társadalom és állam Marx és Engels műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Ildikó (1986) Az államhatalmi- és a népképviseleti szervek választása hazánkban a felszabadulás után a jelenleg hatályos választójogi törvény megjelenéséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Tamás (1986) A túlélő házastárs haszonélvezeti joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Veronika (1986) A segítségnyújtás elmulasztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Éva (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pelle Beatrix (1986) A tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek hatásköre és hatósági jogköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Péter (1986) Szigorított őrizet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Portisch Éva (1986) Tanulmányi szerződés és a munka melletti továbbtanulás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puza Erzsébet (1986) A vállalati magatartás és a tisztességtelen ár érvényesítésének egyes jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Judit (1986) A kínvallatás és a halálbüntetés jogi szabályozása 1768-tól 1843-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi Péter (1986) A pénzbüntetés elmélete és gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pék Gábor (1986) Az Általános Kereskedelmi és Vámtarifa Egyezmény (GATT) létrejöttének okai, megalakulása, működésének rendje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pótári Mihály (1986) A perbeli mulasztás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Riczu András (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok vagyoni közreműködésének jogi formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rubos Mihály (1986) Viktimológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Erzsébet (1986) A parazita (prostitúciós jellegű) bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rövid Csaba (1986) A földvédelem jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salánki György (1986) A narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Ágota (1986) Munkabüntetések a büntetőjog szankció rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon László (1986) Az ifjúkori bűnözés helyzete jellemző okai és megelőzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simonffy Ildikó (1986) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sokk Lajos (1986) Nem vagyoni kár a magyar jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi József (1986) A Szocialista Munkásmozgalom kialakulásának kezdetei Magyarországon (1868-1880). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Péter (1986) A visszaesés megítélése hatályos büntetőjogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabados Gyula (1986) Az alkoholizmus és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Pál (1986) Az újítómozgalom helyzete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ervin (1986) A számítógépprogramok jogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó György (1986) A szándékos emberölés alapesete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó János (1986) A fegyelmi büntetések hatása a dolgozók munkafegyelmére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (1986) A munkaerő hiány és felesleg alakulása a mai magyar gazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ákos (1986) Személyiség szerepe a bűnözésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai László (1986) A Kínai Kommunista Párt története, a párt belső élete Kína Különleges Körzetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma Katalin (1986) A gyermekelhelyezés és a gyermekelhelyezés megváltoztatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Barna (1986) A fegyelmi felelősség érvényesülésének tapasztalatai a Nyíregyházi Dohányfermentáló Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Zsuzsanna (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebeni László (1986) A bizonyításra vonatkozó szabályok a házassági és származási perekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentandrási Edit (1986) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántai István (1986) Az SZDP és a szocializmus mint stratégiai cél 1944-1948-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széllné Fogarasi Ágnes (1986) Veszélyes üzemi felelősség, különös tekintettel a vasútra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Csaba (1986) A szakértő szerepe a büntető igazságszolgáltatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tabajdi Katalin (1986) A sorkatonák öngyilkosságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Hedvig (1986) A veszélyeztetett gyermekek és a róluk való gondoskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Norbert (1986) A tartási szerződések gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tokai Ilona (1986) Az állam és a szövetkezetek viszonya, különös tekintettel a törvényességi felügyeletre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tokaji Mária (1986) Az 1968-as párizsi diákmozgalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompa Éva (1986) A gyámhatósági eljárás egyes kérdései. Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tomszer Miklós (1986) A bírói eljárás keretei a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turupuliné Polyák Katalin (1986) A szövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tímár Tamás (1986) A szocialista bankrendszer fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Erzsébet (1986) A veszélyviselés kérdése a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1986) Az észak-írországi válság okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Juhász Ildikó (1986) A házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Béla (1986) A deviáns magatartások kriminológiai ismérvei, különös tekintettel a narkomániára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Marianna (1986) A cigánybűnözés néhány kriminológiai problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga József (1986) A hitel- és bankrendszer felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tibor (1986) A Szovjetunió a korabeli magyar sajtó tükrében 1930-1940. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Masa Anikó (1986) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velcsov Márta (1986) Az időskorúak szociális helyzetének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Mária (1986) A bíróságok jogfejlesztő szerepe a gyermekelhelyezésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vántus Rabán (1986) Az öngyilkosságok társadalmi és tudományos megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Imréné (1986) A kereskedelem új üzemelési formái a polgári jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsoldos János (1986) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsótér István (1986) A kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zádor Imre (1986) Megelőzés a közlekedésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágotai Tibor (1986) A szabálysértési jog változásai az 1968. évi kodifikációt követően - Különös tekintettel a tanácsi hatáskörbe tartozó szabálysértésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A lista elkészítésének dátuma 2018. július 17. 18:12:49 CEST.